Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 31 юли 2017 г.

Доклад за ВЕЦ на територията на БДЗБР и БДИБРВ изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДЗБР и БДИБР, на 29.07.2017г.

На първо място няма да скрием, че проверката бе тематична - свързана най-вече с престъпленията срещу природата, които се извършват от строителя на МВЕЦ Белица, на територията на БДЗБР.
По тази причина, този ВЕЦ също е качен на сайта за наблюдение, нищо че все още не работи. За него ни сигнализираха колеги риболовци от Благоевград, с молба да предприемем необходимите мерки. Защо искат това от нас, а не от БДЗБР, изобщо не ни е ясно.

И така, резултатите от проверката са както следва:

1. МВЕЦ Белица, на река Белишка, на територията на БДЗБР.
При строителството всичката изкопана скална маса и пръст е изхвърляна в реката! Включително до природна забележителност Казаните!

Навсякъде цари пълна анархия и МОСВ и БДЗБР не могат да въведат контрол.
След като е хванат в престъплението, строежът е спрян със заповед на общината. Два дена по-късно строителството продължавааа...
Гордият национално отговорен бизнес никой не може да му спре престъпленията!
НЕЩО ПОВЕЧЕ - координатите на водохващането не отговарят на данните, които ние имаме от разрешителното за водовземане.

По разрешително координатите са             42,039199 / 23,521063
Заснетите от нас координати на място са: 42,038697 / 23,522075
Освен ако разрешителното не е изменено в тази му част, имаме още едно нарушение.

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт: http://dams.reki.bg/0357-dam/2017-07-29

Тук отбелязваме, че при несъвпадение на координатите имаме отлична реакция на МОСВ и РИОСВ София по случая с МВЕЦ Пребойница отпреди почти две години и се надяваме на същото по отношение на МВЕЦ Белица сега.


2. МВЕЦ Ленища, на река Белишка, на територията на БДЗБР.
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.
Водното количество, което се изпуска, е не повече от 30л/сек, при минимално - 150л/сек.
Под баража е направен бент от камъни с неизвестно предназначение.
Проводимостта на речното корито е нарушена.

След подробно изследване на рибния проход, се установява, че той не е наред.
Когато стане готова наредбата за рибните проходи, на всички ще е ясно защо.
Иначе ние поддържаме оценката си, че това водохващане е най-добре организираното в страната, а на рибния проход съвсем малко му трябва.

По разрешително този ВЕЦ трябва да осигурява води за напояване в периода юни-септември. В момента на посещението не осигурява нищо за напояване, защото изпусканата вода е много малко.
За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:


3. ВЕЦ Галабница, на река Вотръчка, на територията на БДЗБР.
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.
Изпускат се около 50 л/сек, което е близко до разрешителното от 70л/сек.
Рибният проход продължава да е много глупав.
Пред баража коритото на реката е задръстено и не е осигурена проводимостта му.
Водното количество в реката, дори и да беше 70л/сек, е крайно недостатъчно за оводняване на коритото. В този период ВЕЦ-ът не трябва да работи въобще.
За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

4. МВЕЦ Станкова река, на едноименната река, на територията на БДЗБР.
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.
Изпускат се точно 8 л/сек /измерено с десетлитрова кофа и секундомер/, което е тежко нарушение на закона за водите.
Рибният проход продължава да е много глупав и недостижим.
Водното количество в реката е крайно недостатъчно за оводняване на коритото. В този период ВЕЦ-ът не трябва да работи въобще.

Накрая на доклада за територията на БДЗБР изказваме разочарование, защото намираме значително отстъпление спрямо миналата година на МВЕЦ Ленища и ВЕЦ Галабница, да не говорим за престъплението на МВЕЦ Белица. Намираме и че в момента на споменатата територия цари пълна анархия. Само като се види натрупаният нов бент под водохващането на МВЕЦ Ленища, човек се пита - ами нали от БДЗБР ходиха да проверят нарушението на строежа на МВЕЦ Белишка. Толкова ли не можаха да проверят и Ленища и не видяха ли бента, да не говорим за изпусканото водно количество? А това водохващане се вижда от пътя, по който проверяващите от БДЗБР са минали!

5. Деривационен канал Яденица, на едноименната река, на територията на БДИБР.
Съвсем накратко Ви информираме, че всички водохващания в момента са отворени и не събират капка вода. Затова снимахме само водохващане №5 - за да покажем що за река е Юндолска. Тя в момента тече с не повече от 15 л/сек, а все още не е настанало истинско маловодие. Разгледайте я добре на клипа, качен на сайта, и си представете чутовния й принос за спасяването на ЗЗ Яденица, въпреки че е замърсена. 
Според докладите по ОВОС/ОСВ за язовира, тази река е резервоар за биоразнообразие и прочее уникални глупости! Това въобще не е река.
За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

Накрая на този доклад Ви информираме за още две много важни неща.
На първо място установихме, че декларацията на МОСВ пред Капитал относно възобновената работа на работната група по Наредбата за рибните проходи съдържа неистина. Проверихме с всички членове на РГ, включително и в МЗХ, и никой не знае за такова нещо.
Това наблюдение ни навежда на мисълта да помолим, при попълване на таблиците и предоставяне на останалите отговори на ГД Околна среда на ЕК по пилотната процедура, да се придържате по-близо до истината, за да не изпадаме в неудобната ситуация да Ви опровергаваме.

На второ място извършихме проверка и на водохващанията на Ръжавица до язовир Белмекен на територията на БДЗБР. За огромна изненада установихме, че в реката се изпуска доста прилично количество Вода. Самият язовир Белмекен също е пълен догоре.
След кратко разследване между рейнджърите на НП Рила, те споделиха, че от почти цяла година реката тече. Малко след нашето посещение от миналата година, когато ние поехме ангажимент, че реките ще тръгнат някой щастлив ден, и чудото се е случило!
Поздравяваме МОСВ и БДЗБР за това и ги даваме за пример на останалите дирекции.
Все пак, изхождайки от опита си, че всяко постижение го следва неминуемо отстъпление, и доколкото не сме видели останалите водохващания на каналите към язовир Белмекен, засега ще се въздържим от прояви на ентусиазъм, обаче тенденцията е много добра! Тази година обещаваме да направим цялостна проверка и да Ви информираме.
Също така се надяваме подобно нещо да се случи и по Благоевградска Бистрица - на водоващанията Картала и Кривия олук.
Относно МВЕЦ Белица предстои да правим още справки с действащата нормативна уредба и да Ви информираме. Във всеки случай никой не чистеше коритото и бреговете на реката в момента на посещението... 

На най-последно място, отново молим, да се откажете от язовир Яденица завинаги. В противен случай ни предстои тежка борба, от която всички ще понесат загуби, но победата ще бъде за нас безусловно.
Иначе не настояваме по този доклад да се извършват проверки, които да докажат, че всичко е наред, защото все още почти нищо не е наред.

Благодарим за разбирането и съдействието.

четвъртък, 27 юли 2017 г.

ВЕЦ изхвърли тонове камъни в реката


Коментари:
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/sprjaha-stroitelstvoto-na-vec-zaradi-tonove-izhvarleni-kamani-v-rekata.html

Спряха строителството на ВЕЦ край Белица заради тонове камъни, изхвърлени в реката по време на изкопните работи.
След сигнал до bTV от рибари обектът беше проверен от контролните органи.
На няколко километра след Белица в посока Семково се изгражда поредният ВЕЦ. В момента строителството е на етап полагане на тръби. По време на взривните работи обаче добитият скален материал, вместо на определените за това места, попада директно в реката, което е в разрез със закона.

Граждани, които отишли за риба в река Белишка видели как ненужните скали и камъни се изхвърлят в реката. Някои от тях се оплакват, че камъните падали само на сантиметри от тях.
Главният инженер на община Белица Мария Марценкова и от Басейнова дирекция установиха нарушения.
Техническият ръководител на обекта обаче има своя логика. Според него камъните падат, за да укрепят пътя, който поддава. Това обаче се случва изцяло по негова преценка и без разрешително.
От общината реагираха на сигнала и спряха обекта, докато не бъдат отстранени нанесените щети.
Фирмата, строяща централата беше наказана.


 

петък, 21 юли 2017 г.

Заявление


В изпълнение на програмата на  Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, Ви информираме за следното:

На 25.07.2016г., в неизвестен за нас час, ще се проведе заседание на ВЕЕС за разглеждане докладите по ОВОС/ОС на бъдещия в минало време язовир Яденица.
            Във връзка с тази тъжна вест, заявяваме официално нашето искане представител на сдружението да присъства на заседанието на ВЕЕС, само като наблюдател.
Обещаваме да се държим коректно и възпитано и по никакъв начин да не произнесем нито звук или дума, освен ако членовете на ВЕЕС не решат да ни зададат въпроси, доколкото ние сме най-заинтересовани и най-добре запознати със случая.
Иначе обещаваме да наблюдаваме смирено и да пазим гробна тишина, спазвайки скръбния дух на събитието.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.


сряда, 19 юли 2017 г.

Доклад за язовир Цанков камък


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДИБР, на 15.072017г.

ВЕЦ Цанков камък на река Въча
Както Ви обещахме в предишен доклад, ние следим положението с търсенето на неоткриваемите пробойни на злощастния язовир.
Гордостта на родната хидроенергетика и глупостта на века на престъпника НЕК. Тече като сито и не могат да разберат откъде, нищо че бетонираха цялата река по дъното на язовира! Вероятно защото все още не са попитали оня философ с хидротехническите познания, не че неговите услуги са евтини де!

Посещението е при нормално ниво на водите за сезона.
В реката се изпускат нула капки на час.
Рибен проход няма, естествено!

Сега заявяваме искане до БДИБР да отидат и да хванат престъпника най-после! Нещо имаха май уведомление, че НЕК ще изпуска язовира, но изглежда не са уведомени все пак, че ту се изпуска, ту не се изпуска нищо. В момента на посещението се изпуска НУЛА! Сега вече няма умрели риби, защото каквото имаше да умира, измря предишния път и вече е отнесено от последвалото ново изпускане.


За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Сега още настояваме, да си отворите доклада по ОВОС за това престъпление и да видите кой го е писал и какви заключения е направил!
Надяваме се да видите какви ги е писал оня мошеник - доц. д-р Лъчезар Пехливанов и ония мошенички - Росица Николаева и Весела Захариева. Вероятно е според тях речните пъстърви и другите водни животни да оцеляват в локви от топла, неподвижна вода и да няма никакви отрицателни въздействия!
Все пак, може би няма да е лошо да им потърсите отговорност на тия престъпни мошеници, съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС - да поемат щетите сега!
Също настояваме БДИБР да ни предостави данни за минималното водно количество по разрешителното за водовземане, да видим дали е нула или е нещо различно!

След доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, се налага да коментираме отново случая с бъдещия в минало време язовир Яденица.
Намирайки, че директорът на престъпника НЕК е излъгал предишния път БДИБР по отношение на язовир Цанков камък, и отчитайки, че язовир Яденица ще тече още повече, заявяваме желание сега да затворите очи и да си представите какво ще остане от Защитена Зона Яденица, когато почнат да търсят откъде тече и тоя язовир! Да не говорим за ЗЗ Рила Буфер...

И понеже сме сигурни, че ще одобрите ония пасквили - докладите по ОВОС/ОС на същите мошеници за язовир Яденица, Ви пожелаваме да намерите каквито и да било остатъци от чиста съвест след акта по одобряването! Същото важи и за БДИБР, заради обосноваването на изключението в ПУРБ - надяваме се те вече да търсят остатъците, за което им пожелаваме успех, белким намерят нещо!
И не ходете на проверки или, ако ще ходите - обадете се предварително в НЕК да пуснат водата временнно, докато сте там, да не би случайно да ги хванете!

Благодарим за разбирането и съдействието!

Доклад относно ПУРБ 2016-2021

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, предоставяме данни за допусната неточност от страна на БДДР в тяхно становище за допустимост на ОУП на община Трън.

 

Самото становище можете да откриете в прикачения файл. В него, на стр.2, в таблица 1.1.1.3, директорът на РИОСВ Перник /ако все още е на работа/ е уведомен, че на територията на община Трън не попадат зони за стопански ценни видове риби.

След кратка справка с ПУРБ 2016-2021 на ДР, установяваме, че в приложение 7.2.7 има даже мерки за зоната за защита на стопански ценните видове риби - водно тяло BG1ER100R001 - Река Ерма с притоци...

Самата зона за защита на рибите е с код BG1FSWER100R001.

 

Също така ни прави впечатление, че са пропуснати някои мерки, наложени от ЕО/ОС на ПУРБ 2016-2021 на ДР в последния момент.

 

Ето защо заявяваме искане становището за допустимост на ОУП за община Трън да се поправи в посочените му части, за да отговаря на ПУРБ 2016-2021 и на ЕО/ОС на ПУРБ на ДР.  

 

Изпращаме това съобщение до повече получатели, заради надеждата да не забравят и другите БД, както и МОСВ, че почти във всяка БД имаме зони за опазване на стопански ценните видове риби, както и мерки за тези зони. Само БДЗБР отказаха, въпреки едно допълнително писмо по този въпрос от МЗХ - Дирекция Морско дело и рибарство, което съдържа препоръки по този въпрос. Ето защо само БДЗБР нямат такива зони за защита, въпреки че имат много реални зони, обитавани от ценните видове риби. Предлагахме им такива зони и те не ги приеха, което намираме за пример за недобро управление...

Също така уведомяваме БДДР, че нещо не им е наред сайта. Като гледа човек ПУРБ 2016-2021 и цъкне на Резюме и на План за управление... - се появява един и същ документ - резюмето. И само долу - в проект се открива пълният документ. Дано да си оправят и този проблем, защото доста ни затруднява.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.Доклад ВЕЦ Румянцево

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка - гр.София за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там където изобщо е останал). 

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


За съжаление това е 9-тото посещение, за което докладваме по отношение работата на тази централа, в четвърта по ред година. И този път трябваше да пуснем по една сълза, защото река на практика между сградата и водохващането няма. Даже, сълзите на хората от снимката по-долу, заснета по време на протеста на река Златна Панега през 2016г., със сигурност щяха да напълнят коритото на реката повече от това, което собственика на централата си е позволил ....Посещението е при сравнително високо ниво на водата за средата на юли месец, което може да се види и от първата снимка. Въпреки това изпусканото количество вода в реката едва ли е повече от 20л/с. Нека да припомним, че според данните, които са качени на сайта на Главна Дирекция Околна среда към ЕС (http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eea/colp_luna/), подадени от Българската държава, минималният средномесечен дебит на извора Глава Панега не спада под 1,433m3/s (http://dams.reki.bg/uploads/0253-dam/0253-dam/Zlatna%20panega.pdf), което означава, че изпусканите в реката водни количества са в нарушение на условията по разрешително около 19 пъти и около 70 пъти съгласно текста от Закона за водите:


§ 125. До издаването на методиката по чл. 135, т. 1 минимално допустимият отток в реките се определя на 10 на сто от средномногогодишното водно количество, но не по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто към точката на всяко съоръжение за регулиране на оттока или за водовземане.


Очевидни са грешките допуснати при издаване на разрешителното на ВЕЦ Румянцево, но дори и то не се спазва и на практика, реката, в участъка между водохващането и сградата на ВЕЦ-а, е ликвидирана.


Напомняме, че река Златна Панега в участъка попада в Натура 2000 ЗЗ Карлуково BG0001014 - по директивата за хабитатите.


Освен хидробионтите, обект на опазване в ЗЗ Карлуково, в река Златна Панега и по-специално в участъка над село Румянцево, през 2015 г. беше открита популация от главоч (Cottus gobio). Според Червената книга на Р България, този вид е „критично застрашен" за страната ни, като основна причина, за което се изтъква: „загуба (деградация) на местообитанията, в резултат на хидротехнически дейности, свързани с напречно преграждане на речните корита". Действието на настоящия МВЕЦ напрактика е довело до унищожаване на част от ефективно заетото местообитание на една от малкото останали популации на този вид в България, а това по наши наблюдения продължава вече 4-та година най-малкото.


Находището на главоч (Cottus gobio) в река Златна Панега е установено по време на теренните дейности при изпълнение на договор № Д-30-107/15.09.2014 г. „Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на повърхностни водни тела от категории „река" и „езеро" и „преходни води" в периода на първия ПУРБ", изпълнител ДЗЗД „СИ ЕКО - ЕИ". Данни за численост и плътност на вида в изследвания участък от река Златна Панега могат да се открият в стандартните формуляри и докладите от отчитането на дейностите по проекта към МОСВ. Доказателствен биологичен материал от находището на главоч в р. Златна Панега се съхранява в Националния природонаучен музей – София. 


Координатите на водовземането са:

N43.114980, E024.150794


Може да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт, както и качения видеоклип:


http://dams.reki.bg/0253-dam/2017-07-15 


Молим, ако ще предприемете действия по настоящия доклад, да направите посещение едва след като се оттекат водите от падналите през последните денонощия дъждове, за да не получаваме отново протокол как не са установени нарушения в работата на централата и как са спазени условията по разрешително, дори и да е ясно, че същото е сгрешено.


--
понеделник, 10 юли 2017 г.

85 % от българите вярват, че природата е най-важна за националната им идентичност

85 % ОТ БЪЛГАРИТЕ ВЯРВАТ, ЧЕ ПРИРОДАТА Е НАЙ-ВАЖНА

ЗА НАЦИОНАЛНАТА ИМ ИДЕНТИЧНОСТ

Отношението и ангажираността към опазването на природата се превръщат във

важен елемент от националната идентичност на българите. Темата за опазването

на природата става част от ежедневието на хората и вече оказва влияние върху

възприятията им по отношение на ключови проблеми на обществото и бизнеса.

Това показват данни от социологическо проучване, проведено в периода

декември 2016 - януари 2017 от ЕСТАТ ЕООД в рамките на проект „За Балкана и

хората". Проучването изследва нагласите на хората в районите на действие на

проекта – Западен и Централен Балкан, както и нагласите на национално ниво за

развитие на бизнес в хармония с опазената природа.

За 87 % от българите опазената природа помага за развитието на малкия и

среден бизнес, а семейните ферми и малкият туристически бизнес подкрепят

икономическото развитие и могат да бъдат основен поминък за планинските

райони. Още по-висок процент (над 94%) смятат, че икономическият растеж не

бива да застрашава природата, а бизнесът трябва да отделя средства за

опазването й (пари, доброволен труд или друго).

Въпреки негативните кампании срещу защитените територии и зони в България в

последните 10 години, 73% от хората, живеещи в близост до зони от Натура

2000, природни и национални паркове смятат, че те не са ограничаващ фактор, а

напротив благоприятстват развитието на бизнеса. В същото време едва за 8% от

анкетираните, туризмът в ценни природни територии трябва да се развива

чрез изграждане на инфраструктура, независимо от рисковете за природата.

Според 71% това трябва да става чрез предоставяне на целогодишни услуги,

свързани с посещаване на места със запазена природа.

Проучването показва, че 64% от анкетираните възприемат природозащитните и

екологичните организации като източниците на информация по въпроси,

свързани с опазването на природата в България, на които имат най-голямо

доверие. Финансирането на НПО, защитаващи обществения интерес, трябва да

става поне чрез два източника, основният от които е държавата (60%). Като

източници на финансиране са посочени също международни организации (46%),

проектната дейност (45%), общините (36%) и частният бизнес (35%). Нуждата от

гарантиране на съществуването им чрез държавно финансиране е белег за

важността на организациите в НПО сектора.

В процеса на прехода към зелена икономика, противопоставянето на

икономическото развитие и опазването на природата вече не е състоятелно.

Именно затова и фокусът на проект „За Балкана и хората" бе върху осъзнаването

на икономическите ползи от опазването на природния капитал, подкрепа за

семейния бизнес, щадящ биоразнообразието и създаването на работни места в

обезлюдяващи селски райони, работата за промяна на политиките и търсенето

на възможност за прилагане на модели за устойчиво развитие и в други райони

на страната.

ПРОЕКТ ЗА БАЛКАНА

Virus-free. www.avast.com

петък, 7 юли 2017 г.

Доклад за ВЕЦ на територията на БДЗБР и БДИБР през месец юни 2017г.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, предоставяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДЗБР и БДИБР през месец юни 2017г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме за радостната новина, че инвеститорът е спрял процедурата по ОВОС за небъдната мина в Трън:

http://www5.moew.government.bg/?p=57654

 

Няма да скрием, че първоначално се зарадвахме на тази новина. От друга страна, изпитахме известно колебание относно възможностите чрез определени действия на инвеститора, в рамките на нормативната уредба да се обоснове спиране на процедура по ОВОС от самия него, докато преосмислел бъдещите си творчески планове. След кратка справка с относимата нормативна уредба - ЗООС и Наредбата за ОВОС, не открихме в тези документи такава възможност.

Напротив, открихме, че процедурата би могла да се прекрати от компетентния орган при определени условия, които в случая са налице безусловно.

Само така би се дала възможност на инвеститора да преосмисля намеренията си пълноценно и на спокойствие, без да се притеснява за срокове, местни референдуми и прочее маловажни неща.

 

В духа на най-новите тенденции относно молбите на обществеността към държавните органи и помнейки поетите ангажименти от д-р Димов, отново Ви уведомяваме за нашето желание /а не молим/ компетентният орган - директорът на РИОСВ Перник, г-н Пламен Ангелов /ако все още е на работа/ да прекрати процедурата най-после.

 

И сега към доклада:

1. 17 юни 2017 - МВЕЦ Ретиже на едноименната река на територията на БДЗБР

Посещението е при нормално ниво на водите за сезона.

В реката се изпуска половин литър на час, който успява да се промъкне под уплътнения с камъни изход от водохващането за оводняване на реката. Вероятно между камъните има и чували за по-добро уплътнение, но не сме сигурни по този въпрос. Реката е само на локви под водохващането.

Няма рибен проход въобще.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0242-dam/2017-06-17

 

Отчитайки и двете водохващания на каскада Ретиже на същата река, от които сме снимали засега само едното, че не пуска никаква вода, намираме, че река Ретиже е напълно ликвидирана благодарение на Вашите усилия. А тя беше една от най-прекрасните реки в Пирин.

 

2. 20 юни 2017 - ВЕЦ Устово на Черна и Бяла река на територията на БДИБР.

Посещението е при нормално ниво на водите за сезона. Снимано е само водохващането при стадиона на Черна река, а другото на Бяла река не е снимано. Причината е, че данните са заснети от наши съмишленици, които все още нямат достатъчно опит, но ще го натрупат без съмнение.

В реката се изпуска половин литър на час, който успява да се промъкне през рибния проход, който е относително нов и просто е глупав, но нищо повече, което е нормално за хидротехническата мисъл у нас и е обичайно за района на БДИБР. Реката е само на локви под водохващането.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0301-dam/2017-06-20

 

 

3. 21 юни 2017 - МВЕЦ Средногорци на река Арда на територията на БДИБР.

Посещението е при нормално ниво на водите за сезона.

В реката се изпуска половин литър на час, който успява да се промъкне през рибния проход, който също е просто глупав, но нищо повече, което пак е нормално за хидротехническата мисъл у нас. Реката е само на локви под водохващането.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0272-dam/2017-06-21

 

Молим, БДИБР да обърне внимание, че и двата снимани ВЕЦ забраняват достъпа на физически лица до реката, а това представлява нарушение на ЗВ.

 

В края на този Ви уведомяваме за нашето желание по този доклад да не се извършват проверки, които да докажат, че всичко е наред, защото нищо е наред.

Единствено бихме искали всички БД да уведомят собствениците на ВЕЦ, че нямат право да забраняват достъпа на физически лица до реките, за да не нарушават ЗВ и по този начин.

Както всички много добре знаем от предишни доклади през миналата година, на територията на БДДР и на БДИБР има даже случаи, при които табелите предупреждават и че се стреля без предупреждение дори. Надяваме се да са взети мерки по този проблем, за да не стресираме операторите на ВЕЦ при проверките и да предизвикаме от необоснован стрес определени действия от тяхна страна, които ще се нуждаят от реципрочни действия от наша страна. Така хидроенергетиката в страната би била поставена под угроза, а от гледна точка на енергийната сигурност това не бива да става...

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.


Virus-free. www.avast.com

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ