Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 16 септември 2015 г.

Проблеми с питейната вода в Кочериново и общината задари ВЕЦ

Или един разказ за това, какво се случва, когато някой построи ВЕЦ на вашия питеен водопровод


1 септември 2015 16:32 | Влади Владимиров | http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1492091

За проблеми с водоснабдяването, съобщиха в редакцията на Дарик жители на община Кочериново. Те се оплакаха, че нямат питейна вода от събота, в по- голямата част от денонощието.
Кметът на Кочериново Иван Минков вече е настоял пред "Кюстендилска вода" да се вземат необходимите мерки. Според него има достатъчно вода, но проблема се създава от ремонта ВЕЦ- Каменица, който е на пътя на водопровода, който захранва Рилското корито от язовир Калин.
"Заради ремонта на ВЕЦ-а водата се спира за 10- 15 мин., когато се пусне отново, тя стига до резервоара на "Св. Георги" и ако той не се обезвъздуши, започва да прелива, но водата не тръгва по тръбите. Настоях през водния оператор да се намери техническо решение на проблема или, докато трае ремонта на водната централа, да има постоянно човек на място при резервоара", коментира кметът Минков пред Дарик.
Официално заявените ремонти на ВЕЦ-а са от 7- 14 септември, съобщиха за Дарик от "Кюстендилска вода". Според главният инженер Владимир Джоров в момента не би трябвало да има ремонтни дейности. Причина за липсата на вода в Кочериново и района е засушаването и намаляването на водоизточниците от Рила планина.
"Утре сутрин, техниците ни в Кочериново ще поставят въздушник на резервоара, но времето ще покаже дали това ще даде добър ефект. По принцип, резервоарът за Кочериново е малък, необходим е по- голям", коментира инж. Джоров.

понеделник, 14 септември 2015 г.

Доклад от проверки ВЕЦ на Сдружение Балканка - 11 Юли

 

До Басейнова Дирекция Пловдив

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от вредното влияние на ВЕЦ-овете у нас, представяме поредния доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВИБР на 10.07.2015г. Резултатите са както следва:

 

  1. Река Тополница - ВЕЦ Тополница.

-         Посещението е в момент на нормално за сезона ниво на реката - След най-подробен оглед на водовземното съоръжение - не успяхме да установим наличие на подходящ рибен проход.  Не изключваме възможността да има изпълнен някакъв байпас отстрани, обаче ако изобщо го има - той е затлачен и обрасъл, понеже не се вижда. Във всеки случай водата, която се изпуска в реката, преминава само през съоръжението с турбината и една малка част протича през дупка отстрани на табления затвор на баража. Това е второто вероятно място за рибен проход, но тази дупка е прекалено високо над водата - ако оттам започва рибен проход. В момента миграцията на риби и други водни организми е невъзможна. Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт -

http://dams.reki.bg/0287-dam/2015-07-10

 

Ето защо - за тази МВЕЦ молим да бъде извършена обстойна проверка и да бъдат разпоредени мерки, осигуряващи възможност за миграция на рибите и другите водни организми съгласно ЗРА.

 

  1. Река Камениница над Клисура - ВЕЦ Неси.

Посещението е в момент на нормално ниво на реката за сезона - Не можахме да стигнем до водовземането, понеже достъпът е силно затруднен или по-скоро - не открихме пътя до него. Обаче в реката над сградата на ВЕЦ Неси има вода, която - ако не е 14л/сек /колкото е според разрешителното за водовземане/, то е близко до това количество. По-важното е, че в реката има живот, т.е. - хванахме и риба. Ето защо по принцип бихме счели, че тази МВЕЦ работи като хората. Обаче голяма част от напорния водопровод не е вкопан в земята, а е открит, като по този начин се препятства достъпът на животни до реката, за да пият вода.

Допълнително считаме, че изграждането на МВЕЦ на такива малки реки е крайно неправилно! Особено ако водовземането е на територията на НП Централен Балкан. Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт -

http://dams.reki.bg/0128-dam/0128-dam

Ще сме много благодарни ако за тази МВЕЦ ни изпратите снимки от

водовземането - ако направите проверка, за да може да ги качим на сайта.

Молим също така да ни уведомите - дали в условията на разрешителното е

разрешено тръбопроводът да е открит над земята?

 

  1. Река Равна над Розино - ВЕЦ Равна.

Посещението е в момент на нормално ниво на реката за сезона. Считаме, че за тази МВЕЦ е извършено престъпление срещу природата. Около 1.5 километра /по хоризонтална проекция/ от напорния тръбопровод е прекаран през гора, като за целта е изсечена просека, която на места достига поне 15-20 метра широчина. Има ясни следи от ерозия на почвата. И това се случва в ЗЗ Централен Балкан Буфер. Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт -

http://dams.reki.bg/0230-dam/0230-dam

 

За тази МВЕЦ бихме искали да обърнем внимание, че данните за координати и кота на водовземането се разминават. Предоставените от БДУВИБР координати
 - 42.726481,24.492211, съответстват на кота около 830 метра, където не успяхме да установим водовземане. Считаме, че по-близо до истината е котата на 
водовземането - 1034 метра, пак според разрешителното. 

Така или иначе, не успяхме да открием самото водовземане, понеже данните са неточни. Не че няма да го открием при следващо посещение, но засега молим да ни бъдат предоставени коректни данни, за да може да осъществяваме наблюдение. Засега само предполагаме, че котата е над 1160 метра, където пътят пресича реката, но не сме сигурни. Там сме установили водно количество в реката не повече от 10л/сек. - при изискване за 26л/сек от разрешителното.

 

Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт -

http://dams.reki.bg/0483-dam/2015-03-07

 

Ето защо - за тази МВЕЦ молим да бъде извършена обстойна проверка и да бъдат проверени:

-         Координати и кота на водовземането

-         Водно количество след водовземането - измерено точно съгласно методиката за мерене на водно количество след водовземни съоръжения.

-         Кой, как и защо е разрешил изсичането на гора в Защитена Зона Централен Балкан Буфер с цел да се прекара напорен тръбопровод за ВЕЦ.

 

Молим данните от тази проверка да ни бъдат предоставени, за да ги качим на сайта за наблюдение на ВЕЦ. Ще сме много благодарни, ако ни изпратите и снимки от водовземането за МВЕЦ Равна.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Доклад от проверки ВЕЦ от Риболовно Сдружение Балканка - 6 Юли

До Басейнова Дирекция Пловдив

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от вредното влияние на ВЕЦ-овете у нас, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВИБР на 04.07.2015г. Резултатите са както следва:

 

  1. Чепинска река - в момента на посещението реката е много пълноводна и мътна.

-         Водохващане над Велинград при тунела към язовир Батак - изпусканото в реката водно количество е много малко - порядък не повече от 20л/сек - в момент на пълноводие след обилни дъждове в района. Това е едно от водохващанията за Баташкия водносилов път - доколкото ни е известно. Съоръжението няма рибен проход. Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт -

http://dams.reki.bg/0483-dam/2015-03-07

 

-         Водохващане за ВЕЦ Долене 1. Трябва да изпуска в реката 390л/сек - не изпуска повече от 20л/сек.  Реката е само на локви под водохващането. Нямахме пряка видимост към рибния проход, но изглежда че излиза горе към езерото в дълбока вода, а не на повърхността, както би трябвало. Причината да нямаме видимост е, че на пътя покрай сградата на ВЕЦ Долене 1 има сложена бариера и достъпът до реката е ограничен за физически лица, което представлява нарушение на ЗВ - дори и в случай че цялата местност от сградата до баража е собственост на оператора на ВЕЦ Долене 1. Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0080-dam/2015-07-04

 

-         Водохващане за ВЕЦ Ели Дере - поздравления за преработения рибен проход! В момент на пълноводие изпуска достатъчно количество вода - ще го проверяваме и при маловодие. Само към рибния проход имаме една бележка - в долния край по новата рампа трябва дълбочината да е поне 15-тина сантиметра. Не сме го проверявали, така че може и да е толкова. Ако не е - това много лесно може да се оправи. Ето линк за да се убедите:

http://dams.reki.bg/0091-dam/2015-07-04

 

  1. Крива река над Сестримо - ВЕЦ Света Петка.

Трябва да изпуска 42л/сек, не изпуска повече от 15л/сек. Коритото под водовземането е задръстено с храсталаци. В горния край на задбаражното езеро има преграда от телена мрежа, която се е затлачила. Тази преграда е напълно незаконна. Има я там от самото начало, но предходните години мрежата беше чиста, а това означава, че тази пролет най-вероятно са изпускани един или всичките язовири нагоре - Белмекен, Станкови бараки и Чаира. Като ги пуснат пак се създава сериозен риск от наводнение на района - както заради задръстеното корито, така и заради затлачената преграда, която лесно може да бъде отнесена надолу по течението. Ето линк за да се убедите:

http://dams.reki.bg/0257-dam/2015-07-04

 

 

            Оценката ни за изпусканите водни количества е визуална, на базата на сравнения със случаи, в които знаем точно колко вода се изпуска.

 

Надяваме се да извършите проверки и да измерите водните количества изпускани в реките точно, за да не остане никакво съмнение по въпроса. Така също да проверите какви са основанията на собственика на ВЕЦ Долене 1 да сложи бариера на пътя покрай реката .

 

Също се надяваме да разпоредите да бъде изпълнен рибен проход на Чепинска река, както и да бъде премахната бариерата на ВЕЦ Долене 1 - за да можем да го посещаваме и следим по-лесно. Ще сме много благодарни, ако при Вашата проверка направите снимки на рибния проход на ВЕЦ Долене 1  - за да можем да ги качим на сайта.

 

            Молим да ни информирате за резултатите от Вашите проверки и за предприетите мерки на настоящия e-mаil адрес.

 

Доклад ВЕЦ 8 Август - Каскада Петрохан

До МОСВ и Басейнова Дирекция Плевен

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 07.08.2015г. Резултатите са както следва:

 

  1. р.Бързия -  Каскада Петрохан - изравнител Клисура, непосредствено под ВЕЦ Бързия.

 

Посещението е в момент на ниско ниво на реката за сезона - толкова ниско, че е под минималния средномесечен отток с 95% обезпеченост. Изпусканото количество вода е много малко. Поначало в реката се хваща водата над изравнителя Клисура и от това водохващане се изпуска съвсем малко вода. Пак толкова малко вода прицърцорва изпускана и от самия изравнител.

Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт -

http://dams.reki.bg/0129-dam/2015-08-07

 

 

            Най-ясно става положението от клиповете, защото те показват едновременно реката под изравнителя и самия канал, излизащ от него.

            Самото водохващане над изравнителя не можахме да го снимаме, понеже ни сгащи охраната и ние не настоявахме особено. Но с охраната не сме имали никакъв проблем. По тази причина не установихме дали има рибен проход, но се надяваме след този сигнал - Вие да го проверите, както, разбира се,  да измерите водното количество точно - съгласно методиката за измерване на водно количество под водовземни съоръжения и да ни информирате за резултатите от проверката.

 

ВАЖНО:

Бихме искали да подчертаем отново следния факт - посещението е при маловодие. Ето защо считаме, че от реката не трябваше да се отнемат никакви водни количества в такъв момент! А че се отнемаше голяма част от водата е видно от линка, защото сме снимали реката под изравнителя и над него.

 

Също така искаме да Ви обърнем внимание - това е последното водохващане за каскадата Петрохан. За същата каскада има още безброй водовземания. Хванати са води от всички реки в района между връх Ком и връх Тодорини кукли, чрез каналите „Сребърна-Гински", „Искрецки" и „Стругарница". В защитена зона по Натура 2000 - Западна Стара планина и Предбалкан.  

По тази причина сме ставали свидетели как река Сребърна /Височка/ и река Голема /Берковска/ напълно пресъхват лятно време - едната в село Комщица и над него, а другата - над Берковица. Въпреки че вече са събрали водите от всичките си притоци, които също са хванати. Същото важи и за част от реките на Петроханското плато, които са хванати от канал „Искрецки". Виждали сме ги сухи, с изключение на Студената река, където едва църцореше нещо.

В съвсем скоро време ще посетим и снимаме тези реки на споменатите места - за да ги качим на сайта. Самите водохващания може и да не успеем, защото нямаме данни за тях.

            Във връзка с гореизложеното, молим, да бъде извършена подробна проверка на всички водохващания за каскадата Петрохан и да се установи - изпускат ли каквато и да било вода и имат ли рибни проходи. Също молим да ни бъдат предоставени координатите им - за да можем да ги следим.

 

Също молим, след проверката се разпореди извършване на мониторинг на екологичното състояние на водните обекти под водохващанията  - съгласно Наредбата за мониторинг на водите. За какво иначе е написана тази наредба - ако не за такива случаи? И ако се установи, че няма следа от живот в споменатите от нас участъци - надяваме се да бъдат изпълнени разпоредбите на чл.199 и чл.199а от Закона за водите.

 

            Имайки предвид, че всички водовземания попадат в ЗЗ Западна Стара планина и Предбалкан, също се надяваме при актуализацията на ПУРБ за Дунавски район да бъдат включени мерки за постигане на добро екологично състояние на споменатите водни обекти.  С други думи - да бъде върнат животът в тях по някакъв начин. На всичко отгоре на река Височка има предвидена още една бъдеща ВЕЦ със същото име, за която се надяваме да прекратите разрешителното за водовземане на основание чл.199 и 199а от ЗВ.

Надяваме се и да проверите кой, как и защо е издал разрешително за водовземане за тази ВЕЦ и къде е видял, че ще има вода за нея, след като всичко е хванато за каскадата Петрохан.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

вторник, 8 септември 2015 г.

ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 2016 – 2021 г. ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Публикуваме една кратка брошура на МОСВ по въпроса с Плановете за Управление на Речните Басейни. За съжаление работата по тях доста се забави и за сега няма яснота кога и как ще протече консултативния процес по тях. Но се надяваме в най-скоро време по тази тема да има развитие, тъй като тя е изключително важна!

„ВОДАТА НЕ Е КОМЕРСИАЛЕН ПРОДУКТ, А НАЦИОНАЛНО 
БОГАТСТВО, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИ И ЗАЩИТАВА.“  
Рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) 

Рамковата директива за водите (РДВ) е в сила от 2000 година. Чрез нея се установява общата рамка за устойчиво и интегрирано управление на всички води на страните-членки в Европейския съюз. Тя цели да се постигне добро състояние на всички води (реки, езера, крайбрежни и подземни води) в страните-членки на ЕС и асоциираните страни до 2015 г. РДВ е изцяло транспонирана в българския Закон за водите. Съгласно него, управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. Държавната политика за управление на водите се осъществява от министъра на околната среда и водите. Народното събрание приема Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, с която се определят основните цели, етапи и методи за развитие. Последната е приета на 21.11.2012 г., с период на действие до 2037 г.
За постигане на целите, заложени в Рамковата директива за водите, у нас се въвеждат райони за басейново управление. Територията на Република България е разделена на четири района за басейново управление на водите, изградени на принципа на речния басейн. Във всеки район за управление на водите компетентен орган е съответната Басейнова дирекция. 
Дунавски район с център Плевен – отговаря за българската част от р.Дунав и реките, които се вливат в нея. 
 Черноморски район с център Варна – отговаря за българската част от акваторията на Черно море и реките, които се вливат в него. Източнобеломорски район с център Пловдив – отговаря за водосбора на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла. 
Западнобеломорски район с център Благоевград – отговаря за водосбора на реките Струма, Места и Доспат.
  Eve
Jackson

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ