Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 31 януари 2017 г.

Наглост: след като източи язовир Бебреш, Вальо Златев завежда дело срещу ВиК за 432 370лв

31.01.2017г. 15:14 | Новини
Прочетена: 864 | 23

Оцени:


На 27 януари във ВиК „Бебреш" ЕООД постъпва съобщение за търговско дело срещу водното дружество, заведено от фирма „Агроинженеринг - 90" ЕООД, собственик на малката водноелектическа централа „Бебреш" край с. Врачеш. Размерът на частично предявения иск е 100 000лв, но общата стойност на иска е немалката сума от 432 370лв.
 
Причината: „Агроинженеринг - 90" обвинява ВиК (чийто едноличен собственик на капитала е община Ботевград) в нерегламентираното източване на водата от язовир „Бебреш", вследствие на което нанася финансова загуба на МВЕЦ-а в размер на 432 370лв за периода 20.06.2014 - 15.11.2016г.
 
В исковата молба фирмата съобщава, че на 25.06.2012 сключва договор с „Напоителни системи" ЕАД като доставчик на вода от язовира. „През първата година от изграждането си, МВНЦ „Бебреш" функционираше ежедневно - в язовира имаше достатъчно вода и работата на централата не се нарушаваше. За съжаление, през всяка следваща година, водата в язовир „Бебреш" намаляваше, като през 2015 година престоят на централа бе 4 месеца, през настоящата 2016 г. - също 4 месеца, без изгледи да бъде пусната до края на 2016, предвид на факта, че и момента язовирът е пред пълно пресъхване. От това ние търпим огромни финансови загуби, поради което се заинтересувахме каква е причината състоянието на водните запаси от язовира да е незадоволително, особено като се има предвид, че през 2015  и 2016 г. имаше обилни валежи от сняг и дъжд", се посочва в писмото.
 
Според исковата молба, деянието на ВиК се състои във факта, че дружеството изгражда множество връзки (т.нар. байпаси) към мрежата на „Напоителни системи", като се снабдява с вода и я присвоява, без да е измерено нейното количество. Фирмата посочва и друг факт, според който от 15.11.2012г. ВиК „Бебреш" няма правно основание да ползва вода от язовира подари изтекъл договор с доставчика в лицето на „Напоителни системи".
 
Фирма „Агроинженеринг – 90" прилага счетоводна справка в табличен вид, с данни за приходите, разходите и печалбата на МВЕЦ-а за периода 20.06.2014 - 15.11.2016г. Относно финансовите загуби, фирмата посочва следното:
„Поради липса на вода в язовира, през 2015г МВЕЦ „Бебреш" не е работил напълно през месеците август и октомври и поради същата причина е работил минимално през месеците септември (печалба 1 242 лева спрямо печалба от 57 615 лева през септември 2014 г.) и ноември (печалба от 7 216 лева спрямо печалба от 64 508 лева през ноември 2014 г.)
Отново поради липса на вода в язовира, МВЕЦ „Бебреш" през 2016 г. не е работил напълно през месеците август, септември н октомври, а през юли същата година е реализирал минимална печалба от 17 016 лева, спрямо печалба от 48 594 леш за 2014 г.
Видно от справките, пропуснатите печалби за „Агроинженеринг-90" през 2015 са в размер на 228 421 лева, а през от началото на 2016 г. до 1 ноември 2016 г. са в размер на 203 949 лева. Общо за периода от 1 август 2015 г. до 1 ноември 2016 г. пропуснатите печалби са в размер на 432 370 лева, което определя и размера на иска".

„Агроинженеринг – 90" настоява да бъде назначена финансово-счетоводна експертиза, която да установи размерите на печалбата и на загубата за периода 10.06.2014г.-30.11.2016г, и техническа експертиза от вещо лице (строител инженер по водоснабдяване и канализация),  което да установи  вида и размера на загубите на вода от язовир „Бебреш" и причините за това.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ