Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 5 ноември 2012 г.

Черно море, сероводорд и тн

в Черно Море има сероводород. Много. Ужасно много. Нашето любимо моренце изглежда е водният басейн с най-голямо съдържание на сероводород в света. И ако дотук ти звучи като поредното безмислено нещо с което сме най в света, слушай нататък.

Започвам с лошата новина – сероводородът е меко казано некомфотна среда за живеене, което прави така, че на практика в Черно Море има живот само на повърхността. Дъното му е мъртво с изключение на някои крайно напористи микроорганизми. Нивото на сероводорода се покачва рязко покрай преминаването на целия регион от аграрни към по-индустриални занимания (разбирай последните 50 години). А според компетентните наблюдатели днес обитаемият слой на морето е около стотина метра. Ако продължават така нещата след има няма 50 години Черно Море ще се превърне в блато, в което няма да има нищо живо.
Преминавам към добрата новина – сероводородът е меко казано ценна суровина. Той може лесно да се разпада на сяра и водород, след което водородът да се превръща в гориво. Запасите от сероводород са така необятни, че превърнати в електроенергия например, биха могли да захранват цялата ни татковина в продължение на един два века, без майтап. През годините се чуваха плахи опити за експериментиране в тази посока от страна на украински и турски лаборатории, но изглежда, че за пръв път реални стъпки са предприети тук, в България, в БАН.
Останалото – от самия извор на цялото това въодушевление: професор Венко Бешков.


Това каза директорът на института проф. Венко Бешков по време на форума TEDx, който се проведе в София през почивните дни.
По думите на проф. Бешков България разполага с такова количество сероводород, разтворен в черноморските води, че да произведе 9 млрд. мгвт/ч електрическа енергия, която би задоволило потреблението на българското население за 200 години напред.
За работата си по проекта учените са спечелили финансиране по програмата era.net, която е част от 7-мата рамкова програма на Европейския съюз.
По думите на проф. Бешков всяка година във водите на Черно море се генерират нови 75 млн. т сероводород. От енергийна гледна точка тези количества съответстват на годишното потребление на природен газ в България.
Специалистите планират да превръщат сероводорода в електроенергия с помощта на нов тип горивна клетка.
Заради по-ниските концентрации на сероводород в по-плитките води на българския шелф обаче, ако проектът бъде реализиран, вероятно ще се наложи работа на платформа или кораб в открито море.
Този метод за производство на електрическа енергия може да подобри екологичното състояние на Черно море, тъй като водите ще се пречистват от натрупания сероводород, посочи проф. Бешков.
Ученият представи и друг проект, по който работят специалистите от института – за производство на електроенергия от твърди битови отпадъци.
Той обясни, че ако бъде реализиран на практика, проектът ще спомогне за намаляването на депонираните отпадъци до 10 на сто от изхвърляния боклук. За сравнение, в момента в депата се извозват 95% от отпадъците.
Проф. Бешков обясни, че от 100 хил. т отпадъци могат да бъдат произведени 115 хил. мгвт/ч електроенергия и 173 хил. мгвт/ч топлинна енергия.
Горивната инсталация е плод на тригодишна усилена работа от страна на учените. В момента се правят демонстрации на технологията, поясни проф. Венко Бешков.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ