Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 30 март 2017 г.

Доклад язовир Жребчево

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, моля, да се запознаете с поредното нарушение на законодателството.

 

Докладът е от съмишленик на целите, които си е поставило сдружение Балканка, а именно - спазване на законодателството в страната. Не го препращаме директно, за да не се разкрие самоличността на човека, но прилагаме оригиналния текст на писмото:

 

На 23.03.3017 г. посетих изградения бент на р. Тунджа в опашката на язовир Жребчево, който има изграден рибен проход. Рибният проход не става за нищо, във водобойния кладенец на бента се бе събрала риба, която се опитваше да прескочи преградата неуспешно. Покрай бента се навъртаха съмнителни хора които просто чакаха удобен момент да започнат да я излавят с мрежи , парашути и кой каквото има под ръка. Това се случва почти всяка година, с изключение на годините когато нивото на язовира е достатъчно високо и преградата е преодолима, но това съвпадение на високо ниво и размножителен период е изключително рядко – на десет години една. Бента е изграден за да повдига нивото на река Тунджа с цел пълнене и подържане на нивото на рибарници Николаево, които са собственост на частна фирма. По бента са сложени и чували с пясък, както се вижда на снимките приложени към настоящия мейл. Мястото е изключително важно защото изградения бент прекъсва възможността на популациите на местинте видове риби обитаващи яз. Жребчево да се размножават в течащите води на р. Тунджа.

Моля да подадете сигнал до БД пловдив и до ИАРА Сливен, с искане да се направи проверка на която да изискате и да присъства и собственика на съоръжението, като проверката следва да е в най-близки дни за да се хване размножтелния период на рибите и струпването им при бента, дори считам че присъствието на ИАРА ежедневно там е необходимо. Освен това държавните институции следва да се размърдат малко и да накарат собственика на съоръжението да изгради рибен проход, който да осигури миграцията на рибите и да се предотвратят масовите струпвания през размножителния период, което ги прави лесна плячка за местните бракониери. Знам че в БД реагират на Вашите сигнали и се извършват проверки....

 

Ето и един видео клип в потвърждение на гореописаното:.

https://www.youtube.com/watch?v=QAPMMnBGO-M&feature=youtu.be

 

Предварително се извиняваме, но се очаква подобни сигнали от наши приятели риболовци да зачестяват все повече, докато нещо не се промени към по-добро.

 

Надяваме се по сигнала да бъде извършена проверка и да бъдат взети необходимите мерки съгласно закона.

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието.

вторник, 21 март 2017 г.

Честит Световен Ден на Водата


> Уважаеми дами и господа,
>
> В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, поздравяваме всички Вас със Световния Ден на Водата 2017!
>
>  
>
> Пожелаваме Ви много повече успехи в усилията за опазване на водите и тяхното устойчиво използване.
>
>  
>
> Използвам случая, за да Ви запозная и с едно много поучително писмо на нашите приятели от DEF /Danube Environmental Forum/:
>
> http://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/def_water_day_3_2017.pdf
>
>  
>
> На второ място, поздравяваме БДДР, че са спечелили делото с обжалването на тяхното решение по случая с ВЕЦ Луна, който миналата годи уби река Ботуня и ЗЗ Билерниците!
>
>  
>
> На трето място, прикачваме и едно писмо на Камарата на Инженерите /КИИП/ по основните проблеми, с които се борим всички ние, заедно с Вас - кой-повече, кой-по-малко:
>
> http://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/pismo043.pdf
>
>  
>
> Може би някои от Вас са го получили, но останалите не са и затова го изпращаме до всички.
>
>  
>
> Както сами разбирате, първоначалния вариант на писмото е е написан от отговорника на сдружение Балканка по екосистемни проблеми, но после е дадено на двамата хидроинженери от комисията на КИИП и те решиха какво ще пише в писмото! Подчертавам - дори свестните хидроинженери у нас вече се възмущават от това, което се случва, и нещата трябва да тръгнат към по-добро!
>
> Напомням, че някои от получателите на това писмо са членове на КИИП и са длъжни да спазват решенията на тази организация, както и да пазят доброто й име.
>
>  
>
> Настояваме за повече добри новини, като тази, че ВЕЦ Луна е спрян!
>
>  
>
> Честит Световен Ден на Водата
>
>

понеделник, 20 март 2017 г.

Доклад за деривация Яденица на територията на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени водохващания на територията на БДИБР на 18.03.2017г.

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че го изпращаме и до НЕК ЕАД, по причина че посещението е тематично, във връзка с бъдещия в минало време язовир Яденица.

Но преди всичко изказваме благодарност на БДЗБР за отговора, който получихме по предходен наш доклад. Уведомяваме ги, че в този отговор се съдържат потвърждения на твърдението ни за извършени нарушения на законодателството във връзка с издадени от БДЗБР разрешителни за водовземане, както следва:
1. За каскадата Санданска Бистрица - ако разрешителните са издадени през 2008г., тоест преди ПУРБ 2010-2015 - това няма никакво значение, защото определението за минимален допустим отток тогава беше включено в една заповед на министър Долорес Арсенова от 2003г., която даваше същото определение, както сега то е записано в ПЗР на ЗВ.

2. Ако за водохващане Картала на Благоевградска Бистрица наистина БДЗБР е определила минимално водно количество от само 23л/сек - това е още по-тежко нарушение на законодателството, въпреки че при нашите посещения дори и тия 23 л/сек не се изпускат. Обръщаме внимание на БДЗБР, че 23л/сек не осигуряват никакъв живот в коритото на реката под водохващането. Приканваме ги да осъществят хидробиологичен мониторинг на реката под водохващането, за да установят, че там няма следа от живот.
Информираме БДЗБР, че към точката на водовземното съоръжение минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост при ненарушен режим на оттока в реката е поне 9 пъти по-голямо от това, което те са определили по разрешително. И ако разгледат първия клип от репортажа за Картала:
... ще се убедят, че реката е пресушена горе под водохващането, за да работи каскадата Бл.Бистрица, а не за питейните нужди на Благоевград. Клипът показва тръбата под последния ВЕЦ, която изхвърля отработените води в реката.
Припомняме на БДЗБР, че в техния РБУ има още множество брутални грешки в определените минимални водни количества, вследствие на което те са унищожили живота в прекалено много реки. В случай на интерес от страна на висшестоящия орган - можем да предоставим пълна информация по въпроса.

И сега - към доклада за деривация Яденица
Посещението е част от подготовката на сдружението да спре инвестициония план за язовир Яденица, за което вече имаме почти пълна готовност и само чакаме някъде да се публикуват новите ДОВОС/ДОСВ, за да си довършим работата по тяхното отхвърляне. Изразяваме и съжаление, че БДИБР са го включили бъдещия в минало време язовир в ПУРБ 2016-2021 на ИБР, като дори са обсновали изключение по чл.156е за тази измама, като съжаляваме още повече, че изключението е обосновано в нарушение на ЗВ. Много лошо впечатление прави и фактът, че оценката от приложение 5 на раздел 5 на ПУРБ 2016-2021 на ИБР е написана от самия инвеститор - НЕК ЕАД.
Тоест вълкът е написал оценка на въздействието си върху агнетата, и се питаме кои още части от ПУРБ са написани пак от НЕК?

Напомняме и че, предходното посещение беше при маловодие и тогава водохващания №4 и №5 на деривация Яденица не изпускаха капка вода.
За да е пълна картината, сега посетихме същите водохващания при обилно снеготопене и те пак не изпускаха капка вода. Обръщаме внимание на БДИБР и на НЕК ЕАД, че водохващане №4 е на десен приток Юндолска, който се влива на около 150 метра под водохващане №5, тоест двете водохващания са почти едно до друго и и двете не изпускат капка вода и при пълноводие, и в Юндолска не тече нищо, което представлява тежко нарушение на ЗВ.
За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Гледайки как са пресушени всичките тези реки, и как БДИБР не прави нищо по въпроса, и отчитайки например безгрижното отношение на БДЗБР към тежките нарушения на законодателството, извършени от самата БДЗБР при определяне на минималните водни количества, за които споменахме, не можем да не попитаме МОСВ и подчинените му структури - Вие органи за опазване на околната среда и водите ли сте? Или сте органи за устойчивото им използване, или сте органи за устойчивото им унищожение?
И за какво изобщо взимате заплатите си от нашите данъци?

Накрая на този доклад отново отправяме покана към БДИБР за съвместна проверка по всички водохващания на деривационен канал Яденица! Надяваме се БДИБР да разбере, че тези постоянни покани са част от стратегията на сдружение Балканка да спре бъдещия в минало време язовир, предотвратявайки по този начин безумното харчене на обществени средства за него и окончателното ликвидиране на река Яденица. Не можем да  разкрием напълно стратегията в нейната дълбочина, но колкото повече такива покани БДИБР не приеме, толкова по-зле става за тях и за язовира, защото едното от твърденията ни се доказва безусловно. Става дума за твърдението, че НЕК ЕАД е най-големия престъпник по реките у нас и басейновите дирекции /с изключение на една/, упорито отказват да прилагат закона.

Негласно потвърждение откриваме и в отказа на EVN да участва съвместно с НЕК ЕАД в другото мегаломанско престъпление - каскадата Горна Арда и се гордеем, че и ние имаме малък принос EVN да разбере що за стока е НЕК ЕАД.

Поканата за съвместна проверка с БДИБР е валидна за дните до четвъртък тази седмица или след 02 април, защото идната седмица ще вземем участие в световна конференция на организации като нашата за опазване на водните ресурси на планетата и тяхното устойчиво, природосъобразно използване.

Предварително благодарим, ако БДИБР приеме поканата.
Молим БДЗБР да не извършва проверки по този сигнал, които отново да докажат, че всичко е наред, защото нищо не е наред.

четвъртък, 16 март 2017 г.

При второ правителство в Пловдивско се ползват минни отпадъци за улични настилки

10.03.2017 14:30 4067 0

Спрете извозването и използването за направа на улична настилка на отпадъци от мина "Влайков връх" до село Елшица, Панагюрско. Това са поискали от "Зелените" на специална среща със служебния министър на околната среда и водите Ирина Костова. 

По думите на Сандов за Actualno.com става въпрос за отпадъци, които се използват за насипване на строителни обекти – например улици в населени места покрай Пловдив. Фирмата, която използва и извозва отпадъците, е "ПИМК" ООД. 


Пред Actualno.com Васил Кадринов, който е представител на Българския център за зелена икономика, обясни, че с въпросните отпадъци са построени улици в над десет населени места в Пловдивско. Сред тях са селата Цацарово, Бенковски, Войсил, Радиново, Костиево, Строево, Граф Игнатиево, Скутаре, Рогош, Маноле, Манолско Конаре, Ясно поле и Войводино.„Зелените“ са получили и сигнал, че камиони, извозващи минни отпадъци, са ги използвали на строителен обект в близост до училище на бул. "Шести септември" в Пловдив. Точно този сигнал ги е накарал да поискат незабавна среща с Костова. 

 Какво се използва и кой е отговорен? 

 Оказва се, че проблемът изобщо не е новост. Сигнал е бил подаден пред депутатите от 43-тото Народно събрание Методи Андреев и Борис Янчев, които са отнесли случая до ДАНС и са задали въпрос на предишния екоминистър от кабинета „Борисов 2“ Ивелина Василева. Тя е отговорила писмено, като потвърждава, че „ПИМК“ ООД използва трошачно-пресевна инсталация до село Елшица, за да натрошва „скален материал“. В отговора си Василева посочва, че Община Марица е дала на „независима лицензирана лаборатория (Аграрен университет – Пловдив) проба за изследване и там установили наличие на цинк, мед, олово, кадмий, манган, хром и никел, но "под допустимите норми". Самата Василева в отговора си обаче признава, че "скално-земните маси представляват минни отпадъци". Държател на тези отпадъци е държавната „Панагюрски мини“ ЕАД. 

 Няма нужда да доказваме, че не сме маймуни, иронично коментира г-н Кадринов съдържанието на отговора на Ивелина Василева и цитира директно Наредбата за управление на минните отпадъци и Европейската директива за минните отпадъци, които забраняват използването на такива отпадъци в населени места. Г-н Кадринов посъветва и отговорните лица да видят какво предизвиква вдишването на манган - "Паркинсон". Той добави, че фирма "ПИМК" ООД е и доставчик на строителен материал за други фирми. 

 Какво следва? 

 Сметната палата проверява доколко държавата и общините се борят с мръсния въздух И Васил Кадринов, и Борислав Сандов предупреждават, че има готовност за протестни действия, ако проблемът, застрашаващ сериозно здравето на стотици хора, не бъде решен и "схемата за облагодетелстване на определени фирми продължава". Г-н Кадринов уточни, че евентуалният протест ще е пред депото на фирма "ПИМК" ООД, което се намира в близост до отклонението на Пловдивското околовръстно шосе към Пазарджик.

Прочети още : https://www.actualno.com/plovdiv/pri-vtoro-pravitelstvo-v-plovdivsko-se-polzvat-minni-otpadyci-za-ulichni-nastilki-news_598635.html
© Actualno.comсряда, 8 март 2017 г.

Доклад - ВЕЦ на територията на Басейнова дирекция Западнобеломорски район и парк Пирин

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени водохващания на територията на БДЗБР на 04.03.2017г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че го изпращаме със закъснение, по причина че в рамките на взаимодействието между нашите организации, се наложи да противодействаме на решението на МОСВ за НП Пирин, заради което загубихме доста енергия и време, и се извиняваме.

 

Все пак, във връзка с противоречивите действия на МОСВ по повод ПУ на НП Пирин, сме длъжни да уведомим министъра на ОСВ, че планът за управление на парка е крайно неуместен по отношение опазването на водните животни, които населяват реките, включително зообентосната ценоза и речната биота. На територията на парка има много водохващания, които не изпускат капка вода при маловодие, и нямат рибни проходи.

Допълнително сме установили, че разрешителните за водовземане на каскадата Санданска Бистрица, издадени от БДЗБР, съдържат в себе си грубо нарушение на закона, защото определеното минимално водно количество под водовземанията е по-малко дори от изискуемите от закона 10% от средномногогодишното, но не по-малко от минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост към точката на съоръженията.

 

Около половината от водовземанията, които са общо 17 на брой, са вътре в територията на парка, а останалите са в близост до границата му. По разрешителни на БДЗБР под водовземанията трябва да се изпускат само около 7% от средномногогодишното водно количество, без да споменаваме изобщо минималното средномесечно.

 

И в ПУ на НП Пирин няма нито дума по въпросите за поддържане на оптимално водно количество в реките.

Съзнаваме ясно, че във възраженията срещу ПУ не сме обърнали внимание на въпроса - например за каскадата Санданска Бистрица, но тогава не знаехме за нарушението на БДЗБР. Но това си е работа на авторите на ПУ, с която те не са се занимавали въобще.

За да поемем отговорност за това си твърдение,  давайки на БДЗБР възможност да я потърси - за което неведнъж са изразявали желание и готовност, молим, да се запознаете със следното интервю по БНР:

http://bnr.bg/horizont/post/100804106/dimitar-kumanov-chaka

 

Интервюто е по официална национална медия, тоест е официално и става за преследване на горните цели. В него има изказани мнения и за цялостния ПУ на НП Пирин. След като се запознахме с изявления на официални лица от МОСВ по национални медии, и за да е информирана какво беше допуснала за изпълнение, бихме искали да обърнем внимание на министър Костова върху следните проблеми:

 

На първо място се твърди, че в зоните за строителство са разрешени само хижи, заслони, сгради на парка и на Планинската служба, и сгради за обслужване на посетители.

 

Информираме министър Костова, че в друга защитена територия, ръководеният понастоящем от нея екип е допуснал и активно съдействал под сграда за обслужване на посетители да се строи ВЕЦ, защото щял да прави ток за посетителите....  Така и не разбрахме как бяха оправдали водохващането за ВЕЦ, при положение че е разрешено само за питейни нужди, но това не е толкова важно.

В този смисъл - защо само ток? Така например, би могло - чорапена фабрика, за чорапи на посетителите, или пък - фабрика за перилни препарати, за да може посетителите да се перат в реките - по близо до природата в чиста планинска вода... Имаме още куп идеи за обслужване на посетителите - ако екипът на МОСВ срещне затруднение по въпроса, молим, не се колебайте да потърсите помощ от нас

 

Обръщаме внимание и че, под така наречената санитарна сеч, която се възхвалява за 60% от територията, ще изгори и суровото - каним мистър Костова да я заведем на друго място с такова "саниране" на гора, да види санирането на живо.

 

Ето защо хората като нас няма да допуснат новия план в сегашните му параметри по никакъв начин. Проблемът е - липса на доверие в министерството. Щом за обслужване на посетители може ВЕЦ в 3000 хектара - този план няма да се състои по никакъв начин. Заявяваме това, защото знаем на какво ще прилича бъдещата Екологична Оценка. Вече имаме опит с подобни оценки на новите ПУРБ, за които предстои следващата ни жалба до ЕС.

 

Бихме искали да обърнем внимание и на директора на БДДР върху горното интервю, защото то съдържа становище по евентуални бъдещи негови действия във връзка със злощастния ВЕЦ Енерджи-Говедарци, за което благодарим на министър Костова, че отмени решението и го върна за преразглеждане. Надяваме са да бъдем полезни с идеите, изказани в интервюто.

 

На последно място преди доклада - обръщаме внимание, че горните проблеми са още по-зле отразени по отношение на ПУ на ПП Витоша. Този план няма никакъв начин да бъде приет от софиянци - той е направо трагикомичен, и ние ще развяваме знамето на протестите. Така че по-добре изобщо не се опитвайте да го пуснете.

 

И сега - към доклада:

 

04.03.2017г - ВЕЦ Пчелина под едноименния язовир на река Струма

Посещението е при пълноводие. Водата се е избистрила - или вече са източили отровите, или взимат вода от горните слоеве на язовира - както трябваше да правят от самото начало.

Доколко е чиста водата - не може да се каже, но поне е бистра.
Язовирът е пълен почти до ръба на преливника, тоест се спазва ограничението от новото разрешително, за което поздравяваме БДЗБР.

За описаното можете да се убедите от следния линк:

http://dams.reki.bg/0492-dam/2017-03-04

 

Обаче хидро- шоковете в реката продължават да са брутални. В нея ту тече нищо, ту текат 8.5 м3/сек студена вода. Ще продължаваме да следим положението и да докладваме.

 

04.03.2017г - МВЕЦ БИСТРИЦА А на Благоевградска Бистрица:

Посещението е при пълноводие от топене на снеговете в ниската част на планините.

ВЕЦ-ът работи, но изпуска повече вода от необходимото, за което поздравяваме БДЗБР. Рибният проход продължава да е непреодолим.

Тинята от езерото е изхвърлена на бреговете, в което ние виждаме лек проблем - това натрупване не може да продължава вечно. Дано БДЗБР да намери решение в  дългосрочен план, защото ние не се сещаме за нищо полезно. Допълнителен проблем очакваме да се е състоял при ваденето на тинята, заради очакваното от нас пълно замътване на реката до недопустими граници. Надяваме се ваденето на тинята да е станало под контрола на БДЗБР, за да не е унищожено всичко живо в реката - това поне някой ден ще го проверим.

 

За описаното можете да се убедите от следния линк:

http://dams.reki.bg/0456-dam/2017-03-04

 

 

04.03.2017г - Каскада Благоевградска Бистрица на едноименната река:

Нашата с БДЗБР обща мъка...

Отново на водохващането на Кривия улук не пуска капка вода, както винаги...

Водхващането Картала изпуска точно 12 литра в секунда.

За описаното можете да се убедите от следния линк:

http://dams.reki.bg/0358-dam/2017-03-04

 

Тук обръщаме внимание на БДЗБР за следното:

 

На първо място - до водохващаето на Кривия Олук се стига много трудно, защото снегът пропада. Препоръчваме снегоходки, ако някой ден преценят за необходимо да го проверят.

 

На второ място - наскоро получихме писмо, че проверка на БДЗБР на Картала е показала, че се изпуска минималното водно количество, за което благодарим.

Отдаваме на лошия си късмет, че когато ние го проверим, то никога не изпуска вода.  Алтернативната възможност е, БДЗБР да счита 10-12 л/сек за екологичното водно количество, и ако е така - молим, да ни уведомят, за да ги информираме, че пак имат груба грешка при определянето на екологичния отток. На това място, при ненарушен режим на оттока, минималната вода в реката ме може да падне под 200л/сек. Тя извира от много високо над това конкретно водохващане и е хваната веднъж при хижа Македония за Белмекен, но все пак - определението на ЗВ за оттока е при ненарушен режим, нали така?

 

Накрая на този доклад, може би трябва да споделим опита си от наблюденията на ВЕЦ с всички БД, защото миналата година бяха хванали само 19 нарушения от 138 проверки, което си е доста нисък процент.

 

За да ги хванем, ние спазваме следните най-прости правила:

1.    Нарушителят не трябва да знае, че ще бъде проверяван. Ако знае - няма да бъде хванат.

2.    Проверката има смисъл само при ниска вода. При пълноводие те не могат да хванат всичката вода, колкото и да искат.

3.    Има изключения от т.2 - например ВЕЦ-овете на екологични води на други ВЕЦ-ове, могат да бъдат хванати винаги. Обикновено съоръженията на НЕК - също винаги и пр.

 

Молим, по този доклад, да не се извършват проверки, които да установят, че всичко е наред, освен ако не се планират такива.

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието

 

P.S.

Напомняме и молим отново - оставете Пирин, Рила и Витоша на мира. Просто няма никакъв шанс те да бъдат разпродадени/подарени. Някои хора безсмислено ще изхарчат още много пари, Вие ще изхарчите още много енергия и нерви, хората като нас - още повече. Продажбата е наистина невъзможна!

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ