Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 29 януари 2020 г.

Уроци за министри от кризата в Перник

Авторът е професор в Института за икономически изследвания на БАН. Изразеното мнение е лично.

https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/01/29/4022044_uroci_za_ministri_ot_krizata_v_pernik/

За мъдростта на едно общество може да се съди по това дали успява да научи уроците най-вече от неуспехите си. Независимо от изхода на водната криза в Перник, на преден план излизат уроци, свързани с по-дълбоките пластове на това как се управлява България и защо нещата често не се получават. Знаменитата фраза на Виктор Черномирдин – министър-председател на Русия през 90-те години на миналия век, че: "Този път се опитахме да го направим както трябва, но се получи както обикновено", е напълно относима за реформата на ВиК сектора. Поривите след приемането ни в ЕС за промени в сектора стигнаха до една стратегия от 2013 г., която както обикновено, не се изпълнява. Затова кризата в Перник е отмъщение на водния сектор за пренебрегването му през годините.


Дискусията за причините за кризата в Перник е първия симптом за сериозно управленско заболяване и запазване на статуквото.
Управляващите с пълна сила се стремят да сведат тези причини до лични грешки на местно ниво


Всичко, което трябва да знаете за: Водната криза в Перник (168)

засушаването и състоянието на водопреносната мрежа. Дори състоянието на мрежата в Перник да беше перфектно, лошото управление на язовира и другите резервоари щеше да доведе до същата криза. ВиК - Перник, разполага със система за постоянно дистанционно следене нивото на язовир "Студена" и основните резервоари, както и за налягането на мрежата в Перник, което обаче не попречи на източването на язовира.


Така сериозната дискусия за проблемите в сектора се замества с търсенето на технически решения на кризата. Те са важни за близкото бъдеще на общината, но не и за бъдещето на ВиК сектора. Кризата в Перник е неприятна симбиоза от три фактора: лошо управление и състояние на ВиК дружеството, слаба и некомпетентна общинска власт и лошо състояние на ВиК мрежата. Големият въпрос е не е какво се е случило в Перник, а какви са причините за това.


Лошото управление и състояние на ВиК - Перник, е очевадно само от няколко показателя. При годишен оборот от 11,22 млн. лв. през 2018 г., вземанията на дружеството са над 13 млн. лв. Задълженията му за 2018 г. са в размер на 9,92 млн. лв. Загубата на дружеството през 2016 г. е 294 хил. лв., а през 2017 г. - 249 хил. лв. През 2018 г. дружеството има хилава печалба от 3 хил. лв. За техническото състояние на водопреносната мрежа най-често се използват


загубите на вода, които могат да бъдат лесно манипулирани.


Вероятно това се е случвало и в Перник, след като стана ясно, че водомерът на язовир "Студена" е бил демонтиран. Друг показател за това състояние са авариите на мрежата. През 2018 г. те са 1000 при обща дължина на мрежата от около 2000 км. Това означава, че веднъж годишно е правен ремонт на всеки 500 м от мрежата. ВиК - Перник, работи като аварийно дружество, което няма капацитет да се занимава с други проблеми. Въпреки това заплатата на управителя за 2018 г. е 3450 лв., заедно с над 1300 лв. на контрольора, назначен от министъра на регионалното развитие и благоустройството.


За съжаление, лошото управление и състояние на ВиК дружествата не е локален проблем и това е известно от десетилетия. Това, което се повтаря като мантра са политическите назначения на ръководствата на тези дружества. Например във ВиК, Перник през последните 12 години са сменени четирима управители. Дори и да липсва политическа намеса, за управлението на тези дружества няма подготвени кадри. Тук проблемът не е в инженерната подготовка, а и не трябва само инженери да стават ръководители. Освен такава подготовка са необходими опит, разбиране от финанси на предприятията, информационни технологии, управление на човешки ресурси, работа със заинтересовани страни и лидерство. За осигуряването на такива кадри не може да се разчита на пазара. Регионалното министерство (МРРБ) трябва да инициира и финансира програма за подготовка на мениджъри на ВиК дружества. От студентската скамейка и от млади експерти във ВиК дружествата ежегодно в срок от 3-4 години трябва да се изберат 10-15 души, които да преминат през специално подготвена програма за обучение и практика. След това те трябва да бъдат разпределени за участие в работа във ВиК дружествата.


Вторият генерален проблем за множество ВиК дружества в страната е финансовото им състояние.


То е лошо, което ги поставя на ръба на оцеляването, съответно води до ниско заплащане, отсъствие на контрол и безхаберие сред персонала им. МРРБ трябва да наеме консултанти, които да оценят финансовото и експлоатационното състояние на всички закъсали ВиК дружества и на основа на установените дефицити да се разработи и финансира програма за тяхното оздравяване. За целта трябва да се създаде специален фонд за инвестиции във ВиК инфраструктура и системи за управление, финансово оздравяване на дружествата и осигуряване на финансовото им участие в новите проекти по Оперативната програма "Околна среда" (ОПОС).


Следващата важна задача за ВиК дружествата е организиране на участието им във водните проекти по ОПОС. В голямата си част тези дружества нямат административен капацитет да управляват проекти за стотици милиони лева. Например, ВиК, Перник е едно от тези дружества. За целта трябва да се прецени кои ВиК дружества нямат такъв капацитет и да се организират звена за управление на проекти към МРРБ, които да се занимават с изпълнение на тези сложни проекти.


На следващо място държавата следва да преразгледа политиката си към органите на местно самоуправление. Възприетият модел на управление на ВиК сектора предвижда един ВиК оператор да предоставя услуги на една област. За целта някъде към 2012 г. започна процес на сливане на общинските ВиК дружества към областните оператори. Този процес не е завършен и до днес в няколко области. Държавата досега по административен път се опитваше да притиска общините да подкрепят процеса на консолидация. Явно трябва да се подходи по друг начин и се използват икономически стимули и контролни механизми. За икономическите стимули може да се проучи опита на Нидерландия, а като контролни механизми могат да се прилагат


санкции при неспазване на изисквания за равнище на загубите, качество на водата,


пречистване на водите и други подобни показатели. Иначе повторението на кризата в Перник ще бъде неизбежно при някои общински ВиК дружества, което би струвало много скъпо на държавния бюджет. В Глобалния доклад за риска на наскоро завършилия Световен икономически форум в Давос като един от най-сериозните рискове е изведена водната криза. Дано има някой в правителството, който да прочете този доклад.


За липсата на координация между множеството министерства и други институции, които отговарят за водите може да се дълбае до безкрай. Проблемът не е решен, с което се създават системни проблеми при управлението и контрола на управлението на водите. Вместо да се търсят решения на този проблем се предлага създаване на още една междинна структура – ВиК холдинг. Все още никой от управляващите не може да обясни каква ще е мисията на тази структура. Досега няма публикувано решение на МС по този повод. Самото решение беше прието като точка извън дневния ред на заседанието на МС. Въпреки липсата на решение за създаване на такъв холдинг правителството побърза да му прехвърли 1 млрд. лв.


Въпреки че се твърди, че идеята за създаване на ВиК холдинг е лансирана в доклад от 2017 г.,


неясната му мисия и липсата на анализ на въздействието показват паника и са проява на слабост.


Примерът може да влезе в учебниците за това как не трябва да се изразходва публичен ресурс. В публични изявления на отговорни лица се твърди, че съществуването на холдинга ще подобри управлението и контрола върху ВиК дружествата, ще се създаде ресурс за финансирането и подпомагането им с експерти и техника. Самото създаване на една институция не е никакъв гарант за това. Същото би могло и би трябвало да се е случило в рамките на МРРБ.


Абсурдно и безсмислено е и предложението холдингът да има в състава си търговец на електроенергия, проектантска организация, както и да купува специализирано оборудване. Вместо търговец на електроенергия много по-изгодно е да се направи централизиран търг за доставка. Държавна проектантска организация отдавна трябваше да бъде създадена, но като самостоятелно звено. Капацитетът на съществуващите проектантски организации не е достатъчен за мащаба на водните проекти. Друг проблем е, че администрацията на холдинга ще изисква сериозна издръжка, която няма как да се осигури от закъсалите финансово ВиК дружества. Така една част от милиарда ще отиде за администриране.


Холдингът наистина може да осигурява по-евтино финансиране на ВиК дружествата чрез заемане на средства от пазара. След това става по-сложно. Какво ще стане, ако холдингът предостави кредит на ВиК, Перник или други подобни дружества, гарантиран с капитала на всичките ВиК дружества, и този заем не бъде върнат. Това на практика ще означава, че


гражданите и бизнесът на другите области ще трябва да плащат за провалите в тези ВиК дружества.


Колко дълго може да продължи това?


Наливането на публични средства в холдинга ще извади на преден план политическите спекуланти, които ще натискат ръководството му безпринципно да финансира техни подопечни ВиК дружества. Това не би станало, ако парите са заделени в специален фонд от типа на ФЛАГ с ясни правила за кандидатстване при отпускане на ресурса.


Накрая няколко думи за стратегията на ВиК сектора. Тя трябва да се допълни с решения за финансиране на сектора и за вкарване на икономически механизми които да стимулират конкуренцията в сектора. Такива биха могли да бъдат концесиите, защото те са най-подходящият начин за вкарване на частни инвестиции за някои от големите и атрактивни ВиК дружества. Това е и начин да се осигурят част от липсващите средства за инвестиции в сектора. Преди това трябва да се създаде капацитет за управление на концесионни договори в администрацията.
При по-малките и неатрактивни за инвестиции дружества е подходящо да се използват конкурси за ВиК оператор. Стратегията трябва да се допълни с план за действие, чието изпълнение ежегодно да се наблюдава от неправителствена организация. Защото управлението на водния сектор е много важна задача, която не бива да се оставя единствено в ръцете на политиците и неопитните администратори.

понеделник, 27 януари 2020 г.

Медиен мониторинг

27 Януари 2020

ВЕЦ-овете нямат общо с водната криза в Перник, твърдят от асоциация „Хидроенергия"
Водната криза в Перник категорично няма връзка с работата на ВЕЦ-овете, а се дължи на недостатъчните валежи и намаления воден приток ...Глоба за ВЕЦ на бивш екоминистър, ползвала вода над разрешеното
На фирма "Касиопея-7", която е собственост на бившия екоминистър от кабинета на НДСВ Долорес Арсенова и съпруга ѝ Асен Арсенов, ...Протестиращите във Франция спряха най-голямата ВЕЦ в страната
Енергийните работници протестираха срещу плановете за пенсионна реформа. Най-големият водноелектрически обект във Франция в парк ...ВЕЦ няма как да окажат отрицателно влияние върху водоснабдяването у нас
В хода на осъществяване на дейността си ВЕЦ използват само кинетичната енергия на водата, без реално да употребяват воден ресурс.ВЕЦ-овете произвеждат под 3% от потребявания ток у нас
В момента едва 2-3% от потребявания ток в страната е произведен от водните електрически централи. Това заяви изпълнителният директор ...Чудовището в езерото, изпило водата на Перник (видео)
При работата на ВЕЦ "Студена" и производството на електроенергия от тази мощност не се губи вода. Колкото вода излезе от язовира, ...Асоциация „Хидроенергия": Недостатъчните валежи са причина за водната криза
Категорично несъгласие с твърденията за връзка между водната криза и работата на ВЕЦ-овете изрази Асоциация „Хидроенергия" в ...ВЕЦ няма как да окажат отрицателно въздействие върху водоснабдяването в страната ...
София, 20 януари /Антоан Николов, БТА/ От асоциация "Хидроенергия" изразиха подкрепа на усилията на всички отговорни институции и ...Недостатъчните валежи и намаления воден приток са основните причини за водната криза
Асоциация Хидроенергия изказа категоричното си несъгласие с твърденията за връзката между водната криза и работата на ВЕЦ.Хайде стига с този Белмекен! Вода за Перник ще се взема от язовир Бели Искър
Причината за това е, че водата, пусната от Белмекен през каскадата ПАВЕЦ "Чаира", заради огромния си пад (близо 1500 метра до ВЕЦ ...четвъртък, 23 януари 2020 г.

Многоцелеви доклад на сдружение Балканка гр.София за Магистралата на Генерал Борисов, малко за ВЕЦ Бебреш и много важна информация за ВЕЦ Пчелина

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на магистрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки и язовири, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, да приемете настоящия многоцелеви доклад.

 

На първо място в доклада, Ви информирам, че сдружение Балканка извърши нова проверка на незаконния насип на магистрала Хемус под моста при разклон Боаза над река Вит.

 

По тази причина докладът е изпратен и на ДНСК, както и на МРРБ, към които служи и АПИ без особен ентусиазъм.

 

Уведомяваме Ви, че строителните дейности продължават, като се влагат усилия да се прикрие свръх некачественото изпълнение на насипа. При посещението се установи, че върху насипа саа натрупани отделни купчини от по-качествен  и не дотам качествен материал, но не чиста кал, с които да се покрият участъците от Чиста Кал. Купчините можете да видите ТУК:

https://www.youtube.com/watch?v=oRVaExNqXy4

 

Нещо повече - от източната страна на насипа един багер лениво изземваше хумусен слой покрай насипа с цел да се създаде впечатление, че същият хумус е премахнат и под насипа, както би трябвало, но не беше. Тоест незаконният насип си е изпълнен директно върху нивите на хората:

https://youtu.be/m1lNdNwrSJQ

 

Бихме искали да обърнем внимение И на БДДР, че в момента тежка техника се качва върху насипа като преминава през реката. За целта в самия насип е изкопан подход за достъп. Според нас това представлява нарушение, за което БДДР биха могли да се обадят на изпълнителя, преди да го проверят, за да го няма на мястото при проверката.

Нарушено е и решението по ОВОС на Магистралата, което предписва при строежа да се използват САМО съществуващи пътища и трасето на магистралата, а не да се правят бродове през реката.

Подходът за достъп върху насипа можете да видите  в началото на следното видео:

https://www.youtube.com/watch?v=GLKUN4PLixc&feature=youtu.be

 

ВАЖНО:

Бихме искали да заострим вниманието на ДНСК, с която имаме дългогодишно ползотворно сътрудничество, върху събитията от предходната седмица. Струва ни се, че ДНСК влиза в схемите, шлифовани до блясък в МОСВ, а крайният резултат вече се видя.

Процесният насип е хипер незаконен и свръх некачествен, а ДНСК си затваря очите и не си изпълнява задълженията по закон, което няма да ги доведе до добър край. Страхуваме се, че те подценяват ситуацията така, както го правеха в МОСВ, но вече не. Дано от ДНСК да си вземат поука. Ако не - силно препоръчваме да си подготвят кошници с най-необходимото за оцеляване в сурови зимни условия...

 

На второ място в този доклад обръщаме внимание на всички получатели върху казуса с ВЕЦ Пчелина!

Днес дадохме показания в Следствието в Перник по този въпрос. Споделихме тревогите си, че е извършено умишлено престъпление от органи на МОСВ.

Ето защо се надяваме новият министър на ОСВ да бъде запознат с проблема и да изпълни задълженията си по чл.199 и 199а от ЗВ, докато има време. С други думи - да прекрати дейността и да отнеме разрешителното за водовземане на ВЕЦ Пчелина, или да си приготви и Той кошница с най-необходимото.

 

Специално за ДНСК обръщаме внимание, че ВЕЦ Пчелина е построен и пуснат в експлоатация с незаконно разрешение за строеж!

Причината се крие във факта, че язовир Пчелина е от комплексните и значими язовири от Приложение №1 на ЗВ, което значи, че язовирът и всичките му съоръжения са Публична Държавна Собственост по смисъла на чл.13 от ЗВ.

И тогава, за да се върже една нова ВЕЦ към основния изпускател на язовира, което по същество предсталява реконструкция на съоръжението, което от своя страна представлява Строеж от Първа Категория по смисъла на чл.137 от ЗУТ, не е достатъчно само съгласие на Напоителни Системи ЕАД, които само стопанисват язовира в случая, Но Не Са Собственик!

За да се отдаде публичната държавна собственост - язовирът и съоръженията към него - за новия ВЕЦ, е необходимо решение на Министерски Съвет.

Надяваме се ДНСК да извърши проверка и по този случай, преди да е станало късно.

Също така, към жалбата ни до ВАП добавихме някои материали, които доказват умисъл от страна на органите на МОСВ в престъпленията за ВЕЦ Пчелина по чл.278в и чл.352 от НК - можете да се запознаете с тях в прикачения файл.

 

 

И на трето място Ви уведомяваме, че язовир Бебреш като че ли е спрял да спада, което е една радостна новина. Снимки  и видео можете да откриете в следния линк с данни от посещението ни на 14.01.2020:

https://dams.reki.bg/0017-dam/2020-01-14

 

 

Накрая на този доклад настояваме ДНСК да отиде и да хване незаконния насип при моста на Боаза най-после, както и да извърши проверка на незаконнто разрешение за строеж и пускане в експлоатация на ВЕЦ Пчелина!

 

Настояваме също така новият министър да изпълни задълженията си по чл.199 и чл.199а от ЗВ, като прекрати дейността на същия ВЕЦ Пчелина, и да му отнеме разрешителните за водовземане/ползване, преди да е станало късно!

 

И, между другото, молим да ни уведомите докъде стигнахте с узаконяването със задна дата на всичките незаконни ВЕЦ у нас?

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието!

 

Искрено Ваш


Сдружение Балканка, гр.София

понеделник, 20 януари 2020 г.

Медия мониторингДимитър Куманов: Малките ВЕЦ-ове не спазват законите
Членът на риболовен клуб „Балканка" смята, че около 2005 г. е имало бум на новооткриващи се ВЕЦ-ове, а собствениците не са случайни.ВЕЦ "Бебреш" отхвърля обвиненията на кмета на Ботевград, че източва язовир Бебреш
Твърденията на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов, че ВЕЦ "Бебреш" е отговорна за ниското ниво на водите в язовир Бебреш, ..."Балканика": Почти 140 от 170 малки ВЕЦ-ове са незаконни
За 8 години са установени много нарушения по темата с ВЕЦ-овете. По-голямата част са изградени незаконно, подчерта той.ВЕЦ-ове на стената на язовир "Огоста" не работят
Нивото на язовир "Огоста" край Монтана е изключително ниско - в язовира има 155 милиона кубически метра вода при максимален обем от ...Язовир "Цонево" във Варненско източен заради частен ВЕЦ?
Преди да отиде по предназначението си обаче водата минава през ВЕЦ-Цонево за производство на електроенергия. И в това няма нищо ...ВЕЦ „точи" язовир, 10 бона глоба, но…
Санкция в размер на 10 000 лева получи Националната електрическа компания (НЕК) заради преработване на вода над допустимите ...Валентин Златев: България ще има проблеми с електричеството в близко бъдеще
Спряхме атомните реактори, ще затворим централите на въглища, ще затворим и ВЕЦ-овете. Въпросът е да питаме българските граждани ...Фенове на баскетболния тим "Балкан" на протест заради ситуацията с язовир "Бебреш"
Валентин Златев: С ВЕЦ „Бебреш" се отклонява вниманието от ... Документи: Безводието в Ботевград – заради ВиК аварии и вец на Златев.Спецпрокуратурата проверява за потенциална водна криза в Ботевград
-да се изясни как от кога и при какви обстоятелства работи частната ВЕЦ, описана в публикациите, като се приложат и съответните ...Генка Шикерова за това как се случва цензурата в медиите
Шикерова разказа и какво се е случило след разследването й от 2017 година за това как в страната са изградени десетки ВЕЦ-ове в корита ...Медиен мониторинг


Спор за водата за Перник - пречи ли ВЕЦ, собственост на роднини на бивш зам.-министър от ...
По думите му, на този ВЕЦ, по разрешително за водовземане, му е отдаден целият воден ресурс на язовира и затова от МОСВ не ...ВЕЦ: Водата само минава през нас, а 2019 г. беше сушава
При работата си водноелектрическите централи използват само кинетичната енергия на водата, след това тя отива в реките и тези ...Почти всички ВЕЦ-ове в страната нарушават законите
Освен това 76 на сто от всички ВЕЦ-ове попадат в НАТУРА 2000. ... г. са построени около 170 нови ВЕЦ-а, като в тях вече работят близо 260 ...Сдружение 'Балканка': 98% от ВЕЦ-овете в страната нарушават законите
98% от ВЕЦ-овете в страната нарушават законите на страната и ЕС, 68% са с тежки нарушения, 76% от всички ВЕЦ-ове са в НАТУРА 2000.„Напоителни системи" уверяват, че ВЕЦ-ове не ползват вода от язовир „Дяково"
ВЕЦ „Яхиново", ВЕЦ-овете на тръбопровод в село Дяково и друг в Големо село, които ползват вода от язовир „Дяково", са спрени и не работят ...Право на отговор: ВЕЦ "Цанков камък" незаслужено е нарочена за "черна овца"
ВЕЦ "Цанков камък" е вкарана в общ кюп със стотици други малки ВЕЦ, с които няма нищо общо, нито като финансиране, нито като ...Борисов нареди изготвяне на доклади за боклука и работата на ВЕЦ-овете
До следващата седмица трябва да бъде изготвен график за работата на всички ВЕЦ-ове, както и за боклука, който се транспортира от ...ВЕЦ-овете в България работят при тежки закононарушения
Сдружението и WWF - България поддържат и портала с актуална информация за действащите ВЕЦ-ове у нас, който предоставя информация ...Инж. Димитър Куманов: Почти всички ВЕЦ-ове в България са незаконни и във вреда на ...
Почти всички ВЕЦ-ове на територията на България са незаконни и във вреда на екологията, заяви инж. Димитър Куманов, член на ...Борисов ще забранява вноса на боклук и ограничава ВЕЦ
Премиерът Бойко Борисов нареди в четвъртък на ресорните министри да проучат възможностите за налагане на временен мораториум ...петък, 17 януари 2020 г.

Съобщения на прокуратурата във връзка със задържането на НЕно

17.01.2020. В подкрепа на разбирането, че българските граждани имат право на информация по въпроси, които представляват за тях законен интерес, Специализираната прокуратура предоставя нови доказателства от воденото досъдебното производство, образувано за водната криза в гр. Перник и други селища в региона. Същите се предоставят на общественото внимание с разрешение на прокурор по реда на чл. 198, ал. 1 от НПК, след като са обсъдени в открито съдебно заседание на Апелативния специализиран наказателен съд.

На 16 януари 2020 г. Апелативният специализиран наказателен съд потвърди определената от първата съдебна инстанция най-тежка мярка за неотклонение „Задържане под стража" взета по отношение на Нено Димов. Съдът разгледа събрания от Специализираната прокуратура доказателствен материал, в т.ч. представените на 15 и 16 януари 2020 г. нови доказателства по делото. От тях категорично се установява, че министърът на околната среда не е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на водния ресурс на язовир „Студена", с което допринесъл за недостиг на вода за питейни и битови нужди за населението на гр. Перник. От материалите по делото е видно, че Нено Димов - в качеството си на министър на околната среда и водите, е бил надлежно и редовно информиран за актуалното и прогнозно състояние на водния обем в язовира. Въпреки резкия спад на притока и бързото намаляване на водното количество в язовира, същият е разрешавал разходване на вода за промишлени нужди в поисканите от предприятията обеми, макар те да са разполагали и с други водоизточници. По този начин Нено Димов не спазил нормативното изискване за преимуществено подаване на вода от язовир „Студена" за питейни и битови нужди на населението в региона.

Специализираната прокуратура продължава детайлната проверка на дейността на всички длъжностни лица от държавната и общинската администрация, които имат отношение към управлението и ползването на вода от язовир „Студена".

Протокол Живков

Протокол Николова

Протокол Дряновска

Справка16 01.20 ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР ВЪЗЛОЖИ ПРОВЕРКА ЗА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Днес, 16.01.2020 г,. главният прокурор Иван Гешев възложи на Държавна агенция „Национална сигурност" и на Главна дирекция „Национална полиция" съвместно да извършат проверка на комплексните и значими язовири на територията на цялата страна.

Проверката следва да изясни какво е актуалното състояние на водния обем в язовирите и налице ли са язовири, чиито воден обем е под съответния оптимален размер, който да гарантира осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на гражданите.

Указано е след извършване на проверката да бъде предоставена обобщена справка за всеки един от проверяваните язовири.

В случай че в хода на проверката се съберат данни за извършено престъпление от общ характер, материалите от проверката ще бъдат изпратени на съответните компетентни прокуратури за вземане на отношение.

В допълнение в отдел „Надзор за законност" при Върховна административна прокуратура се извършва проверка по спазване разпоредбите на Закона за водите относно състоянието на язовир „Бели Искър".


16 01.20 Районна прокуратура – Самоков разследва незаконно отклоняване на вода от Палакарийски канал

Под наблюдението на Районна прокуратура – Самоков се води разследване по досъдебно производство, образувано за извършено престъпление по чл. 216а от Наказателния кодекс – нарушаване целостта на водоснабдителна система, създало условия за отклоняване на вода.

След извършена проверка към настоящия момент е констатирано, че от 2008 г. до 14.01.2020 г., в района местността „Кокалов егрек", над с. Ярлово, община Самоков, във Витоша планина, неправомерно била нарушена целостта на водоснабдителна система. Чрез повреждане на бетонова тръба с диаметър 800 мм, намираща се в шахта на водоземно съоръжение - каптаж на Палакарийски воден канал, били създадени условия за незаконно отклоняване на вода. Същият бил построен заедно с язовир Студена и служи за довеждане на допълнителни количества вода в случай на нужда. Понастоящем притокът в него е в порядъка на 100 л/с.

За този вид престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода" до пет години и глоба до двадесет хиляди лева.

Разследването по случая продължава.


14 01.20 СЪОБЩЕНИЕ

Предвид високия обществен интерес и множеството въпроси на медиите по образуваното досъдебно производство, свързано с водната криза в гр. Перник, Специализирана прокуратура предоставя следната информация:

Образувано е досъдебното производство по реда на чл. 212, ал.1 от НПК с постановление на прокурор от Специализирана прокуратура. В хода на разследването са събрани доказателства и в качеството на обвиняем е привлечен Нено Димов за извършено от него престъпление по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1 НК - умишлена безстопанственост.

На 12 януари 2020 г. в проведено съдебно заседание Специализираният наказателен съд взе спрямо обвиняемия Нено Димов най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража". Съдът се запозна с представените от Специализираната прокуратура доказателства във връзка с евентуално допусната умишлена безстопанственост от страна на обвиняемия, в качеството му на действащ министър на Министерство на околната среда и водите.

Прокуратурата на Република България счита, че в резултат на извършеното престъпно деяние са последвали значителни щети на стопанството, изразяващи се в разходването на 7, 223 млн. куб. м. вода от яз. „Студена", което е довело до намаляване на общия обем воден ресурс на язовира до критичните нива, близки до т. нар. „мъртъв обем" на язовира. В резултат на това се е стигнало до значителен недостиг на водния ресурс за питейно битови нужди на жителите на гр. Перник и околните селища.

Специализираната прокуратура продължава да споделя разбирането, че българските граждани имат право на информация по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна, не възпрепятства действията по разследването и не нарушава презумпцията за невиновност.

Категорично от събраните до момента доказателства се установява, че в случай, че министъра на околната среда и водите беше положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на водния ресурс на язовир „Студена" и не беше разрешил разходването на вода за промишлени нужди, към настоящия момент не би имало недостиг на вода за битови нужди.

Предвид изложеното и след разрешение на прокурор по реда на чл.198, ал.1 от НПК, представяме част от доказателствения материал по досъдебното производство, доколкото същите са публични предвид това, че са били обсъждани в открито съдебно заседание на 12 януари 2020 г. на Специализиран наказателен съд.

Специализирана прокуратура ще продължи да информира българските граждани по дела с голям обществен интерес, при спазване на посочените по-горе принципни положения.

Протокол Витанов

Протокол Тодорова

Справки

Водовземане

График

четвъртък, 16 януари 2020 г.

0017 - ВЕЦ Бебреш - 2020-01-14Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0017 - ВЕЦ Бебреш - 2020-01-14

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.сряда, 15 януари 2020 г.

Конфликтът на интереси за язовирската вода


Проблемът с оскъдните водни количества в язовир Бебреш и произтичащия от това риск за водоснабдяването в Ботевградско получи широк национален отзвук през последните няколко седмици, донякъде благодарение и на „пернишката криза". Дебатите за бебрешката вода вълнуват ботевградчани от години, но се изместиха в съвсем друга посока след изграждането на водноелектрическата централа. И ако преди години споровете бяха  около качествата на водата – подходяща ли е за питейни нужди, или не, то големият спор сега е как да се разпределят водните количества - за водоснабдяване на населението и за хидроенергетика. Именно разпределението на водния ресурс поражда и големия конфликт между обществения и частния интерес за ползванeто на водите на язовира. Басейнова дирекция „Дунавски район" и „Напоителни системи" ЕАД  са двете държавни организации, които трябва да определят, разрешат и контролират използването на водите за водоснабдяване на населението, за напояване и за работа на електроцентралата, при спазване законово регламентираната приоритетност. Това обаче явно не се случва ефективно и за това се стига до конфликти и опасност от водна криза в общината, каквато вече изживяхме през есента на 2016-та.


Преглед на водните баланси на язовир Бебреш от последните няколко години показват фрапиращи пропуски при спазване на параметрите на издадените разрешителни за ползване на воден ресурс от страна на МВЕЦ „Бебреш". Оказва се, че всяка година водноелектрическата централа работи извън обхвата на своето разрешително. И то по един много важен параметър – най-ниско работно водно ниво (ННРВН) – до пет метра под ръба на преливника, според първоначалното разрешение, и до 7,62 метра под преливника, съгласно изменението от края на 2017-та година. 


Най-сериозни и с най-голяма вреда са  допуснатите нарушенията при работата на ВЕЦ-а през 2016-та година, когато нивото на язовира за първи път достигна до кота „мъртъв обем" . Според справка от Напоителни системи, през всичките седем месеца на работа през тази година, електроцентралата е работила в нарушение на параметрите за най-ниско работно водно ниво от 5 метра под кота преливник, а през този период са изразходвани малко над 5 милиона кубически метра вода ( 5 078 280 м3 ). Ясно е, че ако бяха спазени параметрите на разрешителното, тази вода щеше да е в язовира и нямаше да се стигне до критичната ситуация с мъртвия обем и нарушеното водоснабдяване в общината през късната есен.


През 2014-та, в годината на нейното построяване и пускане в експлоатация, ВЕЦ-ът работи седем месеца, в които изразходва общо 10 216 419 м3, но от тях 3 011 037 м3 при водни нива по-ниски от разрешеното ( през м. юли и август ). През 2015-та отново работи известно време извън позволеното им, за който период изразходва 2 491 774 м3, от общо 8 672 251 м3 за годината. През 2018-та работата на МВЕЦ-а е изчерпала 12 032 268 м3 от водния ресурс на язовир Бебреш, от които 863 588 м3 извън обхвата на разрешението. За 2019 има отчетена работа само през два периода от по седем дни през май и юни, и двата в нарушение, за които е използван воден ресурс в обем 749 602 м3.


Въпреки че през тези години е работил дори извън обхвата на разрешителното, ВЕЦ-ът иска да работи повече, за да печели повече, а затова, според него, му пречи водоползването на другия голям консуматор на язовирската вода - ВиК дружеството. Явен конфликт на интереси. Затова и след кризата с водата през есента на 2016-та, собственикът на МВЕЦ-а завежда исково дело срещу общинското ВиК дружество, търсейки обезщетение за пропуснати ползи в периода 20.06.2014-15.11.2016 в размер на 432 370 лв. От приложената счетоводна справка, която служи за доказателство за пропуснатите ползи, се виждат приходите, разходите и чистата печалба на дружеството от работата на електроцентралата за първите три години от нейната експлоатация. За 2014-та са отчетени общи приходи от продажба на електричество за 459 404 лв. и общи разходи от 96 011 лв. Чистата печалба за тази година е в размер на 363 392 лв. За 2015 година отчетените приходи са 418 238 лв. при разходи от 75 293 лв. и чиста печалба – 342 945 лв. Агронженеринг-90 ЕООД от работата на ВЕЦ-а през 2016-та отчита чиста печалба от 296 956 лв., като приходите са 345 356 лв. при направени разходи от само 48 401 лв. Общата чиста печалба на дружеството само за първите три години от работа на водната централа на язовир Бебреш е 1 003 293 лв.  


Изключително високите нива на печалба, освен всичко друго, се дължат и на доста ниската цена, при която ВЕЦ-ът на Златев си доставя водни маси за производство на електроенергия от Напоителни системи  – само 0,3 стотинки за кубически метър. Цената, на която се доставя същата вода към водопровода на ВиК дружеството, но  като „условно  чиста", е 6,9 ст. или 23 пъти по-скъпа. За разлика от цената за ВиК оператора, която е формирана на база на разходите на НС за предоставяне на услугата и се утвърждава от КЕВР, то няма яснота как държавното търговско дружество е формирало продажната цената за ВЕЦ-а - цели 23 пъти по-ниска от тази за приоритетното питейно-битово водоснабдяване.


Интересно е да се разбере как се контролира доставката на водни ресурси към ВЕЦ-а и какви са задълженията на Басейнова дирекция и Напоителни системи по отношение контрола при използването на водите на язовира. 


В разрешителното за водовземане на "Агроинженеринг-90"  ЕООД - собственик на МВЕЦ "Бебреш" е записано, че всеки месец ползвателят съставя протоколи за ползваните водни обеми, които изпраща на Басейнова дирекция в края на всяка година. Очевидно е, че ако това изискване е спазено и данните в подадените ежемесечни протоколите са коректни, БДДР би трябвало дори само от тях да констатира работата извън параметрите на разрешителното и да санкционира ВЕЦ- а за тези нарушения още първата година. При констатирани системни нарушения, държавният орган има право дори да отнеме издаденото разрешително. В този случай нарушенията са системни, а наложени санкции дали има - не е ясно. Отнемане на разрешително очевидно няма. 


От договора на Агроинженеринг-90 с Напоителни системи става ясно, че държавното дружество става собственик на изграденото от водоползвателя водовземно съоръжение, представляващо отклонение от главния водопровод. Водоползвателят няма право да борави със съоръженията, собственост  на доставчика, както и едностранно да пуска и спира водоподаването към МВЕЦ „Бебреш". Тоест само и единствено Напоителни системи имат право да пускат и спират водата към ВЕЦ-а, което означава, че могат ефективно да контролират притока на вода към него.


В договора е регламентирана и процедурата за подаване на водни количества от язовира към електроцентралата, като това става на база предварително съгласувани графици, съобразени с Разрешението за водоползване, издадено от БДДР. Което означава, че ВЕЦ-ът не би трябвало изобщо да работи, ако няма предварително съгласуван график за водоползване от стопанина на язовир Бебреш. А както вече стана ясно, НС би трябвало и физически да спират водоподаването, в случай на възникване на обстоятелства, които да налагат това.  


Важните въпроси след всичко гореизложено са работят ли ефективно институциите, чии интерес приоритетно защитават и кой допусна малката водна електроцентрала да прави големите бели, често работейки в нарушение. 


Конфликтът на обществения и частния интерес за водите на язовир Бебреш е очевиден. А приоритет в конкуренцията за водния ресурс ясно е даден и в писаните, и в неписаните закони. Стига да има кой да ги спазва.

понеделник, 6 януари 2020 г.

Медиен мониторингБотевград е напът да стане втори Перник заради частна ВЕЦ на Златеви
Втори град у нас е заплашен от сериозни водни проблеми, след като Перник официално влезе във воден режим на 18 ноември тази година.ВЕЦ-ът на Златеви не източвал яз. "Бебреш"
Язовир "Бебреш", който снабдява с вода община Ботевград, се ползва само за нуждите на населението и не се източва от микро ...Ботевград е заплашен от безводие заради частна ВЕЦ на Златеви
След 6 седмици воден режим заплашва и Ботевград заради малка ВЕЦ на фамилия Златеви, която нерегламентирано източва язовир ...Вечерни новини: Проверка на ботевградска ВЕЦ на Валентин Златев, нова вълна сирийски ...
Докато светът следи звучащото като сценарий на филм бягство в Ливан на бившия председател на борда на Renault-Nissan Карлос Гон, ...И Ботевград изправен пред водна криза като Перник
Кметът посочи, че е констатирано, че ВЕЦ-ът работи извън обхвата на своето разрешително, като само през 2019 г. това се е случило за ...Борисов разпореди проверка на ВЕЦ-а на Златеви в Ботевград
Според кмета ВЕЦ-ът е частен, като собствеността може да се проследи до Васил Златев - баща на доскорошния шеф на "ЛУКойл България" ...Кметът на Ботевград: Градът има вода за около 6 седмици
Официално е констатирано с доклад, че този ВЕЦ работи дори извън обхвата на своето разрешително. Само през тази година това се е ...Ще се превърне ли Ботевград във втория Перник?
Почти десетилетие след урбулешкото раздаване на ВЕЦ-овете в страната на НЕслучайни хора, „попарата", която започваме да сърбаме ...Мениджърска въртележка в най-голямото държавно предприятие
Мениджърска въртележка доведе нов началник в най-голямото държавно предприятие, което се ръководи от Пловдив - НЕК ВЕЦ ЕАД.Кметът Иван Гавалюгов: Ботевград може да стане вторият Перник
Той уточни, че "Напоителни системи" не могат да контролират работата на ВЕЦ "Бебреш", защото крановете за спиране се намират на ...ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ