Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 1 ноември 2012 г.

Едва една осма от разрешените проекти за малки ВЕЦ са осъществени

Едва една осма от разрешените проекти за малки ВЕЦ са осъществениОколо 100 - 120 са изградените до момента малки водноелектрически централи (ВЕЦ) в страната, докато издадените разрешителни са за над 840 проекта. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нона Караджова на четвъртата годишна конференция на  "Дневник" "Инвестиции във възобновяеми енергийни източници".

Тя допусна, че част от тези проекти са изготвени със спекулативна цел, както се получи в сектора на вятърната и фотоволтаичната енергетика. "Не мога да гарантирам, че всички разрешителни за малки ВЕЦ са издадени в съответствие с изискваните оценки за съвместимост с европейската екомрежа НАТУРА 2000 и други екооценки", посочи Караджова. По думите й немалко от проектите попадат в зоните от НАТУРА. Държавата обаче няма възможност да ревизира проектите и тепърва да им назначава оценки за съвместимост. " Ще опитаме в преговори с инвеститорите да оправим нещата с вецовете," каза тя.

В момента оглавяването от нея министерство е предложило промени в закона за водите, според които няма да бъдат изграждани повече проекти за водноелектрически централи на територията на "Натура 2000". Министърът обясни, че има достатъчно места, където те могат да бъдат изградени и да не нарушават околната среда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ