Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 1 ноември 2012 г.

Тричленен състав на ВАС: Без нови малки ВЕЦ

Тричленен състав на ВАС: Без нови малки ВЕЦ


Инвеститорите останаха силно изненадани от решението на магистратите да отхвърлят жалбите им срещу забраната за строеж на хидросъоръженията


Годината едва ли може да се нарече добра за инвеститорите във възобновяеми енергийни източници. Поредната лоша новина за тях дойде с решението на тричленен състав на Върховния административен съд наскоро, с което на практика се блокира изграждането на нови малки водноелектрически централи (МВЕЦ) в България. Делото беше заведено по жалба на 15 компании и една неправителствена организация срещу решението на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), с което се утвърждава планът за управление на речните басейни в Източнобеломорския район. Документът не само забранява издаването на нови разрешения за водовземане, но и задължава съществуващите съоръжения да се реконструират. Инвеститорите определиха решението на съда като безумие и бяха категорични, че то противоречи на заключенията от направените експертизи.

История на една забрана

Делото беше заведено още през 2010 г., след като МОСВ одобри плановете на четирите басейнови дирекции (в Пловдив, Благоевград, Варна и Плевен). В тях бяха предвидени мерки за подобряване на екологичното състояние на реките, включително забрана за строителството на малки ВЕЦ в зоните от "Натура 2000", която обхваща 60% от реките в страната. Мотивите за ограничението бяха, че според експертни оценки МВЕЦ (до 10 мегавата) влияят отрицателно на количеството и качеството на повърхностните води. Реалната причина обаче беше масовото раздаване на разрешителни в предходните години, въпреки че голяма част от проектите така и не са били реализирани. През есента на 2010 г. забраната беше включена и в Закона за водите, с което изграждането на такива хидросъоръжения напълно се блокира. Това доведе до масово подаване на жалби от компании, вложили средства в проектиране и подготовка на проекти, които не могат да бъдат реализирани.

Кой как чете експертизите

Конкретно делото, по което ВАС излезе с решение преди броени дни, засяга инвестиционните намерения на "Стройексперт инженеринг 2005", ВЕЦ "Марица", "Хидропад", "Вадис", "Нат 2004", МВЕЦ "Маноле", МВЕЦ "Полатово", МВЕЦ "Марица" "Екохидроват", националния съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия", "Тренто-1", "Тренто-2", "Тренто-3", "Тренто-4", "Тренто-5" и "Стобог", които попадат в обхвата на контрол на басейновата дирекция в Пловдив. Блокирането на проектите обаче е още по-притеснително заради начина, по който съдът е мотивирал решението си, като се има предвид, че според инвеститорите и двете направени експертизи са в тяхна полза. "Фактът, че експертизата на вещите лица е в наша полза, а съдът постановява друго, означава, че явно има натиск върху съда", коментира председателят на "Екоенергия" Стоян Тенчев. Той определи решението като "уникално" и каза, че му е трудно да го коментира. Подобна е позицията и на другите жалбоподатели. "Недоумяваме как е възможно експертизата да даде ясно становище, че няма никакъв проблем с реализирането на нашите централи, след което съдът да излезе с решение, базирано на същата тази експертиза, но да направи съвсем други заключения", посочи и Пламен Дилков, управител на няколко от фирмите, завели делото. Става дума за това, че планът за управление на речните басейни се базира на хипотетичен анализ на кумулативните ефекти от ВЕЦ, без да отчитат реално издадените разрешителни. "Това е и заключението на експертите, че няма кумулативен ефект. В заключението на съда обаче се посочва: "Предвид кумулативния ефект забраната остава", каза Дилков.

Промяна в движение

Не по-малко сериозен е и казусът на "Стобог". Компанията е собственик на МВЕЦ "Долене", която вече е в експлоатация и притежава необходимите разрешителни. Планът за управление на речните басейни обаче предвижда служебно изменение на разрешителните за водовземане за всички деривационни ВЕЦ, които имат разрешение за строеж или са в експлоатация. Това служебно изменение ще задължи инвеститорите в срок от 5 години да реконструират съоръженията си в алпийски стил, което представлява "водовземане от нивото на реката без изграждане на стени, с което отпада нуждата от рибни проходи". Съдът обаче не е приел аргументите на "Стобог", че е незаконосъобразно да се променят условията на разрешителното. "Представете си, ако трябва всички изградени съоръжения да бъдат реконструирани и направени в алпийски тип. Кой ще плати за това?", посочи Тенчев. Нещо повече по думите му не се отчитат и щетите, които ще бъдат нанесени на самата природа, ако целият съществуващ бетон се разруши.

Европейски надежди

Инвеститорите са категорични, че няма да оставят нещата дотук. "При всички положения ще обжалваме пред петчленен състав, въпреки че не съм особен оптимист. По-нататък отиваме на европейски съд, защото това са огромни инвестиции", заяви Тенчев. Към по-горна инстанция ще се обърне и Дилков. "Силно сме учудени от решението, но имаме всички законови инструменти и ще ги използваме", каза той. В това влиза и апел към Европейската общност да се проведе мониторинг на случая.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ