Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 19 април 2022 г.

Медиен мониторинг

18 април 2022

ВАС постанови, че разрешителното за водоползване позволява строеж на ВЕЦ - Mediapool.bg
Върховният административен съд (ВАС) реши, че издадените разрешителни за водовземане дават всички права на инвеститорите за изграждане на ВЕЦ и не ...

Рамадан Аталай: Визията на Плана за възстановяване няма да е в интерес на България
"Трябваше да се пристъпи към построяване на ВЕЦ на Горна Арда. Ако бяхме се спрели на проекта за Дунава, но не посмяха нашите управляващи да го ...ПАВЕЦ "Чаира": История на аварията в най-важната водна централа - Капитал
Решението за изграждането на помпена ВЕЦ в България се взима на политическо ниво още през 70-те години на ХХ век. Причината е необходимостта да се ...неделя, 17 април 2022 г.

Сигнал от сдружение Балканка до РИОСВ София и до БДДР за замърсяване на Владайска река

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Ви уведомяваме, че от доста време от една база на някаква сметоизвозваща фирма в Княжево изтичат някаки гадории, текат по улицата и отиват право във Владайска река.

Това явление несъмнено спомага за подобряване на качеството на околната среда в зоните от град София, през които протича Владайска.

 

Мястото е с координати - 42.662130, 23.247398 в кв. Княжево, Ул. Арбанаси на пресечната с ул. Войводина могила.

 

За описаното благоприятно явление можете да се убедите от следния видеоклип:

https://www.youtube.com/watch?v=FY5FGoqYjFc

 

Всъщност, пясъкът по улиците, който се вижда на видеото, се дължи на благородното усилие на инвеститора да прикрие едно безобразно изтичане на масла от преди няколко дена. Иначе показаният сега теч си е нормален и постоянен.

 

Молим и настояваме в никакъв случай РИОСВ София да не извършва проверка, освен ако не намери малко свободно време в иначе натовареното си ежедневие.

С още по-голяма сила това важи за БДДР, защото, така или иначе според самите тях ние нямаме никакъв правен интерес да им пускаме сигнали, за да могат да се отдадат на кръстословиците и кройките си с цялото внимание, които тези отговорни дейности заслужават...

Ето защо, от БДДР нищо не щем!

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

С непресъхващо уважение,

Сдружение Балканка, гр.София


петък, 15 април 2022 г.

Доклади БДИБР от проверки януари-февруари - коментари


Абре, тея луди ли са? Хванали са как НС пресушават река Бяла, с тяхното брутално водохващане на реката за язовир Домлян и нищичко по въпроса?

https://earbd.bg/files/File/Control/Registri/Register_proverki/Period-YTD/2022/01/WEB%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%91%D0%94%20%D0%98%D0%91%D0%A0%2001.2022.pdf

   Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон" вх. №КД-03-31/11.02.2022г. (рег.№СЗТ-6/11.02.2022г.) от кметския наместник на с. Куртово, относно изземване на инертен материал от река Бяла река, с. Куртово, общ. Карлово, до бившия тракторен завод, на границата между селата Куртово и Горни Домлян е извършена съвместна проверка на място с кметския наместник на с. Куртово. При направения оглед на участък от р. Бяла река в землището на с. Куртово и с. Ведраре, общ. Карлово е установено, че в момента на проверката речното корито е сухо и няма вода в реката, няма наличие на тежкотоварна техника в речното корито. Установено е наличието на подход от десен бряг на р. Бяла река в землището на с. Ведраре и наличието на следи от тежкотоварна техника. В речното корито има изкоп.  

И забележете. Пак няма извършител!!!


Прави впечатление и следния текст в двата доклата: документи разрешения за проучване на находище за строителни материали, издадени от Министерство на енергетиката. ПИМК със същото разрешително от МЕ копаят онзи големия изкоп на левия бряг на Марица срещу вливането на Въча. Явно това е следващата схема след почистванията на наносни отложения... Явно сега МЕ е компрометирано, а не МОСВ :D 

https://earbd.bg/files/File/Control/Registri/Register_proverki/Period-YTD/2022/01/WEB%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%91%D0%94%20%D0%98%D0%91%D0%A0%2001.2022.pdf

Има АУАНИ на ПИМК и СТРОЙМАШ

https://earbd.bg/files/File/Control/Registri/Register_proverki/Period-YTD/2022/02/%D0%BE%D0%BA%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%91%D0%94%20%D0%98%D0%91%D0%A0-2.2022.pdfДопълнение на сигнал на сдружение Балканка относно загриженост за предстоящия Провал пред новите ПУРБ 2022-2027

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и Хидровъзли или на Водопроводи от Дунава, или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните...

 

...и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от страна на ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Моля, всички получатели да приемат настоящото Допълнение към Становище на Сдружението досежно пълния провал при изготвянето на новите ПУРБ 2022-2027 и по-конкретно срещу Вашите хартии, наречени "Междинен преглед на ... това онова" или на каквото и да било, но не и на другото, тоест на по-маловажното.

 

1. В Становището ние бяхме посочили, че Вие трябва да отчетете бруталния натиск от минното дело, за който трябва да изготвите карти на площите, отдадени за търсене и проучване, и на площите, вече отдадени на концесия.

 

Оказа се, че такива карти има изготвени от Министерство на Енергетиката, както следва:

 

Карта концесии за добив

https://www.me.government.bg/uploads/manager/source/NGS/CONCES.pdf

 

Карта търсене и проучване

https://www.me.government.bg/uploads/manager/source/NGS/ERKR.pdf?fbclid=IwAR0jUZ7XyzviDQ2-3zE4q00Qmb5slI5CCfrcnxVACkbI2gvIS9ZS4jyScjs

 

Надяваме се всяка Басейнова да си извади от тези карти необходимите данни за нейния РБУ и да ги отчете като натиск, освен ако не се прецени, че искаме прекалено много и няма нужда, разбира се.

 

2. Сетихме се за още един маловажен проблем, именно "чистенето" на река Вит при Боаза и кражбата на кал и несортирана речна баластра за насипа на магистрала Хемус, за които иначе уважаваният от нас директор на БДДР, след като разбра уж на десетия ден след медийния скандал, разпореди на областния управител "възстановяване" на речното корито, каквото и да значи това според самия директор. В хартията на БДДР няма нито дума по този въпрос, а би трябвало да има, поне според нас.

Още повече че понастоящем противоерозионният праг под моста на Боаза отново е подкопан и Вита ще го отнесе при пролетното снеготопене и мостът ще отиде на кино. Този път подкопаването е на левия бряг на реката, което се вижда на следния клип:

https://www.youtube.com/watch?v=w7BfPaiIJCQ

 

Прочее, прагът преди кражбата на калта беше дънен, а сега е хидравличен, което значи, че трябва да бъде поправен. Предлагаме на БДДР да обмисли следната наша нелоша идея - след прага дъното на реката да се насипе с едър трошен камък с плавен наклон, не повече от 5%, и отгоре да се имитира естественият дънен субстрат. Това трябва да стане веднага, още повече че така ще се осигури и миграцията на рибите, пък после ще видим как реката ще се довъзстановява нататък... Надяваме се да не искаме прекалено много от БДДР, освен ако не искаме прекалено много, разбира се.

 

3. Преди два дена в Областна управа Пловдив се състоя среща между областните управители и ВиК операторите по поречието на Марица! Повече или по-малко случайно, на тази среща Не бяха поканени представители на БДИБР. Вероятно и от областните управи са се запознали с Междинния преглед на БДИБР и са установили, че няма смисъл да измъчват Басейновата с маловажни проблеми и дребнотемия.

ТЕМАТА на срещата беше състоянието на източниците на ПБВ от кладенците навсякъде в поречието на Марица, което, след като не е отразено в Междинния, значи е почти отлично, тоест, не е проблем. Основната идея, която се обсъди за преодоляване на иначе несъществуващите проблеми, беше водоснабдяването от каскадата Въча на населените места в поречието на Марица чаааак до Свиленгпрад. Представителите на Свиленград доста се зарадваха, между другото, защото сами не могат да го финансират, а два-три милиарда са нищо според съвременните разбирания.

 

Ние застъпихме Тезата, че една от причините за Замърсяването на подземните водни тела с нитрати, манган, уран и така нататък Няма Начин да се дължи на безумната сеч на крайбрежна растителност и кражбата на баластра от коритото на Марица и притоците!

Така например, крайбрежната растителност Не укрепва бреговете срещу ерозия, Не участва в самопречистващите функции на реките, като не улавя никакви замърсители, Не осигурява местообитания нито на воднозависими животни и птици, нито на никакви други водни организми и риби, Не спомага за баланса между повърхностните и подземни води и така нататък.

От друга страна, естественият дънен субстрат, който по Марица съвсем правилно беше откраднат напълно в последните десетина години, Не играе ролята на обратен филтър, препятстващ проникването на замърсители в подземните водни тела, Не осигурява обогатяването на водата с кислород чрез джуркането й между камъните, Не осигурява никакви местообитания и укрития на водните животни, кражбата му Не води до вкопаване на реката и понижаване на подпочвените води, изсъхване на растителността в големи райони около реката, а не само по бреговете,  и така нататък.

Още повече че през последните години Марица наистина беше Най-чистата река на света, така или иначе. Нямаше умрели крави, нямаше изтравяне на 30 километра от Пишманка, нямаше подобни неща.

Единствено изразихме колебание, че бясната кражба на баластра може да доведе до формиране на дълбоки до десетина метра участъци като при Чая, в които да се отлагат евентуалните замърсители, каквито много добре знаем от Междинния преглед, че няма и не биха могли да се появят,

НО

сме сигурни, че ако такова нещо все пак се случи, някои иначе уважавани "експерти" на БДИБР ще отхвърлят всяко становище на не повече от десетина професора от БАН и МГУ, ако такива индивиди случайно напишат злонамерено становище, че замърсяването се дължи на нещо друго, а не на "естествените" процеси. Опитът от ВЕЦ Кадиево и отравянето на питейните кладенци на Брестовица ни изпълва с непоколебима Вяра, че БДИБР разполага с достатъчно такива "експерти", пък и новият директор непоколебимо прегърна идеята още в първите си медийни изявления.

 

Сред участниците в срещата при областната управа, на която БДИР я нямаше, се наложи и изводът, че кражбата на баластра трябва да продължи максимално, докато дъното на реката се изравни като тепсия навсякъде, за да няма плитки участъци с дълбоко изкопани места, в които да не се отлагат никакви "естествени" замърсители, тъй като други замърсители няма откъде да дойдат и без това. Разбира се, всички участници в срещата се обединиха и изразиха съгласие и ентусиазъм делото за "допочистването" на Марица да бъде осъществено по-бързо, за да може проблемът, оценен като "маловажен", да Не натоварва излишно Междинния преглед на БДИБР...   

 

Не на последно място, ние считаме, че по отношение на Междинния преглед Вие не трябва да се тревожите досежно липсата на Наредба за рибните проходи, Методика за минималния допустим отток и прочее маловажни документи. Вие и без това не можете да измервате оттока така или иначе, и актовете Ви падат като зрели круши в съда, а проектът Ви на Наредбата за рибните проходи не става за нищичко. Прочее, и ръководството за рибните проходи на IFC също не става за Нищо, ако от СБ Ви го предложат за Нещо. Сто години назад сте по тази тема от съвременните изследвания и тенденции, още повече в светлината на климатичните промени, които налагат още по-нови изисквания и подходи.

 

Имаше и една христоматийна среща в МС по темата за доузаконяване на  и без това законните малки ВЕЦ-ове, на която особено интересно беше представянето на НЕК ЕАД, но за тази среща подробно ще Ви уведомим по-натам. Тук само ще заострим вниманието на БДЗБР по темата с обезводняването на НП Рила и НП Пирин, както от НЕК, така и от законните малки ВЕЦ-ове, за което от НЕК изразиха становище, че няма за какво да се включва в Междинния преглед на БДЗБР.

 

Накрая Моля от всички Басейнови, МОСВ и от КОСВ да ни изпратите входящ номер на това Допълнение!

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието!

 

С непресъхващо уважение,


Сдружение Балканка, гр.София

          

Nature has all the time in the world, we do not.

Скръбна вест


Борбата ни с малките ВЕЦ-ове през прокуратурата отиде на кино.  Нищо, най пак ще наделеем, защото силата е в правдата

Впрочем силата явно не винаги е самопровъзгласилите се праведници, някои от които са подписали скандалното решение.

Барем дано сме ги подкрепили, че сигурно са го закършили по изборте. 

Борбата продължава
Поздрави 

Поздравителен адрес и покана за съвместна дейност от сдружение Балканка до МОСВ

В изпълнениеа програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, Контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че тия дни влязохме в преки контакти с характер на потенциален, бъдещ сблъсък с една чисто нова за нас организация, носеща амбициозното име

Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии /НАКЗТ/

 

Ето Ви линк към сайта на организацийката, за да се запознаете с тях:

https://controlagency.eu/

 

Радостното събитие се случи след като публикувахме Новината за новата площ за търсене на малко златце, сребро, уран и това онова в Площ ЕЕ-3 на територията на ЗЗ Западна Стара Планина и Предбалкан, Понор, Врачански Балкан и т.н.

Създадена в началото на 2022г. и никому неизвестна до настоящий момент, съдейки по името, ний веднага решихме, че при тази нова Агенция става дума за нова държавна структура, която да издържаме с радост, не че и досегашните не ни стигате.

Обаче впоследствие с още по-голям ентусиазъм открихме, че става дума за чисто ново НПО на три месеца възраст, вероятно от нашата кръвна група, съдейки по обявените на сайта им цели. Така например, те са си заплюли да охраняват ЗЗ Западна Стара Планина и Предбалкан, което отдавна трябваше да се случи, особено при липсата на план за управление на ЗЗ и на органи по същото управление, все някой трябваше да охранява точно тази ЗЗ, ако ни питате нас!

 

Още повече се зарадвахме, като открихме, че Вий от МОСВ веднага сте сключили някакво нелошо споразумение, само два месеца след като процесното НПО е било създадено:

"за сътрудничество между НАКЗТ и МОСВ за упражняване на мониторинг и контрол за изпълнението на мерките в защитените територии на Република България, както и за сътрудничество в областта на повишаването на обществената информираност по отношение на режимите защитените зони. Текстът на споразумението е по-долу:

https://controlagency.eu/mosv/

 

С още по-голям ентусиазъм Ви информираме, че наши хора от района на Годеч и Гинци вече радостно ни съобщиха, че някакви униформени и въоръжени хора с бронежилетки и типичното държане на мутри или на служители ГДБОП вече са ги спирали на Петрохан, за да не могат да минават по пътя за Зимевица, което ние, след известни колебания намерихме за уместно от гледна точка на държавния Контрол на Защитените Територии, тъй като няма какво да се мотаят там някакви си случайни хора, нали така? На униформите им е нямало отличителни знаци, лични номера и прочее атрибути, нито те са се представяли на гражданите какви и кои точно си мислят, че са, което е нормално за всяка една охрана, нали така...

 

Видът на охранителите на ЗЗ и ЗТ си е доста страховит и на снимката на сайта им, ако ни питате нас, и така трябва да бъде, за да се респектират гражданите по отношение на Натура 2000 зоните и защитеите територии, а не да се шляят в същите територии безцелно и безотговорно към предмета и целите на опазване...

 

От друга страна, понеже видът на охранителите на природата си е доста страховит, чак и с шлемове даже, ние сега се тревожим дали няма да се стресират и плашат  видовете предмет на опазване в ЗЗ. Тревожим се най-много за гаргите из района, разбира се, да не би да вземат да спрат да снасят?

 

И все пак, имайки предвид споразумението между Вас и Тях, не можем да не споделим известни колебания  по следните въпроси:

 

1. Как е възможно МОСВ да сключва споразумение с нещо, което се е нарекло Национална Агенция за НеЗнамСиКаквоСи? И тази "национална" агенция всуе да припокрива една част от функциите на органите на МОСВ?

 

2. Кой им е дал права на тия типажи да осъществяват контрол върху каквото и да било от сферата на компетентност на държавните органи?

 

3. Кой им е дал права да осъществяват Охрана на каквото и да било, моля? Без опознавателни знаци, без да се представят, камо ли пък да ограничават правата на гражданите за достъп до природни обекти?

 

4. Как е възможно държавният орган, тоест Вий, да сключвате споразумения с нерегламентирани органи за охрана, които са написали черно на бяло какво точно ще вършат?

 

5. Осъзнава ли "компетентният" орган, че с публикуваното споразумение всъщност оказва подкрепа на тази нерегламентирана и супер опасна дейност? Имате ли идея какво ще се случи, ако те не се представят и препятстват достъпа до планината на хора, на които не трябва да се отварят?

 

6. Осъзнава ли "компетентният" орган каква точно съпротива ще среща от местното население срещу Натурата, ако подобни "охранители", във вида от снимката на сайта им, налазят цялата територия на защитените зони и ги охраняват по същия начин?

 

7. Осъзнава ли "компетентният" орган какво точно ще стане, ако например ний решим да отидем на проверка по деривационния канал Искрецки от каскадата Петрохан и тия пичове се пробват да ни спрат, и къде точно ще заврем споразумението им с Вас?

 

Прочее, ако Вие не се затруднявате да отговорите на тези въпроси положително, моля да ни ги предоставите отговорите, тъй като и ние възнамеряваме да се вдъхновим за създаването на една евентуална Европейска, а защо не и Световна  Агенция за Опазване на Околната Среда и Водите /ЕАООСВ/, с която, убедено вярваме, че Вий ще приемете поканата да сключим споразумение за сътрудничество не по-късно от максимум два месеца след като я създадем.

 

От името на бъдещата ЕАООСВ обещаваме въоръжена охрана на всички повърхностни и подземни водни тела, лишаване на гражданите от достъп до каквито и да било водни обекти, за да не ги увреждат, замърсяват, пресушават или да пият вода и т.н., само трябва да уточним в споразумението дали стрелбата на месо срещу гражданите ще е допустима или няма да бъде - това ще зависи изцяло от Вас.

И нарушителите с ВЕЦ-овете, и замърсителите с мините да му мислят тогава...    

 

Е, разбира се, че ще има и поне един малък проблем. Според нас няма да е невъзможно, а по-скоро ще е неизбежно да влезем в пряк, нерегламентиран контакт с други подобни неправителствени национални Агенции и/или Служби и тогава също няма да е невъзможно да се наложи да се респектираме взаимно Кой на Кого ще ограничи достъпа, например до водните обекти ли, или до защитените територии?

И тъй като водите са най-важни, ние ще надделеем, разбира се, при това с лекота. Гарантираме Ви, пък и няма да ни е за пръв път да се саморазправяме с разни мижави охранители, че даже нещо напоследък ни стана навик.

 

Накрая най-важното!

Молим, ако имате и някакви други такива неправителствени, но национални или европейски  Агенции или Служби, с които да сте сключили договори или споразумения, да ни предоставите подробен списък Кой Какво си е заплюл да охранява, и най-важното - да ги информирате, че ний вече сме си заплюли всички води и водни обекти, повърхностни и подземни водни тела и т.н. за нас, за да не стане някой Сакатлък на терен!

 

Видят ли ни, че се появяваме някъде, направо да се изнасят в името на добрия тон между съмишленици по опазване на природните ресурси. Ще ни познаят по въдиците, кеповете и примамките, с които ще сме въоръжени, но и не само по тях.

 

Прочее, ако някоя и Басейнова или РИОСВ също е сключила такива споразумения напоследък, молим да се съобразят с написаното по-горе, а също и като ни видят, че охраняваме някъде, отдалече да ни се легитимират, да не стане някоя грешка!

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

 

С непресъхващо уважение,


Сдружение Балканка, гр.София

Допълнителна информация от сдружение Балканка до МОСВ относно сътрудничеството на нашите две организации с НАКЗТ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 08.04.2022г. направихме опит за проверка и директен контакт с цел разширяване на сътрудничеството с

Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии /НАКЗТ/

не само с Вас, но и с нас.

За целта посетихме района на хижата Петрохан и на едноименното плато.

 

Пълно описание на събитието можете да видите от съобщението ни във Фейсбук на следния линк, за да не го повтаряме тук:

https://www.facebook.com/balkanka.bg/posts/5136198419793977

 

Между другото, интересът към публикациите ни по темата за Националната Агенция за Контрол на Защитените Територии и сътрудничеството й с Вас се оказа много голям сред природозащитните, туристическите, горскостопанските и риболовните  среди, както и сред хората, които се мотаят из планините с всякакъв вид МПС, спазвайки или не, повече или по-малко, забраните и ограниченията в защитените територии и защитените зони. Интересът преобладаващо е с характер на възмущение, несправедливо най-вероятно...

Основното съобщение във Фейсбук, съдържащо някои данни за процесната Национална Агенция и на присъдружните й Европейски Институти, комисии, служби, клубове и т.н., можете да откриете тук:

https://www.facebook.com/balkanka.bg/posts/5134424976637988

 

Надяваме се данните в това съобщение да Ви бъдат полезни от гледна точка на бъдещото Ви ползотворно сътрудничество с Агенцията!

 

Най-важното!

Молим сега да се вгледате най-подробно в линка за първото прикачено съобщение най-горе.

В него става дума, че около хижата Петрохан, на 10-15 метра навътре от пътя е налице ограда, която известно време се движи в гората, на десетина метра от пътя, в поземлен имот 14903.82.7 по кадастралната карта, който е Частна Държавна Собственост - вид територия Горска, тоест Националната Агенция е позаградила значително повече площ, отколкото се притежава от един от членовете на Управителния й Съвет.

Единственият частен имот из района е ПИ 14903.82.6 - собственост на единия от членовете на УС на НАКЗТ и само този имот може да бъде ограждан, освен ако няма забрана и за това в заповедта за зоната, което вярваме, че ще проверите. Прикачили сме Ви извадка от кадастралната карта на този частен имот.

 

Ние смятаме, че такова нерегламентирано ограждане на държавни горски имоти ще пречи на предмета и целите на опазване в Защитената Зона, освен ако Вие не смятате друго. Освен това, така се дава много лош пример, именно че всеки може да си направи огради където си иска в ЗЗ и/или ЗТ, без да има права да направи това нещо.

Също така смятаме, че с подобни неправомерни действия се минира процеса на сътрудничество между Вас и Агенцията, веднага след като е стартирал, въпреки че нерегламентираната ограда е изградена преди около две години, още преди Агенцията да бъде създадена.

 

Въз основа на гореизложеното, ние намираме, че проверка от Ваша страна на нелегламентираната ограда е крайно нежелателна с оглед сияйните перспективи пред сътрудничеството Ви с Агенцията, освен ако в светлината на писмото Ви до Агенцията, което любезно ни споделихте преди три дена, не решите, че едно посещение на терен няма още повече да усили устоите на взаимното Ви сътрудничество.

За да се установи на място дали е оградена неправомерно територия от държавния горски фонд в Защитена Зона, потенциално посещение на обекта би трябвало да се извърши с представители на ИАГ и на Северозападното Горско, на което не може да се има никакво доверие, ако не са сменили стария му директор, освен ако при новия ситуацията не е още по-зле.  

 

Накрая ако ни позволите и един приятелски съвет:

Уважаеми, страхуваме се, че Вие непрекъснато ни подценявате и в същото време неоснователно надценявате себе си. Случаите с директорите на БДДР, РИОСВ Пловдив и РИОСВ Пазарджик са христоматиен пример в това отношение.

Неслучайно при всички предишни ръководства на МОСВ ние имахме много повече възможности за въздействие и оперативно сътрудничество, отколкото имаме с Вас. Просто те имаха опит, който Вие засега нямате.

Имаме чувството, че всяко нещо, за което Ви предупреждаваме, Вие го изхвърляте в коша и е въпрос на време сами да се убедите, че такова Ваше отношение е незаслужено и дълбоко погрешно.

 

По конкретния случай с НАКЗТ ние Ви предупреждаваме, даваме Ви цяла седмица да реагирате и Вие нищо не правите, освен онова смехотворно писмо до Агенцията. Даваме Ви шанс, а Вие пак го изхвърляте в Коша!

Ето защо сега Ви съветваме да направите най-подробната възможна проверка на всички данни и обстоятелства около присъдружната Ви  Агенция и да обявите най-официално, че сте допуснали много сериозна грешка.

Това Ви съветваме да направите, преди някои други органи, агенции, служби и/или организации, държавни или не толкова, да изнесат информация, която няма да искате да четете, свързана със самите Вас заради сътрудничеството Ви със самата Агенция, което вярваме, че иначе би било една нелоша идея, преди да стане ясно за какво става дума. Прекратете "сътрудничеството", докато е време!

 

Накрая молим, ако откриете малко свободно време, да хвърлите едно око на оградата около хижа Петрохан в ЗЗ Западна Стара Планина и Предбалкан просто за всеки случай.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

 

С непресъхващо уважение,

Сдружение Балканка, гр.София

Сигнал от сдружение Балканка до БДЗБР и РИОСВ Благоевград

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Ви уведомяваме, че през последните две седмици извършихме две проверки на Санданска Бистрица в рамките на урбанизираната територия на едноименния град след сигнали от разтревожената местна общественост.

 

Резултатите са:

 

1. Проверка от 22 март 2022

При посещението се установиха две отходни тръби, от едната от които изтичаше някаква гадория в реката по време на маловодие.

За този факт можете да се убедите от прикачената към този сигнал снимка.

Координатите на мястото са 41.560464 / 23.281525 - точно срещу Билата.  

 

2. Проверка от 04 април 2022

При посещението Пак се установи същото положение на същото място!

За това можете да се убедите от следния видоклип:

https://www.youtube.com/shorts/Qf6Q8TzHpog

 

От реката се разнася невъобразима смрад, разбира се, за която няма как да се убедите, освен ако не отидете там.

 

Във връзка с гореизложеното, настояваме РИОСВ Благоевград и БДЗБР в никакъв случай да не извършват проверка и да не ни уведомяват за резултатите,

освен ако не намерят малко свободно време в иначе натовареното си ежедневие!

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

С непресъхващо уважение,

Сдружение Балканка, гр.София

Сдружение Балканка - Покана за среща към НЕК

Във връзка с поетите ангажименти за
подпомагане на всички държавни структури, когато се засягат проблемите
за управление на водите и последващите от това рискове и заплахи за
живота и здравето на населението и обитателите на речните и крайречни
местообитания, във връзка с многократно повтарящи се проблеми с рязко
повишаване нивото на река Въча след централите преди град Кричим,в
резултат на което, не веднъж се стига до спасителни операции по вадене
на хора, заседнали в коритото на реката, а миналата година имаше и
смъртен случай, отправям покана за съвместна среща между наши
представители и представители на НЕК ЕАД и НЕК П ВЕЦ, с цел обсъждане
намирането на разумно решение за разрешаване на този многократно
повтарящ се през годините проблем.

Ние имаме някои идеи, които няма как да се осъществят без съдействието
на НЕК ЕАД, ето защо отправяме покана за провеждане на конструктивна
среща по въпроса в удобно за представителите на НЕК ЕАД време.


--
Сдружение "Балканка"

Сигнал от сдружение Балканка до Инспектората на МОСВ за поредното нарушение на законите от директора на БДДР

В изпълнениеа програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Ви уведомяваме, че вчера, 14.04.2022г., премина първото заседание по делото ни за спасяването на Искъро над Язовиро от незаконния ВЕЦ Злокучане в АССГ.

Делото ни е срещу поредно незаконно Решение на директора на Басейнова Плевен - Петър Димитров - за удължаване срока на разрешителното Му за процесния ВЕЦ.

 

Решението Му съдържа нарушение на изрична забрана от ПУРБ и на два текста от закона за водите, и ние ще спечелим делото 100%.

 

Оказа се, обаче, че иначе уважаваният от нас Петър Димитров, като не можал да намери пропуски в жалбата ни, оспорил пред съда Правния Интерес на сдружението да Го съдим за незаконните Му решения по Закона за водите...

Ние не сме били имали правен интерес да си спасяваме рекичките от непрекъснатите нарушения на законите, извършвани от Него самия, бе моля Ви се? И кой тогава би имал такъв правен интерес, ако не е тайна?

 

Случаят повдига следните неизбежни въпроси:

1. Поддържат ли министър Борислав Сандов и заместник Тома Белев  протежето си -  директора на БДДР - във волеизявленията Му, че ние нямаме правен интерес да обжалваме незаконни решения на "компетентните" органи по ЗВ?

 

2. Извършеното от директор Димитров представлява ли нарушение на относимото национално законодателство и на Орхуската Конвенция за достъпа на гражданските организации до правосъдие по въпросите за околната среда? Така ли ще я караме и занапред, уважаеми?

 

3. За изпълнението на такива задачи ли директор Димитров беше назначен от министър Борислав Сандов и заради тях ли министърът продължава упорито да Го брани с голи гърди, та и си позволява да лъже по националните телевизии, че бил обявил конкурс за длъжността, при положение че никакъв конкурс не е обявяван?

 

4. Предвид нашумелите наскоро тенденции, трябва ли да прекръстим на Национална Агенция, Регионална Служба или пък на Европейски институт за спасяване на реките, че в МОСВ да започнат да ни признават поне правния интерес да ги съдим?

 

Прочее, трябва да успокоим и тримата гореизброени съучастници, Че колкото и да им се иска и в най-мокрите сънища,

ВЕЦ Злокучане Няма Да Се Строи!

 

Нищо че, за техен голям късмет ни се падна единственият съдия в АССГ и в света, който не ни призна правото да съдим директора на Басейновата и ще се разхождаме до ВАС и обратно още няколко пъти!

 

А накрая, обаче, хитрата Басейнова Плевен ще трябва да ни плати сума ти пари за разноските по делото на няколко инстанции, не че на съучастниците и на директора им пука, защото и това ще бъде платено от данъците на населението, а не лично от тях!

 

Въпреки това, Молим Инспекторатът на МОСВ да извърши проверка на фактите по случая, като изиска от директора становището Му по жалбата ни срещу ВЕЦ Злокучане в АССГ и, като установи нарушения на правата на гражданските организации, директорът да бъде уволнен моментално!

Напомняме също така на министър Сандов и на заместник Белев, че те няма вечно да топлят креслата си в министерството и че някой недалечен ден не е невъзможно на тях да не им бъде признаван правният интерес от същия директор, Който, както изглежда, ще кисне вечно начело на Басейнова Плевен...

Лично те, двамата, няма да е зле да проверят и каква беше точно ролята Му за предложеното изменение на Закона за Водите, с което щяха да се разрешават руслови ВЕЦ-ове по Марица, Тунджа и най-вече в Кресненското Дефиле, примерно, освен ако те самите нямат намерения да внесат това изменение на ЗВ в МС, което продължава да си седи на сайта на МОСВ. Тогава няма нужда да проверяват, а ние ги чакаме с интерес да се пробват...

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

С непресъхващо уважение,

Сдружение Балканка, гр.София

понеделник, 11 април 2022 г.

Медиен мониторинг


11 април 2022


Проблем с ВЕЦ Кадиево, хората притеснени - Plovdiv24.bg
Дига в Кадиево се е скъсала, алармираха жители на населеното място, предаде репортер на Plovdiv24.bg. "В момента, в който ВЕЦ-ът започне да се ...Откриха сериозни проблеми във ВЕЦ Кадиево - Plovdiv24.bg
Спешната проверка на ВЕЦ Кадиево след сигнал до областна администрация, че дига се е скъсала, е пока...Проверяват сигнал за пропукване на подпорна стена на мини ВЕЦ до Кадиево - БНР Новини
Пътят под жп моста в Кадиево е залят от вода. Това видя при проверката на съоръжението, в близост до което е Мини ВЕЦ Кадиево,...Жители на пловдивско село срещу местен ВЕЦ заради път в коритото на река - БНТ Новини
Жители на пловдивското село Кадиево твърдят, че компрометирана стена на местния мини ВЕЦ прави пътят между двете части на селото неизползваем.Проверяват сигнал за пропукана подпорна стена на ВЕЦ Кадиево - Пловдив Прес
Има излив на вода от мини ВЕЦ до Кадиево, а заради излиза съществува опасност за пропукване на подпорна стена. Това е причината зам.Проверяват сигнал за пропукана подпорна стена на река Въча - Пловдив - DarikNews.bg
Според сигнала подпорната стена е на мини ВЕЦ Кадиево. "Водата си идва по реката от каскада Въча и това, което нашият ВЕЦ не може да преработи ...

Гамизов: Аварията в ПАВЕЦ Чаира е най-голямата трагедия в българската енергетика
Такава подобна катастрофална авария имаше само в Русия в Саяно-Шушенска ВЕЦ. Там имаше типична руска мърлявост, каквато я гледате във войната.ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ