Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 6 септември 2019 г.

0248 - ВЕЦ Роса - 2019-28-08Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0248 - ВЕЦ Роса - 2019-28-08

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.понеделник, 2 септември 2019 г.

Унищожение на река Струма- Спешен Доклад на сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ Перник и БДЗБР

В изпълнениеа програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения, пресъхването на езера в национални паркове и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание следния спешен доклад относно замърсяване на язовир Пчелина при село Лобош, Радомирско.

 

В язовира в близост до вливането на Струма водата е мътно кафява и като гребне човек с веслото на лодката, на повърхността се образува нещо като сапунена пяна.

Ето Ви едно кратко клипче, за да се убедите:

 

https://www.youtube.com/watch?v=F0tlLqn7CX0&feature=youtu.be

 

Всичко това се дължи на непрестанните грижи от последните месеци на РИОСВ Перник и БДЗБР относно чистотата на река Струма, която става все по-чиста и по-чиста. Имаше няколко ударни замрсявания на Струма в град Перник, които си бяха в нормите според РИОСВ, естествено, и всичко си е почти наред, без малко.

 

 

Надяваме се по този доклад БДЗБР и РИОСВ Перник сега да извършат проверка и да ни информират за резултатите!

Водата е много мътна близо до устието на Струма, а по-навътре в язовира бавно изсветлява.

Подчертаваме, че това Не Е от цъфтене на водорасли, защото образува пяна.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието

 

С непресъхващо уважение

Сдружение Балканка, гр.София

неделя, 1 септември 2019 г.

0492 - ВЕЦ Пчелина - 2019-08-31Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0492 - ВЕЦ Пчелина - 2019-08-31

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0446 - ВЕЦ Осогово - 2019-08-31Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0446 - ВЕЦ Осогово - 2019-08-31

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0435 - ВЕЦ Драговищица - 2019-08-31Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0435 - ВЕЦ Драговищица - 2019-08-31

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.Престъпна сеч - Многоцелеви Доклад на сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ Перник, БДЗБР, община Земен и Областния Управител на област Перник

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения, пресъхването на езера в национални паркове и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание следния специален доклад относно престъпления по чл.278в в района на община Земен и община Кюстендил.

 

 Докладът е изпратен и до община Земен и до Областна Управа Перник по очевидни причини.

 

И така, на 31.08.2019г. извършихме проверка по поречията на реките Драговищица и Треклянска /Раянска/ и по някои от притоците им.

 

На Драговищица малко преди Олтоманци установихме строителен обект за някакъв горски път, за който е извършена сеч, значително надвишаваща необходимата за който и да било горски път.

Над левия бряг на реката е изсечена огромна площ, която може да събере няколко ТИР-а и това не е необходимо за горски път!

 

Частично, в продължение на около 50 метра, е изсечено и приоритетно за опазване в рамките на ЕС местообитание 91Е0 на левия бряг на реката, а на десния бряг е изсечена и ивица покрай мантинелата на пътя и е заравнена напълнно безсмислено.

Над реката, пак на левия й бряг, се е образувал сипей, който вече не е укрепен от дървета, и ще се свлече, за да задръсти коритото в най-неподходящия момент!

 

За описаното можете да се убедите от следното видео:

https://www.youtube.com/watch?v=VaFChbgQze0&feature=youtu.be

 

 

На Треклянската река и притоците й установихме обаче много по-лоша сеч!

 

На Дивлянската река /ляв приток на Треклянска при разклона за Трекляно/, от моста нагоре, до помпената станция в терасата на реката, през последната седмица частично или изцяло е изсечена крайбрежна растителност и дървета най-безмилостно! Така и в този участък е увредено приоритетното за опазване в рамките на ЕС местообитание 91Е0 - елши и върби.

За описаното можете да се убедите от следното видео:

https://www.youtube.com/watch?v=o5jG3ahWGRQ&feature=youtu.be

 

Също така, през есента на миналата година са изсечени същите дървета по поречието на Треклянска /Раянска/ от кметството на село Враня стена, до Раянци.

На някой явно много Му е харесала тая дейност и парите, които са спечелени и разделени, и сега дейността продължава по Дивлянска, включително и в района на село Дивля.

 

Ето защо сега информираме кмета на община Земен и Областния Управител на област Перник, че деянието е забранено от Закона за Водите, от ПУРБ 2016-2021 на ЗБР и от ЕО на ПУРН 2016-2021 на ЗБР!

 

Нещо повече - Деянието представлява престъпление по смисъла на чл.278в от Наказателния Кодекс - увреждане на защитена зона от мрежата Натура 2000, в случая ЗЗ Земен BG0001012!

 

Информираме също така кмета на община Земен и Областния Управител на област Перник, че подобни дейности, когато са маскирани под формата на "почистване на речните корита", според ЗВ се организират от кмета - в урбанизираните територии, и от областния управител - извън урбанизираните територии. В конкретния случай дървета са рязани навсякъде!

 

За подобни нарушения - унищожаване или увреждане на приоритетно местообитание 91Е0 - вече се води разследване от Районна прокуратура Пазарджик срещу Областния Управител на Пазарджик и срещу фирмата, която извърши сечта в ЗЗ Яденица и изряза елшите по бреговете на едноименната река!

 

Разбира се, ние сега поемаме задължението да уведомим Главна Прокуратура за престъплението и в настоящия случай.

 

Извън законовите нарушения, информираме кмета на община Земен и Областния Управител на област Перник, че изрязването на дърветата, които укрепват бреговете на реките срещу ерозия, Не Намалява риска от наводнения, а го УВЕЛИЧАВА, защото води до подкопаване на бреговете и свличане на скатовете, срутване на откоси и натрупване на баластра и наноси на най-неподходящите места и излизане на реките от коритата им. Затова всички нормативни и поднормативни актове Забраняват да се секат дървета по бреговете на реките, да не говорим за случаите, когато те формират приоритетни местообитания.

Според приложимата нормативна уредба, единствено е допустимо да се режат прорастнали във водните течения дървета и такива, които са опасно наклонени по бреговете и има риск да паднат в коритото. Тези наклонени дървета се оценяват от ИАГ и се маркират, преди да се секат!

В проверения от нас участък по Дивлянска нямаше Нито Едно Маркирано Дърво сред отсечените!

 

Ето защо се надяваме сега БДЗБР и РИОСВ Перник да извършат проверка в описаните от нас участъци на реките и да разпоредят незабавно спиране на новата сеч, както и да наложат съответните административни наказания на всички съучастници в деянията по Драговищица, Треклянска и Дивлянската река!

 

 

На второ място в този доклад информираме БДЗБР и РИОСВ Перник, че проверихме също така ВЕЦ Драговищица и ВЕЦ Пчелина.

И двата ВЕЦ-а не работеха в маловодието, въпреки че язовир Пчелина преливаше.

 

Допълнително ще споделим, че миналата седмица най-после давахме показания в Главна Дирекция Национална Полиция по разследването им за унищожението на река Струма от ВЕЦ Пчелина със съдействието на РИОСВ Перник, БДЗБР и МОСВ, пак в ЗЗ Земен.

Както знаете, прокуратурата отдавна работи по този наш сигнал и се очаква в най-скоро време да арестува виновните лица от тези учереждения, пак заради престъпление по 278в от НК.

 

Накрая на този доклад молим от БДЗБР и РИОСВ Перник да ни уведомят за резултатите от проверката им по гореспоменатите три реки, включително и дали изобщо са проведени необходимите процедури по ЗВ и ЗБР преди установената от нас незаконна сеч на крайбрежна растителност.

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието!

 

С непресъхващо уважение


Сдружение Балканка, гр.София

вторник, 13 август 2019 г.

Специален Доклад - Възражение на сдружение Балканка до МОСВ


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

Ви уведомявам, че възразяваме най-категорично срещу срещу намеренията Ви да се разширят значително дейностите за добив на метални полезни изкопаеми в площ Хан Аспарух в района на Крумовград.

Намираме, че Вие неправилно сте обективирали необходимостта от Оценка на Степента на Въздействие в писмо до инвеститора относно неговото желание да търси и проучва още в три участъка от района на концесионната площ Хан Аспарух.

Ето линк към самото Ваше ново писмо до инвеститора:

По този повод бихме искали да Ви обърнем внимание, че Вие самите сте одобрили докладите по ОВОС и ОСВ за инвестиционното предложение, което уж щеше да се развива САМО в участък Ада тепе и нямаше да се разширява въобще.

Ето Ви само три ключови цитата от ДОСВ, които Вие безусловно сте одобрили:

стр.5 - т.2.2.1
"Инвестиционното предложение ще се разработва само в участък Ада тепе на находище Хан Крум и предвижда добив и преработка на руда в количество 0.85 млн.т/г. при очакван експлоатационен период около 9 години".
............................................................
стр.51 - т.4.4.1
"Възможен е кумулативен ефект при увеличаване на разработваните находища и при поява на други инвеститори в района, което ще причини значително отрицателно въздействие на ниво зона."

стр.80- т.5
Предвид вида и обхвата на ИП, могат да бъдат предвидени комплексни смекчаващи дейности за местообитания и видове, които ще бъдат засегнати от ИП в потенциална зона от Значение за общността (pSCIs) - "Източни Родопи" BG0001032.
При реализиране на ИП, но съчетано с нереализиране на други инвестиционни предложения с подобен характер, е необходимо да се приложат следните смекчаващи мерки:

5. Да не се допускат други инвестиционни предложения в зоната на територията на община Крумовград, които засягат местообитания и видове – предмет на опазване на зоната или се намират в зоната или в радиус по-малък от 100 м от границата й, в определената зона на въздействие, чието влияние може да има кумулативен или синергичен ефект с очакваните въздействия от настоящото инвестиционно предложение.

Досежно горните текстове ние намираме, че:

1. ИП е ясно и еднозначно обозначено - САМО в участък Ада тепе!

2. Каквито и да било други нови подобни ИП за добив на метални полезни изкопаеми извън участък Ада тепе или увеличаване на разработваните находища в площ Хан Аспарух, следва да се считат за нови ИП или в случая - за разширение на съществуващото ИП извън Ада тепе, които ще причинят значително отрицателно въздействие на ниво зона!

3. Каквито и да било други нови подобни ИП извън участък Ада тепе или увеличаване на разработваните находища в площ Хан Аспарух, не трябва да се допускат на територията на община Крумовград!
                                                                
Следователно няма никакъв смисъл да се извършват каквито и да било дейности по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, тъй като дори и да се открие нещо, то после няма да може да се добива, нали така?

Въз основа на гореизложеното, молим да отчетете нашето най-категорично възражение срещу нарушението, което сте извършили в процесното писмо до инвеститора, и да напишете ново писмо, в което правилно и кристално ясно да обозначите, че новото ИП за търсене и проучване е недопустимо!

Страхуваме се, че тези Ваши действия, ако не си ги оправите в съответствие с относимата правна рамка, ще имат крайно негативен ефект И върху доверието на гражданите във всички други случаи за нови подобни ИП, защото се отправя ясно послание към обществеността, че всяко ново подобно ИП, където и да било в държавата, няма да се съобразява с първоначалните условия, нито с ограниченията, обективирани в докладите по ОВОС/ОСВ.

После да не се чудите защо хората се вдигат на бунт, като чуят, че ПАК сте разрешили нещо подобно.

Страхуваме се също така, че така нанасяте непоправима щета и върху доверието на хората в което и да било друго решение на Вашето ведомство по който и да било друг въпрос, както и върху собствената репутация на всеки един от Вас. Тези неща се градят с години, а се сриват само в един миг, и после дори и ние не успяваме да помогнем за връщането на доверието, независимо какви неимоверни усилия полагаме от известно време насам в социалните мрежи.

Забелязали сте, надяваме се, че полагаме огромни усилия, напипвайки пулса на Вашата репутация, който от известно време напълно е спрял да тупти.

Ако не ни вярвате - направете, моля, проучване на общественото мнение относно доверието във Вас, а може би по-добре недейте.

Ето защо настояваме сега да напишете новото писмо с отказ до инвеститора по случая с новото ИП за проучване с цел разширяване добива на злато в площ Хан Аспарух, с копие до нас, за да може да ни дадете поне един шанс да популяризираме някое правилно Ваше решение!

Разбира се, не по-маловажна цел е да спестим време и на Вас, и на инвеститора, както и да Му спестим значителни разходи, стига да оцените, съобразено с цитатите по-горе, че всяко Ваше решение в рамките на евентуална процедура по ЗБР за търсене и проучване, да не говорим за разширяване на добива, освен категоричен отказ още сега, тоест на най-ранен етап, няма никакви шансове да издържи пред правораздавателните органи.
Надяваме се да вземете правилното решение.

В качеството си на заинтересована страна по случая, моля да ни информирате  на най-ранен етап за всяко Ваше бъдещо действие или бездействие, за да Ви похвалим, ако се налага, или да вземем и всички останали неотложно необходими мерки, за които ни се дават права от относимото Европейско законодателство.


Предварително благодаря за разбирането и съдействието

С непресъхващо уважение

Сдружение Балканка, гр.София

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ