Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 26 февруари 2018 г.

Доклад за проверки на територията на БДИБР - Пречиствателна станция Душанци и ВЕЦ НЕСИ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме доклад за извършена проверка на 24.02.2017г. относно опазване на водните обекти и тела на територията на БДИБР. Тъй като е проверен и обект, който попада на територията на НП Централен Балкан, изпращаме този доклад и до дирекцията на парка.

Докладът не е за хора със слаби сърца и високо кръвно, без специално лекарско предписание...

 

И така, преди около два месеца Ви уведомихме, че една от националните Белгийски телевизии прояви интерес към негативната страна на случващото се у нас. И ние съвсем коректно помолихме тогава да вземете мерки за случаите на ПСОВ Душанци и питейната вода за Бързия. Междувременно БДИБР ни покани да участваме в тяхна проверка за Душанци. Поканата бе от днес за утре и за огромно съжаление не можахме да участваме, понеже от време на време и ние трябва да работим в делничен ден с цел издръжка на съвместните ни дейности с Вас. Надявахме се обаче, нещата да са пооправени и отпадните води на село Душанци вече да се пречистват.

Нещо повече - неслучайно избрахме събота. Причината е, че тогава много от жителите на селото се прибират в родното си място и отпадните води са много повече, отколкото в делничен ден. Искахме да покажем, че ПСОВ е добре оразмерена да поеме цялото отпадно водно количество.

 

За съжаление, при посещението с чуждените се оказа, че нищо не се е променило въобще и ние брахме огромен срам пред тях. Отпадните води продължават най-спокойно да подминават преди ПСОВ и да се изливат непречистени в реката. С неудоволствие информирахме репортерите, че удоволствието на някои хора да си разделят част от фондовете на ЕС струва около 5 000 000 € на данъкоплатците на съюза, а така също и че ситуацията сега е много по-зле, отколкото беше преди, защото отпадните води преди дренираха през попивни ями и достигаха до реката доста по-чисти.

Очевидният извод на репортерите бе, че целта е просто да се поразделят парите. В контекста на нашето нахалство да искаме еврофондовете да продължат да финансират подобни неща и след 2020, чужденците изразиха недоверие, че нашата теза има какъвто и да било смисъл. Обещаха да акцентират и обосноват в предаването обратната теза, че подобни примери биха обезкуражили техните правителства да приемат нашата теза, в която ние намираме дълбок смисъл.

 

Ето два клипа в потвърждение, че мръсната вода се излива директно в реката.

Съжаляваме само, че клиповете не могат да представят смрадта:

 

Мръсният канал се излива диектно в реката преди ПСОВ Душанци:

https://www.youtube.com/watch?v=K6dew-kpZac&feature=youtu.be

 

Каналът след ПСОВ си седи сух като барут. Той никога не е работил:

https://www.youtube.com/watch?v=zQJDyGeesO4&feature=youtu.be

Обръщаме внимание сщо така, че сега ВЕЦ Душанци работеше и затова реката е голяма. През лятото често се случва в реката да тече съвсем малко вода и тогава концентрацията на замърсяването става зловеща. Затова в реката вече няма живот под ПСОВ Душанци.

 

Другата седмица ще ги водим в Бързия. Сведенията ни са, че селото има достъп и до малко вода от изравнител Остра чука и сега през лятото режимът не е чак толкова зловещ, обаче от чешмите продължава да тече тиня и ПСПВ Бързия въобще не работи. Проявиха интерес и към прилагането на РДВ на ЕС от компетентните органи. Затова ще ги заведем и на някой друг ВЕЦ /на кои - засега е тайна/, а така също ще посетим и река Тополница под бент Лесичово, да проверим как върви златодобивът там и река Яденица - да снимат "почистването".

 

На второ място в този доклад Ви уведомяваме, че проверихме и МВЕЦ Неси при град Клисура. Причината е, че репортерите проявиха интерес относно опазването на другите национални паркове и Натура местата, понеже за Пирин си знаеха всичко.

От моста на подбалканския път се установи, че МВЕЦ-ът работи и вие като линейка. Той е характерен с това, че за него компетентните органи са извършили възможно най-много закононарушения за един ВЕЦ в богатата ни практика с всички останали ВЕЦ. Опитът да заведем чужденците при водохващането бе неуспешен заради ниската облачност, в която попаднахме, и почти пълната липса на видимост. Само това ни спаси да не се изложим още по-лошо.

Все пак, напомняме на БДИБР и на дирекцията на НП Централен Балкан, а така също и на НСЗП, че водохващането и част от напорния тръбопровод попадат в границите на парка, тоест в изключителна държавна собственост. Самият факт, че МВЕЦ Неси продължава да работи и не е спрян от БДИБР и от МОСВ е напълно необясним.

 

На трето място в този доклад посетихме и река Стряма под град Клисура.

Между железопътния и пътния мост под града установихме брутални закононарушения от следния характер:

1. На около 100 метра под една санитарно охранителна зона/каптаж/ някой е натрупал огромно количество баластра в заливаемата тераса на реката. На места коритото е почти преградено от насипа и от боклуци. Една малка къща, която е до пътя, е почти затрупана. Ето снимки и клипове в потвърждение:

https://www.youtube.com/watch?v=s09LXH_DKvk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=j2ER9R53Ho0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=643zGXIh2Fg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Qy7ZZd4DsCs&feature=youtu.be

 

На показаното място заливаемата тераса стигаше почти до малката къща и пътя. Допускаме, че такава дейност не може да е станала без съгласието на БДИБР. Обаче гарантираме, че реката ще изземе натрупания неуплътнен  насип, ще го отнесе на някое друго тясно място и може да предизвика проблем. Ще Ви уведомим когато това се случи.

 

2. Непосредствено под града при реката, на около двеста метра преди каптажа има една зловеща кравеферма, в която се отглеждат и овце. Изринатата тор е натрупана на планина непосредствено на брега на реката, а мръсотията в двора пак на брега на реката е сюрреалистична. И кой точно пие водата от този каптаж не ни е ясно:

https://www.youtube.com/watch?v=kf4UoYLC1Wk&feature=youtu.be

Информираме БДИБР също така, че на реката под града Клисура, при вливането на Върлимница под дървопреработвателния цех, има още една кравеферма, на която отпадните води също се изливат директно в реката.

 

Преди каптажа, на брега покрай пътя също така има нерегламентирано градско сметище. Ние не го снимахме, като се надявахме и белгийците да не го видят, но не успяхме и те го забелязаха и го снимаха.

 

Въобще река Стряма под град Клисура представлява галактически боклучарник. През 2016 ние изчистихме реката между двата моста:

http://forum.balkanka.bg/viewtopic.php?f=5&t=121

... но сега е още по-мръсно. Наистина голям срам ни очаква, когато бъде показана тая срамота по чуждите медии.

 

В края на този доклад изразяваме неудовлетворение, че проверката на БДИБР за ПСОВ Душанци не е свършила абсолютно нищо и няма никакво подобрение. Може би са направили предписание, но подобрение НЯМА.

Ето защо не настояваме да направят още една проверка, освен ако нямат намерение сега да наложат санкция от сорта на забележка, мъмрене или нещо още по-строго.

Може би все пак едно посещение на рек Стряма под град Клисура би било подходящо за евентуално плахо предписание като първа мярка, която после никой да не се разбърза да спазва.

 

вторник, 20 февруари 2018 г.

Многоцелеви информационен доклад от Сдружение Балканка

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, Ви информирам за следните новини:

На първо място обелязваме, че загубихме делото във ВАС за язовир Яденица, както много добре знаете. Независимо от решението на ВАС, не вярваме да си вярвате, че не сте извършили нарушения на законите, затова изразяваме разочарование, че предявихте претенции за Вашите разноски в съда.

Знаете много добре с какво се занимаваме и тази година ще направим по-малко акции заради Вас, поради липса на средства.

Все пак, във връзка с Яденица не можем да не отбележим следния въпрос - с какви очи карате всички собственици на ВЕЦ да правят рибни проходи, след като не можете да накарате НЕК?

За злополучния язовир предстои да плащаме удоволствията на НЕК заедно с Вас, което е слаба утеха за нас. Във всеки случай, на базата на изключителното ниво на експертиза на сдружението относно сеизмичните рискове, когато се построи поредното безумие на НЕК от типа Цанков камък, Ви съветваме да избягвате пътя Белово-Юндола по дефилето на поредната река, която убивате. Причината е, че авария в стената на язовира може да настъпи по всяко време, заради разместване в Яденишкия разлом.
Запомнили сме всички замесени лица от Ваша страна и ще ги припомним на цялото общество, ако някой ден стане белята.
Разбира се, всичко това не означава, че сме се отказали от борбата. Просто ще я пренесем на европейско ниво, включително и финансово, а възможностите ни там също много добре ги знаете.

На второ място Ви уведомяваме, че МРРБ е пуснало за обществено обсъждане един амбициозен документ, наречен Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск наРБългария

Молим, да обърнете внимание на министър Нанков, че в документа въобще на фигурират язовирите. А те са един от най-сериозните източници на риск за населените места при земетресение, както е например при язовир Яденица.
Ето защо настояваме да окажете натиск на МРРБ да бъдат включени и язовирите, нищо че Вие сте били отговаряли само за водата според Вас самите, но не и за сигурността на стената. Според МРРБ обаче, те не отговаряли за язовирите също, а сте отговаряли Вие и Агенцията по метрология? Според нас обаче Вие отговаряте и за риска от наводнения, който кореспондира пряко със сеизмичната сигурност на язовирите.
Най-хубавото е, че тази методика ще трябва да отхвърли язовир Яденица, след като е готов.

Нещо повече - съществуват множество други съоръжения - опасни производства, хвостохранилища и др., които също представляват огромен риск при авария от земетресения, включително и като ефекти върху околната среда, най-важен елемент от която са хората. В този смисъл намираме Вашата неуверена дистанцираност от методиката като неоснователна.
Молим също така, да обърнете внимание на МРРБ относно някои неточности в терминологията на документа, когато става дума за речни системи, водни обекти и пр. неща, с които авторите очевидно не са наясно.
Допълнителни подробности можете да научите от следното предаване по телевизия ВiT, в което участваме заедно с проф.Светослав Симеонов - директор на ИГГГ-БАН, тоест от хората, които уверено ни подкрепиха за риска от Язовир Яденица и чието становище Вие отхвърлихте от висотата на собствената си експертиза за същия риск:

На трето място Ви обръщаме внимание за пореден път, че водовземането за производство на изкуствен сняг и за водни пързалки на територията на НП Пирин го допускате в тежко нарушение на ЗЗТ. Припомняме на БДЗБР и че в разрешителните за водовземане от водните обекти за каскадата Санданска Бистрица сте допуснали груба грешка, като сте определили минимално водно количество между 6/шест/ и 7/седем/ процента от средномногогодишното водно количество, без да отчитате минималното средномесечно въобще. А поне половината водохващания на каскадата са на територията на НП Пирин...

На последно място в този доклад, като благодарим на БДДР за това, че са отхвърлили като недопустимо ИП за водни колела на Черна Места с цел производство на електроенергия, ги уведомяваме, че пак са допуснали нарушение на ПУРБ 2016-2021 на ДР в становището си за допустимост на ИП с цел изземвамен и добив на динамични наносни отложения от река Огоста. Становището е в следния линк:

На стр.4 от него самата БДДР е написала, че:
Поради характера на предвидените дейности, реализирането на ИП ще окаже хидроморфологичен натиск върху водния обект ...

И в таблицата с мерките на стр.6 е описана мярка с код HY_7 и наименование:
Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките

Действието за изпълнение на мярката е:
4. Забрана за нови инвестиционни намерения, свързани с изграждането на хидротехнически съоръжения и изземване на наносни отложения с изключение на съоръженията за защита на населението от наводнения.

Ето защо обръщаме внимание на БДДР, че ИП е недопустимо спрямо мерките в ПУРБ и молим да си оправят становището за допустимост.

Накрая поздравяваме цялото ведомство за това, че с действията Ви по ликвидирането на Пирин ни създадохте прекалено много работа, но съвсем скоро ще се върнем към основната ни дейност да си взаимодействаме заедно по темата за опазване на реките.

Надяваме се вече да сте решили проблемите в Бързия и Душанци. За тях ще проверим в най-скоро време, като обръщаме внимание на проверката в Душанци - водата трябва да излиза пречистена от ПСОВ, а не замърсена да се изхвърля преди станцията в реката. Иначе ще направим много лошо впечатление на чуждестранните телевизии в края на месеца с безсмислено изхарчените европейски и наши пари, от които положението е станало много по-лошо, отколкото е било. Знаем, че ще ни отговорите, че реката под ПСОВ Душанци е чиста по химични показатели, само че в нея вече няма следа от живот, тоест от каквито и да било БЕК, поради бездействие от Ваша страна. Все пак, първият ни сигнал за ПСОВ Душанци Ви го изпратихме преди точно две години...

И пак молим, БДИБР да си организират сайта така, че становищата за допустимост да са достъпни навреме така, както на останалите БД. Както сами виждат, грешки винаги са възможни, а ние винаги сме готови за помощ. Просто ни дайте възможност.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Доклад за нарушения, извършени от БДЗБР и БДИБР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, Ви обръщам внимание върху някои дейности на БДЗБР и БДИБР във връзка с издадени от тях становища за допустимост за ИП в техните райони на басейново управление /РБУ/ в нарушение на действащото законодателство:

 

Понеже нарушението на БДЗБР е за ИП в обхвата на РИОСВ Благоевград, изпращаме този доклад и до тях

 

И така, на 10.01.2018г. БДЗБР е издала становище за допустимост № П-01-230/10.01.2018г. относно нов ВЕЦ на река Градевска с възложител "Енерджи Инвест БГ" ООД. След подробно запознаване със становището, обръщаме внимание на БДЗБР и РИОСВ Благоевград относно следните важни проблеми и пропуски:

 

1. Съгласно чл.11 във връзка с § 1., алинея 1, т.27 и т.81 от ДР на ЗВ леглата на реките представляват публична държавна собственост. За да може да се изграждат съоръжения, каквито са водохващанията на ВЕЦ, в публична държавна собственост, каквото е леглото на река Градевска, е необходимо да се учреди възмездно право на строеж съгласно чл.62, ал.1 от ЗЕ. В противен случай инвеститорът няма никакви вещни права да строи каквото и да било в публичната държавна собственост - леглото на река Градевска. От тази гледна точка произтичат и следните допълнителни изисквания:

 

1.1. Съгласно чл.60, ал.3, т.4 от ЗВ, за откриване на процедура по издаване на каквото и да било разрешително инвеститорът трябва да представи в БДЗБР  документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията, когато съоръженията не са изградени. Тоест е необходим писмен документ, удостоверяващ съгласието на собственика в лицето на представляващия държавата орган по закона за държавната собственост.

 

1.2. Съгласно § 1., т.20 от ДР на ЗООС, "Възложител на инвестиционно предложение" е физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

 

След искане за достъп до информация по реда на ЗДОИ, от администрацията на Министерски съвет получихме отговор, че след 2010г. има само три ВЕЦ на територията на РБългария, които имат учредено право на строеж на водвземни съоръжения в леглата на реките и това са изградените и действащи МВЕЦ Кадиево и МВЕЦ Царевец, и непостроената все още МВЕЦ Тевани 1.

 

Следователно новият ВЕЦ на река Градевска с възложител "Енерджи Инвест БГ" ООД няма учредено право на строеж в коритото на реката и няма права да инициира процедурите по преценка необходимостта от ОВОС или по ОВОС. Допълнителният извод, който се налага е, че БДЗБР е издала разрешително за водовземане № 41140201/07.06.2013г. в тежко нарушение на законодателството поради липсата на съгласие на собственика на публичната държавна собственост - коритото на реката. Решението на БДЗБР може да бъде атакувано за нищожност пред административния съд по всяко време.

Уведомяваме БДЗБР, РИОСВ Благоевград и МОСВ, че сме подали сигнал до Главна прокуратура по тези въпроси и в момента тече разследване на множеството нарушения на органите на МОСВ от същия характер. Ето защо се надяваме, да не нарушите закона още веднъж, особено след като сте предупредени.

 

2. Що се отнася до самото становище за допустимост, обръщаме внимание на БДЗБР, че река Градевска попада в списъка на реките с целогодишна забрана за риболов от заповед № РД 09-98/26.02.2016г. на министъра на земеделието и храните, поради възникнала необходимост от опазване на биологичното разнообразие. Заповедта е съгласувана от министъра на ОСВ, следователно необходимостта е доказана по надлежния ред. И излиза, че според БДЗБР един нов ВЕЦ "би оказал незначително негативно въздействие", а любителският риболов ще окаже значително въздействие според собствения на БДЗБР министър, който е съгласувал забраната за риболов. Ето защо намираме отказа на БДЗБР да включи реките от целогодишната забрана като зони за защита на водите за опазване на стопански ценните видове риби, като брутално нарушение на чл.119а, ал.1, т.4 от ЗВ, който задължава БД да определят такива зони, каквито само в ПУРБ на ЗБР няма определени

 

2.1. В т.10 от становището на БДЗБР е упоменат само един ВЕЦ на река Градевска, а именно ВЕЦ Градево с титуляр Бийстън Енерджи. Съгласно нашите данни, на същата река има още следните бъдещи ВЕЦ:

-          МВЕЦ Баба Цвета с кота водохващане 938 м. /на р.Еловица - Градевска/ и 935 м. /на р.Стружка/ - в строеж в настоящия момент. Котата на сградата е 856 метра.

-          МВЕЦ Марево с кота водохващане 850 м.

-          МВЕЦ Еленков чарк с кота водохващане 650 м.

-          И сега БДЗБР разрешава още един ВЕЦ, с кота водохващане 440 м.

 

Между другото припомняме на БДЗБР, че сградата с турбините на тук дискутирания ВЕЦ е на кота 395 метра, а водохващането на съществуващия ВЕЦ Градево е на кота 383 метра. А това просто значи, че новият ВЕЦ и съществуващият ще са каскадно свързани, което е забранено от чл.118ж, ал.1, т.1 от ЗВ, доколкото нито за единия, нито за другия се допуска изключение по чл.156е от ЗВ.

И тук се сещаме да припомним на МОСВ едно нещо, което се нарича Кумулативен Ефект! Той е описан в § 1., т.75 от ДР на ЗООС. Намираме, че БДЗБР е извършила грубо нарушение, като е определила, че новият ВЕЦ "би оказал незначително негативно въздействие", без да е разгледано въздействието му в съвкупност със съществуващия и с бъдещите ВЕЦ на река Градевска. В момента МВЕЦ Марево е в процедура на етап преценяване, а горе под Предела се строи още един МВЕЦ Баба Цвета с две водохващания.

И всеки нов ВЕЦ ще оказва незначително въздействие, докато реката не изчезне напълно, а тя беше с поставена цел опазване на биоразнообразието според министъра на ОСВ.

 

На основата на гореизложеното считаме, че БДЗБР е извършила грубо нарушение на законодателството, като не е включила в становището за допустимост всички действащи и бъдещи ВЕЦ на река Градевска и по този начин въвежда в заблуда компетентния орган по ОВОС относно общия кумулативен ефект. Настояваме Инспекторатът на МОСВ да извърши проверка по случая и да се вземат необходимите мерки за спазване на законодателството от Басейновите Дирекции. Пет ВЕЦ-а един след друг, на една и съща хипер малка река и нямало да има въздействие. Изглежда и в ЗБР текат неунищожими от никакво въздействие /включително от ядрен взрив/ реки, така както и в ИБР!

 

Що се отнася до самата БДИБР, те също отново са нарушили законодателството в становище за допустимост за водовземане от река Карабаалица за противопожарни нужди за ПАВЕЦ Чаира при определянето на минималния допустим отток. Като са определили оттока само като 10% от средномногогодишния, БДЗБР са нарушили определението на този отток от ПЗР на ЗВ и не са спазени мерките от ПУРБ2016-2021 на ИБР относно оттока. Становището е с № ПУ-01-107/08.09.2017г. Можете да го намерите в прикачен файл към този доклад.

Също така обръщаме внимание на БДИБР, че имат неизброими становища за допустимост за изземване на наносни отложения от реките в техния регион. По този начин те са нарушили чл.118ж, ал.2 от ЗВ, защото случаите на изземване не попадат в хипотезата на чл.140, ал.3, т.6 във връзка с  чл.140, ал.6 от ЗВ, а са си 100% инвестиционни предложения за добив на инертни материали от речните легла.

 

Допускаме, че цялото министерство се занимава само с проблема как да унищожи Пирин и по тази причина не забелязва как се нарушават законите от Басейновите Дирекции, но все пак поне някакъв малък контрол е крайно препоръчителен. Така например, дирекция ДУВ също би могла да проверява решенията на БД, така както го правим и ние.

При всички положения обещаваме случаят с река Градевска да влезе в следващата ни жалба до ГД Околна среда на ЕК, като пример как се отчитат кумулативните ефекти у нас за реки, при които е доказана нуждата от опазване на биоразнообразието, нищо че не попадат в защитени зони!

 

Накрая на този доклад, във връзка с апела на министър Димов за всеобщо смирение, смирено молим Басейновите дирекции и МОСВ да започнат да спазват законодателството най-после, а не непрекъснато да го нарушават.

Само тогава ще можем и ние спокойно да се смирим.

 

Надяваме се по този доклад компетентните органи и висшестоящия орган да ни уведомят за предприетите мерки навреме, а също така да ни уведомят и за мерките срещу закононарушенията на БДИБР за река Манастирска от предходния наш доклад.

Подчертаваме отново - инвеститорът на новия ВЕЦ на Градевска няма никакви права да строи каквото и да било в речното корито и да инициира процедури по ЗООС и по ЗВ!

Благодарим за разбирането и съдействието
вторник, 6 февруари 2018 г.

Притеснения около строежа на язовир „Яденица“

http://www.agrotv.bg/p_11176Novina-plius:-Pritesneniq-okolo-stroezha-na-qzovir-%E2%80%9EQdenica%E2%80%9C,-avtor-Danail-Andreev.html
Добавено: 01/02/2018 | 18:12  

По повод този протест и среща


Сдружение „Балканка“ алармира, че изграждането на язовир „Яденица“ крие опасност за населението на село Големо Белово и град Белово. Еколозите цитираха проучване на Института по геофизика към БАН, според което опасността се крие в Яденишкия разлом, разположен край ръба на язовирната стена. Това е сеизмичен район, където има опасност стената да се пропука, а на такива места строителството е забранено, посочиха еколозите. От Сдружение „Балканка“ са обжалвали в съда решението на министър Нено Димов да одобри докладите по оценката на въздействието върху околната среда. Върховният административен съд е отхвърлил жалбата на Сдружението. От Министерството на околната среда и водите уверяват, че са спазени законовите изисквания и са взети под внимание опасенията на сдружението.


ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ