Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 28 октомври 2015 г.

Агенцията по метрология се подсилва със 120 души за контрола на язовирите

13:47 | 28 октомври 2015 | 0 коментара

Сто и двадесет души ще бъдат назначени с конкурси в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), за да следят за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Това съобщиха от правителството, което в сряда прие промени в устройствения правилник на агенцията, за да може тя да изпълнява новите си функции на контролен орган за безопасната експлоатация на язовирите. Целта е превенция от наводнявания.

Тези ангажименти бяха вменени на агенцията по метрология с поправки в Закона за водите, но тя няма експерти с необходимите познания и квалификация, свързани с дейностите по проучването, експлоатацията и управлението на водностопанските системи и съоръжения.

В същото време законовите изисквания са контролът върху редица дейности да се упражнява от лица, притежаващи квалификация в областта на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения, както и други специфични познания.

Сега предстои провеждането на конкурси за попълването на щата с необходимите специалисти.

http://www.mediapool.bg/agentsiyata-po-metrologiya-se-podsilva-sas-120-dushi-za-kontrola-na-yazovirite-news241076.html

 

сряда, 14 октомври 2015 г.

Над 100 са районите с риск от наводения в страната

14 октомври 2015 10:40 | Димитър Владимиров

116 са районите в страната, за които има значителен потенциален риск от наводнения. Това съобщи в ефира на Дарик ръководителят на дирекция „Води" към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) Асен Личев.

Той се позова на предварителната оценка от Плановете за управление на речните басейни в страната, които са в процес на разработка от Басйновите дирекции. Дължината на рисковите участъци е 4 хиляди км. и обхващат 49 % от територията на общините. Три от четирите басейнови дирекции вече изготвили проекти на картите с районите с риск от наводнение. Те са публикувани в интернет и подлежат на обществено обсъждане.

Инфраструктурата край речните легла е сред основните причини за наводненията, заяви експертът. По думите му сред основните проблеми е застрояването в близост до реките.

В момента се извършва проверка на техническото състояние на всички язовири в страната и се очкава данните да бъдат оповестени в началото на ноември.

В началото на годината бяха идентифицирани 61 язовира в предаварийно състояние, а в момента продължава работата по извеждането от това състояние на 9 от тях, уточни Личев. По думите му вече няма язовири с неизяснена собственост.

Близо 300 са язовирите в Пловдивска област, а  десетки от тях са потенциално опасни, тъй като са близо до населени места и натоварени пътища, съобщи  експпертът от Областна администрация- Пловдив инж. Митко Стойчев.

Той уточни, че за някои от съоръженията са въведени значителни  ограничения в степента на завиряване до 10 % от обема им. Към днешна дата не съществува потенциална опасност от наводнения в Пазарджшика област заради преливане на язовири, съобщи директорът на регионалата дирекция „Пожарна безопасност и спасяване" комисар Иван Панайотов.

Проверките на язовирите в Смолянско също продължават.


http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1514653


понеделник, 5 октомври 2015 г.

Доклад на риболовно сдружение Балканка относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на басейнова дирекция Пловдов на 30.09.2015г.

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВИБР на 30.09.2015г. Резултатите са както следва:

 

река Ели дере /Чепинска/ - ВЕЦ Ели дере

Отново го проверихме и отново пускаше прилично водно количество - отново при ниска вода, за което поздравяваме собственика. /Не сме го проверявали нарочно, а просто на връщане от Тошков Чарк, защото този ден правихме демонстрационно зарибяване пред студенти и карахме рибките по пътя покрай ВЕЦ-а/

Че водното количество не е 440 л/сек. - не е, а е по-скоро около 300, не повече. Но вече знаем, че няма как да се докаже.

Взети са мерки за намаляване на скоростта в рампата пред рибния проход - преграден е с камъни, покрай които вероятно могат да се промъкват риби. По тази причина и водата е малко по-дълбока.
Доколко са успешни тези мерки, може да се разбере само ако се извърши наблюдение с камера или по друг подходящ метод. Малко е съмнително положението все още.

Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт -

http://dams.reki.bg/0091-dam/2015-09-30

 

Оставяме на Вас да прецените - дали да не предпишете извършването на мониторинг за рибния проход.

Ако се извърши наблюдение, молим да ни уведомите за резултатите, защото това би могло да бъде добър пример,

ако решението върши работа, разбира се..

 

Накрая на този доклад - ще използваме случая отново да Ви помолим да ни информирате - какво решихте по въпроса за ВЕЦ Енерджи 4 на Дормушевска, който поставихме много отдавна, заедно с още много риболовни клубове? Става дума за минималното водно количество. Според нашите изчисления то трябва да бъде 266 л/сек, а според Вашите - 80 л/сек. Молим да ни информирате дали не бъркаме някъде?

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Доклад на риболовен клуб Балканка за състоянието на реките в ПП Витоша - 4 Октомври 2015

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени водни обекти и водовземни съоръжения за ВЕЦ на територията ПП Витоша, попадащи в обхвата на БДУВДР на 04.10.2015г. Резултатите са както следва:

 

1.      Река Боянска - водовземане за питейни нужди и за ВЕЦ Бояна.

Посещението е в момент на ниско ниво на реката за сезона - При посещението се отнема вода от реката.  

Не сме сигурни дали само за питейни нужди или и за ВЕЦ-а, но това е маловажно, предвид изложените по-долу проблеми.

Причината да не сме сигурни е, че има сериозна охрана, която не ни пусна до водовземането. Затова не можахме да го снимаме. Охраната си свърши работата перфектно, въпреки че бяхме много настоятелни. Не можахме да видим и дали има рибен проход, но почти сигурно няма.

И тук се сблъскваме със следния основен проблем - знаем, че ако поискаме достъп официално, ще ни бъде осигурен. Обаче това няма смисъл, защото като отидем, всичко ще бъде наред. От друга страна - можем да се промъкнем тайно, защото за нас няма недостъпни места по реките, но така бихме нарушили закона. Във всеки случай, ако прецените за уместно, бихте могли да ни осигурите достъп, поне за да снимаме баража със или без рибния проход. Не настояваме особено, защото според нас ВЕЦ Бояна трябва да прекрати дейността.

 

Важно:

Водохващането е много старо и се използва комбинирано - за питейни нужди и за ВЕЦ Бояна. Предполагаме, че е от 1923г., когато ВЕЦ Бояна е пуснат в експлоатация. Обаче тогава е било допустимо да се използва водата комбинирано, защото питейните нужди са били малки. Сега са големи и не може водата да се използва и за ВЕЦ.

Защото в реката надолу текат не повече от 10л/сек при хижа Бор, под водовземането. Камъните са с някакви кафяви отложения и в реката няма следа от живот.

Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0032-dam/2015-10-04

 

2. Река Владайска

Ако сте разгледали всички снимки и клипове на горния линк, сте видяли, че на Владайската река, езерцето, което е на Златните мостове, е затлачено с пясък и тиня, от която непрекъснато излизат мехури. В езерцето плуват сивени - неместен вид в защитена територия. Само сивени и нито една балканска пъстърва?

За съжаление, ние помним това езеро от много отдавна - когато нямаше тиня и плуваха балкански пъстърви. Това, което видяхме сега, е обезсърчително спрямо предмета и целите на ПП Витоша. Защото това езерце е хидравлично и биологично свързано с Владайска река.

Ето защо Ви молим, да проверите кой изяде балканските пъстърви и пусна сивените, а за самите водни обекти да вземете някакви мерки, за да заприлича района наистина на природен парк, какъвто в момента безусловно не е.

Да не говорим за циганията около Златните мостове и боклуците навсякъде. Посъбрахме малко боклук от Боянската река, но нямахме време, заради следващата задача:

 

3.Селската река /Железнишка/ - водовземане за ВЕЦ Симеоново.

При посещението не отнема вода от реката изобщо, точно както би трябвало.

Очевидно не работи отдавна.

Обаче няма рибен проход и миграцията на риби и други водни организми е невъзможна. Задбаражното езеро е затлачено с пясък и тиня. Над него има още един непреодолим праг на реката.

Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0263-dam/2015-10-04

 

Важно:

Ако сте разгледали всички снимки и клипове на горния линк, сте видяли, че на

Селската река има някакво допълнително водовземане - преграда с камъни в реката и една оранжева тръба. (вероятно водохващането на тепавицата)

Местоположението му е горе-долу на половина от пътя, като се тръгне от тепавицата в с.Железница, до водовземането на ВЕЦ Симеоново. Можете да го познаете, защото като се наближи мястото, на отсрещния бряг се вижда оранжевата тръба. А най-лесно се познава при маловодие, защото реката не издава нито звук, и изведнъж започва да шуми - там е водовземането.

 

След това водовземане, до тепавицата, реката е напълно обезводнена. В момент когато скоро ще започне миграцията на пъстървите в размножителния период на зимно размножаващи се риби и когато всички реки в пъстървовата зона са забранени за риболов.

 

Надяваме се да имате предвид и следното - ако някой рибар бъде хванат, че лови риба в момента на забраната в нормална незащитена територия, глобата е между 1000 и 3000 лева. А тук говорим за пресушен участък от река, с напълно унищожен живот, в защитена територия. Любимо място на софиянци, според проекта на ПУ на ПП Витоша.

Надяваме се да издирите извършителя на това престъпление и да вземете адекватни мерки.

 

Заключение:

Въз основа на наблюденията на горните три реки, считаме, че е крайно необходимо в актуализирания План за управление на ПП Витоша, на въпроса за състоянието на водите в парка да се обърне изключително внимание, като се предвидят спешни мерки, съгласувано с Басейновите дирекции. Дотогава не можем да приемем, че това е наистина защитена територия, защото никой не защитава нищо от никого.

Един изял пъстървите и пуснал сивени във Владайската, друг откраднал всичката вода от Селската, в Боянската река едва църцори нещо върху кафявите камъни.... А ние установихме тези неща след еднодневно посещение само на три реки.

 

Молим, в случай че от МОСВ преценят - да изпратят настоящия доклад и до НСЗП и съответната дирекция, която отговаря за защитените територии.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ