Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 28 февруари 2022 г.

Медиен мониторинг

28 февруари 2022Кирил Петков: Засилена е охраната на АЕЦ ''Козлодуй'' и ВЕЦ-овете - OFFNews
Обектите от национална сигурност - АЕЦ "Козлодуй", базовите електроцентрали, ВЕЦ-ове и ПАВЕЦ, са със засилена...Жителите на Белащица и Брестовица излизат на протест - Новини - БНР
... на параметрите на частна мини ВЕЦ. Това пък е причинило заблатяването на реката и натрупването на манган във водата, смятат от сдружението.Рехав протест на "Живот за Брестовица" - Новини - БНР
Мотивът е, че той е одобрил разширяването на параметрите на частна мини ВЕЦ, което пък е причинило заблатяването на реката и натрупването на манган ...вторник, 22 февруари 2022 г.

Рибарско присъствие срещу съмнителни разрушителни дейности в коритото на река Искър


Утре, 23.02.2022г., от 08 сутринта, рибарски организации от Област София
отново се събират на река Искър, в района под м. Мечката, където от
няколко дни започнаха строителни дейности в коритото на река Искър.
Първи сигнализираха институциите от сдружение Балканка, които от години
се борят с всякакви незаконни дейности по реките на България. Подадени
са сигнали до РИОСВ, БД, РДГ, Община Самоков, МОСВ и депутати от
действащото народно събрание. Мястото на срещата е разклонение от
главния път София-Самоков, преди моста на река Палакария.
Според риболовците, за които река Искър е като втори дом, дейностите,
които се извършват са неконтролирани, в нарушение на действащото
законодателство, а съвсем логично, подозрение буди и това доколко са
спазени процедурите по ЗУТ, ЗВ и ЗООС, имащи отношение към изпълнението
на предвидените дейности, тъй като дори жители от района не са били
запознати, че ще се извършва каквото и да било. Самият факт, че вече
втори ден, никой не излиза да обясни за какво става въпрос е
показателен. Още повече, риболовците днес не са намерили строителен
надзор на обекта, а след разговори с Басейнова дирекция, са останали с
впечатления, че служителите в Басейнова дирекция са изненадани от
случващото се. Това само по себе си е червена точка, тъй като съгласно
Закона за водите Басейнова дирекция е компетентен орган за осъществяване
на контрол по издадени разрешитени при извършване на дейности в реките и
уведомлението за започване на строителни работи е задължителна част от
процесът по стартиране на строителна площадка.
До тук информацията, която са получили риболовците е, че се строи
помпена станция за осигуряване на вода за напояване и противопожарни
нужди на бъдещо Голф игрище, което ще се строи в околностите на село
Горни окол. Според регистъра на БДДР, за мястото има издадено
разрешително от 05.08.2021г. за водовземане на 50л/с вода посредством
дренажна тръба и шахта, разположена на левия бряг на реката. В същото
време, вмомента основните дейности се извършват на десния бряг на
реката. "Предоставеното количество вода не съответства на мащаба на
дейностите наблюдавани на терен", заявяват риболовците. "50л/с са едва 5
кофи вода в секунда" Това не е голямо количество и със сигурност има
начини за осигуряването му по много по-щадяши околната среда методи",
смятат риболовците.
Това, което са установили на терен, е, че се копае ново корито, където
да бъде отбита реката и в сегашното корито да се монтират предвидените
хидротехнически съоръжения, като вмомента бреговете на река Искър са
превърнати в лунен пейзаж, багерите преминават през реката непрекъснато.
И тъй като няма отговори, риболовците днес застанаха на пътя на багерите
още в 8 сутринта, които обаче вместо да спрат работа, са преминали
реката на 150м по-надолу по течението, извън обхвата на ИП, което е
грубо нарушение. "По тази логика всеки може да си влиза неконтролирано в
реките, а движението на тежка механизация трябва да се извършва само по
утвърдена транспортна схема. Не можем да седим и да гледаме безучастно,
какво се случва на любимата река", заявяват от рибарските сдружения.
Риболовците припомнят, че реката е включена в списъка на реките, където
риболовът на балканска пъстърва се извършва само по метода "хвани и
пусни". Като такава се предполага, че реката трябва да създава
максимално благоприятни условия за живот на водните обитатели и
естествено възпроизводство. Риболовците от години организират доброволни
акции по почистване и зарибяване на водите на река Искър, за да е
по-приятно място за посещение от всички. За съжаление глобите налагани
за извършвани нарушения в коритата на реките от строителните фирми и
инвеститорите често са дори по-малки от актовете, които се съставят на
нередовните риболовци или на тези, които си позволят да вземат дори една
риба от реката, а в същото време последствията за околната среда са
несъразмерими.
Риболовците търсят отговори и ще продължат да следят темата, докато не
получат гаранции, че каквото и да е предвидено, то ще се случи при пълно
спазване на законите и с предприети съответни смекчаващи мерки, за да се
гарантира опазването на реката. Надигат се гласове и със съмнения, че
вбъдеще някой може да реши да си направи ВЕЦ на същото място.

Сдружение "Балканка"

Допълнителна информация по случая със забелязани дейности в р. Искър в м. Мечката

Подаваме допълнителна информация по случаят, която би могло да бъде от полза.

Знаете, че от вчера ви занимаваме с въпросния казус, за който получихме вече входящи номера от БДДР, РИОСВ София и ДНСК. Сигнал е подаден и до РДГ София, доколкото всички имоти в района са горски площи(с изключение на малък частен имот на брега на реката, в който вмомента багерите се гарират за през нощта). 

Тази сутрин бяхме на терен, този път на левия бряг на реката, където установихме, гарирани 1 булдозер, 3 верижни багера и 3 самосвала. На строителния фургон е закачена информационна табела с информация за откритата строителна площадка. Има издадено разрешение за строеж от Община Самоков за същите цели, за които и в предходния доклад ви информирах - водовземане за нуждите на бъдещото голф игрище, с малката особеност, че ще се изгражда и помпена станция.

Това, което можем да допълним е, че издадените разрешителни приоритетно са за извършване на дейности в частен имот, който е разположен на левия бряг на реката. Това, което на терен се наблюдава е изцяло работа в имот с идентификатор 83291.9.162, който е река Искър и заливна крайбрежна гора. Днес на място, представител на строителната фирма ни заяви, че дейностите на десния бряг на реката са всъщност прокопаване на ново корито на реката, където тя да бъде изместена и да се освободи терен за разполагане на предвидените в коритото на реката съоръжения, които подчертавам, че се предвижда да се разположат непосредствено над вече изградено хидротехническо съоръжение - съществуващ бент, който беше построен на река Искър преди около 10-12години и за който имаме отговор от БДДР, че няма данни за собственик и цели. Разрешително за водоползване в близост до съществуващо хидротехническо съоръжения е също спорно, как е допуснато и дали изобщо е отчетено, тъй като има забрани по този въпрос в ЗВ.

Така или иначе, на терен вмомента се наблюдават едни багери газещи реката, сеч на крайбрежна растителност и заравнен терен, както и направа на изкопни дейности в имот, част от имота на реката, който е публична държавна собственост и който, по смисъла на ЗУТ е нужно да има издадено учредено право на строеж. По този въпрос сме сигнализирали и РДНСК за допълнителна информация.

В интерес на истината възникват много въпроси относно това, че за осигуряването на някакви мижави 50л/с, видяхме едни тръби поне фи600, вмомента се работи по изцяло изместването на река Искър и се извършват такива грандиозни хидротехнически дейности в коритото на река Искър. А освен това на брега на реката се предвиждало да се изгради цяла помпена станция в частния имот на инвеститора. И за това не намерихме нито ред на страницата на РИОСВ София. което повдига въпроси и за това, как изобщо се е стигнало до разрешително 11190082 от 05.08.2021г. по описа на БДДР.

Още нещо любопитно. На обекта нямаше строителен надзор, а работниците отрекоха да са виждали такъв, а към такъв за осъществяване на контрол ни насочиха от самата БДДР по телефон, въпреки, че контролните дейности по издадени разрешителни за водоползване се осъществяват от басейновите дирекции. Освен това, би трябвало за започването на дейността да е имало уведомително писмо до БДДР, а всички служители, с които разговарях до този момент, поне 4ма от БДДР, за първи път чуваха за тази дейност.

Също нещо любопитно. Тъй като 15тина души се наредихме на брега на реката, откъдето премина и тази сутрин първия багер, багерите решиха да слязат по-надолу и да преминават реката на около 150-200м по-надолу по реката, което е извън обхвата на ИП и нямат със сигурност право на това, тъй като би трябвало придвижването им да се извършва по утвърдена транспортна схема и багерите нямат работа къде да е. Би трябвало да има утвърдена схема за работа, а не всеки да си прави каквото иска и да си минава където пожелае с верижни багери през коритото на реките!!!. За това можете да се убедите от снимката по-долу.

Сдружение "Балканка "    

понеделник, 21 февруари 2022 г.

Медиен мониторинг


21 февруари 2022ВЕЦ се сринаха в енергийния баланс от началото на годината | Бизнес.dir.bg
За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем от 809 613 MWh. Това става ясно от оперативната справка на ...Коментари - ВЕЦ се сринаха в енергийния баланс от началото на годината - Dir.bg
Reptile (нерегистриран). реплика. +0 -5. В добавка - всички ВЕЦ са строени без ОВОС и с двойно завишени капацитето. Ползваха средногодишно ...
Напусна ни българката, построила първата ВЕЦ в Перу - Марица
На 17 февруари в Лима е починала инж. Донка Маринска – българката, построила първата ВЕЦ в Перу. Тя е и първата жена инженер в латиноамериканската ...

Нов мегаязовир на Сини Нил | Вестник "ДУМА"
Стартът на най-голямата ВЕЦ в Африка скара Етиопия с Египет и Судан. понеделник, 21 Февруари 2022 / брой: 34. автор:Дума. visibility 46 ...Правителството иска да разшири ПАВЕЦ „Чаира" - Economic.bg
ПАВЕЦ-ът по своята същност представлява ВЕЦ с два язовира. От горния водоем се пуска вода, която се събира в долния, където се използва за ...сряда, 16 февруари 2022 г.

Мрачна прогноза на учени: Замърсените токсични реки могат да предизвикат следващата пандемия

Повече от една четвърт от световните реки, от които са взети проби в
рамките на ново мащабно проучване, са замърсени с лекарства в токсична
степен. Според изследователите фармацевтичното замърсяване
представлява "глобална заплаха" за околната среда и човешкото здраве.

Когато антибиотиците попаднат във водните пътища, те увеличават
вероятността бактериите да развият антимикробна резистентност, която
според СЗО и ООН е една от най-големите опасности за човечеството.

В първото глобално изследване на този проблем учените са измерили
концентрацията на 61 активни фармацевтични съставки (АФС) в повече от
1000 места в 258 реки, които обхващат всички континенти - общо 104
държави.

Според проучването, публикувано в списание PNAS, само две места в
света не са били замърсени: Исландия и венецуелско село, където
коренното население не използва съвременна медицина.

Вече повече от две десетилетия знаем, че фармацевтичните продукти
попадат във водната среда, където могат да повлияят на биологията на
живите организми", обяснява д-р Джон Уилкинсън, един от ръководителите
на изследването, проведено в Университета на Йорк, Великобритания.

Но един от най-големите проблеми, с които се сблъскваме при решаването
на този въпрос, е, че няма много представителни данни при мониторинга
на тези замърсители, като почти всички са съсредоточени върху няколко
избрани области в Северна Америка, Западна Европа и Китай.

Река Мансанарес в Мадрид е най-замърсената река в Европа, като се
нарежда в първите 10% от местата в света с най-високи кумулативни
концентрации на АПВ. Глазгоу попада в първите 20% в световен мащаб.

На други места горещи точки с токсична фармацевтична вода бяха открити
в Лахор в Пакистан, Ла Пас в Боливия, Адис Абеба в Етиопия и Далас,
САЩ.

Съществува силна връзка между социално-икономическия статус на дадена
държава и по-високото фармацевтично замърсяване на нейните реки.
Най-силно засегнати са страните с нисък и среден доход като Индия и
Нигерия. Изследователите предполагат, че това може да се дължи на
факта, че хората в тези държави могат да си позволят да купуват
лекарства, но не разполагат със скъпи канализационни системи, които да
филтрират лекарствата.

Фармацевтичните фабрики също изпускат своите химически съединения в
реките. В един от пунктовете в Бангладеш - надолу по веригата от
производителите на лекарства, нивата на антибиотика метронидазол са
над 300 пъти по-високи от безопасното ниво (най-голямото нарушение
според проучването).

Съгласно данните, публикувани миналия месец, през 2019 г. повече от
1,2 млн. души в света са починали от бактериални инфекции, които са
били резистентни към антибиотици. Съществуват тесни връзки между
държавите - предимно в Южна Азия и Субсахарска Африка, с най-силно
замърсяване с лекарства и тези, които страдат от най-голямо
въздействие на антимикробната резистентност (АМР).

Уилкинсън заяви пред "Гардиън", че антимикробната резистентност може
да доведе до нова пандемия.

Най-често откриваните лекарствени продукти са карбамазепин -
антиепилептично лекарство, за чието разграждане е необходимо време,
лекарството за диабет метформин и кофеин, за който изследователите
признават, че се съдържа както в напитки, така и в лекарства. И трите
вида са открити в повече от половината от обектите.

Концентрацията на поне един от тези препарати в 25,7 % от местата е
надхвърлила границата, която е безопасна за водните организми. Тези
биологично активни съединения могат да превърнат мъжките риби в
женски, да нарушат възпроизводството и дори да променят сърдечния
ритъм на животните.

Други замърсители, открити в потенциално вредни концентрации, включват
бета-блокера пропранолол и лоратадин - антихистамин за алергии.
Антидепресантите циталопрам и венлафаксин също са открити на всички
континенти с изключение на Антарктида, пише още БГНЕС.

Изследователите се надяват, че като засилят мониторинга върху
фармацевтичните продукти в околната среда, ще могат да разработят
стратегии за ограничаване на неблагоприятните последици, причинени от
тези замърсители.
https://frognews.bg/novini/mrachna-prognoza-ucheni-zamarsenite-toksichni-reki-mogat-predizvikat-sledvashtata-pandemiia.html

0127 - ВЕЦ Китка - 2022-02-06Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0127 - ВЕЦ Китка - 2022-02-06

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.вторник, 15 февруари 2022 г.

Сдружение Балканка - Доклад до БДДР за посетена ВЕЦ Ботуня

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на
българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/МВЕЦ, във връзка с
поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам
доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДУВ-ДР.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи,
животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) - в случая
такъв не беше наблюдаван....

Настоящият доклад е насочен специално до БДДР и министъра на околната
среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да
виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел
освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на
информираността сред обществото и компетентните органи и засилване
контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се
самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки
след 12 години ПУРБ-ове, след 15 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ,
ЗООС и при налично МОСВ.


ВЕЦ Ботуня, разположен на едноименната река Ботуня
Посещението е направено на 13.02.2022г. при нормално и дори ниско ниво
за сезона. Изпусканото водно количество след водохващането е много,
много под определените 150л/с в разрешителното, които също са объркани
жестоко за тази река - нещо, което и преди сме информирали, без
резултат. Мерките в ПУРБнса хвърлени в коша разбира се.

В момента се изпускаха не повече от 15л/с, които образуваха една
заседяла локва под бетона и се губеха в камъните.
Реката е напълно пресъхнала след водохващането. Рибният проход е много
глупав и недостъпен, заради излятото огромно количество бетон в
реката, а освен това запушен. Освен това не е и съобразен при
изхраждането му с рибите в реката, така че това просто не е рибен
проход. Демек такъв Няма.

В допълнение, според регистъра на БДДР, разрешителното за водовземане
на злощастния ВЕЦ Ботуня е изтекло на 07.07.2021. Няма информация да е
удължавано, но ако се е случило е в нарушение на Наредбата за ползване
на повърхностни води. Ще изчакаме отговора на БДДР, но случаят много
прилича на този с Лесето и Буйновска, с малката разлика, че говорим за
по-голяма река, в средното си течение ...

Това не е първото ни посещение на това водохващане, като отбелязваме,
че за последните 6 години нищо не се е променило!!! Информация за
предходни посещения също може да намерите в нашия сайт. Не случайно
коритото на реката е задръстено с прорасла растителност. Река Ботуня в
района от години е в това състояние, а задбаражното зловонно блато
попада в Натура 2000.

Координати на водохващането са: 43.268610, 23.333166

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките и видеото
качени в нашия сайт:
https://dams.reki.bg/0031-dam/2022-02-13

Задбаражното езеро над водохващанрто попада изцяло в зони от мрежата
Натура 2000, както следва: ЗЗ „Врачански Балкан" BG0000166 по двете
директиви.

Подали сме сигнал на Зелен телефон веднага и се надяваме да сте отишли
да ги хванете.

понеделник, 14 февруари 2022 г.

Сигнал за предполагаемо тровене по река Марица до РИОСВ Пловдив и Басейнова дирекция ИБР Пловдив

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви увреждащи бизнеси и бъдещи инвестиционни намерения, прикрити зад едни или други "благородни" инициативи, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам сигнал за предполагаемо поредно тровене по река Марица (вероятно имащо връзка със случая от преди 2 години).


Във връзка с няколко сигнала, постъпили до нас от любители риболовци от град Пловдив, за наличие на умряла риба в различни участъци на река Марица, ви уведомяваме за следната фактическа обстановка. От сигналите предполагаме, че отново е преминал (този път тихомълком) токсичен залп по река Марица от пазарджишката индустрия, подобен на този от 25.01.2020 г.  Хронологията на събитията е следната:

27.01.2022
За първи път любител риболовец констатира умряла риба – маришки морунаш и кефал, носеща се във водите на река Марица в градската част на Пловдив – десния бряг на река Марица между мост Герджика и този на „Цар Борис 3-ти Обединител". Риболовецът твърди, че е подал сигнал до РИОСВ-Пловдив и ИАРА, около 17:00 часа. 


06.02.2022

При обход на реката на 06.02 все още се забелязват умрели животни край реката, като видно и от снимките някои от тях са умрели доста преди това.


07.02.2022

Вчера се обадихме в ИАРА Пловдив, където потвърдиха за подаден сигнал и съмненията им, че е имало отново тровене по Марица седмица по-рано. Прилагаме снимков материал от наблюденията по реката. 


Молим да получим входящи номера за сигнала и информация, ако бъдат предприети действия, въпреки, че събитието вече е отминалото.


Сдружение "Балканка "    

неделя, 13 февруари 2022 г.

0031 - ВЕЦ Ботуня - 2022-02-13Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0031 - ВЕЦ Ботуня - 2022-02-13

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.понеделник, 7 февруари 2022 г.

ВЕЦ-овете- въздействие и ползипубликувано на 31.01.22 в 15:20

Снимка: Радио ВИДИН

00:00 / 34:35
  • ''Актуално'' в ''Посоките на делника'', 31 януари 2022 г.
Водноелектрическата централа /ВЕЦ/ произвежда електроенергия като използва силата от пада на водата. Някои са микро, други са малки, които в България се водят до 10 мегавата, има големи ВЕЦ-ове над тази мощност, които вече имат въздействие върху природата. Много характерно за екосистемите е, че се губят хабитати, каза Андрей Ралев- експерт по биоразнообразие по време на уебинар от поредицата "Пазители на водата".

"Понякога много голяма дължина от реката е коренно променена след строежа на един ВЕЦ. Последните години излязоха много проучвания, които показват, че практически няма язовир, който да няма въздействие върху рибите. Никакви рибни проходи нямат 100% успеваемост. Другото нещо е, че се променя водата надолу по реката. Става по- студена, с по- малко кислород или с променливо качество, или с променлива температура, което, разбира се, влияе на всички организми, които са вътре в реката по- надолу. И един много сериозен ефект от ВЕЦ-овете е това че надолу утайките и различните химически елементи, които са във водата, се спират от язовирите и съответно един от много характерните ефекти е че например, няма достатъчно пясък, който да се натрупва около делтите на реките, дори и по- далече", каза Андрей Ралев.

Да се инвестира в модернизиране на съществуващите съоръжения да произвеждат повече енергия, а не да се строят нови, предлага екологът и даде за пример плановете на част от коалиционното правителство- да се анализира възможността за строеж на нови язовири, два от които са на река Дунав. Въпреки че някои от ВЕЦ-овете имат големи мощности, когато има малко вода в реката, произвеждат малко енергия. В България процентът от електроенергията, която се произвежда от ВЕЦ-ове, е под 20%. 

"В период сме, в който цената на енергията и то от няколко месеца насам е доста висока. Хората се притесняват и за битовите си сметки, т.е. не само бизнесът, който е на свободен пазар, но хората се опасяват от поскъпване и на регулирания пазар, този, в който сме всички ние и плащаме като домакинства. И затова съвсем логично идват тези въпроси, ако изключим и ВЕЦ-овете от системата или сме по-остро настроени срещу тях или по- взискателни, какво друго ни остава? И по- скоро, може би, въпросът е каква е вероятността, какви могат да бъдат гаранциите, че бъдещите проекти ще бъдат максимално екологосъобразни", каза Балин Балинов от "Грийнпийс" и показа данните от електроенергийния системен оператор, според които на големите водно електрически централи разчитаме за 14,37% от енергията, от малките- на 2,66%.

Водноелектрическите централи поначало не произвеждат зелена енергия, макар и първоизточникът на енергия - водата - да се причислява към възобновяемите източници на енергия. Позицията е на природозащитната организация Световен фонд за дива природа /WWF/. Същото важи в почти еднаква степен както за големите, така и за малките централи. Това е така, защото за построяването на ВЕЦ водното течение се препречва с язовирни стени или баражи, а дори и съвсем малки прегради нарушават всички най-важни функции на реките и те престават да действат като биокоридори. Това унищожава биоразнообразието и въздейства негативно на природата в района. Поради това и енергията, произведена от ВЕЦ, не може да се нарече "зелена". 

Иван Пандъков- председател на сдружение "Балканка" обясни, че за идеята за строителство на два ВЕЦ-а по река Дунав  е започнало да се говори малко преди изборите по време на кампанията на "Продължаваме промяната"- единият при Никопол, другият край Силистра. Такива проектни намерения е имало по времето на социализма. Около 50 години са проучвани и има заключения, последно през 2008 година са отхвърлени на всякакво ниво. 

"Нас много ни изненада в предизборната кампания на "Продължаваме промяната", че фигурират подобни инициативи, тъй като това може да го предлага само човек, който не е запознат с целия процес, който е минал досега, защо са отхвърлени тези проекти. Със сигурност има хора, които повече от мен могат да говорят за река Дунав, но аз лично виждам какъв е ефектът от построяването примерно на язовир на река Дунав "Железни врата" в Сръбско", каза Иван Пандъков.
В момента, в който бъде подприщен Дунав, ще се повиши значително нивото на подпочвените води в много голям регион, което ще доведе до усилване на свлачищни процеси, допълни председателят на сдружение "Балканка". 2005-2010 година са построени няколко ВЕЦ-а по река Искър в Искърското дефиле. Вече 3 от тях, в резултат от изпускани утайки довеждат до отравяне на рибата в реката, допълни Иван Пандъков. По думите му  има три решения на съда, които обявяват разрешителните на три ВЕЦ-а за незаконни, а в прокуратурата са образувани преписки за още 155. 
Около 260 са работещите ВЕЦ-ове в България, заедно със старите от социализма големи енергийни мощности на НЕК. Около 200 от тях са малки ВЕЦ-ове на малки рекички. 

По въпроса за ВЕЦ-овете от една страна трябва енергия, от друга страна тези съоръжения трябва да бъдат изградени грамотно и да не въздействат върху природата, смята Владимир Цветков- член на Управителния съвет на  Ловно- рибарското дружество в Монтана:

"За съжаление това не се случва. Вероятно желанието да се изкарат повече пари надделява понякога над разума, защото навсякъде тия ВЕЦ-ове не са изградени по начина, по който е необходимо. Какво имам предвид? Рибата не само живее, тя се размножава, тя мигрира и за да мигрира, за да може правилно да се размножава, значи по пътя на реките не трябва да се правят прагове, препятствия, които да възпрепятстват тази миграция. Това почти никъде не е изградено. Да не говоря, че много често, особено в последните години, се случи маловодие и в момента, в който започват да работят ВЕЦ-овете, те са направени по различен начин, но задържа се една част от водата, в самата река остава по- малко вода и оттук нататък животът на рибата е силно застрашен. Както от липсата на вода, съответно кислород, така и от бракониерски набези. Ние сме давали многократно сигнали, правили са се проверки, обещавано е, но почти не мога да се сетя накъде след това да е отстранен, да речем, един праг."

Трябва да се мисли в комплекс за всичко- за реките, за големите водоеми, да носят и полза, но да се мисли и за природата. Човешкото вмешателство е много голямо, смята Владимир Цветков.

През 2019 година жители на мездренското село Люти брод подават сигнал в РИОСВ във Враца за евентуално замърсяване и голямо количество мъртва риба в река Искър край селото. Тогава се опасяват, че причината е от местния ВЕЦ. Според кмета Иван Коцев, се оказва, че причината не е водната централа.

"Има един, който е на два километра западно от селото, посока Черепишкия манастир и другият на 7-8 километра преди Мездра. Този при Мездра е от десетина години, този при Черепиш е две-три години по-малко. Промени се само нивото на реката, летния сезон. Според мен не оказват никакво влияние на рибата. Има моменти, когато виждаме, особено рибарите, че има умряла риба, но според мен това не е от ВЕЦ-овете", заяви Иван Коцев.

На територията на Северозападна България за областите Видин, Монтана и Враца са изградени и въведени в експлоатация 38 ВЕЦ-а- 11 са в област Видин, 17 - в област Монтана и 10 в област Враца. 

От изградените ВЕЦ-ове в област Видин 8 са в община Чупрене: на реките Бърза и Покълска; Краставичка и Лева; Голяма река и Засечен дол; на река Манастирска; река Лом; река Бърза; изтичало на ВЕЦ "Китка" и изтичало на ВЕЦ "Горни Лом". Такива водни централи са изградени още:  на яз. Рабиша при село Толовица; река Лом при село Яньовец и река Стакевска при село Стакевци.

В област Монтана 4 ВЕЦ-а има в община Чипровци. Два са на река Чипровска, един на река Найденица и един на река Славеевица. 4 са и в община Георги Дамяново - на реките Милина, Дългоделска Огоста, Трещена и Крива река. Три от ВЕЦ-овете са на язовир "Огоста" до Монтана; три са и в община Берковица при село Бързия- изравнител "Остра чука", изравнител "Клисура" и изравнител "Петрохан". Останалите три са на язовир "Смирненски" при село Смирненски; река Ботуня при село Стояново и река Огоста при село Бели брод. 

В област Враца на река Искър има 7 ВЕЦ-а. Те са при селата Брусен, Дърманци, Кунино, Зверино и Царевец, други два са край Роман и Мездра. На река Огоста има един при село Хайредин, на река Ботуня е изграден при село Ботуня и един на река Дунав при село Хърлец.

Освен гореизброените ВЕЦ, на територията на областите Видин и Монтана има още 3 ВЕЦ-а, които са изградени, но не са въведени в експлоатация: при Лева река до с. Горни Лом, община Чупрене; при р. Бърза до с. Горни Лом в община Чупрене; на р. Огоста при село Портитовци, община Бойчиновци. Компетентен орган за провеждане на процедурите по оценка на въздействието на околната среда /ОВОС/ по реда на Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ и Закон за биологичното разнообразие /ЗБР/, е съответната РИОСВ, на чиято територия попада инвестиционното намерение.

От РИОСВ- Монтана, която упражнява дейност на територията на областите Монтана и Видин уточняват, че:  "Изграждането на ВЕЦ попада в обхвата на т. 3, буква „з" - водноелектрически централи от Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп...) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС. От централите на територията на РИОСВ - Монтана 13 са изградени и пуснати в експлоатация преди влизане в сила на Закона за опазване на околната среда  през 2002 г. От останалите централи само за една от тях е проведена процедура по ОВОС след Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС. В периода 2019 - 2021 г. в РИОСВ - Монтана е постъпило едно уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ за производство на ел. енергия на река Горни Лом в землището на село Горни Лом, община Чупрене, област Видин. Същото е прекратено с Решение на директора на РИОСВ - Монтана поради недопустимост спрямо Плана за управление на речните басейни 2016 - 2021 г. в Дунавски район. За този период в експлоатация е въведена една централа - ВЕЦ "Ралица 2", землище на село Бели брод, община Бойчиновци. ВЕЦ "Огоста 9" в землището на с. Портитовци, общ. Бойчиновци е изградена, но не е въведена в експлоатация." 

От РИСОВ- Враца, посочват, че с постъпването в Инспекцията на Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), и според това дали самото ИП попада в приложното поле на Глава VI, Раздел III на Закон за опазване на околната среда /ЗООС/, (чл.92 и 93) на ЗООС, започва процедурата по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ съобразно изискванията на закона и Наредбата за ОВОС. Процедурата по ОВОС завършва с издаването на съответния административен акт Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или Решение по ОВОС. Процедурата по преценяване стартира с подаване на Уведомление за ИП и преминава през различни етапи, в зависимост от характера на ИП, представената от възложителя информация, становища на други институции, общини и кметства и др. По отношение на проведени процедури по глава шеста от ЗООС  след влизане в сила на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ 2002г.), са проведени съответните процедури по глава шеста от ЗООС за 7 ВЕЦ-а, другите три са съществуващи и действащи ВЕЦ- ове преди влизането в сила на горецитирания ЗООС. През последните три години в Инспекцията има внесено едно уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на ВЕЦ.  Процедурата по разглеждане на преписката е прекратена с Решение, издадено от РИОСВ-Враца. В момента в РИОСВ-Враца няма нови внесени Уведомления за инвестиционни предложения за изграждане на ВЕЦ, които да са в процедурен режим по глава шеста от ЗООС.

Контролът по издадените по реда на Закона за водите разрешителни, за водовземане от повърхностен воден обект, с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ и ползване на повърхностен воден обект, както и с цел изграждане на съоръженията за ВЕЦ, се осъществява от басейновите дирекции. За централите в Северозападна България контролът се извършва от Басейнова дирекция "Дунавски район"- гр. Плевен. Директорът на Басейновата дирекция издава становища за допустимост на инвестиционни предложения, които са предмет на процедура по  Глава VI от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за съответствието им с плана за управление на речния басейн и/или с плана за управление на риска от наводнения". Компетентен орган за провеждане на процедурите е съответната Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите, на чиято територия попада инвестиционното предложение. Информацията за издадените от БДДР становища за допустимост е публична и налична на сайта на Дирекцията www.bd-dunav.org в секция "Становища за допустимост".


неделя, 6 февруари 2022 г.

Поздравителен адрес от сдружение Балканка до БДИБР и малко по промените в ЗВ и по междинния преглед на значимите проблеми във връзка с новите ПУРБ и ПУРН

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на
Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното
дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с
поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, и с
мисията на сдружението за повишаване информираността на всички
останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им
капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите,
рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места,
пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове,
изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита
с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над
реките, кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и
метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски
газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води,
реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на
държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за
мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери,
включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд
и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на
МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра,
строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от
Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на
речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с
тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните и прочее Ваши иначе
благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни
процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и
съдебни дела срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е
неизбежно:Изказваме поздравления за БДИБР във връзка с назначаването на новия им
директор и му пожелаваме успех!Няма да скрием, че сме получили много добри отзиви и сме изпълнени с
надежда, че най-после нещо в тая Басейнова ще се промени, като тук ще
изброим най-значимите и актуални в момента проблеми.Преди това Ви уведомяваме, че измененията на Закона за водите,
одобрени от КОСВ, представляват губо нарушение както на Рамковата
Директива за Водите, така и на Директивата за наводненията на ЕС. Още
повече че удължаването на срока на действие на изтеклите ПУРБ и ПУРН
се прави безсрочно, тоест може и никога да не видим такива нови
планове.Разбира се, да си стоим без действащи ПУРБ и ПУРН е още по-голямо
нарушение, поради което сме поели ангажимент да не информираме ЕК за
измененията на ЗВ. Обаче, този ангажимент сме поели Само при условие,
че от Ваша страна се спазва ангажимент за борба с Корупцията, както
сте обявили. Ето защо накрая на това изложение ще изложим някои
допълнителни съображения по тематиката.Също така Ви уведомяваме отново, че Вашият Междинен преглед на
значимите проблеми в управлението на водите за новите ПУРБ не струва и
пет пари, за което сме Ви изпратили отлично мотивирано и обективирано
становище. Подчертаваме този факт специално за новия директор на БДИБР
в светлината на проблемите, изложени по-долу.Ето защо отново молим на сайтовете на Басейновите да бъдат качени
всички получени становища по Междинния преглед, защото се надяваме
някои други организации, като НС ЕАД, НЕК ЕАД и пр. да засегнат
проблеми, в които ние не сме се задълбочавали, а би трябвало.Също така молим новото ръководство на МОСВ да разпореди на всичките си
РИОСВ и БД да започнат да качват на сайтовете си документите, които
досега крият от обществеността. Например - писма до възложителите от
РИОСВ или Разрешителни за ползване на повърхностен воден обект от БД
за "чистенето" на речните корита и пр., които са с характер на
индивидуални административни актове по легалната дефиниция на АПК,
поради правните последици, които се пораждат от подобни хартии.

Засега например, нито една РИОСВ не качва писмата си до инвеститорите,
с които им одобрява и разрешава значителни изменения на параметрите на
ИП, а БДИБР например, не качва на сайта си разрешителните за кражба на
наносни отложения от коритата на реките - например за "чистенето" на
Марица при вливането на Чая.И сега, към проблемите в БДИБР.

Няма да скрием, че посрещнахме с известен ентусиазъм следното
волеизявление на новия директор пред БНР:

https://bnr.bg/plovdiv/post/101596436/baseinova-direkcia-kontrolira-veche-sklucheni-dogovori-za-pochistvane-na-marica?fbclid=IwAR1XH4GmWaL9UGa_kMnZ6f9RXh4s7Wv-K5SNXMkjkDlFhcW9uotrV5RiA6YРазбира се, ние, заедно с рибарчетата от Пловдив, които сме подавали
десетки сигнали за "чистенето" на Марица, посрещаме с колеблива
неувереност изявлението, че се бил осъществявал "стриктен контрол" от
страна на БДИБР. Така например, при директор Чопкова БДИБР ни отказа
да дойде на проверка докато бяхме при багерите, копаещи на не повече
от пет километра от бюрата в БДИБР...

Надяваме се новият директор да добие представа за какъв "стриктен
контрол" става дума от следните видеоматериали:

https://gospodari.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8/https://bnt.bg/news/zashto-11-mosta-okolo-plovdiv-sa-s-podkopani-osnovi-301184news.html?fbclid=IwAR3eRqyedtfRZHjZZPIe8_I_kKEFqiui4robkrlCEsC5txN7lykDfHOygFMhttps://bnt.bg/news/firmi-kopayat-bezplatno-balastra-i-pyasak-za-milioni-302180news.htmlСпоред нас, ако Басейновата извършваше стриктен контрол, показаните
кражби нямаше да се случват, нали така?Във връзка с горното, като пожелаваме успех на новия директор на
БДИБР, се надяваме да заострим вниманието му върху следните нашумели
проблеми в ИБРБУ, за които сме изпращали средно по два-три доклада или
възражения до БДИБР, само за да бъдат изхвърлени в коша на БДИБР за
разумните възражения и сигнали:1. Издадено е разрешително за ползване на ПВО за "чистенето" на Марица
при Чая. Разрешителното не е качено на сайта на БДИБР! Същото е хипер
незаконно, защото Марица там е замязала на море заради дългогодишната
дейност на една стационарна драга, която е показана и в предаването на
БНТ по-горе. Няма никаква нужда Марица да се "чисти" още на същото
място и за никакво "чистене" не става дума, а за най-обикновена кражба
на речна баластра. В историята е замесена и РИОСВ Пловдив, като на
сайта й не се открива потенциално писмо до възложителя, което да е
дало основание на БДИБР за разрешителното за ползване на ПВО, което
също не се открива никъде.2. В процедура по издаване на хипер незаконно разрешително за ползване
на ПВО е и едно "почистване" на Стряма надолу от Розино. За това ИП
има положително становище на БДИБР, което не учудва никого, най-малко
нас. Целта е да се захлеби малко от отсечената дървесина, а също така
и да се поизкопаят и откраднат малко наносни отложения. В историята
пак е замесена и РИОСВ Пловдив.3. По случая с напуканите къщи в село Мирянци. Тук БДИБР прояви
нечувана наглост, като по наш сигнал отиде и провери само кладенците
на местните хора, в които водата е потънала, НО не провери нищичко от
параметрите на баластриерата - нито нивото на водата в гьола, нито
дълбочината на самия гьол, която е много по-голяма от първоначално
оценената в процедурите по ЗООС и за която самата Басейнова е издавала
становище за допустимост спрямо ПУРБ. Обръщаме специално внимение на
този случай, за да не слушаме нови волеизявления, че и там всичко било
наред!4. По случая с ВЕЦ Кадиево и отровените питейни кладенци на
Брестовица. От волеизявлението на новия директор става ясно, че той не
знае за наличието на Доклад на БАН и МГУ, както и на отделен доклад от
учени на ИИКАВ-БАН, които доказват, че причината за замърсяването на
питейните води Е ВЕЦ Кадиево! Никой в БДИБР не е компетентен да
оценява тези доклади на БАН и да ги отхвърля, още повече пък в
национален ефир. При следващи волеизявления на който и да е от БДИБР
молим, да се има предвид и че доста хора ги слушат и не вярват на
ушите си, включително и запознатите със случая, както и жертвите в
Брестовица!

Информираме директора също така, че БДИБР ни отказа да извърши
проверка на ВЕЦ-а и да установи официално нарушението на параметрите
на ИП, тъй като блатото е с около два километра по-дълго и достига
точно до кладенците. Същото ни беше отказано и от РИОСВ Пловдив, за
което тия дни ще се срещнем с тях в АССГ.ВАЖНО:

В последните два случая Басейновата е получавала от нас поне по два
доклада и си затвари очите. Не само че ги затвори, ами наказа местните
от Мирянци за това, че са се оплаквали.

Специално за ВЕЦ Кадиево и баластриерата в Мирянци, очакваме БДИБР да
извърши проверките и, като установи нарушенията, заедно с двата
доклада на БАН за Кадиево, да информира министъра на ОСВ, с покана той
да изпълни задълженията си по чл.199 и 199а от ЗВ, тоест да прекрати
разрешителните и да спре дейностите, довели до увреждане на
състоянието на повърхностните и подземните водни тела, здравето и
имуществото на населението!Не на последно място, информираме новия директор на БДИБР, че на
територията на ИБРБУ в момента има най-малко два ВЕЦ-а - Лесето и
Буйновска, които от седем месеца работят без разрешителни за
водовземане!

Старите разрешителни са изтекли, а нови не могат да се издадат, поради
нарушения на изисквания от Наредбата за позване на ПВО - именно поради
липса на документи за учредено възмездно право на строеж в
принадлежащите земи на реките! Следователно е невъзможно и да се плаща
за използваната вода, поради липсата на правно основание за това.Ето защо най-сммирено приканваме новия директор да вземе да прекрати
водовземането и да спре дейността на тия два ВЕЦ-а, която се извършва
без разрешителни по ЗВ. Това трябва да стане с предварително
изпълнение на актовете, за да се спре моментално тежкото нарушение на
ЗВ. Освен това се надяваме да си изпълни задълженията, вменени Му от
чл.79 от Закона за водите, като Му обръщаме изрично внимание, че срещу
предишния директор на БДИБР в момента се води досъдебно производство
от прокуратурата в Пловдив по чл.282 от НК за неизпълнение на служебни
задължения в полза на трети лица - точно заради бездействията му в
частна полза за инвеститорите на тези два ВЕЦ-а.По всеки един от описаните тук случаи в МОСВ и БДИБР са получавали
поне по два специални сигнала от нас. Следователно е най-добре новите
ръководства да се запознаят с тези сигнали, а не да слушат служителите
на тези ведомства как всичко било наред, още по-малко да се изявяват
пред медиите, без да са добре подготвени.

В противен случай ние съзираме известен риск с нашите необятни
комуникационни способности и медиен потенциал, да влезем в твърде
неравностойно съревнование с органите на МОСВ. Дано да не се стига
дотам, но ако не ни вярвате, моля, питайте предходните ръководства на
МОСВ за какво става дума и моля, модулирайте доколкото е възможно
потенциални изяви на тема води, особено по най-болезнените за
обществото теми, освен ако не носите добри новини. Когато новините са
добри, моля, информирайте ни навреме, за да можем да Ви похвалим със
средствата на гореспоменатия медиен потенциал! Вече имаше такива
случаи, както, вярваме, сте забелязали, но не на тема води.Накрая на този поздравителен адрес ще се върнем в началото. Нистина
ние сме поели ангажимент да не пускаме жалба до ЕК във връзка с
измененията на ЗВ, с които се нарушават брутално РДВ и Директивата за
наводненията. Процесът обаче се надяваме да е двустранен, поради което
Ви информираме, че ангажиментът ни е валиден Само ако ни дадете
достатаъчно основания да вярваме, че по поставените тук проблеми има
някакво движение в посока спазване на законодателството. В мига, в
който се убедим в обратното - че проблемите пак се прикриват, всякакви
поети от нас ангажименти отпадат!Накрая отново пожелаваме успех на новите ръководства на МОСВ и БДИБР и
молим от тези ведомства да ни изпратят входящи номера!И ни стискайте палци утре да Ви осъдим във ВАС за незаконно решение на
иначе уважаваната от нас г-жа Михаела Доцова с характер на отказ МОСВ
да ни разглежда една жалба срещу едно непубликувано и до момента писмо
на РИОСВ Монтана до инвеститора на ВЕЦ Огоста 9. Осъдихме Ви в АС
Монтана и моля, не се тревожете за утре - не се очаква да има никакви
проблеми и във ВАС.Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.С непресъхващо уважение,Сдружение Балканка, гр.София

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ