Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 28 октомври 2016 г.

Доклад ВЕЦ Хладилника и Златев

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДИБР на 09.10.2016г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, изказваме поздравления на екипа на министър Василева с поредния колосален успех - пресушаването на язвир Бебреш до рекордно ниско ниво, откакто е построен.

 

http://botevgrad.com/news/67500/Kritichno-nisko-nivo-na-yazovir-Bebresh--2260-m--pod-prelivnika/


http://botevgrad.com/news/67576/Cvetozar-Gavrilov-upravitel-na-ViK-Ot-vchera-nalagyaneto-na-vodata-podavana--ot-yazovir-Bebresh-e-maksimalno-nisko

http://balkanec.bg/nalyaganeto-na-vodata-dostigna-nay-niskoto-si-nivo-32845.html

 

Разбира се, има малък проблем - и Ботевград остава без вода за пиене, но то е маловажно в сравнение с необходимостта от развитие на хидроенергетиката у нас. Допускаме, че пак имате грешка в лимита на използваната вода, както на яз.Лобош, но от друга страна грешката води до полза за водещ бизнесмен като Валентин Златев, обезводнил собсвения си град, а това е много по-важно.

 

Поздравяваме Ви също така и с новата бъдеща ВЕЦ на язовир Огняново, за която са проведени обществени обсъждания с пет човека, което се дължи на перфектно работещата система за информиране на засегнатата общественост, създадена от Вас.

.Двама от тия пет са били кметовете на Елин Пелин и Огняново, а те са най-важни разбира се. Намираме бъдещата мощност на ВЕЦ-а от 1.5 мегавата за малко прекалена, на фона на водните количества, доставяни от река Лесновска в язовира, но все пак проектант е Славка Куюмджиева, собственик - Валентин Златев отново, и това обяснява всичко, включително Вашата готовност за съдействие.

 

Не на последно място изказваме, официална благодарност на целия екип на МОСВ и лично на министър Василева за бързата реакция по случая с възражението ни срещу ВЕЦ Енерджи Говедарци. Тази мълниеносна реакция даде възможност на община Самоков да издаде вече и разрешение за строеж, който той може да започне още от утре, но Вие няма защо да бързате вече.

Тъй като възнамеряваме да съборим разрешителното Ви за ползване на повърхностен воден обект в съда, сме убедени, че като го построят, ще го глобите с 5 - 10 хиляди лева и ще му разрешите да работи. Във връзка с огромното значение на това съоръжение за енергийната система на страната, настояваме за по-тежко наказание от глобата, например предписание или забележка, в стила и добрата практика на БДЗБР.

Издаденото разрешение обезсмисля евентуални Ваши действия за изготвяне на ДОВОС, ако бихте имали такива, естествено.

 

И сега - към доклада:

 

09.10.2016г. река Давидковска, ВЕЦ Хладилника

Посещението е при маловодие. През най-глупавия рибен проход на планетата се изпускат не повече от 20 л/сек, при минимално водно количество по разрешително от 300 л/сек. Реката е само на локви под возохващането.

 

Че рибният проход е най-глупавия на планетата сме имали удоволствието да Ви информираме още в първата жалба до ЕС, където сме изложили обяснение за причината. Същият рибен проход бе показан на конференция в Европейския парламент през ноември миналата година, тоест страната ни може да се гордее с него като принос в хидротехническата наука. Между другото - той продължава да отгговаря на изискванията за рибни проходи, залегнали в ПУРБ на ИБР и, в този смисъл, представлява прекрасна смекчаваща мярка.

 

Нещо повече, в района на стената на ВЕЦ се забелязват табели Риболова забранен. Тук бихме искали да Ви обърнем внимание, че собствениците на ВЕЦ не могат да забраняват нищо на никого, камо ли риболов където и да било. Давидковска река не е включена в заповедта на министъра на земеделието и храните за целогодишна забрана за риболов във водните обекти, ето защо молим, да вземете мерки и табелите да се махнат от собственика, понеже са незаконни.

 

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0309-dam/2016-10-09

 

По непотвърдени сведения собственикът възнамерявал да си зариби задбаражното езеро и да отглежда аквакултури, тоест риби за продан. Бихме възразили, тъй като тази дейност ще засили процеса на еутрофикация, а също и ще създаде проблем за миграцията на рибите от реката, понеже езерото ще трябва да е преградено в горния край, за да не избягат и развъжданите риби.

Така или иначе тези неща нямат значение, доколкото Давидковска река е напълно убита с Вашето любезно съпричастие.

 

Ето защо, молим, по този сигнал да не се извършват проверки, които да установят, че всичко е наред, освен ако не планирате такива. Може би - само за да махнат табелата за забрана на риболова, но не настояваме, понеже реката е мъртва и без това. Че попада в ЗЗ по Натура 2000 е най-маловажното нещо.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

вторник, 25 октомври 2016 г.

Доклад ВЕЦ на територията на БДУВДР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка, гр.София за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

 

Настоящия доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва

навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията

и да подобрим информираността и контрола над ползвателите на вода, защото явно, те не могат да се самоконтролират.

 

И двата доклада по-долу са с по-задна дата, от месец септември 2016г, но са достатъчно показателни за устойчивата тенденция към 

унищожение на реките обхванала нашите ширини през последните години.

 

Не мога да разбера, защо след като десетки пъти пишем доклади, сигнализираме и най-вече нагледно Ви показваме и посочваме извършените нарушения,

наивно поели ангажимента да помагаме, отново и отново ставаме свидетели на едни и същи нарушения. Не мога да разбера, как при цялото мълчание

от страна на институциите изведнъж случаят с ВЕЦ "Луна" на река Ботуня беше наречен от всички екологична катастрофа!  Явно за пред медиите това 

е екологична катастрофа. А какво е питам това да пресушиш река ? Нима е по-малка екологична катастрофа ? Изобщо някой съзнава ли , че говорим за вода: средата в която се предполага, че е възникнал живота. Среда, без която никой не би изкарал и седмица. Разберете, че ние отдавна не Ви говорим само за нашите любими риби. Говорим за всичко, свързано с водата, включително и хората, защото както е в случая с река Ботуня, убивате поминъка на хората. (но вие затова също бяхте предупредини, освен за проблема с тинята).

 

Поздравявам министерството за санкциите предприети срещу ВЕЦ "Луна", но не бързам да се радвам, докато случаят не приключи.

 

Искам да Ви обърна внимание на един факт: тази годината черните фотоапарати на нашата карта http://dams.reki.bg/Dams/Map се увеличиха многократно, 

голяма част от тях се затвърдиха завинаги като такива, даже спряхме да изискваме от Вас проверки по някои случаи, защото очевидно само ще е загуба

на време и пари, реките са унищожени при последователни проверки години наред, а санкциите, които бихте наложили всеки един инвеститор си ги е предвидил отдавна като "перо" от бюджета.

 

Моля Ви, вършете си работата, за която сте избрани. Нашият успех в улавяне на нарушителите е почти 100%, и то без да ни е работа, а вашият

 е 14%, по декларираните наскоро данни. В училище по точковата система за 3-ка беше нужно над 50% покриване на материала. Колко да ви пишем 

.... сами си дайте оценката, защото ние за нашия успех сме сигурни и всичко сме показали и описали. Очевидно има някакво необяснимо на пръв поглед 

разминаване ?

 

Съзнавате ли, че най-лошите сценарии, за които Ви предупреждаваме се случват. Ето от това ни боли, от бездействието. От това, че с лека ръка се допускат пагубни за екосистемите действия.

 

И сега резултатите от посещението са както следва:

 

ВЕЦ Роса

 

Посещението е при маловодие от дата 03.09.2016г.

Водохващането за ВЕЦ Роса в Маловодие взема почти всичката вода от река Леви Искър. Единствената вода, която се изпуска в коритото се процежда

през една кофражна дъска, поставена на отвора на рибния проход - добре познато инженерно решение от много други случаи. Много жалко, защото

мястото, на което е изградено водохващането, размахът, с който е работено и размерите на съоръжението на практика не дават никакви шансове

на и без това ликвидираната река Леви Искър. Малко под ВЕЦ-а има старо питейно водохващане. А както ще видите от последната снимка,

малко по-нагоре от водохващането за ВЕЦ Роса реката тотално изчезва. Знаем, че на границата на парка има друго водохващане за питейно-битово

водоснабдяване и знаем, че над него река със сигурност има !!! 

 

Координатите на водовземането са:

N42.239083, E023.518638

 

Може да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт, както и видео клипа:

 

http://dams.reki.bg/0248-dam/2016-09-03

 

 

МВЕЦ Ермa

 

Посещението е при маловодие от дата 17.09.2016г., като машината работеше. Водохващането изпуска вода през рибния проход, но рибния проход е абсолютно непреодолим за риби и други водни организми и се нуждае от сериозна преработка.

Обръщаме Ви внимание, че под ВЕЦ-а, на екологичните води има второ, незаконно насипно водохващане за рибарник, което прекъсва

реката за кратък участък, въпреки че реално ползва много малка част от водата. 

През това водохващане водата преминава единствено процеждайки се през камъните.

Последните три снимки са от незаконното водохващане.

 

Координатите на водовземането са:

N42.868532, E022.655144 

 

Важно!!!: Водохващането попада в две защитени зони от мрежата Натура 2000:

 

 "Руй" BG0000313 - по директивата за опазване на хабитатите;

 "Руй" BG0002112- по директивата за опазване на птиците;

 

Може да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0098-dam/2016-09-17

 

Моля, за това водохващане да ни изпратите данни за разрешеното минално водно количесто по разрешително, за да го публикуваме на сайта.

 

Предварително Ви благодарим!

 

--

 

понеделник, 10 октомври 2016 г.

Каньонът на водопадите край Смолян сега е невероятно красив

вижте снимки тук: в. Малица

07.10.2016   |   11:15

Каньон с причудливи форми като на Стоунхендж и с 46 водопада привлича на 6 километра от Смолян. Красивите образувания са дело на водата, ваяла през вековете планинския разлом между връх Перелик и областния град. Районът е много красив, но не е толкова познат за туристите.

Каньонът на водопадите се намира в началото на резервата Сосковчето, който е на 6 километра от смолянския квартал Средок. До Каньона има екопътека, дълга около 5 километра, чието начало е от последните къщи на града. Друг подход към водопадите води от местността Арнаутското, която се намира по пътя от Смолян за село Стойките. Самото начало на пътеката започва от стар римски мост. Целият маршрут е означен с маркировка и знаци, има два заслона с места за пикник около тях, 3 беседки, посетителски център на два етажа и паркинг. До каскадата от малки и големи падове на вода се стига през резервата "Сосковчето", който е с площ 173 хектара.

Доскоро резерватът бил недостъпен за обикновените туристи, но след изграждането на екопътека "Каньонът на водопадите" по проект на община Смолян природните красоти стават достояние за всички любители на величествени картини. Районът е много благодатен за фотографите и мечтателите, особено през октомври, когато планината се нагиздва в незабравима пъстра премяна.

Екопътеката с водопадите се изминава средно за около 4 часа пеша. Маршрутът минава през 18 метални и живописни дървени мостчета над Еленска река, прави кръг и се връща в изходната си точка, така че не е необходимо да се връщате по същия път. Изкачването е предизвикателство, защото денивелацията е около 700 м, а най-горната точка е на около 1800 м надморска височина. Първият водопад се нарича Ропката. Водата му е издълбала дупка в скалата и оттам идва името му (б. а. родопчани казват на дупка "ропка"). След него водата се стича надолу и пропада в "казани", както се нарича и следващият водопад. Т. нар. "редени камъни" се намират над водопадите Ропката и Казаните и могат да бъдат сравнени с формите на Стоунхендж в Англия, но естествено създадени от природата. Част от тях наподобяват амфитеатър, а други са като пирамиди и кули. Следват водопадите Каскадите и Сърцето, което наподобява едно от седемте Рилски езера.

Последният по-голям водопад от общо 10-те в редицата е най-внушителен. Водните струи на Орфей падат от 70 метра височина, наподобявайки арфа. Той се счита и за най-високия водопад в Родопите. Често ако човек се загледа във водната му завеса, при слънчево време, ще види дъга. Иначе по целия път могат да се видят общо 46 преливащи едни в други водопади. Над тях има три панорамни площадки на надморска височина над 1700 м, от които се откриват надиплените гънки на Родопите, зелените върхове на Перелик и пейзажи до границата ни с Гърция.  

По пътя към водопадите можете да зърнете диви кози, глухари, сърни, та дори и мечка. "Сосковчето" е изключително богат на ценни растителни и животински видове - 195 вида гръбначни животни, 44 вида бозайници, 43 вида птици, 4 вида риби, 2 вида земноводни и 4 вида влечуги. Тук виреят и 190 растителни вида, като 16 от тях са с природозащитен статус, 4 са включени в Червената книга на България, и 95 лечебни растения. По нея има величествени дървета, като например един бук, който е на над 400 години и обиколката на ствола му е 4,20 м. Има и смърчови дървета с обиколка около 4,50 - 4,70 м.

Пак ВЕЦ Пчелина

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДЗБР на 06.10.2016г.

 

Става дума отново за ВЕЦ Пчелина.

Продължава да изпуска отровите от язовира, за което можете да се убедите от следния линк:

 

http://www.bigfish.bg/news/novini/Otrovite-ot-Lobosh-bliknaha-v-Struma.html

 

През лятото Ви предупредихме, че реката в ЗЗ Земен ще бъде унищожена и Вие го разрешихте. На 08.09.2016г го пуснахте отново.

На 03.10.2016г Министър Василева любезно ни уведоми, че ВЕЦ-ът е спрян отново.

 

И днес пак работи.

Сега имаме удоволствието да Ви предупредим, че ако ВЕЦ Пчелина продължи да работи, ще изтрови цялата река до следващия язовир в Република Гърция.

Молим отново да спрете ВЕЦ-а.

 

Благодарим на всички за разбирането и съдействието.

 

Отровите от „Лобош" бликнаха в Струма!

Река Струма тече млечнобяла, смрадлива и пълна с гадории под язовир „Лобош", алармираха колеги от пернишката риболовната дружина. От водата се разнасяла непоносима воня! Причината според тях е онази, за която алармирахме и по-рано. Отскоро там работи вец, който изпуска ударни дози утайка и мизерии от язовира. „Лобош" е утайник на Перник от десетилетия насам, а на дъното му се съдържа цялата Менделеева таблица. В момента на реката е истинска екокатастрофа, твърдят още колегите риболовци. Преди около месец във водата имаше значително количество изтровена риба, но тогава от РИООС – Перник казаха, че уж ставало въпрос за маловодие. Вецът прави мизерии на реката още от началото на годината, когато се изпускаше огромно количество вода от „Лобош" и местните хора възроптаха срещу това. После централата врътна кранчето и Струма буквално спря да тече. Сега пак са пуснали водата, която тече заедно с утайките, миризлива, гадна и отровна. Bigfish.bg призовава властите да се намесят най-енергично срещу това безобразие! Освен това възнамеряваме да информираме и властите в съседна Гърция, тъй като помиите от „Лобош" текат и към тяхната територия. Докога ще траем този екотероризъм, колеги риболовци и природолюбители?

 

 

Доклад за ВЕЦ в Източнобеломорски район - Пловдив

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДИБР на 29.09.2016г.

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, имаме удоволствието да Ви уведомим, че получихме покана от ЕИБ /това е Европейската Инвестиционна Банка/ за участие в конференция в Киев на тема - участие на гражданските обединения при взимането на решения от финансовите институции.

Намираме тази покана за високо признание на нашата дейност - особено по отношение на бъдещия в минало време ВЕЦ Илийна, който продължава да е абсолютно незаконен до степен на абсурдност. За тази ВЕЦ осъществихме ползотворно сътрудничество с някои други Европейски финансови институции, както много добре знаете. Същото предстои да направим и за бъдещия в минало време язовир Яденица - една от горемите измами на НЕК.

 

И сега към доклада:

 

На всички ВЕЦ посещението е при хипермаловодие, тоест те не би трябвало да работят изобщо.

 

1. Водохващане на Крива река под Сестримо - непосредствено преди вливането в Марица.

Това съоръжение няма разрешително за водовземане/ползване в БДИБР и те не знаят на кого принадлежи то. Ето защо, молим, ако от МОСВ знаят кой е собственик - да ни уведомят.

 

При маловодие водохващането работи. Изпуска около 5л/сек, а минималното водно количество е неизвестно. Реката отдолу е само на локви. На теория трябва да е много пъти по-голямо от 38 л/сек, колкото е на по-горния далечен ВЕЦ Света Петка на същата река.

Някой е изсипал купчина баластра над баража, който е задръстен догоре с тиня и инертен материал.

Допускаме, че баластрата е изсипана, за да може да се ограничи допълнително оттокът в реката и всичката вода да отива в канала, което е доста разумно от гледна точка на използването на водните ресурси за хидроенергия, която не трябва да се губи безмислено по речните корита.

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0487-dam/2016-09-29

 

2. ВЕЦ Света Петка на Крива река над Сестримо

При маловодие работи. Изпуска около 25л/сек, а минималното водно количество е 38. Този ВЕЦ е на екологичния минимум на каскада Белмекен Сестримо

 

ЗАДБАРАЖНОТО ЕЗЕРО Е ИЗЧИСТЕНО ОТ ТИНЯТА.

Тя е изхвърлена на около двеста метра по-нагоре, на една поляна.

Там има и купчини баластра в реката. Има следи от фадрома по дъното.

Описаното действие е извършено наскоро - следите от фадромата все още се виждат по дъното. Намираме този начин на механично чистене за много полезен, защото се спестяват усилия. Реката се размътва малко под баража, но това няма значение, доколкото тази река сме я снимали неедноккратно суха като барут.

Несъмнено описаното действие е подходящо да бъде включено в проекта на РЕЦ за ЦИЕ, където досега имаше празнота. Вадиш тинята с фадрома и я изхвърляш на някоя поляна - толкова е просто. Единствен проблем за решаване остават случаите, при които техника не може да стигне до езерото, но той е маловажен. Тук добрата новина е, че тинестите наноси не са токсични, а и една част представлява инертен материал - пясък и чакъл. По едрият инертен материал е изсипан на купчини покрай речното корито, където си му е мястото, разбира се.

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0257-dam/2016-09-29

 

3. ВЕЦ Ели дере на едноименната река.

При маловодие работи, но изпуска водно количество - не повече от 250 л/сек. За тази ВЕЦ е определено минимално водно количество 300 л/сек, в което има груба грешка - за по-горния и далечен ВЕЦ Долене 1 то е 390л/сек, а за долния ВЕЦ Ляхово, който е много наблизо - 680л/сек. Молим да си проверите това водно количество и да го измените, за да съответства на закона.

 

Ако намерите за необходимо - предлагаме да включите мярката в ПУРБ

Рибният проход преценяваме като недостижим и непроходим за видовете мряна и клен /речен кефал/, което е нормално у нас.

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0091-dam/2016-09-29

 

4. ВЕЦ Ляхово на река Ели Дере /Чепинска/

При посещението отнема вода от реката, но изпусканото водно количество е в рамките на минималното.

Рибният проход продължава да е недостижим и непроходим, което е нормално хидротехническо решение у нас. В горния край е затапен с дъски

 

ЗАДБАРАЖНОТО ЕЗЕРО НЕ Е ЗАДРЪСТЕНО С ТИНЯ.

Когато не се напоява не би трябвало да работи.

Вторият клип показва старото водно колело за напояване.

 

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0165-dam/2016-29-09

 

Накрая на този доклад се налага да се върнем на случая с ВЕЦ Илийна. Споменавайки тази ВЕЦ, се сещаме да изкажем официална благодарност на МОСВ, че ни отказаха достъп до информация по ЗДОИ без основания.

Допускаме, че този отказ се основава на оценката на МОСВ по отношение на нашата дейност, а именно - че не влагаме достатъчно усилия във взаимодействието, което сме си обещали взаимно, преследвайки общата ни цел за опазване на живота в реките. Ето защо обещаваме да влагаме много повече усилия занапред.

 

Напълно изключваме възможността да има нещо за криене от страна на МОСВ по случая, както и другата възможност - министър Василева да е поела определени ангажименти пред игумена, когато му подари луксозно издание на Червената Книга, за да се запознае с хидробионтите, предмет на опазване в ЗЗ Рилски манастир, които смята да ликвидира.

 

Въпреки това, Ви информираме, че тази хипернезаконна ВЕЦ няма да бъде построена - ако трябва ще преместим и скрием от Вас цялата планина.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ