Карта на действащите ВЕЦ в България

За нас

Reki.bg е информационно-аналитичен уеб базиран ресурс, който се стреми да систематизира данните за реките и да постави темата за тяхното опазване в общественото пространство.

Нашата цел е да насочваме вниманието на хората към основните заплахи за свободно течащите реки в България, а именно:
1. Тяхното застрояване с ВЕЦ;
2. Унищожаването на крайречната растителност;
3. Добивът на инертни материали;
4. Строежът на други съоръжения, като неоразмерени диги, баражи с остаряла концепция и тн.

Действителният собственик на reki.bg е Любомир Костадинов.

Редакционен екип:
Главен редактор: Любомир Костадинов

Репортери:
Виктор Викторов
Вели Неделова

Контакти:
София 1000
ул. „Светлоструй“ № 4

voden.resurs@gmail.com

тел. ++ 359 889

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ