Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 18 юли 2018 г.

Градевска река - ВЕЦ Баба Цвета

 Посещението е по време на строителството. 
 Десният бряг на речното корито е брутално ликвидиран.Представлява разоран лунен пейзаж,
 с напълно унищожена крайречна растителност, в тежко нарушение на ЗВ!

 Напорните тръбопроводи никога не трябва да се прокарват по бреговете  на реките.
 Предстои ерозия, а някой порой може да изкопае целия тръбопровод.
 Има пътища за тая работа.

 Рибният проход е неправилно проектиран и изпълнен.
 Типично за гордата Българска хидротехническа мисъл.
 

петък, 13 юли 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно дейности на БДИБР и БДЗБР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме становище относно дейности на БДИБР и БДЗБР през последните два месеца.

 

Преди доклада, доколкото той винаги се изпраща и до КОСВ на НС, ще помолим хората от КОСВ, с които исторически винаги сме били в отлични отношения с несъществени колебания през годините, да обърнат внимание на първата точка. Причината е, че в момента тече изменение на ЗВ през ЗИД на ЗООС, а има крещяща нужда от една промяна в чл.155 от ЗВ. Тя е обозначена в текста по-долу с червено и молим, изменението да бъде включено при разглеждането в комисията между първо и второ четене на ЗИД на ЗООС. Това изменение е крайно необходимо, както ще видите.

 

И сега - към доклада:

 

1. Доклад за издадени становища за допустимост и разрешителни за водовземане/ползване от БДИБР

 

1.1 На първо място споделяме нашето дълбоко възмущение от отношението на БДИБР спрямо осигуряването на прозрачност на техните действия за информиране на обществеността. Последните публикувани становища за допустимост са от месец МАРТ 2018, независимо от нашите непрекъснати настоявания становищата да се публикуват навреме.

Ето какво сме писали преди доста време по този въпрос:

 

Начало на цитата

От друга страна, припомняме на БДИБР текста на чл.155, ал.1, т.23 от ЗВ. В него законодателят е определил, че становищата за допустимост се качват на сайта на БД, без да е уточнил срок. Обаче, очевидната цел на това нещо е да се уведомява заинтересованата общественост като нас в разумен срок, тоест на най-ранен етап, за да има смисъл.

 

Може би БДИБР разбира закона така, сякаш хората ще им се радват на становищата, като на художествени произведения, на които стойността се покачва с годините? Като ценители на изящната словестност и високия стил на тези техни творби, ги уверяваме, че това е така, но все пак, по-важната цел е да ги прочетем навреме, за да можем да им помогнем, ако са допуснали грешка. Останалите БД могат да потвърдят това нещо, защото техните сайтове са много по-добри, което ни даде възможност да им помагаме навреме.

 

Припомняме на БДИБР също така, че на срещата през март 2015г. всички си обещахме взаимно сътрудничество - помолени бяхме за това нещо от висшестоящ на БДИБР орган.

Ето защо, сега предлагаме да окажем и помощ с IT поддръжка и ремонт на сайта им безвъзмездно, защото той за нищо не става. Предвид изключителните способности на сдружението в областта на  IT технологиите, за нас няма да е проблем да помогнем и за това.

 

По този повод, и доколкото тези доклади се изпращат и на ръководството на КОСВ към НС, настояваме при следващата промяна на ЗВ, в чл.155, ал.1, т.23 да се добавят думите - в срок от 24 часа. Иначе БДИБР ще вземе да ги качва след една година.

Край на цитата

... а може би са спрели да ги качват въобще. Ето защо сега се надяваме някакъв разумен  срок да бъде добавен в чл.155, а също така да се предвиди и глоба лично за директора на БД, ако не го спазва.

 

1.2 Почистване на коритото на река Яденица - разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

Разрешителното отговаря почти напълно на закона. Имаме само една кратка бележка: би било добре да се цитира съвсем точно и текстът на чл.140, ал.3 т.1 до т.6, за да няма интерпретации.

Също така припомняме, че в докладите по ОВОС/ОСВ на бъдещия в минало време язовир Яденица експертите твърдяха, че на места коритото е задръстено от камъни, едър и дребен субстрат вследствие наводнението от 2005г. Камъните на тая река ние ги знаем поименно и не се сещаме някъде да са задръстили коритото защото не са, но се надяваме сега експертите по ОВОС/ОСВ да уточнят местата, да ги видим  къде са, за да бъдат прочистени и те и по-скоро да видите, че експертите и за това са излъгали. Тия бабички не могат да слезнат до реката живи, камо ли да видят нещо в нея.

 

Разбира се, ние отново ще поемем нашата отговорност да помагаме на ведомствата и учережденията в състава на МОСВ и ще следим най-внимателно как се извършва новото почистване на река Яденица, за да не стане като предишния път, защото това е най-любимата ни река в ИБРБУ.

 

Накрая на тази част, все пак поздравяваме БДИБР за това, че цели два месеца не са издали нито едно разрешително за водовземане/ползване на ВЕЦ и ги даваме за пример на останалите БД.

 

2. Доклад за издадени становища за допустимост и разрешителни за водовземане/ползване от БДЗБР

И сега - нов проблем! По отношение на становищата за допустимост, на 12 юни е публикувано на сайта на БДЗБР съобщение, че:

Настоящата публикация е временно спряна съобразно изисквания на GDPR

И вече цял месец никой няма достъп до тия становища. Ние не виждаме лични данни в становищата, но не сме специалисти по GDPR, за да възразим по-мотивирано. Ето защо молим, да бъдем информирани от БДЗБР кога ще бъдат качени становищата пак. Надяваме се да започнат отпред назад тоест май-юни-юли 2018, защото предишните сме ги преглеждали.

 

Още по-лошо - попаднахме на следното съобщение за изменение на някакво разешително на някакъв ВЕЦ на Градевска река:

http://www.wabd.bg/docs/objavlenia/razrSimitli072018.pdf

 

Кметът на Симитли трябвало да сложи обявление в общината и ако се явят заинтересовани лица, да можели да възразят? Тия лица да не са врачки, та да разберат за кой ВЕЦ става дума, бе уважаеми от БДЗБР?

 

Нито има име на ВЕЦ, нито име на собственика, нито координати на водохващането или сградата и как ще разбере човечецът, който има място наблизо по реката, за кой ВЕЦ става дума, че да възразява? Има само коти дъно река, ама местните хора да не са геодезисти или трябвало е да станат, според БДЗБР?

На тоя свят само ние можем да разберем, че става дума за ВЕЦ, за който и ние нямаме име, но инвеститорът е Енерджи инвест БГ ООД, освен ако не си е сменил и името, но не би трябвало, иначе това щеше да е отразено в изменението! Сигурно и тая секретност е продиктувана пак от GDPR, но ние не вярваме, че е така.

За всички останали разрешителни сте написали имената на фирмите без проблем, обаче за тоя ВЕЦ не сте. Разбира се, ние ще добавим и Градевската река в кореспонденцията си с ГД Околна среда на ЕК, като още един пример как се отчитат кумулативни ефекти у нас и как тръбопроводът на горния ВЕЦ Баба Цвета е унищожил брега на реката. Поне пет парчета на тая нищо и никаква нещастна река, която е имала лошия шанс да попада на територията на БДЗБР!

 

И ако някой би искал да възрази, КАК ще обясни на съда срещу какво точно възразява, като не знае ни ВЕЦ-а, ни собственика?

Поздравления за БДЗБР, сваляме шапки.

 

Все пак, ще припомним на всички БД и че, съгласно чл.60, ал.3, т.4 от ЗВ, във връзка с чл.32, ал.3 от Наредбата за ползване на повърхностните води , трябва да има и документи, удостоверяващи съгласието на собственика на имота, в който ще се реализира ИП, за да се издават разрешителни и изменения по ЗВ. Речното корито и принадлежащите на реката земи са публична държавна собственост и за да се реализира водохващането, трябва да има учредено право на строеж, издадено от министерски съвет.

Ето Ви документ, доказващ че този ВЕЦ няма отстъпено право на строеж в коритото на реката:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Doc3_Council_ministers_letter.pdf

Не можете да изменяте или да издавате нови разрешителни без такова право на строеж и престанете да нарушавате закона най-после!

На това основание и на основание убийствените кумулативни ефекти, ние ще възразим срещу решението за изменение на разрешителното навреме.

Надяваме се преди това да се откажете сами!

 

Това наистина е нечувано - от ноември миналата година МОСВ и всички БД знаят, че трябва да има отстъпено право на строеж и продължават, ли продължават да нарушават закона!

 

Браво на всички вас! Има ли министър в това министерство въобще и за какво взимате заплати от нашите данъци?четвъртък, 12 юли 2018 г.

Покана от сдружение Балканка за съвместни действия и доклад за действия на БДИБР

 

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, имам удоволствието да Ви поздравя за Деня на река Дунав, който се пада в петък, 29.06.2018г.

 

Във връзка с отбелязването на този ден, Ви уведомявам, че на 29 юни, петък, ще се проведе честване на реката.


На второ място Ви информирам, че днес дадохме показания в рамките на досъдебното производство на Окръжна прокуратура Пазарджик във връзка с унищожението на ЗЗ Яденица. Не можем да споделим засега какво сме представили, поради тайната на разследването. Това, за което можем да настояваме, е Инспекторатът на МОСВ да проведе разследване на действията на БДИБР след нашия сигнал на Зеления телефон на БДИБР от края на ноември 2017г. Например - какво е установил контролният орган след нашия сигнал и какво не е установил, за какво е написал акт и за какво не е написал? Можем само да заявим, че от БДИБР не са изпълнили задълженията си в тежко нарушение на ЗВ. А какво е трябвало да установят, можете да видите отново, ако проследите предаването по БНТ от следния линк:

http://news.bnt.bg/bg/a/sech-kray-belovo-szdava-opasnost-ot-navodnenie

 

Просто виждате какво е показано в предаването и проверявате за какво са написали констативен протокол и акт от БДИБР и готово. Надяваме се Инспекторатът да извърши проверка по случая.

 

Мога да споделя и че, обхванати от справедливо възмущение, ние предложихме на правоохранителните органи да арестуват БДИБР, обаче те изразиха колебание, защото нямало да има кой да пише планове и програми, и ние се отказахме от нашата иначе никак нелоша идея.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието. Надяваме се да дойдете на Деня на река Дунав.


неделя, 8 юли 2018 г.

Доклад относно ЗИД на ЗВ и за ВЕЦ на територията на БДДР - много интересен:


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме становище относно развитието на ЗИД-овете на ЗВ и за ВЕЦ в ДРБУ.

На първо място в доклада Ви информираме, че промените между първо и второ четене на чл.118ж от ЗВ, внесени от група патриоти и приети единодушно от КОСВ, в крайна сметка не са били приети в зала. Разминахме се на косъм този път и дано патриотите да не ги внесат пак тайно през някой ЗИД на друг закон.
Все пак, засега Басейновите Дирекции се отърваха само с лека уплаха, а ние се отървахме само с тежък масивен инфаркт.
Приветстваме правилното крайно решение.

На второ място в доклада Ви информираме, че приветстваме декларацията от фейсбук страницата на госпожа Ивелина Василева относно ЗИД на ЗООС:
Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи основната част на законопроекта, свързана с облекчаване на административната тежест, но ще предложи отпадане на текстовете, свързани със Закона за водите и санитарно-охранителните зони. 

Декларираме своята непоколебима готовност а впрегнем целия си експертен потенциал и да участваме във всяка Работна Група за разглеждане на който и да било проблем, свързан с промени в ЗВ като цяло, и в частност когато става дума за ПБВ. Със становището на сдружението по промените на ЗВ, свързани с режимите на защита на източниците на ПБВ, всички сте запознати. От него само ще подчертаем отново, че е необходима спешна Наредба на министъра на ОСВ за изменение на сегашната Наредба от 2000 за СОЗ, за да се актуализират сроковете в ПЗР - например, като се удължат до 2027г.

Също така считаме, че министерски съвет е бил подведен да внесе некачествени текстове за промяна на ЗВ, които сега няма да се приемат. Текстовете, мотивите за тях и оценката на въздействието им показват фундаментално непознаване на материята. Убедени сме, че МОСВ разполага с необходимия експертен потенциал, за да предлага много по-добри текстове от предложените и се чудим защо никой не е чул експертите, ако изобщо ги е попитал, разбира се.
Намираме и че не би трябвало по Националното Радио, като единствен защитник на предлаганите промени, да се изяви дългогодишният приятел на сдружението г-н Асен Личев, който, без да е изненада за никого, ентусиазирано демонстрира желание за сътрудничество със силните на деня, но и очаквано непознаване не само на националното законодателство, но и на законодателството на ЕС в тежка форма.
Накрая на този раздел поднасяме извинения, че не можахме да присъстваме на заседанието на КОСВ, но трябваше да ръководим старта на ключов монтаж на разширението на един огромен германски завод в Русе, който сме проектирали, откриван навремето от министър председателя, и нямаше как да бъдем и на двете места едновременно.


И сега - към най-интересната част от доклада за ВЕЦ на територията на ДРБУ.

05.07.2017г. - ВЕЦ Румянцево на река Златна Панега.

Посещението е по време на хипер пълноводие. Реката жестоко прелива през баража. През баража се опитваха да прескочат множество риби на всеки две-три минути, въпреки че сега не е период на размножаване на нито един вид в реката. Рибите бяха пъстърви и успяхме да заснемем как скачат. В същото време в рибния проход нямаше нито една риба. Това е ясно потвърждение на факта, че пресушеният участък между ВЕЦ-а и водохващането се е напълнил с риба при пълноводие, която ще остане на сухо при спадане на водата. Още по-важният извод е, че за миграцията на рибите е важно не само как е изпълнен рибният проход, а и организацията на цялото съоръжение, при всички режими на оттока, защото явно рибният проход не привлича рибите въобще и те ще останат в капана при следващо засушаване. Надяваме се тази информация да е полезна за Работната Група по Наредбата за рибните проходи, които ще включат подходящи текстове в проекта на наредбата, за да отчетат проблема. Ако не могат и не знаят какво да включат, готови сме да окажем помощ. Изгледайте видеото в следващия линк, защото имахме уникален късмет да отразим проблема и да хванем как скача една рибка. Рибката скача вляво от храста в центъра на екрана - пуснете видеото на 50% скорост за да я видите по-лесно:

А ето тук можете да видите един от многото случаи на ситуацията при маловоодие:


Накрая на този доклад отново молим, представител на сдружение Балканка да бъде включен в работната група по изменението на ЗВ.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.Доклад на сдружение Балканка относно дейности на Басейнова Дирекция Дунавски Район

 

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме становище относно дейности на БДДР през последните два месеца.

Доколкото част от дейността на БДДР засяга воден обект на територията на РИОСВ Враца, докладът изпращаме и до това учереждение.

 

Становището ни регулярно засяга издадени становища за допустимост и разрешения за водовземане или ползване, с цел повишаване ефективността на БД и привеждане на техните решения в пълно съответствие с националното и Европейско законодателство, както обикновено.

 

И така - докладът:

1. МВЕЦ Бетани - становище за допустимост

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/2018/06_2018/3451_21062018.PDF

 

Към това становище имаме следните бележки:

На стр. 3 е отбелязано следното: Реализирането на ИП може да доведе до влошаване на екологичното състояние на водното тяло и до непостигане на поставените цели.

 

В мотивираната оценка на стр.8: Реализирането на ИП може да доведе до потенциално значително въздействие върху водите и водните екосистеми

 

 

И на стр.6 в Заключението: Реализирането на ИП е свързано с изменение на хидроморфологичните характеристики на ПВТ.

 

От друга страна в таблица 1.1.1 е обявено, че водното тяло е в умерено екологично състояние, а целта за ВТ е: Удължен срок за постигане на добро екологично състояние по чл.156в до 2021г.  Очевидно се има предвид чл.156в от ЗВ, разбира се.

 

И ето сега по-важните мерки за ВТ от ПУРБ 2016-2021, цитирани в становището на БДДР:

Мярка HY_11 с код на действие  HY_11_4  Забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания и др.съоръжения, препречващи изцяло речното корито

                

Мярка PM_9 с код на действие  PM_9_2  Недопускане реализацията на ИП, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела

 

Забележка:

На стр.7 под таблицата, някак с половин уста БДДР е споменала и за мерките от ЕО на ПУРБ, вместо да ги цитира точно, пълно и всеобхватно. Пропускът е изключително важен, както ще изясним по-надолу.

 

От гореописаното БДДР навежда следните правни изводи:

ИП е допустимо спрямо мерките и целите, заложени в ПУРБ 2016-2021 в Дунавски Район, при прилагане на горепосочените мерки, включително ОВОС, при задължително отчитане на кумулативния ефект от всички въздействия върху водно тяло BG11S135R1226

 

Ние уверено намираме, че наведените изводи на БДДР са дълбоко погрешни. На първо място, ВТ е в умерено екологично състояние при заложена цел до 2021г. добро екологично състояние. ИП ще доведе до изменение на хидроморфологичните характеристики и може да доведе до потенциално значително въздействие, според самата БДДР.

Тогава излиза, че всеки МВЕЦ изменя положително характеристиките на ПВТ и има потенциално значително положително въздействие върху водите и водните екосистеми, за да постигнем заедно с БДДР добро състояние от умерено. Парадоксът е възможен само в ДРБУ и никъде другаде по света.

 

Нещо повече - Мярка HY_11 с код на действие  HY_11_4  забранява цялостно преграждане на водното течение, а в описанието на ИП се предвижда точно това. Затова са и двете диги по бреговете на реката.

 

На базата на описаното дотук имаме специално послание до РИОСВ Враца.

Река Искър е подложена на убийствен натиск от водовземания за ВЕЦ до момента. За да се убедите, моля, да се запознаете с картата на действащите/сините точки/ и бъдещите/жълтите точки/ ВЕЦ по реката от следния линк:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/HPP_at_the_Iskar_River.jpg

 

От Своге, до вливането в Дунав, има предвидени общо 35 парчета и ВЕЦ-овете стават един до друг. Между тях няма да тече река. Ето защо въобще не ги слушайте БДДР. Отчитането на кумулативни ефекти в случая с река Искър е крайъгълен камък на девет последоватебни жалби на сдружение Балканка до ГД Околна среда на ЕК и предстои наказателна процедура.

Моля, да предадете това на инвеститора, а така също и на евентуалните експерти по ОВОС, които ще напишат в доклада по ОВОС, че няма да има кумулативен ефект, та после да им се смее целия свят. Достатъчно сме се изложили вече с каскадата Среден Искър в Европа.

Моля, предайте на инвеститора също така, да се запознае най-внимателно с мерките от ЕО на ПУРБ, които БДДР е пропуснала да изпише, за да разбере, че ще си харчи парите напразно, защото дори и да успее да го пусне в експлоатация, после ВЕЦ-ът ще бъде спрян. Нещо повече, на този МВЕЦ не може да му се издаде нито разрешително за водовземане, нито за ползване на повърхностен воден обект.

Ако БДДР издадат разрешителните въпреки всичко, те ще бъдат атакувани в съда и ще паднат на базата на мерките в ПУРБ.

Това е и причината, с решение  РО-177/19.03.2018 на директора на БДДР да е било отнето разрешителното за водовземане на този ВЕЦ, понеже за ИП не са били спазени сроковете по разрешителното. Не ни е ясно как БДДР е решила през март да спази закона, а сега свенливо се увива, че ИП било полудопустимо. Не е допустимо и това си е!

И ако БДДР сега са осенени свише, че тази ВЕЦ трябва да се построи, при отнето разрешително за водовземане, тогава сега трябва да издадат ново разрешително за водовземане, а така също и разрешително за ползване на повърхностен воден обект.


Тогава им предлагаме да осмислят бъдещата си стратегия, ако ще се увиват  по същия начин и за останалите ВЕЦ по реката. Рискът от наводнения става невъобразим - идете си вижте останалите сега действащи ВЕЦ, че са пълни с тиня догоре, уважаеми от БДДР. Дори да не бяха, като се построят всичките, ще имате чудовищен проблем с филтрацията и покачването на нивото на подпочвените води, който е неразрешим. За това явление също трябва да се отчете кумулативен ефект, което не сте направили навремето, когато сте издавали безутешно всичките разрешителни!

 

По отношение на самата процедура на РИОСВ Враца относно ИП, се надяваме да бъде отчетено, че съгласно § 1. т.20 от ДР на ЗООС:

20. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) "Възложител на инвестиционно предложение" е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

 

В конкретния случай това означава, че за да се премине към процедура по ЗООС, за ИП трябва да има отстъпено право на строеж в коритото на реката с решение на Министерски съвет. Причината е, че коритата на реките и принадлежащите земи на реките са публична държавна собственост съгласно чл.11 във връзка с чл.13 и чл.31 на ЗВ, във връзка с § 1, алинея 1, т.27 и т.81 от ДР ЗВ.

 

Накрая на тази част отново молим РИОСВ Враца да прекрати процедурата за това ИП навреме и да обясни на инвеститора в приятелски разговор, да не си харчи парите напразно, дори за ОВОС. Алтернативно - инвеститорът да прецени шансовете си да се справи с всички препятствия, както те са описани тук, да прецени отново решението на БДДР за отнемане на разрешителното за водовземане, и тогава информирано да си хвърля парите на вятъра, без после да се оплаква от съдбата, защото имаме и такива случаи в практиката.

 

Оттук, насетне докладът не засяга РИОСВ Враца и, ако искат, могат да не четат, макар че е много интересен.

 

 

2. ВЕЦ Батошево 2 - Съобщение за издаване на разрешително за водовземане

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Razreshitelen%20rejim/Saobshtenia%20chlen62a%20ZV/2018/06.2018/PV4-00001.pdf

 

Ето това съобщение при бърз прочит представлява един принципен, много добре мотивиран, съставен и почти напълно законосъобразен документ. Към него имаме следните съвсем кратки бележки:

1. Няма дата на издаването, а това го прави временно незаконосъобразен, защото сроковете по него /за обжалване например/ не могат да започнат да текат. Ето защо молим, директорът на БДДР да издаде ново съобщение, с нов номер, дата и срок за обжалване, за да обмислим по-задълбочено с какви възможности разполагаме в четиринайсет дневния срок.

2. Разрешителното за водовземане е изтекло на 24.10.2015г, а сега сме 08.07.2018г. Това означава, че ВЕЦ Батошево 2 е работил незаконно почти цели три години и би следвало да търпи санкции по чл.200 от ЗВ за незаконно водовземане и незаконно ползване на ПВО. Ето защо молим, директорът на БДДР да ни уведоми на настоящия електронен адрес, какви санкции е наложил на нарушителя съгласно ЗВ. Ако е пропуснал, няма проблем - санкциите могат  да се наложат и сега, и това трябва да стане преди издаването на нови разрешителни.

 

                  

3. ВЕЦ Бели Вит - становище за допустимост на ИП за изграждане на рибен проход.

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/2018/05_2018/3339_29052018.PDF

 

Като се имат предвид препоръките относно избора на тип рибен проход, становището е прекрасно. Поздравяваме БДДР и ги даваме за пример на останалите БД!

Изпитваме и дълбоко удовлетворение от съвместните дългогодишни усилия, които сме положили по въпроса заедно с МОСВ и БД, а също така изказваме благодарност на тези членове от Работната Група по Наредбата за рибните проходи, които са застъпили теза, аналогична на нашата, за да се стигне дотук.

 

Е, има и една малка особеност, разбира се, но никой не е съвършен. Съгласно разрешителното за водовземане, минималното водно количество за ВЕЦ Бели Вит е 450 л/сек, а в описанието на ИП на стр.2 от горния документ става ясно, че рибният проход е оразмерен за преминаващо водно количество от 40 л/сек.

Ние уверено твърдим, че в случая цялото минимално водно количество от 450л/сек трябва да преминава през РП и от никъде другаде. Иначе рибите винаги биват привличани от основното течение, когато мигрират нагоре, и ако през РП текат само 40л/сек, а 410 литра протичат от някъде другаде, входът на рибния проход няма да го открие никой. Допълнително, за описаните в становището типове РП е необходими многократно по-голямо водно количество от 40 л/сек. Тъй като този ВЕЦ е деривационен, препоръчително е също така разположението на прохода да е от същата страна на реката като водовземните решетки, скоростта на водата при решетките да се ограничи до 0.5 метра в секунда, защото зоната е все още шаранова, и да се приложат допълнителни мерки за отблъскване на рибите от решетките и за привличането им към входа на РП в посока надолу, където скоростта на навлизане на водата трябва да е по-голяма от 0.5 метра в секунда.

 

Ето защо молим, БДДР да обмисли една корекция на становището за допустимост, като разпореди поне минималното водно количество да преминава изцяло през РП. Бентът на Скрибътна е култово препятствие за миграцията на рибите по реката. Понеже е нисък, стойността на новото съоръжение няма да е голяма и дайте да направим най-после един рибен проход в страната като хората, за да можем и ние да кажем най-после една добра дума за някой ВЕЦ и за някоя БД!

Мястото е супер подходящо за природосъобразен тип РП, който ще струва смешни пари.

Изразяваме съгласие настоящото ни становище да бъде препратено и на РИОСВ Плевен, за отразяване при процедурата по ЗООС.

 

 

4. ВЕЦ Радомирци и ВЕЦ Камен рид - становища за допустимост на ИП за изграждане на рибен проход.

Тук бележките са същите, както за ВЕЦ Бели Вит, с тази разлика, че изобщо не е уточнено какво водно количество ще преминава през рибните проходи, а трябва.

Минималното водно количество за ВЕЦ Радомирци е 470 литра в секунда, а

за ВЕЦ Камен рид - 940 литра в секунда. Затова и препоръките ни са същите, като за ВЕЦ Бели Вит.

 

Накрая на този доклад се извиняваме на останалите БД, че не сме изследвали и техните решения от близо два месеца, обаче бяхме страшно заети да възразяваме срещу промените в ЗВ и с други дела - детски училища, прожекции на филми, протести, пресконференции, участие в международни събития в чужбина и у нас, и прочее. Сега започнахме от БДДР и не ни стигна времето. Ще оправим пропуска в най-скоро време.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.вторник, 3 юли 2018 г.

Тайни промени в Закона за Водите целят да отслабят защитата на питейните водоизточници у нас

 В Комисията по Околна Среда и Води /КОСВ/ на Народното Събрание е внесен проект на ЗИД на ЗООС, чрез който се прави пореден опит за тайно изменение на Закона за Водите /ЗВ/. Ето линк към проекта на ЗИД на ЗООС:

 http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78108

Промяната на ЗВ цели да отслаби защитата на питейните водоизточници в страната от замърсявания, сечи и застрояване в досегашните Санитарно Охранителни Зони /СОЗ/, чийто обхват и степен на защита ще бъде намален значително. Ето защо Сдружение Балканка внесе днес в деловодството на КОСВ към НС следното Възражение:

Възразяваме срещу предложените в §39 и §40  от гореспоменатия ЗИД на ЗООС промени в Закона за Водите /ЗВ/, с които се налагат съществени изменения по отношение опазването на източниците на питейно битово водоснабдяване в страната. Досегашните Санитарно Охранителни Зони /СОЗ/, с техните три пояса, се заменят с охранителни зони и само един защитен пояс, който ще е много по-малък по обхват - очевидно в рамките на досегашния Пояс I на СОЗ или още по-малък. Поради тази причина ние намираме, че промяната ще доведе до значително отслабване на защитата в зоните за питейно битово водоснабдяване в страната.


А през последните години се оказва, че е нужно обратното - крайно необходими са спешни мерки за засилване на защитата на питейните водоизточници. В медиите непрекъснато валят новини за поредното влошено качество на питейни води, повсеместно.

 Поради естеството на така описаната дотук промяна в ЗВ, свързана с режима на опазване на питейните води, в последващи параграфи на ЗИД на ЗООС са предложени още много промени в други закони - ЗЗТ, ЗУТ, ЗУО, ЗДПД и пр.

 И тук възниква първият основен проблем - освен тези нормативни актове, трябва да се въведат промени в още множество документи, които действат понастоящем, например ПУРБ 2016-2021 на всички РБУ в страната. В тези планове и/или в ЕО на ПУРБ има мерки, които са свързани със СОЗ и в тях дори е цитирана досегашната Наредба №3 от 16 октомври 2000 за СОЗ. ПУРБ и ЕО на ПУРБ не може да се изменят сега по никакъв начин.

 Допълнително на директорите на БД се възлагат задължения, с които басейновите дирекции не могат да се справят, поради липсата на капацитет.

 Следователно ще възникне невъобразима административна каша, ако промените в ЗВ се въведат сега и се направи нова наредба за питейните води, в противоречие с действащите ПУРБ.

 Оценка на въздействието на така предложения ЗИД на ЗООС е представена в приложение №1 към чл.16 от становище на Дирекция Модернизация на администрацията към МС - формуляр: ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. В точка 1.3 на този документ много ясно е казано следното за досега действащите законови разпоредби:

 Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и резултатите от тях.

 Трябва да се отчете и че досегашните разпоредби на нормативната уредба по никакъв начин не противоречат на Рамковата директива за водите на ЕС. Както е цитирано и в мотивите, и в предварителната оценка на въздействието, РДВ препоръчва рисково базирания подход при очертаването на охранителните зони и този подход изобщо не е в противоречие с досегашната практика - ако бяха извършени последващите оценки, това щеше да се докаже.

 На практика точно рисково базираният подход се прилагаше досега у нас - както за подземните източници на ПБВ, така и за повърхностните източници. Разликата спрямо РДВ бе, че у нас за повърхностните източници се осъществява тристепенна защита, като се прилага намаляване на ограниченията при отдалечаване от водоизточника, защото и рисковете от увреждане стават по-малки. При новата промяна се очертават следните две възможности:

 Защитният пояс е в рамките на досегашния пояс I на СОЗ или по-малък, а останалата част от досегашните СОЗ остава без никаква защита.
 Защитният пояс покрива частично или изцяло досегашните СОЗ, с всичките три пояса. Тогава ограниченията за защита биха били прекалено строги и там, където това не е необходимо.

 Само един пример - язовирите. Ако цялата досегашна СОЗ на язовир Искър стане защитен пояс, това необосновано ще ограничи ползването на язовира, а ако остане само досегашният пояс I, защитата ще бъде необосновано отслабена.

 Ето защо ние намираме, че сегашната ни нормативна уредба без съмнение изпълнява изискванията на РДВ в рамките на Пояс I от досегашните СОЗ и предлага много по-добър рисково базиран подход в останалата част от досегашните СОЗ, просто защото рисковете намаляват с отдалечаването от водоизточника.

 В допълнение ще отбележим, че до края на годината предстои Fitness Check на Рамковата Директива за Водите. Подходът за защита на източниците на ПБВ е едно от най-слабите места в РДВ. Смятаме да го докажем при обсъждането именно с факта, че у нас защитата в нормативната уредба е по-строга и въпреки това непрекъснато губим източници на ПБВ, просто защото нормите не се прилагат правилно или въобще.

 Нещо повече - след проучване на сдружение Балканка сред Басейновите Дирекции се установява, че у нас все пак за източниците на ПБВ вече са определени СОЗ в между 30% и 50% от случаите в различните БД. Извършен е огромен труд и са изхарчени огромни средства. Сега всичко това трябва да се хвърли в коша и харченето на пари да започне отново. Сигурни сме, че преди да завърши новата дейност по определянето на охранителните зони и защитните пояси, нови промени в ЗВ и/или РДВ ще обезсмислят и тези усилия. Просто защото процесът ще е много бавен поради липсата на капацитет у Басейновите Дирекции, а РДВ със сигурност ще се промени в посока на засилване на защитата на питейните води, за да се спази по-добре Принципът на Предпазливостта от самата нея.

 Най-важното - когато директорът на БД ще определя бъдещите охранителни зони и защитни пояси, той ще бъде подложен на огромен корупционен натиск, включително и от така наречената от нас Телефонна корупция, което значи, че ще му се обади началника и ще му нареди зоната да не обхваща конкретна площ, за която има инвестиционни намерения определен човек, свързан с властта в момента! Такова нещо вероятно не може да бъде допуснато в разумните страни членки на ЕС, но у нас и сега е редовна практика.

 Допълнително отбелязваме, че в точка 3 от формуляра е направен опит за идентифициране на заинтересованите страни. Без да коментираме пълнотата на списъка, Ви уведомяваме, че за предложените промени на ЗВ през ЗИД на ЗООС огромната част от страните в списъка не е разбрала въобще и това си личи от подадените до настоящия момент становища. Дори и сдружение Балканка разбра прекалено късно за готвените промени.

 А причината за всичко това е само една - вредната практика на КОСВ да приема такива изключително важни промени в ЗВ през ЗИД на друг закон, понякога дори между първо и второ четене. Така се заблуждава обществеността, защото е практически невъзможно да се следят промени във всеки закон, който не засяга определена група заинтересовани лица, само защото чрез него е възможно тайно да се промени друг закон, който е важен за групата. Ето защо ние намираме, че промяната на ЗВ в частта от закона, която засяга източниците на ПБВ, може и трябва да стане само с отделен официален проект на ЗИД на ЗВ, който да се подложи на много по-добре организирано обществено обсъждане. Промяната на ЗВ трябва да стане едновременно с наредбата, която ще го допълва, при това без да противоречи на действащите ПУРБ. Така или иначе, изменението на ЗВ може ефективно да влезе в действие чак в периода на следващите ПУРБ, ако евентуално в тях бъдат описани охранителните зони. За тях ще повторим отново - Басейновите Дирекции нямат капацитет да се справят. Ако не сте получили отрицателни становища от тях, то е само защото не смеят да си признаят.

 За момента очевидната цел на изменението на ЗВ и начинът, по който е предложено, са свързани с отслабване на защитата на източниците на ПБВ, за да може лесно да се разрешават дейности, които увреждат водите, например: дърводобив, минно-добивни дейности, хидроенергетика в близост до питейни водохващания от повърхностни водни обекти, строителство по бреговете на язовирите и други подобни инвестиционни намерения. По тази причина се въвежда и споменатата по-горе административна каша, което ще доведе до пълно безвластие до края на 2021г. когато ще влезнат в сила новите ПУРБ, а и след това. Само си представете как промяната на ЗВ и наредбата са влезли в сила, а Басейновите Дирекции трябва да издават становища за допустимост спрямо действащите ПУРБ. С други думи - подобни промени в ЗВ могат да влязат в сила САМО едновременно с новите ПУРБ, а дотогава има достатъчно време за подробно обществено обсъждане, заедно и със съпътстващата наредба.

 Накрая Ви обръщаме внимание отново, че у нас има безбройни случаи на прекалено късно установено влошаване на качеството на питейните води. И причината не е в действащото законодателство, а защото то изобщо целенасочено не се спазва - не защото е неприложимо, а заради безбройните корпоративни интереси на замърсителите. Проблемът с чистотата на питейните води е много по-зловещ, отколкото е проблемът с чистотата на въздуха, в тежко нарушение на Рамковата Директива за Водите на ЕС. Истинското нарушение е във влошените качества на водата, а не в някакви дребни административни несъответствия.  

 И единственото, от което има крещяща нужда в момента, е изменение на Наредба №3 от 16 октомври 2000 за СОЗ, с което да се удължат сроковете в ПЗР на Наредбата. Поредица от министри нарочно не го правят това нещо и вече има загубени дела в съда, поради невалидност на учредяването на СОЗ след 2010г. Това изменение на наредбата, обаче, е задължение на министъра, а не на Народното Събрание или на КОСВ.

Ето защо Ви информираме, че Сдружение Балканка е в процес на изготвяне на следваща отделна жалба до ГД Околна среда на ЕК, във връзка с нарушения на законодателството на съюза по отношение на правата на населението за достъп до чиста питейна вода. Изхождайки от опита ни, сега ще представим много по-силни аргументи за последваща наказателна процедура, отколкото в досегашните ни жалби за ВЕЦ-овете, по които процедурата предстои в най-скоро време.

Водата е най-ценният обществен ресурс, а тази, която е подходяща за пиене, е безценна - някой ден за нея ще се водят войни. Молим, за по-отговорно отношение към нейното опазване!
Сдружение Балканка

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ