Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 24 юни 2018 г.

Доклад за наводнението в София и за ВЕЦ на територията на БДДР и БДЗБР


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме доклад на сдружението относно ВЕЦ-ове в ДРБУ и ЗБРБУ.

 

На първо място преди доклада Ви информираме за още едно наше участие в национална телевизия след наводнението в София, заедно с проф.Рачев - виден наш климатолог от СУ:

https://nova.bg/news/view/2018/06/19/219234/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81/

 

За съжаление при Милен Цветков не ни стигна времето за едно от най-важните неща, а именно бъдещия ПУ на ПП Витоша. Понеже всички Вие се гласите 40% от площта на парка да стане зона за строителство и Пак да сечете на воля, Ви предупреждаваме най-настоятелно да не го правите!

Защото като изсечете и Витоша, следващото наводнение ще отнесе София в Дунава, заедно с всички Вас.

За нас тогава ще е слаба утеха, че ще покажем на цяла България Кой е Виновен! Предлагаме отсега на БДДР да включи мерки в ПУРН, защото някой ден Боянската и Дреновишката реки наистина ще отнесат София, понеже кметицата е учителка по руски и не знае, че има едно нещо, което се нарича "Дъждовна Канализация" и шахтите трябва да се чистят от време на време. И въпреки предупрежденията от горното интервю, никой не чисти шахтите вече пет дена след наводнението! Ето Ви доказателства от днес:

https://www.youtube.com/watch?v=QSMfO7avY6o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=QXCNwWEBExs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=_QoB7vjJ74E&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=-5V6XeYFzE4&feature=youtu.be

 

Затова предлагаме БДДР да уведомят кметицата за риска от наводнение на града и да й разпоредят да вземе мерки за привеждане поне на дъждовната канализация в експлоатационна годност.

 

Но, като се върнем на Витоша, специално за БДДР, които са дали положително становище за новия ПУ на ПП Витоша, споделяме следната информация - през 1983 г. Дреновишката река излезе от коритото си и сегашния булевард Петко Тодоров /тогава Младежки проход/ стана п л а в а т е л е н, от което в подлеза на Пенчо Славейков имаше жертви, без Витоша да е изрязана и при положение че тогава шахтите на дъждовната канализация се чистеха идеално, а градът беше два пъти по-малък! Тогава самият дъжд беше многократно по-силен, отколкото този от миналата седмица. Ако се случи сега такъв дъжд, София ще отплува.

По-важното - коритата на всички реки в София са вкарани в открити и покрити канали отдавна. Сеченията на тия канали са оразмерени при тогавашните условия - запазени гори по Витоша и множество мочурливи зони под околовръстното, които да служат за ретензионни обеми при наводнения. Понастоящем Витошката яка е напълно урбанизирана, а Витоша е под угрозата да бъде изсечена. Ако се продължи с това сечене и застрояване на самата Витоша, всички дъждовни и речни канали в София трябва да се преоразмерят наново - още повече като се имат предвид климатичните промени, които ще доведат до много по-неравномерни валежи.

Изслушайте най-внимателно какво казва проф.Рачев в горното интервю - каналът на Перловската река миналата седмица е бил пълен догоре, а дъждът не беше и наполовина толкова голям, колкото през 1983г.

 

Имайте го предвид това, когато решите, че ще сечете и застроявате още 40% от Витоша или ще я превърнете в една голяма ски писта - то ще доведе до още по-голяма неравномерност в оттока на реките в планината.

Затова - най-добре се откажете от новия ПУ на ПП Витоша навреме, призовавайки на помощ остатъците от достойнството си, хем и без това от старите Софиянци няма кой да Ви позволи да го направите това нещо.

 

На второ място в този доклад Ви обръщаме внимание на факта, че през промени в ЗООС е вкарана промяната на ЗРА за рибните проходи, за която Ви информирахме в предишен доклад. Представили сме в КОСВ предложения по този въпрос.

Надяваме се да ни поканят на обсъжданията в комисията и да ни дадат думата.

За тези от членовете на КОСВ, които не знаят, предстои наказателна процедура от ЕК във връзка с ВЕЦ-овете у нас. Промяната на ЗРА, ако не стане по-смислена, заедно със срамната промяна на чл.118ж от ЗВ, само ще ни утежнят положението и в скоро време ще трябва да ги променяте пак.

 

Специално за госпожа Ивелина Василева прикачваме следния линк, за да разгледа какво е бъдещото положение по река Искър и да види какъв ще е кумулативният ефект от 35 парчета едно до друго някой щастлив Божи ден, което тя и колегите й от КОСВ услужливо узакониха през промяната на 118ж от ЗВ:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/HPP_at_the_Iskar_River.jpg

 

Ще Й обърнем внимание също така върху факта, че задбаражните езера на всичките съществуващи ВЕЦ по река Искър в момента са пълни с тиня, с надеждата да си представи наживо какво ще стане някой ден при висока вълна от проливни дъждове и снеготопене по поречието на най-дългата река на България.

Като стана дума за тиня, може би не би било зле компетентните БД да накарат гордите инвеститори в техните РБУ да я поизчистят малко, но ние не настояваме за това, освен ако не им остане малко време между писането на планове и програми - има се предвид времето на Басейновите Дирекции, а не на инвеститорите.

 

На трето място преди доклада Ви информирам за новата ни кореспонденция с Европейските финансови институции, които са финансирали ВЕЦ по нашите земи, но повече няма да финансират. За причините можете да се запознаете от следния линк:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/POSITION_EIB_HYDROPOWER_GUIDELINE_DRAFT1.pdf

 

На четвърто място реди доклада Ви обещаваме изключителен медиен интерес относно Вашите скорошни и по-отдавнашни действия навсякъде по света. Има се предвид че интересът ще е навсякъде по света - най-много сред държавите основни донори на ЕС, а Вашите действия са си у нас, разбира се.

Ще поканим някоя от световните телевизии в скоро време да представи  постиженията Ви, като смятаме да обосновем посланието ни към ЕК да спрат да финансират корупцията у нас и ще използваме като примери за хипер безсмислено харчене на пари Цанков камък и най-вече Яденица, естествено, а така също и множество малки ВЕЦ, финансирани с Европейски средства. Ако ни остане време в предаването, пак ще се върнем на ПСОВ Душанци и на ПСПБВ Бързия. Обещаваме Ви до края на годината половин час в праймтайма на някоя от най-големите телевизии по света. Те ще Ви потърсят за коментар някой ден.

 

И сега към самия доклад:

 

26.05.2018г. ВЕЦ Черепиш на река Искър, на територията на БДДР.

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.

Негативната оценка на този ВЕЦ е заради кумулативния ефект с всички останали настоящи и бъдещи ВЕЦ в Искърското дефиле - това е престъпление срещу природата и реката.

Този ВЕЦ е много по-добре поддържан от каскадата Среден Искър.

Рибният му проход обаче е от неправилната страна на реката и преминава през тунел в стената, а това не е правилно.

Задбаражното езеро е започнало да се задръства от тинята.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0321-dam/2018-05-26

 

 

09.06.2018г. мВЕЦ Баба Цвета на реките Градевска и Стружка, на територията на БДЗБР /кой го измисли това име за ВЕЦ???/

Посещението е по време на строителството.

Десният бряг на речното корито е ликвидиран напълно. Представлява разоран лунен пейзаж, с напълно унищожена крайречна растителност, в тежко нарушение на ЗВ!

Напорните тръбопроводи никога не трябва да се прокарват по бреговете  на реките. Предстои ерозия, а някой порой може да изкопае и отнесе целия тръбопровод.

Има пътища за тая работа. Как изобщо някой е одобрил тоя проект, и защо тръбопроводът е разположен в речното корито, което е публична държавна собственост, абсолютно не ни е ясно.

Рибният проход е неправилно проектиран и изпълнен. Типично за гордата Българска хидротехническа мисъл.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0499-dam/2018-06-09

 

Накрая на този доклад настояваме по него да не се извършват проверки, които да докажат, че всичко е наред, защото нищо не е наред, както винаги.

 

Благодарим за разбирането и съдействието. Гответе се за въпроси на голяма чужда телевизия /най-вероятно Германска/ до края на лятото.


0499 - МВЕЦ Баба Цвета - 2018-06-09from Вецове - Списък на последните посещения на вецове.
0499 - МВЕЦ Баба Цвета - 2018-06-09

0321 - ВЕЦ Черепиш - 2018-05-26from Вецове - Списък на последните посещения на вецове.
0321 - ВЕЦ Черепиш - 2018-05-26

събота, 16 юни 2018 г.

Ужасен бараж на река Рилска

Огромен бараж за някакъв малък рибарник.  Баражът явно е стар и се намира точно под туристическия информационен център на Природен парк „Рилски Манастир".  Баражът е с очевидно отпаднала функция.  Водата са рибарника може да бъде доставяна и без подобно безумно и непреодолимо за рибите съоръжения

петък, 1 юни 2018 г.

Извеждат от експлоатация язовир „Зарен“ край Челопеч © Actualno.com

 
Язовир „Зарен“ близо до Челопеч ще бъде изведен от експлоатация с решение на местния парламент от последното заседание. Язовирът се намира на един километър източно от Челопеч и на 3 км югозападно от село Църквище. В южния край на стената му преминава ЖП линията София-Бургас.

„Това е стар язовир, който е наследство от някогашното ТКЗС. Бил е за поливни нужди на блоковете, които в момента не се обработват. Имотите отдавна вече са частни, реституирани. Същевременно той се намира над ЖП-линията София-Бургас и ако го бяхме го оставили, поддръжката му щеше да е изключително скъпа. Реално погледнато от него стопанска полза няма. Но тъй като се намира над такова важно съоръжение, за него изискванията са по-специални. Затова се стигна до варианта, че е по-добре да се премахне. Освободените площи може да са със селскостопанско предназначение, но тепърва ще мислим по този въпрос“, коментира кметът на Челопеч Алекси Кесяков. Той обясни, че водите на язовира са източени преди повече от 5 години, но се води на общината като съоръжение, за което съгласно закона трябва да се полагат специални грижи. „Така или иначе отдавна не го ползваме, но за да нямат контролните органи изисквания към нас, решихме, че трябва да прекратим неговата експлоатация. Опасно е да стои завирен, защото е над ЖП-линията, защото ако стане нещо и се скъса стената, може да откъсне ЖП-линията, а тя е основна артерия за страната. Фактически, това съоръжение беше само формално язовир, който повече от пет години е източен, а с решението на местния парламент вече се освобождаваме от ангажимент като за воден обект“, посочи още Кесяков. Редактор: Анита Чолакова
 

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ