Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 11 май 2023 г.

Важно съобщение до медиите и обществеността

До заинтересованата общественост!

Изключително ВАЖНО съобщение от сдружение Балканка!!!

До нас пристигна уведомление от НЕК ЕАД, чрез Община Кричим, за
предстоящи манипулации с главен изпускател на язовирната стена на
язовир Кричим.

На 16.05.2023г., на няколко етапа, през 30-45минути, от 9:30ч в
коритото на река Въча ще се изпускат до 235м3/сек. За сравнение,
нормално протичат около 5м3/сек.

Бъдете внимателни. За съжаление нито осведомителни табели, нито
сигнализация има по реката, нито какъвто и да било друг начин за
уведомяване на хората по реката.

Моля споделяйте, за да не гледаме по телевизията и да не четем за
удавени рибари.

А ето какво писмо изпратихме и до компетентните институции от
системата на МОСВ и Министерство на земеделието, доколкото дейността
би трябвало да е съгласувана с тях:


"Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите
свързани с околната среда в Сдружение Балканка - гр.София, Ви
информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за
спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/МВЕЦ, във
връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД,
изпращам сигнал във връзка с предстоящи дейности по река Въча.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи,
животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал).

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР и РИОСВ Пловдив като
компетентни институции, но го пращаме до всички БД, с една единствена
цел: да виждат какво се случва навсякъде.

До нас пристигна уведомление от НЕК ЕАД, чрез Община Кричим, за
предстоящи манипулации с главен изпускател на язовирната стена на
язовир Кричим.

На 16.05.2023г., на няколко етапа, през 30-45минути, от 9:30ч в
коритото на река Въча ще се изпускат до 235м3/сек. За сравнение,
нормално протичат около 5м3/сек.

За съжаление нито осведомителни табели, нито сигнализация има по
реката, за която толкова се говореше, нито какъвто и да било друг
начин за уведомяване на хората по реката. Аз съм участвал в спасителна
акция на риболовци, когато преди 2 години 6 човека спасявахме две
момчета от един остров след рязко покачване на нивото. Мои приятели са
попадали в клопката на водата, а нека не забравяме, че имаме и смъртен
случай с риболовец от преди 2 години. Протести и напразни обещания. И
въпреки многото обещания, нищо не се случва. Чест прави на община
Кричим, че ни информират, за да предупредим обществеността.

До БДИБР и РИОСВ Пловдив. Моля да ни информирате, дали дейността е
съгласувана с вас. Безспорно манипулации с главен изпускател на
язовирна стена и хидропикинга, който се очаква в реката е огромно
въздействие върху ПВО и по-специално върху Защитена зона "Въча -
Тракия". Разбира се очакваме да ни информирате, че реката ще бъде
частично стерилизирана и после сама да се оправя.

Обръщам внимание също така, че дейността е предвидено да се извърши в
период на размножаване на ихтиофауната в реката, определен със заповед
на Министъра на земеделието и съгласно разпоредбите на Приложение 1
към чл. 32, ал.1 от Закона за рибарство и аквакултури и в случая не
става въпрос за аварийно изпускане.
Това означава, че ще имаме брутално въздействие върху защитени видове,
което никой няма да оцени.

Моля споделяйте, за да не гледаме по телевизията за удавени рибари.

Докладът изпращаме и до Световната Банка, доколкото на тях е възложена
изработката на новите планове за управление на речните басейни. По
време на обществените обсъждания за определяне на значимите заплахи,
входирахме становище от хидробиолога Пенчо Пандъков, в което той
настоява сред значимите заплахи да се включи и хидро-пикинга, който
възниква след много от изградените ВЕЦ по реките. Това въздействие се
оценява на много места, изследва се, пишат се цели научни трудове по
въпроса, но не и у нас.

Е, сега ще станем свидетели на хидро-пикинг с кратност 50 пъти над
нормално протичащите в реката водни количества и това въздействие
никой няма да е оценил. Даже ще се извърши и в период на размножаване
на ихтиофауната. И докато за защитените видове, риби и безгръбначни в
реката, никой не се е и загрижил, колкото и абсурдно да е това само по
себе си, ще ви дам пример, че ако рибар реши да задържи дори 1
балканска пъстърва от реката, той може да бъде санкциониран най-малко
1500лв.

И какво ще последва, рибарите ще събират пак парички от джоба си, за
да правят акции по почистване, за да зарибяват реката, за да охраняват
реката, до следващия път. И съвсем логично си задават много въпроси:
Имаме ли компетентни институции? Как се оценяват въздействията? Този,
който въздейства негативно, как бива санкциониран и какви смекчаващи
мерки се прилагат срещу въздействието?

Като инженер-енергетик разбирам важността и стратегическото значение
на системите на НЕК, както и необходимостта от тяхната поддръжка, но е
крайно време някой да им напомни, че реката не е изкуствено водно
тяло, а речна екосистема, защитена при това, и са длъжни да прилагат
редица смекчаващи мерки, които някой разбира се, трябва да им вмени! А
това, докато на хидро-пикинга се гледа като на незначително
въздействие у нас, трудно ще стане. И все пак ... то не са
пресушавания, то не са потопи ... и нищо. Човек се удави и пак нищо!"

--

Сдружение "Балканка"

сряда, 10 май 2023 г.

Медиен мониторинг

8 май 2023Планина в ремонт: ПАВЕЦ "Чаира" все още не работи, но няколко други ВЕЦ-а се ...
ПАВЕЦ "Чаира" ще може да заработи частично най-рано през 2025 г. Рехабилитацията на "ВЕЦ Въча -1" обаче завърши успешно в края на април. Ремонтите по ...Иван Пандъков: ВЕЦ е пример за това, че възобновяема енергия не означава ...
За ВЕЦ мога да кажа безспорно, че капацитетът е ограничен. България е най-бедната на води страна в Европейския съюз с изключително нерегулярен ...вторник, 2 май 2023 г.

Медиен мониторинг


1 май 2023ВЕЦ "Въча 1" посреща модернизирана 90-годишния си юбилей - Mediapool.bg
С частично обновено оборудване посреща 90-годишния си юбилей ВЕЦ "Въча 1". Рехабилитацията ѝ бе завършена преди дни, а модернизираната ...Една от най-старите ВЕЦ ще продължи да доставя зелена енергия | Бизнес.dir.bg
От 26 март ВЕЦ Въча 1, въведена в експлоатация през 1933 г. е с нова Открита разпределителна уредба (ОРУ) от 110 kV, нови хидроагрегати и командна ...Модернизираха ВЕЦ "Въча 1" с близо 10 млн. лева - Banker.bg
Националната електрическа компания завърши рехабилитацията на ВЕЦ "Въча 1" край Кричим. Това значително удължава живота и подобрява надеждността ...Модернизираха ВЕЦ "Въча 1" с близо 10 млн. лева - Новини - БНР
Националната електрическа компания завърши рехабилитацията на ВЕЦ "Въча 1" край Кричим. Това значително удължава живота и...Приключи рехабилитацията на ВЕЦ "Въча 1" в Кричим - БТА
Това съобщи по време на официалното представяне на обновения ВЕЦ изпълнителният директор на НЕК Мартин Георгиев. Рехабилитацията обхваща модернизация ...

Кричим - Рехабилитация на ВЕЦ "Въча 1" - БТА
Кричим (26 април 2023) Приключи рехабилитацията на ВЕЦ "Въча 1" в Кричим, която започна през 2018 година. Проектът на стойност 9.6 млн. евро е ...

За 220 милиона и след 5 години ПАВЕЦ Чаира може да заработи напълно - News.bg
... по програма за заетост за извършване на специализирани дейности. Ако не се лъжа във ВЕЦ "Батак" генераторите са "Сименс" и са на 7О години.ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ