Карта на действащите ВЕЦ в България

събота, 29 декември 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ по случая с екологичната катастрофа в Босилеград - Кюстендил - Трекляно - Земен.


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад по въпроса:

 

Поради естеството на проблематиката, докладът го изпращаме на общините Кюстендил, Трекляно и Земен  и на хората от Босилеград с надеждата те са се запознаят в дълбочина и за да са напълно наясно какво ги чака.

 

Също така се надяваме от приемната на министър председателя да Му обърнат внимание, защото от докладваните Му досега "действия" на МОСВ нито е произходило нещо, нито ще произтече каквото и да било.

 

И така - към доклада:

 

През октомври информирахме всички получатели за това, какво се случва в Кюстендилското краище, в това число и Босилеград, включително за мината Караманица, ВЕЦ Пчелина, добивът на злато от бреговете на Струма и проучването за бъдещата мина Злогош, разрешено наскоро с решение на Министерски съвет.

 

С настоящите и бъдещи замърсители можете да се запознаете отново от следната карта:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/EcoCatastrophe_Kyustendil.jpg

 

После изпратихме жалба до ГД Околна среда на ЕК:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/EU_COMPLAINT_ANNEX_8_DRAFT5.pdf

Тази жалба даде възможност на комисар Велла да отговори на евродепутат Джамбазки, че знаят за случая в Босилеград и че ще поставят въпроса пред Сърбия през март 2019.

Забележете - ГД околна среда са научили за проблема от жалбата на някакво мижаво, никому неизвестно сдружение, а не от "компетентното" МОСВ...

 

Сега тук ще предоставим допълнителна информация относно последвалите ни проучвания, след отразяването на проблемите в медиите.

 

 

Ще започнем директно от най-страшното - какво причиняват мините за метални полезни изкопаеми в Босилеградско, за да се сетят общините у нас какво ги чака от същата мина в Караманица и от бъдещата мина Злогош.

 

Ето кратко позитивно описание на мината Караманица:

https://www.youtube.com/watch?v=ThzBHhiKPi0&feature=share

 

Проучването е започнало около 2010, а добивът - отпреди три години. Предстои добивът да се увеличи 10 пъти в най-скоро време.

 

Изследване на питейната вода в село Долно Тлъмино от сръбския институт Ярослав Черни през 2017 година показва следното:

 https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Drinking_Tlumina_Rupska.pdf

 

            Пункт GW7 в Долно Тлъмино показва през юни 2017г.  54.5 микрограма арсен на литър, при норма 10 микрограма на литър.

 

            През декември 2018г. взетите от нас проби от същия водоизточник, изследвани в сертифицирана лаборатория у нас, показват следните резултати:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Drinking_Tlumina_Rupska_2018.jpg

 

            Те показват вече 129 микрограма арсен на литър. Това значи, че само за една година превишението на нормите за допустими концентрации на арсен в питейната вода се е увеличило от 5.4, до 12.9 пъти.

 

Сега, на какво се дължи това ли? Дължи се на дейността на мината Караманица, на която изработките преминават през скали с високо съдържание на арсен и замърсяват подземните води. В района няма абсолютно никаква друга промишлена дейност, за сведение на МОСВ.

 

А това значи, че вече тежко са замърсени подземните води, които захранват извора в Долно Тлъмино, ако все още не им е ясно на МОСВ.

Геоложките проучвания в Кюстендилското краище показват зловещо съдържание на арсен в скалите:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/ZLOGOSH_Ann_SU_2010_107-126.pdf

 

Показват и високо съдържание на живак, който е от приоритетно опасните вещества. Не е изследвана водата на Тлъмино за живак, просто защото тия изследвания струват пари.

 

И още нещо за сведение на МОСВ - водите на река Голема-Бранковачка /Караманичка/ потъват на едно място и после пак се появяват на повърхността. Само заради това в Голема река на три километра преди вливането в Драговищица водата е филтрирана и все още относително чиста - изследванията ни от това място не показаха превишения на допустимите норми по нито един показател в реката.

Затова и Драговищица все още е относително чиста!

 

Предстои обаче пускането на три нови ВЕЦ-а по Голема река, единият от които ще хваща водата преди потъването и ще я изхвърля след него, тоест тя няма повече да потъва и да се филтрира. Правете си изводите какво предстои.

 

 

От МОСВ декларираха две дълбоко смислени действия досега:

1.    Питали били сръбското министерство в какво състояние е Драговищица над границата? Ами отговорът е много прост - абсолютно същото, каквото е и под границата, тоест въпросът е напълно безсмислен.

2.    Поискали били информация за мината Караманица? Отговорът е още по-прост и е показан пет пъти досега в Господари на ефира. Подземна оловно-цинково-медна мина, с обогатяване и флотация, изхвърляща отпадъците директно в река Караманичка!

 

А, и от МОСВ мерели редовно какво е състоянието на Драговищица и резултатите показват тежки метали под нормата ЗАСЕГА. Сцепиха се от дълбоко смислена дейност от това министерство и това си е!

 

Както и да е, ние все пак продължихме проучванията, само за да добием представа и за мината Злогош, която министър председателят лично е разрешил наскоро. Обръщаме Му внимание на следните проблеми с тая мина:

 

1.    Както вече се видя от документа на СУ Климент Охридски, проучвателните и после добивните дейности ще се извършат в скали с много високо съдържание на арсен и живак.

2.    При тия условия ДОРИ Социализмът не си е позволил да направи мина, въпреки че прекрасно се е знаело какви метали има в района! Сигурно защото Социализмът не е бил наясно, а сега сме по-хитри, а?

3.    Очевидно причината е, че всичките подземни води ще бъдат отровени - вижте историята в Тлъмино, ако не вярвате! Или идете, питайте в Поибрене например, за да научите, че там хората не си поливат даже градините с питейна вода от чешмите, защото растенията загиват.

4.    И понеже министър председателят се прави нещо на загрижен, специално за Него - границите на новата мина Злогош вървят по билото на рида над Босилеград. Питейните водоизточници на тоя град са в района на село Извор /в Сърбия/, на три километра по права линия от бъдещата мина Злогош, докато село Долно Тлъмино е на девет километра от мината Караманица, бе Уважаеми!

 

Сега, за да сме полезни и на общините у нас, представяме на тяхното внимание картата на техните питейните водоизточници по данни от БДЗБР:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/ZLOGOSH_DRINKING.pdf

 

Картата е непълна, защото за доста от водоизточниците БДЗБР не предостави координати, понеже очевидно ги нямат.

Показани са и границите на площта Злогош, а така също и границите на защитените зони от Натура в района.

 

Както се вижда, всички питейни водоизточници на Трекляно /без един/ са вътре в площта, два на Кюстендил също са вътре и още пет са в непосредствена близост, а за Земен повечето също са доста наблизо.

 

И сега се сещайте за питейната вода на Долно Тлъмино и си мислете какво ви чака. И не забравяйте да благодарите на министър председателя и на министър Димов за загрижеността по проблема и за мината Злогош също така!

А въпросът за Караманица можеше да е поставен пред сръбския премиер тия дни, ама да организираме галактически първенства и олимпиади по футбол е много по-важно, пък и ние самите също се гласим да поотровим това онова в площта Злогош, а там сърбите също могат да ни питат това онова за питейните водоизточници на Босилеград, нали?

Затова пред сърбите май е по-добре засега да си траееем...

 

Особено внимание обръщаме и на община Кюстендил - вблизост до града, в терасата на река Струма, на последната карта са показани множество кладенци за питейна вода - там, където буферните зони се сливат. Пуснат ли ВЕЦ-овете по Караманичка и тръгнат ли отровите по Драговищица, Вие ще изпаднете директно в положението на Поибрене, чиито кладенци бяха в терасата на река Тополница. И без това досега там по Струма идват отрови от ВЕЦ Пчелина, за което също трябва да благодарите на МОСВ. Тема за размисъл също е състоянието на подземното водно тяло до границата ни с РСърбия и кога през него ще стигнат отровите от Караманица до нас.

 

Що се отнася до община Земен - множество водоизточници са на не повече от пет километра от площта Злогош, а Долно Тлъмино беше на девет километра от мината Караманица и за три години съдържанието на арсен в питейната им вода е вече 13 пъти над нормата! И Вие има за какво да сте благодарни, както на премиера /за мината Злогош/, така и на МОСВ /за мината и за ВЕЦ Пчелина/.

И на тоя язовир Пчелина Соц-ът също не си беше помислил да направи ВЕЦ и има защо, ама сега от МОСВ са по-хитри, та убиха реката, за да печели един човек - пръв приятел на премиера, но дори и той се беше усетил навреме и е продал инвестиционния план на бивш заместник министър на МОСВ...

 

И така, въз основа на гореизложенето, отправяме официално предложение към МС и МОСВ - оттеглете решението за мина Злогош и предприемете правилните действия по случая в Караманица - изследване на повърхностните и подземните води в района на мината, надолу по течението на реката, на питейните водоизточници, оценка кога ще дойдат отровите у нас, действия на ниво ЕС, настояване там за спиране на предприсъединителните фондове на Сърбия и т.н. и т.н. А не да викате - ама те отровите още не са дошли, няма страшно. Има страшно и още как - отровени ведъж, подземните води никога няма да се пречистят.

 

В заключение се обръщаме към общините, за да изясним кристално ситуацията и сияйното бъдеще:

 

От една страна, министър Димов няма да е задълго министър. Затова на него не му пука въобще и, както се вижда, само гледа да замете проблема и да се отърве от него. Той си е поставил само една задача - да ликвидира Пирин и Витоша и с нищо друго не се занимава.

През 2016 от Сърбия са изпратили до МОСВ нотификация за мината Караманица и тогавашният министър също е изтървал срока от един месец за отговор-искане по конвенцията Еспоо. Закъснял е и сърбите са го отсвирили.

Между другото, те, сърбите, и сега няма да отговорят хилавите въпроси на МОСВ, защото преди две години срокът е изтърван.

През май 2018 сегашният министър е бил уведомен за мината Караманица с писмен сигнал на местен човек - Ботю Христов от Долно Тлъмино, а сега пита сърбите - ама какво става там, а у нас всичко си е наред.

Мижави сдружения и евродепутати информират ЕК, а от МОСВ се чудят какво да направят... и т.н. и т.н.

Изводът е, че от МОСВ не може да се очаква едно голямо и абсолютно Нищо.

 

От друга страна, докато сърбите ни тровят, премиерът е зает да организира галактически първенства със Сърбия, вместо да постави категорични условия на най-високо ниво, както пред техния премиер, така и в Европа. И вместо това, се прави на мъжествен у нас, както личи от съобщението в първия линк, в което доста Го бива.

 

От трета страна някои партии или съпартийци също така някой ден ще бъдат "спонсорирани" от мината Злогош, ако вече не са...

 

Обаче Вашите деца от засегнатите общини ще пият облагородената "спонсорирана" вода и вие ще берете метални череши, и вече знаете на кого да благодарите. Освен ако не решите да вярвате на МОСВ или че премиерът нещо се е загрижил, де.

 

Направете всичко възможно мината Злогош да бъде спряна - поне това зависи изцяло от вас, местните общини. Настоявайте решението на МС да бъде отменено, преди да е публикувано в Държавен вестник.

Обжалвайте решението на МС за Злогош, ако го публикуват - има страхотни нарушения на законите в него.

И не давайте право на достъп през общински земи на техниката за проучването в площ Злогош, информирайте местното население и т.н. и т.н..., вдигнете бунт ако трябва!

 

А, в крайна сметка можете и да не повярвате на всичко това и да разчитате на теориите на МОСВ. За да помогнем да повярвате на МОСВ по-искрено, само ще Ви уведомим, че ВЕЦ Пчелина е пуснат с преценка на орган на МОСВ, че няма да причини увреждане. Идете, питайте в село Лобош, дето дишат невъобразимата смрад на реката, дали това се е оказало вярно - че няма да има увреждане, и продължавайте пак да вярвате в МОСВ.

Те са създадени за да оправдават всяко унищожение на природата, а не да я пазят и, освен това, доказано нямат сърца!   

 

Честита Коледа и Весела Нова Година 
вторник, 11 декември 2018 г.

Сдружение "Балканка" - Сигнал за изземване на наносни отложения от коритото на река Янтра

Сигнал за извършвана незаконна дейност в коритото на река Янтра.

Моля, от БДДР и от МОСВ да ни изпратите входящ номер на настоящия
електронен адрес.

Писмото е разпратено до адресатите, които биха имали някакво отношение
при издаване на разрешително за такава дейност, доколкото изобщо това
е приложимо, при положение, че не са налице условия за изключение от
изричната забрана в закона за водите.

До останалите получатели възражението е изпратено само за информация,
защото този проблем сме го виждали и друг път.

Моля да направите проверка и да ни информирате за последващи
предприети действия, в качеството ни на заинтерисована страна по
случая. Заявяваме готовност за евентуално участие на наш представител
при извършването на проверки по сигнала.


Предварително благодаря за разбирането и съдействието.

Кратък доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ по въпроса за екологичната катастрофа, която предстои в Кюстендилско

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание проучването на клуб Балканка за състоянието на водите на река Караманичка непосредствено под мината Караманица в Босилеградско.

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/REKA_KARAMANICHKA.pdf

 

Изследвахме водите и дънните утайки в коритото на реката. В проучването е дадено и обяснението защо все още отровите не са стигнали до Драговищица, но прогнозата е наистина потресаваща. Просто защото река Караманичка - Голема потъва в пукнатинните подземни води и после пак се появява на повърхността, и водата е все още филтрирана засега.

 

Обаче състоянието на подземните води никой не го е проучил, а и филтрирането няма да трае вечно. Не е нужно да си мозъчен хирург, за да е ясна прогнозата..

 

И междувременно днес гордият Министерски Съвет, с Ваша помощ е издал разрешителното за проучване за добив на метални полезни изкопаеми, тоест злато, в територия от 200 квадратни километра - Злогош - на изток над Босилеград.

 

По тоя повод бихме искали неуверено да Ви питаме - Вие имате ли сърца? Моля, вижте там отляво дали тупка нещо? Кръвно налагане сигурно имате, но това не е доказателство.

 

Ако все пак откриете бледи следи от някаква остатъчна сърдечна дейност, моля, да се запознаете с геоложките данни за Пенкьовскиянавлак.

В документа, на стр.115 ще видите, че съдържанието на арсен в близост до с. Добри дол достига 397 грама на тон руда.

А това просто значи, че още при проучването ще бъде отровено подземното водно тяло.

 

Иначе благодарим за един отговор, който получихме на първия ни сигнал за катастрофата в Кюстендил. Отговорът представлява много добра демонстрация как си затваряте очите и си измивате ръцете, за да достигне дотам, че едва ли не почти сте открили живот в река Струма под язовир Пчелина?

И че това или онова било в неизвестно химично състояние? Ами като е неизвестно, да го бяхте проучили бе!

 

Ето Ви малко данни за състоянието язовир Пчелина и на река Струма под него:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Pchelina-Struma%20FINAL.pdf

 

Вие тоя доклад го знаете много добре, даже го бяхте цитирали на едни рибарчета от Пернишко, като ги излъгахте, че според доклада всичко било наред!

 

И пак добре че не ни цитирахте ей тоя пасквил, който сте го финансирали и "одобрили", че сте го и наградили даже:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/1452085663_1.doklad_esenen_monitoring_dragovishtitsa.pdf?fbclid=IwAR1frpV-gUXkAdld5DI9C41tYUlb6yENa_OwzfG6kgFGT-vygO6BFvQrx0c

 

Тия хора не правят разлика между балканска пъстърва и сивен, но по-лошото е, че и Вие не я правите, щом сте го одобрили. И нито дума в него за мините Караманица и Благодат в Босилеградско? Чудно докога ще си вярвате?

 

Както и да е. Ние Ви обещахме също така, че ще Ви покажем по най-популярното телевизионно предаване у нас. Ето първия репортаж:

https://www.glaspress.rs/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/?fbclid=IwAR1BuElsWj6rvXhtlde8fHa0v37LRY29uxEyq7w9QdNIq2YWdwzvNRmg5mc

 

Предстоят поне още пет.

 

Накрая Ви обещаваме също така, че с доклада на НПМ БАН ще сезираме прокуратурата за Вашето съучастие в унищожението на река Струма в ЗЗ Земен по директивата за местообитанията, което представлява престъпление по чл.278в на НК. Престъплението е извършено от РИОСВ Перник, която е преценила, че няма да има увреждане, пък то има, в съучастие с МОСВ, които са издали разрешителното за водовземане от язовир Пчелина, който е от комплексните и значими язовири в страната.

 

И Ви обещаваме в скоро време един малък протест, този път заедно с местните хора от Босилеградско и Кюстендилско. Поводът е Вашето бездействие по отношение нарушенията на Конвенцията от Еспоо и Конвенцията за защита и използване на трансграничните водни течения и най-вече за това, че разрешихте мината Злогош.

Накрая за всеки случай - моля, вижте отново дали тупка там нещо отляво?

Дано да намерите някой отговор пред тия хора, особено от Босилеград, защото питейните водоизточници на града са на хребета непосредствено под площта Злогош, която върви по границата ни с РСърбия.


понеделник, 10 декември 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ, тежки загуби на съдебни битки заедно с БДДР и проверки на триторията на БДИБР.


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад по въпросите от заглавието.

На първо място информираме всички получатели, че сме загубили делото за ВЕЦ Луна на река Ботуня, както очаквахме.
Можете да се убедите в това от следния линк:

Сега ще припомним за какво беше отнето разрешителното на тоя ВЕЦ - ето за ей това:

Един от получателите тогава обеща на местните хора, че ВЕЦ Луна НЯМА да работи никога повече и те му подариха кошница грозде от благодарност.
Сега да отиде пак там и да поеме някой друг ангажимент, като преди това върне кошницата, че хората си я искат!
От друга страна, същият получател в момента е в позиция, която му позволява да оправи законодателството по такъв начин, че за подобни престъпления да се отнемат разрешителните непоклатимо, завинаги!

Защото най-лошото е, че сега всеки ВЕЦ ще може да направи същото престъпление и да се отърве САМО с 30 000 лева глоба - на колкото навремето Административният съд Враца намали глобата.

Разбира се, този случай сега ще влезе на първо място в следващата ни жалба до ГД Околна среда на ЕК, като пример за нарушение на РДВ, която изисква глобите и наказанията да обезсърчават нарушителите, а не да ги поощряват.


На второ място поздравяваме БДЗБР за това, че е издала отрицателни становища за допустимост на ВЕЦ Бистрица 1 и 3 на злощастната Благоевградска Бистрица.

Браво на БДЗБР!
Ние все пак сме длъжни да Ви уведомим, че заедно със CEE Bankwatch Network, в момента изготвяме жалба до ЕБВР във връзка с отчитането или не на кумулативни ефекти за каскадата Благоевградска Бистрица, състояща се от осем парчета, заедно с още шест бъдещи ВЕЦ-а навремето на същата река и притоците. Тези шест парчета са били известни, когато е одобрявана каскадата БЕЗ ОВОС и ОСВ. Тоест някой е излъгал навремето ЕБВР, че всичко е наред и те са финасирали каскадата в тежко нарушение на собствените си правила за екологична и социална политика /ESP/. 

На трето място благодарим на МОСВ за писмото до кмета на Пловдив в потвърждение на наше предупреждение за река Марица. Прикачили сме писмото, с надеждата и останалите БД да имат предвид подобни съображения, ако случайно някой друг кмет им поиска да разрешат подобно ИП - да се застроява коритото на някоя река. 
Молим, БДИБР да ни информират като заинтересована страна, когато решат да издадат разрешитеното за ползване, което те ще издадат неминуемо, въпреки повелите на здравия разум.
Като пуснат обявлението на сайта си, молим да ни изпратят линк, за да не изтървем срока за обжалване. Към останалите мотиви, прекрасно обосновани в писмото на МОСВ, ще добавим и още един - какво ще правите в БДИБР, ако не дай Боже някой ден падне някое детенце в така нареченото кюне? Имате подобни случаи във Вашия РБУ, уважаеми от БДИБР - например на канала за ВЕЦ Лозята 2 и там усилено нищо не правите...

Обръщаме внимание също така на БДИБР за кой ли път вече, че в момента на изготвяне на този доклад - 09. Декември 2018 последното им публикувано становище за допустимост е от 26 Октомври. След известен период на нормално качване на становищата, отново е налице известна свенливост за споделяне на тези техни творби със заинтересованата общественост, но така не ни се дава шанс да ги похвалим навреме, когато открием поводи за това.

На четвърто място в доклада представяме резултатите от проверката ни на територията на БДИБР - Триградска и Чаирска река, извършена на 07.11.2018.
На Триградска ВЕЦ Гьоврен спазваше някакви полуусловия за минимален полуотток, затова не сме качили снимки на сайта.

ВЕЦ Чаир дере на едноименната река при маловодие не изпускаше Нищо. В реката под водохващането прицърцорва половин литър на час, който съумява да избяга през пукнатини в баража и лоши уплътнения на рибния проход, но нищо повече. Самият рибен проход продължава да си е просто нормално глупав, без да се конкурира с някои върхови постижения на територията на БДИБР, например по Давидковска Малка Арда и т.н..
За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Накрая молим, по този доклад да не се извършват проверки, които да докажат, че всичко е наред, защото нищо не е наред.
Обаче настояваме БДДР да обжалва пред петчленен състав на ВАС решението на тричленния състав за ВЕЦ Луна.

А какво точно би могъл да направи този, който обещаваше, че ВЕЦ Луна няма никога да работи, нямаме ни най-малка идея. Може би малко да се попромени ЗВ в частта за наказанията и глобите, освен ако не искаме прекалено много...

P.S.
Извиняваме се, че на 07.12.2018г не обядвахме срещу 1200 лева на една маса заедно с министър Димов и комисар Велла, но в рамките на кореспонденцията ни по наказателната процедура срещу България за нарушения на РДВ, от ГД Околна среда ни уведомиха навреме, че комисар Велла нямало да дойде и ще бъде заместен от Джоана Дрейк, а това вече не си струваше. Иначе се очертаваше един много интересен обяд.
Запазваме си правото за някой друг път...


неделя, 9 декември 2018 г.

0318 - ВЕЦ Чаир дере - 2018-11-07Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0318 - ВЕЦ Чаир дере - 2018-11-07

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.петък, 7 декември 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ и проверки на територията на БДДР екологичната катастрофа в района на Босилеград - Кюстендил - Земен - Трекляно - ЛобошВ изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад за проверки и съвместни действия с органите от заглавието.

Във връзка със съвместните ни действия с МОСВ по случая с екологичната катастрофа в района на Босилеград - Кюстендил - Земен - Трекляно - Лобош, Ви отправяме официална покана за следното:

1.    Прекратете всякакви процедури по случая с проучванията за мина Злогош. В процеса на проучванията ни по темата се установиха данни за зловещи количества арсен в минерализацията на района, на места достигащи до близо 400 грама на тон руда.
2.    Незабавно прекратете дейността на ВЕЦ Пчелина! Докладът на НПМ БАН по случая, наличен в МОСВ, доказва пълно унищожение на част от ЗЗ Земен по Директивата за местообитанията на ЕС, а това е престъпление по чл.278в на НК. 

По т.1 ще представим допълнителни доказателства в следващата ни жалба до ЕК, която е напълно готова и, извън всяко съмнение, е най-добрата ни творба досега. Когато я пратим, че Ви запознаем с нея едновременно със Сръбското министерство на Околната Среда, заедно с което ние намираме, че Вие сте нарушили няколко конвенции на ООН и няколко директиви на ЕС във връзка с оценката на трансграничните въздействия.

По т.2 считаме, че имате достатъчно основания да информирате прокуратурата и да се разследва РИОСВ Перник за престъпление по НК, защото са преценили, че не е необходим ДОВОС/ДОСВ за ИП. Молим, да го направите Вие, за да не го правим ние. Допускаме, че има основания за разследване и на разрешителното за водовземане, издадено от МОСВ.

Сега, тъй като на срещата в Босилеград ние, заедно с Вас, обещахме на нашите хора там съвместни действия на нашите организации, Ви уведомяваме, че тази седмица свършихме ужасно много неща. Едно от тях е брошурата, която направихме, за да бъде разпространявана във всички засегнати от мините Босилеградско и от мина Злогош и ВЕЦ Пчелина населени места. Можете да се запознаете с нея от прикачения файл и да помогнете със съвети и предложения как би могла да се подобри.

Също така моля, по повод случая в Босилеградско да ни уведомите какво Вие свършихте досега, за да не ни се припокриват действията. Така например, ако и Вие сте направили брошура, кажете ни моля, за да не харчим от нашите и без това изтъняли ресурси да я печатаме. Или пък може да финансирате самия печат. Той трябва да бъде най-малко 5000 /пет хиляди/ бройки.  

И сега към доклада за проверки на територията на БДДР от 12.11.2018:
1. ВЕЦ Малък Искър на едноименната река.
Проверката е при хипермаловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи въобще. Няма промяна от предишното посещение  - в реката не се изпуска и капка вода, а рибният проход не става за нищо. Нещо повече - пред рибния проход са насипани наносни материали, за да го блокират нарочно, да не би да се изтърве някоя капка в реката. Задбаражното езеро е в отровно изумрудено мътно син цвят, поради неизвестен само на БДДР извършител.
За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Сега, нужно е да уведомим БДДР за това, че поради служебни ангажименти обикаляме цяла северна България често. Поради това и, доколкото пуснахме същия сигнал за ВЕЦ Малък Искър преди около две седмици, може би трябва да се надяваме или не, БДДР да хване нарушителя, ако има малко свободно време. Този път пуснахме сигнал и на зеления телефон. Във връзка с това счетохме за уместно да отправим покана на БДДР за благородно съревнование - дали те ще го хванат тоя нарушител поне веднъж, докато ние го хванем десет пъти поред.
Ако го хванат, преди десетия наш доклад, молим да ни уведомят веднага, за да обявим БДДР  за победител в съревнованието и веднага да стартираме следващото.

2. ВЕЦ Етрополе на река Малък Искър
Проверката е при хипермаловодие и ВЕЦ-ът не работи, тоест спазва закона.
Поздравяваме събственика и БДДР за това.
За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Тук бихме искали да обърнем внимание на БДДР, че двата показани ВЕЦ-а са каскадно свързани и е много лош знак за инвеститора, който спазва закона, че БДДР не хваща съседа, който го нарушава...
Настояваме да се вземат мерки!

НО, най-радостното е, че БДДР е постигнала поредния общ титаничен успех.
На тая хипер малка река се строи следващият ВЕЦ Черешовица, на който долната вада се излива направо в задбаражното езеро на ВЕЦ Етрополе!
Можете да го видите на първото видео и от снимки в линка по-горе.
По-каскадно от това няма как да бъдат изградени два ВЕЦ-а, защото, ако сградата с турбините на горния ВЕЦ е под водохващането на долния, БДДР трябва да качва водата с кофи обратно. 

Ние обаче намираме, че от БДДР е извършено поредното нарушение на ЗВ, който забранява водовземане при каскадно изградени ВЕЦ.
Заедно с това молим Инспектората на МОСВ да обърне внимание на факта, че според информационната табела строителството е тябвало да завърши на 21 октомври 2016г. Тоест условие от разрешителното е било нарушено и БДДР не е трябвало да удължава или изменя разрешителното въобще.
И молим Инспектората на МОСВ да извърши проверка на действията на БДДР, които са издали и удължавали срокове на разрешителното на ВЕЦ Стакевци. От самото разрешително ставя ясно, че на Илийна река средномногогодишното водно количество е 66 литра в секунда, тоест под 100 литра в секунда, и водовземане от тази река не трябва да се извършва воъбще и в момента! И поне БДДР да беше определила 6.6 литра в секунда минимално водно количество под това водохващане, а те са определили само     6.0 литра в секунда, без въобще да се съобразяват с минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземането, в нарушение на собствения си ПУРБ  и на ЗВ.

Иначе поздравяваме БДДР за това, че са прекратили разрешителните на каскадата Среден Искър - трети етап и на още два ВЕЦ-а - на Огоста и Малък Искър. Щяхме да ги даваме за пример на останалите БД, обаче предвид описаните тук нарушения, не можем да го направим.

Накрая обещаваме, че ще проверяваме ВЕЦ Малък Искър дотогава, докато БДДР го хванат три пъти подред, за да му отнемат разрешителното, което вече трябваше да са отнели!

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

P.S.
Моля, да разгледате прикачената брошурата внимателно.


ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ