Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 29 август 2013 г.

Пребориха проекта за съсипване на Янтра!

Съсипията на река Янтра с изграждане на ВЕЦ засега е предотвратена, съобщи сайтът на мухарски клуб „Стримерите". „Русе прекратява процедурата, започнала по реда на Глава втора от Наредбата по ОС за инвестиционно предложение - "Реконструкция на бент на ПС "Янтра " и изграждане на Мини ВЕЦ "Долна Студена" поради недопустимост на предложението спрямо режима, определен от ПУРБ в Дунавски район за басейново управление", съобщи изданието. С две думи - ВЕЦ на Янтра при Долна Студена засега НЯМА да има!
 
22.07.2013

http://bigfish.bg/news/novini/Preboriha-proekta-za-sasipvane-na-Yantra.html

Промениха договорите за приватизация на 8 ВЕЦ-а

бствениците на продадените през миналата година 8 водно-електрически централи нямат право да променят дейността до края на експлоатационния срок на съоръженията, който обикновено е 25 години. Това съобщиха от Агенцията за приватизация (АП) вчера след решение на изпълнителния съвет на ведомството на Левон Хампарцумян. Анексите към договорите се отнасят за ВЕЦ-овете "Пасарел" и "Кокаляне", обединени в каскада "Искър", "Пирин" и "Спанчево" - в каскада "Пиринска Бистрица", "Петрово", "Осогово", "Самораново" и "Лешница". В приватизационните договори от миналата година беше записано, че купувачите на 8-те централи могат да променят дейността след 3 години експлоатация, считано от датата на подписване на сделката. Промяната в клаузите на приватизационните договори се прави, за да се хармонизират досега сключените сделки на обособени части от НЕК с цялостната стратегията за раздържавяване на отрасъла. По тази причина все още се бави и сключването на договора с избрания купувач за каскадата "Санданска Бистрица" - чешката фирма "Енерго Про".  Решението на АП е съгласувано с Министерството на околната среда и водите, защото централите осигуряват питейна вода на София и околностите, както и по-голяма част от Югозападна България. Допълнителното споразумение за каскадата "Пиринска Бистрица" предстои да бъде разгледано и одобрено в надзорния съвет на агенцията, тъй като сделката е сключена след одобрение на съвета, припомниха от ведомството. След влизането в сила на поредните промени в закона за приватизация АП обяви конкурс за нов консултант по продажбата на 42 малки централи, сред които са каскадата "Въча", ВЕЦ-овете "Копринка" и "Стара Загора". Консултантът ще изготви нова стратегия, правен анализ и меморандум, но най-вероятно това няма да стане преди изборите, тъй като все още няма избрана фирма.
 Ралица Василева
 rvasileva@standartnews.com
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=&article=143640

Община Разлог ремонтира два участъка на река Язо

Поредният пример за застрояване на реките в България и за зле управлявани обществени пари.

http://www.struma.com/obshtestvo/obshtina-razlog-remontira-dva-uchastuka-na-reka-yazo_42404/
28 август 2013 14:45  1 коментар   752 прочита
Община Разлог ремонтира два участъка на река Язо, преминаваща през Разлог. Със средствата осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, ще бъдат изградени стоманобетонните стени с височина 1 м на местата, където няма или са ниски. Целта на корекцията е да бъдат предотвратени бедствия и аварии, предизвикани от наводнения в следствие на разрушаване на речното корито.

Корекциите на първия участък, с дължина 180 м, обхваща участък от ул. „Младост" до ул. „Иконом Ангелов". На този участък ще се изгради корекционна бетонова стена само по левия бряг. На втория участък, с дължина 110 м от ул. „Кап. Телемах Илиев" до края на ул. „Шейново" ще се изгради двустранна корекционна стена. На втория участък стените са двустранни, тъй като и двата бряга са ниски и при разлив наводняват близките къщи до ул. „Шейново". При първия участък корекционна стена се предвижда само по левия бряг, тъй като той е по-нисък и при високи води коритото се напълва, като част от водата прелива по улицата, поясняват експерти от общинската администрация в Разлог.

По изискване на Община Разлог за по-добър естетически вид на стените отвътре е предвидена облицовка от тесни ивици гранитен облицовъчен камък.

Общата дължина на участъка от река Язо, която протича през града е с дължина 3.5 км. Реката е десен приток на река Бяла и води началото си от карстов извор в м. „Изворите", намиращ се в подножието на Разложкия дял на Северен Пирин.


Още за: Река Язо  ремонт  Разлог Още от: Общество
1 коментар

29 август 2013 11:22 | ЛИЛИ
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Всичко което се прави е добре и гражданите го оценяват положително. Но когато се прави нещо е хубаво и да се подържа в добър вид. Защото, водната алея, е винаги жабунясала, езерото на метри е пълно с пласмасови бутилки, горния парк половината е с изсъхнали храсти и трева, а се направи поливна система. Цветята, които хората насадиха по "ЯЗО"и сами ги поливат, са в по добър вид. Пожелаваме успех, но и "очи" на служителите, които отговарят за" градини и паркове"- поне за центъра!!

сряда, 28 август 2013 г.

ВЕЦ Ритлите

Съгласно справка в регистъра на РИОСВ Враца, за проект „Изграждане на малка ВЕЦ "Ритлите-енерджи" на р.Искър, землището на с.Люти Брод, общ.Мездра, обл.Враца“ има издадено Решение да не се извършва ОВОС ВР №1 ПР/2005г. от 11.01.2005г.
С вх. № В-1418 от 05.07.2012г. възложителят е започнал нова процедура по ОВОС, която според данни в регистъра все още не е приключила.  Правното основание според РИОСВ е т.3, б. "з" на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС.

След проверка и съгласно данните на Басейнова ДирекцияДунавски район с център Плевен, за ВЕЦ Ритлите има издадено Разрешително №&11140002 от 9.3.2007 със срок до 9.3.2017 с географски координати на водохващането N 43 06 09,9 Е 23 37 16.

Наложени на Гугъл карта и сравнени с Natura 2000 Viewer, показва, че ВЕЦ засяга Защитена зона по Директивата за птиците "Врачански Балкан" с код bg 0002053 и Защитена зона по Директивата за хабитатите Врачански Балкан - BG0000166.  Това налага да има оценка за съвместимост с тези защитени зони.

Ето и една статия по въпроса:

С решение на общинския съвет в Мездра от май 2012 г., което е в сила след публикуване в Държавен вестник, е позволен строежът на ВЕЦ, находящ се срещу скалния масив Ритлите в близост до селата Люти брод и Ребърково. Жителите на двете населени места не са уведомени, те случайно разбирали за проекта. В Люти брод е сформиран инициативен комитет срещу изграждането на централата. „Това е защитена територия. Ако ВЕЦ-ът бъде построен, местността ще се заблати. Има опасност да бъдат залети Черепишкият манастир и помпената станция, от която се снабдяват с вода селата”, алармира Павлина Величкова, председател на комитета. Тя допълни, че в землището на Лютиброд се е намирало изчезналото днес село Коритен. В местността Коритен са намерени останки на четири църкви от различни периоди. В момента това е туристически обект, отворен за посетители и има опасност той да бъде разрушен. От инициативния комитет се опасяват, че с изграждането на водната централа ще се наруши екологичният баланс. На Ритлите гнездят няколко двойки бели орли, които са защитени и според Величкова, има опасност и те да изчезнат.

По изготвения вече проект, водноелектрическата централата трябва да бъде изградена до 2015 г., но строежът още не е започнал. От инициативният комитет са алармирали редица институции, които са потвърдили, че проектът е законосъобразен. Кметският наместник на Люти брод Иван Коцев също е против стартирането на строежа. Чака се екологичната оценка, изготвена от регионалната инспекция по околната среда и водите.

Организирани са подписки в двете села, като в тази на Люти брод подпис са поставили вече 200 човека. Някои от тях не живеят в селището, но са категорични, че не трябва да започва строежът на ВЕЦ в района. Очаква се на следващата общинска сесия, казусът да бъде обсъден.
В събота от 18 ч. ще бъде проведено общоселско събрание, а протоколът от него ще бъде предоставен на  съветниците.

Решения на Общински съвет Мездра по случая


  Обявление за изработен предварителен проект за ПУП - ПРЗ за МВЕЦ
Публикувал: d.pavlova
Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен предварителен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и Парцеларен план за изграждането на МВЕЦ „Ритлите Енерджи” по поречието на р. Искър предвиждащ засягане на имоти и части от тях в землището на с. Люти брод, община Мездра за съоръжения и заливаеми площи в следния обхват: ПИ № 016052, 016021, 099008, 013023, 016015, 109003, 015202, 015201, 015200, 015199, 098016, 098017, 104001, 107002, 108002, 098004, 099006, 109002, 017007, 017004. Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – гр. Мездра.
брой: 27, от дата 3.4.2012 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ  http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=62961

Протокол №8 /26.04.2012 г.
Публикувал r.damianova, на дата 08.05.12
Решение 106
І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.29, ал.1  от ЗОЗЗ Общински съвет- Мездра дава предварително съгласие за промяна на предназначението на 420 кв.м. от  ПИ №016018, местност „До моста” в землището на с. Люти брод с площ от 4,071 дка. и начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия” – VІ категория за транспортен достъп до МВЕЦ „Ритлите – Енерджи”.

ІІ.На основание чл.75, ал.2, т.3 от Закона за горите, дава съгласие да се промени предназначението на 5675 кв.м. от ПИ №016021, местност „До моста” в землището на с. Люти брод с площ от 22,344 дка. и начин на трайно ползване „поляна” в горска територия – Х категория от които 3777 кв.м. за площадката на МВЕЦ, 777 кв.м. за транспортен достъп и 1121 кв.м. за заливаема площ. и същите да се изключат от горски фонд.

ІІІ.Дава съгласие за изработване на ПУП за реализиране на обект на техническата инфраструктура – МВЕЦ „Ритлите – Енерджи” за имотите описани в т.І и т.ІІ от настоящето решение, находящи се в землището на с. Люти брод.

ІV.Дава съгласие площта от имотите, описани в т. I и т.ІІ от настоящото решение, за които ще се извърши процедура по промяна на предназначението, да бъдат обособени в самостоятелни имоти съгласно изработени скици-проекти и включването им в ПУП.

V.Изработката на ПУП и процедурата по промяна на предназначението на земята да се финансира от „Н-сие Ф Груп Импорт – Експорт” ООД, ЕИК 816086119.

VІ.Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Н-сие Ф Груп Импорт – Експорт” ООД, ЕИК 816086119 да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи.
VІІ.Упълномощава кмета на община Мездра да извърши всички последващи действия по отношение извършването на разпоредителни сделки с новообразуваните имоти по т.ІV от настоящето решение.

Инвеститорът


Инвеститор е Н-СИЕ Ф ГРУП ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД, основана през 1994 от НИКОЛАЙ ЙОНЧЕВ, Дял: 50.00 % и ФЕЛИЧЕ РОБЕРТО ПЕГУРИ, Държава: ИТАЛИЯ, Дял: 50.00 %

Н-СИЕ Ф ГРУП ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД,гр. Враца, ЕИК: 816086119
ДАННИ ОТ СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

Графики - финансови показатели

Н-СИЕ Ф ГРУП ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД,гр. Враца, ЕИК: 816086119
ОСИГУРЕНИ ЛИЦА
Година: 2013
Месеци:12345
Социално:11111
Здравно:00011

Осигурител: Н-СИЕ Ф ГРУП ИМПОРТ-ЕКСПОРТ
Адрес:      УЛ"ЕКЗ"ЙОСИФ" 20 АП 40/УЛ"ЛЕОНОВА" 20 Д
2005
-----------------------------------------------------------------------
социално: 43   44   43   43   43   43   52   28   52    51    48    47
здравно:  44   45   45   44   44   44   53   51   53    53    51    50
-----------------------------------------------------------------------

2006
-----------------------------------------------------------------------
социално: 47   44   65   78   69   87   85   90  105   105   104     -
здравно:  50   47   79   79   78   88   91   91  106   106   108     -
-----------------------------------------------------------------------

2007
-----------------------------------------------------------------------
социално: 126 133  149  144  142  143  159  157  157   158   154     0
здравно:  127 134  150  145  142  144  160  158  158   159   155     0
----------------------------------------------------------------------

2008
-----------------------------------------------------------------------
социално: 152 160  175  191  200  206  192  175  175   169   171     0
здравно:  153 161  176  191  200  207  193  175  175   170   171     0
-----------------------------------------------------------------------

2009
-----------------------------------------------------------------------
социално: 145 143  141   79   60   63   53   51   52    55    26    55
здравно:  145 143  142  122  112   90   53   51   52    58    56    56
-----------------------------------------------------------------------

2010
месеци:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12
-----------------------------------------------------------------------
социално: 56   57   60   63   64   64   64   64   62    64    63    62
здравно:  56   57   60   63   64   64   64   64   62    64    64    62
-----------------------------------------------------------------------

Графично представяне

вторник, 27 август 2013 г.

Горна Арда

Подготвят процедурата по ОВОС за каскада "Горна Арда"

28 юли 2011 20:42 | Павел Тенчев | 0 Коментирай Препоръчай (0)

Подготвят процедурата по ОВОС за каскада "Горна Арда"
© снимка: DarikNews.bg  

Започват детайлни проучвания за финализиране на идейния проект за каскада "Горна Арда", на чиято база ще стартира процедурата по ОВОС. Това е съобщил областният управител на Кърджали Иванка Таушанова на председателя на Управителния съвет на Хидроенергийната компания "Горна Арда" Вернер Казагранде.

Таушанова е пожелала "проектът, който е жизненоважен за хората в Родопите и очакван от години, да се осъществи в най-близко време и по най-добрия начин".

Преди броени дни НЕК и австрийската фирма EVN станаха официално партньори в дружеството, което ще проектира, изгражда и експлоатира каскада "Горна Арда".

На общо събрание на акционерите е гласувана нова двустепенна структура на управление на ХЕК "Горна Арда" - с управителен и надзорен съвет. За председател на УС е утвърден Вернер Казагранде, а на надзорния - Адолф Аумюлер.

Пред Таушанова Казагранде изрази задоволството си, че сделката по изкупуването на акциите на "Джейлан холдинг" от страна на EVN най-после е приключила и новото ръководство на ХЕК "Горна Арда" може да пристъпи към действие.


НЕК и ЕВН ще си партнират за строителството на "Горна Арда"

  |  20 юли 2011 19:11
Размер на шрифта: A | A | A |

НЕК и ЕВН ще си партнират за строителството на "Горна Арда"

/© снимка: Sofia Photo Agency, архив


Принтирай  |  Изпрати

Националната електрическа компания (НЕК) и "ЕВН Австрия" ще си партнират при проектирането, изграждането и строителството на хидроенергийната каскада "Горна Арда", съобщиха от НЕК.

ЕВН придоби акциите, притежавани досега от турската компания "Си Си Джи Иншаат Санайъ Ятъръм ве Туризъм А.Ш.". Турското дружество държеше 30 процента от акциите на основаната през 1999 г. "Хидроенергийна компания Горна Арда" АД ("ХЕК Горна Арда").

На общо събрание днес акционерите са решили, че компанията ще се управлява от надзорен и управителен съвет. И двата органа ще имат по трима членове.

"ХЕК Горна Арда" ще проектира, строи и експлоатира едноименната каскада. Непосредствените задачи пред компанията са завършването на идейния проект и започването на процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Очаква се проектът да даде сериозен тласък на икономиката в региона и да спомогне за повишаване на нивото на заетост в следващите години.


Още новини в DarikNews.bg


Трайков: „Горна Арда" е хубав проект

30 юли 2010 16:43 | 1 Коментирай Препоръчай (0)

Трайков: „Горна Арда
© снимка: Sofia Photo Agency, архив  

Строителството на хидроенергийната каскада „Горна Арда" е хубав проект, който ще се реализира от западен чуждестранен инвеститор в лицето на EVN и ще осигури много работни места в западналия район на град Мадан. Това коментира енергийният министър Трайчо Трайков на извънреден брифинг, който той свика, за да отговори на обвиненията на левицата, че властта е дала основния дял в проекта на EVN без конкурс. Трайков и преди е бил обвиняван от опозицията в конфликт на интереси във връзка с този проект, тъй като преди да стане министър, той работеше като прокурист в EVN.

В началото на миналата седмица EVN и Националната електрическа компания подписаха в Австрия акционерно споразумение, според което австрийската компания ще придобие 70 процента от собствеността на каскадата „Горна Арда" срещу сума от 1,3 милиона лева, които трябва да вкара в проекта. Така НЕК остава само с 30-процентен дял, който обаче според Трайков е достатъчен, за да защити българския интерес в този проект.

 „Това е един проект, започнат, но недовършен от предишното правителство, както почти всичко, с което те са се захващали. Довършен от нас в ситуация на поредния висящ Дамоклев меч от стотина милиона евро. Довършен по начин, по който гарантира огромни инвестиции от първокласен чуждестранен инвеститор, западен, не офшорка. Проект, който се чака от населението на този регион. Не знам дали сте ходили скоро в Мадан да видите - това е като място, забравено от бога", коментира Трайков.

Според Трайков капиталът на проектната компания може да достигне 1 млрд. лева и тепърва ще се решава какъв ще бъде делът на държавната НЕК и частната EVN в дружеството. Трайков обясни, че австрийската компания е избрана без конкурс, защото предишният собственик на 30 процента от "Горна Арда" - турският "Джейлан", е прехвърлил акциите си на ЕVN.

Според Трайков „Горна Арда" е хубав проект, с който можем да достигнем изискването от ЕС за 16 процента електроенергия от ВЕИ, без да се налага потребителите да плащат скъп ток от фотоволтаици.

Инвестицията по проекта ще бъде в размер между 300 и 500 милиона евро, а пазарният риск ще бъде поет изцяло от австрийския инвеститор. Ръководството на НЕК съобщи, че държавната компанията е вложила до момента 20 млн. лв. в проекта „Горна Арда". Енергийният министър отказа да коментира колко точно ще струва токът от каскадата, но обясни, че няма да се продава трудно.


ХЕК "Горна Арда" подготвя ОВОС за каскадата

Преди дни НЕК и австрийската фирма EVN станаха официално партньори в дружеството
от iNews.bg | 29.07.2011 | 10:27

Хидроенергийната компания "Горна Арда" е започнала детайлни проучвания за финализиране на идейния проект за едноименната каскада, а на тази база ще стартира и процедурата по ОВОС.

Това е информирал областната управителка на Кърджали Иванка Таушанова председателят на Управителния съвет на компанията Вернер Казагранде, който беше на посещение в региона.

Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Кърджали, цитирани от БТА.

Таушанова е пожелала "проектът, който е жизненоважен за хората в Родопите и очакван от години, да се осъществи в най-близко време и по най-добрия начин".

Пред областната управителка Казагранде изразил задоволството си, че сделката по изкупуването на акциите на "Джейлан холдинг" от страна на EVN най-после е приключила и новото ръководство на ХЕК "Горна Арда" може да пристъпи към действие.

Преди броени дни НЕК и австрийската фирма EVN станаха официално партньори в дружеството, което ще проектира, изгражда и експлоатира каскада "Горна Арда".

На общо събрание на акционерите е гласувана нова двустепенна структура на управление на ХЕК "Горна Арда" - с управителен и надзорен съвет.

За председател на УС е утвърден Вернер Казагранде, а на надзорния - Адолф Аумюлер.

Очаква се проектът да даде сериозен тласък на икономиката в региона и да спомогне за повишаване на нивото на заетост в следващите години.

Според енергийния министър Трайчо Трайков, по първоначални разчети, стойността на проекта може да достигне 500 млн. евро, а срокът на реализация - 6-7 години.

След изграждане и на трите обекта на "Горна Арда" - "Мадан", "Ардино" и "Сърница", мощността на каскадата ще достигне 174 мегавата, а годишното производство на електроенергия – 440 гигаватчаса. 


На крачка от ОВОС за „Горна Арда"

четвъртък, юли 280 коментара

http://rodopi24.blogspot.com/2011/07/blog-post_6993.html

  Областният управител на Кърджали Иванка Таушанова се запозна с развитието на проекта за каскада „Горна Арда". Това стана днес на среща с председателя на Управителния съвет на хидоенергийната компания Вернер Казагранде. Преди броени дни НЕК и австрийската фирма EVN станаха официално партньори в дружеството, което ще проектира, изгражда и експлоатира каскада „Горна Арда". На общо събрание на акционерите е гласувана нова двустепенна структура на управление на ХЕК „Горна Арда" – с управителен и надзорен съвет. За председател на УС е утвърден Вернер Казагранде, а на надзорния – Адолф Аумюлер. Пред Таушанова г-н Казагранде изрази задоволството си, че сделката по изкупуването на акциите на „Джейлан холдинг" от страна на EVN най-после е приключила и новото ръководство на ХЕК „Горна Арда" може да пристъпи към действие. Гостът информира областния управител, че започват детайлни проучвания за финализиране на идейния проект, на чиято база ще стартира процедурата по ОВОС. Таушанова пожела проектът, който е жизненоважен за хората в Родопите и очакван от години, да се осъществи в най-близко време и по най-добрия начин.


Отговор на парламетарно питане от Цвета Караянчева и Недялко Славов - народни представители от ПГ ГЕРБ

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин Славов, госпожо Караянчева! На 6 юли 2012 г. Хидроенергийна компания "Горна Арда" – съвместно дружество на Националната електрическа компания и ЕВH, Австрия, сключи договор за разработване на идеен проект за хидроенергийна каскада "Горна Арда" с швейцарската компания "Stucky". Компанията беше избрана чрез конкурс. В момента проектантът приключва работата по концептуалния проект, като се очаква той да бъде представен за одобрение в началото на месец февруари 2013 г. – в рамките на няколко седмици.

Следващият етап от работата на проектантите е изготвянето на идеен проект, който се очаква да бъде завършен през месец април 2013 г. – след два месеца и половина. Идейният проект е основа за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и подготовката на подробен устройствен план.

При първоначалното стартиране на проекта "Горна Арда" в края на 90-те години на ХХ век е извършено обследване на въздействието върху околната среда. Дадените препоръки за оптимизиране плана за строителство са отчетени от инвеститора. В резултат на новата разработка се очаква да бъде минимизирано влиянието на проекта върху околната среда в района на изграждане, попадащо в областите Смолян и Кърджали. Инвеститорът нееднократно е заявил, че разчита при изграждането на каскадата да се включат активно фирми от региона, което в голяма степен да подпомогне местната икономика. Обективен е големият интерес на жителите на областите Смолян и Кърджали, както са основателни очакванията им той да обезпечи трудовата заетост не само в периода на изграждането, но и след това – чрез възможности за развитие на различни туристически съпътстващи ги дейности в региона.

Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са реализацията на проекта да започне в  най-кратки срокове, обусловени от законовите изисквания, необходими при изграждане на един толкова мащабен проект.

Държа да уточня, че в заданието за проектиране е включено и разработване на проекта за язовир "Мадан". Държавата чрез НЕК е инвестирала в извършването на проектантски подготвителни работи, необходими за реализацията на хидровъзел "Мадан" като първи етап от каскада "Горна Арда". Акционерът в хидроенергийната компания ЕВН е поел задължението да възстанови тези разходи, което е още едно доказателство, че язовир "Мадан" е неразделна част от проекта. НЕК е възлагала проектни дейности и оценка на въздействието върху околната среда при старта на проекта за каскада "Горна Арда", значителна част от които могат да бъдат използвани на настоящия етап, с което да се намали времето за проектна подготовка – това е изключително важно. Както беше предварително заявено, очаквам строителството на каскадата да започне в рамките на около една година. Началото на строителството е обвързано с положителната оценка на въздействие върху околната среда, за която ще се използват всички налични към момента данни, за да се съкрати срокът за околната среда.


Окончателно решение за схемата, по която ще се изгражда каскадата с два или с три хидровъзела, може да бъде взета след съответното решение на Висш експертен екологичен съвет, проведен в Министерството на околната среда и водите, както и в съответствие с технико-икономическите показатели, които ще се получат от възложения идеен проект. Окончателното решение ще позволи изготвянето на подробен устройствен план, придобиване на необходимите терени и разрешение за строеж, след което може да се даде начало на строителството.

Уверенията на инвеститора са, че към настоящия момент Хидроенергийна компания "Горна Арда" среща подкрепата и съдействието на органите на изпълнителната и местната власт, имащи отношение към подготовката и изпълнението на проекта. В зависимост от приетата схема за изграждане на каскадата, срокът за изпълнение на хидровъзел "Ардино" е в рамките на три години и половина до пет години.

Тук искам да направя едно много важно уточнение. В края на миналата година на едно от последните заседания на Министерския съвет бе даден национален приоритет на проекта "Горна Арда", с което държавата направи още една крачка да улесни инвеститора в процедурите по сервитути, закупуване на земи и по процедури за ОВОС и проектиране. Благодаря Ви.

Каскада „Горна Арда" ще тръгне, 5 години е строителството й

сряда, 24 април 2013 Златоградски вестник Златоградски вестник
      

„Държа да уточня, че в заданието за проектиране на „Горна Арда" е включено и разработване на проекта за язовир „Мадан". Държавата, чрез НЕК, е инвестирала в извършването на проектантски и подготвителни работи, необходими за реализацията на хидровъзел „Мадан", като първи етап от каскада „Горна Арда". Акционерът в хидроенергийната компания ЕВН е поел задължението да възстанови тези разходи, което е още едно доказателство, че язовир „Мадан" е неразделна част от проекта".

Това заяви в Народното събрание министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в отговор на питане, отправено от Недялко Славов и Цвета Караянчева – народни  представители на ГЕРБ от Смолян и Кърджали.

„На 6 юли 2012 г. Хидроенергийна компания (ХЕК) „Горна Арда" – съвместно дружество на НЕК и ЕВН (Австрия), сключи договор за изработване на „Идеен проект за хидроенергийна каскада „Горна Арда" с швейцарската компания „Щуки". Тя беше избрана чрез конкурс. В момента проектантът приключва работа по концептуалния проект, като се очаква той да бъде представен за одобрение през месец януари  2013 г.

Следващият етап от работата на проектантите е изготвянето на идеен проект, който се очаква да бъде завършен през април 2013 г. Той ще е основа за извършване на ОВОС и подробен устройствен план. В резултат на новата разработка се очаква да бъде минимизирано влиянието на проекта върху околната среда в района на изграждане, попадащ в областите Смолян и Кърджали", каза още министърът.

По думите на Добрев инвеститорът нееднократно е заявявал, че разчита при изграждането на каскадата да се включат активно фирми от региона, което в голяма степен да подпомогне местната икономика. Обективен е големият интерес на жителите на областите Смолян и Кърджали, както са основателни и очакванията им той да обезпечи трудова заетост не само в периода на изграждането, но и след това – чрез възможностите за развитие на различни туристически и съпътстващи ги дейности в региона.

„Очакванията на Министерството на икономиката са реализацията на проекта да започне в най-кратки срокове, обусловени от  законовите изисквания, необходими при изграждането на един толкова мащабен проект", посочи Добрев. Той уточни, че НЕК е възлагала проектни дейности и ОВОС при старта на каскада „Горна Арда", значителна част от които могат да бъдат използвани, за да се намали времето за проектна подготовка.

„Окончателно решение за схемата, по която ще се изгражда каскадата – с два или с три хидровъзела, може да бъде взето след съответното решение на Висш експертен екологичен съвет, проведен в МОСВ, както и в съответствие с технико-икономическите показатели, които ще се получат от възложения идеен проект", заяви министър Делян Добрев. Той допълни, че в зависимост от приетата схема за изграждане, срокът за изпълнение на каскада „Горна Арда" е в рамките на 3,5 до 5 години.

(Бр. 2/2013 на „Златоградски вестник")

http://www.sweco.bg/bg/Bulgaria/Solutions/---/---1/

Водноелектрическа каскада "Горна Арда"

Водноелектрическа каскада "Горна Арда" е разположена в югоизточната част на България по поречието на р. Горна Арда в Западните Родопи. Каскадата е предвидена за оползотворяване на хидроенергийния потенциал в горния участък на р. Арда в Западните Родопи (между гр. Средногорци и опашката на язовир "Кърджали"). Общата дължина на проучения участък е 55 км с денивелация от 300 м.

Водноелектрическа каскада

Каскадата се състои от три хидроенергийни стъпала, като всяко от тях включва язовирна стена и ВЕЦ, с обща инсталирана мощност на трите стъпала от 174.2 МВт и годишно производство от 441.9 ГВтч.

Схемата ще се реализира чрез следните три стъпала – хидровъзел "Мадан", "Ардино" и "Сърница":

Първо стъпало: ХВ "Мадан"

Вид язовирна стена Каменно-насипна с бетонов екран (CFRD)
Височина на стената 92.4 м
Дължина на короната 457.0 м
Инсталирана мощност 47.0 МВт
Годишно производство 107.2 ГВтч

Второ стъпало: ХВ "Ардино"

Вид язовирна стена Каменно-насипна с бетонов екран (CFRD)
Височина на стената 100.1 м
Дължина на короната 273.0 м
Инсталирана мощност 58.0 МВт
Годишно производство 151.1 ГВтч

 

Трето стъпало: ХВ "Сърница"

Вид язовирна стена Валиран бетон (RCC)Височина на стената 97.4 m
Дължина на короната 340.0 m
Инсталирана мощност 69.2 МВт
Годишно производство 183.6 ГВтч

Предвижда се всеки хидровъзел да включва малка ВЕЦ, която да оползотворява екологично изпусканите води за ел. производство, за да се изпълнят екологичните изисквания.

Водноелектрическа каскада "Горна Арда" заедно с каскада "Долна Арда" ще представлява последният етап от развитието на каскада "Арда" и ще има следните параметри: средногодишно ел. производство от 900 ГВтч и средна разполагаема мощност от 400 МВт.

Описание на услугите, осигурени от "Свеко Енергопроект":

Водноелектрическа каскада

Екип от специалисти на Свеко Енергопроект изпълни следните дейности по този Проект:

  • Предпроектно проучване;
  • Геотехнически и хидрогеоложки проучвания;
  • Изпитване на хидравличен модел;
  • Изготвяне на тръжни досиета съгласно правилата на ФИДИК.

За "Енелпауър", Италия, беше изготвен преглед и кратко изложение на проекта въз основа на предпроектното проучване, направено от екип специалисти на "Свеко Енергопроект" АД, което обхващаше следните дейности:

  • Преглед на предпроектното проучване
  • Преглед на геотехническите и хидрогеоложките проучвания.

За Националната електрическа компания (НЕК), бяха изготвени работни проекти, поискани в окончателния доклад за оценка на околната среда, както следва:

  • Работен проект за ерозионна защита на бреговете на язовира.
  • Работен проект за мерки срещу еутрофикация на язовирното езеро;
  • Работен проект за рекултивация на засегнати терени;
  • Технически проект за изместване на комуникации (пътища – 52 км държавни пътища, телефонни линии, електропроводи и водопроводи) извън зоната на язовирите.
„Горна Арда" е с изтекла ОВОС и попада в НАТУРА

„Горна Арда

Business Post
20.07.2010 г.

Оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) на проекта „Горна Арда" вече е изтекла, а проектът няма необходимата оценка за съвместимост с европейската екологична мрежа Натура 2000, алармират еколози.

По време на дебата в парламента за новата енергийна стратегия на България стана ясно, че българското правителство е договорило с EVN рестартиране на проекта „Горна Арда".

Оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) на този проект вече е изтекла, а проектът няма необходимата оценка за съвместимост с европейската екологична мрежа Натура 2000.

Проектът „Горна Арда" ще има твърде голямо отрицателно въздействие върху околната среда и ще е в разрез с европейските действия за изменението на климата, според които големите хидроенергийни комплекси с мощност над 20 MW имат негативно влияние върху речните екосистеми и вече не се признават за ВЕИ, смятат еколозите от неправителствената организация „Коалиция за климата", сред чиито основатели е международната природозащитна организация WWF.

Около 2/3 от площта на проекта „Горна Арда" попада в зона от Натура 2000, която опазва ендемичен вид риба за река Арда.

Този вид ще бъде загубен безвъзвратно при реализацията на проекта, което би довело до нова наказателна процедура от ЕК срещу България за нарушаване на екозаконодателството.

Енергийната ни стратегия не подпомага прехода към нисковъглеродна икономика, според експерти.

Представената на кръгла маса в парламента енергийната стратегия предвижда постигане на целите на България за промените в климата и прехода към нисковъглеродна икономика предимно чрез изграждане на нови мощности в АЕЦ, увеличаване дела на потреблението на природен газ и използване на местни въглища с технологии за улавяне на въглероден диоксид (CCS). Над 50 независими енергийни експерти и представители на природозащитни организации изразиха мненията си за новата стратегия.

В същото време държавните институции не предвиждат обществено обсъждане на стратегията.

Енергийната стратегия, представена в парламента, обхваща период от само 10 г., но залага на проекти, които най-вероятно няма да бъдат реализирани в този срок или въобще, смятат еколозите.

„Коалиция за климата" наблегна по време на срещата и на миналия на първо четене проектозакон за забрана за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в обработваемите земи от 1-4 категория.

Не е ясно, дали след като се слага такова ограничение за ВЕИ, то ще важи за разработването на находища за добив на т.нар. шистов газ, които попадат в същите тези земи и със сигурност увреждат много повече обработваемите площи отколкото ВЕИ.

http://www.bpost.bg/story-read-22682.php

понеделник, 19 август 2013 г.

Река Осъм през Ловеч

Страхотни снимки на река Осъм от Ловеч.  Всякъш е Италия.  Явно и тук може да е хубаво.
Снимките са от този интересен блог.
Inline image 1

Inline image 2

Решение №11154 от 29.07.2013 по Дело №511/2013

Едно много странно решение!

Предишно Р/О: Предишно Р/О, 14119 / 12.11.2012 г.

РЕШЕНИЕ

11154
София, 07/29/2013

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на единадесети април две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ДИАНА ДОБРЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при секретар Мария Попинска
и с участието
на прокурора Иво Игнатов
изслуша докладваното
от съдиятаЕМАНОИЛ МИТЕВ
по адм. дело 511/2013. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационни жалби на МВЕЦ"Марица"ЕООД;МВЕЦ "Полатово"ЕООД; МВЕЦ "Маноле"ЕООД, всички със седалище и адрес на управление- град София и представлявани от управителя- Михаил Тодоров Тодоров; "Еко -Хидроват"-ООД, със седалище и адрес на управление- с.Ковачево, Община Септември, подадена чрез процесуален представител- адвокат -Лилия Попова; "Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия"-Пловдив, представлявано от Председателя-Стоян Тенчев; "ВЕЦ Марица"ЕООД; "ТРЕНТО-1"ЕООД; "ТРЕНТО-2"ЕООД, "ТРЕНТО-3"ЕООД, "ТРЕНТО-4"ЕООД и ТРЕНТО-5"ЕООД, всички представлявани от адвокати Адриана Начева и Гергана Илиева; "Стройексперт-Инженеринг-2005 "ЕООД-София, представлявано от управител Лиляна Карафазиева- против решение № 10922 от 01.08.2012 г. по адм. дело № 5502/2010 г. Върховният административен съд, седмо отделение, с което е отхвърлена жалбата им против Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите.
Всички жалбоподатели поддържат, че съдебният акт е неправилен, като постановен в противоречие с материалния закон; при разглеждането му са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необоснован. Молят решението да бъде отменено и постановено друго по същество на спора, с което оспорената заповед бъде отменена като незаконосъобразна. Претендират и направените по делото разноски.
Ответникът - Министърът на околната среда и водите, чрез процесуалните си представители- юрк. Найденова и Бозукова, оспорва касационните жалби и моли решението да бъде оставено в сила.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационните жалби.
По делото е постъпила и частна жалба от "ВЕЦ Марица"ЕООД; "ТРЕНТО-1"ЕООД; "ТРЕНТО-2"ЕООД, "ТРЕНТО-3"ЕООД, "ТРЕНТО-4"ЕООД и ТРЕНТО-5"ЕООД, всички представлявани от адвокати Адриана Начева и Гергана Илиева, срещу същото решение / решение № 10922 от 01.08.2012 г. по адм. дело № 5502/2010 г. Върховният административен съд, седмо отделение/ в частта му, с която е отхвърлено искането за спиране изпълнението на оспорения общ административен акт- Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите.
Ответникът - Министърът на околната среда и водите, чрез процесуалните си представители- юрк. Найденова и Бозукова, оспорва искането,
Останалите касационни жалбоподатели, ответници по частната жалба, не оспорват същата.
Ответника- Министърът на околната среда и водите, чрез процесуалните си представители, оспорва частната жалба като неоснователна.
С молба от 12.02.2013 година - процесуалните представители на "ВЕЦ Марица"ЕООД; "ТРЕНТО-1"ЕООД; "ТРЕНТО-2"ЕООД, "ТРЕНТО-3"ЕООД, "ТРЕНТО-4"ЕООД и ТРЕНТО-5"ЕООД- адвокати Адриана Начева и Гергана Илиева, на основание чл. 628 и следв. ГПК-са направили искане за отправяне на запитване до Съда на Европейските общности/СЕО/ за тълкуване на съответно приложимите разпоредби на релевантното общностно право,подробно описани ,доколкото преюдициалното заключение на СЕО е от значение за правилното решаване на делото.
Ответникът - Министърът на околната среда и водите, чрез процесуалните си представители- юрк. Найденова и Бозукова, оспорва искането, твърдейки, че общностното право е възприето и приложено правилно.
Останалите страни не вземат становище по искането.
На първо място следва да бъде разгледано именно искането , касаещо отправяне на преюдициално запитване до СЕО, доколкото касае хода на делото.
Съгласно разпоредбата на чл.629,ал.3 ГПК/субсидиарно приложима в административното производство/- съдът, чието решение не подлежи на обжалване, винаги отправя запитване за тълкуване, освен когато отговорът на въпроса произтича ясно и недвусмислено от предишно решение на СЕО или значението и смисълът на разпоредбата или акта са толкова ясни, че не будят никакво съмнение.
Касае се за решение, постановено в касационно производство, което е окончателно, поради което приложима е хипотезата именно на ал.3 на чл.629 ГПК. Настоящият съдебен състав обаче приема, че не следва да се отправя запитване до СЕО.
Иска се тълкуването на разпоредби /чл.4,11,чл.14 и следв. от ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите./РДВ/, във връзка с Директива 85/33/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985г. относно оценката на въздействието сна някои публични и частни проекти върху околната среда и Директива на Съвета 97/11/ЕО от 03.03.1997г. з изменение на Директива 85/33/ЕИО относно оценката на въздействието върху определени публични и частни проекти върху околната среда във връзка с Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, Директива на Съвета от 02 април 1979 година относно опазване на Дивите птици и Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 31 май 1992 година относно опазване на естествените хабитати местообитания и на дивата флаура и фауна.
Сочените разпоредби ясно и детайлно описват необходимите характеристики на района на речния басейн, преглед на въздействието на човешките дейности върху околната среда и икономически анализ на водоползването; детайлното разработване на програми от мерки , включително и дадени легални дефиниции, както и съдържанието на информация за обществеността и провеждане на консултации- са достатъчно ясни и не будят никакво съмнение.
По отношение на касационните жалби.
Касационните жалби са подадени в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и от страни, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което са допустими.
Разгледани по същество, жалбите са основателни , по следните съображения:
Решението на Върховния административен съд, седмо отделение, е незаконосъобразно, тъй като изводите на съдебния състав за липса на основания за отмяна на Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите- са направени в разрез с материалния закон и са необосновани.
Производството пред първоинстанционния съд е образувано по жалби на "Стройексперт инженеринг 2005" ЕООД , "ВЕЦ Марица"ЕООД ,"Тренто 1" ЕООД, "Тренто 2"ЕООД,"Тренто 3" ЕООД, "Тренто 4" ЕООД, "Тренто 5" ЕООД, "Еко Хидроват" ООД, "МВЕЦ Маноле"ЕООД, "МВЕЦ Полатово" ЕООД, МВЕЦ Марица" ЕООД, "Хидропад" ЕООД, "Вадис" ООД, "Нат 2004" ЕООД, Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия" и "Стобог" ООД срещу заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски район" /ПУРБИБР/, в частта относно въведена забрана за изграждане на МВЕЦ във водни тела, касаеща инвестиционни намерения на дружествата.
Жалбата на ВЕЦ "Марица"ЕООД, "Тренто 1" ЕООД, "Тренто 2"ЕООД,"Тренто 3" ЕООД, "Тренто 4" ЕООД, "Тренто 5" ЕООД е относно въведена забрана в том ІV "река Марица", раздел 7 "Мерки за постигане на целите за опазване на околната среда" за изграждане на МВЕЦ в рамките на водните тела с идентификатор BG3МА350R039 /река Марица от река Чепеларска до река Сазлийска/ и BG3МА1000R001 /река Марица, от р. Сазлийка до границата/. Сочи се, че в Приложение М 7-1 на раздел 7, том "река Марица" от ПУРБ относно посочените водни тела са предвидени мерки за постигане целите за опазване на околната среда, чрез които се забранява : изграждане и влизане в редовна експлоатация на ВЕЦ, които нямат издадено разрешително за строеж по ЗУТ към датата на утвърждаване на ПУРБ, изграждане на МВЕЦ, предвиждат се забрани за изграждане на нови ВЕЦ в рамките за защитените зони от националната екологична мрежа "Натура 2000".
Жалбоподателят "Еко-хидроват" ООД сочи в жалбата си пред първоинстанционния съд, че включените в ПУРБ на ИБР забранителни и рестриктивни мерки са необосновани и крайни; плана в окончателния си вариант не е съобразен с енергийната политика на страната и конкретните възможности на р. Марица; липсват ясни критерии и методика по която са направени заключенията и са взети мерките с определени най- тежки забрани. Според жалбоподателя нарушени са изискванията на чл. 6 и чл. 71 АПК, тъй като оспореният общ административен акт в окончателния му вид е издаден без да е предложен за обществено обсъждане на заинтересованите граждани и техните организации, в т.ч и на водоползувателите. В приложение М9-9 към ПУРБ на ИБР - списък на заинтересованите страни не са посочени водоползувателите.
Жалбоподателят Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия" обосновава жалбата си с писмо на ЕК, изготвено във връзка с извършваната от ЕК оценка на ПУРБ в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите/РДВ/, в което е направен извод, че често се използват експертни оценки, в повечето случаи поради липса на методология или недостатъчно събрани данни, често няма критерии, които да подкрепят/обосноват експертната оценка. Вследствие на това е трудно да се разбере дали екологичните цели са правилно установени и дали е налице основание за предприемане на подходящи мерки и дали предложените мерки ще позволят постигане целите на РДВ.
Аналогични са основанията за оспорване на акта и на останалите жалбоподатели.
Тричленният състав на съда, изхожда от разбирането, че в Закона за водите не е предвидена изрично възможността за обжалване на приетия по чл. 160 план за управление на речния басейн,като е предвидено и преразглеждане и актуализиране на плана на всеки 6 години.
Подадените жалби съда е разгледал като допустими доколкото е одобрен общ административен акт, от който могат да се засегнат придобити от жалбоподателите права. Този интерес правилно съда е обусловил от възможността оспорващите да обжалват забрана за изграждане на МВЕЦ, относно които имат издадени разрешителни за водовземане. В разрешителните за водовземане, подробно и детайлно описани, се сочи, че целта на водовземането е производство на електроенергия чрез МВЕЦ; издават се за определени срокове, които са свързани с предвидените в тях срокове за завършване на строителството, поради което са временни, а не за неопределено време. Установява се, че срокове за водовземане и извършване на строителството са удължавани и са изтекли, отказано е издаване на разрешителни за водовземане за нов срок именно поради наложената в плана забрана за изграждане на МВЕЦ.
Необосновано, в разрез с приетите по делото доказателства, съда приема "ан блок" , че сроковете за водовземане и извършване на строителство, са изтекли. Видно от разрешително за водовземане № 31140036/31.07.2009г. , с цел на водовземането "Производство на ел.енергия чрез МВЕЦ "Тренто1", с инсталирана мощност 3 762 кВт, е със срок на завършване на строителство- 31.12.2013 година и краен срок на действие- 31.07.2019 година/при спазване на срока на завършване на строителството/. Аналогични са сроковете на завършване и краен срок на действие и за разрешителното за водовземане на МВЕЦ- Тренто, 2,3,4 и 5.
На тази плоскост необоснован е извода на съда, че при утвърждаване на Плана за управление на речните басейни в Източно беломорски район за басейново управление/ПУРБ на ИБР/- не следва да бъдат отчитани издадени до него момент и валидни разрешителни за водовземане , чийто срок за завършване на строителството не е изтекъл.
Такъв е извода на съда базиран на факта, че ПУРБ на ИБР- правилно отчита бройката изградени ВЕЦ/МВЕЦ - за целият Източно беломорски район. Първоинстанционният съд обаче не е обсъдил експертното заключение на приетата от него експертиза, че констатираната липса на изградени и в процес на реализация обекти се отнася само за водни тела -BG 3МА350R039 и BG 3MA1000R001 от поречието на река Марица и то само за руслови МВЕЦ.
Също така съда не е обсъдил заключението на вещите лица, изготвили смесената технико- технологична експертиза и дадените от тях категорични изводи, че сочените в Приложение № М7-15 - забрани и режими, свързани със зоните по защита на водите- не държат сметка и не въвеждат разлика между различните типове ВЕЦ/малки и големи/ , поради което необосновано се стига до крайната мярка в оспореният административен акт- забрана от изграждане на ВЕЦ.
Необоснован е и извода на първоинстанционния съд, че данните в ПУРБ на ИБР точно отразяват съществуващите натоварвания на водните тела с ВЕЦ/МВЕЦ- както реално изградените, така и за тези, които има инвестиционни намерения.
Вещите лица от смесената технико-екологична експертиза са категорични- съдържанието на плана не проследява извършването на цялостен анализ на данните за екологичното състояние на водните тела, за които е извършена забраната. Липсва статистика за въведените в експлоатация централи и от двата типа/ деривационен и руслов /; липсва анализ на въздействието им върху водния ресурс на територията на речния басейн или на страната. Не е отчетено въздействието им върху околната среда.
В чл.11 от сочената по- горе рамкова директива за водите - За всеки район на речен басейн или част от международен такъв на нейна територия, всяка държава-членка да разработва и установява програма от мерки, като взема предвид резултатите от анализите, изискуеми по член 5, с цел постигане на целите, установени в член 4.
В ПУРБ на ИБР- се отива на тотална забрана за ВЕЦ- без да е извършен анализ на характеристиките на речния басейн/с точно и конкретно сочени изградени по вид ВЕЦ и съществуващите инвестиционни намерения; преглед на въздействието на човешките дейности върху състоянието на повърхностните и подземни води, и икономически анализ на водоползването/чл.5 от Директивата/.
Самата забрана- изграждане на ВЕЦ- видно от експертното заключение- е приета в крайния акт, без същата де е съществувала като мярка в проекта на ПУРБ, подложен на обществено обсъждане; без да е предлагана и обсъждана такава обща забрана, факт който се сочи и от първоинстанционния съд.
По изложените съображения настоящият петчленен състав на Върховния административен съд приема, че оспореното решение на тричленния състав е незаконосъобразно (касационно основание по смисъла на чл. 209, т. 3 от АПК) и следва да бъде отменено. Съгласно разпоредбата на чл. 222, ал. 1 от АПК следва да се постанови нов акт по същество, с който Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите бъде отменена като незаконосъобразна.
По отношение частната жалба. Същата се явява неоснователна. Обоснован е извода на съда, че към момента на разглеждане на спора не са били налице основанията по чл.166,ал.2 АПК- за спиране изпълнението на акта. Жалбоподателят не е защитил и доказал, че допуснатото по закон предварително изпълнение ще доведе до значителни и трудно поправими вреди.
По отношение претенциите за разноски. С оглед изхода на спора, във връзка с направените искания , такива се дължат на касаторите- "Еко Хидроват"-ООД- Пловдив. Видно от доказателствата за действително направени разноски- заплатено е адвокатско възнаграждение за двете инстанции и тази сума следва да бъде присъдена.
Разноски се претендират и от "ВЕЦ Марица"ЕООД; "ТРЕНТО-1"ЕООД; "ТРЕНТО-2"ЕООД, "ТРЕНТО-3"ЕООД, "ТРЕНТО-4"ЕООД и ТРЕНТО-5"ЕООД, всички представлявани от адвокати Адриана Начева и Гергана Илиева. По делото е представен списък на разноските-за заплатено от тези касатори адвокатско възнаграждение, в размер на 147 460,80 лева и 174 лева заплатени държавни такси. Списъка е придружен с писмени доказателства- договори за правна помощ и фактури за извършени плащания.
Ответника- Министерство на околната среда и водите, чрез процесуалните си представители- е направило възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.Настоящият касационен състав намира това възражение за основателно, тъй като делотом, макар да е със значителна фактическа сложност, но страната е представлявана от адвокат и пред първата инстанция и проведената пред тази инстанция защита е същата като защитата пред касационната инстанция. Поради това и съгласно чл. 78, ал. 5 ГПК, приложим субсидиарно на основание чл. 144 АПК, следва да се присъди по-нисък размер на разноските за адвокат. Видно от представения по делото договор за правна помощ възнаграждението е договорено, с оглед материален интерес, като обаче същият е субективно оценен- от размера/не посочен/ на евентуалните вреди, които дружествата биха получили от незаконосъобразния административен акт. Сам по себе си- последния няма материален израз и е неоценяем. Затова следва да бъде присъдена сума, макар и не в минималния размер по по чл. 36 от Закона за адвокатурата, определена съгласно чл. 8, вр. чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, но съобразен с него, а именно - 3 000 лева.Към тази сума следва да бъде прибавена и сумата от 174 лева- заплатени такси.
По тези съображения Върховният административен съд, петчленен състав,
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение № 10922 от 01.08.2012 г. по адм. дело № 5502/2010 г. Върховният административен съд, седмо отделение, в частта в която са отхвърлени жалбите на ;"ВЕЦ Марица"ЕООД; "ТРЕНТО-1"ЕООД; "ТРЕНТО-2"ЕООД, "ТРЕНТО-3"ЕООД, "ТРЕНТО-4"ЕООД и ТРЕНТО-5"ЕООД;"ЕКо Хидроват "ООД ;МВЕЦ "Марица"; МВЕЦ "Полатово"ЕООД; МВЕЦ "Маноле"ЕООД:"Еко Хидроват"ООД ; "Стройексперт-Инжениринг-2005",ЕООД и Национален съюз на независимите енергопроизводители"Екоенергия"- Пловдив- срещу Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите. вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски район" /ПУРБИБР/ в частта с която ПУРБИБР- въвежда забрана за изграждане на МВЕЦ във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата, а именно : -Забрана и ограничение за изграждане на МВЕЦ- Приложение №M7-15- Забрани и режими, свързани със зоните за защита на водите по чл. 119, а, ал. 1,т. 5. от Закона за водите - от Приложения раздел 7 от План за управление на речните басейни за територията на Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски район"
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10922 от 01.08.2012 г. по адм. дело № 5502/2010 г. Върховният административен съд, седмо отделение, в частта в която е отхвърлено искането на ТРЕНТО-1"ЕООД; "ТРЕНТО-2"ЕООД, "ТРЕНТО-3"ЕООД, "ТРЕНТО-4"ЕООД и ТРЕНТО-5"ЕООД- за спиране предварителното изпълнение на Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите.
ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите - София да заплати на "Еко Хидроват"-ООД- Пловдив сумата1 000 /хиляда/лева разноски по делото, както и на "ВЕЦ Марица"ЕООД; "ТРЕНТО-1"ЕООД; "ТРЕНТО-2"ЕООД, "ТРЕНТО-3"ЕООД, "ТРЕНТО-4"ЕООД и ТРЕНТО-5"ЕООД, сумата 3 174/три хиляди сто седемдесет и четири/лева разноски.
В останалите части решението като необжалвано е влязло в сила.
Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Анна Димитрова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Андрей Икономов
/п/ Диана Добрева
/п/ Виолета Главинова
/п/ Еманоил Митев
Е.М.
ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯ ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

Не споделям изводите на мнозинството на състава за неправилност на съдебния акт в частта, с която е са отхвърлени жалбите на на "Стройексперт инженеринг 2005" ЕООД , "Тренто 1" ЕООД, "Тренто 2"ЕООД,"Тренто 3" ЕООД, "Тренто 4" ЕООД, "Тренто 5" ЕООД, "Еко - Хидроват" ООД, "МВЕЦ Маноле"ЕООД, "МВЕЦ Полатово" ЕООД, МВЕЦ Марица" ЕООД, "Хидропад" ЕООД, "Вадис" ООД, "Нат 2004" ЕООД, и Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия" срещу заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски район" /ПУРБИБР/ относно въведена забрана за изграждане на МВЕЦ във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата.
Считам, че обжалваното решение на тричленния състав на ВАС, Седмо отделение е правилно.
Относно законосъобразността на заповед № РД 292 от 22.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски район" /ПУРБИБР/, в частта относно въведена забрана за изграждане на МВЕЦ във водни тела, касаеща инвестиционни намерения на дружествата съдът излага съображения, че е издадена от компетентен орган, в изискуемата се форма и съдържание, при спазване на процедурните изисквания за произнасянето на акта, предвидени в ЗООС и ЗБР. Съдът упражнява дължимия се съдебноадминистративен контрол в съответствие с чл. 168, ал. 1 във вр. с чл. 146 от АПК, като установява правнорелевантните за конкретния спор фактически обстоятелства, излага подробни правни съображения като отговаря на всички оплаквания в жалбата. Оплакванията в жалбата са разгледани от съда и са изложени съображения в подробните мотиви към решението, които изцяло споделям.
Неоснователни са касационните възражения за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила от решаващия състав на ВАС, поради необсъждане на приети и относими доказателства по делото, свързани с издадени и действащи разрешителни за водовземане, които не са взети предвид при преценката на законосъобразността на оспорения административен акт.
Съдебното решение е постановено след пълно изясняване на фактическата обстановка по делото и анализ на всички релевантни за спора доказателства. В резултат на това обосновани и кореспондиращи на доказателствата по делото са изводите на съда, че забраната за изграждане на ВЕЦ/МВЕЦ е заложена още в проекта за изготвяне на плана, в плана е наложена за конкретни водни тела, за водни тела BG3МА350R039 и BG3МА1000R001, BG3МА600R134 и BG3М600R130 в приложение № 8 към ЕО е записано, че е налице претоварване, което е базирано на проектираните МВЕЦ за които е издадено разрешение за водоползване, въпреки, че не са посочени поименно. Взети са предвид издадените разрешителни за водовземане към момента на изготвяне на съответния документ, проекта на плана, екологична оценка, впоследствие през 2009г. са издадени нови разрешителни за водовземане, в утвърдения план са взети предвид съществуващите разрешителни за водовземане към този момент. Забраните в плана за изграждане на ВЕЦ са наложени не само за защита на защитените зони, но и поради промените, които нанасят върху морфологията и върху хидроложкия режим на реките, както е записано в подготвителните документи по изготвяне на плана, в плана е записано като основание за забраната и хидроморфологична преса, а относно водните тела описани в Приложени № 8 в ЕО и претоварване на водните тела. Когато е предвидена забрана за изграждане на ВЕЦ е взето предвид, че всички ВЕЦ руслови и деривационни които нарушават отока на водата повече от 20 % застрашават защитените зони и изграждането им следва да се забрани и във връзка с хидроморфоложките условия.
На следващо място неоснователно е касационното възражение за необоснованост на изводите на тричленния състав на ВАС, поради игнорирането на заключението на вещите лица по допуснатата смесена технико-екологична експертиза.
Правилно и с оглед комплексното изследване на водното тяло и отражението на инвестиционните намерения върху различни компоненти на околната среда в ПУРБ е прието, че заключението на вещите лица не може да замести изследването на въпросите, касаещи комплексни проблеми от различни области, управление на водите, биоразнообразие, превантивна дейност и в заключението не е изследвана необходимостта от наложените забрани и режими, засягащи зоните за защита на водите. В заключението на вещите лица е посочен процента на засегната площ от защитените зони за всяка МВЕЦ, но не е извършена комплексна оценка на кумулативния ефект от реализацията на проектите за МВЕЦ, още повече че тези проекти са с незавършен фактически състав за стартиране на реализацията им.


ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

511 / 2013

По жалба (протест) на

"МВЕЦ Марица"ЕООД Document Link Icon
гр.София бул."Тотлебен"№30-32 ет.7

срещу

Реш. по адм. дело № 5502/2010 на ВАС
ДокладчикЕманоил МитевСтатус Решено
МатерияДругиМестонахождение VІІ отд. - 29.07.13
ВидкасацияЗаседания 14.02.2013 09:00
11.04.2013 09:00
Образувано на10.01.2013 г.Деловодител Мария Христова
Свършено на11.04.2013 г.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ