Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 9 ноември 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ и проверки на територията на БДЗБР, БДДР, БДИБР и РИОСВ Стара Загора.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад за проверки и съвместни действия с органите от заглавието.

Докладът го изпращаме и до РИОСВ Стара Загора, заради язовир Розов кладенец, който е разгледан в четвърта точка.

 

Преди доклада, във връзка със съвместните ни действия и обединени сили, впрегнати в борбата за спасяване на река Драговищица от мината Караманица и Струма от мината Злогош, с радост Ви уведомяваме, че, след като изчакахме повече от месец някакви действия от Ваша страна, ние вече свършихме това онова.

 

Не можем да разкрием всичко, но на първо място с радост отбелязваме, че днес пристъпваме към следващата ни жалба до ГД Околна среда на ЕК за установени нарушения на законодателството на съюза във връзка с предстоящата екокатастрофа в района на Кюстендил - Земен - Трекляно - Злогош - Лобош и т.н. не без Вашето активно съучастие. Жалбата ще разгледа задълбочено въпроса в кумулативен и трансграничен контекст.

 


Преди доклада поздравяваме БДЗБР за това, че са отказали да продължат разрешителното за един от ВЕЦ-овете на Белишката река, поради тежък кумулативен ефект с други още три парчета на тая малка река. Като благодарим за това, се надяваме същите основания сега да използват при отказа да продължат разрешителното за ВЕЦ-а на Градевската река, за изменението на което МОСВ бе така любезно да ни сътрудничи, отменяйки решението на директора на БДЗБР, за което ние вече благодарихме на дирекции ДУВ и ПАО и сега благодарим пак.

 

На четвърто място преди доклада обръщаме внимание на случая с язовир Розов Кладенец. БДИБР правилно е отправила запитване до МОСВ относно казуса и дали са необходими права върху ресурса - водата в язовира, за да издадат разрешително за ползване на ИП за тотално изгребване на рибата от него, маскирано като аквакултури. Този язовир ври от риба и поддържа местообитания на защитени и критично застрашени видове птици, които зимуват там, защото има много храна. Молим, да уведомите РИОСВ Стара Загора да прекратят процедурата преценка необходимостта от ОВОС/ОСВ по отдаването на язовира за изгребване на рибата в него с мрежи, маскирано като "аквакултури".

 

При всички положения, за процедурата на РИОСВ Стара Загора е необходимо възложителят да има права за да ползва публичната държавна собственост - водите в язовира и самия язовир, за за да се идентифицира като възложител. Това се изисква от § 1, т.20 от ДР на ЗООС, във връзка с чл.11, предл.1 във връзка с чл.13, ал.1, предл.1 от ЗВ. Просто защото язовир Розов Кладенец попада сред комплексните и значими язовири от приложение №1 на ЗВ в позиция № 37. Тогава правата на възложителя могат да се осигурят под формата на концесия например, съгласно ЗДС и ЗК, но не трябва да се стига дотам.

 

Предупредили сме БДЗП, но най-големи проблеми очаквайте от ЦРО - те някой ден ще се ядосат най-после, заради обезрибяването и на тоз язовир.  

 

Преди доклада поздравяваме БДДР за това, че хванаха изгребване на наносни материали от Янтра. За действието на БДДР ни докладваха местни хора, които помолиха да споделим и техните благодарности. Местните даже не вярваха, че някой може да ги хване престъпниците и подобни действия връщат вярата на хората в държавните институции, за което иначе имаме все по-малко основания. Лошото е, че днес пак същите хора, пак са копали, за което ще получите отделен доклад, този път заедно с прокуратурата.

 

И сега - към доклада

30.10.2018г . - водохващания Картала и Кривия Олук на Благоевградска Бистрица на територията на БДЗБР.

В ситуацията няма никаква промяна въобще. При хипер маловодие на Кривия олук се изпускат пет капки вода на час и рибният проход продължава да не става за нищо.

На Картала се пуска повечко вода - около 2 /два/ литра в секунда, и рибният проход също не става за нищо - на територията на НП Рила, на стотина метра от резерват Парангалица. За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0358-dam/2018-10-30

 

Само между другото бихме искали да попитаме - след десети такъв сигнал, какви точно ги върши дирекция НСЗП, ако не я затрудняваме да помисли по въпроса? И за какво взимат заплати от нашите данъци?

 

30.10.2018г . - ВЕЦ Бистрица А на Благоевградска Бистрица на територията на БДЗБР.

При хипер маловодие ВЕЦ-ът не работи, точно както би трябвало.

Съжаляваме, че не можем да му дадем положителна оценка на сайта, но това е заради рибния му проход и защото работи на екологични води, което е недопустимо.

 

Съжаляваме и че закъсняхме с този доклад, обаче през последната седмица трябваше да пускаме два сигнала до прокуратурата, две - три възражения също така и много задачи по случая Кюстендил, и просто не ни стига времето за всичко.

Не настояваме по доклада да се извършват проверки, които да докажат, че всичко е наред, защото нищо не е наред.

 

Обаче съветваме най-приятелски - ако дадете от Розов Кладенец да се изгребе рибата с мрежи, прекалено много хора ще се ядосат.

Просто не го правете, за да угодите на някой мижав местен дерибей, търсите си белята. Хората няма да търпят вечно. Понякога даже тайно се надяваме да им дадете достатъчно поводи да се ядосат качествено, но не и с този язовир, не и сега. Там ходят хора от цяла България и от всички възможни нива в държавата...

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.


ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ