Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 22 юли 2021 г.

Стратегически Комплексен сигнал до Министър Председателя, МРРБ и ДНСК, и МОСВ относно нови незаконни ВЕЦ-ове на Сугаревска река в района на Мелник и на Огоста в района на Бойчиновци

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка гр. София за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на Магисрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки, езера и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, незаконни баластриери и кариери, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник и прочее Ваши благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, министър председателят, МРРБ, МОСВ и ДНСК да се запознаете с нови незаконни строежи на малки ВЕЦ-ове, както и да предприемете мерки срещу нарушенията.

 

И така,

както за пореден път стана известно от медиите, 99% от водохващанията на малките ВЕЦ-ове у нас, построени след 2000г., попадат в принадлежащите земи на реките, които са публична държавна собственост според чл.11 от Закона за Водите.  

 

С две изключения всичките съоръжения са построени в коритата без учредено възмездно право на строеж, както това се изисква от чл.62 от Закона за Енергетиката.

Изключенията са построените ВЕЦ Кадиево на река Въча и ВЕЦ Царевец на река Искър, както и ВЕЦ Тевани, който не е построен.

Всички останали деривационни и руслови ВЕЦ са построени без никакви права върху публичната държавна собственост и според ЗУТ представляват незаконни строежи, които подлежат на събаряне.

 

Точно това се случи с ВЕЦ Баба Цвета на Градевската река над Симитли.

РДНСК спря строежа, инвеститорът загуби делото във ВАС и водохващанията бяха премахнати, за което изказваме огромните си благодарности към ДНСК, че спазиха закона.

Ето Ви решението на ВАС, за да се убедите:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/133e3d96d459b065c22583f3002c9c23?OpenDocument

 

С настоящото писмо Ви уведомяваме за други два незаконни строежа на ВЕЦ.

 

Единият е безименен деривационен ВЕЦ на Сугаревската река над Мелник.

Десетичните координати са:

Водохващане:  41.572274  /   23.436875

 

Вторият е русловия мВЕЦ Огоста 9 на река Огоста непосредствено под Бойчиновци.

Десетичните координати са:

Водохващане:  43.483003  /   23.354559

За този ВЕЦ обръщаме внимание, че той си е построил и дюкер в коритото на Огоста, за който също му трябва отстъпено възмездно право на строеж според чл.62 от ЗЕ.

 

В единия от прикачените файлове можете да се запознаете с информацията кои ВЕЦ-ове имат учредено възмездно право на строеж

И

Двата описани тук ВЕЦ-а не попадат сред тях.

 

Ето защо Моля, ДНСК да извърши проверка на законността на строежите на описаните тук ВЕЦ-ове и, като установи, че са незаконни, да спази закона.

 

На второ място отбелязваме и че гореописаното важи за поне още 140 ВЕЦ-а, чиито водохващания са построени в реките незаконно, както и че узаконяването им със задна дата е невъзможно.

И не стига че буквално ни откраднаха реките, ами и ги убиха, защото никой от тях не спазва изискванията за минималния допустим отток, пак с две три изключения.

 

Да не говорим за ползите от тях за енергийната ни система, за които можете да се убедите от прикаченото писмо от Министерство на Енергетиката, изпратено ни точно по повод ВЕЦ Баба Цвета.

Казваме това във връзка с потенциалните ангажименти на министър Комитова да проверява какво е положението и как можело ВЕЦ Баба Цвета да се узакони. За тях разбрахме с огромно съжаление от следното съобщение:

https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/shest-godini-motaiat-po-instituciite-investitor-v-maluk-vec?fbclid=IwAR1ZueyPeUA0Qc4Mtdaop-a92d2aQX7HFCEm33zGd1TDF2NeYB7unppr3f0

 

И за да не останете с чувството, че всемирната несправедливост е споходила горките инвеститори,

Моля, да разгледате следните супер кратки видеоклипове, за да видите колко капки вода изпускат национално отговорните инвеститори под водохващанията си, докато се правят на невинни жертви. Приятно гледане:

 

https://www.youtube.com/watch?v=0mz1nGqJ4cw       https://www.youtube.com/watch?v=Fq4ZVHpjfyA

https://www.youtube.com/watch?v=7nIQp272qNs          https://www.youtube.com/watch?v=OJxOwJP_w50

https://www.youtube.com/watch?v=yPAskCMI8KI          https://www.youtube.com/watch?v=4ToGKuElNkY

https://www.youtube.com/watch?v=bXtPIM_9n_k           https://www.youtube.com/watch?v=4ZcSDw_5cYY

https://www.youtube.com/watch?v=3UJOIONNOPY       https://www.youtube.com/watch?v=7ea2k7OrZJU

https://www.youtube.com/watch?v=zk8hcF_QiE0

 

Ако посетите сайта ни за наблюдение на ВЕЦ-овете, ще видите още стотици такива клипове и тогава, ако все още вярвате, че малките ВЕЦ-ове са полезни и за обществото, освен за джобовете на собствениците си, се пробвайте да ги узаконите, а ние Ви гарантираме значителен медиен интерес!

https://dams.reki.bg/Dams/Map

 

 

Надяваме се ДНСК да извърши проверка на двата ВЕЦ-а на Сугаревска и Огоста, и да ни уведоми за предприетите действия.

 

Моля, от приемната на министър председателя, от МРРБ, МОСВ и ДНСК да ни изпратят входящ номер на този сигнал!

 

Обръщаме внимание на МОСВ, че могат да използват решението на ВАС в делото на Асоциация Хидроенергия срещу Наредбата за ползване на повърхностните води!

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

 

Сдружение Балканка, гр.София


 

Доклад за установени нарушение в поречието на река Белилска

В изпълнение на програмата на Сдружение Баланка - гр.София за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водовземания у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посещения на водохващане, разположено в обхвата на Басейнова дирекция - Дунавски район, на река Белилска река, приток на река Козята река над гр.Габрово. 


Водохващане на река Белилска

Едното посещение е от 16.05.2021г., а другото е от 07.07.2021г.

Река Белилска е била една от "перлите" на Габровския Балкан. За съжаление, видно от двете посещения, в рамките на два месеца, реката след питейното водохващане, подхранващо язовир Христо Смирненски, реката е тотално ликвидирана. Законът за водите обаче трябва да се прилага за всички водохващания, като съгласно чл. 117 от Закона за водите - водите за уросяване на речното русло се осигуряват приоритетно.


За направеното посещение може да се убедите от снимките приложени към настоящия доклад и следното видео, което показва прекрасно състоянието на убитата река от вливането в река Козята до въпросното водохващане: 


https://www.youtube.com/watch?v=pXwZ4kKDRvA


Видеото е доста дълго, но където и да цъкнете в тайм-линията, ще видите мъртвата река.

Ориентировъчните координати на водохващането са : 42.799115, 25.283492


А иначе река Белилска в района е включена в т.4.1 от заповед№РД-69/ 01.02.2019г. на министъра на земеделието храните и горите, одобрена и съгласувана с МОСВ в режим целогодишно забранена за риболов с цел "естествено възпроизводство на речната ихтиофауна". Уви, животът в реката е тотално ликвидиран след водохващането.


Снимките приложени по-долу са от дата 16.05.2021г., заснети са в период на пълноводие и е видно, че водохващането не изпуска и капка вода.


Във видеото от 07.07 пък се вижда, че поради лошо уплътняване на савака в реката изтича малко вода.


Няма изграден рибен проход!


За съжаление това е едно от многото водохващания на реките в района над Габрово, които напълно ликвидират живота под тях. Без значение защитени територии, натура зони, Закона за водите, закон за биологичното разнообразие, ЗУТ, ЗООС, ПУРБ-ове и прочие.


Ние ще продължим да питаме до кога?


Моля от БДДР да ни изпратят входящ номер и да ни информират за:

- извършена проверка;

- предприети действия;

- колко е минимално-допустимото водно количество след водохващането.


Поздрави,                                                                                  


вторник, 20 юли 2021 г.

0169 - МВЕЦ Малуша - 2021-05-16Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0169 - МВЕЦ Малуша - 2021-05-16

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.понеделник, 19 юли 2021 г.

Медиен мониторинг

19.07.2021Обжалват в съда спорната наредба за ВЕЦ-овете
От организацията поясняват, че през последните 20 години основният закон, който се е следвал при изграждането на ВЕЦ-ове у нас, е ЗУТ.ВЕЦ край реките Мозел, Саар и Рур излязоха от строя след тежките наводнения в Германия
ВЕЦ край реките Мозел, Саар и Рур излязоха от строя след тежките наводнения в Германия. публикувано на 17.07.21 в 21:45. Федералната ...ВЕЦ в Ню Йорк започна да произвежда криптовалута, вместо да продава ток
ВЕЦ в Ню Йорк започна да произвежда криптовалута, вместо да продава ток. Автор: money.bg. 12.07.2021 12:14:43. Инвестиции. Прегледи: ...Изпусната вода от ВЕЦ заля чешки туристи, спасиха ги пожарникари
Изпусната вода от ВЕЦ заля чешки туристи, спасиха ги пожарникари. Чужденците бедствали в река Въча. Обновена: 12 юли 2021 14:36 | 12 ...Шест години мотаят по институциите инвеститор в малък ВЕЦ
Регионалният министър Виолета Комитова прие на разговор по негова молба инвеститора на МВЕЦ „Баба Цвета" Георги Фарфаров. По ...
Бивш член на НДСВ: Искам да ви кажа истината за Николай Василев и тези около него
Те създадоха ЧСИ-тата, те отдадоха на себе си ВЕЦ-овете на концесия. Приватизираха, каквото бе останало. Бил съм свидетел, как ...
сряда, 14 юли 2021 г.

Медиен мониторинг


12 юли 2021Ще спрат ли 250 ВЕЦ-а принудително работа заради спорна наредба
Последните промени, въведени чрез новата Наредба за използване на повърхностните води, задължават всички ВЕЦ да представят ...

Собственик на 120-годишна ВЕЦ започна да печели много повече чрез добив на биткойни
Намиращата се в Механиксвил, щата Ню Йорк водноелектрическа електроцентрала на компанията Albany Engineering Corp (AEC) осигури ..."Забравеният гигант" за нисковъглеродна електроенергия
Ръстът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) ще се забави значително през това десетилетие, което ще постави в риск амбициите на ...Търсят нов водоизточник за Брестовица
От министерството е инициирана сериозна проверка на ВЕЦ-а, освен това министър Комитова преди дни изпрати спешно запитване до ...Нужни са нови мостове на р. Дунав, но и нови шлюзове и ВЕЦ-ове
Нужни са нови мостове на р. Дунав, но и нови шлюзове и ВЕЦ-ове. Явор Панталеев, председател на Националното сдружение на ...
дръжки

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ