Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 16 март 2020 г.

"Язовир" в с.Реселец, община Червен бряг

В с.Реселец общ.Ч.бряг има невероятна природа с много красива и чиста река с найменование Ръчене.По протежение на реката още по време на соца са изградени множество речни баражи. Голяма част от този район попада в НАТУРА 2000.
През  2014год. гражданите на селото разбират, че общината е отдала на 35год. на концесия единия от баражите, като го е преименувала на язовир.
Но язовир и бараж са две различни неща. Коритото на реката по закон е изключителна държавна собственост и странно какво точно е отдадено на концесия и дали общината има право. Не е ясно дали е отдадено самото съоръжение или прилежащата площи тн.
Т.нар."концесионер", за да разшири няколко пъти баража и да го оприличи на "язовир" без наличието за това задължително Разрешително за воден обект в НАТУРА 2000 е отнемал противозаконно огромни количества наноси от коритото на реката, който е извозвал с тежки камиони.
А на старата баражна стена е изливан пресен бетон отгоре нея,както и са отляти 5 броя перпендикулярни контрафорси, тъй като старата баражна
стена не би издържала на огромните водни маси.  И цялото това стройтелсво не е ясно дали има проект и стройтелно разрешение от ДНСК, далима ОВОС, Оценка за съвместимост с Натура 2000.
В  и около реката има богато биоразнообразие на различни видове риба, но в така прекроена стената в язовирна липсва какъвто и да било проход за рибнит.
                                          

неделя, 15 март 2020 г.

Многоцелеви доклад на сдружение Балканка до генерал Борисов, до МОСВ и до всички БД, с фокус върху БДДР заради река Вит, както и до БДИБР с фокус върху ВЕЦ Кутра.


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на магистрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки и язовири, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и прочее Ваши благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, да приемете настоящия многоцелеви доклад относно следното:

 

На първо място в доклада информираме генерал Борисов, че река Вит скъса водопровода, който идва от Гложене към Български Извор.

Причината се крие в изровения от реката бряг, който беше подкопан със съдействието на БДДР при кражбата на баластрата от коритото на реката за магистралата на генерал Борисов, както и на изсичането на кайбрежната растителност и на дърветата по бреговете, доколкото има разлика между едното и другото според самата БДДР.

Считаме, че това събитие трябва да легне на съвестта на БДДР, която можеше да прекрати кражбата на речна баластра навреме.

https://topnovini.bg/novini/856031-chastichno-bedstveno-polojenie-v-balgarski-izvor-zaradi-skasan-vodoprovod

 

Ето Ви кратък цитат от горното съобщение:

"Изпълнителният директор на ВиК-Ловеч Данаил Събевски поясни, че довеждащият водопровод до селото се е скъсал от високите води на река Вит при преминаването му през коритото на реката в местността „Боаза". „От дървета, които е влачила реката и (заради) ПРОПАДАНЕ На Част От Западния Бряг".

 

В момента няма защо да ходите там, тъй като реката е прекалено голяма и скъсаният водопровод не се вижда, пък и сигурно е отнесен.

Тепърва предстои река Вит да си отмъщава още по-страшно, но за съжаление не на БДДР, а на местното население.

Ето защо отново настояваме директорът на БДДР да бъде уволнен незабавно!

 

На второ място в доклада Ви информираме за постъпилите Страхотни новини от ЕС.

 

Пуснаха най-после доклада за "Устойчива Финансова Таксономия" - за финансиране на европейската икономика. Самият доклад можете да откриете ТУК:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

 

В Техническото Приложение към доклада, на стр.225 и на стр.463   ЯСНО е записано следното:

 

Construction of new hydropower should not lead to increase fragmentation of rivers, consequently refurbishment of existing hydropower plant and rehabilitation of existing barriers should be prioritised. Construction of small hydropower (<10MW) should be avoided

 

В превод то означава:

 

"Строителството на нови хидроенергийни обекти не трябва да води до увеличаване на фрагментацията на реките, следователно реконструкция на съществуващите Дяволски Изчадия и рехабилитация на съществуващите бариери трябва да се считат за приоритет.

Строителството на малки хидро обекти (<10MW) ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТЯВА!!!"

 

Ето приложението, приятно четене:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf

 

Няма да скрием удовлетворението си, че и ние имаме скромен принос към горното в рамките на общественото обсъждане на документите, в което бяхме много активни и дадохме множество примери от съвместните ни дейности с Вас.

 

Във връзка с тази новина, настояваме препоръката да бъде отчетена в новите Ви ПУРБ, за да сте в крак със съвременните тенденции и изискванията на ЕС, вместо да изоставате така фатално. Това значи абсолютна, пълна, недвусмислена, безапелационна забрана на нови малки ВЕЦ у нас в новите ПУРБ! Навсякъде, а не само в защитените зони, ако обичате!

 

Дотогава следва да се въведе мораториум от парламента за издаване на разрешения за строеж на нови ВЕЦ, както са направили примерно в Дания много отдавна.

 

 

И на трето място Ви информираме, че проверихме ВЕЦ Кутра Твърдица на територията на БДИБР.

 

Резултатът е крайно изненадващ, защото и при обилно снеготопене под  водохващането на Топлата река не се изпуска ни капка вода, а на Студената река се изпускат около пет литра на час.

Разбира се, миграцията на риби е напълно блокирана, но това е дребен, маловажен проблем на фона на останалото.

Също така се подразбира, че самите рибни проходи са уникално глупави, но товане е някаква новост на територията на БДИБР, а напротив.

 

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0280-dam/2020-03-11

 

И на последно място изказваме благодарност на БДДР и РИОСВ София за бързата им реакция срещу превръщането на река Пребойница в боклучарник.

 

Накрая на този доклад се сещаме да Ве попитаме докъде я докарахте с Наредбата за Рибните проходи и с Методиката за минималния допустим отток?

Надяваме се да ги видим в най-скоро време...

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 


Сдружение Балканка, гр.София

Специален доклад на сдружение Балканка до генерал Борисов, до МОСВ и до кмета на община Перник

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на магистрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки и язовири, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и прочее Ваши благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, да приемете настоящия специален доклад относно следното:

 

Във връзка с кореспонденцията ни с МОСВ и БДЗБР относно водовземане на Стомана Индъстри от язовир Студена,

 

... И във връзка с отказа на МОСВ да увеличи лимита на използваната вода за питейно-битови нужди на гр.Перник от язовир Студена,

 

...Моля да се запознаете с някои развития по темата, които досега бяха недостъпни за обществеността и за медиите.

 

Документът, който изяснява картината, можете да откриете на следния ЛИНК: https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/PERNIK_OUT.pdf

Отбелязваме по-важните неща в документа както следва:

1.       На 29.10.2019г. МОСВ е удължило срока на разрешителното на Стомана за водовземане от Студена до 2029 година, точно по времето на кризата за вода в Перник!

2.      Разбира се, това действие не е отразено в регистъра на разрешителните за водовземане на МОСВ с цел да се избегне голям скандал.

3.      Според последното изречение в документа - сега се ограничавало напълно водовземането на Стомана от Студена "до напълването на язовира с достатъчен обем вода" за питейно битовото водоснабдяване на гр.Перник.

Ние считаме, че оттук става кристално ясно защо МОСВ отказва да облекчи режима в гр.Перник в момента, въпреки че вече има достатъчно вода за ПБВ.

Причините са многоцелеви:

1.       Ако се облекчи режимът, ще се окаже напълно безмислен новият водопровод на генерал Борисов, който Той построи на перничани.

2.      Така язовирът ще се напълни по-бързо, за да може Стомана да си точи безплатна вода най-спокойно.

3.      В момента, в който язовирът се напълни еднократно с "достатъчен обем" вода, Стомана ще започне да го източва и обемът отново ще стане недостатъчен за ПБВ на града.

4.      Липсва дефиниция какво значи "достатъчен обем" за ПБВ на града!

Всичко това значи, че Стомана може да започне да източва язовира от утре, уважаеми от МОСВ.

 

На фона на гореописаните Ваши действия ние намираме Отказа Ви да облекчите водния режим в Перник За Абсолютен Срам!

 

Разбира се, надяваме се да проявите разбиране относно огромния медиен интерес, който Ви очаква в най-скоро време. При целия ни опит с Вас, считаме описаното за чудовищно, сравнимо единствено със случая по река Вит.

 

Ето защо НАСТОЯВАМЕ незабавно да увеличите лимита за водовземане за да облекчите режима в Перник -  по начинът, който е изискан от ВиК Перник и общината, а така също моментално да прекратите разешителното за водовземане на Стомана Индъстри от язовир Студена завинаги!!!

 

Не се съмнявайте, че изхарчените 27 милиона за новия водопровод до Перник НЯМА да бъдат използвани по такъв начин, че Стомана Индъстри да продължи да взима безплатна вода от Студена, а природонаселението да плаща за препомпване скъпа вода за ПБВ, която ще е изминала повече от 250 километра - още от Рилска река, обикаляйки цяла Рила и Витоша и т.н. и т.н.  

 

С цел да вземете правилното решение по въпроса, Ви обещаваме устойчив медиен интерес също така...

 

Накрая моля от МОСВ и от община Перник да ни изпратят входящ номер на този доклад!

 

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

Сдружение Балканка, гр.София

 

International Day of Action For The Rivers

Dear friends from EBRD, EIB and the World Bank,

I really hope that most of you remember our communication on some of your guiding documents concerning Hydropower development all over Europe, with a special focus on the Balkans.  

 

Today, March 14th, is the International Day of Action for Rivers /former International Day of Action Against Dams and for Rivers, Water and Life/

 

On this special day I am so happy to share with all of you some great News coming from the European Union in the following special EU report - "Financing a sustainable European Economy": 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

 

There is a Technical Annex to the report, which can be found here:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf

 

To our view, the most important issues concerning the existing hydropower pressure all over Europe, including the Balkans, as well as any future development, can be found on pages 224-226 of the Technical Annex. Here is just a short citation:  

 

"Construction of new hydropower should not lead to increase fragmentation of rivers, consequently refurbishment of existing hydropower plant and rehabilitation of existing barriers should be prioritised. Construction of small hydropower (<10MW) should be avoided."

 

Furthermore, the experts call for cumulative impact assessments "identifying and addressing any significant regional or basin-level environmental and social impacts, in compliance with the Water Framework Directive"

 

So, we would like to point out the fact that as of today all the guiding documents of the recipient banks concerning any future hydropower financial support are obviously out of date.

 

The documents in view are:

 

1. Operation and Maintenance Strategies for Hydropower: Handbook for Practitioners and Decision Makers - WB

2. Environmental, Climate and Social Guideline on Hydropower Development - EIB

 

3. Environmental and Social Policy /ESP/ - EBRD

 

We've had our written positions on the above documents shared with the EIB and the EBRD at the time, together with a clear warning that small hydropower should not be financed either directly and/or through Financial Intermediaries /FIs/ anymore due to its devastating impact on the riverine and riverside ecosystems, as well as on the local people's wellbeing, with absolutely no consequent benefit to the society.  

 

We've had a fruitful meeting with the EBRD team of decision makers on the matter in Belgrade too, which has led to a significant "change of wind" towards small hydropower /to my knowledge/, or should I say to a "change of the water flow" in the hydro turbines...

However, a total ban was not imposed, as far as I know.

 

As for the World Bank, we have had no written communication, but a meeting was held recently in Sofia to discuss the future River Basin Management Plans of the four River Basins in Bulgaria, on the preparation of which the WB team is taking part as a consultant.

 

Therefore, we hereby strongly urge the decision makers in the EIB, the EBRD and the World Bank to read the attached EU Report and to:

 

- Block any future financial support for small hydropower in the Balkans, whether "sustainable" or not, immediately regardless of its location - both in protected areas such as Natura, Emerald, Ramsar..., and/or in not protected areas, block it everywhere.

 

- Strictly follow the recommendation for "identifying and addressing any significant regional or basin-level environmental and social impacts, in compliance with the Water Framework Directive"

Note:

Here we really hope that the EBRD has not forgotten our case with the Sreden Iskar Cascade in Bulgaria. The problem has been identified alright, now it needs to be properly addressed in the light of the EU WFD! And, of course, someone has to bear responsibility, starting with the notorious EIA/AA experts - Nikolaeva and Pehlivanov! The same goes for the Blagoevgradska Bistritsa Cascade in Bulgaria.

 

Especially for the World Bank - apart from the need of addressing the existing hydropower pressure in Bulgaria /which is really devastating/, it is quite obvious now that a total ban on any future hydropower development must be set in the new RBMPs for all the River Basins in Bulgaria, everywhere in the country. We hope that the WB team will act in accordance with the recommendations laid down in the above Technical Annex, in order to comply with the new EU Policy towards hydropower in the light of the EU WFD objectives.

 

It should also be taken into consideration that in the new Integrated National Plan "Energy and Climate" recently adopted in Bulgaria, there is not a single KW of new installed hydropower capacity included in the plan, because small hydro is only causing problems to the balancing system in the spring, when no one needs the extra energy produced, and the actual contribution to the grid during the rest of the time is close to Zero, especially during hot summertime and in the cold winter months. And the problem is just the same in the whole Balkan region!

 

That said, we are also ready for cooperation any time and will be happy to receive your comments and questions.

 

In the end - how about one big:

Cheer for the International Day of Action for Rivers!

The time for action has come and we all need to act now.

 

Kind regards


Balkanka Association, Sofia, Bulgaria

сряда, 11 март 2020 г.

0280 - ВЕЦ Кутра-Твърдица - 2020-03-11Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0280 - ВЕЦ Кутра-Твърдица - 2020-03-11

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.Кой ще плати водата за Перник - в. Сега

https://www.segabg.com/category-observer/koy-shte-plati-vodata-za-pernik

в. Сега

Перник се размина с вероятността кранчетата на чешмите съвсем да пресъхнат, но проблемите остават. Очертава се градът да е с някакъв режим на водата поне до края на годината, а за промишленото водоснабдяване в момента не се вижда никаква лесна алтернатива. С напредването на строежа на тръбата от Мало Бучино до града, която трябва да свърже водопреносните мрежи на столицата и Перник, все по-тежко надвисва въпросът кой ще плати за всички допълнителни разходи по довеждането на софийската вода. Перничани са категорични, че ако водата поскъпне, спасителната мярка ще се превърне в антимярка. Какви други проблеми бяха заметени под килима в бързането покрай възможността за тежка криза и страха от прокурорските проверки? И има ли спасителен план за Перник, или не?
1. Перник е бил в криза още през пролетта на 2019 г.
И най-големият лаик би разбрал от сравнителните данни за нивото на язовир "Студена", че Перник е бил в кризисна ситуация още през пролетта на 2019 г. Хидроинженери обясняват, че още през март може да се предвиди каква година се очертава - суха, средна или пълноводна. До май-юни картината обикновено е съвсем ясна. Според справка от публичните данни от МОСВ през май 2019 г. язовир "Студена" е бил на най-ниското си ниво за този месец за последните 10 години. Разчети за предстоящата година обикновено се правят в края на предходната година, като е ясно в кой момент следва да се пристъпи към режим на водата. За Перник този момент е настъпил още през месец май миналата година, обясняват специалистите.
Ако "ВиК Перник" към онзи момент бе преминала към нощен режим на водата, с ограничаване на подаването само след 22 часа през нощта, бе преустановила подаването на вода за Радомир от карстовия извор "Врелото" и бе въвела ограничения за промишленото водоподаване, никой нямаше да усети, че градът е във водна криза, коментират запознати. Това не се е случило, като тук изтъкваните официално и неофициално причини са две - безпроблемно позволявани от Министерство на околната среда и водите обеми и политически натиск, проблемът да не ескалира преди местните избори. Дори и при тези давани от МОСВ разрешения обаче не може да е оправдано да вървиш към катастрофа, когато я виждаш, че се задава. Нищо не пречи подобни лимити да не се спазват и да се източват по-малко водни маси, коментират водни експерти.
2. Режимът се очертава да продължи до края на годината
По последни данни нивото на язовир "Студена" е стигнало 4 млн. кубически метра вода. Само за този месец водата се е вдигнала общо с два метра, като се очаква общият приток за целия месец да стигне 1 млн. кубически метра. Така Перник се разминава с опасността да започне да черпи вода от мъртвия обем - определен на 2 млн. куб. метра.
Какво ще се случи с действащия в момента режим (Перник има вода само 7 часа в денонощието), ще се разбере най-рано в края на март. Ако през април притокът в язовира стигне 7 млн. куб. метра вода, каквато би била картината при средна година, градът ще може да премине на по-облекчен режим на водата. Ако март е сух и годината се очертава като суха, режимът ще остане във вида, в който е в момента. В момента по-реалистични са вариантите за запазване на някакъв вид режим през цялата 2020 г. Сценарият обемите рязко да се увеличат, така че всички ограничения да отпаднат, не е много вероятен, коментират специалистите.
Тук възниква въпросът как ще се ползва водата от новия водопровод Мало Бучино - Перник. Софийската вода, която ще е максимум 300 литра в секунда, е достатъчна да гарантира сега действащия режим на водата. Очаква се водата да тръгне до края на март, като кметът на Перник се надява това да се случи и по-рано, в средата на месеца. Ако това стане, подаването на вода от "Студена" може да се спре напълно, така че язовирът да има възможност да се пълни по-бързо. Възможно е и друго решение - допълнителният обем вода от София да се използва за облекчаване на режима. И в двата случая стои въпросът колко дълго ще се ползва водата от София и как ще бъдат покрити допълнителните разходи по довеждане на тази вода.

3. Кой ще плати за софийската вода на Перник?
От самото лансиране на идеята за връзване на водопреносните мрежи на София и Перник управляващите уверяват, че няма да се допусне поскъпване на цената на водата в Перник дори и със стотинка. На фона на тези уверения обаче стоят реални извънредни разходи и никой към момента не казва как точно ще се покриват те. И без допълнителния водопровод доставката на софийската вода до Мало Бучино и в момента си има цена. От сайта на КЕВР става ясно, че "Софийска вода" работи с цена на доставка на водата (без включени разходи за пречистване и отвеждане на отпадните води) от 1.46 лв. без ДДС. Цената на "ВиК Перник" за доставяне е близка - 1.42 лв. без ДДС. Ако "ВиК Перник" плаща на "Софийска вода" за доставените количества и ги продава на клиентите си на същата или сходна цена, възниква въпросът кой ще покрива оперативните му разходи през целия този период - заплати на работници, обслужване на заеми, разходи по поддръжка и т.н.
Според последния финансов отчет за 2018 г. в дружеството работят 345 служители, като разходите за заплати са близо 38% от всички разходи. Дружеството като цяло не е в цветущо финансово състояние - след загуба в размер на 277 000 лв. за 2017 г., през 2018 г. е отчело скромна печалба от 3000 лв., а за 2019 г. според запознати се очертава загуба много по-голяма от тази за 2017 г.
По доставянето на софийската вода ще възникнат и други разходи - водата ще минава през помпена станция, което е равносилно на разходи за електроенергия, трябва да се начисляват амортизационни отчисления за новоизградените тръби и съоръжения и т.н. На този фон трябва да има железни гаранции, че тези разходи няма да се прехвърлят върху жителите на Перник, иначе използването на тръбата от София става непосилно бреме за перничани, коментират специалистите. Те признават, че изграждането й е бил един от малкото възможни варианти при реалния риск водата съвсем да свърши, но въпросът за последващите разходи не може да остава без отговор.
4. Няма лесна алтернатива за промишленото водоснабдяване
Язовир "Пчелина" е строен с цел напояване и промишлено водоснабдяване на Пернишка област при съвсем различна индустрия - за задоволяване на нуждите на завода за тежко металостроене "Червена могила", за циментовия завод в Батановци, за металургичния комбинат "Ленин", сега "Стомана индъстри", за ТЕЦ "Република", ТЕЦ "Перник", който тогава съществуваше, и множество други предприятия, коментира Иван Иванов - инженер по хидроенергийно строителство, работил по цялата верига в сектора - във "ВиК Перник", в "Напоителни системи" - Перник, в "Стомана индъстри".
"Водата от язовир "Пчелина" с големи помпи се препомпваше в открит деривационен канал - той е грамаден и е предназначен за много голямо потребление", обяснява Иванов. Неизползваем е и стоманеният тръбопровод, който отвежда водата към промишлените предприятия. "Още преди 20 години той беше компрометиран - корозирал като дантела", разказва експертът.
Според Иванов е безумно тази инфраструктура да се възстанови и поддържа с цел доставяне на малки количества вода, като не случайно "Стомана индъстри" и ТЕЦ "Република" са спрели да ползват вода от яз. "Пчелина". Той смята, че може да се мисли вариант да се ползва водата от язовир "Бушляк", който има и собствена водосборна област, макар и не много голяма, като в съществуващите компрометирани тръби към града се вкарат тръби с по-малък диаметър. Всичко това е въпрос на хидроложки проучвания, проект и изчисления доколко целесъобразно би било такова решение.
Има възможност да се използва за промишлени нужди и пречистената вода от пречиствателната станция за отпадни води в гр. Батановци след допълнително пречистване.
Според инж. Иванов "Стомана Индъстри" и ТЕЦ "Република" могат за своя сметка да осигурят инвестиции за довеждане на вода и от яз. "Долна Диканя" до яз."Студена" в критичните периоди на годината, която да задоволява промишлените им нужди, но тя също ще е значително по-скъпа от гравитачно подаваната от яз."Студена". Същевременно при този вариант ще се запази възможността при достатъчни водни маси в яз. "Студена" да се подава вода и за промишлени нужди.
В момента предприятията ползват вода чрез водохващания от р. Струма, но и тя им излиза скъпа заради необходимостта от препомпване.

5. Има ли трайно решение за Перник?
С водопровода от Мало Бучино решаваме временен проблем, това не е трайно решение за Перник, категорични са специалистите. При най-малкия проблем с водата в София лично кметът г-жа Фандъкова обеща, че ще затворят крана за Перник, припомнят те. Хидроинженерите изтъкват, че има природен цикъл от около 8-10 г., в който се редуват сухи, средни и влажни години. В случаи при няколко поредни сухи години и неадекватно управление на водоползването от яз."Студена", градът винаги ще е изправен пред водна криза, защото язовир "Студена" е едногодишен изравнител - изравнява притока и разхода в рамките на една година. За разлика от него многогодишни изравнители, какъвто е яз. "Искър", например могат да осигурят необходимите количества води за няколко години напред, обясняват специалистите. Още повече че с глобалното затопляне притокът в "Студена" намалява прогресивно с годините - вече не може да се разчита само на снеготопенето, както е било в миналото, а на валежи от дъжд, които са непредсказуеми.
Затова експертите в региона са категорични, че трайното решение за Перник и областта е довършването на язовир "Раянци". Язовирът е проектиран през 80-те години на миналия век, като би осигурявал водата на множество населени места в общините Перник, Земен, Ковачевци и Радомир, и то с едни от най-чистите води - на река Треклянска и притоците й, обяснява инж. Иванов. Водосборната му област е няколко пъти по-голяма от тази на яз. "Студена".
Строителните работи са започнали 1986 г., но са преустановени през далечната 1992 г. поради липса на средства. Свършено е най-трудното - отчуждаване на имоти и изместване на пътища, пробит е отбивният тунел, който е укрепен по цялата си дължина от 530 м, изпълнен е фундаментът на водовземната кула, работено е по зъба на язовирната стена, пътните подходи за изпълнение на строителните работи са почти изцяло изградени. Има и готови, макар и подлежащи на актуализиране, технически проекти. Изграждането на яз. "Раянци" като многогодишен изравнител е заложено в общинския план за развитие на Перник с индикативна стойност 200 млн. лв., но няма яснота кога ще се стигне до него. Следва да се обсъди по-внимателно и използването на яз. "Долна Диканя" и яз. "Осломе", които отпаднаха от кризисните решения заради нормативно изискване водата да се проследи четири поредни сезона, изтъкват още експертите.
-----------------
ОТКЛОНЕНИЯ
Експерти коментират, че наличните данни за количеството вода в яз. "Студена" не са достатъчно точни, защото има много наноси. При изследване на ключовата крива на водните количества от края на миналата година, при което наносите се отчитат, е установено, че водата е значително по-малко от измерваното. Това пролича и от разнопосочни изказвания на управляващи по темата. "Кой казва истината - министърът на икономиката Емил Караниколов, който на 30.12.2019 г. след измервания заяви, че обемът на яз. "Студена" е 2.6 млн. куб.м или зам.-министърът Николай Нанков, който на 3 януари 2020 г. каза, че в яз."Студена" има 3.8 млн. куб.м?", пита инж. Иван Иванов. Проблем има и с общия обем на язовира. При създаването му обемът е измерен на 20.62 млн. куб. м вода. Толкова в момента е и работният обем на язовира, с който работи МОСВ. Общият обем обаче се води 25.2 млн. куб. м, като това се обяснява с надграждане. Това е пълно недомислие и създава рискове в години, в които съществува обратната картина - пълноводие и риск от наводнения. "Проблемът съвсем не е невинен и следва да се реши, това са стари съоръжения, недопустимо е язовирът да се поддържа на такива високи нива", категоричен е инж. Иван Иванов.

понеделник, 9 март 2020 г.

0168 - ВЕЦ Малаков камък - 2020-02-16Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0168 - ВЕЦ Малаков камък - 2020-02-16

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.четвъртък, 5 март 2020 г.

0068 - МВЕЦ Гьоврен - 2020-02-16Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0068 - МВЕЦ Гьоврен - 2020-02-16

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0068 - МВЕЦ Гьоврен - 2020-16-02Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0068 - МВЕЦ Гьоврен - 2020-16-02

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.понеделник, 2 март 2020 г.

Целеви доклад на сдружение Балканка до МОСВ, до БДЗБР, до РИОСВ Перник и малко до БДИБР.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на магистрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки и язовири, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и прочее Ваши благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, да приемете настоящия целеви доклад относно следното:

 

На първо място в доклада Ви информираме, че при редовната наша проверка на Вашите действия, попаднахме в сайта на БДЗБР на следното Четиво:

 

https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F-01-10-4.pdf?fbclid=IwAR21Jut2ues1YwpCuGg5XRk2vDoQ4NCh5AT93QK0CFKERXtCIO8NIfCcT8I

 

Според прочетеното, Завод Стомана в Перник ще си прави чисто нов водопровод ф800, за да се захранва с водица оттука, оттам.

Ще се сменя старият водопровод, дето "специалните" части им го поразкопаха за да търсят кражбите, с нов.

С огромна изненада ние не откихме в горния документ следи от намерения за захранване от язовир Пчелина примерно, както беше обявявано неведнъж от самите Вас.

Също така, източникът на вода за новия водопровод е неизвестен в прикаченото становище, известно защо.
Обаче Тая ф800 си е бая Тръба, да знаете!

Ето защо молим да ни информирате откъде според Вас ще идва водата в новия водопровод, въпреки клетвите, че на Стомана повече няма да им се дава питейна вода за производствени и "други" цели...

Четивото е доста интересно - например, в него се твърди, че И В Момента се провеждат по 50 кубика на час по съществуващия стар водопровод...

Плюс това, тръба ф800 за 50 кубика на час е "Малко" Големшка, ама това е дребна "екзистенциална" подробност.

 

Според нашите изчисления, при нормативна скорост на водата в тръбопровода от 1.4 метра в секунда, тая ТРЪБА ф800 може да проведе около 2500 кубика на час, а не 50, както се твърди в изложението на БДЗБР. Също така отчитаме, че максималната скорост на водата би могла да бъде и 2.5 метра в секунда и тогава през водопровода ще преминават около 4500 кубика в секунда...

 

Сега, без да изпадаме в дребнотемие, гледайки глобално на въпросите за "устойчивото" развитие на град Перник, ние считаме, че Вие се опитвате да вкарате и новия си министър при другия.

 

Ето защо настояваме процедурата на РИОСВ Перник за тръбата на завод Стомана веднага да бъде прекратена, а БДЗБР да бъде така любезна да си пооправи становището, ЗАЩОТО промишлена вода от язовир Студена няма как да се взима - Вие самите се клехте пред медиите по този въпрос.

 

Информираме Ви също така, че, както имахме удоволствието да сигнализираме за онова ИП за опасните отпадъци в Перник, сега имахме удоволствието пак да информираме кмета на града за горните обстоятелства във връзка с процесната тръба. И ако бяхме на негово място, щяхме учтиво да помолим РИОСВ Перник да си намери някой друг град, който да ликвидира.

 

Също така Ви обещаваме устойчив медиен интерес по темата, както винаги.

 

Накрая на този доклад молим БДИБР да ни информира за това: какво стана с нашите възражения, които им пускахме през 2019г за разни разрешителни за водовземане/ползване, за които нямаме никаква информация досега. Обръщеми им внимание, че ако са издавали разрешителните, отхвърляйки възраженията ни, или пък са преценили, че възраженията ни както винаги са много добре обосновани, би трябвало да ни информират по съответния ред.

 

Също така молим БДИБР да ни информира какво стана с оня мижав малък ВЕЦ на Варварските минерални бани, за който ги информирахме колко е незаконен. Хората се възмущават от него в медиите, да знаете, уважаеми от БДИБР.

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

Искрено ВашСдружение Балканка, гр.София


ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ