Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 31 октомври 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ и проверки на територията на БДЗБР и БДДР и РИОСВ София.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад по описаните в заглавието проблеми.

 

Докладът е изпратен и до РИОСВ София, заради ВЕЦ Малък Искър и едноименната река.

 

На първо място отбелязваме поредния наш Общ Успех с МОСВ. Става дума за обединените ни усилия да убедим БДЗБР, че пак са нарушили закона посредством изменението на разрешително за нов ВЕЦ на река Градевска. Прикачили сме решението на министъра на ОСВ да отмени изменението с цел и другите БД да го прочетат и да не разрешават подобни изменения в техните РБУ - увеличаване на тръби, изравнители, годишни лимити и тем подобни. Поздравяваме дирекции ПАО и ДУВ за прекрасно обоснованото становище, както и самия министър, че го е подписал.

Надяваме се също така спазването на законодателството от МОСВ все по-често да става факт, а не да се впрягат всички ресурси в обратното, както беше например с язовир Яденица, да не говорим за Пирин, Витоша, Натура 2000 и пр.

 

Само за язовир Яденица Ви информираме, че в скоро време ще бъде одобрен ПУП и ако, не дай Боже, това престъпление започне да се строи, Вие сте поели огромна отговорност и изключителни рискове, поради сеизмичните характеристики на площадката. Въпреки изключителното ни експертно възражение и подкрепата на ИГГГ БАН, и въпреки че инвеститорът НЕ представи нито едно експертно становище в обратната посока, а само приказките на проектантите! Това НЕЩО ще Ви тежи на съвестта когато стане белята и ние ще Ви го припомним тогава, както и на цялото общество!

 

Накрая на тази част отбелязваме, че се установява известна ретроградност в решенията на БДЗБР по отношение спазването на закона и искахме да попитаме дали не могат да се предприемат някакви мерки, например някой да бъде уволнен, да речем. Обаче се сетихме, че така няма да остане никой в нито едно ведомство и се отказахме.

 

 

На второ място Ви информираме за проверки на ВЕЦ, както следва:

 

1. 01.10.2018 г - ВЕЦ Драговищица на територията на БДЗБР.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът работи на малка мощност, но не трябваше да работи въобще. Част от рибния проход продължава да е МЕТАЛНА, което го прави единствения толкова глупав РП у нас. Само в палитрата на БДИБР има по-глупави проходи, но дори и те нямат метален. В задбаражното езеро са се натрупали зловещи количества тиня.

Минималното водно количество не ни е известно, но при посещението от няколко места в реката се изпускат не повече от 130 литра в секунда общо.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0435-dam/2018-10-01

 

2. 26.10.2018 г - мВЕЦ Лопян на територията на БДДР.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът работи и краде всичката вода от реката, а не трябваше да работи въобще. През рибния проход не преминава ни капка вода. Самият РП не става за нищо. Този ВЕЦ взима вода от две места - решетка в езерото и решетка върху самия бараж. От решетката на баража успяват да избягат не повече от 7 /седем/ литра в секунда в реката, при изискване от 70 литра в секунда по разешително. Рибният проход е непроходим, езерото е запълнено с тиня и сухи листа, реката отдолу е само на локви.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0156-dam/2018-10-26

 

3. 26.10.2018 г - ВЕЦ Малък Искър на територията на БДДР.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът работи и краде всичката вода от реката, а не трябваше да работи въобще. В реката не се изпуска ни капка вода отникъде! Пред рибния проход е излят бетон, който го прави недостъпен. Реката над водохващането тече във вид на бяло бежова каша, напълно отровена.

Някой може да каже - абе тя, реката и без това е зловещо отровена, защо да изпуска вода? Ами защото като е хваната всичката вода самопречисващата фунция на реката е напълно елиминирана и отровите се изсипват директно пред Етрополе! Толкова е просто!

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0170-dam/2018-10-26

 

4. 26.10.2018 г - ВЕЦ Етрополе на територията на БДДР.

При посещението ВЕЦ-ът не работеше и не отнема отровна вода от реката, понеже нещо го ремонтират. Затова не сме го качили на сайта.

 

И тук обръщаме внимание на РИОСВ София. Река Малък Искър е напълно отровена от "неизвестен" извършител. Молим, вземете мерки най-после!

И "неизвестният" извършител наскоро изтрови рибата на километри надолу под Етрополе

Нещо уж щеше да има пречствателна станция, обаче май я няма, или ако я има вече, тя е фалшива. Над реката не летят дори и мухи, и няма следа от живот!

 

И като стана дума за фалшиви пречиствателни станции, се сетихме за ПСОВ Душанци отново.

Получихме преди време отговор и от БДИБР, в който ни казват, че не се били зауствали отпадни води в Тополница и не се дължала такса и че едва ли не всичко си е наред.

Преполъчваме им седващия път да не си забравят очилата, като ходят на проверки!

Обещаваме сега за случая на Душанци да изпратим сигнал до Агенцията за борба с измамите с Европейски средства - ОЛАФ. Дадохме Ви всички шансове да направите нещо, а Вие се подигравате.

Заради това настояваме директорът на БДИБР Да Бъде Уволнен Незабавно!

 

Предварително благодарим на всички останали за разбирането и съдействието, особено на ДУВ и ПАО за правилното решение по случая с Градевската река. Това е един светъл лъч в мрака...петък, 26 октомври 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни дейности с МОСВ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание благодарността на сдружението във връзка с покана да изразим становище относно начина, по който да се извършва почистването на коритата на реките в България, без да се увреждат самите те.

 

Поканата е в прикачения файл.

Предвид чудовищната ангажираност на сдружението и факта, че писмото го получихме едва днес, няма да можем да отговорим пълно в поставения срок, който също изтича днес.

 

Изпращаме кореспонденцията и до ВВФ България, по-късно ще се изясни защо.

 

Засега само ще маркираме най-важния проблем. Представете си една река, на която има видимо натрупани наносни материали, тиня, едър и дребен дънен субстрат - чакъл и пясък, а между другото, на всяка река по дъното има такъв материал.

И на някой "инвеститор" много му се иска да извади чакъла и пясъка.

Отделно покрай реката има дървета, които също биха могли да бъдат отрязани и "усвоени" от инвеститора.

И отделно държавата дава на областния управител или кмета/ако е в населено място/ пари на данъкоплатците, за същото чистене на същата тая река.

И се издава заповед и се ликвидира реката - точно това се случва в момента.

 

Тази година Ви изпратихме сигнал за примера в Трън, а миналата година - за Доспатска и Яденица, а също така и за Бъндеришка над Банско. Знаем, че в момента е настъпила истинска вакханалия в някои области управи и кметства да се усвовяват пари за чистене на коритата на реките и положението направо излиза извън контрол.

 

При самото копане с багери, булдозери, фадроми и тем подобни, най.често се изкопава коритото на брутални дълбочини и се образуват ями, които са страшно опасни, даже и за живота на хората, а не само за бреговете и коритото на реката. И се режат дървета даже и по скатовете на планинските участъци на реки, които всъщност укрепват скатовете - както беше на Яденица.

 

В този смисъл намираме Вашата реакция за изключително правилна и крайно навременна, даже позакъсняла.

В момента и до края на месеца ние не можем да отделим време за изготвяне на становище, но най-важното сега е - да се спре нерегламентираното копане в реките и рязане по бреговете веднага, с всички средства на МОСВ!

 

Що се отнася до подходите за осигуряване на речната проводимост, те трябва да са различни за различните участъци на реките. Така например, за планинските райони е изключително рядко явление задръстването на коритата. И пак например - твърденията на "експертите" от докладите по ОВОС/ОСВ на язовир Яденица, че реката и сега била блокирана на места, бяха абсолютно неверни. С други думи - в планинските участъци ваденето на наносни отложения е невъзможно, защото такива няма. Наноси се образуват само в задбаражните езера на ВЕЦ-овете, с Ваша помощ и съучастие. Примери - ВЕЦ Света Петка и ВЕЦ Чурековска напоследък. И наноси се натрупват в горния край на язовирите, също така, откъдето задъжително трябва да бъдат отнемани.

Виждали сме ефекта от наводнения в такива планински  участъци - например на Янчовската река в Бистрица преди десетина години. Тогава реката беше извадила от коритото и големи камъни чак до площада в Бистрица, но нищо повече от това. Даже тя стана по-проводима в крайна сметка след наводнението. Блокиране е наистина възможно с едри камъни, но то много лесно се открива веднага след наводнението и просто се махат камъните.

 

Засега ще се концентрираме само върху ниската, равнинна част на реките. Основната посока, в която трябва да се мисли, е свързана с естеството на дейността по отнемане и изнасяне на инертен материал от където и да било. Това е инвестиционна дейност и, вместо да подлежи на сегашната анархия, за нея трябва да има изготвен, съгласуван и одобрен ПРОЕКТ - толкова е просто. Ако някой реши да си изкопае голяма дупка в двора и да изнесе материала, на него пак му трябва ПРОЕКТ, и откъде накъде в реките това не важи и всеки си прави каквото иска? Ето защо представям малко основания в тази посока:

1.    При всички положения трябва да е доказана необходимостта от вадене на инертните материали, задължително с хидроложко и хидроморфологично проучване, базирано на изчислителни проверки за напречната и надлъжна проводимост спрямо оразмерителното водно количество в участъка за определен референтен период, а не както е сега - отива една комисия, която не е виждала река на живо, и понеже й е наредено от областния управител, комисията не смее да каже, че няма нужда от вадене на материалите, защото областният управител вече е уредил да му дадат пари - това би означавало комисията да спре прогреса, нали.

2.    При всички положения трябва да има Проект, с нивелети, напречни разрези на коритото и т.н. и т.н., които да осигурят напречната и надлъжна проводимост за оразмерителните водни количества. А не някакви багеристи да превръщат коритата в разоран лунен пейзаж, пълен с кратери.

3.    Част от проекта трябва да бъдат мерките за опазването на крайречната растителност с всички средства. Това означава определяне и проектиране на подходи за достъп, използване на най-щадяща механизация /а не какъвто булдозер или багер има конкретната най-любима фирма/, план за възстановяване на неизбежно увредена растителност, засаждане на нова растителност на най-ерозиралите места и пр.

4.    При всички положения трябва да има план за безопасност и здраве. Неумелото копане в реките е много опасно и за хората, които го правят.

5.    При всички положения трябва да има план за управление на отпадъците, тоест къде ще се депонира тинята, която често би могла да бъде токсична дори. А не както беше на ВЕЦ Света Петка - човекът натрупал отложенията край пътя и в близост до коритото на реката. Да не говорим за ВЕЦ Луна на Ботуня.

6.    При всички положения трябва да има подробни количествени сметки и финансов анализ - колко от материалите ще се усвоят, какви пари струват те и още колко пари ще се вземат от държавата, за да се покрият разходите на фирмите, които ще осъществяват почистването и да имат печалба. З момента държавата гледа в тавана и дава ли дава пари!

7.    При всички положения трябва да има определяне на крайречни ретензионни площи за борба с риска от наводненията, обаче тук темата е прекалено дълга.

8.    При всички положения трябва да се преценява необходимостта от ОВОС/ОСВ.

 

Важно за отбелязване е и че в устията на язовирите трябва също да се извършва такава дейност, за да не се задръстят самите язовири. Виждали сме кратери от копане на язовир Искър, пак в описания анархичен и много опасен стил. За целта трябва добре да се познава механизмът на натрупване на наноси в язовирите и пак трябва проект.

 

Що се отнася до чистенето на прораснала в коритата растителност и на опасно наклонени дървета ппо бреговвете, ситуацията е съвсем ясна - просто се спазва ЗВ. По темата сме Ви изпращали доклад за Доспатската река, просто го вижте.

 

Ще спрем дотук, защото най-важното за момента е: да се свика Националният Консултативен Съвет по Водите, ако той все още съществува. А ако не съществува - тогава Го съставете пак!

Съставът трябва да е разширен, като се включат представители и на всички НПО, които работят по темата. Само един пример в това отношение - известно ни е, че ВВФ България работят активно по възстановяването на крайречни гори. Ситуация, в която някой отива и им изрязва горичките, финансирани с европейски средства, само за да изхарчи държавни средства,  е   н е в ъ о б р а з и м а, но съвсем възможна в момента!

 

 

Готови сме да участваме в заседание на ВКСВ след края на месеца по всяко време! Тъкмо ще покажем и примери на експертите.

Благодарим още веднъж, че ни поканихте за становище и се надяваме да бъдем полезни по темата и занапред.РИБАРИ АЛАРМИРАТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА В КЮСТЕНДИЛСКО


РИБАРИ АЛАРМИРАТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА В КЮСТЕНДИЛСКО

Тревогата им е свързана не само с отравянето на реките Струма, Треклянска и Драговищица, но и на подземните води в района на Кюстендил, Земен, Трекляно и Босилеград.

 

Риболовен клуб „Балканка" София алармира за неминуема екологична катастрофа, която предстои в района на община Кюстендил и за необратимите последици върху природата и хората на територията на общината, както и в съседните: Земен,  Трекляно и Босилеград в Сърбия. Най-пагубно се очаква да е въздействието точно в Кюстендилската котловина, където ще предизвика невъобразим кумулативен ефект върху природата, здравето на хората и развитието на земеделието.

 

Първите проблеми са от 2016 година, когато бе пуснат в експлоатация ВЕЦ Пчелина, източващ дънните утайки, отложени през социализма и причиняващ отравяне на река Струма под яз. Пчелина до село Лобош.  Тази катастрофа бе документирана от Национален Природонаучен Музей на БАН, но институциите бездействат. Реката под язовира тече синьо - бяла, напълно отровена: https://dams.reki.bg/0492-dam/2017-09-29

 

Преди две седмици българската общност в Босилеград, БТА и консулът ни в Ниш организираха среща в Сърбия.  На нея те запознаха държавните органи и обществото с потресаващата история на ефектите върху хората и природата от пусната в експлоатация в района на Босилеград оловно-цинкова мина без хвостохранилище. Всички отпадни води се изхвърлят непречистени в река Караманичка - приток на р. Драговищица, а от там в Струма при Кюстендил. В Караманичка река тече бяла каша и цялото корито е побеляло от отложенията. Прилагаме снимка от 07.10.2018г.: http://gallery.balkanka.bg/s/users/pitcha/Karamanichka/

 

Сръбското министерство на околната среда е разрешило мината без ОВОС и въздействието й не е оценено в трансграничен контекст.  Също така са разрешени и три нови ВЕЦ, които заедно със съществуващите три централи на реката съвсем ликвидират възможността дори за минимално есествено самопречистване на водата. 

 

Явно обаче тези въздействия не са достатъчни, защото и откъм България, и откъм Сърбия са дадени площи за проучване за нови мини.  Ако някой не знае какво причиняват у нас подобни дейности по добив на метални полезни изкопаеми, рибарите са готови да заведат всеки в района на река Тополница от вливането на Медетска, до Буновска, за да види, че там над реките не летят и мухи даже - до такава степен всичко е мъртво.  Така, дадените разрешения за проучване и добив на метални полезни изкопаеми във водосбора на Треклянската река в землищата на Кюстендил и Трекляно за бъдещата мина Злогош по границата ни с РСърбия, са като присъди за местните хора. Защото след издаването на разрешително за проучване, процедурата е практически необратима.  Ако бъде открито нещо - следва регистрация на откритието и договор за концесия, освен ако процедурата по ОВОС не установи риск от увреждане. Само че у нас инвеститорите заплащат за изготвянето на докладите по ОВОС и ОС, а експертите винаги доказват, че няма да има увреждане, защото иначе няма да им платят.  А МОСВ непрекъснато си затварят очите - толкова е просто. А единствената все още чиста река в описания район е именно Треклянска.

 

Затова рибарите са изпратили сигнал до всички компетентни институции в България, включително Президент, Премиер, Народно събрание, Омбудсман и компетентните по въпроса министри.  Описаната ситуация изисква незабавно действие за спасяване на хората в района.  Ясно е, че всичко това се търпи от местните хора, само поради феодализацията на населените места, където хората са зависими и живеят в страх в 21-ви век, в стана член на ЕС.

Повече подробности – връзка към самия сигнал

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/ECO_CATASTROPHE_KYUSTENDIL_3.pdfнеделя, 21 октомври 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно инвестиционни предложения в коритото на река Марица в чертите на град Пловдив


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание новината, че в коритото на река Марица в рамките на град Пловдив се предвиждат инвестиционни дейности, които са крайно неразумни най-меко казано.

 

Преди доклада Ви информирам за поредния наш общ успех.

На 19.10.2018г. представител на сдружение Балканка взе участие в среща на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие /ЕБВР/ в Белград.

Учудващо или не, от България бяхме поканени САМО ние.

Нямаше асоциации, коалиции, министерства и други подобни ведомства.

 

Целта беше да се обсъди Енергийната Стратегия на ЕБВР за следващите пет години.

Изцяло концентрирана върху чистотата на въздуха и борбата с климатичните промени, Стратегията на ЕБВР пропускаше основен ключов проблем - чистотата на водата. Осигуряването на чиста питейна вода е ключов фактор хората да имат доверие на водопреносните системи за питейна вода и по този начин да се намали използването на бутилирана вода, а оттам и пластмасовите отпадъци.

А, както много добре знаете, с Ваше съдействие в България има много населени места без вода, заради удоволствието на НЕК да я краде всичката за да прави ток, който впоследствие да бъде изнасян на ниски цени единствено в полза на търговците, но не и на населението.

 

И всеки един язовир за ВЕЦ на замърсена река представлява основен емитер на парникови газове също така, с което само усилва климатичните проблеми, да не говорим, че самопречистващите функции на реките са брутално унищожени.

 

Тези и много други проблеми, породени от хидроенергетиката бяха коментирани на срещата и срещнахме неочаквана подкрепа от другите участници.

Почти една трета от времето се коментираше само "устойчивата" малка хидроенергетика на Балканите, която е характерна с това, че произвежда най-много ток през пролетта, когато на никой не му трябва ток нито за отопление, нито за охлаждане.

Имаше и един двама, които бяха За малките ВЕЦ-ове, но те бяха буквално отнесени.

Надяваме се ЕБВР да се вслуша, защото седяха с виновен вид, когато коментирахме техните "устойчиви" инвестиции в хидроенергия у нас и в Балканския регион.

Ето и линкове към едно видео и  малко снимки от събитието:

https://www.youtube.com/watch?v=yDyZySod3pE&feature=youtu.be

 

http://gallery.balkanka.bg/s/users/pitcha/EBRD_BELGRADE_SUMMIT/

 

 

На второ място преди доклада обръщаме отново внимание на един наболял въпрос - почистването на речните корита. Моля, изгледайте в следното видео мнението на Любо Аршинков от 4:40 минути натам:

https://www.youtube.com/watch?v=ie5PrwpwE78&fbclid=IwAR12SCImIqDsJgDCp1nyjQGe9wEdMiJFDSS7wEPaGMff_GIJ100r_7DwvTs

 

Надяваме се да си направите съответните изводи навреме, за да не допускате една и съща грешка все повече и по-често. Интересно е също така, че хората са събирали боклуците по реката в рамките на кампанията на БТВ, в която Вие нещо май бяхте съорганизатор, и после никой не е извозил боклуците и те пак са се разсипали и разнесли, което не изненадва никого. Предлагаме да споделим опит как се чистят реки за следващата Ви съвместна кампания с БТВ, за да не се концентрирате само върху стари дюшеци в крайморски сухи дерета.

 

И сега към доклада, който е съвсем кратък. В коритото на Марица в чертите на гр.Пловдив ще се изхарчат безумни пари за изпълнение на 50-метрово речно кюне, зелени площи, алеи, детски площадки, пейки, фитнеси и тем подобни, което е направо   н е в е р о я т н о! За ИП са изготвени изключително слаби ДОВОС/ДОСВ, както можете да се убедите от следния пълен запис на общественото обсъждане:

https://www.youtube.com/watch?v=VYEXLH6TXjo&fbclid=IwAR1jQnhthcuVGN_B2wvFf40THoL3WJjdenT183SVsCDVawv08_0zBEqtYKk

 

Самото качество на ДОВОС/ДОСВ не учудва никого, още по-малко учудващо е, че той очевидно е предварително одобрен от РИОСВ Пловдив, за да бъде допуснат до общественото обсъждане. Както е добре известно, тия доклади у нас са пълна измама, като особено добър пример беше докладът за язовир Яденица и сега друг такъв пример са докладите за новото ИП. А причината за измамите е, че инвеститорът плаща на "експертите", затова те пишат само похвални оди и дитирамби за всяко ИП, иначе няма да им платят.

 

Ако изгледате видеото, ще разберете защо докладите са пълна измама. Ние само ще се концентрираме върху здравия разум, кайто напълно отсъства от ИП. По този повод, познавайки прекрасно реката и коритото в рамките на гр.Пловдив, отбелязваме следното:

1.    Осъществяването на ИП е практически невъзможно. На място ще се открият невъобразими количества равномерно отложена тиня, която не може да бъде използвана за новите речни тераси. При нейното обработване реката ще се превърне в море от кал чак до вливането в Егейско море. Никой няма да знае какво да я прави тинята и къде да я депонира. В такива случаи реката се оставя сама да се управлява наносите когато дойде голяма вода, защото тук няма струпване на наноси на едно място, които да са намалили сечението на коритото до степен да се налага да бъдат изгребвани.

2.    Но да речем, че Вие може да прецените, че не сме прави за тинята. Тогава се налага да Ви припомним наводнението от 2005 година, когато река Марица течеше бясна на 50 сантиметра под горния ръб на подпорната стена при пешеходния мост Съединение до Новотела. Тя беше такава  невъобразима Хала, която ще отнесе всяко Ваше ИП, барабар с кюнетата, пейките, катерушките, алеите, фитнес уредите и зелените площи, пак в Егейско море. По-безсмислено изхарчени пари надали могат да съществуват на практика.

3.    По-лошото е, че препятствия като пейки, катерушки, фитнес уреди и пр. могат да задържат за известно време боклуци, храсталаци и тиня от горното течение на реката над Пловдив. Като ги съберат, тогава могат едновременно да бъдат отнесени до моста на панаира заедно и да го задръстят, защото той е много ниско над реката. Тогава ситуацията може да стане невъобразима.

4.    Обръщаме изключително внимание - при наводнението от 2005 година в подпорната стена на южния бряг непосредствено след моста Съединение беше изкопана каверна. Впоследствие тя бе запълнена с бетон и каменната облицовка беше възстановена. Всяка добре закрепена пейка или друг уред в близост до подпорните стени може да предизвика завихряне на водата и да предизвика нови дупки в стените.

5.    И пак опитът от наводнението от 2005 година показа, че тогава градът беше спасен, защото малко преди това коритото беше прочистено от израсналите в него дървета. По груби спомени това почистване стана през 2004 година през есента. САМО такава дейност е допустима и правилна. Нищо друго!

6.    На последно място обръщаме внимание, че наистина състоянието на подпорните стени изисква намеса. За целта е необходимо каменната зидария да се изследва и, където е необходимо, да се запълнят фугите между камъните с полимер-циментов разтвор под налягане, ако трябва.  

 

Изглежда че община Пловдив си мисли, че река Марица никога няма да си напълни коритото пак в рамките на града. Фактът че коритото през 2005 година пое поне 1000 годишна вълна не означава, че същата тази вълна няма да се появи отново и то съвсем скоро. Тя може да дойде утре, веднага след изхарчването и разделянето на парите, след пет години или никога в обозримото бъдеще. Обаче това е руска рулетка с поне три патрона в барабана. Молим, изхарчете и си разделете парите за нещо разумно, което да е и поне малко полезно, но да не носи рискове.

 

Накрая не можем да не споделим учудване, че БДИБР е издала положително становище за допустимост на това нещо. Това е направо невероятно. Ако не ни вярвате, минете по цялото протежение на река Марица, даже и в Турция, и вижте дали някъде другаде има направено такова Чудо. И за да не е направено никъде си има специална причина!

Призоваваме останалите БД да не одобряват такива неща в коритата на реките у нас в техните РБУ, иначе направено веднъж в Пловдив, ще тръгне навсякъде, пак за да се харчат и разделят пари безсмислено, както с "чистенето" на коритата.

 

Ама някъде другаде по света го имало това нещо ли? Ами сигурно го има, ама на не повече от две-три места и оставете другите да си правят глупости колкото си искат, и не ги повтаряйте!

 

Ама и някой и друг професор по хидрология е доказал, че всичко ще е наред ли? И сигурно го е казал безплатно, а? За да не вярвате на само един човек, направете тогава заседание на Висшия Консултативен Съвет по Водите или какъвто и да било друг Експертен Съвет - например по устройство на територията /НЕСУТРП/ в разширен състав с други експерти хидролози и климатолози, и не поемайте отговорност сами!

 

Марица не е всяка друга река, а е реката на Балканите с най-неравномерен отток и с най-голямо прехвърляне на води от други речни басейни. При моста Съединение коритото е с широчина около 170 метра, дълбочина поне шест метра от горния ръб на бетоновата шапка до дъното и Реката го беше напълнила с бясна скорост ДОГОРЕ!

 

Молим, не дърпайте тоя див звяр за опашката, търсите си белята!

И спрете това ИП навреме!

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.


вторник, 16 октомври 2018 г.

Над 200 ощбини се чяудт да пъревхрлят ли яозрвии на дъжравата - в. Сега

Вече чтиери прпдреиятия се зиаамнват с рмтеони на вдоомеи

08 Окт. 2018

атовр

Аслиа Инавова 

171https://www.segabg.com/category-economy/nad-200-obshtini-se-chudyat-da-prehvurlyat-li-yazoviri-na-durzhavata
 © Segabg.com 2018

Повече от 200 общини не са заявили дали ще продължават да стопанисват язовирите си, или ще ги прехвърлят на държавата. Крайният срок изтече, а само 46 са решили, че се отказват от водоемите, защото нямат пари да се грижат за тях. Става дума за общо 1247 обекта.

Според последните проверки 858 язовира у нас се нуждаят от ремонти, а 414 от тях са в предаварийно състояние, отбеляза министърът на икономиката Емил Караниколов пред Би Ти Ви. Наскоро правителството създаде ново държавно предприятие, което да поеме водоемите, които общините не могат да стопанисват. А преди това кабинетът направи и друга "язовирна маневра" - наля за спешни ремонти 500 млн. лв. в Държавната консолидационна компания (ДКК), която по принцип управлява акции и цели държавни предприятия и нищо не разбира от хидрообекти. Не е ясно дали парите вече се усвояват и къде, тъй като делата на ДКК поначало тънат в непрозрачност. А наскоро министър Караниколов, който отговаря за язовирите, обяви, че 500-те милиона лева са недостатъчни. „Има язовири, които се нуждаят от 1 милион за ремонт, но има и такива, които се нуждаят от 30 милиона”, заяви той.

Освен 500-те млн. за ДКК държавата ще дава и по 47 млн. лв. на година за новото предприятие "Управление и стопанисване на язовири" (УСЯ), което трябва да се грижи за всички нежелани от общините водоеми. И ДКК, и новото предприятие са под шапката на министъра на икономиката. Създаването на УСЯ бе заложено с промени в Закона за водите заради множеството безстопанствени язовири у нас, които създават опасност за населението. Проверки на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор от тази пролет показаха, че много съоръжения, за които някой формално се грижи, не са подсигурени срещу бедствия. Засега в държавата липсва механизъм за налагане на мерки за поддържането на тези язовири.

Новото предприятие "Управление и стопанисване на язовири" ще бъде трето след "Напоителни системи" към агроминистерството и "Язовири и каскади" към НЕК, които имат функции за управление на водоеми, и четвърто, ако броим и ДКК. В УСЯ ще бъдат назначени 156 служители, които ще се разпределят в централно управление и 8 регионални офиса – София, Благоевград, Пловдив, Хасково, Бургас, Варна, Велико Търново и Враца. Не е ясно колко от тях ще са администрация и колко ще са хидроспециалисти.

На този фон водоемите в страната увеличават бройката си. В края на миналата година те са били 6000, а вече са 6816. От тях 4800 са общински.

ПРОЦЕДУРА

Прехвърлянето на язовири към държавата се ръководи от Агенцията за метрологичен и технически надзор, обясни Благой Станчев, парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Той уточни, че язовирите се класифицират по два признака - по големина и по степен на риск за населеното място. Прехвърлянето не приключва с подаването на заявление - общината трябва да представи всички необходими документи, после се сключва договор с областния управител и едва след това язовирите сменят собствеността си, посочи Станчев.

понеделник, 15 октомври 2018 г.

предстояща екологична катастрофа в района на Кюстендил и Босилеград

ДО:
Президента на РБългария
г-н Румен Радев

Министър-председателя на РБългария
г-н Бойко Борисов

Омбудсмана на РБългария
г-жа Мая Манолова

Председателя на КОСВ
г-жа Ивелина Василева

Министъра на Земеделието, Храните и Горите
г-н Румен Порожанов

Министъра на Енергетиката
г-жа Теменужка Петкова

Министъра на здравеопазването
г-н Кирил Ананиев

Министъра на Околната Среда и Водите
д-р Нено Димов


Копие до:
Кмета на община Кюстендил
г-н Петър Паунов
Кмета на община Трекляно
г-н Радко Петрунов
Кмета на община Земен
г-н Димитър Сотиров
Дружество Глас Босилеград
Александър Димитров


У В Е Д О М Л Е Н И Е

Подател:             Сдружение „Балканка”, гр. София, ул.Александър Малинов №87            


Уважаеми дами и господа,

            С настоящото уведомление Ви информираме за екологичната катастрофа, която предстои в района на община Кюстендил в най-скоро време, и за свързаните проблеми, които в момента нанасят необратими последици върху природата и хората в общините Земен Радомирско и Босилеград на територията на РСърбия, а така също и за бъдещи такива проблеми в община Трекляно. Всичките тези негативни въздействия се събират точно на територията на община Кюстендил и ще предизвикат невъобразим негативен кумулативен ефект не само върху природата, но и върху развитието на земеделието и здравето на хората в района, доколкото са засегнати подземните водни тела и всички главни повърхностни водни обекти в описания район, а именно - река Струма надолу под язовир Пчелина при село Лобош, Радомирско, огромна част от водосбора на Треклянската река и поречието на река Драговищица над и под границата с РСърбия.

Описание на действащите и бъдещите инвестиционни предложения в посока от Кюстендил, нагоре по река Струма към язовир Пчелина, представяме както следва:
1. Инвестиционни дейности на територията на РСърбия по поречието на река Драговищица.
            Преди около две седмици присъствахме на среща в Босилеград, инициирана от местната българска общност с помощта на консула на РБългария в Ниш - г-н Едвин Сугарев и на БТА. Държавните органи на РБългария бяха представени от зам. министър на ОСВ г-н Красимир Живков, а представители на Сръбското министерство на Околната Среда не дойдоха. Разказите на местните хора на срещата потресоха всички присъстващи. Пълен запис на срещата можете да видите от следния видеоматериал:

            Ситуацията се изяснява още от първото изказване на г-н Сугарев и от разказа на Ботьо Христов от 1час и 10 минути след началото на записа, но е хубаво някой да изгледа целия запис с разказаното от местните хора, включително и за здравния им статус в момента, а така също и изказването на кмета на Босилеград, който ги е предал. За всеки случай тук ще опишем проблема съвсем накратко:
            В поречието на Длъбинска река, която се влива в Драговищица непосредствено над границата, в село Караманица е пусната в експлоатация мина за добив на метални полезни изкопаеми - оловно цинкова, без хвостохранилище. Всички отпадни води се изхвърлят непречистени в река Караманичка - приток на Длъбинска. Местните хора показаха снимки, в които по реката тече бяла каша и цялото корито е побеляло от отложенията. Всички животни отказват да пият вода от реката.
            Под мината има три изградени мВЕЦ и още три се строят. Вероятно те за момента все още задържат тежките отложения в задбараните езера.
            Сръбското министерство на околната среда е разрешило мината без ОВОС и въздействието й не е оценено в трансграничен контекст, според изявлението на зам. министър Живков, който по време на срещата обеща да се предприемат някакви действия.

2. Открита инсталация за промиване на злато по левия бряг на река Струма
Тя се намира в района на с.Нови Чифлик под пътя София - Кюстендил. Въздействието й върху реката не ни е известно, но замътняването е сигурно. Районът вече представлява разоран лунен пейзаж, за който можете да се убедите от следната снимка:

3. Инвестиционно предложение за проучване и добив на метални полезни изкопаеми във водосбора на Треклянската река.
Издадено е разрешително за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми на територия от 197.8 квадратни километра в землищата на Кюстендил и Трекляно. Можете да се убедите в това от следния документ:

За отбелязване в този случай е, че след издаването на разрешително за проучване, процедурата е практически необратима, ако бъде открито нещо - следва регистрация на откритието и договор за концесия, освен ако процедурите по ОВОС/ОСВ не бъдат прекратени, в случай че се установи риск от увреждане. Само че у нас инвеститорите заплащат за изготвянето на ДОВОС/ДОСВ и експертите винаги доказват, че няма да има увреждане, иначе няма да им платят, а от МОСВ непрекъснато си затварят очите - толкова е просто. Местните референдуми, които винаги отхвърлят проектите, не са сигурна гаранция, че ИП няма да бъде изпълнено. А цялото поречие на Треклянската река попада в защитена зона от мрежата Натура 2000.

            Сега, ако някой от получателите не знае какво причиняват у нас подобни дейности по добив на метални полезни изкопаеми, готови сме да заведем всеки в района на река Тополница от вливането на Медетска, до Буновска, за да види, че там над реките не летят и мухи даже - до такава степен всичко е мъртво. Сигурни сме, че за района на площ Злогош има някакви данни в Националния Геоложки фонд, иначе нямаше да има три кандидата в търга, тоест мината там е неизбежна.
            Всичко това значи, че и Треклянската река ще пристига напълно отровена до вливането й в Струма непосредствено над гр.Земен, ако мината Злогош бъде пусната в експлоатация. Отровите от мина Злогош  ще имат кумулативно въздействие, защото ще се вливат в отровите от язовир Пчелина по Струма непосредствено над град Земен.
            Обаче, най-лошото е, че границата на площта за проучване за мина Злогош съвпада с границата ни с РСърбия над Босилеград. Ето Ви картата, за да видите:
            Разгледайте внимателно снимката, за да се убедите, че като се замърси подземното водно тяло, водоизточниците в Босилеградско, които взимат вода от него, ще бъдат отровени и от наша страна! И нашите хора в Босилеградско от едната страна ще ги тровят сърбите, а от другата страна ще ги тровим ние, с активното съдействие на МОСВ и на МЕ.


4. ВЕЦ Пчелина на едноименния язовир до с.Лобош
            Този язовир е изграден с основна цел да утаява и задържа замърсяванията от индустриалните дейности в Перник и Радомир през социализма. Преди около три години МОСВ разешава да се пусне в експлоатация чисто нов ВЕЦ, без да отчита, че дори социализмът не е построил ВЕЦ на този язовир, за което има специална причина! И причината е, че откакто е построен, ВЕЦ Пчелина източва дънните утайки, тоест отровите от дъното на язовира. Вследствие на това, река Струма до вливането на Треклянска е напълно умъртвена. Можете да се убедите в това от следния доклад, изготвен от НПМ-БАН:

Реката под язовира тече синьо - бяла, ако разгледате клиповете в следния линк ще се убедите:

Нещо повече - ВЕЦ-ът е предвиден да работи с водно количество от 8 кубически метра в секунда и през 2016 година източи язовира почти напълно, та даже и гребците нямаше къде да гребат, а Румяна Нейкова плака пред телевизиите. Причината е, че МОСВ бяха разрешили годишен лимит на използваната вода два пъти по-голям от средногодишния приток в язовира. След наш сигнал по въпроса питаха НИМХ БАН и си оправиха разрешителното, и сега язовирът не се източва, но отровите проддължават да си текат в реката отдолу. Това от своя страна значи, че ВЕЦ-ът работи с прекъсвания и в реката ту текат 8 кубика в секунда, ту не тече нищо, за да може язовирът отново да събере вода. Ето колко вода тече в реката, когато ВЕЦ Пчелина не работи - снимано е през 2016г.:
И най-лошото е, че в село Лобош лятно време при маловодие се разнася невъобразима смрад на развалени яйца, примесена с още нещо, което не може да се определи. Как хората в селото го търпят това нещо, може да се обясни само с феодалните порядки, въведени на много такива малки населени места от местните кметове, от които хората са зависими и живеят в страх в 21-ви век, в стана член на ЕС.
Разбира се, маловажна подробност е, че реката попада уж в защитена зона Земен по директивата за местообитанията на ЕС, за които зони стратегията на настоящото ръководство на МОСВ е да ги унищожава, за да може после да доказва, че тия зони не е трябвало да се определят въобще.

Заключение:
            В заключение следва да се отбележи, че всеки от описаните случаи сам по себе си е ужасен от гледна точка на опазване на природата и на благополучието и здравето на местните хора. Така например, и под язовир Пчелина водата също не става за напояване и животните също не пият вода от реката - както питомните, така и дивите, ако изобщо някое диво животно е останало в района. Освен за земеделието и животновъдството, последиците са унищожителни също и за туризма, лова и риболова в засегнатите райони.
            Подобни на описаните нарушения на законодателството и на здравия разум доведоха до откриване на наказателна процедура срещу България за нарушения на законодателството на ЕС във връзка с опазването на зоните от мрежата Натура 2000 тази година, а предстои и наказателна процедура за нарушения на Рамковата Директива за Водите на ЕС. Тя изисква да се предотвратява влошаването на състоянието на повърхностните водни тела, а всеки от описаните случаи води до пълно унищожение на реките.
            За община Земен негативните ефекти ще са брутални, когато се съберат отровите от язовир Пчелина и от мина Злогош по Треклянската река.
            ОБАЧЕ, какво е бъдещето на района на Кюстендил от кумулативните въздействия на всички описани дотук ИП, ще оставим на съветниците на всеки от получателите да оценят и да си посъветват началниците какво да направят. За момента единствената чиста вода, която се влива в река Струма под язовир Пчелина, до вливането на Драговищица, е Треклянската река, ако не се брои Скакавица, която е много малка. Отровите ли и Треклянска, цялото Земенско дефиле отива на кино, заедно с района на Кюстендил. Земеделие, животновъдство, туризъм, водни спортове, лов, риболов - всичко това ще бъде унищожено, но дори и то не е най-лошото.
            Най-лошото е, какво ще се случи със здравето на хората в населените места в поречието на Струма, не само в района до Кюстендил, но и в Босилеградско, а и надолу по течението. Ако имате и най-малко съмнение - изгледайте какво представи доктор Валентин Янев в изказването си от записа от Босилеград, което започва от 1 час и 54 минути от началото, и си представете, че абсолютно всички реки до Кюстендил и подземните води в района вече са, или предстои да  бъдат отровени. 

ИСКАНЕ:
            Въз основа на гореизложеното, настояваме за:
1.    Незабавно уволнение на министър Димов! Неговият екип се занимава единствено с това как да унищожи Пирин и Витоша, а така също и зоните от Натура 2000, при това несръчно и неумело, и е проспал описаните дотук проблеми. Наистина, част от тях са заварени от предишни ръководства на МОСВ, обаче в момента са напълно заметени под килима. Точно поведението на ръководството на МОСВ доведе до наказаталната процедура тази година, вместо да я предотврати. Ние не вярваме, че е налице воля за решаване дори само на случая с ВЕЦ Пчелина, за който в МОСВ сме изпратили досега безброй сигнали, а местните хора от с.Лобош до гр.Земен продължават да дишат невъобразимата смрад, само заради ползата на един човек - гордият собственик на ВЕЦ Пчелина - фирмата Пауър Туенти Туенти, която е неразривно свързана с миналото на МОСВ, и връзката е с ранг на бивш заместник министър. Да не говорим как и защо МОСВ за съгласували проучването за мина Злогош, без да отчетат какво се случва в Босилеград и Земен и какво ще се случи допълнително там, след като тази нова мина отвори врати.
2.    Органите на изпълнителната власт да направят всичко възможно за да се спре мина Злогош. Един от начините е общините Трекляно и Кюстендил да не дадат право да се използват общински терени за достъп на техниката и за сондиране. Сигурни сме, че има и други начини и се надяваме на съдействие от поне част от поучателите на това уведомление. Направете го сега, преди гордият инвеститор да е изхарчил пари, защото после прекратяването на ИП ще е много по-трудно и предстоят родилни мъки като за случая в Трън, който въобще не е приключил, пак с изричното съдействие на министър Димов!
3.    По отношение на мината за промиване на злато при Нови Чифлик: да се извърши пълна проверка на дейността, за да се установи дали не се извършва нерегламентиран добив в частни терени, каквито сигнали сме получили от местни хора, а така също да се оцени нейното въздействие по поречието на Струма.
4.    Да се спре незабавно дейността на ВЕЦ Пчелина! Наказателната процедура срещу България за Натура зоните неизбежно ще доведе до това, доколкото тази ВЕЦ е един от крайъгълните камъни в жалбите до ГД околна среда на ЕС заради увреждането на приоритетни видове в ЗЗ Земен. Просто вземете решението навреме.
5.    В изпълнение на международните договорености по отношение на транграничните въздействия /Конвенцията Еспо/, по които и РБългария, и РСърбия са поели ангажименти, да се вземат незабавни мерки и да се направят постъпки мината в Караманица Босилеградско временно да се спре, докато не се оцени нейното въздействие в трансграничен контекст през процедура по ОВОС и ОСВ /доколкото и река Драговищица след границата попада в защитена зона по Директивата за местообитанията/, и да се предпишат необходимите мероприятия за смекчаване и предотвратяване на нейното отрицателно въздействие.
6.    Пак по повод мината в Караманица - да се извърши от научен екип оценка на екологичното и физикохимичното състояние на река Драговищица неппосредствено под границата с РСърбия, който да изготви актуализиран доклад. Известно ни е, че такъв доклад е възлаган от МОСВ преди две години, но никъде той не може да бъде открит. Каквито и да са били резултатите тогава, те вече не са актуални, след две години тровене на река Длъбинска и оттам - на Драговищица. За този доклад МОСВ да изиска от РСърбия достъп на експертите до река Караманичка непосредствено над мината, обаче след като са проведени пробонабиранията на нашата територия, а още по-добре е сърбите да не бъдат уведомявани, преди да излезат резултатите. Иначе мината няма да работи, докато се взимат пробите. Разбира се, пробите трябва да се взимат само при маловодие.

            Мините за метални полезни изкопаеми имат унищожително въздействие върху природата и върху здравето и поминъка на хората в земеделието, защото отравят необратимо подземните и повърхностните води. Допускането им в защитени зони от Натура 2000 по директивата за местообитанията, които приютяват приоритетни местообитания и местообитания на приоритетни видове, не може да става, доколкото тия мини не са от преобладаващ обществен интерес, нямат отношение към националната сигурност, трайно увреждат природата и са брутални за човешкото здраве, вместо да са от полза. И когато след известно време залежите се изчерпят, районите остават без никаква перспектива за бъдещите поколения. Неслучайно канадски и други западни фирми са налазили цялата територия на страната, защото в техните държави вече няма кой да им позволи това, което им се разрешава у нас, срещу мизерните им отчисления. Молим, вземете мерки навреме, за да може районът на Кюстендил да продължи да бъде овощната градина на България, иначе няма да има кой да им яде овошките, дори и да остане някой там да се занимава с овошки!

            Най-неприемливото от всичко е, че само около една трета от площта за проучване на мина Злогош попада на територията на община Кюстендил и отчисленията за тази община ще са много малки, тоест ползата ще е никаква, когато мината се отвори. Обаче в Кюстендил се събират всички отрови от описаните дотук инвестиционни дейности, включително и от мина Злогош - включително и в подземните води, и община Кюстендил ще пострада най-много. Що се отнася до община Земен - те ще пийнат само една студена, отровна вода, защото нито едно от споменатите ИП не попада на тяхната територия и те ще гълтат отровите от мина Злогош и от язовир Пчелина безплатно. Поздравления за всички държавни органи, които са разрешили това!
            Разбира се,  по отношение на точка 2 и точка 5 от искането трябва да се вземат мерки и за спасяването на българското население в Босилеградско, тъй като явно политиката на РСърбия е да обезлюди района напълно, а ние ще им помогнем на сърбите в акцията срещу нашите хора, като ликвидираме питейните водоизточници в Босилеградско, които са откъм запад, до границата. И от мина Злогош за нашите хора в Босилеградско няма да има абсолютно никаква полза, освен дето ще им изтрови подземните водоизточници!
            Затова се изискват отговорни действия на най-високо държавно ниво, а не само от гледна точка на транграничното въздействие на мината в Караманица за нашата територия.
            Молим, незабавно да вземете мерки, въпреки че най-подходящият момент за такива действия по време на Европредседателството ни беше най-безотговорно проспан!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ