Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 28 юни 2017 г.

Danube day

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, имам удоволствието да Ви поздравя от името на сдружението с Международния Ден на Река Дунав - 29.06.2017г.

 

Нека си пожелаем да постигаме заедно много повече успехи в преследване на целите по опазване на Реката и притоците Й на нашата територия.

Поздравяваме БДДР за правилната позиция, която е заела напоследък, спазвайки законите на страната да не издава нови разрешителни за водовземане, включително и за действащи ВЕЦ.

Призоваваме останалите дирекции да вземат пример от БДДР!

 

Няма да скрием, че получихме покана да се включим към организациите, които са организатори на събития по повод деня на Реката, но, след като установихме, че МОСВ участва като партньор и местен организатор, колебливо отказахме съучастие.

Все пак, моля, в прикачения файл да се запознаете със становище на нашите приятели от Danube Environmental Forum /DEF/, във връзка със съдбата на Реката и притоците й, което е много интересно.

 

Едновременно настояваме да се подхожда изключително внимателно със становища за допустимост на мини и кариери, защото следващият проблем при Белоградчик вече расте.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Честит празник!Danube Basin Rivers in Danger because of
New Dam Plans!
Danube Day on 29th June stands for our common responsibility in the Danube river
basin to protect the Danube and its tributaries. The date refers to the Convention on
Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube signed on 29 June
1994 in Sofia. The motto this year is "Get active for a cleaner Danube!"
The implementation of the European Water Framework Directive with river basin
management plans brought some new instruments and perspectives to protect water
better. Yet cleaner water depends not only on the improvement of wastewater treatment
and more sustainable agriculture, reducing nitrate, phosphate, pesticides and erosion.
Cleaner water is also a result of living streams and rivers. Building dams in rivers and
streams reduces the capacities of self purification of water significantly. So the plans in
many countries to build new dams are contradicting the objective of cleaner water, too.
Much more: Dams are destroying river ecosystems and biodiversity. They are
destroying habitats and reproduction of many fish species as well as the damaged river
and floodplain water dynamics impacts many other species and habitats.
The "Guiding Principles" of the International Commission for the Protection of the
Danube (ICPDR) for "Sustainable Hydropower Development" are conveying the
impression that building new dams can be sustainable and less harmful for river
ecosystems. In Brussels the hydropower lobby tries to make dam building easier even
in protected areas of Natura 2000. There is much pressure from economic and financial
interests on the rivers. Especially the Western Balkans and the Sava river basin are in
the focus of the damming lobby but eventually all rivers are threatened.
Plans for thousands of new dams mean deterioration and destruction of rivers and are
contradicting efforts to improve river systems with their ecologically indispensable
dynamics, sediment regime and continuity, they are contradicting the objectives of the Water Framework Directive (WFD), of European and national biodiversity strategies.
Dams impacts are not really compensable and there are better environmental
alternatives e.g. for energy production than destroying rivers! Damming rivers causes
very negative impacts on ecological functions and biodiversity of river systems and it
reduces capacities for climate change resilience and flood protection working with
nature.
Instead of building new dams for hydropower and other new river infrastructure for
inland navigation worsening conditions for aquatic ecosystem services and biodiversity
the task of the WFD to mitigate impacts of existing infrastructure is often not solved.
Wave action from ships, hydropeaking and water abstraction of dams are often
obstructing the reproduction of fish and other aquatic species. In many cases there are
no or not functioning fish migration aids while downstream migration is still an unsolved
problem. One of the most important objectives is to preserve Danube sturgeon species.
The work of the Danube Sturgeon Task Force has set the scene for perspectives but
countries still have a lot to do to fulfil Bern Convention and Natura 2000 objectives.
To save the threatened core elements of Danube and Danube basin river biodiversity it
is important to start building and preserving the green and blue infrastructure of the
Danube river and its tributaries. A green and blue biodiversity corridor is a backbone of
European habitat connectivity.
Buffer strips and corridors along rivers and streams are important for better flood risk
management and biodiversity. These elements of an integrated flood risk management
help to keep water clean. If we really want to protect water and rivers in the Danube
River Basin dam building plans should be stopped and flood risk management as well
as nature conservation and climate protection should be improved by more natural
water retention, by re-vitalizing rivers, streams and wetlands and floodplains.
Gerhard Nagl, M.A.
Speaker
Danube Environmental Forum (DEF)
Martin-Luther-Str. 14

понеделник, 26 юни 2017 г.

Доклад за дейности и актуални проблеми

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, имам удоволствието да Ви уведомя, че последното организирано събитие на сдружението за тази година, а именно:

Зарибяване на река Искър между язовир Искър и гр.Самоков с 15 000 балкански пъстърви.

... също премина успешно.

            По този начин сдружение Балканка пусна тази година общо 54 000 балкански пъстърви в Българските реки, заедно със свои приятели  и съмишленици, включително и от басейновите дирекции, и даже имахме един участник от РИОСВ Плевен.

            Намираме резултатите за обнадеждаващи по отношение промяната на начина на мислене на отговорните за опазването на водите държавни лица, като Ви обещаваме, че ще постигнем много повече заедно догодина.

            Разбира се, сега вече ще ни остане много повече време за да обърнем внимание на опазването на реките от ВЕЦ-ове, кариери, мини и пр., връщайки се към обичайните си проверки, които са Ви много добре познати. Ще се върнем и към допълването на жалбите до ЕК, защото прекалено много проблеми все още не сме описали.

 

На второ място отбелязваме акцията на министър председателя за подобряване на административното обслужване на гражданите, като заявяваме най-категорично, че от работата на отдел КОЕГ към МОСВ сме изключително доволни. Дължим огромни благодарности на този отдел и се извиняваме, че ги изказваме чак сега. Отдел КОЕГ е най-добре работещата структура в МОСВ!

 

На трето място отбелязваме, че преди двадесетина дена изпратихме сигнал до зеления телефон на МОСВ относно изрязана гора на плажа Делфин в Природен парк Странджа. Сега, за втори път пускаме сигнал, че строителните дейности на концесионера продължават. Изградена е някаква дървена конструкция, но по-лошото е, че в едно от деретата е прокаран път, за да може джипове и друга механизация да се разхождат по плажа. Прикачените снимки доказват фактите. Изразяваме учудване, че МОСВ не може да предприеме необходимите мерки да не се унищожават части от ПП Странджа и молим, да бъде наложена справедлива глоба на виновното лице, която да обезкуражи негови бъдещи нарушения. В този смисъл намираме, че глоба от около 1000 лева или малко повече, което е любима мярка на компетентните органи, е неуместна.

 

На четвърто място отбелязваме една публикация на Капитал:

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/06/23/2994198_kude_izcheznaha_rekite/

 

В нея авторите твърдят нещо направо невероятно - от МОСВ са отговорили, че работата по Наредбата за рибните проходи е възобновена? Изказваме огромна благодарност и за това, като се надяваме да не сте забравили, че от сдружението има двама от експертите, които участват в работната група. Очакваме с надежда покана за следващото заседание, за да може работата да продължи както трябва.

 

На пето място отбелязваме общественото обсъждане на ДОВОС/ДОСВ на бъдещия в минало време язовир Яденица. С пълния запис можете да се запознаете тук:

https://www.youtube.com/watch?v=3nAuqBf0LvQ&feature=youtu.be

 

Намираме за изключително интересно изказването на кмета на Белово от 16-тата минута, след което никой местен не посмя да се обади поради загуба на ентусиазъм, ако изобщо е имало местни хора в залата, което ние не установихме. Иначе наистина интересната част започва от 2 часа и една минута натам. Молим, да обърнете изключително внимание на изказванията на Андрей Ковачев и на Любомир Костадинов.

 

На последно място в този доклад припомняме на министър д-р Димов едно негово изказване по БТВ:

http://btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/neno-dimov-njama-kak-da-se-kazhe-dali-zlatodobiva-v-tran-shte-bade-opasen-za-horata-bez-da-se-napravi-ocenka-na-vazdejstvieto.html

 

Още в началото е изразена позицията, че, ако ВАС не отмени референдума в Трън, процедурата по ОВОС ще бъде прекратена. Информираме Ви, че ВАС е отхвърлил жалбата на Пернишката прокуратура по референдума и той е абсолютно, непоклатимо законен.

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/a6b17f743a656cabc2258141002e3011?OpenDocument

 

В този смисъл очакваме с надежда министър Димов да предприеме необходимите стъпки за да се случи това, което е обещал. Така например, би могло да се проведе среща с компетентния орган - директора на РИОСВ Перник, г-н Пламен Ангелов /ако все още е на работа/, за обсъждане на основанията за прекратяване на процедурата, изложени в становището ни по заданието за ОВОС на небъдната мина и за взимане на правилното решение.

Намираме, че въпросът не може да бъде отлаган прекалено дълго, защото вероятно 94% от Трънчаните засега се надяват, но едва ли ще мине много време, преди да започнат да настояват...

Имайки предвид множеството основания, които сме изложили, очакваме прекратяването на процедурата да бъде извършено старателно и по такъв начин, че да не може да падне в съда, а не обратното, както често сме виждали от органите на МОСВ. Поне два примера от миналата година са случаите с отказа за разрешителното на МВЕЦ Камешница на БДЗБР и глобата за ВЕЦ Луна на РИОСВ Враца, които паднаха в съда поради процедурни или фактически нарушения на органите на МОСВ, а вероятно така ще стане и с последното решение на МОСВ за ЕО на ПУ на НП Пирин. Същото се случи и с водохващанията на каскадата Петрохан, където едно незаконосъобразно писмо на МОСВ обезсмиси усилията на БДДР и глобата падна в съда.

Ето защо молим, внимателно да спазвате процедурите, за да не падат решенията Ви в съда така лесно.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

За Деня на Дунав: Представиха рибен проход на Русенски Лом                      
За Деня на Дунав: Представиха рибен проход на Русенски Лом
Дирекцията на природния парк и природозащитната организация WWF с новаторски проект

Важно събитие беляза навечерието на тазгодишния Международен ден на река Дунав, отбелязван традиционно на 29 юни. В понеделник бе представен моделен рибен проход на река Русенски Лом.

Рибният проход край село Басарбово бе показан пред журналисти от Русе. Съоръжението позволява на рибите да преминават през бент, дори при ниски нива на водата. Нагоре по течението на река Черни Лом, край Кошов и край Червен бяха разрушени два стари бента, които отдавна нямат стопанско значение, но продължаваха да вредят на живота в реката.

Редица подобни съоръжения преграждат дунавските притоци и прекъсват естествената им връзка с голямата река. Това вреди на живота както на рибите от вътрешните реки, които имат нужда да се придвижват нагоре и надолу по течението в търсене на храна и подходящи за размножаване места, така и на обитателите на река Дунав, много от които имат нужда да навлизат в по-плитките притоци през определени периоди от годината.

Иван Христов от WWF посочва, че изграждането на рибния проход е станало след много внимателно проучване, установило под бента при Басарбово много дунавски пришълци (белопера кротушка, бяла мряна, бабушка, червеноперка, бабка, морунаш), което показва, че дори дребни дънни видове като белоперата кротушка при високи води могат да достигнат до тук, но не могат да преминат по-нагоре. Тъй като бентът се използва, той няма как да бъде премахнат, затова се изгражда рибен проход – специален ръкав, през който водните обитатели могат да заобиколят преградата. WWF е проучила международния опит в това отношение и след консултации с водещи австрийски експерти, съвместно с Дирекция на Природен парк „Русенски Лом" изгражда новаторски за България рибен проход – много близък до естествените речни ръкави.

Христов отбелязва, че в България няма специални правила за това как да изглеждат рибните проходи и на много места, където има такива съоръжения, те са неефективни. За съжаление, междуведомствената работна група с експерти от министерствата на околната среда и водите и на земеделието за разписване на наредба за рибните проходи не е заседавала от месеци. Природозащитната организацията обобщава най-добрите европейски практики в това отношение и ще ги представи  в близките месеци.

Журналистите посетиха и река Черни Лом край Кошов, където Дирекцията на парк „Русенски Лом" и WWF са премахнали бент. Преградата е съоръжение към стара воденица, която не се използва от десетилетия, но е продължавала да пречи на живота в реката, спирайки миграцията на рибите при ниски води. Подобна преграда, също част от стара мелница, бе премахната и край село Червен.

Цонка Христова, директор на Дирекция Природен парк „Русенски Лом", обясни, че освен върху биоразнообразието в парка, дейностите имат положителен ефект и върху хората. Например премахването на бариерата край Кошов намалява риска от наводнения, тъй като преградата е създавала предпоставки за затлачване на реката и заливане на имоти от селото. Освобождаването на реките от прегради спомага и за практикуването на водни спортове – като кану-каяк, т.е. има благоприятно влияние и върху туризма.

WWF изследва как се отразяват преградите по дунавските притоци на живота в реките. През последните години експерти на организацията проведоха теренни проучвания на множество реки в Северна България. Бяха извършени и разселвания на типични видове риби, като главоч и балкански щипок. Стотици екземпляри от двата вида бяха уловени от реки, в които все още се срещат и пуснати в Природен парк „Българка". Тези видове са изчезнали от някои старопланински реки преди години, а днес, когато екологичното състояние на водните басейни се е подобрило, не биха могли да се завърнат сами поради наличието на прегради.


Дейностите се осъществяват по проект „Опазване и възстановяване на Натура 2000 реофилни видове риби и техните миграционни пътища в ключови защитени зони в България LIFE12 NAT/BG/001011, финансиран по Програма Лайф, финансовият инструмент за Околна среда на Европейския Съюз, фондацията на Кока Кола и фондация Майкъл Ото. Повече информация: http://www.wwf.bg/what_we_do/rivers/free_fish/


Допълнителна информация:
 
За рибния проход
  • Подготвителните проучвания по проекта установиха, че бентът при Басарбово вероятно представлява основната бариера за навлизане на риби от р. Дунав. Под бента бяха установени много дунавски пришълци (белопера кротушка, бяла мряна, бабушка, червеноперка, бабка, морунаш), което показва, че дори дребни дънни видове като белоперата кротушка при високи води могат да достигнат до тук, (но не могат да преминат по-нагоре).
 
  • Като цяло изводът от проучванията бе, че бентът представлява непреодолима преграда с изключение на единични екземпляри от едри видове (бяла мряна) по време на пълноводие, което налага изграждането на рибен проход на това критично място.
 
  • Рибният проход е от типа „байпасен канал", изграден е на десния бряг на р. Русенски Лом непосредствено след края на баража.. Това е технически тип рибен проход, който по характеристики се доближава до т. нар близки до естествените рибни проходи тип байпас. Направеното е до-голяма степен новост за България.
 
  • За намаляване на скоростта на течението и създаване на благоприятни условия за миграция на съответните видове риба в леглото на рибния проход са подредени камъни. За предотвратяване на изравяния при преливане на водата през баража и компрометиране на съоръжението от страната на реката се предвижда засаждане на върби. След тестовото функциониране на рибния проход е възможно да се наложат корекции.
 
За бариерата на Кошов
  • Река Русенски Лом е доста фрагментирана и на доста места има изградени различни видове прегради. Една от тях, бентът над село Кошов е изграден за отбиване на вода за мелница. Мелницата към момента не работи и е полуразрушена. Бентът се състои от две съоръжения които последователно отбиват вода към шлюза на мелница.
 
  • Той представлява бариера за преминаването на рибите при ниски нива на водите. За това бе предписано почистване на бетонните остатъци от  полуразрушените съоръжения, както и заседнали дървета за подобряване на проходимостта на реката.
 
  • В най-скоро време предстои премахване на подобна преграда на изоставена воденица при село Червен.
- Всички съобщения до медиите на български език може да прочетете на
http://wwf.bg/news_facts/

четвъртък, 22 юни 2017 г.

Доклад обсъждане Язовир Яденица и развитие на случая с ВЕЦ Пчелина


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, имам удоволствието да Ви поканя на последното организирано събитие на сдружението за тази година, а именно:

Зарибяване на река Искър между язовир Искър и гр.Самоков с 15 000 балкански пъстърви.

Денят, часът и мястото на срещата ни са в събота (24.6.2017) в 10.00 часа на паркинга срещу Поликлиниката (координати 42.335935, 23.552886) в град Самоков.
Поканени са всички, които не се вклюючиха досега в нито една акция - министърът на ОСВ и заместниците, както и Дирекции НСЗП и ДУВ към министерството. Всекки от Басейновите дирекции, който иска, също е добре дошъл. Моля, не закъснявайте и си носете ботуши. Ако ще е лошо времето си носете и дъждобрани, ако имате такива. Ако нямате - не е никакъв проблем, ние ще Ви осигурим.
Ако някой от БДЗБР реши да се включи неофициално, ще е добе дошъл, като гарантираме анонимност, за да не го разбере ръководството на дирекцията.


На второ място изказваме огромна благодарност на дирекции Превантивна дейност и НСЗП за това, че имаше техни представители на общественото обсъждане на бъдещия в минало време язовир Яденица, както и дълбоко разочарование от факта, че от БДИБР никой не посмя да дойде. Последните неофициално щяха да чуят от един непознат за нас човек, че водохващане №5 на Юндолска се е превърнало в утайник, само че човекът не посмя да стане и да го каже явно, поради присъствието на сума ти отговорни лица, включително кмета на община Белово, който е явен привърженик на проекта по ообясними причини. 

Имаме проблем със сглобяването на филма, който заснехме, но, като го сглобим, ще Ви изпратим пълен видеозапис, на който много ясно си проличават известни противоречия, в които изпаднаха отговорни участници в обсъждането - проектанти и експерти. Особено интересна бе темата за сеизмичната осигуреност на бъдещата в минало време язоирна стена.

Като цяло беше и много интересно за нас как, за първи път в богатата ни практика на обществените обсъждания, се изправяме срещу враждебна среда - цялата зала беше пълна с настоящи проектанти, експерти, консултанти и хора от НЕК, както и с бъдещи консултанти, проектанти, строители и прочее силно заинтересована общественост. Намираме, че се справихме не лошо предвид обстоятелствата, но когато видеозаписът стане готов, ще Ви предоставим възможността Вие да направите своята преценка от записа.

На трето място отбелязваме нещо изключително важно.
Получили сме от приемната на Министър председателя едно уведомление, което сме прикачили към настоящия имейл. То е по повод едноименната ВЕЦ на язовир Пчелина  и е адресирано до ЦРОО Перник, по повод техни искания до МОСВ, които всъщност сме ги формулирали ние - по настояване на ЦРОО.

В документа, след описание на изменените условия на разрешителното, е изказано следното твърдение по отношение на ВЕЦ Пчелина, директно цитирано от писмо № 03-00-113 / 02.05.2017г. на МОСВ:

"Уведомени сме, че през месец януари 2017г в МОСВ е предоставена информация от БДЗБР, във връзка с доклад на Българската академия на науките, от проведен допълнителен мониторинг, в който е посочено, че установениятт лош екологичен потенциал на язовир Пчелина и влошено умерено екологично състояние на река Струма, непосредствено след язовира, които са резултат от дългогодишен комбиниран кумулативен антропогенен натиск в горното течение на реката и притоците й /преди язовир Пчелина/, както и резултатите от проведения мониторинг, показват, че работата на ВЕЦ Пчелина няма да доведе до допълнително влошаване състоянието на водите по поречието на реката след язовир Пчелина, при изрично спазване на условията, вписани в решение № N-216 от 26.10.2016г. на министъра на околната седа и водите..."

Сега, ние не може да скрием, че веднага допуснахме въпросното становище на БАН да е написано от ИБЕИ, понеже няма кой друг да напише такова нещо. И моментално посъветвахме ЦРОО да изиска копие от доклада на БАН.

За наша огромна изненада се оказа, че всъщност изследвания са проведени и че докладът е написан от Националния Природонаучен Музей на БАН - по наша изрична молба!

И без да е никаква изненада, се оказва, че нищо от цитираното становище, че работата на ВЕЦ Пчелина няма да доведе до допълнително влошаване състоянието... не фигурира в този доклад!

Напротив - заключението е, че работата на ВЕЦ Пчелина трябва да се прекрати и че ако ще се пуска някога пак - то може да стане само след оценка на въздействието и на съвместимостта...

Прикачили сме и доклада, за да прочетете заключението.

Ето защо бихме искали да обърнем внимание на МОСВ, че когато пишат такива становища, ако решат да включат неверни твърдения в тях, то те въвеждат в заблуда заинтересованата местна общественост, както и Министър председателя много лесно, но не могат да заблудят нас! 
От своя страна, Министър председателят, като цитира МОСВ, също въвежда в заблуда обществеността.

Тъй като съдбата на река Струма под язовир Пчелина е част от жалбите ни до ГД Околна среда на ЕС, допускайки че по пилотната процедура МОСВ се готви да изпрати подобен текст до ЕС, молим, да не го правят така през просото, защото всъщност проучването на НПМ БАН е направено с цел доказване на убийството на ЗЗ Земен, което стана всеизвестно предвид тоновете умряла риба, а не обратното. Ситуацията ще бъде описана в следващото допълнение към жалбите ни, за което все не ни стига времето, но предстои неизбежно.

Колебливо предагаме МОСВ да изясни кой е излъгал в горецитираното писмо, въвеждайки в заблуда обществеността и Министър председателя, за да му обясни да не лъже пак.

Предварителнно благодарим на всички, които ще се включат на събитието в Самоков на река Искър.

Видео от общественото обсъждане на ОВОС/ОС на яз. Яденица, в град Белово, 20 юни 2017


понеделник, 19 юни 2017 г.

Доклад за дейностите на сдружение Балканка

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД:

Благодарим на всички, които взеха участие в акцията на сдружението в Бачково на 17.06.2017г. /събота/ - почистване на река Чая и зарибяване с 25 000 балкански пъстърви.

Акцията премина успешно,  въпреки дъждовното време. Всеки, който не дойде, може горчиво да съжалява.

В нея се включиха БДИБР, ИАРА Пловдив, община Асеновград, ИАОС Пловдив и кметство Бачково.

Сега, вярно е, че от БДИБР се включиха само двама човека, без директора за съжаление. Затова, като благодарим на Васил Узунов и на Марин Маринов, изказваме недоумение защо не дойдоха повече хора, както направиха от БДДР на акцията в Рибарица да речем. Все пак, ние се вдигаме от София, за да чистим река в близост до Пловдив и Асеновград, както и за да подобряваме състоянието на водното тяло по един от биологичните елементи за качество /БЕК/ - РИБИ, като по този начин преследваме целите на РДВ на ЕС по-настойчиво, отколкото самата дирекция, което е странно. Според нас преследването на целите не се постига само от седнало положение пред бюрата в дирекцията...

 

Сега използваме случая да Ви напомним, че следващата акция - почистване и зарибяване на река Искър на територията на БДДР е на 24.016.2017г. /събота/ -  зарибяване на реката с 15000 балкански пъстърви.

На тази акция каним само ръководството на МОСВ - министъра и заместниците, защото те не се включиха досега от една страна, и от друга - понеже допускаме, че те не идваха досега, за да не бъдат видяни от подчинените им структури как полагат обществено полезен труд, в което няма нищо срамно, според нас.

Министър председателя не го каним този път, по обясними причини.

Каним обаче и цялата служба НЗСП най-настоятелно! Подчертаваме, че няма да се зарибява там, където има главоч.

 

На второ място поздравяваме екипа на МОСВ за поредния ни общ успех - откриването на пилотната процедура за нарушенията на Европейските директиви.

http://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Transfer%20to%20EUP%20-%20CHAP201502363%20-%20HPPs%20Balkanka.pdf

 

Успехът е общ, защото екипът на МОСВ положи всички възможни усилия да нарушава директивите, а ние положихме известни усилия да докладваме нарушенията, доколкото ни позволяваха силите. Не успяхме съвсем качествено да опишем всичко, но в най-скоро време ще си оправим пропуските.

Така например, още утре - 19.06.2017г. предстои да отлети следващата жалба на тема ОВОС/ОСВ за престъплението на НЕК язовир Яденица и какви лъжи съдържат тези доклади, които екипите на МОСВ са ги лапнали като топъл хляб.

 

След кратка почивка от около седмица ще отлети и следващата ни жалба - на темата питейни води и минно дело, като основен акцент ще се постави отново на случая Трън, където водата е отровена само от сондажната дейност на гордия инвеститор - имаме доказателства за това във вид на анализи на водата от 2003г. и от 2016г. - показващи двойно увеличание на урана и на алфа активността в питейната вода за селата Забел и Глоговица.

 

Като стана дума за питейна вода, се сещаме и за предстоящото престъпление при село Ъглен, в района на БДДР. Ето защо може би ще представлява интерес следното участие на отговорника по екосистемни проблеми на сдружението в предаване по програма Христо Ботев - И рибар съм и ловец съм. Един кратък разговор на тема опазване на водите, на реките, на язовирите, на рибите и т.н. от действията на екипите на МОСВ. Особено важно е според нас същите тези екипи да чуят какво казва писателят Йото Пацов в края на неговото включване по темата кариери в Ъглен:

http://bnr.bg/hristobotev/post/100841403

 

Но и цялото предаване си струва да бъде изслушано.

 

Разбира се, утре - 19.06.2017г. ще успеем да представим и пълното окончателно възражение срещу ДОВОС/ДОСВ за язовир Яденица. Причините за забавянето се крият най-вече в загубата на време по изготвяне на становище за заданието за ОВОС на мините в Трън, което се наложи не по наша вина. И ако докладите бяха публикувани едновременно - това щеше много да ни облекчи.

 

Използваме случая да напомним на БДИБР, ДУВ и НСЗП към МОСВ, че другата седмица, на 20.06.2017г. - вторник, от 12.00 часа в Белово, ще се проведе общественото обсъждане на ДОВОС/ДОСВ за бъдещия в минало време язовир Яденица. Чуваме, че от БДИБР нямало да дойдат, което намираме за крайно разочароващо.

 

Защо тогава направихме съвместната проверка и кой сега ще потвърди пред НСЗП истинността на всичките ни твърдения според БДИБР?

Или ги е страх да се появят пред заинтересованата общественост?

Намираме, че разговорът за всички видове екологични оценки и измамите в тях е крайно време да се състои - няма по-добър пример от язовир Яденица.

 

Нещо повече - не считаме за правилно да се провежда обществено обсъждане, на което да няма нито един компетентен орган, за да обясни защо е оценил положително тези лъжи. Специално за НСЗП сме подготвили и голямата изненада, но нея ще я запазим в тайна, за да е изненада.

 

Освен това сега каним и министър Димов на обсъждането. То ще бъде и много добър повод да обсъдим бъдещите си съвместни дейности по опазване на водите.

 

И все пак, ако никой не дойде, се надяваме да разберете, че като не си говорим първо заедно, ще се наложи да си говорим през Европейската комисия и през медиите, и тогава никой да не ни обвинява, че пак топим компетентните органи - причината ще бъде изцяло във Вас, пък Вие ако искате идвайте на обсъждането!

 

Предварително Ви благодарим за присъствието и съдействието.

вторник, 13 юни 2017 г.

Доклад за акция на Рибарица и покана за акция на река Чая

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД:

 

Благодарим на всички, които взеха участие в акцията на сдружението в Рибарица на 03.06.2017г. /събота/ - Детско училище, почистване на реката и зарибяване с 4000 балкански пъстърви.

 

Акцията премина успешно. Всеки, който не дойде, може горчиво да съжалява.

В нея се включиха БДДР, ИАРА Ловеч, община Тетевен, РИОСВ Плевен /без директор Рени Атанасова, по разбираеми причини/ и Областният управител на Ловеч.

 

На директора на БДДР се паднаха най-тежките чували боклук, които мъкна заедно с отговорника на сдружението по екосистемни проблеми.

С цялостното протичане на събитието можете да се запознаете от следния линк:

http://forum.balkanka.bg/viewtopic.php?f=5&t=152

 

Сега използваме случая да Ви напомним, че следващата акция - почистване и зарибяване на река Чая на територията на БДИБР е на 17.016.2017г. /събота/ - чистене на реката и зарибяване с 25000 балкански пъстърви.

 

Всички предишни поканени са поканени пак!

Поканата важи с особена сила за ръководството на КОСВ към НС, БДИБР, министъра и заместник министъра на ОСВ и министър председателя.

 

Гарантираме приятно прекарване, тежка умора и заслужено удовлетворение в края на деня.

 

Предварително благодарим за съдействието!

 

 

P.S.

Използваме случая да напомним на БДИБР, ДУВ и НСЗП към МОСВ, че другата седмица, на 20.06.2017г. - вторник, от 12.00 часа в Белово, ще се проведе общественото обсъждане на ДОВОС/ДОСВ за бъдещия в минало време язовир Яденица. Надяваме се представители на тези организации да дойдат и да участват в обсъждането и пак гарантираме приятно прекарване и тежка умора накрая. Само за удовлетворението не сме съвсем сигурни...

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ