Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 15 януари 2019 г.

Преди няколко дни в Хабаровския край в руския Далечен изток е паднал огромен метеорит и запушил ВЕЦ


Прекършиха мечтата на строителните асове П. Байкушев и В. Чорбаджийски за малка водна каската на р. Благоевградска Бистрица

Дата:
Едни от най-успешните благоевградски бизнесмени – Петър Байкушев и Васил Чорбаджийски, чиято обща фирма „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев” ООД от 23 обществени поръчки през последните години получи 35 642 899,85 лв., се простиха завинаги с мечтата си да влязат в бизнеса с производството на ток от водите на р. Благоевградска Бистрица чрез малка собствена каскада.
Вчера Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” /БДЗБР/ отряза инвестиционните им предложения за строежа на 2 МВЕЦ-а, които бяха нарекли „Бистрица-1” и „Бистрица-3”. Централите трябваше да бъдат построени съответно от фирма „Инертстрой-33” ЕООД на сина на В. Чорбаджийски – Христо Чорбаджийски, и „Менча Електрик” ЕООД, основана през 2014 г. с 2 лв. уставен капитал от П. Байкушев и сина му Димитър Байкушев, бивш общински съветник в Благоевград. Плановете на бизнесмените бяха от двете централи да произвеждат 520 кВт и 620 кВт.
Идеята за водни централи зрее у татковците още от 2006 г., когато те получиха разрешение на строежа им. 2 г. по-късно Байкушев и Чорбаджийски взеха и разрешителни за водовземане от повърхностните води на реката, минаваща през Благоевград, а преди 2 години същите разрешителни бяха прехвърлени на името на двете фирми с участието на синовете им и получиха краен срок на действие 28 май 2028 г.
Междувременно обаче разрешителното за строеж от 2006 г. през 2016 г. загуби правното си действие, поради което сега фирмите бяха решили да атакуват БДЗБР с напълно нови инвестиционни намерения.
Същите обаче се спънаха в новия план за управление на речните басейни /2016-2021 г./, съгласно който на р. Благоевградска Бистрица повече не може да се строят МВЕЦ-ове. Причините са много, а основната е, че повече от 51% от водното тяло са с осушени участъци вследствие работата на построените вече ВЕЦ-ове, което би довело до риск от още по-сериозно влошаване състоянието на реката. Като мотив за отказа екоекспертите са посочили още редица негативни ефекти върху речните екосистеми, промени в хидрологичния режим и фрагментацията на речните биокоридори, промяна в биоразнообразието на флората и фауната и т.н.
Според справка на РИОСВ – Благоевград само през периода 2004-2007 г. през инспекцията са минали искания относно процедури по оценка на въздействието на околната среда за общо 17 ВЕЦ-а на река Благоевградска Бистрица. Реализирани бяха 8 от тях – всичките собственост на фирма „Благоевградска Бистрица” ООД, сред чиито управители беше и синът на Гриша Ганчев – Данаил. По-късно той построи още 2 МВЕЦ-а тук. През 2013 г. Данаил Ганчев, чийто татко започна бизнеса си с търговия с петролни продукти и после навлезе в сферата на производството, хотелиерството и казината, продаде 9-те централи по поречието на река Благоевградска Бистрица, обединени в дружеството „ВЕЦ Енергия холдинг“. ВЕЦ “Бистрица” с каскада от 8 мини ВЕЦ-а и ВЕЦ  „Славово” станаха собственост на „Енерго-Про България” ЕАД заедно с останалите централи, притежавани от Ганчеви – „Пирин”, „Спанчево”, „Катунци”, „Огоста”, „Самораново” и „Карлуково”.
ВАНЯ СИМЕОНОВА

ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ - "За чиста природа" - Кюстендил и Сдружение Балканка

БЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ

 

На 16.01.2019г., от 8.30 часа сутринта Инициативен комитет "За чиста природа" -Кюстендил и Сдружение Балканка - гр.София организират протест пред сградата на МОСВ на бул.Мария Луиза №22 в Софиявъв връзка с екологичната катастрофа, която вече се случва в района на Босилеград и която предстои да се случи в най-скоро време в района на Кюстендил, Трекляно и Земен у нас.

На протеста ще присъстват и местни сдружения от Босилеград.

 

https://www.facebook.com/events/370203623556745/


Поводите за протеста са:

  • бездействието на МОСВ още от 2016г. насам срещу мината Караманица в Босилеградско;

  • разрешението за проучване на мина за добив на злато в площ Злогош у нас, която ще отрови питейните води в Кюстендил, Трекляно и Земен;

  • продължаващото изливане в река Струма на отровите от ВЕЦ Пчелина на едноименния язовир до с.Лобош;

  • и още две бъдещи мини за злато на фирма Медголд в района на Босилеград - при село Долно Тлъмино и в поречието на Любатската река, които са притоци на Драговищица и отровите ще идват у нас.

 

За мината Караманица - Босилеградско се оказва, че през 2016г. сърбите са спазили Конвенцията от Еспоо за трансгранични ОВОС абсолютно точно. Предоставили са информация съгласно конвенцията и са поискали в срок от шест седмици /както се изисква от Решение I/4 на страните по нея/ отговор от МОСВ, в който нашите власти са длъжни да предоставят информация какво ще бъде засегнато у нас - подземни води, реки, питейни водоизточници, видове, местообитания, птици, защитени територии и зони, и пр.

 

В писмото - отговор на МОСВ от октомври 2016г. тогавашният министър Ивелина Василева Не спазва срока с осем дена и Не предоставя информацията, която им е изискана от сърбите в съответствие с Решение I/4 на страните по конвенцията от Еспоо. Тоест, българското МОСВ е нарушило конвенцията, а не сърбите! По този начин са развързани ръцете на сръбската страна да прави каквото си иска. Така става възможно мината Караманица да прилага убийствени технологии за добив и флотация на олово, мед и цинк от средата на миналия век.

 

И сега Нено Димов хвърля прах в очите на обществото, че от МОСВ нещо са свършили напоследък:

  1. Попитали били сърбите в какво състояние е река Драговищица. Въпросът е напълно безмислен, защото над границата състоянието на Драговищица е същото, каквото си го знаем и у нас, под границата.

  2. Поискали били информация за мината Караманица. А сърбите са им дали информацията още през юни 2016г. и тя виси на сайта на МОСВ оттогава!

 

Цялата кореспонденция по мината Караманица е на сайта на МОСВ в трите писма ето тук:

https://www.moew.government.bg/bg/izgrajdane-na-pilotna-instalaciya-za-izpitvane-na-flotacionni-procesi-za-izvlichane-na-med-olovo-i-cink-ot-polimetalni-rudi-na-teritoriyata-na-karamanica-obstina-bosilegrad-r-surbiya/

 

На всичко отгоре, министър Димов сподели многократно пред медиите, че според Конвенцията от Еспоо за пилотни инсталации имало срок от две години, в който можело да не се проведе процедура по ОВОС в трансграничен контекст. Това е още една абсолютна Лъжа - никъде в Конвенцията или в Допълнителните Решения на страните по нея през годините няма такова изключение!

 

И, освен че МОСВ не е направило нищо за мината в Караманица, наскоро са одобрили проучването за злато в мината Злогош у нас и вече нищо не може да я спре сега тая мина.

След проучването следва регистриране на откритие и концесионен договор и нищо не може да спре процеса!

При същите проучвания за едната мината за злато на Медголд в Босилеградско - тази в района на село Долно Тлъмино, само за една година питейният водоизточник показва увеличение в съдържанието на арсен от 5.4 на 12.9 пъти над нормата, която е 10 микрограма на литър.

 

А границата на площта Злогош у нас е само на три километра от питейните водоизточници на Босилеград, вътре в площта попадат всички водоизточници на община Трекляно и два на Кюстендил, а много други водоизточници за Кюстендил и Земен са в непосредствена близост до мината Злогош. В район, в който скалите са много богати на арсен и живак, според геоложките данни от публикации на Софийски Университет...

По тази причина дори социализмът не си е помислил да разработва мината Злогош, защото тя ще предизвика увреждане на питейните водоизточници в Кюстендилското краище!

 

А замърсяването на Струма при Кюстендил също е неминуемо, защото там ще се съберат отровите от мините в Сърбия, от новата мина Злогош и от язовир Пчелина. И самите питейни кладенци на Кюстендил са в терасата на река Струма и тръпнат в очакване на отровите.

 

И всичко това само благодарение на безотговорните действия и бездействия на МОСВ и лично на министрите Ивелина Василева /през 2016г./ и на Нено Димов сега, извършени в тежко нарушение на националното и европейско законодателство за опазване на околната среда, водите и хората!

 

Най-лошото е, че изявленията на министър Димов напоследък в медиите, че нямало проблеми, че всичко било наред и че за "пилотни" инсталации и технологии имало гратисен срок от две години, в който не било задължително провеждането на трансгранична ОВОС според конвенцията от Еспоо - което е още една гигантска Лъжа, вече се използват от сръбските власти, които ги цитират тия изявления с упование, сякаш са верни! Например, кметът на Босилеград каза точно това на контрапротеста, който той беше организирал по време на протеста на нашите хора на 4-ти януари. Изглежда министър Димов не осъзнава какви точно ги върши и че сръбските власти тепърва ще се възползват от неговите лъжи на всяка среща и при всички преговори!

 

 Ето за това е протестът, със следните искания:

 

1. Решението на МС за мината Злогош моментално да бъде отменено!

2. Незабавно да бъде прекратена работата на ВЕЦ Пчелина и да му се отнеме разрешителното. За този случай в момента Районна прокуратура София води разследване за престъпление от страна на органи на МОСВ по чл.278в на НК.

3. Декларация от страна на МОСВ, че няма да допуснат двете нови мини на МЕДГОЛД в Босилеградско, съпроводена от предупредително писмо до сърбите, че сме напълно наясно с кумулативните ефекти от техните намерения.

4. Незабавни и твърди действия от страна на премиера по проблемите с мините Караманица и Благодат в Сърбия, включително срещи на най-високо ниво! Тия мини трябва да заработят по съвременните изисквания, а не като в средата на миналия век! Тема за размисъл са и мините в Бор, които тровят по същия начин Тимок, защото тепърва ще се разправяме и за тях.

5. И, разбира се, незабавни оставки на Нено Димов и на Ивелина Василева.

 

На протеста са поканени всички нормални хора от общините Босилеград, Кюстендил, Трекляно, Земен, а и всички останали хора, които не искат същото да се случи и в техните региони у нас.

Управляващите няма да се спрат, докато не превърнат България в разоран лунен пейзаж.

Затова трябва да ги спрем ние!

 

Същия ден ще бъде организирана пресконференция за медиите в БТА от 12:00 часа.

 


сряда, 9 януари 2019 г.

случая с екологичната катастрофа в Босилеград - Кюстендил - Трекляно - Земен.


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка  за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад за нововъзникнали обстоятелства и информация по случая от заглавието:

 

Преди това обръщам внимание, че докладът би трябвало да е изключително интересен за премиера, за министъра на ОСВ и за председателя на КОСВ към НС, защото те са основни действащи лица, а и защото на 16.01.2018г от 8.30 часа сутринта е организиран протест пред МОСВ и после пресконференция в БТА от 12:00 часа. Надяваме се министър Димов да е налице за среща с хората от Босилеград и с медиите в 9:30 часа, а премиерът - в 10.30 часа, за не повече от по 30 минути. Моля, запазете си деня и часа отсега!

На протеста каним кметовете и общинските съвети на Кюстендил, Трекляно и Земен и, ако решат да присъстват на пресконференцията, ще им бъде дадена възможност да заявят позиция. Обещаваме изключителен медиен интерес!

 

И така, ще започнем с новината, че в района на село Долно Тлъмино - в поречието на Караманичката река и в поречието на Любатската река при Горна и Долна Любата, Босилеградско, братята сърби се гласят за ОЩЕ ДВЕ мини - този път за злато. В момента текат бурни проучвания на фирмата МЕДГОЛД в района и вече не е толкова ясно дали ескалацията на замърсяванията с арсен в питейната вода на Долно Тлъмино се дължат на мината Караманица или на проучванията на МЕДГОЛД.

https://medgoldresources.com/

 

Сега, очевидно е, че някой ден сръбското министерство на животната средина ще се обърне пак към МОСВ в рамките на конвенцията от ЕСПОО и пак ще поиска реакция - този път за мините на МЕДГОЛД. И тъй като напоследък министър Димов уверено споделя съмнителна информация за действията на МОСВ през 2016г за мината Караманица, сега ще го информираме какви са изискванията на Конвенцията от Еспоо, за да не се обърка МОСВ отново и да не наруши конвенцията още веднъж.

Преди това, моля, изгледайте видеото от протеста в Босилеград на 04.01.2019г. Всичко е интересно, но най-интересното е от 12:00 минути натам - казано е всичко по отношение бездействията на МОСВ през 2016г. и понастоящем.

https://www.glaspress.rs/%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81/?fbclid=IwAR024OI0MbRGrJyVCEYTnon4R6meK2xZgvQMiE3M1k_rw_PNLZ4R_LjEWo8

 

Обръщам Ви внимание и че кметът на Босилеград беше организирал Контрапротест в стила и добрата Ви практика. Там той заяви, че според сръбското министерство и според българския министър НЯМА никакъв проблем в случая... Имат се предвид безотговорните медийни изяви на др.Димов напоследък, в които той заявяваше точно това, и едва в последното интервю по БТВ пред услужливия Хекимян процеди с половин уста, че проблем може и да се появи...

 

С пълната кореспонденция на МОСВ по случая Караманица, дала повод за изявленията ни в горното видео, можете да се запознаете и да сверите дори датите и сроковете от ето тук:

https://www.moew.government.bg/bg/izgrajdane-na-pilotna-instalaciya-za-izpitvane-na-flotacionni-procesi-za-izvlichane-na-med-olovo-i-cink-ot-polimetalni-rudi-na-teritoriyata-na-karamanica-obstina-bosilegrad-r-surbiya/

 

Гарантирано е, че сърбите са спазили конвенцията, а МОСВ я е нарушило!

И само между другото отбелязваме, че на Олтоманци хората вече не пият вода от кладенеца, който е в терасата на Драговищица, сигурно защото няма проблем, а др. Димов?

Изразяваме и огромно разочарование и от министър Ивелина Василева /през 2016г./, защото такова неграмотно писмо - отговор до сърбите на полуправилен български, каквото тя е изпратила, е огромен срам и национална обида.

 

Сега, за да не се повтори случаят Караманица и за мините за злато на МЕДГОЛД, предоставяме подробна инструкция как трябва да реагира МОСВ този път:

 

1. Конвенцията от Еспоо с всички допълнения и промени през годините може да бъде открита на седния линк:

https://www.unece.org/env/eia/about/eia_text.html

 

2. Трябва да се спазват и всички допълнителни Решения на членовете на UNECE, които можете да откриете на следния линк:

https://www.unece.org/env/eia/decisions.html

 

3. Най-важното от всички е Решение I/4 на страните по конвенцията, което можете да откриете на следния линк:

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/1998/eia/decision.I.4.e.pdf

 

В него ще видите, че за Вашия отговор срокът от шест седмици е регламентиран и не е трябвало да го нарушавате дори и с един час, а така също ще видите каква информация е трябвало Вие да предоставите на сърбите по случая Караманица, която Не сте предоставили през 2016, уважаема г-жо Василева.

Като проява на уважение към сръбската страна, желателно е отговорът Ви да е на английски език, а не на полуграмотен български също така.

 

Същата процедура би трябвало всички Вие да спазите сега спрямо братята сърби по отношение на бъдещата в минало време мина Злогош, този път в обратен ред - като страна замърсител, а не като страна приемник.

И само между другото, за процедурите молим, да обърнете специално внимание на кумулативните ефекти както от мините Караманица, Благодат и двете мини на МЕДГОЛД, така също и от мината Злогош, за да не се излагаме пред сърбите още веднъж.

 

И понеже се оказа, че писмото на сърбите е пропътувало от Белград, до МОСВ, от 29 юли 2016, до 22 август 2016, молим писмата и отговорите на МОСВ отсега да не бъдат транспортирани с БДЖ. По-добре изпращайте кореспонденцията с пощенски гълъби или пеша.

 

Също така, след подробно търсене в горната конвенционална база, ние не успяхме да открием дерогация от две години за "пилотни" инсталации, както твърди министър Димов във всичките си интерюта по темата. В противен случай препоръчваме и мината Злогош да бъде обявена за "пилотна" пред сърбите,  а те като ни излъжат за двате мини на МЕДГОЛД, че са "пилотни" - пак да им повярваме безрезервно и т.н.

Абе въобще, крайно време е да започне едно повсеместно "пилотиране" в Кюстендилското краище, желателно без никакво кацане където и да било, за да не стане беля!

Така ще стане по-лесно за по-младите да "излетят" завинаги от района, а бабичките, които няма да могат, поне да научат как се пилотира или лети.

 

От друга страна, понеже осъзнаваме много добре ситуацията, сме наясно с всички затруднения пред позицията на българските власти сега, за която Вие сами сте си виновни. Обещаваме веднага да намалим натиска при следните условия:

 

1. Решението на МС за мината Злогош моментално да бъде отменено!

2. Незабавно да бъде прекратена работата на ВЕЦ Пчелина и да му се отнеме разрешителното. Ако не знаете, в момента вече Районна прокуратура София води разследване за престъпление от страна на органи на МОСВ по чл.278в на НК, по разпореждане на ВКП.

2. Декларация от страна на МОСВ, че няма да допуснат двете мини на  МЕДГОЛД, съпроводена от предупредително писмо до сърбите, че сме напълно наясно с кумулативните ефекти от техните намерения.

3. Незабавни и твърди действия от страна на премиера по проблемите с мините Караманица и Благодат в Сърбия, включително срещи на най-високо ниво! Тия мини трябва да заработят по съвременните изисквания, а не като в средата на миналия век! Тема за размисъл са и мините в Бор, които тровят по същия начин Тимок, защото тепърва ще се разправяме и за тях.

 

 

Забележка: Стъпките са подредени не по приоритетно значение, а по критерии кои действия са най-лесно изпълними, иначе приоритетите ще са в друг ред.

 

Дано да се вслушате и да не ни карате да доведем нещата докрай, защото ще го направим без никакви колебания.

Надяваме се също и да не подценявате ситуацията, нито възможностите ни, затова молим, някой да запознае министъра и премиера какво се случи с техния Национален обект и Обект от Национално Значение ВЕЦ Илийна на Рилска Света Обител през 2016, който беше хиляди пъти по-малко зловещ.
Гарантираме, че по новия случай сега ще включим абсолютно всички ресурси на сдружението, а така също и необятните си комуникационни възможности и всичките си международни контакти и влияние, ако трябва!

 

Накрая, тъй като все пак допускаме, че и ние можем да сбъркаме някъде, моля, в прикачения файл да се запознаете с искане на информация по ЗДОИ, която ще ни трябва добре подредена за медиите и за ГД Околна среда на ЕС, за да не се изложи и дирекцията пред сърбите при преговорите в Белград през март, подведена от безотговорните твърдения на министър Димов.

Ще подчертаем отново - сърбите са спазили Конвенцията от Еспоо едно към едно, а българското МОСВ я е нарушило! За това нещо  ще искаме още много оставки на 16 януари.

 

Моля, от МОСВ да ни изпратят входящ номер на искането по ЗДОИ.

 

Ето и въпросите


МОЛЯ, на основание чл.17 от Закона за опазване на околната среда, във
връзка с чл.26, ал.1 от Закона за опазване на околната среда във връзка с чл.24 от Закона за достъп до обществена информация, Да ни бъде предоставена информация относно реакциите на МОСВ по конвенцията от Еспоо за мината Караманица, Босилеградско - от старта на процедурата през юли 2016г., до настоящия момент, в отговор на следния въпроси:
1. С изходящ номер от коя дата е изпратена нотификацията за мината  Караманица /Нотификацията/ на Сръбското министерство на околната среда?
2. На коя дата е получена и входирана Нотификацията в МОСВ?
3. С каква куриерска служба, транспорт, пощи, интернет, факс или други средства Нотификацията е доставена в МОСВ?
4. Съдържа ли Нотификацията цялата необходима информация от страна на
държавата източник-Сърбия, съгласно допълнителните Решения на  членовете на UNECE по конвенцията и по-специално Решение I/4 на страните по конвенцията?
5. С изходящ номер от коя дата е изпратено писмото - отговор на МОСВ до
РСърбия за процедурата по трансгранична ОВОС за мината Караманица?
6. Какъв срок е поставен за отговор на засегнатата страна /РБългария/ от РСърбия в Нотификацията и отговаря ли този срок на допълнителните Решения на членовете на UNECE по конвенцията и по-специално Решение I/4 на страните по конвенцията?
7. Колко календарни дни са изтекли от изпращането на Нотификацията от РСърбия, до отговора на МОСВ?
8. Колко календарни дни са изтекли от входирането на Нотификацията в МОСВ, до отговора на МОСВ?
9. Кой член и кой параграф от Конвенцията от Еспоо и/или от  допълнителните Решения на членовете на UNECE по конвенцията, биха дали достатъчно основания да се твърди, че за "пилотни" инсталации или технологии, или всякакви други производства и дейности, попадащи в обхвата на Приложение I към конвенцията, е допустимо отлагане в двугодишен срок на процедурата по трансгранична ОВОС, при заявен или не интерес от засегнатата страна?
10.МОСВ предоставило ли е в писмото отговор цялата информация, която е
изискана от РСърбия в пълно съответствие с Решение I/4 на страните по
конвенцията от Еспоо? Моля, тук отговорът да бъде просто - Да,  предоставена е в пълен обем; или Не - не е предоставена в пълен обем.
11.Сезиран ли е официалният орган по конвенцията от Еспоо от страна на МОСВ за случая с мината в Караманица и ако да - моля, да ни бъде предоставено сканирано копие от документите.


Предварително благодаря за разбирането и съдействиетоОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ