Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 18 март 2024 г.

Натравяне на р.Черна - РС Олимпик 2002, Олимпик 2002- Смолян и РС Искър-София

Уважаеми представители на местни и национални медии,

Ние, от сдружение „Олимпик 2002" – Смолян, сме притеснени от решение
на Районен съд – Смолян, с което е отменена санкцията на „ВиК" –
Смолян, наложена в следствие измирането на голямо количество риба в
река Черна през нощта на 20 август 2023.

Наказателното постановление, издадено от Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район", е отменено от съда, заради техническа
грешка в датата.

В същото време съдът приема за безспорно, че е допуснато системно
замърсяване на река Черна вследствие на заустване на отпадъчни води от
колектора в реката, без „ВиК" – Смолян да има разрешително за това.

Нерегламентираното заустване на непречистени битово-отпадъчни води от
градския събирателен колектор е станало под полигона, преди тунела на
Главна пътна комуникация. Съдът приема като достоверни резултатите от
взетите проби, които безспорно показват превишение на нормите -
замърсяване тип R3.

Превишени норми има по всички показатели - pH, електропроодимост, БПК,
азот - нитратен и нитритен, общ азот, ортофосфати, общ фосфор, като
някои от стойностите са в пъти от 6 до 20 пъти над нормите.

Ние от сдружение „Олимпик 2002" – Смолян намираме за парадоксално, че
в решението на съда ясно е посочено че ВиК е извършил нарушението
същевременно обаче недоумение буди факта, че въпреки всичко това
съдебният състав отменя Наказателното постановление заради, цитираме
„допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на
наказателното постановление, които са довели до незаконосъобразност на
атакуваното постановление и са абсолютно основание за отмяна на
наказателното постановление".

Сдружението застава зад позицията, че в случая става дума за
техническа грешка, като това може да бъде установено от съда например
с разпит на свидетели, кога е връчено наказателното постановление, а
това не е направено и с отмяната на санкцията, и то за безспорно
нарушение, се отваря възможността за повтаряне на трагедията от
20.08.2023г.

Медиен мониторинг

18 март 2024НЕК ще ремонтира един от агрегатите на ПАВЕЦ "Чаира" срещу 53.5 млн. лв.
хидроагрегат ток електричество обществена поръчка Мартин Георгиев ПАВЕЦ Чаира ЗОП ВЕЦ НЕК. Персонализация. Ако публикацията Ви е харесала, можете да ...понеделник, 11 март 2024 г.

Медиен мониторинг11 март 2024


Китай ще строи нов най-голям ВЕЦ в света - 3 пъти по-мощен от "Три клисури"
През 2014 г. тази ВЕЦ успя да генерира достатъчно енергия за захранване на няколко милиона домове. По време на периоди на обилни валежи ...

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ