Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 22 февруари 2017 г.

Даоклад ВЕЦ на територията на БДИБР - Яденица

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени водохващания на територията на БДИБР на 18.02.2017г.Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че докладът този път е изпратен и до НЕК ЕАД, по причина че водохващанията на деривационен канал Яденица са техни, но и защото при посещението установихме проблеми по тяхната електропреносна мрежа - наличие на повреди в стълбовете непосредствено над подстанцията, която се намира на разклона за Сестимо. Повредите са от характер на застрашаващи сигурността на конструкцията на стълбовете, но към този въпрос ще се върнем накрая на доклада. И така: 18.02.2017 - Водохващане на Крива река на разклона за Сестримо.

 Въпреки че ние не сме получили от БДИБР отговор на искането на информация по ЗДОИ - на кого принадежи това водохващане, след разговор със служители на подстанцията се установява, че то не е на НЕК ЕАД, а на фабриката в Белово. Ето защо молим НЕК ЕАД за извинение, но ще продължим да качваме данни като за ВЕЦ Момина Клисура, защото при техните стотици водохващания, които не пускат капка вода при маловодие - едно повече не е нещо фатално.

 Добрата новина е, че през баража преминават 70-80 л/сек при пълноводие и че баластрата, с която беше задръстено задбаражното езеро, е премахната. Поздравяваме БДИБР за това, но за съжаление рибен проход продължава да няма..

 За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

 http://dams.reki.bg/0487-dam/2017-02-18

 18.02.2017 - Крива река над Сестримо - ВЕЦ Света Петка.
 Посещението е при пълноводие, заради топенето на снега. През рибния проход преминават около 20 л/сек, което е половината от определеното минимално водно количество по разрешително - 42л/сек. През самия рибен проход не могат да преминават риби, не че това има значение, защото Крива река е мъртва под водохващането.

 За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

 http://dams.reki.bg/0257-dam/2017-02-18 Отново обръщаме внимание на БДИБР, че имат груба грешка в определеното минимално водно количество. То се определя по данните за естествения отток към точката на водовземане. С други думи - то не трябва да бъде оределено по екологичният минимум, който се изпуска от НЕК ЕАД в Крива и Чаирска река и трябва да бъде поне пет пъти по-голямо от 42л/сек. С други думи - това е ВЕЦ, който отнема води от минималното екологично водно количество, което се изпуска под други водовземни съоръжения, а това представлява тежко нарушение на ЗВ. Надяваме се да вземете мерки и разрешителното за водовземане да се прекрати.
 18.02.2017 - Деривационен канал Яденица - водохващания №4 и №5.
 Посещението е при маловодие. И двете водохващания не изпускат капка вода, рибни проходи продължава да няма.
 За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:
 http://dams.reki.bg/0488-dam/2017-02-18

 Имахме намерение да проверим и другите водохващания на канал Яденица, които са поне още 19, но след видяното, загубихме ентусиазъм.

 Причината се крие във факта, че съвместното ни постижение от миналото лято, когато нашите три организации /ние, НЕК ЕАД и БДИБР/ постигнахме успех и водохващане №5 на Юндолска не отнемаше вода, сега е претърпяло критично отстъпление и сме постигнали отново старото положение.

 Тук бихме искали да обърнем внимание на МОСВ и БДИБР, че през последните години е провеждан биологичен мониторинг на състоянието на река Яденица и притоци, включително и на Юндолска, във връзка с процедурата по ОВОС на бъдещия в минало време язовир Яденица. Този мониторинг е проведен през няколко последователни години - ако си спомняме правилно - пет. Сега, след като животът в Юндолска отново е унищожен, намираме, че мониторинг трябва да се проведе отново, преди решението по ОВОС/ОС, процедурата за които трябва също да се проведе отново, съобразно новите данни от проучването.

 Отново отправяме покана към БДИБР за съвместна проверка на всичките водохващания на НЕК ЕАД в ттехния район на басейново управление, при положение че обещаят да ги глобят за брутални нарушения на изискванията на ЗВ, според които екологичният отток се осигурява приоритетно, преди всички останали нужди от водовземане, сред които НЕК ЕАД се нарежда на последно място. ВАЖНО:

 Накрая на този доклад се връщаме отново на проблема със сигурността на стълбовете от електропреносната мрежа непосредствено над подстанцията на разклона за Сестримо.

 Разгледали сме само трите най-големи стълба, като останалите не сме ги проверявали.

 На първо място се отбелязва тяхното много лошо техническо състояние - трите най-големи решетъчни стълба са потънали в тежка корозия. Най-лошото е, че в решетката на хоризонталните им диафрагми липсват основни пръти, което поставя под огромен риск способността на решетъчната стоманена конструкция да поема експлоатационните въздействия, и не удовлетворява изискванията при крайни гранични и при експлоатационни състояния за ограничаване на повредите съобразно нормативната уредба за сигурност на конструкциите. Още повече че електропроводите, които тези стълбове поддържат, както и самите стълбове, вероятно са от първа категория на строежите съгласно ЗУТ, и представляват елемент от националната сигурност.

 В този смисъл намираме, че трябва незабавно да се предприемат спешни мерки, като се предизвика конструктивна експертиза за установяване на липсващите елементи и предписания за тяхното възстановяване.

 Първоначално решихме ние да предоставим тази услуга безплатно на НЕК ЕАД, но предвид отношенията между нашите оганизации, се въздържаме да предложим това нещо. Обаче ще го направим веднага, ако НЕК ЕАД се откаже от бъдещия в минало време язовир Яденица, който е почти толкова смислен, колкото беше деривация Джерман-Скакавица. Намираме този язовир за поредната измама, с която да се продължи ограбването на най-бедната част от народа, да не говорим за увреждането на природата, което той ще предизвика, независимо какво е доказала или ще докаже доц. д-р инж. Росица Николаева. Само една бележка по този въпрос - при предишния ОВОС в края на миналия век, тя е доказала, че екологичният отток под язовира трябва да бъде 20 л/сек след изчисления с програма. Сега е доказала, че същият отток трябва да е 80л/сек - кое от двете да приемем за вярно, при положение че реката навлиза в ЗЗ Яденица малко под язовира? Изглежда сега тя знае нещо, което не е знаела при предишния ОВОС, но тогава - защо се е хванала да го прави предишния път и дали сега знае достатъчно? Но да се върнем на стълбовете - така или иначе, ако не се вземат мерки за възстановяване сигурността им, е възможно конструкциите им да се компрометират всеки момент. И тогава всички съоръжения, които са свързани към този електропровод и подстанцията - вероятно част от каскадата Белмекен-Сестримо и ПАВЕЦ Чаира, може да останат откъснати от света.

 Снимки на зоните от конструкциите на стълбовете, където липсват елементи, са прикачени към настоящото писмо.


 Сдружение Балканка разполага с изключителна експертиза по отношение сигурността на строителните конструкции - ако не ни вярвате, попитайте ръководителя на катедра МДПК в УАСГ - проф. д-р инж.Николай Рангелов, или ръководителя на катерда Масивни конструкциии - проф. д-р инж. Димитър Димитров и те ще Ви кажат. При най-малко съмнение, молим, не се колебайте да отправите запитване и към нас, за да представим безброй допълнителни доказателства.

сряда, 15 февруари 2017 г.

ВЕЦ Хладилника и зарибяванията

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи:

Много благодаря за отговора на БДИБР по повод наш доклад за ВЕЦ Хладилника относно проблемите с миграцията на водните организми по Давидковска река.

С цел да бъдат избегнати някои бъдещи грешки от всички БД, бих искал да обърна внимание, че зарибяването на даден участък от дадена река няма нищо общо с подпомагането на миграцията на рибите и другите водни организми, особено когато от едната страна на миграционната бариера реката много често е пресушавана, а в горния участък са разположени други непреодолими бариери, каквито са останалите ВЕЦ-ове на Давидковска над ВЕЦ Хладилника.

Като цяло въпросите за осигуряване на миграцията на водните организми щеше да бъде решен в бъдещата наредба за рибните проходи. В подходите и стратегиите за самата наредба, които Сдружение Балканка предложи на последното заседание на работната група, са разгледани и случаите като на Давидковска река, където е абсолютно безмислено да се правят рибни проходи на ВЕЦ-овете по нея, а да се зарибява е още по-безсмислено. Като цяло подходът, който предложихме, беше приет, но работата по наредбата нещо умря.

Ето защо се надявам, БДИБР и останалите БД да помогнат за подновяване работата на работната група по рибните проходи, където са разгледани и случаи като на Давидковска, както и много други. Просто трябва всички БД да потвърдят пред новото ръководство на МОСВ необходимостта от такава наредба и да ни подкрепят.

А иначе, по отношение на зарибяването можете да добиете представа от следното ръководство:

http://forum.balkanka.bg/viewtopic.php?f=5&t=103

... и тогава ще разберете защо зарибяването на Давидковска река е безсмислено.

Като сдружение, което има много богат опит и от създаването си, досега, е пуснало за собствена сметка и с помощта на спонсори над 600 000 /шестотин хиляди/ балкански пъстърви по различни реки, твърдо заявяваме, че Давидковска няма смисъл да се зарибява поради чудовищния хидроморфологичен натиск на който е подложена. Иначе отдавна да я бяхме зарибили ние.

Благодаря за разбирането и съдействието

неделя, 12 февруари 2017 г.

Проблемите на ВЕЦ в Русия

http://www.nvspb.ru/stories/gidroyenergetikaili_rueba/?version=print
ГИДРОЭНЕРГЕТИКАИЛИ РЫБА?

"Гидроэнергетика привлекает своей безопасностью, экологичностью, она относится к возобновляемым источникам энергии", - говорит председатель совета Центра экологических инициатив Александр Федоров. Плотины часто строятся для энергоемких производств, например, алюминия. Поэтому Ленобласть, будучи энергоисбыточной, подвергается сегодня нашествию алюминиевого бизнеса. 
Плотина - это сооружение, которое полностью перекрывает реку. Прежде всего, она наносит ущерб рыбному хозяйству. Первенец ГОЭЛРО, Волховская ГЭС была построена на нерестилищах ладожского стада балтийского осетра. "Это стадо обитало в Ладоге, а нерестилось в местах нынешней плотины. После постройки ГЭС осетр здесь исчез полностью", - говорит Сергей Анацкий, президент Балтийской федерации рыбаков. Волховский сиг сохранился только благодаря искусственному разведению. Каскады двух свирских и двух вуоксовских ГЭС нарушили пути миграции реликтового ладожского лосося и реликтовой озерной ладожской форели. Эти два вида, подобно балтийскому осетру и волховскому сигу, внесены в Красную книгу РФ.
Нарвская плотина уничтожила места размножения нарвского стада балтийского лосося. Также из-за нее сократились нарвское стадо балтийской кунжи и европейского угря. "Угорь по реке Нарова поднимался для нагула, после чего эта интересная рыба возвращалась обратно в море", - отвечает на вопрос, откуда морская рыба взялась в реке, Сергей Анацкий. 
Плотины перекрывают пути для миграции рыб, а при строительстве уничтожаются места для нагула и откорма молоди. Очень часто рыба получает серьезные травмы в турбинах. К тому же турбины ГЭС уничтожают пищу рыб - планктон. Вот небольшой, но емкий список последствий.
В качестве компенсации у нас традиционно использовалось рыборазведение. По словам Сергея Анацкого, сейчас на территории Ленобласти существует несколько рыбозаводов: Нарвский, Лужский, Невский, Волховский и Свирский. "Хоть они и компенсируют потери, но состояние рыбных стад не достигло ни той численности, ни той биологической структуры, которое было до строительства ГЭС", - констатирует президент Федерации рыбаков. 
На малых реках бассейна Финского залива существуют плотины ландшафтного назначения и незаконные запруды. Например, на реке Стрелка, питающей водоемы Константиновского дворца, расположено более 20 разного рода плотин и запруд. Эти плотины не имеют рыбопропускных элементов, что привело к утрате мест естественного размножения ценных видов рыб. "Ландшафт - это, конечно, очень красиво. Но в каждом искусственном пруду проточность снижается, и образуются донные отложения свыше одного метра", - отмечает Ольга Сенова, председатель правления Межрегиональной общественной молодежной экологической организации "Дети Балтики". 
В аварийном состоянии находятся и "бесхозные" плотины малых ГЭС. Свыше 20 таких плотин в настоящее время не используются для производства электроэнергии. Однако многие из них представляют серьезную угрозу для людей, живущих ниже по течению. 
"На больших ГЭС нужно установить эффективные рыбоходы и рыбозащитные сооружения", - отвечает на вечный вопрос, что делать, Александр Федоров. Еще один выход - это бассейновый подход к управлению водными объектами. Кстати, он принят как директива ЕС. В нашем регионе уже существует Невско-Ладожское бассейновое управление. Однако значительная часть бассейна Невы находится в Финляндии. Поэтому необходимо сотрудничество с северными соседями. Точно так же часть Наровы находится в Эстонии. По словам Александра Федорова, сейчас существует сотрудничество по бассейну этой реки и по Чудскому озеру, но оно должно быть переведено на более высокий уровень.
// Ольга ФЕДОРОВА

© Невское время

http://ecodelo.org/4476-vliyanie_gidroelektrostantsii_na_ekosistemu_srednego_irtysha_v_predelakh_kazakhstana-ges_i_okru
Влияние гидроэлектростанции на экосистему среднего Иртыша в пределах Казахстана

inРоссийская федерация ГЭС и окружающая среда

 Negative influence of the power plants located in the river Irtysh, on reservoirs located more low on a current is shown.

 

Река Иртыш, имеющая снежно- ледниковое и грунтовое питание, характери­зуется двумя паводками: весенним, вызван­ным таянием снегов на равнине и невысоких горах, и весенне-летним, когда происходит таяние снегов и ледников в горах. Наблюдает­ся постепенное снижение уровня воды в пери­од с июля по сентябрь, а также летне-осенняя межень в сентябре - ноябре. На всем протя­жении Среднего Иртыша в границах Казах­стана река не имеет ни одного крупного при­тока. Современная долина Среднего Иртыша представлена обширной поймой шириной на левобережье от 1 до 10-12 км и от 4 до 6 км на правом берегу, с высотой поднятия до 7-8 м.

С постройкой в основном русле р. Ир­тыша трех крупных водохранилищ - Усть- Каменогорского (1952), Бухтарминского (1960) и Шульбинского (1989) - в бассейне среднего течения реки произошли существен­ные изменения:

изменились гидрологический и есте­ственный гидрохимический режимы;

претерпел существенные изменения температурный режим водоемов;

происходят деформация речного русла, изменение его морфологических и морфоме- трических характеристик, периодическое от­торжение отдельных площадей поймы и фор­мирование проток, затонов и островов;

происходит остепнение и опустынива­ние прилегающих к долине реки территорий;

произошло уменьшение самоочищаю­щей способности реки, увеличение концен­трации загрязняющих веществ за счет сниже­ния процессов их разбавления; накопление их в русле реки и пойме;

изменилось биоразнообразие животно­го и растительного мира;

изменился видовой состав гидробион-

тов;

изменились условия воспроизводства гидробионтов и птиц;

снизились уловы рыбы;

изменилась продуктивность поймен­ных комплексов;

трансформировалась система хозяй­ствования в пойме, главным образом сельско­го хозяйства;

происходит искусственное разрушение перекатов с целью поддержания пропускной способности реки для речного флота;

увеличилось количество ежегодных пойменных пожаров, носящих в настоящее время массовый характер.

В результате зарегулирования стока р. Иртыша изменился характер прохождения уровня паводковых вод, что связано с различ­ными сроками сработки воды. До зарегули­рования реки продолжительность весеннего половодья составляла в среднем 115-120 су­ток, из них 30-35 приходилось на фазу подъ­ема, а остальные 85 суток - на спад. Сроки паводка в среднем составляли с 4 апреля до 29 июля. Подъем и спад уровня паводковых вод, а также высота половодья, пик паводка и скорость его спада в современных усло­виях значительно изменены и непостоянны. Особенно напряженная обстановка с водной обеспеченностью бассейна Среднего Ирты­ша складывается в последние годы. Так, если в 2002-2005 гг. в период основной фазы ве­сеннего паводка сбрасывалось от 5,03 до 5,96 км3, то в 2008 и 2009 гг. общий объем попуска составил 3,98 и 3,88 км3 соответственно. За­топляемости поймы составила в 2008 г. 63 %, а в 2009 г. - лишь 58 %. Сроки залития поймы обычно охватывают период с конца апреля до начала мая, а продолжительность полово­дья сильно колеблется по годам и составляет лишь от 15 до 40 суток

Общая площадь пойменных лугов со­ставляет около 377 тыс. га, в т. ч. около 60 % сенокосных угодий. Строительство гидросоо­ружений отрицательно сказалось на кормовой ценности луговых растений и общей продук­тивности поймы. Урожайность сенокосных угодий в 5-6 т/га в период до постройки водо­хранилищ снизилась в современный период в среднем до 0,8-1,2 т/га [1].

С трансформацией водного режима Ир­тыша произошли и существенные гидрохи­мические изменения. Общая минерализация воды увеличилась в 1,1-1,7 раза. Уменьше­ние объема воды в бассейне Среднего Ирты­ша привело к уменьшению самоочищающей способности реки при возрастании сброса в реку загрязняющих веществ, особенно с про­мышленных предприятий. В последние годы концентрация нефтепродуктов в речной воде составляет до 2 ПДК, меди - от 2 до 5 ПДК, цинка - до 2 ПДК. Среднее значение индекса загрязнения воды колеблется в пределах 1,1­1,4, что характеризует реку как водоем 3 клас­са качества воды - умеренно загрязненный.

Особенно сильное влияние оказало стро­ительство гидроузлов на рыбное население р. Иртыша. Трансформация водного режима в пойменных водоемах, вызванная изменением стока на всех участках речной системы, низ­кие и непродолжительные паводки, колеба­ния уровня воды во время нереста приводят к прерыванию нереста, резорбции половых продуктов, снижению количества выметан­ной икры, гибели отложенной икры, личинок и разновозрастной молоди рыб. Наиболее уязвимы при таком водном режиме рыбы, от­кладывающие икру на прошлогоднюю расти­тельность. Часто нерестилища фитофильных видов рыб заливаются поздно, порой отсут­ствует необходимый субстрат в виде расти­тельности, которая уничтожается в результате неправильного регулирования уровня воды в течение года и в связи со значительной сра- боткой воды в зимнее время. Реконструкция водного режима привела к изменению темпе­ратурного режима водоемов бассейна, изме­нению гидрохимического режима и биоген­ного стока, что в значительной степени влия­ет как на продуктивность водоемов, так и на многие звенья репродукционного цикла рыб и других гидробионтов.

Под влиянием каскада водохранилищ из­менился коренным образом температурный режим водоемов Среднего Иртыша. Резкое изменение температурного режима сказыва­ется отрицательно, особенно в весенний пе­риод нереста. Наблюдаются задерживание сроков размножения, перерывы в процессе икрометания и массовая резорбция половых клеток. Вылупившиеся при низких темпе­ратурах личинки рыб попадают в среду со слабой кормовой базой, которая не достигла своего развития из-за низких температур, и в массе погибают. Удлиняется срок нереста, инкубации, срока перехода на внешнее пи­тание. В целом значительно снижаются ско­рость воспроизводства, численность отдель­ных генераций.

До зарегулирования р. Иртыша в ее русле насчитывалось более 150 различных по мор­фологии и размеру перекатов, множество от­мелей и кос. На этих экотопах эволюционно сложились своеобразные сообщества водных организмов. Песчано-галечно-гравийные грунты, низкие скорости течения создавали благоприятные условия для нереста псам- мофильных видов рыб, особенно осетровых. Разрушение перекатов с целью увеличения пропускной способности реки для речного флота в связи с просадкой уровня после за­регулирования стока Иртыша почти на 1,85 м внесло свою отрицательную лепту в ка­тастрофическое положение рыбного насе­ления Иртыша. Кроме прямого разрушения нерестилищ, происходит изменение состава и численности кормовой базы, увеличение мутности воды и заиливания зимовальных ям, увеличение скорости воды в традиционно «тихих» кормовых угодьях рыб.

Изменение системы хозяйствования, в том числе с трансформацией водного режима реки, привело к массовым ежегодным пой­менным пожарам. Они уничтожают нересто­вый субстрат для откладки икры фитофиль- ных рыб, сокращают площади нерестилищ, особенно в маловодные годы. Зачастую об­разовавшиеся гари являются непреодолимы­ми барьерами производителей рыб к местам размножения. Зола и пепел, переносимые с водой, оседают на отложенную икру, затруд­няют инкубацию и приводят к гибели личи­нок. Пожары снижают биомассу кормовых ресурсов рыб, уничтожая зимующих в почве многолетних беспозвоночных, меняют сроки и места размножения птиц, уничтожают цен­ные лекарственные растения, в том числе ред­кие и исчезающие.

Значительные изменения после зарегу­лирования р. Иртыша произошли в видовом составе и структуре ихтиофауны, биологи­ческих и экологических характеристиках рыб, а в конечном итоге - в продуктивности водоемов и величине уловов рыбы. Особен­но сильно отразилось зарегулирование реки на древнейших рыбах Иртыша - осетровых: осетре сибирском, стерляди и нельме. Строи­тельство плотин на миграционных путях к местам нереста в верховьях реки практиче­ски уничтожило многочисленные стада цен­ных видов. Однако человек не остановился на этом этапе истребления осетровых и лососе­вых и продолжает сокращать их численность прямым воздействием (браконьерство) и из­менением среды обитания. Загрязнение нере­стовых участков и зимовальных ям приводит к значительному сокращению стад осетровых нельмы. В середине XIX в. в р. Иртыше лови­лось до 3 тыс. особей осетра, а в настоящее время в контрольных уловах практически не встречаются. Согласно Правилам рыболов­ства, существует круглогодичный запрет на вылов осетровых и нельмы.

До образования водохранилищ в р. Ир­тыше обитало более 40 видов рыб [2], со­временный же список рыб и рыбообразных, населяющих водоемы Среднего Иртыша в пределах Казахстана, включает только 26 ви­дов: Lampetra kessleri - минога сибирская;

Acipenser baeri - осетр сибирский; Acipenser ruthenus - стерлядь; Stenodus leucichthys nelma - нельма; Esox lucius - щука обык­новенная; Rutilus rutilus lacustris - плотва сибирская; Leuciscus leuciscus baikalensis - елец сибирский; Leuciscus idus - язь обык­новенный; Phoxinus phoxinus - гольян обык­новенный; Tinca tinca - линь; Gobio gobio cynocephalus - пескарь сибирский; Carassius carassius - карась золотой; Carassius auratus gibelio - карась серебряный; Noemacheilus barbatulus toni - голец сибирский;Cobitis taenia granoei - щиповка сибирская; Lota lota - налим; Perca fluviatilis - окунь обыкно­венный; Gymnocephalus cernua - ерш обык­новенный; в том числе 8 акклиматизантов: Coregonus albula infraspecies ladogensis - ри­пус; Abramis brama orientalis - лещ восточ­ный; Cyprinus carpio aralensis - сазан араль­ский;Hypophthalmichthys molitrix - толсто­лобик белый; Stizostedion lucioperca - судак обыкновенный; Leucaspius dedlneatus - вер- ховка; Percottus glenii - головешка-ротан;Silurus glanis - сом обыкновенный.

Сазан аральский проник в бассейн Сред­него Иртыша после интродукции его в 30-е гг. XX столетия в оз. Зайсан и расселения в верх­них водохранилищах [2]. В настоящее время происходит саморасселение карпа из пруд- хозов и садковых хозяйств, расположенных в бассейне Иртыша. В различные годы в рыб­хозы и водоемы Павлодарской области были завезены чистопородные линии немецкого, черепецкого, казахстанского и сарбоянского карпа, потомство от которых широко рассели­лось по водоемам бассейна Иртыша.

В период естественного режима водности уловы рыбы в водоемах Среднего Иртыша до­стигали, в благоприятные для нагула рыбы и условий рыболовства годы, до 1000-1300 тонн (рис. 1). Основу уловов составляли щука и кар­повые виды рыб. Наиболее высокая положи­тельная корреляция наблюдалась между вели­чиной водности и уловами щуки, язя, плотвы, а также общим выловом рыбы. После зарегу­лирования реки уловы рыбы резко снизились, а с начала 60-х гг. прошлого столетия уже не достигали даже 200 т. К сожалению, начиная с 1995 г. имеющаяся статистика не отражает реальную картину добычи рыбы в бассейне Среднего Иртыша, и, по нашим наблюдениям, средний ежегодный вылов в настоящее время составляет около 150 т рыбы.

Таким образом, исходя из показателей снижения уловов рыбы, в результате гидро­строительства на реке Иртыш, в первом при­ближении, можно оценить ежегодные потери уловов только промысловых видов рыб в на­стоящее время в размере 500-600 тыс. дол. США. В целом возможна более объективная оценка экономического ущерба, наносимого различным компонентам экосистемы Средне­го Иртыша при эксплуатации гидроэлектро­станций, и предъявление возмещения ущерба компаниям «AES-Санта Пауэр» и АО «Каз- цинк», владельцам иртышских ГЭС. Назре­ла необходимость проведения комплексного исследования с участием биологов, экологов, гидрологов, экспертов сельского хозяйства и других специалистов для изучения современ­ного состояния экосистемы Среднего Иртыша и оценки подобного эколого-экономического ущерба.

 

Библиографический список

Альмишев У.Х., Бондаренко А.П. Улучшение лугов и комплексная уборка. Павлодар, 2006. 173 с.

Митрофанов В.П., Дукравец Г.М. и др. Рыбы Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1989. Т. 1-5.

Убаськин А.В.

 Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова, Павлодар, Казахстан,

awupawl@mail.rv

источник http://damba.org/novosti/materialy-k-vi-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-reki-sibiri-krasnoyarsk-2011-god.html

‹ В защиту реки Мульты/\Влияние строительства ГЭС на гидроледотермический режим рек ›

В защиту реки МультыВлияние гидроэлектростанции на экосистему среднего Иртыша в пределах КазахстанаВлияние строительства ГЭС на гидроледотермический режим рекВосстановление миграционных путей проходных рыб ненасильственными технологиями их перевода через плотины как основа устойчивого развития бассейнаДинамика животного населения в условиях развития гидроэнергетики ПриамурьяЗагрязнение трансграничных рек и сотрудничество российских и монгольских нго в решении экологических проблем трансграничных рек1Изменение гидрологических свойств водотоков бассейна р. Енисея в результате гидростроительстваНовая парадигма энергоснабжения и технологические сдвиги в промышленностиОрганизация экологического мониторинга в пресных водоемах КамчаткиОсобенности проведения работ по лесосводке и лесоочистке в ложах водохранилищ строящихся ГЭСОценка гидрологических характерискик в створе проектируемой мотыгинской ГЭСОценка изменения водного режима р. Ангары, связанного со строительством Мотыгинской ГЭСУчастие общественности и органов местного самоуправления в предоставлении недр в пользование на примере Красночикойского района Забайкальского краяЭКОЛОГИЧЕСКИМ МОНИТОРИНГ ВЕРХНЕЕНИСЕИСКИХ (САЯНО-ШУШЕНСКОЕ, КРАСНОЯРСКОЕ) ВОДОХРАНИЛИЩ: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИЭкологические риски трансграничного водопользования в Даурии в условиях климатических колебанийпроблемы российского биомониторинга пресных вод и пути их решения: сибирь и дальний восток как модельные регионы для адаптации и внедрения современной системы пресноводного биоассессмента

Комментарии материала:

Разместить комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

По темеДругие статьи

Другие материалы

На сайте выложен сборник "Проблемы устойчивого развития Обь-Иртышского бассейна"

     Вода — важнейший, часто упускаемый из вида элемент устойчивого развития. Наши реки в их современном плачевном состоянии - самые объективные индикаторы низкого качества управленческих решений, сырьевой ориентации экономики, неудовлетворительного уровня культуры и образования, активности и гражданской ответственности...

БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ (GASTROPODA) ВЕРХНЕЙ ОБИ И ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ, ИХ РОЛЬ В БИОИНДИКАЦИИ ВОД

Брюхоногие моллюски являются одной из основных групп донной фауны пресноводных озер, пойменных водоемов, проток, заливов равнинных рек, прудов с нейтрально-щелочной реакцией среды. Наиболее разнообразна фауна брюхоногих моллюсков в озерах. Наши исследования проводились в 1998-1999 гг. на реке Оби, Новосибирском водохранилище, реках Берди,...

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ «ЧИСТАЯ ВОДА ПРИИРТЫШЬЯ»

В непростых условиях формирующегося гражданского общества в России важное значение имеют реальные общественные инициативы, в том числе направленные на решение экологических проблем в водохозяйственном комплексе. В последнее десятилетие организованная помощь общественных организаций государству в выявлении и, отчасти, ликвидации очагов...

ПРОБЛЕМА МНОГОЛЕТНИХ КОЛЕБАНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ СЕЗОННОГО СТОКА РЕК ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ PROBLEM OF LONG-TERM FLUCTUATIONS AND CHANGES OF THE SEASONAL DRAIN OF RIVERS OF OB-IRTYSH BASIN

The huge role in a national economy of natural resources of Western Siberia dictates necessity of all- round studying of its natural conditions. Water resources of Western Siberia have rather specific features, quite often being an obstacle for the accelerated development of new industrially-territorial complexes — oil, gas, mining, peat,...

ИРТЫШ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ IRTYSH RIVER: OPPORTUNITIES AND THREATS

 Экологические проблемы в нашей стране, а особенно в Сибири, есть, и почти все признают, что природу надо сохранять, но при этом люди, облеченные властью, чаще уделяют внимание экономике, а не экологии. Природу защищают только тогда, когда это не противоречит ком­мерческим интересам. Что же делать гражда­нам, которые чувствуют, что...

http://www.seu.ru/svodka/318.htm

Экологи развеивают миф о "чистой" гидроэнергетике 
   Международный день борьбы против плотин отмечается во всем мире с 1998 года. 15 марта в Институте Региональной Прессы (Санкт-Петербург) прошла приуроченная к этому дню пресс-конференция "Плотины и экологический ущерб от них", на которой была представлена брошюра "Миф о "чистой" гидроэнергетике". В брошюре подробно анализируется негативное воздействие плотин ГЭС на природу. 
   На пресс-конференции выступили Александр Владимирович Федоров, председатель совета Центра Экологических Инициатив, Сергей Юрьевич Анацкий, президент Балтийской Федерации Рыбаков, и Ольга Николаевна Сенова, председатель правления Межрегиональной общественной молодежной экологической организации "Дети Балтики". 
   Помимо экономической пользы, плотины оказывают негативное воздействие на жизнь миллионов людей, в особенности в развивающихся странах. В первую очередь, плотины строятся для выработки электроэнергии. Однако гидроэлектростанции также наносят ущерб окружающей среде. Плотины ГЭС препятствуют нересту рыб, приводят к исчезновению отдельных их видов. Они изменяют и уменьшают разнообразие растительных и животных видов. Так называемые "малые" ГЭС оказывают меньшее воздействие, но ущерб природе от них на единицу вырабатываемой мощности даже больше, чем от крупных ГЭС. 
   В настоящее время в Ленинградской области работают шесть крупных ГЭС. Кроме того, насчитывается свыше 20 плотин малых ГЭС, которые в настоящее время не используются для производства электроэнергии. Эти плотины нанесли (и продолжают наносить) существенный ущерб, как природе, так и некоторым социально важным отраслям экономики региона (рыболовство, сельское хозяйство, туризм). Например, строительство и эксплуатация Волховской ГЭС полностью уничтожило ладожское стадо балтийского осетра и поставило такой вид, как волховский сиг на грань исчезновения. Каскады двух Свирских и двух Вуоксинских ГЭС стали причиной внесения в Красную книгу РФ стад реликтового ладожского лосося и озерной ладожской форели. Нарвская ГЭС уничтожила природные стада нарвского (балтийского) лосося, кумжи и угря. 
   Искусственное разведение рыбы (которое производилось на Нарвском, Лужском, Волховском и Свирском рыбзаводах) не смогло восстановить ни естественную численность, ни структуру популяций рыб, подвергшихся воздействию гидростроительства. Многие "безхозные" плотины малых ГЭС в Ленинградской области находятся в аварийном состоянии. Их разрушение (во время паводка или при возможном теракте) представляют реальную опасность для местного населения. 
   По мнению Всемирной комиссии по плотинам, недостаточно справедливое распределение прибылей энергетических компаний поставило под сомнение эффективность многих плотин, как средства удовлетворения потребностей развития регионов, по сравнению с альтернативными вариантами. Во многих случаях для получения этих выгод была заплачена высокая и, зачастую, необоснованная цена людьми, которые были выселены или проживали ниже по течению рек, налогоплательщиками и природной средой в целом. 
   Бороться негативным воздействием плотин экологи предлагают с помощью экономии энергии, и использования других возобновимых источников энергии, использование которых не вызовет столь серьезных экологических и социальных последствий. К таким источникам относятся биотопливо и - в небольших удаленных населенных пунктах - ветроэнергетика. По их оценкам, при применении простых и недорогих мер энергосбережения может быть сэкономлено до 30-40% энергии, производимой сегодня в регионе.

   Дополнительная информация: 
Центр Экологических Инициатив, Федоров Александр Владимирович www.cei.ru 
Балтийская Федерация Рыбаков, Анацкий Сергей Юрьевич www.nodams.narod.ru 
Дети Балтики, Сенова Ольга Николаевнаwww.baltchild.org.ru 
Центр Экологической Информации, Морева Елена Александровна www.ecocenter.spb.org 
Тел. перечисленных организаций: (812) 315-66-22 

АКЦИЯ

Екатеринбург выступил против плотин 
   Уральские экологи поддержали международную акцию "День протеста против строительства плотин", который отмечался 14 марта. Представители природоохранных НПО, в том числе Российской Сети рек, считают, что плотины становятся причиной наводнений и мешают естественной жизни водоемов. 
   Активисты движения "Поможем Исети!" и группы "Экозащита!-Екатеринбург" обратились 14 марта к областным и городским природоохранным службам с просьбой взять под особый контроль проблему плотин. В своих письмах, направленных в органы власти, экологи отмечают, что плотины являются источником нескольких серьезных проблем: они препятствуют естественным путям движения рыбы, способствуют заилению и загрязнению водоемов, меняют микроклимат и экосистемы по берегам рек, а также являются причиной наводнений. 
   "Обострившаяся проблема наводнений - это не что иное, как расплата за то, что люди вторглись в естественный ход природных процессов. Река -природный организм, который существует по определенным законам и не может функционировать "в плановом режиме", повинуясь кнопкам, рубильникам и административным разнарядкам," - говорит координатор движения "Поможем Исети!" Ольга Подосенова. 
   Одной из идей, во имя которой строились плотины, была победа над наводнениями. Однако за полувековую историю существования плотин, проблема наводнений не только не исчезла, но и стала еще острее. 
   Как отмечают экологи, хотя на Урале нет "гидрогигантов", проблема плотин существует и здесь. Практически все уральские реки относятся к разряду "малых", но русла большинства из них перегорожены плотинами, что делает водоемы еще более уязвимыми. Экологи подчеркивают, что малые уральские реки должны быть взяты под особый контроль, поскольку именно здесь формируются воды больших рек - Волги, Оби, а также других рек и европейской и сибирской части России. 
   По мнению уральских активистов, решение заявленных проблем следует начать с демонтажа бесхозных гидросооружений, взяв также под особый контроль планы строительства новых.

   Дополнительная информация: 
Движение "Поможем Исети!", Екатеринбург 
Ольга Подосенова тел. (343) 262-88-72, 2-175-125, 
e-mail: eco@ural.ru 

http://www.nodams.narod.ru/anatsky.htm
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по проекту строительства низконапорной Нижегородской плотины на реке Волга в части обоснования инвестиций. (Институт Гипроречтранс, Москва 2003)

На основании просмотренных представленных материалов: Обоснование инвестиций. Том 2.1 Общая часть. Книга 2 "Оценка воздействия на окружающую среду",

и исходя из Законов Российской Федерации, в частности:

Конституция Российской Федерации (статьи 2, 9, 58).Положение об охране рыбных запасов и о регулировании рыболовства в водоемах СССР(утверждено постановлением Совета Министров СССР от 15 сентября 1958 года № 1045, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Совета Министров СССР от 10 декабря 1965 г. № 1060, 10 декабря 1969 г. № 940, 25 октября 1974 г. № 833, 17 ноября 1978 г. № 932, 22 июня 1979 г. № 591, 2 октября 1981 г. № 967, 12 июня 1987 г. № 657).Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 г. (Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных. Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений. Статья 8.38. Нарушение правил охраны рыбных запасов).Закон РСФСР "Об охране окружающей природной среды" от 19.12.1991 N2060-1.Федеральный закон о животном мире (24.04.1995 г. N52-ФЗ)."О Красной книге Российской Федерации" (постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. N 158)."О внесении изменений в Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации" (приказ Госкомэкологии России от 19.12.97 N 569 с изменениями от 5 ноября 1999 года N 659).Ратифицированная РФ "Конвенция о биологическом разнообразии" (Рио-де-Жанейро, 1992 г.)

а также официально утвержденных методических указаний для ОВОЗ рыбохозяйственных водоемов

Указания о порядке рассмотрения и согласования органами рыбоохраны намечаемых решений и проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (ОНД 1-86) (утверждены приказом Министерства рыбного хозяйства СССР № 506 от 22 сентября 1986 г. Согласованы Госстроем СССР № АЧ-1780-2/2 от 8 апреля 1986 г.).Методика подсчета ущерба, нанесенного рыбному хозяйству в результате сброса в рыбохозяйственные водоемы сточных вод и других отходов (утверждена Министерством рыбного хозяйства СССР № 30-1-11 от 16 августа 1967 г.).Методика подсчета ущерба, нанесенного рыбному хозяйству в результате нарушения правил рыболовства и охраны рыбных запасов (утверждена Министерством рыбного хозяйства СССР 12 июля 1974 г. № 30-2-02).Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов (статьи 6,7) - ГОСТ 17.1.2.04-77.Распоряжения и.о. губернатора Нижегородской области "О Красной книге Нижегородской области" от 13.05.97 № 574-р и Распоряжения губернатора Нижегородской области "Об утверждении Перечня видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Нижегородской области" от 22.07.98 n 1153-р.

и на основании статей 3, 9, 14, 19-25 Закона РФ "Об экологической экспертизе" от 23.11.1993 необходимо констатировать нижеследующее:

В соответствии с Конституцией Российской Федерации водные биологические ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов Российской Федерации, важнейший компонент окружающей природной среды и источник удовлетворения материальных и духовных потребностей граждан Российской Федерации. Исходя из этого и вышеперечисленных нормативных актов проанализируем проект строительства низконапорной Нижегородской плотины на реке Волга (в дальнейшем - Проект) со стороны оценки возможного воздействия строительства и эксплуатации низконапорной Нижегородской плотины на водные биологические ресурсы.

Утверждение авторов Проекта "Редких и особоохраняемых животных, занесенных в Красную книгу РФ, на рассматриваемой территории нет". (стр 35) не соответствует действительности, т.к. в акватории реки Волги и в реках ее бассейна, между Чебоксарским и Горьковским водохранилищами, встречаются (или могут быть обнаружены) следующие виды ихтиофауны, занесенные в Красную книгу РФ и Нижегородской области: минога ручьевая европейская -Lampetra planeri, стерлядь - Acipenser ruthenus, хариус - Thymallus thymallus, горчак Rhodeus sericeus, быстрянка -Alburnus bipunctatus, подуст - Chondrostoma nasus, гольян - Phoxinus phoxinus, обыкновенный подкаменщик - Cottus gobio (см. Атлас пресноводных рыб России, т.1-2, 2002). А при вероятной, и крайне необходимой реконструкции плотин ГЭС (строительство "работающих" рыбоходов) выше и ниже по течению станет возможным и обитания на данном участке и проходных "краснокнижных" осетровых, лососевидных и сельдевых рыб.

В Проекте указано "Расчетные данные по ущербу животному миру в зоне воздействия водохранилища низконапорного гидроузла приведены в таблице 3.5.1." (стр.36, 37), однако, каких-либо данные по водным (рыбы и беспозвоночные) и околоводным животным (амфибии и рептилии), которые потенциально будут испытывать непосредственное воздействие от плотины, в этой таблице отсутствуют.

Особое внимание вызывает раздел 3.6. Проекта "Воздействие на рыбные запасы", в котором сказано, что участок р. Волги, на котором будет расположено водохранилище.., относится к водоемам высшей рыбохозяйственной категории. Здесь зафиксированы нерестилища стерляди, жереха, язя, леща, берша и других видов рыб. На участке отмечены миграционные перемещения большинства из этих рыб к местам нереста и нагула, здесь ежегодно происходит скат молоди(стр. 37). Из чего следует, что:

данный участок является водоемом высшей рыбохозяйственной категории;на нем СУЩЕСТВУЮТ нерестилища особоохраняемых и ценных видов рыб;по нему проходят пути миграций особоохраняемых и ценных видов рыб,

поэтому, в соответствии с действующими официально утвержденных методиками (для рыбохозяйственных водоемов) должна быть произведена оценка воздействия на рыбные запасы.

Однако, авторами Проекта, в нарушении действующего законодательства, выбран совсем другой подход. Не рассчитав потенциального ущерба (а используя информацию Нижегородской рыбинспекции), (которая не является научно-исследовательской организацией) только по предполагаемым затратам по проектированию и строительства "компенсационного объекта" стр.39), они сразу переходят к его проектированию, не обращая внимания на, то что "Детальная проработка вопроса, касающихся всех аспектов влияния гидроузла на ихтиофауну и об ущербах, наносимых рыбным запасам при строительстве низконапорного гидроузла, будет произведена на следующей стадии проектирования в рамках разработки специального рыбоводно-биологического обоснования" (стр. 38).

В данном случае, мы наблюдаем, подмену следующего:

нарушение законодательной процедуры по оценке воздействия на рыбные запасы;попытка оценить воздействие без проведения актуальных ихтиологических и гидробиологических исследований;сведение компенсаций от ущерба только к строительству "компенсационного объекта", без каких бы то не было других мер по снижению негативного воздействия;детальную проработка вопроса, касающихся всех аспектов влияния гидроузла на ихтиофауну и об ущербах предполагается заменить рыбоводно-биологическим обоснованием строительства рыборазводного объекта (см. далее).

Переходя к рассмотрению "компенсационного объекта" отметим следующее (стр. 38): Метод - анализ затрат с привлечением данных по объекту-аналогу. Объект-аналог - нерестово-вырастное хозяйство (НВХ) Чебоксарского гидроузла мощностью 6020 тыс. сеголеток пеляди и 3470 тыс. штук двухлетнего сазана, белого амура и толстолобика. Выращенную молодь предполагается выпускать в Чебоксарское водохранилище.

Возникают ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответы:

Почему выбран метод по объекту-аналогу, а не утвержденные методики?Почему выбрано НВХ Чебоксарского гидроузла, а не какого-либо другого?Почему, если указано, что на участке "р. Волги, на котором будет расположено водохранилище.., зафиксированы нерестилища стерляди, жереха, язя, леща, берша…" (стр. 37) предполагается создать НВХ-аналог, в котором будут разводить, к примеру, не местную стерлядь, жереха, язя, леща, берша, а привозных - пелядь, сазана, белого амура и толстолобика? Какая же это компенсация?Каким образом предполагается, в нарушение "Конвенции о биологическом разнообразии", производить выпуск молоди неаборегенных видов-вселенцев (сейчас это называется "биологическое загрязнение") в открытый водоем высшей рыбохозяйственной категории?

И еще один принципиальный вопрос. На стр.37 Проекта читаем "Организованный промысел рыбы на участке не ведется, однако вследствие близости крупных населенных пунктов на участке ведется любительское рыболовство". Из чего следует, что ущерб предполагаемого строительства наносится ТОЛЬКО рыболовам-любителям. Почему не определено их количество, чтобы рассчитанную в Проекте сумму (на III кв. 2003 г. это в сумме 319 млн. руб., стр. 39) направить, по логике Проекта, как компенсацию, рыболовам Нижегородской области?

Кажется странным, что, не смотря на то, что авторы Проекта явно понимают, что "Строительство низконапорного гидроузла способно оказывать негативное воздействие на рыбные запасы (стр. 38):

из-за ежегодной сработки водохранилища ухудшаются условия воспроизводства и нагула рыб;будут затоплены нерестилища стерляди, жереха, судака, чехони и других рыб;из-за плотины осложняться условия миграции рыб.Снижении, более чем в 2 раза, рыбопродуктивности участка",

они собираются продолжать Проект, подталкивая проектировщиков, строителей, согласовывающие инстанции, федеральные и местные органы власти к явному нарушению российского природоохранного законодательства, тем самым ухудшая имидж Российской Федерации на международной уровне.

В заключение еще раз перечислим главные недостатки Проекта в части оценки воздействия на рыбные запасы.

Нарушен законодательно установленный порядок оценки воздействия на рыбные запасы.Не разработаны адекватные меры по компенсации ущерба.Результатом реализации проекта станет уничтожение видов ихтиофауны (через уничтожение среды их обитания) внесенных в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области.В нарушение международных конвенций, предполагается необоснованное изменение состава ихтиофауны и биоразнообразия в реке Волга.

В связи с вышеизложенным, считаю, что проект строительства низконапорной Нижегородской плотины на реке Волга, из-за своего отрицательного воздействия на водные экосистему реки Волги, должен быть ОТКЛОНЕН, а все дальнейшие работы по нему - ОСТАНОВЛЕНЫ.

Доцент кафедры ихтиологии и гидробиологии
Санкт-Петербургского государственного университета, канд. биол. наук

Анацкий Сергей Юрьевичвторник, 7 февруари 2017 г.

Доклад за ВЕЦ Бебреш

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, представяме доклад относно установени факти за ВЕЦ на язовир Бебреш на територията на БДДР на 06.02.2017г.

 

И така, от наш сигурен източник, който не можем да споделим, получихме документи отнасящи се до заведен иск от страна на собственика на ВЕЦ Бебреш срещу ВиК Бебреш, че незаконно е източила водата от язовира и че сега ВЕЦ-ът нямал с какво да работи, тоест седи на сухо. И тъй като това е втори неуспешен случай да се изгради нов ВЕЦ на стар язовир от Соц-а, използваме случая да споделим с всички Вас нашия коментар:

 

Но преди коментара, очевидно се налага да споделим познанията си относно споменатия язовир Бебреш, а именно че този язовир се използва като годишен изравнител. Това значи, че пролетно време той се напълваше, за да осигури вода за напояване и за питейни нужди през останалата част от годината. И така всяка есен сме го виждали почти празен, до една четвърт от неговия обем. Знаейки този факт, за нас е абсолютно необяснимо кой, как и защо си е въобразил, че на язовира може да има още един толкова значителен ползвател на вода, като нов ВЕЦ, при положение че водата едва стигаше за покриване на останалите нужди, за които язовирът е бил построен.

Имайки предвид горното, и с цел предотвратяване на следващи подобни грешки на МОСВ и всички БД /като ВЕЦ Бебреш и ВЕЦ Пчелина на територията на БДЗБР/, сега споделяме с Вас следния коментар:

 

1.    Ако на даден стар язовир от Соц-а още първоначално не е бил построен ВЕЦ, то има сигурна и много специална причина да има ВЕЦ. В случая с ВЕЦ Пчелина - това е екологичната катастрофа, която той предизвиква, а в случая с ВЕЦ Бебреш - просто защото няма вода. Молим този факт да бъде дълбоко осмислен от всички БД за следващи разрешителни за водовземане за ВЕЦ от стари язовири, например за ВЕЦ Огняново - ако някой ден се стигне дотам. Просто и там няма да има вода.

2.    Трябва всички заедно да помним, че екологичният отток се осигурява приоритетно, след това се осигуряват водни количества за питейни нужди, после за напояване и чак тогава за други промишлени цели, включително за производство на електроенергия. В този смисъл - ако някой ден се стигне дотам, че ВЕЦ Бебреш да се включи и към водопровода на ВиК, тогава ВЕЦ-ът ще трябва да работи само на водата, която преминава през водопровода за основните цели, за които е построен, без това водно количество да се увеличава, иначе водата пак няма да стига доникъде. Ситуацията е почти същата, като на каскадата Благоевградска Бистрица на територията на БДЗБР.

3.    Никога не вярвайте на схеми и модели, предлагани от д-р инж. Славка Куюмджиева, също както не трябва да се вярва и на доц. д-р инж.Ангел Захариев. Виждате какви вреди са способни да нанесат тези хора. Разбира се, това важи с особена сила за ВЕЦ Енерджи Говедарци, за който сме сигурни, че някой ден ще получим отговор от МОСВ и не преставаме да се надяваме.

4.    Стига се дотам, че сега ВЕЦ-ът съди общинско дружество, собственост на общината, която му е издала разрешенние за строеж и ако спечели делото - общината би могла да му плаща за непроизведения ток завинаги.

5.    Слава Богу, заведеното дело е правен абсурд. ВЕЦ-ът има договор с Напоителни системи и може да съди само тях. Напоителни системи могат да съдят ВиК Бебреш, че им краде от водата - понеже договорът им е изтекъл, но вместо това, миналата седмица двете дружества сключиха нов договор

6.    Разбира се, най-голяма вина в случая има предишно ръководство на БДДР, защото то би трябвало да е наясно, че водата няма да стига и за ВЕЦ, и не е трябвало да издава разрешителното за водовземане въобще.

 

В резюме - ако на даден стар язовир от Соц-а няма ВЕЦ, не им давайте да направят нов. Ако видите Славка Куюмджиева или Ангел Захариев - не издавайте разрешителни в никакъв случай.

 

Въз основа на гореизложеното, считаме, че е дошъл моментът разрешителното за водовземане на ВЕЦ Бебреш да се преразгледа и отмени, по причина че няма достатъчно вода, тоест данните за оттока са били неверни и не са били отчетени други ползватели на вода, които имат приоритет.

Намираме за разумно същото да стане и в случая с ВЕЦ Енерджи Говедарци. Иначе ще трябва всички да плащаме на национално отговорния бизнес и гордите собственици на ВЕЦ, за водата, която я няма, а те са били излъгани от проектантите, че я има, а междувременно Басейновите Дирекции са повярвали. Напомняме Ви, че наша проверка през късната есен показа, че язовир Бебреш е напълно пресушен:

http://dams.reki.bg/0017-dam/2016-11-10

 

Намираме за крайно необходимо и да се проведе една работна среща с ръководството на НИМХ-БАН, с цел уточняване на стратегиите относно подобряване на методите за определяне на оттока към точката на водовземане на всички съществуващи ВЕЦ, поради установените от нас безброй грешки, които трябва да се отстранят в спешен порядък. Не може да се стига дотам, че едно малко НПО като нас, да се мъчи да увеличава информираността на държавните органи за допуснати грешки, които чак след това НИМХ да потвърждава - какъвто беше случаят с ВЕЦ Пчелина. Припомняме Ви, че в този случай НИМХ напълно потвърди нашите прогнозни параметри с точност до последната запетая, обаче чак след като язовирът беше източен.

Да не говорим за случаите, за които сме Ви информирали отдавна, обаче Вие още не сте питали НИМХ да си проверят сметките - например за ВЕЦ Алеко, ВЕЦ Лопушна, ВЕЦ Ботуня и ВЕЦ Луна.

 

Разбира се, същото важи в най-голяма степен и в случая с ВЕЦ Бебреш, за който сме сигурни, че разрешителното за водовземане ще бъде отнето, вследствие на неверни хидрологични данни относно оттока към точката на водовземането.

И същото важи и за бъдещия в минало време язовир Яденица, защото минималното средномесечно водно количество с 95% обзпеченост към точката на водовземане там е много по-голямо от 80 л/сек, колкото екипът от експерти неуверено е определил, както всички вече с тъга разбрахме.

 

Ако решите да предприемете действия заедно с НИМХ, относно точно определяне на данните за параметрите на оттока към точките на водовземане на всички действащи ВЕЦ, поддържаме, че такова действие е крайно необходимо, и изразяваме готовност да окажем съдействие на предварителна среща, на която да представим доказателства относно необходимостта, а също така да участваме и в работната група, която се надяваме да бъде определена.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

четвъртък, 2 февруари 2017 г.

Bulgarian, Romanian HPP projects in breach of EU law - WWF

Author Ivaylo Mihaylov

Published

Feb 01, 2017 16:45 CEST

- See more at: https://seenews.com/news/bulgarian-romanian-hpp-projects-in-breach-of-eu-law-wwf-556456#sthash.jfytp1yL.dpuf

SOFIA (Bulgaria), February 1 (SeeNews) - Hydropower plant (HPP) projects in Bulgaria and Romania and government decisions in breach of EU laws threaten to harm the habitats of rare and endangered species in the Danube-Carpathian region, the international non-governmental organisation World Wildlife Fund (WWF) said.

A hydropower plant project in Romania endangers Defileul Jiului National Park, while in Bulgaria current hydropower policies are not able to ensure strong wildlife protection, the organisation said in a statement last month. "Not coordinated construction plans could negatively affect clean water, fisheries and tourism, among others," it added.

A joint venture of local companies Romelectro, Hidroconstructia and ISPH plans to build three HPPs with an installed capacity of ower of 80 MW on the Jiu River on Bumbesti–Livezeni stretch.

The Defileul Jiului National Park which is a protected area, faces many threats due to old construction permits not agreed with the latest environmental requirements and EU laws. The existing plan will lead to deterioration of the park's scenery, deterioration of its hydro-morphological elements, and a loss of species important for local communities and their livelihoods, WWF warned.

According to Romanian law, hydropower companies have an obligation to notify the authorities regarding any changes in the conditions that served as a basis of obtaining an environmental permit. Such announcement was not issued for the Defileul Jiului's plan. There is an urgent need for the project to be halted and a new permit procedure to be opened.

In Bulgaria, the environment ministry is postponing important decisions regarding protection of rivers and wetlands from harming hydropower plans construction, the orgnisation said.

"There is a lack of solutions for critically important projects of public interest in the areas across rivers Cherni Iskar and Gorna Preka in Rila Mountain. The current situation shows low transparency, lack of consistent decisions taking and law infringements by the government authorities," it added.

In September, Bulgarian media reported that local company Rila Eco Energy has received a permit to build a small HPP - Energy Govedartsi - on the rivers Cherni Iskar and Gorna Preka within the Natura 2000 protected area, triggering protests by environmentalists and local people. The environment ministry said it will launch a probe into the project.

Another neglect decision of the Bulgarian environment ministry is the designation of Rila Buffer as a protected area. WWF noted. Because of the delay for the Natura 2000 protected area designation, Bulgaria was sent to the court by the European Commission. Natura 2000 is a network of nature protection areas in the territory of the European Union.

- See more at: https://seenews.com/news/bulgarian-romanian-hpp-projects-in-breach-of-eu-law-wwf-556456#sthash.jfytp1yL.dpuf

 

Доклад МВЕЦ и ПСОВ на територията на БДИБР.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДИБР на 01.02.2017г.

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че поздравяваме новия министър на ОСВ - г-жа Ирина Костова, и й пожелаваме успех.
От друга страна, съзнаваме много ясно, че тя няма ди има време и възможности да оправи нещата. Но, все пак, доколкото е обявено ,че във всички министерства ще се извърши ревизия на дейността на редходното управление, информираме г-жа Костова, че предишното ръководство на МОСВ, макар и да положи известни усилия, не успя да свърши почти нищо по отношение на поставените от нас проблеми. Това ни даде повод да изпратим вече 5 /пет/ жалби до ГД Околна среда на ЕК. В тях сме описали над 90 случая на нарушения на законодателството на ЕС, извършени от структурите на МОСВ поради бездействия или активни действия.

Ето защо, отчитайки съвсем краткото време с което разполага новия министър на ОСВ за ревизия, сме подбрали само най-култовите, които да бъдат проверени:

1. Случаят със златно-урановите мини в Трън. След три последователни отказа за съгласуване на ИП от БДДР /последният е от март 2015г/, през септември 2015г. БДДР, при четвърто становище изведнъж си променя мнението, а именно че златно-урановата мина вече е допустима, ако се докаже с ОВОС обратното на това, което го пише в ПУРБ 2010-2015 на ДР. Основен въпрос за изследване би могло да бъде - какво се е случило между март и септември 2015г., за да се обърне становището на БДДР в точно обратното.

2. Случаят с ВЕЦ Енерджи Говедарци. На 01.09.2016г внесохме в законоустановения срок в МОСВ възражение сещу издаденото от БДДР разрешително за ползване на повърхностен воден обект, поради огромно количество нарушения на ЗВ, ЗБР и ЗООС. Най-основното възражение бе, че разрешителното представлява документ с невярно съдържание, базиран на неверни данни за местоположението на питейни водохващания, до които новата ВЕЦ ще се строи в непосредствена близост - в рамките на поояс I на проектна СОЗ, където достъпъта на външни хора е забранен.
Впоследствие, пак в срок, внесохме чрез МОСВ жалба до ВАС срещу мълчаливия отказ на МОСВ да разгледа възражението ни. От тогава, досега, нито има отговор, нито МОСВ е препратило жалбата ни пред ВАС. 5 /пет/ месеца няма отговор! Намираме това действие на МОСВ за много тежко нарушение на законодателството, да не говорим, че в описания период инвеститорът успя да си издейства незаконно разрешение за строеж и може да започне строежа всеки момент.

3. Случаят с Пречиствателна Станция за Питейни Води и нова водопроводна мрежа за с.Бързия в обхвата на БДДР. Обект на ревизия би могло да бъде - защо министър Ивелина Василева откри чисто нова ПСПВ през септември 2015г., струваща около 6 /шест/ милиона лева наши и Европейски пари, а в село Бързия продължават да нямат вода и от чешмите продължава да тече тиня - в 21-ви век, в държава член на ЕС. Проблемът тук също е кристално ясен - всичката вода в планината е хваната за каскадата Петрохан, и има груби грешки в проекта, но няма виновни.

4. Случаят с Каскадата Благоевградска Бистрица и защо водохващанията за нея, на територията на НП Рила в обхвата на БДЗБР  - Картала и Кривия Олук, почти непрекъснато не изпускат вода в реките? Защо, пак в НП Рила, след всички водохващания на деривационен канал Грънчар, в реките не тече капка вода, въпреки няколкото сигнала, които сме изпратили до БДЗБР?

5 Случаят с Пречиствателна Станция за Отпадни Води на село Душанци на река Тополница, в обхвата на БДИБР, и новата канализационна система на селото. От поне една година сме изпращали доклади, че отпадните води на селото се изхвърлят преди ПСОВ в реката непречистени.И днес, 01.02.2017г., посетихме обекта отново и станцията продължава да не работи, и мръсната вода продължава да се изхвърля в реката. Защо са изхарчени близо 12 /дванадесет/ милиона лева за ПСОВ и за канализацията, при положение че те не работят от поне три години и реката продължава да се трови и унищожава

Важно - всичките изброени случаи са описани в жалбите ни до ЕК, които сме ги изпратили за сведение и до МОСВ, така че информацията е налична за докладване пред новия министър. Ако са се загубили в архивите на МОСВ, сме готови да ги изпратим отново, както и да присъстваме на среща за обсъждането им. По същите случаи сме изпращали нееднократни доклади, а в някои случаи - и писмени документи

И сега - към доклада от проверката на територията на БДИБР на 01.02.2017г:

Първо . по последния от горните случаи - за ПСОВ Душанци - днес тя пак не работеше. Можете да се убедите, като разгледате прикачените снимки, както и от следните видеоклипове:1. Отходната тръба пак се излива в реката преди ПСОВ

2. Тръбата от ПСОВ пак е суха като барут.

Второ - резултати от посещение на МВЕЦ Неси на река Камениница
Посещението е при хипер маловодие. МВЕЦ Неси не работи и не отнема вода от реката. Обаче сега откритият напорен търбопровод се вижда от моста на подбълканския път над МВЕЦ по цялата му дължина, и в пълния му блясък. За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Намираме, че сега е момента от БДИБР да се уверят, тъй като тръбопроводът се вижда отлично. И тогава ще се разбере, че собственикът на МВЕЦ Неси ги е излъгал, и тогава ще вземат необходимите мерки. Освен че препятсва достъпа на диви животни до реката в защитена зона, съществува и риск тръбопроводът да замръзне и да се спука, а това поставя под риск енергийната сигурност на страната и е още една причина той да бъде вкопан.
Надяваме се проверката на МВЕЦ Неси да стане заедно с проверката на ПСОВ Душанци, която също се надяваме БДИБР и РИОСВ София пак да осъществят, за да напишат ново предписание, с нов срок за неговото изпълнение. Понеже това ще е поне трета проверка с поне трето предписание и с поне трети нов срок, може би този път е уместно и да се наложи санкция - "Забележка" на отговорните органи, в стила и добрата практика на БДЗБР.

Надяваме се, разбирате, че да се изхвърля всичката мръсотия в реката, не може да продължава вечно, да не говорим за безсмислено изхарчените пари, и по-строгата санкция дано да има дисциплиниращ ефект.

Накрая се обръщаме към министър Костова.

Уважаема госпожо Костова,
Съзнаваме ясно, че за краткия срок и при ограничените правомощия, Вие не можете да направите почти нищо. Да не говорим, че задачата да се въведе ред в МОСВ е сравнима със задачата за почистването на Авгиевите обори, изхождайки от нашия опит. За съжаление, методът по почистването на оборите предстява първата екокатастрофа причинена от олигарх в историята на човечеството, и не може да бъде приложен в случая с МОСВ, за да не се наруши химичното състояние на водното тяло река Искър след министерството. Имаме десетки други случаи на нарушения или бездействие на органите на МОСВ, но изброените в този доклад са от най-характерните. Ако се справите с тях, и ако Ви остане време за още, молим, не се колебайте да ни уведомите.

Ще Ви обърнем внимание на само още един важен проблем - от 2015г. е съставена работна група по Наредбата за рибните проходи. И работата тръгна, стига донякъде, и после умря. А Вие сама знаете какво представляват рибните проходи у нас, поради което се надяваме да направите каквото е възможно, работата по Наредбата да тръгне отново.
Надяваме се също така, да направите всичко възможно срещу новите ПУ за НП Пирин, НП Рила и ПП Витоша, защото те са поредното престъпление срещу природата, подготвено и предстоящо с активното съдействие на МОСВ. Да не говорим, че ще бъдат подарени части от планините пак на отделни олигарси, за да правят с тях каквото си искат, в ущърб на обществения интерес.
Пожелаваме Ви успех.

С уважение:

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ