Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 25 юли 2019 г.

Доклад на сдружение Балканка до МОСВ, МЗХ и БДДР относно предстоящо приключване на казуса с язовир Ястребино и за проверени ВЕЦ на територията на БДДР.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание настоящия доклад относно новината, че МОСВ е отказало да издаде разрешително за водовземане от язовир Ястребино, заедно с нашите огромни благодарности за това.

 

Решението можете да откриете на следния линк:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/YASTREBINO_MOSW_BAN.pdf

 

Във връзка с това решение бихме искали:

 

1.       Заедно с нашите дълбоки почитания, да обърнем внимание на министър Десислава Танева, която е дългогодишен приятел на сдружението, че настоящият директор на Напоителни Системи ЕАД е напълно неадекватен! Не стига, че се съгласила да се направи ВЕЦ на язовир, в който няма вода за такава цел и щеше да остави огромни площи без вода за напояване и община Антоново без питейна вода, не стига, че съоръжеията са в лошо техническо състояние, ами като разбрала за какво става дума, щяла сега пък да си оттегли съгласието? Ето Ви линк да я видите тая женица какви ги приказва пред медиите:

http://www.skat.bg/news.php?action=7&newsID=47076

 

Въобще, на тия НС ЕАД не им върви на директори и това си е!

Още от първия приятел на министър Димов - г-н Харизанов, та досега!

И от язовир Пчелина, през язовир Бебреш, та до язовир Ястребино, пресушени заради мижавите печалби на поредния мижав връзкар!

Затова настояваме директорът на НС ЕАД Да Бъде Уволнен Моментално!

Сигурни сме, че в Института за Дясна Политика ли беше или нещо такова, ще се намери още едно място за управленец от такъв висок ранг като настоящия директор на НС ЕАД. Хем ще се присъедини към г-н Харизанов, а в най-скоро време се надяваме към тях да се присъедини обратно в качеството му на новия/стар директор и министър Димов. Така дясната политика ще бъде спасена, от една страна, а от друга - язовирите и реките ще бъдат оставени на мира най-после.

 

2. Да обърнем внимание на доктор Димов, докато е все още министър, да вземе да уволни директора на РИОСВ Шумен незабавно! Не стига, че издаде хипер незаконно решение да не се прави ОВОС, не стига, че въобще не провери има ли вода или няма и щеше да остави община Антоново без вода за пиене, ами пусна и предварително изпълнение на решението! Един мижав ВЕЦ, на един мижав връзкар, Не Е От Значим Обществен Интерес, нито се отнася до опазване здравето на населението или сигурността, че да му пускат предварително изпълнение!

За сравнение - дори на бъдещия в минало време, супер "важен" за енергийната система язовир Яденица, ВАС му отхвърли предварителното изпълнение на доктор Димов, и действията на РИОСВ Шумен са си живо престъпление! Няма начин такива услуги в РИОСВ Шумен да се извършват безплатно!

 

3. Да обърнем внимание на БДДР, че те тепърва трябва да издадат ново становище за допустимост! Тогава да обърнат внимание на доводите, наведени в решението за отказ за издаване на разрешително за водовземане на МОСВ. Хидроложките данни за комплексните и значими язовири ги има на сайта на МОСВ и трябваше БДДР да ги провери на най-ранен етап, още в първото си становище, да не говорим въобще за мерките в ПУРБ и забраните по ЗВ!!!

Към доводите за отказ ние бихме добавили само следното:

- БДДР биха могли да проверят пак от сайта на МОСВ колко вода е влезла и колко вода е използвана от язовир Ястребино за последните 12 месеца, за да установят, че за референтния период са влезли общо 11.3 милиона кубика! ОБЩО 11 /единайсет/ Милиона Кубика!

От тях 3.8 милиона са за питейни нужди и около 6.5 милиона Трябва да Бъдат за Екологичен отток!

Какви ВЕЦ-ове бе, уважаеми от БДДР сте тръгнали да строите! Специално за Вас сме изготвили водностопански баланс от юли 2018 до юни 2019 за да видите за какво става дума!

Само между другото обръщаме внимание на ДУВ към МОСВ, че нарушават закона с минималния допустим отток под язовира, защото го определят на само 5 процента от средномногогодишното водно количество, а не на 10 процента, и да вземат да си го поправят.

 

4. Да обърнем внимание на БДДР, че освен дето трябва да цитират всички относими забрани от ПУРБ и ЗВ в становището си за допустимост, като се запознаят с всичките хидроложки денни, няма да е зле да открият един текст в ЗВ, който се отнася до недопускане на водоземане ако се надвишават 60% от разполагаемите ресурси на водното тяло, и един друг текст за нарушаване на вече придобити права. И като се справят със законодателството, Ако директорът на БДДР Пак издаде положително становище за допустимост, да бъде уволнен и той моментално и на мига!

Ето Ви данните от изследването ни за хидрологията през последните 12 месеца с източник:

https://www.moew.government.bg/bg/vodi-povurhnostni-vodi-mesechni-grafici-za-polzvane-na-vodite-ot-kompleksnite-i-znachimi-yazoviri/

 

 

ГОДИНА

МЕСЕЦ

Наличен полезен обем(млн м3)

Q пбв  [mln m3]

Qнап  [mln m3]

Qек 

[mln m3]

Qек  [m3/h]

Qср год   [m3/h]

2018

ЮЛИ

35.09

0,040

4.500

0.260

350

5400

2018

АВГУСТ

32.87

0,040

2.700

0.260

350

5400

2018

СЕПТЕМВРИ

30.30

0,030

3.000

0.260

361

5400

2018

ОКТОМВРИ

27.20

0,040

1.000

0.260

350

5400

2018

НОЕМВРИ

25.95

0,040

0

0.260

361

5400

2018

ДЕКЕМВРИ

26.04

0,040

0

0.260

350

5400

 

ГОДИНА

МЕСЕЦ

Наличен полезен обем(млн м3)

Q пбв  [mln m3]

Qнап  [mln m3]

Qек 

[mln m3]

Qек  [m3/h]

Qср год   [m3/h]

2019

ЯНУАРИ

26.14

0,017

0

0.260

350

5400

2019

ФЕВРУАРИ

26.26

0,010

0

0.260

387

5400

2019

МАРТ

26.33

0,010

0

0.260

350

5400

2019

АПРИЛ

26.45

0,010

0.800

0.260

361

5400

2019

МАЙ

26.42

0,011

1.500

0.260

350

5400

2019

ЮНИ

25.35

0,012

3.500

0.260

361

5400

                                                                         Δ =  - 9.74 млн м3           Σ = 0.93          Σ = 17.00              Σ = 3.12

 

В нито един момент обемът на водата не е достигнал лимита, което значи, че язовирът не се е налагало да бъде източван. И никога не е се е пълнил догоре!

 

За последните 12 месеца в язовира  водата е спаднала с 9.74 млн м3, а от него са източени общо 21.05 млн м3

 

Това значи, че за една година са влезли общо 11.31 млн м3 или средно 1291 м3/час.

Може и някой да е откраднал малко вода, естествено, но това е невъзможно под носа на БДДР и МОСВ. Плюс това, ако някой краде, той ще продължи да краде и при новия ВЕЦ...

 

Най-важното - от ноември, до март, притокът едва е покривал питейните нужди и екологичния отток!!! Не  остава нито една капка за новия ВЕЦ!

 

Сега, може и да е малко трудно за БДДР, но, всъщност, няма нищо сложно. Достатъчно е заедно да си припомним задачите от четвърти клас за пълненето на басейн от една тръба и изпразването от три /едната не през цялото време/

Поначало ние считаме, че задачите за басейните от елементарната математика трябва да се влючат в тестовете за служители в басейновите дирекции - предлагаме да проведем опреснителни курсове, ако трябва.

 

И така, надяваме се сега БДДР, предавайки нашите поздрави на др. инж. Славка К.,  да издаде отрицателно становище за допустимост, за да приключим всички заедно с мъките.

 

 

И сега, към доклада за посетени ВЕЦ на територията на БДДР:

 

21.07-2019г. Каскада Петрохан, водохващане на Студената река

Посещението е при нормално ниво на водите за сезона, тоест при маловодие. Съгласно ПУРБ 2016-2021 на ДР в момента на посещението Не Трябва Да Се Отнема Вода, а тя се краде всичката от НЕК ЕАД, за прослава на каскадата, собственост на Енерго Про, и за да не остава страната без ток.

Поредното нарушение на закона на територията на БДДР, които са прекалено заети да издават разрешителни и положителни становища за нови ВЕЦ-ове, кой от кой по-незаконен! Под водохващането на Студената река не тече нито една капка вода в защитена зона по директивата за местообитания Западна Стара Планина и Предбалкан.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0211-dam/2019-07-20

 

В никакъв случай не настояваме БДДР да отиде и да хване нарушителя НЕК ЕАД, освен ако не открият малко свободно време между незаконните си становища.

 

Накрая обръщаме внимание и на министър председателя - Уважаеми, такава анархия в МОСВ никога не е била! Изключение от това правило е само Дирекция Управление на Водите засега, откъдето понякога, но не винаги, изгрява по някой светъл лъч, както сега за язовир Ястребино. Молим, да вземете мерки!

 

 

За финал отново благодарим за отказа за водовземане от язовир Ястребино и за разбирането и съдействието.

 

Сдружение Балканка, гр.София

Страшно важен Доклад на сдружение Балканка до Министър Председателя, МОСВ и БДИБР относно "усвояването" на коритото на Марица където и да било и до БДДР за поредното нарушение в ДРБУ.

 


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание настоящия супер важен доклад доклад относно "почистването" на Марица навсякъде в ИБРБУ.

 

Преди доклада накратко информираме БДДР, че рибарниците на Дългоделска Огоста ПРОДЪЛЖАВАТ да извършват незаконно водовземане и да пресушават реката напълно! Могат да се убедят в това от снимките ни от вчера, 23.07.2019г. Намираме, че по този начин се извършва кражба на най-ценния обществен ресурс - водата, и БДДР не прави кой знае какво, тоест нищо, за да прекрати кражбата!

 

Нещо повече - вместо да санкционира нарушителя по такъв начин, че да го обезсърчи да продължава да краде водата, БДДР ще му издава разрешително за водовземане от две реки, та да узакони кражбата! Ето Ви съобщението на БДДР да се убедите:

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Razreshitelen%20rejim/Saobshtenia%20chlen62a%20ZV/2019/07.2019/PV3-53.pdf

 

Има нещо дълбоко сбъркано в системата на управлението на водите и този случай ще бъде добавен към жалбата ни до ГД Околна среда, тъй като се нарушава зловещо член 23 от Рамковата Директива за Водите!

 

Сега, към по-интересната част - спасяването на река Марица от БДИБР!

 

Относно ИП за усвояване на коритото на Марица в Пловдив и АПИ се впусна в боя за спасяването на мостовете на града!

 

В писмо до доста ведомства АПИ ПОТВЪРЖДАВА нашите предупреждения за рисковете безусловно и безпрекословно!

Ето само един кратък цитат от становището на тази присъдружна нам организация:

"Предложеното укрепване на стълбовете с габиони е нецелесъобразно и това Доста Добре е обяснено в становището на РК Балканка"...

 

С пълния текст можете да се запознаете ТУК:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/MARITSA_API_24.07.2019%20.pdf

 

 

Сега, след известни колебания решихме да помолим БДИБР да прочете становището на АПИ супер внимателно! Така може би ще открие, че копането на баластра по цялото корито на реката където и да било, а и по всички други реки, което БДИБР вдъхновено стимулира и разрешава навсякъде, поставя под риск сигурността на пътната инфраструктура, защото се подкопават мостове и подпорни стени!

Габионите, които са любимо средство на БДИБР, а и на останалите БД, НЕ СТАВАТ за укрепване на реки - нито на брегове, нито на мостове, нито на нищо! Е някой може и да не спечели това онова и може и да не отчисли на когото трябва, обаче Габионите Не Стават За Нищо, свързано с корита на реки!

 

Във връзка с горното сега се надяваме от приемната на министър председателя да Му обърнат внимание още веднъж да вземе да въведе закон и ред в това МОСВ и особено в Басейновите Дирекции! Ти ги предупреждаваш за рисковете, те си карат както си знаят,  после предупрежденията се случват и това си е!

Все пак, за Премиера може би ще е важно да научи, че тия работи които Той ни строи - мостове, пътища, магистрали, подппорни стени и т.н., Басейновите правят всичко възможно да ги унищожат, за да може някакви мижави връзкари да печелят жълти стотинки от изрязаните дървета и от изкопаната баластра, или пък от габионите, с които заместват сигурните подпорни стени.  

 

Във връзка с гореизложеното ОТНОВО настояваме за разглеждане на въпроса на разширено заседание на ВКСВ, в присъствието на АПИ!

За целта всички БД да изготвят карти на разрешените сечи и копане на баластра, за да се оцени бъдещето на критичните инфраструктурни обекти в неговата пълна красота и кумулативен блясък!

Ако не щете да направите заседание на ВКСВ, то поне си ги обсъдете тия неща на Басейновите съвети, ПАК в присъствието на АПИ! Специално за БДИБР ще дойдем и ние на тоя съвет!

 

Също така предлагаме Всяко становище за допустиммост и/или разрешително за ползване на ПВО за процесните дейности - рязане и копане на речните корита - Да Се Съгласува предварително с АПИ!

 

Молим, от приемната на МС и от Едно Гише на МОСВ да ни изпратят входящ номер на този доклад! После, като стане белята някъде, да не може да се оправдавате, че не сте предупредени!

 

И, между другото, понеже нещо взехме леко да се изтощаваме да изпълняваме ролята на Зелен телефон на трите БД, с които се разправяме непрекъснато, и на Инспекторат на МОСВ, предлагаме да ги уволните моментално и да измислите някой проект за финансиране на дейността ни, да видите тогава на какво му се вика Закон и Ред!

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

Сдружение Балканка, гр.София

 

вторник, 23 юли 2019 г.

0211 - ВЕЦ Петрохан - 2019-07-20Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0211 - ВЕЦ Петрохан - 2019-07-20

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.неделя, 7 юли 2019 г.

0253 - ВЕЦ Румянцево - 2019-07-06Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0253 - ВЕЦ Румянцево - 2019-07-06

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0170 - ВЕЦ Малък Искър - 2019-07-06Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0170 - ВЕЦ Малък Искър - 2019-07-06

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0101 - ВЕЦ Етрополе - 2019-07-06Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0101 - ВЕЦ Етрополе - 2019-07-06

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ