Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 30 август 2021 г.

0091 - ВЕЦ Ели дере - 2021-08-24Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0091 - ВЕЦ Ели дере - 2021-08-24

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.събота, 28 август 2021 г.

0435 - ВЕЦ Драговищица - 2021-08-19Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0435 - ВЕЦ Драговищица - 2021-08-19

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0482 - ВЕЦ Алеко - 2021-08-27Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0482 - ВЕЦ Алеко - 2021-08-27

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.понеделник, 23 август 2021 г.

Възражение на сдружение Балканка срещу ужасяващ проект на министър Асен Личев за ЗИД на Закона за водите


С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

Уважаеми дами и господа,

 

Моля да се запознаете Възражението на Сдружение.

 

Изпращаме възражението и до омбудсмана на РБългария с надеждата да помогне за спасяването на българските реки.

 

Изпращаме възражението с копие и до Министерство на Енергетиката, защото те могат да потвърдят колко са "полезни" малките ВЕЦ-ове.

 

 

Обръщаме внимание на приемните на Президента и на Министър Председателя върху следното:

 

Уважаеми,

Досегашните ни безбройни сигнали за нарушения по реките ни Вие ги изпращахте до МОСВ по компетентност, не им обръщахте никакво внимание и ги изхвърляхте в коша.

 

Сега настояваме на президента и на министър председателя да им бъде докладвано съдържанието на прикачения документ!

 

Причините са две:

 

1. Проектът на ЗИД на ЗВ ще бъде приет от Министерски Съвет и искаме да сме сигурни, че всички министри от този съвет, както и премиерът лично, ще бъдат напълно наясно какви точно брутални закононарушения предстои да приемат и каква Отговорност поемат на своите крехки плещи!

 

2. Цялото временно служебно правителство Е назначено от президента, включително замесените в Проекта на ЗИД на ЗВ лица. В този смисъл, Той носи отговорност пред обществото за решенията, които приема Неговото правителство, както и за ефектите от тези решения. Ефектите върху реките ни ще бъдат невъобразими, ако изменението на ЗВ се приеме. Това изменение ще остане в историята, заедно с Него и Той трябва да бъде уведомен за това!

 

Специално за президента споделяме и че с предлаганите промени в Закона за водите лицето Личев, Лично назначено от самия президент, ще направи всичко възможно цялото Кресненско дефиле да се застрои с руслови ВЕЦ-ове,

ПОНЕЖЕ

в Заповедта за обявяване на на ЗЗ Кресна Илинденци няма забрана за тях.

 

Забрана там никога няма и да има, поради отдавнашните мераци на хидроенергийната Мафия да унищожи окончателно дефилето.

           

С други думи - Няма да може да се виждат щастливите физиономии, които греят от линка по-долу.  Едната Физиономия ни е позната от някъде, ама не сещаме откъде:

https://reflipteam.com/rafting-s-prezidenta-rumen-radev/

 

Уведомяваме Ви също така, че утре, 24 август, от 16:30 часа сме организирали скромен протест на триъгълника между президентството и министерски съвет с искане промените в Наредбата и в ЗВ да не се приемат, а министър Личев да бъде уволнен.

 

В протеста ще се включат наши приятели  депутати от всички партии, но и нашите хора от Рафтинг клуб Рефлип, които са возили президента с рафт в Кресненското дефиле. Имат намерение да изразят благодарността си за иначе благородната инициатива на министър Личев да ги остави без препитание...

 

Надяваме се да сте на работните си места, за да можем да Ви връчим лично възраженията си изпечатани официално. Ще има и доста медии, както можете да очаквате и не би било зле да можете да отговорите на повдигнатите от тях въпроси. Ще сте доста добре подготвени, ако прочетете възраженията ни дотогава.

 

Моля, от приемната на президента и на министър председателя, от омбудсмана и от МОСВ да ни изпратят входящи номера за Възражението!

 

Между другото, наши хора от Пловдивско ще протестират и пред ВЕЦ Кадиево заедно с населението на Брестовица утре от 18:00 часа по същия повод. Надяваме се от БДИБР да имат достойнството да отидат и да споделят с населението бъдещите си творчески планове относно този конкретен ВЕЦ, както и Какво ще стане, АКО се приемат идеите на министър Личев и на Въча цъфнат още пет-шест руслови парчета, понеже в заповедта за обявяване на ЗЗ Река Въча-Тракия също няма забранаа за ВЕЦ-ове, неслучайно...

Повече подробности сме представили във Възражението.

 

Моля също така, ако се вземе решение изменението на Наредбата и изменението на Закона за Водите да не се приемат, да ни уведомите веднага!

 

Причините пак са две:

1. За да прекратим веднага планираните ни и занапред реципрочни и дългосрочни действия. Страхуваме се, че в стремежа си за реципрочност може и да надвишим значително за замесените лица баланса с потенциалните щети от предлаганите от тях промени, към който иначе винаги се стремим.

2. Да уведомим обществеността и медиите за правилното Ваше решение и да Ви изразим благодарност.

 

ВАЖНО:

По повод предишното ни Възражение срещу изменението на Наредбата за ползването на повърхностните води

Ви уведомяваме, че държавният орган, който е оправомощен да управлява публичната държавна собственост, тоест принадлежащите земи на реките, Няма и следователно НЕ Е издавал никакви документи, удостоверяващи съгласието на собственика на принадлежащите земи на реките /държавата/, които са засегнати от строителството и завиряването на водохващанията на малките ВЕЦ-ове.

Прикачили сме Ви това писмо от МС, в което препращат към МОСВ там да се търсят подобни документи, каквито в МОСВ Не Може да има, защото МОСВ не е собственикът на публичната държавна собственост, освен ако министър Личев не измисли нещо междувременно!

Изказваме огромни благодарности на отдел Правно Обслужване и Управление на Собствеността към МС

И

сега се надяваме самият министър Личев сам да изхвърли благородните си инициативи в Коша!    

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието  на всички.

 

Сдружение Балканка, гр.София


ДО:
Президента на РБългария
г-н Румен Радев
Министър председателя на РБългария
г-н Стефан Янев
Министъра на околната среда и водите
г-н Асен Личев
Копие до:
Министъра на енергетиката
г-н Андрей Живков


ВЪЗРАЖЕНИЕ
Подател: Сдружение „Балканка", гр. София, ул.Александър Малинов №87


Относно: Проект на Решение на Министерски Съвет за изменение и допълнение на Закона за водите

 

Уважаеми господин Радев,
Уважаеми господин Янев,
Уважаеми господин Личев,
С настоящото писмо Ви уведомяваме, че възразяваме най-категорично
срещу предлаганите промени в Закона за водите. Процесният внесен проект на
Решение на МС можете да откриете на следния линк:
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-reshenie-na-ministerskiya-suvet-zaizmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za-vodite/
I. Обща част.
В това възражение предстои да докажем, че с предлаганите промени най-
общо се цели да се създаде възможност за строителството в защитени територии и в зоните от мрежата Натура 2000 на безбройните нови руслови ВЕЦ-ове, които имат издадени разрешителни за водовземане, а не са построени, както и на още повече нови руслови ВЕЦ-ове, които нямат все още разрешителни по ЗВ. Основен прицел са Марица и Тунджа, Струма и Места, разбира се, но също така и териториите на някои национални и природни паркове, за съжаление.
Прекалено слаба утеха е, че се забраняват "деривационните" ВЕЦ-ове
навсякъде във вътрешните реки. Причината е, че според предлаганите изменения досегашните производства се довършват по досегашния ред и издадените досега разрешителни продължават да си важат, и могат да се удължават вечно без никакъв
проблем.
Изградените досега и действащи деривационни ВЕЦ-ове, заедно с тези, които
имат издадени разрешителни по ЗВ, но не са построени все още, на практика са
заели всички възможни места /створове/  за деривационни ВЕЦ-ове  по реките у нас,
на които би могло те да се построят.  Освен това инвеститорите загубиха интерес
към този тип ВЕЦ-ове, защото прекалено късно разбраха, че те не могат да се
изплатят и са супер неефективни.
Ето защо ние убедено считаме, че тази забрана не забранява  нещо
повече от едно голямо Нищо на практика.
ВАЖНО:
Тук е мястото  да отбележим, че в потвърждение на гореизложеното е
предложен проект на ПМС и за изменение на Наредбата за ползване на
повърхностните води. Чрез него се гарантира възможността за вечно удължаване на
стотиците разрешителни  по ЗВ на непостроените  досега  деривационни  и руслови
ВЕЦ-ове.
В комбинация с възможността, която се създава за строителство на
безброй нови руслови ВЕЦ-ове в Натура 2000 зоните и дори в защитените
територии, кумулативният ефект от едновременното приемане на измененията
на ЗВ  и на Наредбата  ще е унищожителен.  Още повече че, както се видя
напоследък, игрите с цените на тока на борсата у нас са най-лесното нещо на света
за енергийната Мафия, а по този начин мераците да се унищожат остътъците от
полуживите ни реки хвръкнаха до небесата. Подобни съвпадения никога не са
случайни!
И сега, конкретно по темата:
1.  На първо място тук се налага  отбележим  целесъобразността  на всички видове
малки ВЕЦ-ове.
Този тип ВЕЦ-ове почти не бяха строени при Социализма. Изключения бяха
строени на някои напоителни и деривационни канали и на съвсем малко на брой по-големи реки като Вит при Тетевен, например.
От друга страна, Социализмът беше луд на тема хидроенергетика, с която да
победим Капитализма, но не беше достатъчно луд, за да допусне масово  подобни
недоразумения като малките ВЕЦ-ове, нито беше достатъчно луд да построи
каскадата Горна Арда, Цанков камък, Яденица и прочее мегаломански,  но хипер
неефективни или откровено глупави заради геоложките условия проекти.
С други думи, ако при Социализма дадени  ВЕЦ-ове или язовири не са били
построени, това е сигурен знак, че от тях няма и два грама смисъл, ето защо:
Ноторно известен е Фактът, че 75% от средногодишният отток протича  в
реките у нас през април, май и юни. Това на практика означава, че през другите
девет месеца остават да текат Само 25% от средногодишния отток,  тоест по
около 3% средно на месец!  Питайте НИМХ, ако не ни вярвате по този въпрос!
От трета страна, съгласно Закона за Водите собствениците на   малките ВЕЦ-ове са длъжни да изпускат под водохващанията така нареченото "екологично" водно
количество, което няма нищо общо  с екологията, разбира се.  Според ЗВ то се
равнява на  10%  от средномногогодишното водно количество, но не по-малко от
минималното средномесечно водно количество с 95%  обезпеченост  към точката на
водовземането.  Разбира се, освен ако естественият отток  не е по-малък от
въпросните 10% и тогава целият отток трябва да се изпуска в реките.
3
Всичко това означава, че малките ВЕЦ-ове, които по никакъв начин не
могат да акумулират пролетните води, нито да ги оползотворят на 100%, в
останалите месеци извън април, май и юни, Не Трябва Да Работят Въобще, за
да могат да осигуряват минималния допустим отток, необходим за да оцеляват
речните и крайречни екосистеми. Данните са средностатистически, като може да
има  изключения само след някой пороен дъжд през лятото, когато реките могат да
се вдигнат достатъчно за два-три часа.
И от четвърта страна, месеците април, май и юни са характерни с това, че
потреблението на електроенергия е най-ниско, тъй като тогава никой не се отоплява
или охлажда  с климатици.  Тоест,  тия малки ВЕЦ-ове бълват най-много ток точно
когато няма търсене, а  и цената  на борсата  е най-ниска. Заради ниското
потребление и задължителното изкупуване  на тока от огромната част от  ВЕЦ-овете,
които не са на борсата, пролетно време доста често се налага ПАВЕЦ Чаира да
помпи и по обяд, за да харчи свръхпроизведения ток, за да не се взриви системата.
Питайте НЕК по този световно известен факт.
Следователно, на всички построени малки ВЕЦ-ове до 2015г. не им стига, че
им плащаме преференциалните цени, присъединяването към мрежата и  не им стига
задължителнното  изкупуване, ами плащаме И за харченето на скъпия им ток през
държавните мощности за балансиране, да не говорим, че им платихме и с  убитите
ни реки, и че ще плащаме санкции и за наказателни процедури от ЕК!
При всички положения, през най-студените зимни месеци и през най-горещите
и сухи летни месеци, когато потреблението е най-голямо, малки ВЕЦ-ове не трябва
да работят въобще, за да спазят изискванията на ЗВ!
Казаното дотук важи за всички видове  малки  ВЕЦ-ове  -  деривационни,
нисконапорни, проточни  и пр., включително и за русловите, които за да осигуряват
миграцията трябва да изпускат минималния допустим отток през рибните си
проходи, а не да въртят турбините.  Те са характерни  също и  с това, че  при
маловодие  работят докато падне напора в задбаражното блато и после спират, за
да се напълни отново блатото, тоест и при тях в реките ту тече вода, ту няма никой.
Ето само един пример от река Ботуня през 2016г.:
https://dams.reki.bg/0161-dam/2016-07-26
Обаче русловите ВЕЦ-ове са характерни и с още нещо - отравянето на водите
от еутрофикацията в задбаражните блата.  Известно е какво  стана през 2018 след
като ВЕЦ Лакатник изпусна отровната тиня и уби всяка капка живот  на разстояние от
поне 20 километра надолу по Искъра, същото стана с ВЕЦ Царевец преди две
години, а ето какво причини русловия ВЕЦ Луна на река Ботуня през 2018 година:
https://dams.reki.bg/0161-dam/2016-09-21
Тогава министър Ивелина Василева окачестви случилото се заради русловия
ВЕЦ Луна като най-тежката екологична катастрофа за последните 20 години...
Поради  всичките, изброени дотук причини, Соц-ът не ги беше построил
малките ВЕЦ-ове, защото няма никакъв смисъл от тях !  Единственият смисъл е
да се пълнят джобовете на връзкарите на Властта, поради  което иначе уважаваният
министър Личев предлага и измененията на ЗВ, и на Наредбата.
На второ място  тук ще обърнем внимание, че  предложените промени в  Закона за
водите  ще имат значително отрицателно въздействие  върху компонентите на
околната среда.    Подобни, изключително важни изменения на закона  не могат  и не
трябва да се извършват от временно служебно правителство, което не е избирано от
4
никого, а е назначено, с всичките рискове от грешки при назначаването на
потенциално  неподходящи хора, които да взимат  супер важни  решения,  без да са
добре запознати с актуалните проблеми в сектор води.
Важно:
В потвърждение на гореизложеното, уведомяваме, че сдружение Балканка е
изпращало през годините до ГД Околна Среда на ЕК повече от 10 жалби за
нарушения на Рамковата Директива за Водите, както и на Директивата за
Хабитатите на ЕС  заради незаконните малки ВЕЦ-ове, разрешени и построени след
2003г. у нас.
Нарушенията, свързани с опазването на Натура 2000 зоните, са включени в
Наказателна Процедура на ЕК срещу България, която предстои да бъде внесена в
Европейския Съд.  Значителна  част от основанията за тази процедура е базирана на
нарушенията при одобряването и експлоатацията на новите малки ВЕЦ-ове, от
които поне 75% са допуснати в Защитени Зони от Натура 2000  без ОВОС и ОСВ, да
не говорим за отчитане на кумулативни ефекти! За потвърждение можете да се
запознаете с писмото на ГД Околна среда на ЕК до сдружение Балканка, където сме
подчертали относимия текст специално:
https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/EUP20179183%20-%20Pre-closure%20-%20Balkanka%20%201.pdf
Нарушенията, свързани с опазване на водите, са включени в Пилотна
Процедура срещу България и  няколко други държави от ЕС с референтен номер
EUP(2020)9721.
И двете процедури ще завършат със санкции срещу България, които ще ги
плаща цялото общество, заради удоволствията на собствениците на безбройните
малки ВЕЦ-ове, изградени  незаконно в принадлежащите земи на реките без
учредено възмездно право на строеж в тях.
Отчитайки тези фактори, досегашните управляващи през последните десет
години блокираха всяко изменение на чл.118ж от ЗВ, което се предлагаше всяка
година от различни групировки  и кръгове. По същите причини се прие и  новата
Наредба, което със сигурност е  докладвано пред ЕК като мярка за смекчаване на
санкциите, които ни предстоят, а сега тези положителни действия  ще  бъдат
блокирани.
Нещо повече, шансовете на сегашните вносители да прокарат в сегашния
парламент на практика същите изменения  на член 118ж от  ЗВ, само малко по-перфидно завоалирани, са равни на Кръгла, Задраскана Нула.
Отбелязваме всичко това  за да докажем неоспоримия факт, че  временно
правителство  не може  и не трябва да взима  важни  решения, свързани с
опазване на водите, да не говорим за изменения на наредби и на закони!  Не си
губете времето, ако обичате!
На трето място в този раздел  отбелязваме, че промените на Наредбата и на ЗВ се
предлагат само и единствено в частна полза на хидроенергийната мафия. В
комбинация с  нарочно  предизвиканата криза с цените на тока на борсата, апетитите
да се ликвидират реките докрай  сега  ще нарасне значително. Разбира се, ако се
одобрят промените в Наредбата и в Закона за водите в ущърб на опазването на
водите, Натура 2000 зоните и защитените територии, това ще  предизвика поредица
от нови наши жалби до ЕК, с ясно предвидими последици под формата на  нови
гарантирани и неизбежни санкции.
5
На четвърто място в този раздел отбелязваме, че промените на Наредбата и на ЗВ
са изключително неуместни от гледна точка на Зелената Сделка на ЕС, а също  и в
светлината на Плана за Възстановяване и Устойчивост. Така например, Зелената
Сделка предвижда възстановяване на 25 000 километра речни участъци в границите
на ЕС  до  тяхното  естествено състояние, а Планът за Възстановяване предвижда за
подобряване на биоразнообразието да се премахнат поне десет бента у нас. И в
същото време да се създават условия за узаконяване на хипер незаконните малки
ВЕЦ-ове  и да се изграждат множество нови руслови ВЕЦ-ове,  предлагани с
промените на  ЗВ,  Е Пълен Абсурд, който изрично ще подчертаем в жалбите ни до
ЕК.
На пето място  в този раздел отбелязваме, че промените на Наредбата и на ЗВ са
изключително неуместни от гледна точка на климатичните промени.  Тези промени  в
климата гарантират все по-голяма нерегулярност на оттока, което води до по-голяма
неефективност  на малките ВЕЦ-ове,  и  до  все по-голяма чувствителност на речните
екосистеми към по-малко и по-топла вода.
В очевидно настъпващите и бъдещи ситуации на кратки поройни периоди, при
които малките ВЕЦ-ове не могат да оползотворяват огромния отток пълноценно,
последвани от дълги засушавания, при които те не трябва да работат въобще, да се
опитвате да строите още безброй руслови ВЕЦ-ове е неприемливо, най-меко казано!
Потвърждение за тези наши твърдения можете да откриете в писмо до нас от
Министерство на Енергетиката по повод един малък ВЕЦ, който спряхме с помощта
на ДНСК.
Моля, прочетете писмото най-внимателно, защото то съдържа потвърждение
и на всичките ни останали тези, изложени по-долу:
https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/ME_Statement_ME.pdf
Най-важното!
Евентуалното изменение на чл.118ж от ЗВ ще срещне нечувана досега
съпротива! Откажете се от него за да  може да  се  спести и  огромната  обществена
енергия, която, бъдете сигурни, предстои да се вложи в съпротивата срещу
предложените промени.
Още повече че министър Личев беше пенсиониран преди повече от  четири
години и той отдавна не е  в крак със съвременните тенденции, рискове и
предизвикателства пред сектор води, като например потенциалните санкции по
поцедурите на ЕК срещу България. В този смисъл, точно Той да предлага изменения
на закони и наредби е още повече неуместно.
Още по-интересното е, че същата  Дирекция Правна  на МОСВ, която  няколко
пъти през годините назад  мотивирано е  обосновавала  причините чл.118ж да не се
променя при предишното ръководство на МОСВ, понастоящем  е  обосновала
промяната на същия член от ЗВ  при сегашното ръководство на МОСВ, тоест,  е
обосновала точно обратното на предишното...?
Не на последно място отново подчертаваме, че са ни представени
едновременно два документа  -  промяна на Наредбата за ползване на
повърхностните води и изменение на Закона за Водите. Ключов пропуск в
процедурата е, че всяко от тези изменения е мотивирано и  неудачно е  оценено
отделно, без да се отчита техният кумулативен ефект,  който, както показахме в
началото, ще бъде унищожителен.  
6
II. Специална част.
Предложените промени в ЗВ изглеждат така::
§ 1. В чл. 118ж, ал.1 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „за производство на електроенергия" се заличават;
2. Точка 1 се изменя така:
„1.за деривационен тип водноелектрически централи на вътрешни реки";
3. Създава се нова т. 2:
„2. при каскадно изграждане на руслов тип водноелектрически централи от вътрешни реки;"
4. Досегашната т. 2 става т. 3;
5. Досегашната т. 3 става т. 4 и след думите „пункт за мониторинг на" се добавя
„количеството на";
6. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
„5.  когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5   и когато  са
въведени ограничения и забрани,  свързани с водовземане  за дейности в защитени територии
и защитени зони в заповедта за обявяването по реда на Закона за защитените територии или
Закона за биологичното разнообразие или във влезлия в сила план за управление на
защитената територия или защитената зона."
7. Досегашните т. 5 - 6 стават съответно т. 6 – 7.
1. На първо място  отбелязваме липсата на определения за:  руслов и
деривационен  тип ВЕЦ, нито на  каскадно изграждане на руслов тип ВЕЦ...
Пропуснати са също така нисконапорните, проточните, ВЕЦ-овете с  единичен и
двоен  Архимедов винт турбини и кой знае какви други видове ВЕЦ-ове.
Разбира се, ние си знаем кой ВЕЦ какъв е, обаче когато се стигне до дела в
съда, там липсата на определения ще бъде ключова за изхода на делата. Така
например, поради досегашната липса на определение за каскадно изграждане,
Басейновите дирекции си ги разрешаваха или им удължаваха срока на
разрешителните без никакъв проблем. Стигна се дори дотам, че БДДР възрази да не
се изготвя експертиза по делото ни срещу разрешителното  им  за водовземане на
един ВЕЦ от  каскадата от шест руслови ВЕЦ-а на Огоста, която в момента  спряхме
да  се изгражда  за ужас  на БДДР. Тоест, самата Басейнова не иска да научи какво
точно значи "каскадно", за да може да продължава вечно да нарушава закона...
Опирайки се на устойчивата  практика на същата БДДР, която по друг повод е
заявявала в хода на  други  наши  съдебни дела, че: "Дърветата по бреговете на
реките не са крайбрежна растителност", ние отлично знаем, че от тяхната гледна
точка всеки деривационен ВЕЦ ще им  заприлича на руслов, по простата причина, че
водохващанията винаги се изграждат в принадлежащите земи на реките,  тоест в
речните русла, и от тази гледна точка всеки ВЕЦ  според тях  ще е руслов, а
забраната за деривационни ВЕЦ-ове няма да се прилага въобще!
2. На второ място отбелязваме противоречието на предлаганите изменения на ЗВ с
действащите понастоящем ПУРБ и с Националния каталог от мерки към ПУРБ.  
7
В тези ПУРБ не са въведени забрани за деривационни ВЕЦ-ове извън зоните
за защита на водите, от една страна. От друга  -  в ПУРБ са налице категорични
забрани за нови ВЕЦ-ове от всякакъв вид в зоните за защита на водите.
В този смисъл, предлаганите забрани за деривационни ВЕЦ-ове извън зоните
за защита на водите противоречи на чл.118ж, ал.1, сегашна точка 5, защото в ПУРБ
няма такива забрани.
Разрешаването на руслови ВЕЦ под каквато и да било форма  в  зони за
защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5  пак противоречи на чл.118ж, ал.1, сегашна точка 5,
защото то пък противоречи на ПУРБ, където има такива забрани за  нови ВЕЦ-ове в
зоните за защита на водите от всички видове.
В този смисъл, подобни изменения на Закона за Водите  могат да бъдат
приемани  само едновременно със следващите ПУРБ, не че трябва да се
приемат въобще!
3. На трето място  отбелязваме, че  се разрешават  руслови ВЕЦ-ове  в  зоните  за
защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, тоест в  защитените територии и зони, определени
или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които
поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за
тяхното опазване,
освен ако не са:
въведени ограничения и забрани, свързани с водовземане за дейности в защитени
територии и защитени зони в заповедта за обявяването по реда на Закона за
защитените територии или Закона за биологичното разнообразие или във
влезлия в сила план за управление на защитената територия или защитената
зона."
Тука малко сме обърнали реда на  отрицанията, за да Ви затрудним  и объркаме
максимално, но смисълът е един и същ.
Всъщност,  това е най-бруталната част от предлаганите промени, а
основна цел са всички реки, попадащи в Натура 2000 зони в ниската, равнинна
част на страната, както и в някои природни паркове.
Така например защитените зони Река Марица BG0000578 и Река Съзлийка
BG0000425 нямат заповеди за обявяване!
Ето Ви линкове, за да се убедите:
За Марица -http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite/?code=BG0000578&lay
erId=4
За Съзлийка -
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite/?code=BG0000425&lay
erId=4
Освен това, в заповедите на досега обявените защитени зони по реки, като
например Река Въча-Тракия  BG0000424,  или Река Тунджа 2  BG00001951 НЯМА
забрани за ВЕЦ-ове, нито руслови, нито деривационни, нито никакви!
Ето Ви заповедите, за да ги видите:
За Въча:
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000424/
BG0000424_PS_11.pdf
8
За Тунджа:
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000195/
BG0000195_PS_11.pdf
Забрани за ВЕЦ-ове няма, ама вземете  и вижте кои приоритетни за опазване
крайречни местообитания и кои видове водни животни уж се опазват в защитените
зони, бе уважаеми!!!
Има забрана да не се поливало със замърсени води, обаче за
акумулирането и утаяването на такива води в задбаражните блата  на руслови
ВЕЦ-ове  НЯМА ЗАБРАНА, въпреки хидравличната свързаност на
повърхностните води с подземните водни тела!
Съвсем между другото отбелязваме, че е по добре да не ги четете тия
заповеди, за да не умрете от смях. Границите на зоната покриват почти  изцяло и
само принадлежащите земи на реките, със съвсем тесни ивици извън тях. Затова по-добре не гледайте какви работи е забранил иначе уважаваният от нас г-н Калугеров
за да опазва защитените речни зони.
Лицето Калугеров просто е копирал забраните от  някоя друга  зона, В Която
Изобщо Няма Река, обаче ВЕЦ-овете не ги е забранил!
Ние също така  предложихме за  ЗЗ Ниска Рила да се въведе забрана за ВЕЦ-ове, защото там и в НП Рила има стотици  съществуващи  водохващания и ВЕЦ-ове,
обаче НСЗП в лицето на Лицето Калугеров ни отхвърли предложението, защото
било имало забрана в ЗВ, а сега си затваря очите за предстоящото престъпление!
Интересно какво точно становище е издала НСЗП по повод предлаганите промени,
но предвид факта, че никой от НСЗП не е уволнен от министър Личев, е ясно, че
становището е повече от положително, доколкото е възможно!
Всъщност, единствената защитена зона, в която ВЕЦ-овете бяха забранени
твърде отдавна, Е по поречието на Янтра, в едни много по-добри времена на
злощастното министерство за ликвидиране на околната среда и водите. Впрочем, на
замърсяването на водите за ВЕЦ-ове ще се върнем и по-натам в изложението!
ВАЖНО!
Разбира се, казаното за защитените зони важи с още по-голяма степен и
за защитените територии!  Така например, Природните Паркове Българка и
Странджа изобщо нямат влязли в сила Планове за Управление, тоест в тях не е
забранено абсолютно нищо  според  предложените промени в  ЗВ! От друга страна,
разните полу забрани уж за опазване на водите в ПУ на националните паркове или в
ПУ на ПП Витоша и в ПУ на ПП Рилски манастир, особено в бъдещите им Планове
за Управление, са така йезуитски написани, че Басейновите само тръпнат от
нетърпение да ги прилагат творчески! Дърветата по бреговете на реките не били
крайбрежна растителност - помните ли тази изящна мисъл на бившите шефове на
БДДР, сега управляващи  сектор води в МОСВ  и основни идеолози на предлаганите
промени ведно с министър Личев?
По същия начин МОСВ беше разрешило и ВЕЦ Илийна в ПП Рилски
манастир, с оправданието, че тоя ВЕЦ  щял да бъде сграда за обслужване на
посетителите, защото щял да им произвежда ток, бе, моля Ви се!  Цялата държава
се беше навела на игумена на манастира да Му осигури един грант от 5 милиона
лева, докато една котка не им мина път на всичките хитреци!
9
ОЩЕ ПО-ВАЖНО:
Предлаганите промени в ЗВ отварят вратичка да се строят "руслови" /тоест и
деривационни, кръстени  с името  руслови/ ВЕЦ-ове в защитените територии,
включително национални и природни паркове. Тези промени директно противоречат
на член 21, предложение първо от  ЗЗТ. Там в националните паркове е забранено
строителство на водохващания, освен за питейни нужди,  а  тука сега се предлага да
са полуразрешени руслови, проточни, нисконапорни и прочее ВЕЦ-ове АКО това или
онова!
НАЙ-ВАЖНО
4. На четвърто  място отбелязваме, че се разрешават руслови ВЕЦ-ове навсякъде.
Както отбелязахме по-горе, повечето защитени зони по реките нарочно нямат
заповеди за обявяване, а тези, които имат заповеди, в тях няма забрани за ВЕЦ-ове,
въпреки че предмет на опазване в зоните са  приоритетни речни и крайречни
местообитания и местообитания на приоритетни видове водни животни по смисъла
на ЗБР и на Директивата за местообитанията на ЕС.
Това се прави, въпреки че поне 75% от досега изградените ВЕЦ-ове у нас от
всички видове попадат в такива защитени зони И са допуснати БЕЗ ОВОС и ОСВ, да
не говорим за  оценяване на  кумулативни ефекти. Затова имаме наказателна
процедура на ЕК за нарушения на Директивата за местообитанията, а като пуснем
следващата си жалба до ЕК, ако се приемат тия нещастни промени, тогава ще
видите Вие!
Обаче унищожаването на местообитания и видове далеч не е най-страшното нещо!  Най-страшното е унищожаването на стотици кладенци за
питейно битово водоснабдяване, разположени в терасите на реките у нас!
Нека вземем за  пример само река Марица.  Ако се приеме инициативата на
министър Личев, Марица  ще се превърне в поредица от бентове и баражи,
образуващи  непрекъсната верига  от  смърящи задбаражни блата. Марица  не е  най-чистата река на света, ако не знаете. Миналата година  тя нашумя с изтравянето,
което дойде от река Пишманка, Пазарджишко, да не говорим за нашумелия случай с
изтравянето при Димитровград, което уби повече от двайсет крави!
Като се построят русловите ВЕЦ-ове на Марица, които имат действащи
разрешителни, а така също и като се построят още десетки нови, за които
хидроенергийната Мафия точи лиги заедно с министър Личев, самопречистващите
функии на реката ще бъдат унищожени напълно.
От друга страна, задбаражните блата ще се  задръстят с токсична тиня, която
ще  е толкова по-отровна, колкото по-често Марица бива изтравяна от останалите
национално отговорни инвеститори  и от населените места, на които ПСОВ не
работят, като например на Стамболийски, на Душанци и т.н.!
И от трета страна, гореописаното ще доведе до неизбежно и непоправимо
изтравяне на подземните водни тела, от които се черпят питейни води в цялата
Тракийска низина!  После ще трябва да им търсим нови водоизточници, а като не
намерим начин, ще им строим нови язовири или водопроводи от съществуващите
язовири. Това е крайната цел на упражненията на министър Личев и на
заместниците Му, които уж управляват сектор води в МОСВ! Същите тия хора
разрешиха да се задръсти с бентонит водоснабдителната система Крушовица при
преминаването на Турски поток през река Вит  за собствения им град Плевен, за
което там трябва да им направят паметник!
И ако си мислите, че нещо преувеличаваме, Ви уведомяваме, че точно
същото нещо се случи с питейните кладенци на Брестовица, отровени от
русловия ВЕЦ Кадиево на река Въча, допуснат в ЗЗ Река Въча-Тракия!  
10
Ето Ви линк към съобщението в медиите:
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/218717-vets-e-prichinil-zamarsyavaneto-s-mangan-na-vodata-v-brestovitsa
Ако имате и най-малко съмнение, че причината се крие във ВЕЦ-а, то ние
имаме доклада на БАН и МГУ, в който ясно е доказано, че причината  за
замърсяването  на питейните кладенци  с манган  е точно във ВЕЦ-а, и можем да  го
предоставим във всеки момент  всекиму! Всъщност, вече сме го предоставяли на
МОСВ и министър Личев най-нагло отказва да изпълни задълженията си по закона
за водите,  да прекрати действието на разрешителното за водовземане на ВЕЦ
Кадиево и да спре дейността!
И същото  това лице, пенсионирано  преди четири години, което е живата
история на убийството на реките ни, сега Му е предоставена възможността да
изменя Наредби или закони, ли? Няма никакъв начин това да стане, а всички,  които
Му помагат и Го вдъхновяват, ще си понесат последствията!
Ето защо разни временни правителства, случайно /или не толкова/  попълнени
с подобни хора, не трябва да изменят важни наредби или закони.
5. На пето място  отбелязваме, че в националното законодателство трябва да се
прекрати  практиката за прилагане на йезуитски формулировки от сорта на
"забранено е, Освен Ако не е разрешено" или "забранено е, Ако е забранено и от..."
Това се прави нарочно, само за да  породи правна несигурност и да  се  стимулира
Корупцията, защото в конкретния  случай дали дадена дейност ще е забранена в
даден план за управление или заповед за обявяване  ще зависи само от това, колко
Му снасят на този, който одобрява или пише плана или заповедта! Процесният
министър Личев е безспорния Цар на подобни формулировки,  които доведоха през
годините назад до унищожаването на реките ни!
6. На шесто място  Ви уведомяваме, че  Ви чакат гигантски  проблеми, ако случайно
измененията на ЗВ минат през парламента, което не го виждаме как ще стане само с
мижавите  гласове на БСП и на  ДПС, които всъщност са основните заинтересовани
страни и вдъхновители на цялата работа!
Припомняме, че в Натура зоните са построени поне 75% от новите малки
ВЕЦ-ове Без ОВОС и Без ОСВ! По този повод ще бъдем принудени не само да
пуснем жалба до ГД Околна Среда на ЕК. Ще пуснем Жалба и до Изпълнителния
Комитет на Конвенцията от Еспоо  за оценките на въздействие в транграничен
контекст, както  и до засегнатите страни по поречията на Тунджа, Марица, Арда,
Струма, Места и т.н.  заради ликвидирането на самопречистващите функции на
реките.
Ще ги направите тия реки на нанизи от смърдящи блата, както направихте
Искъра и Огоста, ама друг път!   Още повече в светлината на отровите, които  скоро
ще рукнат по Струма от братска Сърбия и от у нас, заради мините, за които МОСВ
си затваря очите!
И понеже в мотивите си министър Личев предоставя непълна и невярна
информация по темата за ВЕЦ-овете в Натура 2000,  пак  ще Му напомним, че преди
него и Валери Симеонов /Релсата/ се пробва през 2020 година отново да разреши
ВЕЦ-овете  в Натура.  В линка по-долу можете да се запознаете със становището на
МОСВ относно предложението на Релсата:
https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/OBJECTION_MOSW_WEZ_2020.pdf
Сигурни  сме, че ще забележите интереса на ГД Околна среда на ЕК относно
строителството на нови малки ВЕЦ-ове в  Натура 2000  защитените зони по
Директивата за месстообитанията на ЕС, както и поетите ангажименти от МОСВ с
11
надеждата да ни се разминат  санкциите за нарушенията. Ще подчертаем  пак, че
само около 25% от тия  164 нови ВЕЦ-ове в Натура  са минали някакви полу
процедури по ОВОС и ОСВ, обаче дори и те са разглеждани и оценявани
индивидуално, без отчитане на кумулативните ефекти с останалите съществуващи и
бъдещи парчета по едни и и същи реки!
164 парчета на  практика  заплашват интегритета на цялата мрежа Натура
2000, а министър Личев иска да се строят още...
Ето защо е толкова важно разни,  изпаднали от далечното минало  министри,
които не са в час с проблемите по темата с водите в Татковината, да не взимат
необмислени и прибързани решения, които да ни докарат още санкции от ЕК...
Още по-интересното е КАК и ЗАЩО същото МОСВ и най-вече Правна
Дирекция  и Дирекция Управление на Водите, написали становището от  горния  линк,
сега предлагат точно обратното  -  да се разрешават още руслови ВЕЦ-ове в Натура
2000, понеже законът бил много рестриктивен?
Отговорът е много прост  -  министър Личев изпоуволни за Нула Време всички
директори на Басейнови и РИОСВ, които  не са съгласни с Него. Тоя е само за два-три месеца и гледа да свърши работата, за която е назначен, без да се интересува,
че после цялото общество ще плаща както с откраднатите и убитите ни реки, така и
санкциите от страна на ЕК. Уволнявайте Го, преди да е станало късно, после да не
ревете, че сте невинни или че не сте разбрали!
На  седмо  място  в този раздел  отбелязваме, че, както изяснихме в началото, нови
деривационни ВЕЦ-ове  повече  няма къде да се правят  или да се разрешават.
Въпреки че е несъществена, ние все пак не бихме имали нищо против една пълна
забрана за нови деривационни ВЕЦ-ове  извън  построените  вече, ако  беше
предложена от редовно правителство, избрано по конституционния ред, а не от
случайно назначени хора, изпаднали с четири годишна давност от миналата история
на убийството на реките ни,  само  за да могат да си правят евтина реклама, че са
забранили нещо, което никой не иска повече да строи!  Използването на този подход
-  да забраниш нещо, което го няма на практика, като индулгенция за разрешаването
на  много по-големи проблеми, е нещо, в което няма кой да повярва.  Не и на
министър Личев, във всеки случай!
Така че оставете Закона за водите и Наредбата за ползването на
повърхностните води на мира, ако обичате! Вие сте само за два-три месеца,  през
които все някак мъчително ще Ви изтърпим!
На  последно  място  в този раздел ще отбележим накратко, че от ПЗР на
предлагания ЗИД става ясно, че всички ВЕЦ-ове, които имат разрешителни, но не са
изградени и даже не са започнати, ще могат да се довършват  най-спокойно, като
разрешителните им по ЗВ ще могат да се удължават вечно. Тоест, министър Личев
не е забранил нито един деривационен ВЕЦ въобще, а  само разрешава безброй
нови руслови без ограничения, включително и в Натура 2000 зоните.
В заключение  на тази част ще подчертаем, че Законът за Водите все повече
се пълни с изрази от сорта на: "Освен ако", " И ако", "Или ако," "Министърът или
директорът на БД може /ама може и да не може/", "По преценка на", "В немаловажни
случаи",  и т.н. и т.н.  Да не говорим за Наредбата за СОЗ, където блести следния
Изумруд на изящната словесност в стила на министър Личев  -  "Ограничено, при
доказана необходимост"...!
Подобни увивания и увъртания правят закона абсолютно неприложим,
винаги в интерес на тия, които унищожават водите!  ТОВА НЕ Е ЗАКОН, А
12
СЪДРАН ЧУВАЛ, с единствената цел висшите администратори да могат да тръскат
Чувала, белким  изпадне нещо през дупките  и за тях! То  не е просто корупционна
Бомба, ами е Корупция на Квадрат, с основен, дългогодишен идеолог иначе  така
уважавания от нас министър Личев! Не Го назначихте случайно, нали?
3. По мотивите за предложението за изменение на Наредбата
Тук  се налага  накратко да обърнем  внимание  и  на доклада с мотивите на
министър Личев относно предлаганите промени в Закона за водите.
Ето Ви само два цитата, които се изключват взаимно:
Целта на предложеното изменение и допълнение на Закона за водите  е да се ограничи
водовземането от вътрешни реки с цел производство на електроенергия,  освен в случаите,
когато се използват изградени язовири и съоръжения към тях, изградени или съществуващи
съоръжения за водовземане от реки с издадено разрешително по ЗВ  или изграждане на
руслови ВЕЦ.  
Тук иначе уважаваният министър е пропуснал, че става дума за НОВИ руслови
ВЕЦ-ове.
В приетия Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Р. България 2021  –
2030 г. националната цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното
крайно потребление на енергия до 2030 г. е за достигане до нивото от 27.09 %.  В този дял
не е идентифицирана необходимост  от увеличаване мощностите за производство на
електроенергия от водноелектрически централи.
И какво излиза сега? Че на държавата не  й  трябват нови ВЕЦ-ове,
ЗАЩОТО няма как да ги балансира пролетно време,  обаче на министър Личев
му трябват?
Имайки предвид десетките бъдещи руслови ВЕЦ по Марица, Тунджа, Струма,
Места и т.н. със съществуващи разрешителни по ЗВ, както и мераците за още
десетки  нови  руслови ВЕЦ  пак там,  които министър Личев сега разрешава, е
очевидно, че министър  Личев изпълнява  частна  поръчка и задоволява частни
интереси противно на интересите на обществото. Ние сме абсолютно сигурни, че
Той прави тази "услуга" безплатно за Хидроенергийната Мафия, само за да
гарантира енергийната сигурност на страната, а не да я съсипе от
свръхпроизводство на ток в най-неподходящото време през пролетта!
В потвърждение на "необходимостта" от нови ВЕЦ, както и за щетите, които те
нанасят, а така също и за тяхното въздействие в светлината на климатичните
промени, можете пак да се запознаете със следното писмо на МЕ до нас:
https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/ME_Statement_ME.pdf
Ето Ви  и още един, последен цитат:
Въведената забрана по чл.118ж ал.1 т.4 по отношение на зони за защита на водите
по чл. 119а, ал. 1, т. 5, ...
...е твърде рестриктивна  и често не съответства на забраните и ограниченията, които
се определят за всяка защитена територия и защитена зона предвид предмета и целите за
опазване в заповедите за обявяване или плановете за управление и следва да бъдат
съобразени като водещи по отношение на необходимите ограничения за опазване на
биоразнообразието
Еми рестриктивна ще е, разбира се. Ето Ви само един пример:
Имаш защитена зона Река Въча или река Тунджа, например. Зоната е обявена
само  в принадлежащите земи на реката, със съвсем тесни ивици отстрани. Предмет
13
на опазване за приоритетни местообитания като 91Е0, или приоритетни видове като
ручеен рак /Austropotamobius torrentium/ да речем.
И сега министър Личев разрешава да сe  построят десетки руслови ВЕЦ в
защитената зона, които заливат местообитанията и  убиват приоритетните видове в
неподвижната, застояла и отровена от еутрофикацията вода.
И това става, само защото Мирослав Калугеров /директорът  на НСЗП/ е
проспал неслучайно, че защитената зона е за река и не е наясно какво точно трябва
да се опазва, а  освен всичко друго е отказал да включи забрана за ВЕЦ, която Му е
предложена при общественото обсъждане!!!  Например -  както  ни отказа за ЗЗ Ниска
Рила...
Да не говорим за нарочно необявените зони без заповеди, в които ще може да
се строи всичко И да не говорим  кога и  как ще бъдат обявени и те, може би след
десет и повече години, след като реките бъдат убити безвъзвратно!
Безспорно ликвидирането на Марица е основната цел на министъра, но сега
проверихме например какво става и в Кресненското дефиле и получихме
двустранен, масивен инфаркт. Еми и там няма забрана за ВЕЦ в дефилето...
Те Ви я заповедта, да я видите:
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000366/
BG0000366_PS_11_1.pdf
Най-смешното в  горната заповед  Е, че приоритетно местообитание 91Е0*
фигурира в стандартния Натура формуляр, освен това елшите и върбите си ги има
по бреговете на реката и те спасяват пътя да не се срине в нея, ОБАЧЕ иначе
уважаваният г-н Калугеров е пропуснал да отбележи в заповедта за обявяване на
зоната това приоритетно местообитание като предмет на опазване!
Така ги пишат тия заповеди в МОСВ, но  законът досега бил рестриктивен, че
не им дава да си веят байраците... В тия заповеди за обявяване на ЗЗ се пише само
това, за което няКой плати  достатъчно, а общественото обсъждане го изхвърлят в
Коша на МОСВ за предложенията на гражданското общество!  И дори и днес да
пише, че нещо е забранено, утре ще го изтрият за Нула Време, стига да има Кой да
плати!
Уважаеми господин Радев,
Уважаеми господин Янев,
Въз основа на гореизложеното, молим, да изхвърлите  законопроекта  за
изменение на Закона за водите  в Коша за административните  недоразумения, чрез
които се стимулира Корупцията в тази страна.  Замесените лица имат много богат
опит в тази посока.
В цялата ни богата практика по изменения на нормативните актове или
съпротива срещу такива изменения, когато са незаконосъобразни, Ние Никога Не
Сме Се Сблъсквали с такава ужасяваща Каша, която е предложена само и
единствено в интерес на хидроенергийната Мафия.
И за да не останете с впечатление, че собствениците на малките ВЕЦ-ове,
изградени през последните 25 години, са невинни жертви на административна
саморазправа, молим да изгледате следните супер кратки видеоклипове на
пресъхнали или задръстени с отровна тиня реки, отчитайки че всеки собственик на
ВЕЦ е длъжен да осигурява минималния допустим отток под водохващането, от
който зависи животът в реката и около нея:
https://www.youtube.com/watch?v=0mz1nGqJ4cw  https://www.youtube.com/watch?v=Fq4ZVHpjfyA
https://www.youtube.com/watch?v=7nIQp272qNs  https://www.youtube.com/watch?v=OJxOwJP_w50
https://www.youtube.com/watch?v=yPAskCMI8KI  https://www.youtube.com/watch?v=4ToGKuElNkY
https://www.youtube.com/watch?v=bXtPIM_9n_k   https://www.youtube.com/watch?v=4ZcSDw_5cYY
https://www.youtube.com/watch?v=3UJOIONNOPY  https://www.youtube.com/watch?v=7ea2k7OrZJU
https://www.youtube.com/watch?v=zk8hcF_QiE0
14
Видно  от горните клипове, собствениците на малките ВЕЦ-ове, освен че ни
откраднаха реките, впоследствие ги убиха от алчност.
Ние сме напълно наясно защо се предлагат измененията на Закона  и защо
изобщо беше избран за министър точно г-н Личев, който да свърши тази благодарна
задача. Знаем и Кой и Защо го предложи, а знаем и Кой го назначи и никога няма да
забравим.
Обаче, ако наистина искате да убедите когото и да било,  че
възнамерявате да се борите с Нейно Величество Корупцията на предишните
управляващи в тази страна,  Ви уведомяваме, че те  все пак  ни крадяха  само
парите.
С  предложенията за изменение на Закона за водите, в комбинация с
предложените промени в Наредбата за ползване на повърхностните води,  Вие
искате не само досегашното положение да продължи вечно, ами да бъде открадната
и убита всяка останала полужива река. Пари ще можем  отнякъде  пак да изкараме,
обаче нови  реки няма откъде да намерим, а Вашите деца никъде няма да могат да
видят какво представлява естествена дива река. Ще виждат само тръби и/или
смърдящи задбаражни блата с Ваша помощ.
Не сме сигурни дали осъзнавате, че предложените от министър Личев
промени в Закона за водите  засягат не само изградените вече незаконни ВЕЦ-ове,
ами и още стотици други издадени разрешителни за ВЕЦ-ове, които не са
построени. И на тях разрешителните им ще се удължават вечно, въпреки че
голямата част са деривационни ВЕЦ-ове, които министър Личев се хвали, че уж бил
забранил с предложеното изменение на ЗВ. На практика никъде у нас не са
останали реки, на които всички възможни створове да не са раздадени и заети от
връзкарите на Властта. В този смисъл, министър Личев не е забранил Нищо за
деривационните ВЕЦ-ове, а напротив, мъчи се да ги узакони за вечни времена,
въпреки че според самия Него, те убиват реките и това наистина е така!
Много по-лошото обаче е, че той сега се опитва да  задръсти и реките в
ниската част с безброй нови руслови ВЕЦ-ове, които са още по-вредни от
деривационните, защото, освен всичко друго, замърсяват и подземните води
заедно с питейните кладенци, тъй като в равнинната част на реките те задържат
всичките замърсители, които се изхвърлят в реките. Така в задбаражните блата се
образува отровна чорба, която води собствен живот  -  вижте пак какво се случи на
Брестовица от ВЕЦ Кадиево!
Ще оставите всички населени места в поречията на тия реки без питейна
вода, бе уважаеми!
Освен другото, с  всичките им стимули  по старите договори, като гарантирано
изкупуване, преференциални цени, безплатно присъединяване към мрежата за
наша сметка, същите невинни  жертви ни доведоха дотам, че  им платихме и с
убитите  ни реки,  а  тепърва ще плащаме и санкциите от ЕК. Цяло правителство
падна през 2013г. заради високите цени на тока, а  Вие искате това положение да
продължава вечно...
И за да помогнем на иначе така уважаваният от нас президент да вземе
решение,  Го уведомяваме, че с  промените в Закона лицето Личев, което
президентът лично е назначил, ще направи възможно цялото Кресненско дефиле да
се застрои с руслови ВЕЦ-ове, понеже в Заповедта за обявяване на на ЗЗ Кресна


Медиен мониторинг

нещата явно се изострят, защото се увеличава пропагандата23 август 2021

Край на новите ВЕЦ по реките, свалят се пречки пред работата на досегашните
В България, по данни от бранша, само в частния сектор има над 250 действащи ВЕЦ, като всяка една от тях е построена съгласно и в ...Най-монументалните ВЕЦ, построени в съветски градове (СНИМКИ) - Russia Beyond България
В Съветския съюз са построени десетки гигантски водноелектрически централи (ВЕЦ), които са осигурявали енергия за промишлени предприятия и за цели градове.Изграждането на ВЕЦ-ове поставя реките в риск | Банкеръ
Едва 15 от всички ВЕЦ могат да бъдат определени като големи, т.е. произвеждат повече от 50 MWh. Техният принос обаче е най-значим, като те подсигуряват ...Собственици на ВЕЦ-ове изтръскват държавата с 16 млн.лева
срещу две "порязващи" ВЕЦ-аджийте ценови решения на енергийната комисия - от 30 март 2011 г. и от 20 февруари 2015 година. Исковите ...Служебният екоминистър предлага да се улесни строителството на водни централи в ...
Накратко - в закона ще се създадат изключения, позволяващи водовземане за производство на енергия за изграждане на ВЕЦ, които имат стари издадени разрешения ...Проект на постановление на Министерски съвет за изменение на Наредбата за ...
През март 2021 г. правителството на ГЕРБ прие абсурдна правна рамка, която на практика спира възможността на ВЕЦ централите да работят легално, ...Отменено разрешително за строителството на два мини-ВЕЦ на река Неретвица в Босна и ...
Отменено разрешително за строителството на два мини-ВЕЦ на река Неретвица в Босна и Херцеговина. 9 август 2021 / 13:47 ...Предложен за член на борда на БЕХ проверяван от прокуратурата по сигнал на бизнесмен
Пламен Дилков - доскорошен управител на "ВЕЦ Своге" и един от предложените за нови членове на борда на Българския енергиен холдинг ...Васил Велев: Никой в държавната енергетика не е невинен - От деня - БНР Новини
Според тях ВЕЦ са най-големият източник на възобновяема енергия в света спестяват парникови газове и намаляват глобалните емисии от изкопаеми горива.Съюзът на производителите на екологична енергия очаква Народното събрание да ...
... енергия очаква Народното събрание да намери достатъчен повод да уреди статута на ВЕЦ, за да има предвидимост за инвестициите във водните централи.ПРЕДСТОИ ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ЛОБИСТКИ ПОПРАВКИ НА ЗАКОНИ И НАРЕДБИ, ЗАПЛАШВАЩИ БЪЛГАРСКИТЕ РЕКИ

 На 24 август 2021г. риболовци от цялата страна организират граждански
протести срещу лобистки поправки на Закона за водите и на Наредбата за ползване   на повърхностните води, готвени от служебния министър на околната среда  Асен Личев, представени за обществено обсъждане на сайта на министертвото.
-
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-reshenie-na-ministerskiya-suvet-za�izmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za�vodite/?fbclid=IwAR19QXGonj916fjg_ip1Gfs4JOKCdAgGyRNM18c3y7AVnCDbLpO
6BZmzMNU
-
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya�suvet-za-izmenenie-na-naredba-za-polzvaneto-na-povurhnostnite-vodi/


Протести ще има:
- гр. София – триъгълника пред Министерски съвет – 16:30
- гр. Луковит – при водохващането за ВЕЦ Радомирци, в долния край на град Луковит – 16:30
- Варварски минерални бани (паркинга на Варварски минерални бани), в
близост до водохващането за ВЕЦ Ели дере – 18:30
- в района на Пловдив – при стената на ВЕЦ Кадиево – 18:00 ч.

Предложените промени са в няколко основни направления.

От една страна МОСВ е внесло Закон за изменение и допълнение на ЗВ,
където се целят промени в чл. 118ж.
Припомняме, че член 118ж и измененията и допълненията му от години са
„горещият  картоф” в сектор Води, тъй като в текстовете на този член се изброяват   случаите, в които е забранено изграждане на  водноелектрически централи. През  началото на 2020г. бившият вицепремиер Валери Симеонов се опита да внесе поправки  през
преходните и заключителни разпоредби на Закона за безопасно използване
на  ядрената енергия, но тогава риболовци и природозащитници отново се
надигнаха на протест, а по-късно в пленарната зала Валери Симеонов оттегли   предложението си.

Самият министър Личев афишира широко в социалните мрежи готвените
промени в Закона за водите, като обяви, че така се решават споровете около   изгражданите водовземни съоръжения за водноелектрически централи. В конкретния случай  от ведомството предлагат пълна забрана за изграждане на деривационни  водноелектрически централи, които обикновено се изграждат по малките  реки и водят до осушаване на участъци от реките или цели реки след водовземните  съоръжения.

Въпреки че риболовците от Балканка и другите риболовни сдружения от
повече от 5 години настояват за мораториум за изграждане на нови ВЕЦ-ове, те отново  не са доволни и излизат на улицата. А причините са няколко.  Забраната е частична и засяга само бъдещите деривационни ВЕЦ, които  никой вече не строи. Освен това, допълнителните текстове, предложени в преходните и заключителни разпоредби на закона, сякаш целят да „бетонират” вече   изградените, за които в самите мотиви за промените в чл. 118ж се твърди, че са   смъртоносни за реките. От Сдружение „Балканка” питат, защо след като министерството  разполага с
достатъчно данни за унищожителното действие на съществуващите  продължава  да отказва да приложи чл. 199а от ЗВ и няма нито едно отнето разрешително?

Това, което обаче не се афишира, е, че освен забраните за деривационни
ВЕЦ-ове се въвеждат и промени, чрез които се неявно разрешава строителството на неограничен брой нови руслови ВЕЦ-ове в защитените зони от мрежата Натура 2000,   освен ако нямало подобна забрана в заповедите за обявяване или в плановете за  управление на цащитените зони. Основен прицел тук са поречията на Марица и Тунджа.
Тази промяна разгневи риболовците, тъй като от една страна те припомнят,
че срещу  България има Наказателна процедура в ЕС по повод това, че от МОСВ бавят  вече повече от 10 години заповедите за обявяването на защитените зони, с което зоните и тяхното опазване остава само на хартия, но освен това – по време на   редица обсъждания на тези зони, за които има такива заповеди, от НСЗП изрично  са отказвали да включват такава забрана под предтекст „че няма нужда да се  повтарят законови разпоредби”. Ето как с една малка промяна, тихомълком, МОСВ ще
допусне  лесното изграждане на руслови централи в защитени зони, които от   Сдружение Балканка показват вече 8 години, че оказват не по-малко негативно   въздействие върху речните системи от деривационните. В същото време министър Личев предприема действия по промени в Наредбата   за ползване на повърхностни води и то само няколко месеца след приемането  на самата наредба. Настоящият текст на наредбата гласи, че в процедурите по   издаване или изменения и удължаване на действащите разрешителни за водовземане ще се изисква предоставяне на документ за учреденото възмездно право на строеж  в коритата на реките. Докато хидроенергийния сектор обжалва наредбата и  заявява, че
всички действащи водноелектрически централи са напълно законни и са
построени  при налични всички изискуеми книжа, риболовците от Балканка припомнят, че след 2003г. всичките водноелектрически централи(с  изключение на три) са  изградени в директно нарушение на ЗУТ, като разрешителните за строеж на   водохващанията им са издавани без изискуемото по закон „възмездно право на строеж”. По  този въпрос
има и конкретно решение на Върховен административен съд (http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/133e3d9
6d459b065c22583f3002c9c23?OpenDocument
).
Риболовците добавят, че това е „все едно някой без да те пита да си
построи къща в твой имот и да твърди, че е в правото си”. От Балканка досега са подали стотици сигнали за увредени реки след водохващанията, информация за което е достъпна на платформата   dams.reki.bg, и
нежеланието на министър Личев да се приложи чл 199а от Закона за водите   и да ги спре, поставя въпроса „чии интереси обслужва Министър Личев? Точно той с  кратки прекъсвания беше дългогодишен директор на Дирекция управление на водите  и по�голямата част от изградените малки ВЕЦ-ове и контрола върху тях са били в неговия ресор.
Исканията на протеста са служебният кабинет да не одобрява и да оттегли
предложените промени в закона и в наредбата, и незабавно уволнение на
министър  Асен Личев, който е живата история на убийството на  българските реки  през последните 20 години.

Сдружение "Балканка"
email: info@balkanka.bg
1715 гр. София
бул. Александър Малинов 87
Сигнал за почти пресушена река Искър край София

 В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водовземания, язовири, пречиствателни станции за отпадни води и всякакви други допуснати нередности, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам сигнал за неосигуряване на минимално водно количество след стената на яз. Пасарел и яз. Панчарево.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал)...

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ДР и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


Снимките на река Искър под стената на яз. Пасарел са от сряда 18.08.2021г. Снимките са от реката в близост до вливането на Ведена, а клиповете от реката при вливането на Планщица. В реката текат 5 капки вода... Обърнете внимание, че основната вода в реката идва от Планщица, която иначе е една доста малка рекичка.

Подаваме и спешен сигнал за почти пресъхналата река Искър след яз. Панчарево. Снимката е от района на кв. Горубляне от днес, 23.08.2021г.. Този участък от реката, който предоставя ограмна екосистемна услуга за софиянци, който от години се зарибява от местни риболовци с балканска пъстърва, е пресъхнал почти напълно. Причината е ясна. Моля да проверите и ако откриете нарушение да действате според компетенциите ви, а нас да информирате, за да "успокоим" гражданите, които ни изпратиха снимките.

Сдружение "Балканка "    


ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ