Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 5 ноември 2012 г.

Зелената енергия тихомълком влезе във военен закон

Зелената енергия тихомълком влезе във военен закон


Управляващите се опитват да прокарат тихомълком законови промени, свързани със сектора на възобновяема енергия чрез поправки, които да минат като второ четене на Закон, уреждащ износ на оръжие, предупреждава Капитал Daily.

Става дума за нов текст, добавен по време на парламентарната икономическа комисия в Закона за експортния контрол за продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба. В случая обаче текстовете, засягащи зелената енергия, нямат нищо общо с гласувания закон и целят да регламентират напълно таксата за достъп за възобновяемата енергия.

Таксата беше въведена отново изненадващо, без дебат от енергийния регулатор в средата на септември. С нея се отнема от 2 до 40% от приходите на производителите на зелена енергия. Най-ощетени от това са вятърните и фотоволтаичните централи, при които тя е 20-40% от техния приход. Мотивацията за нея бе, че тези производители създават големи разходи за енергийната система и затова трябва да се покрият от самите тях. Самата такса предизвика съмнения доколко е законово обоснована, а инвеститорите в сектора заведоха дело срещу въвеждането й във Върховния административен съд.

Проекто-поправките

Една от проекто-поправки залага цените за достъп, включително тези, които плащат производителите на възобновяема енергия, да се определят от комисията до 30 юни всяка година. Узаконява се и възможността със събираната такса за достъп да се компенсират разходите на електроразпределителните дружества и НЕК за енергията, която са длъжни да изкупуват на преференциални цени. Така обаче се обезсмисля самата преференциална тарифа, тъй като производителите на зелена енергия ще са длъжни да връщат част от нея чрез цените за достъп.

Следващата поправка дава срок от 6 месеца от влизането в сила на закона, в който ДКЕВР да определи окончателни цени за достъп. В момента въведените цени са временни, тъй като според самия регулатор не е имало достатъчно информация за тяхното изчисление.

Последната промяна дава възможност да се отнема преференциалната тарифа за проекти, за които се докаже, че не са получили законосъобразно всички разрешителни. Те освен това ще трябва да върнат вече платените суми на ЕРП или НЕК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ