Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 26 септември 2018 г.

Доклад от сдружение Балканка относно действия на НСЗП, БДЗБР и БДДР във връзка с хижа Мусала - нова


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад за установени нарушения.

Допълнението изпращаме и до РИОСВ София, а така също и на ДНП Рила, понеже нарушението се извършва на територия от техните компетенции.

И така - наши съмишленици ни информираха, че Хижа Мусала-нова е пусната в експлоатация и че отпадните води от нея се изливат в долното Мусаленско езеро кристално непречистени, тоест както ги е майка родила.

Сега, веднага след Великден ние Ви писахме доклад по въпроса, но не получихме отговор въобще. Само не сме го изпратили до РИОСВ София, затова докладът е прикачен също така и за да си го припомнят останалите тогавашни получатели..
Моля, от името на сдружение Балканка, да вземете мерки преди да е паднал снегът, защото иначе цяла зима няма да се вижда какво се случва, а до напролет езерото ще е напълно ликвидирано от отходните води на новата хижа - то и без това е доста малко като обем.

И междувременно посетителите на Боровец ще се чудят откъде ги болят коремите, понеже, както сами знаете вече, на Мусаленска Бистрица има питейно водохващане.
За гореописаното можете да се убедите от  следните линкове:

Новата хижа е отворила врати:

Ето къде отиват отпадните води от новата хижа на Мусала в моментаСъщо така се надявам компетентните органи да извършат проверка съвместно с община Самоков, за да се установи кой е разрешил ползване на хижата, как и защо, и настоявам да ни информирате за резултатите от проверката.

За всеки случай сме пуснали сигнали и на зелените телефони на БДДР и РИОСВ София, с надеждата за по-бърза реакция, преди да е паднал снегът. Мястото е достъпно все още с проходима техника.

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички.


понеделник, 24 септември 2018 г.

0071 - ВЕЦ Дебнево - 2018-09-19from Вецове - Списък на последните посещения на вецове.
0071 - ВЕЦ Дебнево - 2018-09-19

0265 - ВЕЦ Сироко - 2018-09-17from Вецове - Списък на последните посещения на вецове.
0265 - ВЕЦ Сироко - 2018-09-17

0325 - ВЕЦ Черни Вит - 2018-09-17from Вецове - Списък на последните посещения на вецове.
0325 - ВЕЦ Черни Вит - 2018-09-17

0234 - ВЕЦ Ракита - 2018-09-17from Вецове - Списък на последните посещения на вецове.
0234 - ВЕЦ Ракита - 2018-09-17

0488 - ПАВЕЦ Чаира - 2018-09-22from Вецове - Списък на последните посещения на вецове.
0488 - ПАВЕЦ Чаира - 2018-09-22

понеделник, 17 септември 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно проверки на сдружението на територията на БДДР на 01.09.2018г.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме настоящия доклад относно проверки на ВЕЦ на територията на БДДР.

 

Преди доклада Ви уведомяваме, че отново станахме свидетели на брутални нарушения на действащото законодателство по опазване на околната среда и водите, ето защо този доклад е изпратен и на РИОСВ Монтана, тъй като част от нарушенията са на територията на тази инспекция. Надяваме се поне те да извършат проверка, тъй като БДДР явно не може и не иска да въведе какъвто и да било ред в ДРБУ.

 

Специално за приемната на Министър Председателя сме длъжни да настояваме да Го информират, че, както ще се установи от доклада, такава анархия в предмета на дейности на структурите на МОСВ, каквато цари в момента, никога не е била налице досега. Сигурни сме, че причината се крие в излъчваните непрекъснато от ръководството на процесното ведомство послания към инвеститорите, че абсолютно всичко им е разрешено и те затова си правят каквото си искат, без да се съобразяват с какъвто и да било закон.

 

Нещо повече: от самото начало, с всяко действие или изявление по медиите сегашното ръководство на ведомството демонстрира такова задълбочено, направо фундаментално непознаване на законодателството, че става за смях както сред природозащитните среди, така и сред инвеститорите, което от своя страна води до загуба на каквито и да било остатъци от авторитет на ведомството и прави невъзможно и за компетентните служители да си вършат работата. Досега, за година и половина, Няма Нито Едно смислено действие на ведомството, като се започне от Пирин и Банско /там нали все пак разбрахте, че втори лифт никога няма да има, независимо че ЮНЕСКО не го разреши?/, мине се през Калиакра и се стигне до Силистар /защото кметът на Царево трябва да е получил гаранции от най-високо място, че няма да му се създава проблем в рамките на процедурите по ЗООС, за да си позволи убедено да наруши закона/ и накрая се стигне до несръчния опит да се ликвидира защитата на  питейните водоизточници в Санитарно Охранителните Зони /СОЗ/ - усилие, коствало прекалено много безсънни часове на служителите на МОСВ, на които е била възложена задачата, при очевадната безнадеждност тя да бъде постината.   

 

Затова в мандата на последното ръководство вече има открити две наказателни процедури на Европейската Комисия срещу България - едната за Рила Буфер и другата за системни нарушения на целите за защита в мрежата Натура 2000, а тепърва предстои още една наказателна процедура за нарушения на Рамковата Директива за Водите на ЕС. Проблемите наистина са заварени, обаче с всяко свое действие настоящото ръководство на ведомството само ги задълбочи до степен дори и ЕК да загуби търпение.

 

На тази излагация трябва да се сложи край, защото негативите се трупат на цялото управление на държавата, а не само на основния виновник, който не само допуска, а даже си позволява да вдъхновява безобразията!

 

И сега - към докада:

Всички проверки бяха извършени на 01.09.2018г. в северозападна България.

 

1. ВЕЦ Милина на едноименната река над село Копиловци

Посещението е при хипер маловодие. При проверката се установява, че в реката се изпускат не повече от 2 /два/ литра в секунда, но не през рибния проход, а изпод един страничен савак на събирателната камера. И тия два литра нямаше да се изпускат, обаче в момента на посещнието текат нови инвестиционни процеси на водохващането. Тези процеси се изразяват в брутална намеса в речното корито и бреговете. Дървета са отсечени, а в задбаражното езеро са извършени огромни изкопни дейности по удълбочаване и разширяване на площта му, с цел да се увеличи неговият обем. Изкопът достига до черния път отстрани на езерото, а изкопаните камъни и баластра са насипани на брега, като даже са затрупани някои дървета. Така се създава риск пътят да се свлече при следващи високи води, а отделно са унищожени местообитания и видове предмет на опазване в ЗЗ Западна Стара Планина и Предбалкан BG0001040 по директивата за местообитанията. В момента на посещението коритото на реката и бреговете над баража представляват разоран лунен пейзаж, а през рибния проход не протича капка вода. Надяваме се, че тази дейност се извършва БЕЗ разрешение за ползване на повърхностен воден обект от БДДР, но въобще няма да ни учуди обратното. Обръщаме внимание на БДДР да обърнат внимание, че и коритото на реката под водохващането е задръстено с храсталаци, а в основата на баража е натрупана тинята, вместо да бъде изчистена.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0181-dam/2018-09-01

Припомняме на БДДР, че досега сме им изпращали през годините поне три сигнала за този ВЕЦ, че не изпуска капка вода, и те не направиха абсолютно нищо да накарат престъпния собственик да спазва закона. Припомняме им също така, че водохващането се намира на около 300 метра под защитена местност Копрен.

Ето защо настояваме за тази ВЕЦ да се извърши проверка не само от БДДР, но и от РИОСВ Монтана, защото само БДДР ПАК няма да намери нищо нередно в цялата работа! И това ще продължава, докато гордият собственик не си изгради водоем с размерите на бъдещия в минало време язовир Яденица поне, като за целта ще взриви цяата планина ако трябва, без изобщо да му мигне окото, под ентусиазираните овации на БДДР!

 

2. Водохващане за рибарници над село Дълги дел

Посещението е при хипер маловодие.

Водохващането се намира на самата река Дългоделска Огоста, над мястото където в нея се влива Трещена. Като карате до рибарниците, които са малко преди двата ВЕЦ-а - Трещена и Крива река, малко преди тях река Дългоделска Огоста се отклонява наляво и си има път покрай нея. Координатите на водохващането са: 43.241538 / 22.965929

При посещението се установи, че под водохващането Не Се Изпуска Капка Вода, пак в ЗЗ Западна Стара Планина и Предбалкан BG0001040 по директивата за местообитанията, пак на територията на БДДР, което не учудва никого.

За описаното можете да се убедите от снимките в следния линк:
http://gallery.balkanka.bg/s/users/pitcha/Dulgodelska+Ogosta/

 

Обръщаме внимание, че тия нещастни рибарници бяха много стари и направо умрели, а преди две три години взеха, че ги свестиха. Обаче те явно пропускат страшно много вода и не могат да я задържат, иначе на всеки нормален рибарник му трябва много малко вода, колкото да поддържа кислородното съдържание, а не му трябва да пресушава Цяла Река! Как БДДР са я разрешили тая работа и какво водно количество са разрешили, изобщо не ни е ясно.

Отделно, по сведения на местните хора, се оказва, че от рибарниците често бягат риби от вида Дъгова пъстърва в река Трещена, което представлява нарушение на ЗБР. Ето защо и за този случай настояваме РИОСВ Монтана да направи проверка, защото БДДР ПАК ще кажат, че всичко си е наред, в обичайния си стил и политика на добра практика!

 

3. Водохващане за ВЕЦ Лопушна на Дългоделска Огоста

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи.

В ситуацията няма никакво изменение. Изпусканото водно количество е близко до минималното по разрешително, рибният проход продължава да е глупав, езерото продължава да е задръстено с тиня, а под баража коритото се нуждае от почистване от боклуци и храсталаци.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0202-dam/2018-09-01

Продължаваме да обръщаме внимание на БДДР, че за тази ВЕЦ минималното им водно количество е тежко сбъркано и нарушава ЗВ, не че това има каквото и да било значение за БДДР. Иначе при маловодието ВЕЦ-ът не трябваше да работи въобще!

 

4. Водохващане за ВЕЦ Фалковец на река Лом.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи.

Този път ВЕЦ-ът отнема вода. Изпусканото водно количество е не повече от дванадесет литра в секунда. Не ни е известно минималното водно количество по разрешително, но при маловодието ВЕЦ-ът не трябва да работи въобще.  Миграцията на рибите е напълно блокирана, както и досега.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0304-dam/2018-09-01

 

5.  Водохващане за ВЕЦ Мега 1 на река Лом.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи.

В ситуацията няма никакво изменение.Изпусканото водно количество е не повече от 70 /седемдесет/ литра в секунда, при минимало от 189 л/сек по разрешително, рибният проход продължава да е просто глупав, но нищо повече. Миграцията на рибите е напълно блокирана, както и досега.

Пред входа на рибния проход са се понатрупали малко боклуци, които не би било зле да се поизчистят, освен ако, според добрата практика в ДРБУ, не се разчита голяма вода да ги отнесе по-надолу по течението и друг да им бере гайлето.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0175-dam/2018-09-01

 

6.  Задръстено корито на река Бела Вода

Като се продължи нагоре по река Лом над село Горни Лом, на едно място преди бившите складове за боеприпаси, които се взривиха, се пресича споменатата река Бела вода. Непосредствено под моста се установява, че е извършена сеч, но коритото изобщо не е почистено, а изсечената вършина е натрупана в коритото на реката. Намираме това за потенциална добра практика в стила поне на БДДР и БДИБР, тоест за нещо съвсем нормално.

За описаното можете да се убедите от следния видеоклип:

https://www.youtube.com/watch?v=nGyjWo6Etos&feature=youtu.be

 

 

7.  Водохващане за ВЕЦ Китка на река Лом.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи.

В ситуацията няма никакво изменение.Изпусканото водно количество е не повече от 12 /дванадесет/ литра в секунда, а минималното не ни е известно. Рибен проход на практика няма въобще, което е нормално за ДРБУ.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0127-dam/2018-09-01

 

8.  Водохващане за ВЕЦ Флеш на река Лом.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи.

В ситуацията няма никакво изменение.Изпусканото водно количество е не повече от 12 /дванадесет/ литра в секунда, а минималното е 50 л/сек.

Рибният проход продължава да не става за нищо.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0305-dam/2018-09-01

 

9.  Водохващания за МВЕЦ Бързи вир на река Бърза и на река Покълска.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи.

В ситуацията няма никакво изменение.Изпусканото водно количество в река Бърза е около половин литър в секунда, а в река Покълска е не повече от пет капки на час, в тежко нарушение на закона.

Рибните проходи продължават да не стават за нищо.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0037-dam/2018-09-01

 

Тук пак ще обърнем внимание на БДДР, че река Покълска е с много по-малко средномногогодишно водно количество от 100 литра в секунда!

Тоест БДДР с разрешителното е нарушила закона, което не изненадва никого, най-малко нас.

 

10.  Водохващания за ВЕЦ  Стакевци на Стакевската река и на ляв неин приток без име.

С радост съобщаваме на всички съучастници, че се е появил нов ВЕЦ на небосклона на енергийната сигурност на страната с любезното съдействие на БДДР. Тоест вече и част от Стакевската река е ликвидирана в зона за защита на водите, пак в ЗЗ Западна Стара Планина и Предбалкан BG0001040 по директивата за местообитанията, където е забранено водовземане с цел производство на електроенергия.

Нещо повече, съгласно данните от нашия сайт, любезно предоставени ни от БДДР, първоначалното разрешително е било с краен срок 25.05.2016г. и в него е разрешено водовземане САМО от Стакевската река, тоест този ВЕЦ трябва да има само едно водохващане, освен ако БДДР не ни е въвела в заблуда при предоставянето на данните.

Очевидно е също така, че в първоначалното разрешително срокът за завършване на строителството въобще не е бил спазен. При тези условия БДДР е трябвало да прекрати разрешителното, а не да го удължава, да не говорим да разрешава още едно водохващане!

Нещо повече - левият приток на Стакевската река е със средномногогодишно водно количество МНОГО ПО-МАЛКО от 100 литра в секунда, бе уважаеми от БДДР, тоест Вие ПАК сте нарушили закона!

За да проверим всички данни, в най-скоро време ще поискаме по ЗДОИ данните от разрешителните и техните изменения.

 

Засега само докладваме, че при хипер маловодие водохващането на Стакевска не отнемаше вода, а рибният му проход е просто глупав, което намираме за нормално в ДРБУ. Проблем още е и това, че от камерата се изпуска много повече вода, отколкото излиза от рибния проход, а това е груба грешка още в проекта.

От друга страна, другото водохващане на безименния ляв приток отнемаше вода и  изпускаше точно 1.5 /един и половина/ литра в секунда и малко по-надолу реката е суха като барут, а рибният проход на това водохващане също не става за нищо, естествено. Поздравяваме БДДР за поредния им успех!

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0273-dam/2018-09-01

 

Разбира се, тъй като това съоръжение е финансирано по някаква Норвежка програма за Green Industry Innovation, след като изясним цялостно ситуацията с разрешителните и как БДДР целеустремено и последователно е нарушавала закона, ще имаме удоволствието да информиране тази Норвежка програма, че грантчето им е отишло на кино, защото добиваната по този начин енергия е в нарушение на всички закони и не е зелена, а виолетово антрацитено черна.

 

Накрая бихме искали да проявим известно разбиране към БДДР за това, че не бива да бъдат притеснявани инвеститорите за маловажни неща, като спазването на някой закон, докато са заети да крепят енергийната сигурност на страната с техните по около сто-двеста киловата мощност, а в това време от друга страна БДДР не могат да си губят времето за същите маловажни неща, докато са заети от своя страна с писането на планове и програми, които после да не спазват въобще.

 

Ето защо не настояваме да се извършат проверки по този доклад, които ПАК да докажат, че всичко е наред, освен на ВЕЦ Милина и на рибарниците над Дълги дел.

Що се отнася до ВЕЦ Стакевци, в най-скоро време ще поискаме информация по ЗДОИ, за да проверим как така водохващанията от едно са станали две, в зона, в която водовземането за производство на електроенергия е забранено въобще по закон.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието!МВЕЦ Мътница пийнал водаМВЕЦ Мътница пийнал вода

https://www.wabd.bg/docs/objavlenia/rd_05_115_2018g.pdf


Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДДР ВЕЦ Видима

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка - гр.София за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме позакъснял доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 30.08.2018г. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


ВЕЦ Видима, водохващане на река Видима


Може да се запознаете с направеното наблюдение на следния линк: https://dams.reki.bg/0047-dam/2018-08-30


Снимките са ни изпратени от загрижени местни хора.


Това водохващане го снимаме за втори път. Предишния път водата беше толкова много, че преливаше отвсякъде. Този път обаче: вода в реката над водохващането си има, но под водохващането не се изпуска капчица вода. Брутално престъпление, имайки предвид това, че водохващането, заедно с реката между водохващането и сградата на ВЕЦ се намират на територията на НП Централен Балкан и Зони Натура 2000 по директивата за хабитатите и директивата за птиците. Рибен проход продължава да няма, явно са решили да обезмислят съществуването му.


Напълно в унисон с действията на НЕК ЕАД - убийците на реки.


Въпросът ми е до кога уважаеми ще търпите да се подиграват с Вас и вашата дирекция ?

 

Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДИБР - ВЕЦ Света Петка

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме позакъснял доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВИБР на 30.08.2018г

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВИБР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


ВЕЦ Света Петка


Снимки и видео от направеното посещание може да разгледате на следния линк: https://dams.reki.bg/0257-dam/2018-08-30


С това водохващане сме ви запознавали многократно, но престъплението продължава. Посещението е при нормално и леко високо ниво за сезона. Централата отнема почти всичката вода като се изпускат не повече от 15л/с. Всичката вода, която тече в коритото на реката след водохващането, преминава през рибния проход. Тя обаче е крайно недостатъчна да поддържа живота в реката. Изпусканото количество вода в реката е нищожно и реката едва църцори между камъните.


Водохващане с координати 42.241617, 23.933550


С това водохващане сме Ви запознавали многократно като информацията от взаимните ни коресподенции е качена на сления линк: https://dams.reki.bg/0487-dam/0487-dam


И въпреки, че си мислехме, че водите отиват за ВЕЦ Момина Клисура, вече сме наясно, че сме били в грешка. 

При посещението на 30.08.2018 г. установихме, че водохващането продължава да отнема вода. Това водохващане захранва с вода завода за хартия в гр. Белово, като на място видяхме служители, които почистваха водоотнемните решетки от листа и боклуци.

Важното в случая обаче е, че това водохващане продължава да работи, а съгласно отговор по ЗДОИ, получен от вас, за тази точка няма издадено разрешително за водовземане и ползване по повърхностно водно тяло. 


Честито, убийството на реката продължава, а сме ви информирали преди повече от 3 години за това проблемно водохващане. Мисля, че е излишно да споменавам отново, че рибен проход продължава да липсва, т.е. абсолютно нищо не е свършено за 3 години. Хвала вази.


Въпросът ми е: каква точно функция изпълнява БДУВИБР, че нещо ми убягва ?


Моля да направите внимателна проверка и да предприемете законоустановените действия.


Предварително Ви благодаря.

Доклад на сдружение Балканка относно актуални проблеми в сектор Води - много интересен

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме настоящия ретроспективен доклад.

Докладът отново е свързан и с ВЕЦ Стакевци на територията на БДДР поради нововъзникнали обстоятелства, затова го изпращаме пак и на РИОСВ Монтана.

Преди другите теми обаче, Ви информираме, че наскоро завършихме един епохален труд, свързан с молба на Главна дирекция Околна Среда на ЕК във връзка с Пилотната процедура, образувана срещу всички Вас.  Става дума за изследване и систематизиране на нашите наблюдениия върху Вашите дейности във връзка с ВЕЦ-овете у нас, а така също и върху техните дейности.

Най-важните изводи от тази оценка са както следва:

1. От всичките действащи ВЕЦ, които са около 260, ние наблюдаваме 222 парчета, като сме изключили засега, поради липса на ресурси, само индивидуални ВЕЦ под големи язовири.

2. От наблюдаваните 222 парчета, досега сме посетили и проверили 178, като някои сме ги проверявали повече от 10 /десет/ пъти. 

3. 76% са изградени в зони по Натура 2000 общо по двете директиви.

3. 71%  са в зони по Директивата за местообитанията

4. Общо 97.7% нарушават изцяло или частично законите, повече или по.малко

5. 68% извършват брутални нарушения и ликвидират напълно реката

6. В 99.999% от случаите сигналите за нарушения до МОСВ и Басейновите Дирекции не са довели до какъвто и да било резултат и всичко си остава по старому. Браво на всички Вас! Не сме сигурни, че имате сърца там, отляво, така че идете на доктор и проверете!

7. У нас има само един доказано работещ рибен проход - този на ВЕЦ Устрем. Всички останали не вършат никаква работа въобще, а някои представляват направо капан за рибите.

Специално за НСЗП и за членовете на КОСВ обръщаме внимание да видят пак процентите за Натурата. Надяваме се следващия път, когато някой внесе някаква промяна в ЗВ с основания, че трябвало да се търси баланс в Натура 2000 и че трябвало да се разрешават още ВЕЦ-ове там, вече да не се вслушват в подобни доводи така лесно, тъй като балансът отдавна е нарушен, само че в обратна на обясненията на собствениците на ВЕЦ посока, тоест точно в посока на техните щения!

Ще отбележим също така, че от хилядите ни сигнали, досега има само една единствена правилна и навременна реакция - тази на БДДР в случая с ВЕЦ Царевец, за което им благодарим. Реакцията им с ВЕЦ Луна също е правилна, но засега ВЕЦ-ът продължава да си работи и няма положителен резултат. Всички останали БД, а и самата БДДР извън описаните случаи, не се справят със задълженията си по закон...

И като споменахме БДДР, правим естествен преход към резултатите от 
допълнителното ни изследване на ВЕЦ Стакевци, за което молим и РИОСВ Монтана да обърне внимание.

След допълнителното проучване на регистъра с разрешителните на БДДР установихме следното:
1. Водохващанията според първоначалното разрешително наистина са две, а не едно, каквито данни имахме ние от ВВФ. Вероятно така са им подадени на тях, или те са сбъркали, но този проблем е маловажен. По-важно е следното:
2. На 25.10. 2017г, тоест при действащ ПУРБ 2016-2021 на ДР, срокът на разрешителното е удължен до 2037г., без ВЕЦ-ът да е бил пуснат в експлоатация. Тук сме изискали по ЗДОИ информация от БДДР, за да видим какъв е бил крайният срок за завършване на строителството от първото разрешително, който едва ли е бил спазен. В регистъра има и известна неяснота кога е било удължавано първоначалното разрешително, но и този проблем е маловажен засега, макар и не чак толкова. Много по-важното е следното:

3. В условията на новото разрешително от 25.10. 2017г е определено минимално водно количество за второто водохващане /реката се казвала Илийна според БДДР/ от само 6 литра в секунда.  Намираме, че БДДР е единствената дирекция на планетата, според която живот може да оцелява с цели 6 литра в секунда!!!  При това в Натура 2000 зона по директивата за местообитанията! Вероятно това се е случило в тясно сътрудничество на БДДР или с доц.д-р инж. Росица Николаева или с д-р инж.Славка Куюмджиева, но и това е маловажно! Важното е, че така се доказва, че средномногогодишното водно количество в тази река не може да бъде повече от 60 литра в секунда, а това просто значи, че БДДР през 2017г е нарушила тежко ЗВ, който в чл.118ж, ал.1, т.2 ни казва, че не се разрешава водовземане с цел производство на електроенергия, когато средномногогодишното водно количество е по.малко от 100/сто/ литра в секунда. Това нарушение вече не е никак маловажно, но и то не е чак толкова голям проблем, колкото следващото нарушение:
4. Според данните от регистъра на БДДР, координатите на мястото на ползване на повърхностен воден обект, тоест там, където се влива долната вада в реката, са  43,502575 / 22,55503056. След отлагането им на картата се установява, че сградоцентралата на ВЕЦ Стакевци е изградена на друго място, с координати 43,503222 / 22,554733. Тези координати са проверени и на място.

5. Новите координати съвпадат почти напълно с координатите на водохващането на един друг ВЕЦ, който предстои да се строи на същата река. Тоест между двата ВЕЦ-а въобще няма да тече река, както би трябвало, и те ще са изградени каскадно, което също е забранено от ЗВ!

Тук молим, от РИОСВ Монтана и от БДДР да обърнат внимание - чрез описаното нарушение на условията на разрешителното за ползване на повърхностен воден обект, сградоцентралата е построена със 120 метра по хоризонтална проекция по-долу от разрешеното местоположение. По този начин се увеличава падът, но и се удължава пресушаваният участък от реката с въпросните 120 метра, тоест се увеличава хидроморфологичният натиск върху водното тяло, което не е отчетено в рамките на процедурите по ОВОС/ОСВ.
Обръщаме внимание също така, че при деривационните ВЕЦ няма начин долната вада да е обърната нагоре срещу течението! Тя винаги се зауства наравно или по-долу от сградоцентралата, иначе ще се създаде обратен напор, което е безсмислено.
И обръщаме внимание в крайна сметка, че понеже ВЕЦ Стакевци попада в зона за защита на водите, в случая трябва да се постъпи точно както постъпиха преди две години от РИОСВ София, когато прекратиха дейностите за ВЕЦ Пребойница, пак на територията на БДДР, точно поради същото нарушение - изместване на сградоцентралата надолу по течението, в нарушение на условията на разрешителното, за което си спомняме с благодарност!
Засега ще оставим настрана въпроса КАКВО точно е ставало по време на приемателната комисия за този ВЕЦ и КАКВО точно са правили компетентните държавни органи при приемането и пускането в експлоатация, но не гарантираме, че няма да има интерес от страна на медиите към проблема, а напротив - всъщност, гарантираме точно обратното в светлината на постоянните журналистически разследвания за незаконността на ВЕЦовете у нас под благосклонния поглед на държавните органи.

За описаните разлики в мястото на ползване можете да се убедите, като си пуснете прикачения .kml файл, за което Ви трябва да имате инсталиран Google Earth.

Накрая на този доклад, съвсем накратко отбелязваме проверките ни по отношение на издадените  нови становища за допустимост и нови разрешителни за ВЕЦ от всички БД.

1. По отношение на БДДР в отчетния период не установихме нови проблеми, но и този с ВЕЦ Стакевци ни стига.

2. По отношение на БДЗБР в отчетния период установяваме прекратяване на действието на разрешителното за ВЕЦ Мътница, за което ги поздравяваме, НО предвид влошените ни напоследък отношения заради Градевска, няма да им благодарим!

3. По отношение на БДИБР в отчетния период установяваме множество проблеми, които са както следва:

3.1. Становище за допустимост за ВЕЦ Щастливеца под ВЕЦ Алеко от Баташкия Водносилов Път. Тук проблемът е толкова очеваден - по принцип ВЕЦ Алеко е с годишна часова използваемост 2680 часа средно, а БДИБР е приела за допустима за новия ВЕЦ Щастливеца годишна часова използваемост от 8400 часа, което е напълно абсурдно, тъй като този ВЕЦ ще работи в подчинен на ВЕЦ Алеко режим:
Освен това 8400 часа годишно означават 350 дена, тоест ЦЕЛОГОДИШНО, а в т.5 от становището е казано, че ВЕЦ Щастивеца ще използва обемите вода, които обработва ВЕЦ Алеко извън напоителния период.  На базата на представените съвсем елементарни изчисления се питаме - тия хора в БДИБР разбират ли нещо въобще от тия работи, за които неутешимо пишат становища за допустимост, или ще се подпишат и върху стар вестник?!! Направо невероятно!
А всъщност, въобще няма да ни учуди, ако от БДИБР са приели, че напоитеният сезон е точно 15 /петнадесет/ дена, а в останалото време ВЕЦ Алеко ще ври и кипи заради новия ВЕЦ и, за да се харчи токът общо на ВЕЦ Алеко и на ВЕЦ Щастливеца, без да се взриви системата при ниско потребление, ПАВЕЦ Чаира ще помпи денонощно включително и от бъдещия в минало време язовир Яденица, който няма да се строи - нали вече разбрахте? 
Проблем обаче, ще продължи да бъде фактът, че Баташкият Водносилов Път няма откъде да събере толкова вода, че ВЕЦ Алеко да работи на пълна мощност целогодишно, бе уважаеми от БДИБР, освен ако не сте решили да построите още една планина заради новия ВЕЦ! Вземете да си оправите становището!

3.2. "Инвестиционно предложение"  за издаване на разрешително за водовземане с цел производство на електроенергия чрез съществуваща мВЕЦ Ляхово на река Ели дере:

На нас процедурите по издаването на разрешителни по ЗВ не биха могли да ни звучат като инвестиционни предложения, защото дейностите по издаването се извършват от органи на МОСВ, а те не са инвеститори все още, нали?
Както и да е, на нас ни се струва, че ВЕЦ Ляхово изглежда е произвеждал електроенергия без разрешително от февруари 2014г досега. Причината е, че според горното становище, на БДИБР е представено разрешително от 08.02.2008г, което пък според данните от нашия регистър е изтекло на 08.02.2014г. Тя и самата формулировка звучи доста странно, нали?
Така че молим, БДИБР да си провери ПАК нещата и ако ВЕЦ Ляхово е извършвал водовземане без разрешително, да се изпълнят изискванията на ЗВ за такива случаи.

3.3. Становище за допустимост за ВЕЦ Жребчево 2.

Няма да го коментираме въобще. Само ще предупредим всички съучастници, че рано или късно, някой щастлив ден, ще прелее чашата на търпението на всички риболовци, а не само на нас. И без това ситуацията на Жребчево е взривоопасна, откак започнаха да го източват до дупка, и недоволството е огромно. Предупредили сме нашите приятели от Централната Рибоопазваща Организация /ЦРО/ за ВЕЦ Жребчево 2, а така също и за новината, че се строи ВЕЦ Домлян. Какво ще бъде предприето по тези два случая, ще се разбере тепърва.

3.4. Становище за допустимост за покриване на река Яденица до СУ Чапай в Белово.
Тя, реката, и без това си е покрита над шосето до СУ Чапай. Не ни е ясно какво още ще се покрива, освен може би каналът пред гарата, но, познавайки уникалния нрав на река Яденица до съвършенство, ние не бихме покривали каквото и да било от нея, ако бяхме на мястото на БДИБР и/или общината. Нямаме възражения по случая, просто споделяме опит -  не Я покривайте повече, търсите си белята!.

Накрая на този доклад, настояваме РИОСВ Монтана и БДДР да проверят обстоятелствата, които споделяме за ВЕЦ Стакевци, и да му прекратят дейността!

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието!

Доклад на сдружение Балканка относно проверки по реките - ПСОВ Душанци, ВЕЦ Румянцево, ВЕЦ Равна, ВЕЦ Неси, река Стряма, Снданска Бистрица на територията на БДДР, БДИБР и БДЗБР


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме настоящия доклад за извършени проверки на сдружението и установените нарушения.

 

Докладът е изпратен и на РИОСВ София и РИОСВ Пловдив, а така също и до управляващите органи на НП Централен Балкан и на НП Пирин, доколкото ще стане дума за нарушения в компетентността на тези учереждения.

 

Преди самия доклад, с радост Ви уведомяваме, че БДДР най-после хванаха нарушител по наш сигнал. Става дума за изхвърлянето на непречистени отпадни води в река Заводна. Хванали са нарушението и ще съставят АУАН, което е много рядък случай за всички БД. Ето защо поздравяваме БДДР и ги даваме за пример на останалите дирекции!

Същевременно напомняме на БДДР да ни кажат какво стана със сигнала ни за незаконни инвестиционни дейности в Пояс 2 на СОЗ на язовир Искър и настояваме да ни информират за резултатите от проверката им в най-скоро време! А може би и РИОСВ София ще проявят интерес, защото не си спомняме дали информирахме и тях.

 

И сега - докладът:

14.09.2018 - ПСОВ Душанци

След като на 12.06.2018г получихме едно обнадеждаващо писмо от РИОСВ София, три месеца по-късно извършихме проверка, само за да установим, че нищо не се е променило и отпадните води на село Душанци продължават да се изливат най-спокойно непречистени в реката. Предвид прекрасните ни отношения с РИОСВ София, не можем да не отбележим, че те никога няма да бъдат засегнати, независимо че сигнали за ПСОВ Душанци подаваме вече почти три години. Също така информираме, че във филма на Дойче Веле просто не стигна времето да покажем как десет милиона лева Европари са отишли на вятъра за канализационната система и ПСОВ Душанци, само защото там темата бяха незаконните ВЕЦ-ове. Но отново поемаме ангажимент при следващ случай на проявен интерес от чужда телевизия да покажем на Европейските данъкоплатци за какво са изхарчени техните пари. Ще го направим до края на годината, бъдете сигурни.

За нарушението можете да се убедите от следните видеоклипове:

 

1. Мръсната вода се излива в реката преди ПСОВ Душанци:

https://www.youtube.com/watch?v=42msF5ZTvMA&feature=youtu.be

 

2. Тръбата след ПСОВ е суха като барут:

https://www.youtube.com/watch?v=isQwIxyk5KM&feature=youtu.be

 

И тъй като в кореспонденцията с РИОСВ София, без да е определен срок, те уточняват, че, след изпълнението на някакви мерки, ПСОВ Душанци ще заработи, почти три години след първия сигнал  молим, да бъдем уведомени кога ще се случи това - в настоящото или в следващото хилядолетие?

 

По-натам докладът не се отнася до компетентности на РИОСВ София и, ако искат, могат да не четат, макар че е много интересен.

 

04.09.2018 - ВЕЦ Румянцево на река Златна Панега на територията на БДДР

Посещението и при супер маловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи въобще. Вместо това, от реката се отнема почти всичката вода и тя е само на локви под водохващането. Изпусканото водно количество е точно 6 /шест/ литра в секунда, измерени с хидравличното витло на сдружението. Минималното водно количество е 380 литра в секунда по разрешително, което е в тежко нарушение на ЗВ, тъй като не е отчетено минималното средномесечно водно количество с 95% обезлеченост към точката на регулиране на оттока. Чудим се, кога най-после БДДР ще вземе мерки по този въпрос, но не считаме, че няма закъде да се бърза въобще? Законът е тежко нарушен от БДДР, какво толкова?

Рибният проход, след известен период на полуразпад, вече окончателно се е доразпаднал и водата изтича встрани от него, след първите три-четири басейна.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0253-dam/2018-09-04

 

По-натам докладът не се отнася до компетентности на БДДР и, ако искат, и те могат да не четат.

 

14.09.2018 - ВЕЦ Равна на едноименната река на територията на БДИБР

Посещението е при хипер маловодие. При посещението ВЕЦ-ът не работи, както би трябвало. На водохващането срещнахме поддръжката и представител на собственика, като с тях обсъдихме въпроса с рибния проход. Поради липсата на такъв при предишното посещение, сега е направено чутовно усилие по въпроса. Изпълненият РП е трагикомичен, но големият върос е - при положение че на 50-тина /петдесетина/ метра по-надолу миграцията на рибите е блокирана от естествено препятствие, защо изобщо са изхарчени пари на собственика, само за да се имитира дейност в стила и добрата практика на БДИБР, която е известна по цял свят с рибните си проходи, които няма да ги квалифицираме, за да не ни обвинят пак в непристоен език. Само ще кажем, че изпълненият на ВЕЦ Равна рибен проход представлява нов принос в палитрата от РП на БДИБР и не отговаря на ПУРБ, нито на каквото и да било, но е и безсмислено да се прави. Вместо това, собственикът можеше да бъде поканен да направи РП на някой стар бент в ИБРБУ, ама кому е необходимо това - важното е да кипи безсмислена дейност, имитираща спазване на закона.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0230-dam/2018-09-14

 

Бихме искали също така всичките съучастници най-внимателно да видите колко вода тече в реката над водохващането - ще разберете защо след ВЕЦ Неси.

 

14.09.2018 - ВЕЦ Неси на река Камениница на територията на БДИБР

Посещението е при хипер маловодие. При посещението ВЕЦ-ът не работи, както би трябвало. Рибен проход няма въобще. Цялата територия около водохващането представлява разоран лунен пейзаж, вътре в границите на НП Централен Балкан. Върху водохващането в момента е изградена нещо като полубарака тип бидонвил на братятя роми, и наоколо се въргалят голямо количество вторични суровини и отпадъци, пак в границите на НП Централен Балкан.

 

Разбира се, строителите на съоръжението гордо са се увековечили с надписи, изрязани по много от дърветата, за да не бъдат забравени никога, ПАК в територията на НП Централен Балкан. Наистина, те никога няма да изпаднат в забвение, гарантираме им това.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0128-dam/2018-09-14

 

И сега бихме искали от всички съучастници и тук да видите колко вода тече в реката и да ни обясните къде точно видяхте в тая река хидроенергиен потенциал, уважаеми, та разрешихте да има ВЕЦ на нея? Същото се отнася и за Равна река, разбира се.

Ако се спази законът за екологичния отток - тия ВЕЦ-ове щяха да работят САМО през пролетта, когато на никой не му трябва ток!

 

Да не говорим, че, поради трудния достъп, строителството на ВЕЦ Неси е представлявало чутовно усилие за хидростроителната мисъл у нас, което може да се сравни само с практиката на братята роми да къртят два-три кубика бетон на ръка, за да извадят 50-тина /петдесетина/ сантиметра желязо, само дето усилията по ВЕЦ Неси не са и толкова смислени!

 

Накрая на доклада за ВЕЦ Неси, Молим от дирекцията на НП Централен Балкан да ни уведомят какво точно стана с проверката им, която препратиха и на ДНСК? Обръщаме внимание и на БДИБР, че местоположението на водохващането не е съгласувано от ДНП Централен Балкан и молим, да ни уведомят какви мерки са взели от БДИБР по случая?

Може би за БДИБР не е очевидно, че в момента мВЕЦ Неси извършва водовземане в национален парк, което е забранено от ЗВ?

Или, може би, на БДИБР не е станало ясно, че мВЕЦ Неси водовзема от място в НП Централен Балкан, което не е съгласувано от дирекцията на парка?

В цялата ни богата практика досега НЯМА случай, който да се добллижава до мВЕЦ Неси по брой и размер на закононарушенията, бе уважаеми от БДИБР /с изключение на нарушенията на НЕК, разбира се/. И най-голямото нарушение сте го извършили точно Вие, като сте разрешили водовземане от място, което попада в Национален Парк, в нарушение на изрична забрана в ЗВ и в ЗЗТ!

 

14.09.2018 - река Стряма, на територията на гр.Клисура и БДИБР.

При посещението се установява, че има нови натрупвания на НОВИ боклуци по брега на реката в землището на града. Тук информираме БДИБР и РИОСВ Пловдив, да вземат да ни информират какви са резултатите от предишната им проверка и предписанието, което написаха на община Карлово.

 

Сега вече знаем, че речната тераса, на която заведохме БДИБР и РИОСВ Пловдив, е затрупана с боклуците от ремонт на ЖП линията в близост, със съгласието на кметицата на Клисура.

Много по-важното обаче е, че този път установихме, че под града е извършена и корекция на коритото, която, освен затрупаната речна тераса, показана от нас миналия път, се изразява и в изместване на коритото на реката на същото място, а това е нарушение на чл.143 от ЗВ! Това действие е извършено по заповед на кметицата на Клисура и е време това женище да бъде вкарано в лоното на законността най-после, преди да е съсипало цялата котловина!

За описаното можете да се убедите от следните видеоклипове:

https://www.youtube.com/watch?v=pmCd6cZdg0w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=U_wLeQVu12E&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=xoB_gCbq5Yg&feature=youtu.be

 

Готови сме за нова съвместна проверка, стига този път от РИОСВ Пловдив да не дойдат ПАК с Лада Нива на над 1500 години. Този път ще очакваме и нещо много по-строго от предписанието, което направиха РИОСВ и БДИБР миналия път, като например - забележка или дори мъмрене, а защо не и последно предупреждение...

 

 

27.08.2018 - река Санданска Бистрица, на територията на БДЗБР.

Извиняваме се, че чак сега стигнахме до този доклад, обаче в референтния период от БДЗБР ни създадоха прекалено много работа с нарушенията си на ЗВ по случая с Градевската река.

И така - става дума за водохващане на Санданска Бистрица на територията на НП Пирин, над Попина лъка. На водохващането, което е за производство на електроенергия, при положение че водовземане в НП за такова производство е забранено от ЗВ, са извършени нови строителни дейности за неподходящ рибен проход от басейнов тип, който няма да върши никаква работа, при положение че, съгласно ЗЗТ, на територията на НП Пирин не е разрешено никакво строителство по реките, освен на водохващания за питейни  нужди, каквото разглежданото водохващане не е.

По-лошото е, че на дънен праг на реката, на около 30-40 метра под водохващането, са извършени други строителни дейности, които са абсолютно безсмислени, тъй като прагът е прекалено нисък и би бил прескачан от рибите без проблем.

 

Тук е важно да отбележим следното:

1.    Доколкото знаем, тия рибни проходи на десетина водохващания за каскадата Санданска Бистрица са разпоредени от МОСВ и по-специално от НСЗП. Това очевидно е в нарушение на законодателството, защото самите водохващания трябва да се закрият, за да се спази законът. Действията по отнемане и отклоняване на води за производство на електроенергия в национален парк са забранени от ЗВ - чл.118ж, ал.1, т.4 във връзка с чл.119а, ал.1, т.5, във връзка с чл.44, ал.2.

2.    Разпореденото от БДЗБР минимално водно количество масово е в тежко нарушение на ЗВ - в рамките на само 6-7% от средномногогодишното водно количество, без въобще да е отчетено минималното средномесечно с 95% обезпеченост, както се изисква от ЗВ. Тоест БДЗБР сама е нарушила закона, което не е никаква изненада за никого.

3.    Извършеното строителство на по-долния дънен праг е изключително незаконно и напълно безмислено. За да се разбере смисълът от него, трябва да се познава в дълбочина начинът на мислене на хидротехническата мисъл у нас, а така също и на Асоциация Хидроенергия, което за нас отдавна вече не е проблем. И смисълът е - да се вкара нищожното изпускано количество вода на едно място, та да заприлича на нещо като полурека, за да може БДЗБР и НСЗП да продължат да вярват, че в реката има живот, който да иска да мигрира. Иначе коритото на реката щеше да е само на локви при маловодие и нищожния "екологичен" отток.

 

Мястото е на водохващане №2 там, където пътеката от Синаница пресича Сърчалийца, с координати 41.696833 / 23.393000

Обръщаме внимание на всички, че дори малките ВЕЦ, които преди нарушаваха закона зловещо, неизпускайки капка вода, като ВЕЦ Равна и мВЕЦ Неси, вече не работят при маловодие, а в НП Пирин, при наличието на ендемичен вид пъстърва - Salmo Macedonicus, нарушенията продължават ли продължават. При маловодие ВЕЦ-овете не трябва да отнемат вода и да работят въобще!

 

За гореописаното можете да се убедите от снимките в следния линк:

http://gallery.balkanka.bg/s/users/pitcha/Pirin+27.08.2018/

 

И тъй като този доклад ще бъде препратен и до Асоциация Хидроенергия, в която водещ член е Енерго Про - собственик на каскадата, ги уведомяваме, че при толкова малко вода в реката, парите за новите полусъоръжения са ги изхарчили напразно, само за измиване на ръцете.

 

Поначало басейновият тип РП не вършат работа у нас, а в случая е било крайно удачно да се използва РП от природосъобразен тип, тъй като баражът е много нисък - не повече от един метър. Тогава най-подходящо е да се използва дънна рампа, в комбинация или не с басейни за почивка! Тя дори щеше да е по-евтина бе, уважаеми от Асоциацията, обаче за целта се изисква проява на известен, какъвто и да било разум от страна на ходротехническата мисъл у нас. 

Най-ужасното е, че, вместо да строи върху прага под водохващането и да се нарушава ЗЗТ, е било супер свръх лесно да се изкърти част от самия праг, като се оформят едно или две вирчета под и над него. Защото рибите много лесно ще го прескачат, но трябва да се осигурява миграцията и на другите водни организми. По този начин щеше да се възстанови биологичната непрекъсваемост на реката по най-естествения възможен начин.

 

Що се отнася до държавните институции - надяваме се сега дирекцията на НП Пирин да провери обстоятелствата за незаконните водни количества и да състави АУАН на БДЗБР. Също така да състави АУАН на този, който е възложил и извършил строителство в коритото на реката върху дънния праг под водохващането, в тежко нарушение на ЗЗТ. И да състави АУАН на НСЗП  за изисканото от инвеститора и напълно безсмислено, незаконно действие на територията на парка. Алтернативно, самата НСЗП би могла да си самосъстави АУАН.

 

Накрая на този доклад изразяваме готовност за съдействие по поставените проблеми, и настояваме да бъдем уведомени за резултатите от проверките по доклада.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ