Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 29 ноември 2021 г.

Медиен мониторинг29 ноември 2021Уволниха главния инженер на ВЕЦ група в Пловдив, братовчед на Илия Баташки - 24 Часа
Стоян Баташки е в предприятието ВЕЦ към НЕК от 1993 г., започнал като механик. От 2003-а до 2014 г. е бил главен инженер, след това работи в едно ...НЕК излезе на рекордна печалба от 278 млн. лева - Капитал
Дружеството отчита близо 50% скок на приходите заради ръста в цените на тока и допълнителното производство от ВЕЦ.Токът за бизнеса надхвърли 500 лева - Cross.bg
НЕК, която стопанисва всички големи държавни ВЕЦ, подобрява рязко показателите си през третото тримесечие на тази година и отчита внушително ...понеделник, 22 ноември 2021 г.

Медиен мониторинг


22 ноември 2021


Без паника! Просто най-големият ВЕЦ в Северна Македония се повреди - Поглед Инфо
Поглед.инфо/ Според наличната неофициална информация неизправностите след експлозията в най-голямата ВЕЦ в Македония - "Вруток", са незначителни и ...

Какво се случва с ПАВЕЦ "Чаира" и другите централи под "Белм... - Марица
Заради скока на цените на електроенергията и кризата в сектора през последните месеци все по-често се повдига темата за големите държавни ВЕЦ-ове, ...Бившият депутат от ГЕРБ Валентин Николов вече не е директор | Банкеръ
Пламен Дилков е бил управител на ВЕЦ Своге, ВЕЦ Марица и ПВБ "Пауър България". Преди шест години, при създаването на фонда "Сигурност на ...понеделник, 15 ноември 2021 г.

Целеви Доклад на сдружение Балканка до президента и премиера на родината относно узаконяването на почти законите малки ВЕЦ-ове у нас

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Моля, администрацията на иначе уважаваните от нас президент и премиер да приемат настоящия целеви доклад!

 

Преди самия доклад, във връзка с обявление на сайта на МОСВ и на Басейновите, което се открива например на следния линк:

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=2041

 

Моля,

от Басейновите дирекции да ни изпратите линкове към платформите, на които да може да вземем участие онлайн, тъй като не сме ваксинирани и няма да се ваксинираме.

Предвид изключително ниското качество на представените документи по Междинния Преглед на значимите проблеми при управлението на водите у нас за отделните РБУ,

които съдържат само общи приказки, без да е обозначен нито един сериозен проблем, считаме, че нашето участие в обществените обсъждания на ПУРБ ще Ви е много полезно. По отношение на самия Междинен преглед ще получите писмени становища в определения срок.

 

На второ място преди доклада,

поздравяваме екипа на МОСВ за поредния техен значим Успех, именно достигането на Наказателната процедура за нарушения по опазване на Натура 2000 зоните в съдебна фаза пред Европейския съд.

Странно защо обаче, в съобщението на сайта на самото МОСВ е пропуснат немаловажният Факт, че едно от нарушенията Е изключително ниското качество на Оценките на Степента на Въздействие у нас, за което сме имали удоволствието да уведомяваме Комисията безброй пъти досега, с десетки примери, както много добре знаете.

Безспорно №1 в тия Явни Измами Е ДОСВ за бъдещия в минало време язовир Яденица...

Впрочем, безкрайно ниското качество на докладите се дължи на факта, че инвеститорите плащат за тях и вътре свири само Музиката, за която са си платили.

 

И сега - към целевия доклад досежно узаконяването на ВЕЦ-овете.

 

При очаквания от всички нас Успех премина Пилотното дело в Административен Съд Смолян по протеста на Районната Прокуратура Смолян за обявяване на нищожност на разрешението за строеж на ВЕЦ Лесето на територията на областта.

Решението се открива в "справки по дела" стар сайт - дело №68 от 2021 на линк: https://smolyan-adms.justice.bg/

 

Ето Ви и кратък цитат:

"...Мотивиран от изложеното,Административен съд Г., в настоящия си състав,

Р Е Ш И :

"ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Разрешение за строеж № 11/20.07.1999 г.,издадено от гл.А. на О. Б.,област С., В ЧАСТТА,с която е разрешено строителство на част от водохващане – масивен яз,рибен проход и основен изпускател, по протест на прокурор от О. П. – С..

ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор от О. П. С. срещу ЧАСТТА от Разрешение за строеж № 11/20.07.1999 г.,с която се разрешава строителство на водовземно съоръжение като част от водохващането, както и в ЧАСТТА,с която се разрешава строителство на пясъкоуловител и тръбопровод.

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Разрешение за строеж №13 от 04.10.2017г. за строеж „Р.М. ВЕЦ „Л.", издадено от Г. А. на О. Б.".

Край на цитата

 

Тук бихме искали да заострим Вашето внимание върху факта, че е отхвърлен протестът само за части от съоръженията, които Не попадат в публична държавна собственост.

Специално за министър Комитова уточняваме, че това е първото дело по повод незаконните ВЕЦ-ове, тоест представителите на СПЕЕ я излъгаха на срещата ни в МРРБ, че те били спечелили вече пет дела.

Разбира се, решението ще бъде обжалвано пред ВАС, но, имайки предвид константната практика на ВАС /например при ВЕЦ Баба Цвета/,  там шансовете Неузаконимото да се доузакони са нищожни и даже не съществуват.


 

Освен това ние намираме, че в правовите държави възложителите могат да строят в Чужда Собственост Само Ако имат отстъпено Право на Строеж И

докато Го нямат,

никакви други разрешителни и решения по реда други закони

Не Могат Да Се Издават!

 

Тук имплицитно са включени и решенията на компетентните органи по реда на глава шеста от ЗООС, по ЗБР, а така също и всички възможни решения на компетентните органи по ЗВ - за издаване на нови или за изменения и/или продължаване на срока на действие на разрешителни за водовземане/ползване и т.н.

Така например, няма Как да се издават или да се удължават законосъобразно разрешителни по закона за водите за Строежи, които са незаконни според всички останали закони.

Последното уточняваме за да не би МС да вземе и да одобри предложените от иначе уважавания от нас министър Личев промени в Наредбата за ползването на повърхностните води...

 

Ако се стигне дотам, решение на МС или на който и да е министър да противоречи на Съдебната Практика на съдилищата у нас по тълкуването и прилагането на законодателството,

 

Вие, уважаеми, ще влезете в историята като Лицата, които са породили нечувана правна несигурност.

Разбира се, за всяко Ваше подобно решение ние ще имаме удоволствието да се срещнем в съда, чиито решения сте се опитали да заобиколите и игнорирате.

 

С други думи, ние понастоящем изпитваме колеблива неувереност досежно възможността проблемът на незаконните ВЕЦ-ове да бъде устойчиво решен с Решение или Наредба на МС, каквито уверения министър Комитова сподели с медиите.

Все пак, молим да ни уведомите навреме, ако сте се насочили в тази посока, за да вземем реципрочни мерки в случай на неизбежна необходимост.

 

От друга страна, длъжни сме да допуснем също така, че, предвид вече поети от Вас ангажименти, Вие може и да се пробвате да измените законите, което няма да учуди никого, най-малко нас.  

В този случай Ви уведомяваме, че ще трябва да промените най-малко ЗУТ, ЗООС, ЗБР, ЗВ и ЗЕ, а също така и член 17 от КРБ. Причината е, че във всеки един от изброените закони за възложители се възприемат Само лицата, които притежават права да инициират и осъществяват инвестиционното предложение или пък най-малко да могат да удостоверят по друг начин /какъвто засега няма/ съгласието на собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати от строителството и завиряването на задбаражните блата.

 

Във всеки случай, не можем да скрием, че очакваме с интерес бъдещото ни сътрудничество по тези и други въпроси с цел повишаване на общия ни административен капацитет.

 

Накрая уведомяваме замесените лица, че във връзка със сигнала ни до Районна Прокуратура Пловдив относно безкрайната кражба на речна баластра от коритото на Марица, маскирана от областни управители, РИОСВ и БДИБР като "почистване" на речното корито, и по-конкретно за "почистването" при вливането на Чая, след проверка на изнесените от нас факти и обстоятелства,

Районна прокуратура Пловдив е образувала пр.пр. № 13140/2021г. по описа на РП – Пловдив.

Надяваме се и тази прокурорска проверка да приключи също така успешно, както всички останали. А може би и БДИБР би могла да преосмисли положителното си становище за допустимост за тази конкретна кражба на баластра при вливането на Чая, но в никакъв случай не настояваме.

 

Молим, от приемните на президента, премиера, МРРБ и ДНСК да ни изпратите входящи номера, като отчетете настоящото Експозе като Допълнение към възражението ни срещу изменението на Наредбата за ползване на повърхностните води, предложено от министър Личев, който, за наше учудване, все още не е уволнен...

 

Молим и Басейновите Дирекции да ни изпратят линкове към общественото обсъждане на ПУРБ онлайн, както и датите на самите обсъждания.

 

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

 

Сдружение Балканка, гр.София

Медиен мониторинг15 ноември 2021ВЕЦ също са против забраната за балансиращи обединения - Mediapool.bg
ВЕЦ също са против забраната за балансиращи обединения - Представителите на водноелектрическите централи също се обявиха против намерението на ...Какво се случва с ПАВЕЦ "Чаира" и другите централи под "Белмекен"? - Капитал
Най-голямата помпено-акумулаторна ВЕЦ не само в България, но и в Югоизточна Европа - "Чаира" работи само с 25% от капацитета си. Три от четирите ѝ ...Електродобивът на групата „Санся" надхвърли 100 милиона киловата - 24chasa.bg
На 8 ноември петият енергоблок на ВЕЦ Байхътан завърши 72-часовата пробна експлоатация и официално бе пуснат в действие.КЕВР предлага промяна на балансиращия пазар, която увеличава цената на тока ᐉ ...
КЕВР предлага промяна на балансиращия пазар, която увеличава цената на тока. вец-; цена-; ток. В резултат ще се наруши икономическата стабилност в ...вторник, 9 ноември 2021 г.

Сигнал за нулев отток в коритото на река Мътница под язовир Батак

Сдружение Баланка - гр.София, Ви информира за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/мВЕЦ изградени в коритата на реките, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам спешен сигнал за неосигуряване на воден отток в коритото на река Мътница, след язовирната стена на яз. Батак. Видеото е от преди 2 часа на 09.11.2021г.


Е, убийството на реки под комплексните и значими язовири продължава и при новия министър. Река Мътница под язовир Батак вмомента е застояла локва, с нулев отток при 200млн. м3 вода в язовира съгласно графика за месец ноември, т.е. 70% близо от пълния обем на язовира. Е, нещо не виждаме в месечния график, води за оводняване коритото на реката, но това е нормално, нали ... 


За сметка на това 20млн. м3 за електроенергия и още 1,5млн м3 за други цели, но за реката 0-ла.
Няма да изброяваме колко престъпления по НК са извършени в този случай. Защото на тази река не и трябва много, но и трябва достатъчния минимум, за да съществува живота, която уж и е гарантиран от чл. 117 от ЗВ, ама май някой пак е прекалил в прилагането на законите


Участък от реката попада на територията на защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 по директивата за хабитатите, за която има наказателна процедура вече: Родопи - Западни (BG0001030)Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) - в случая такъв не беше наблюдаван под язовирната стена ....

Настоящият сигнал е насочен специално до БДУВ-ИБР, както и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Това е приказката за българските реки след 10 години ПУРБ-ове, след 13 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.понеделник, 8 ноември 2021 г.

Медиен мониторинг

8 ноември 2021

99% от малките ВЕЦ-ове са незаконни, сигнализират риболовци - News.bg
Тогава те сигнализираха, че заради нова наредба, издадена в последните дни на правителството на ГЕРБ, около 260 ВЕЦ-а има опасност да спрат да ...Ще спрат ли работа 250 малки ВЕЦ-а? По-скоро не, тече процедура - News.bg
ВЕЦ-овете са готови да изпълнят и искането на държавата да платят компенсации за годините назад, в които са ползвали държавна собственост - т.е.Първата в България водноелектрическа централа е пусната в експлоатация в началото ...
EZ 12:09:31 02-11-2021 HT1207EZ.011 НПТМ - ВЕЦ - годишнина Първата в България водноелектрическа централа е пусната в експлоатация в началото на ...Новини - EPCG, EPS се споразумяха за съвместното изграждане на ВЕЦ „Комарница"
Държавните енергийни компании Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) и Elektroprivreda Srbije (EPS) ще построят съвместно централата „Комарница", ...На този ден: Преди 121 г. столицата ни се електрифицира - Марица
Изграждането на ВЕЦ "Панчарево" започва на 1 април 1899 г. Идеята за мястото ѝ е на френския инженер Самуел Ребюфел, който пребивава по това време ...ГИС изследване открива подходящи места за ПАВЕЦ | TechNews.bg
Изборът на място за помпено-акумулиращи ВЕЦ е предизвикателство (снимка: CC0 Public Domain). В текущия ускорен преход към възобновяеми енергийни ...

понеделник, 1 ноември 2021 г.

Медиен мониторинг


1 Ноември 2021''Продължаваме промяната'': За атомна енергия, но против използването на ''АЕЦ ... - OFFNews
Нови мощности с фокус ВЕЦ и геотермални източници;. Бившият финансов министър припомни, че това е заложено и в Плана за възстановяване и ...Русия подобри десетгодишния рекорд по износ на електроенергия - Russia Beyond България
... в условията на студената зима и пролетта на 2021 година, както и горещото лято на фона на слабите дъждове и намалената работа на ВЕЦ-овете.Пожаро-тактическо учение за действия при критични ситуации проведоха в Кърджали - БТА
"Обстановката налага отваряне на 4 преливника, плюс работещ ВЕЦ на максимални мощности. Само от Язовир "Кърджали" към "Водно огледало" се стичат ...ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ