Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 16 април 2019 г.

Специален доклад-уведомление на сдружение Балканка относно действия на членове на ИБЕИ - БАН в разрез с научната етика и в ущърб на природозащитните цели

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на
Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете,
мините и другите бедствия и ведомства у нас, представям на Вашето
внимание една научна публикация в иначе досега уважавано от
сдружението издание:https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Pehlivanov_et_al_2018_Small%20HPPs_fish_Bulgarian%20rivers.pdfНастоящия доклад изпращаме и до органите на държавната
власт, които чрез МОСВ са финансирали проекта АNCHOR, заради който е
изготвен горният доклад. Нещо повече - водещият от авторите на
публикацията е и често канен авторитет от органите на МОСВ, освен
всичко друго и за голямо съжаление.И така, уведомяваме Ви, че на стр.5 от доклада /оригинална стр.97 от
изданието/ са публикувани твърдения на авторите, които нямат нищо общо
с научните факти и с действителността.В конкретния случай става дума за Петровската река на
територията на БДЗБР, която е от най-засегнатите реки у нас от
хидроенергийни обекти и буквално е ликвидирана. Поначало Петровската
река се захранва от карстов извор Бистрец в планината Алиботуш
/Славянка/ при гръцката граница над село Петрово. Със самата река и
нейната история, а така също и с тежките нарушения на законите,
извършени от БДЗБР при определяне на минималния допустим отток под
водохващането, сме запознавали МОСВ нееднократно.Молим, обърнете внимание сега на стр.5 от прикачения
документ. В него за Петровската река са изказани следните неверни
твърдения:1. Petrovska River is mountain river of the specifi c type R15 (Spring
river sections), for which the Biological Quality Element (BQE) Fish
is not considered relevant. The site upstream the water catchment
facilities, which belongs to the epirithron ecological river zone, is
settled as adjacent to the karsts spring of the river, where fish
fauna is totally absent due to natural factors.Уведомяваме Ви, че в реката над водохващането за ВЕЦ
Петрово винаги е имало риби от вида Балканска пъстърва /Salmo trutta/,
има ги и сега. Риби има и в канала, който отклонява водите от реката
към изравнителя за ВЕЦ Петрово. Знаем това, защото сме ги хващали, а
често те се виждат и с просто око! Карстов извор Бистрец е
най-големия във водосбора на Струма и между извора и водохващането на
ВЕЦ Петрово реката предлага най-прекрасните естествени условия за
рибната фауна, поради почти постоянната температура на водата и
гарантирания отток. За да се убедите, моля да разгледате снимките и
видеоклиповете, снимани през 2015, от следния линк:

https://dams.reki.bg/0210-dam/2015-09-12Нещо повече - в прикачените снимки и клипове можете да
видите и Ручеен Рак /Austropotamobius torrentium/ в малък десен ръкав
на реката. Снимката и клипът са направени от Димитър Куманов в
присъствието на свидетел - Иван Мишев, който може да потвърди!Що се отнася до "естествените" фактори, поради които в
реката под водохващането за ВЕЦ-а няма следи от живот, с тези фактори
можете да се запознаете от снимките и клиповете, снимани през 2014, от
следния линк:

https://dams.reki.bg/0210-dam/2014-08-29В този линк ще видите, че реката под водохващането беше
почти напълно пресушена. След наш сигнал БДЗБР отиде на проверка и
хвана собственика на ВЕЦ Петрово, че не изпуска капка вода и това
"естествено" състояние на реката е факт, откакто ВЕЦ Петрово стана
частна собственост. Оттогава цялата река се отклонява през
7-километровия канал към изравнителя на ВЕЦ Петрово, за да може да се
произвежда ток непрекъснато. Когато ВЕЦ Петрово беше държавна, тя
работеше на подчинен режим и в реката си течеше достатъчно вода.Ето Ви още един цитат:

2. The extremely low fish abundance and species richness are
considered rather a response to other pressures (some migration
barriers downstream and water pollution by the settlements) than to
the impact of SHPP.Цитатът означава, че липсата на риби в реката се дължала
на всичко друго, но не и на ВЕЦ-а. Ако разгледате втория линк, ще
видите, че в реката няма вода точно заради ВЕЦ-а, защото тя всичката е
открадната. Затова под водохващането няма риби в реката, а ги има в
канала към ВЕЦ-а.Целта на публикацията като цяло е да доказва, че ВЕЦ-овете
у нас нямат отрицателно въздействие и това е още една брутална лъжа -
целият свят вече знае за какво става дума! В частност за Петровската
река е направен опит да се докаже, че в реката поначало е нямало риби,
защото "няма естествени условия", при положение че това беше
най-приказната река в България. Разгледайте пак снимките и клиповете
от горните линкове и я вижте реката. Направено е нарочно, за да може
после собственикът на ВЕЦ Петрово да е чист като утринна роса, а не
защото при проучването не са открити риби, което не е невъзможно, но
ако изобщо са били търсени. Иначе щеше да е записано точно така - "не
открихме риби", а не "няма естествени условия" за риби въобще, защото
такива условия има и те бяха прекрасни преди години и сега има риби
над водохващането, а има и Ручеен рак.

Подобни подвеждащи публикации са срам и за рецензентите, и за изданието!Изводи

За пореден път ставаме свидетели на дейността на лицето
Лъчезар Пехливанов, който е любим експерт и на МОСВ! Ние познаваме
докладите по ОВОС и ОСВ, в които той е участвал като експерт за
следните хидроенергийни обекти:

1. ВЕЦ Бърза на река Лом

2. Каскада Среден Искър - трети етап

3. Язовир ЯденицаНие намираме, че лицето Пехливанов чрез дейността си
нанася непоправими щети на репутацията на ИБЕИ БАН! Всеки ДОВОС/ДОСВ,
в който той е участвал, цели едно единствено нещо - да спести пари на
инвеститорите, за да не прилагат смекчаващи мерки или да оправдае
всяко ИП, което унищожава реките, декларирайки че няма да има
увреждане винаги и без изключения.За язовир Яденица в първоначалния вариант на ДОСВ беше
написал, че в река Яденица нямало Ручеен рак, та от МОСВ му го върнаха
с основанието, че там има регистрация на вида в стандартния Натура
формуляр даже! Писмото с отказа на МОСВ е достъпно публично в
регистъра на процедурите по ОВОС!

А там има толкова Ручейни раци, че есенно време човек трябва да
внимава къде стъпва в реката, за да не ги мачка! И служители на БДИБР
могат да потвърдят колко много раци видяха в Юндолската река /десен
приток на Яденица/ със собствените си очи!

И като Му го върнаха доклада, той си прибра хартиите
обратно и после написа, че имало рак, но 110 метра висока язовирна
стена, с 315 метра корона, Въобще Нямало да Има Отрицателно
Въздействие и МОСВ му го одобри тоя пасквил!

Той също така е и член на басейновия съвет поне на БДИБР и
експерт по безбройни проекти на МОСВ и БД.

И , както я е подкарал, в скоро време ще докаже, че и
ядрен взрив няма да причини увреждане на никоя българска река.С настоящото Ви уведомяваме, че колкото повече разчитате
на подобни "експерти", толкова повече нараства репутационния риск на
всички организации, които Му дават заплата и/или Му възлагат задачи.
Страхуваме се, че ако това продължи, ще се наложи да предприемем мерки
и срещу ИБЕИ БАН така, както ги предприехме и срещу ВЕЦ-овете и МОСВ.
За крайния резултат от действията ИБЕИ може да пита Асоциация
Хидроенергия или пък НЕК ЕАД, или пък EVN /за ХЕК Горна Арда/, или пък
МОСВ!Не на последно място уведомяваме ИБЕИ, че срещу България
има открити вече две наказателни процедури на ЕК заради ниско качество
на ДОВОС и ДОСВ. По този въпрос сме представили безброй доказателства
на ГД Околна среда на ЕК и в 99% от тях е участвал въпросният експерт!
И между другото, в доклада за изпълнение на РДВ, ЕК препоръчва към
новите ПУРБ на Басейновите дирекции да не разчитат на "експертни"
оценки на състоянието на Повърхностните Водни Тела, поради славата на
"експертите" ни, защото тя вече е световно известна.Който не ни вярва - да иде да пита местните хора от
Петрово какви са били "естествените" условия в Петровската река, преди
Лъчезар Пехливанов да ги оцени, само и само за да изкара още пари от
проекта ANCHOR, но и стимулиран за "услугата", която е предоставил на
собственика на ВЕЦ Петрово покрай другото! И има нахалството да ги
публикува? Страхуваме се, че има и огромен репутационен риск за
изданието, което Му е публикувало лъжите!Що се отнася до МОСВ, предупреждаваме Ви, че всяко
становище, експертиза, доклад или друг пасквил, които се възложили на
въпросното лице, за да оправдава поредното убийство на някоя река, ще
го правим за подигравка оттук нататък, включително и пред медиите! Ако
не сте забравили, лъжите Му за язовир Яденица не Ви свършиха никаква
работа, нищо че ги одобрихте накрая, Защото Този Язовир Няма Да Се
Строи благодарение на лъжите в докладите на целия "експертен" състав!Накрая, в качеството си на данъкоплатци, от данъците на
които взимат заплати и в МОСВ, и в ИБЕИ, питаме - за какво взима
заплата от нашите данъци тоя човек от ИБЕИ БАН?И понеже имаме опит в някои други по-сериозни научни
сфери, Ви информираме също така, че всяка уважаваща себе си научна
общност тоя човек нямаше да го търпи и една секунда след такива
преднамерени лъжи, каквито е публикувал в горната статия! Всъщност,
нямаше да Го търпи много отдавна и поначало нямаше да Го е допуснала
да ги разправя и пише!Отговори от "експертите" на горната статия въобще не ни
интересуват! Да отговарят пред собствената си съвест, ако имат
остатъци от такава...Накрая напомняме на БДЗБР, че за ВЕЦ Петрово имат грубо
нарушение на закона в определеното минимално водно количество,
отчетено само като 10% от средномногогодишното! Да вземат да си
оправят разрешителното на базата на минималното средно месечно водно
количество с 95% обезпеченост, както изисква законът за водите! Да
видим тогава дали в Петровска няма да се върне животът заради
"неестествени" фактори...

понеделник, 15 април 2019 г.

Сдружение Балканка - Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДДР - 13.04.2019

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представям доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 13.04.2019г. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал).

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


Настоящият доклад е СПЕЦИАЛЕН, защото разглежда работата на една централа, която преди 2 години и половина беше обявена от тогавашния министър на околната среда Ивелина Василева за невероятна екологична катастрофа, много обещания бяха дадени от няколко министри, много сълзи се проляха от местните жители, а накрая едно голямо НИЩО без никакви реални последствия за извършителите!!!


ВЕЦ Луна


Посещението е по време на дъждове в района и покачващо се ниво на водата. Настоящето посещение е извършено от хидробиолози, действащи в Германия, с ясната задача да изследват влиянието на русловите ВЕЦ.


За направеното посещение може да се запознаете от снимките, качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0161-dam/2019-04-1


Първичната информация от извършилите пробонабирането хидробиолози, членове на Сдружение "Балканка" е следната:


Изминаха две години и половина, откакто МВЕЦ Луна уби река Ботуня, изпускайки залпово утайките си в период на маловодие. Тогавашният министър на МОСВ, Ивелина Василева, се закани, че ВЕЦ-ът няма повече да работи и че собственика ще бъде глобен с 500 000 лв! В крайна сметка, глобата му беше намалена повече от десетократно, собственикът си има все още разрешително и му купуваме тока скъпо и прескъпо! Проверихме какво е състоянието на реката сега и се оказа, че то е трагично. 


Под ВЕЦ-а открихме 5 вида безгръбначни, всичките свръхтолерантни и характерни за замърсени води. Риби не видяхме.


Ботуня, една райска река, доскоро опазваща застрашени от изчезване видове риби, е убита. 


Над ВЕЦ-а беше приказно - над 30 вида безгръбначни, много от тях индикатори за чисти и здрави реки. Открихме и редкия балкански щипок, който заедно с няколко черни мренки влязоха в кепчето, докато събираме безгръбначни. Събрахме пробите по специална методика, базирана на мултихабитатния подход, която очакваме да ни даде ясна картината на убийственото влияние на ВЕЦ-овете.


Ето още снимки с коментари към снимките:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2261096274143948&set=pcb.2261099637476945&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2261096644143911&set=pcb.2261099637476945&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2261096867477222&set=pcb.2261099637476945&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2261096974143878&set=pcb.2261099637476945&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2261097087477200&set=pcb.2261099637476945&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2261099010810341&set=pcb.2261099637476945&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2261099480810294&set=pcb.2261099637476945&type=3&theater  


И след като вече натрупахме заедно достатъчно горчив опит, умолявам Ви, за да не се повтаря, свършете си работата. Подобни издевателства не бива да бъдат пускани в експлоатация и не бива да се случват отново подобни "екологични катастрофи" по думите на министъра. А това ще е възможно, само когато институциите проработят за гражданите, за природата и в защита на законите на страната.


А най-лошото, е че за всичко сме ви предупредили. Престанете да "замитате" докладите ни "под килимчето", защото имаме достатъчен експертен потенциал и опит с реките и рибите, ние живеем край реките и в тях, знаем, какво ще се случи, преди то да се е случило. Престанете да вярвате на "експертните" доклади по ОВОС и ОС, които са поръчани и платени от инвеститорите. После си създаваме излишна допълнителна работа, ходим по съдилища и прочие. Лошото е, че реките изчезват една след друга въпреки всички положителни оценки !!! Май има нещо сбъркано, не мислите ли ???

Всички свестни хора, които разбират от реки и природозащита, намразиха няколкото "експертите", на които толкова вярвате. А доказателствата, че те не са си свършили работата и че системата не работи са пред очите на всички напълно безплатно вече 5 години, откакто създадохме сайта https://dams.reki.bg/Dams/Map.


 


0161 - ВЕЦ Луна - 2019-04-13Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0161 - ВЕЦ Луна - 2019-04-13

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.събота, 13 април 2019 г.

Опасно източване на язовири

https://m.dnevnik.bg/sport/2019/04/09/3416833_federaciiata_na_ribolovcite_predupredi_za_opasno/

10:08, 09 / 04 / 2019

Българската федерация по риболовни спортове (БФРС) предупреди за опасно източване на много язовири по време на размножаването на рибата. Председателят на организацията Георги Михайлов заяви, че са получени много сигнали за държавни язовири като "Александър Стамболийски" и "Жребчево", които "в момента се източват до критични нива".


"Причина са вецовете, които имат подписани договори за използване на определено количество вода. В резултат на това на много места в момента цари маловодие, което затруднява много размножаването на рибата. Заради източването хвърленият хайвер остава на сухо и умира", посочи Михайлов.


Той обясни, че от маловодието се възползват най-вече бракониерите. По думите му за тях става по-лесно преграждането на ръкавите с мрежи и изгребването на рибата, която се концентрира за размножаването си. "Това си е чиста проба кражба, улеснена от недалновидното управление на големите държавни водоеми", каза председателят на федерацията.


Достатъчно се напатихме и от водноелектрическите централи по реките, довели на места до пресушаване на стотици метри речни корита и до унищожаване на ценни запаси от балканска пъстърва. Помните, че в предишните години БФРС противодейства най-енергично на екологични катастрофи като тази на река Въча, където е едно от състезателните ни трасета. Въпросното трасе се зарибява от БФРС със значителни количества пъстърва, която няма как да приемем, че е обречена гибел", продължи той.

Федерацията ще поиска среща с Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Националната електрическа компания и други държавни органи, както и неправителствените организации, имащи отношение към проблема. "Ние не сме против добива на електроенергия, но не и с цената на унищожаването на хайвера на рибата", посочи той.


"Вероятно би могло да се намери компромисно решение и в язовирите през пролетта да има достатъчно вода, както беше допреди съвсем скоро. Едва ли има пречки ежегодната профилактика на водноелектрическите централи в държавните водоеми да се провежда в периода април-май и нивото на водата да се поддържа достатъчно високо за размножаването на рибата. Убедени сме, че на една подобна среща ще се намери адекватно за всички решение", добави Михайлов.


Наскоро имаше проверка на министъра на околната среда Нено Димов след сигнал за източване на Шабленското езеро. Тя показа, че "това се прави от години и не противоречи на плана за управление на защитената местност".

понеделник, 1 април 2019 г.

Правителството въведе такса за ползване на подземни води от ВЕЦ

7 март 2019
Макар да признава, че практически е невъзможно да се изгради водноелектрическа централа (ВЕЦ), която да произвежда ток от подземни води, правителството въвежда такса за ползването на такъв ресурс. Кабинетът прие в сряда промени в Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване и в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

От 1 януари 2019 г. ВЕЦ, които ползват повърхностни води за производство на електроенергия, плащат по 0.003 лв./куб. м. Таксата за хидроцентрали, работещи за изравняване на отока на водни обекти, е 0.0017 лв./куб. м. От януари 2021 г. се предвижда поскъпване зо съответно 0.005 лв. и 0.0018 лв. Вече тази тарифа ще важи и ако се появят кандидати да изграждат ВЕЦ на подземни води. така се запълва нормативна празнота, посочват от Министерския съвет.

Въвежда се и таксата за подаване на заявление от собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, които не са вписани в специализирания регистър. Това трябва да стане до 27 ноември 2020 г. и липсата на такава такса възпрепятства създаването му. Вече ползвателите на такива съоръжения ще могат да подадат заявления за регистрация в срок до 2 години срещу еднократна такса в размер на 250 лв.

неделя, 31 март 2019 г.

Сдружение Балканка - Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДДР - 23.03.2019

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представям доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 23.03.2019г. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там където изобщо е останал).

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


МВЕЦ Манастирска, над Чупрене


Може да се запознаете с направеното наблюдение от снимките и видеото, качени на следния линк: https://dams.reki.bg/0171-dam/2019-03-23,


Координати на водохващането: 43.483880,22.645024


Това е второто ни посещение на това водохващане. С ужас установихме, че 4 години по-късно нищо не се е променило. И този път го посетихме в период на пролетно снеготопене, когато в двата потока над водохващането имаше достатъчно вода, а под сградата на ВЕЦ реката си беше река. Местните хора със съжаление разказват, че преди да бъде изграден ВЕЦ-а в реката е имало риби, но вече не. Няма и жаби, няма и раци.


Централата работи и отнема на практика всичката вода от реката. Между сградата на ВЕЦ и водохващането реката е на локви. Рибният проход е все така глупав, сух и непроменен. В реката се изпускат 5-6 л/с, пръскащи през яза.


Напомняне: Реката в участъка между водовземането и МВЕЦ Манастирска, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:

ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан" BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.

ЗЗ „Западен Балкан" BG0002002 - по директивата за опазване на птици.


И всичко това е с любезното съдействие на ЕБВР. Банката е добре запозната.  


Моля да извършите проверка на водохващането и да ни информирате за предприетите действия!


Моля да ни изпратите входящ номер за приложеното заявление за достъп по ЗДОИ!!!


Предварително Ви благодарим!

 

Специален доклад на сдружение Балканка относно съвместна проверка на нарушенията, извършвани по река Благоевградска Бистрица.

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете, мините и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи с цел усъвършенстване на административния капацитет на МОСВ за справяне с проблемите на околната среда и водите, представям на Вашето внимание следващия доклад относно проверката на Бл.Бистрица на 26.03.2019.

 

В самото начало изказваме благодарност на всички лица от компетентните органи, ВиК и инвеститора за оказаното съдействие при проверката.

 

 

Пак в самото начало обръщаме внимание, че докладът е изпратен и до ВиК Благоевград в изпълнение на поет ангажимент, а така също и до НЕК ЕАД, естествено, поради естеството на безкрайните нарушения на дружеството навсякъде.

 

И така, ще започнем с най-важното:
В хода на проверката на 26.03.2019г. се установи, че в случаите на маловодие водата в река Бл.Бистрица при водохващане Картала не е достатъчна за задоволяване на нуждите на града от питейна вода. Причината е, че водохващанията за питейния водопровод се намират на значително по-ниско ниво от деривационния канал Грънчар на НЕК ЕАД, който пресича всички притоци на реката и самата нея. В конкретния случай с Благоевградска Бистрица, в горното й течение се намира едно водохващане в района на хижа Македония за самия канал Грънчар. Ние все още не сме го снимали, но сме снимали поне 50 /петдесет/ други водохващания на НЕК за Белмекен и нито едно не изпуска ни капка вода при маловодие. В района сме снимали водохващаннето на Илийна, например, и то също не изпускаше капка вода през лятото. Следователно, ако екстраполираме наблюденията за добрата устойчива практика на НЕК ЕАД, може да се изкажат обосновани предположения, че и при хижа Македония не се изпуска капка вода и Благоевград страда заради печалбите на НЕК.

 

Ето защо настояваме, МОСВ да влезе в ролята си най-после и да накара НЕК ЕАД да спазва законите на страната, като се нареди последна на опашката на водоползвателите в съответствие с чл.50, ал.4 от ЗВ. С други думи, при маловодие НЕК ЕАД да не взима никаква вода чрез каналите си, а не да оставя безброй населени места без вода за пиене най-нахално! Например, не само Благоевград, ами Сестримо, Момина клисура, Бързия и пр.

 

ВАЖНО!!!

Във връзка с горното молим, ВиК Благоевград като останат без вода на Картала, мигновено да ни сигнализират и да ни изпратят снимки и кратки видео материали от водохващанията на НЕК ЕАД не само при хижа Македония, а и на всичките останали притоци на Бл. Бистрица, за да вземем реципрочни мерки и да заврем НЕК ЕАД там, където им е мястото!

Осигуряването на предимство на НЕК спрямо нуждите от питейна вода за населението е тежко нарушение не само на българското законодателство, но и на европейското! И без това отдавна сме приготвили материали за изпепеляваща жалба до ЕК във връзка с унищожаването на питейните водоизточници и и без това сме включили проблемите на Сестримо, Момина Клисура, Бързия и т.н. заради НЕК, и смятаме да решим проблема на Благоевград за нула време!

И въобще не можем да разберем как така всичките Вие им се навеждате на тия от НЕК! Взимайте пример от нас - решихме им проблемите с Яденица с лекота и как така ще оставят хората без вода за пиене, бе! Имат голям късмет, че ние не сме от Благоевград...

 

 

И сега - към резултатите от проверката, която беше при топене на снегове, но без да е прекалено голяма реката:

 

ВЕЦ Бистрица А не работеше, за което ги поздравяваме.

 

Под ВЕЦ 8 на Бл.Бистрица, който работеше, се изхвърляха големи количества отработена вода. Проверихме и някои от другите ВЕЦ-ове /но не всички/ и те също работеха.

На водохващането на ВиК за каскадата на Славова река се изпускаха някакви количества вода от порядък 15-18л/сек, но по никакъв начин не могат да бъдат измерени точно.

 

ВЕЦ Славова също работеше и връщаше вода в реката, а не във водопровода, каквато техническа въможност има. Всъщност се оказва, че ВЕЦ Славова си е на практика част от каскадата.

 

На водохващанията Картала и Кривия олук се изпускаха по около пет капки вода на час, но в протокола от проверката правилно е записано, че се изпускат води за оводяване на коритата на реките, понеже не можем да ги измерим, а и защото имаше доста сняг. И тогава всеки акт в съда ще падне, защото ВиК ще се защитят, че може и под снега да тече нещо, не че течеше, де. Самите ВиК Благоевград, засрамени от себе си, повдигнаха малко савака на Картала, за да протече нещо като полуотток за времето на проверката и после най-вероятно са пуснали савака до долу пак.

 

 

Установи се също така, че от ВЕЦ №8 отработените води наистина отиват в облекчителна шахта №9, а изхвърляната вода в реката идва от самата шахта, защото тя е отработвана от горните седем ВЕЦ-а.

С други думи, наистина се взима много повече вода за каскадата, отколкото са 

питейните нужди на града в момента на посещението. При маловодие е възможно цялата отработена вода от горните седем ВЕЦ-а на каскадата да отива за питейни нужди, но ние сме били и при маловодие и пак се изхвърляше вода под ВЕЦ №8.

ВиК Благоевград подкрепиха изводите ни с факта, че годишният лимит за водоснабдяване на града е 9 милиона м3, а за каскадата е 25 милиона м3. За да сме сигурни, за бъдещите ни действия по проблема сме поискали по ЗДОИ информацията от БДЗБР.

 

За всичко гореописано можете да се убедите от следния линк:

https://dams.reki.bg/0358-dam/2019-03-26

 

Вследствие на гореизложеното се установиха следните по-крупни нарушения на компетентните органи през годините:

1.       За всички ВЕЦ-ове на Каскадата Бл.Бистрица, заедно с ВЕЦ Славова, са проведени отделни процедури по глава шеста от ЗООС един по един и за всичките до един е преценено, че не са необходими ОВОС/ОСВ. По този начин не са оценени кумулативните ефекти и е нарушено законодателството. Оценка на съвместимостта също е била задължителна, доколкото за каскадата се отнема много повече вода от реката в ЗЗ Рила, отколкото е била отнемана преди каскадата за нуждите на града.

2.      Поне пет-шест други ВЕЦ-а на същата река са били оценявани пак поотделно, преди каскадата. Тоест, за каскадата с отделни преценки на компететните органи да не се провежда ОВОС не са били отчетени и кумулативните ефекти заедно с всички други вече разрешени подобни ИП, които са били известни с всички данни за тях.

3.      За самите други ВЕЦ също е преценено, че не е необходима ОВОС, тоест не са били оценявани каквито и да било кумулативни ефекти.

4.      Никъде в информацията за преценяване не става и дума, че за каскадата ще се отнемат почти три пъти по-големи водни количества от реката, отколкото са питейните нужди на града. Въздействието върху екосистемите не е оценено въобще. Участъкът за пресушаване на реката е многократно по-дълъг, отколкото би бил само за един ВЕЦ.

5.      Следователно, чрез прикриването на факта, че за каскадата ще се отнема много повече вода от реката и заинтересованата общественост е била заблудена да вярва, че по реката нищо няма да се промени и затова не е възразила срещу преценката да не се прави ОВОС/ОСВ мотивирано.

6.      Нарушени са правата на други водоползватели - например на ВЕЦ Бистрица А, който е тотално прецакан, защото е разчитал на водата, която остава в реката при черпене от ВиК само за питейни нужди, а впоследствие каскадата му взима почти всичката вода и той почти не работи. Същото важи и за останалите ВЕЦ, ако инвеститорите решат да ги построят сега.

7.      Разбира се, ВиК Благоевград непрекъснато не пуска никаква вода от Кривия Олук и почти никаква от Картала. Приканваме ги да спазват законите, защото тази година ще ги проверяваме безброй пъти.

8.     Водовземане за производство на електроенергия при каскадно изграждане е забранено от ЗВ, а каскадата не представлява обект, за който да се направи изключение по 156е на ЗВ, нито такова изключение е обосновано и отразено в ПУРБ 2016-2021 на ЗБР, нито в предишния ПУРБ. А това просто значи, че каскадата би могла да отработва САМО водите за питейните нужди на града и нито капка повече, при най-благоприятно тълкуване на законите за самата нея. При буквално тълкуване на закона, тя не трябва да съществува и работи въобще.

 

Както може би вече знаете, хората от Благоевград си искат реката обратно и неизбежно ще си я върнат. Предстои да ги запознаем тях и ГД Околна Среда на ЕК за нарушенията, на които дължат пресушената си река, за да знаят на кого да благодарят.

 

Разбира се, ние намираме, че при проверката собственикът на каскадата на практика не нарушава условията на разрешителните си. Виновни за цялата работа са БДЗБР и РИОСВ Благоевград, а ВиК Благоевград е съучастник, като никога не изпуска минималните водни количества в условията на рецидив. Самият собственик на каскадата обаче трябва да знае, че всичките му процедури и разрешителни са в нарушение на относимото законодателство.

Вината на БДЗБР е най-голяма естествено, защото не е трябвало да разрешават годишен лимит за каскадата, който не е оценен през процедурите по ЗООС и ЗБР. Приканваме ги да спазят закона веднага!

 

При така описаните нарушения на компетентните органи се надяваме също така Инспекторатът на МОСВ да вземе подходящите мерки за спазване на законноста и привеждане на компетентните органи, каскадата, реката и т.н. в ред.

 

На последно място Ви уведомяваме, че съставеният протокол от проверката коректно съдържа и констатацията, че на нито едно водохващане на ВиК от проверените не са създадени каквито и да било условия за измерване на водните количества, които се изпускат в реката. Измерване на практика е невъзможно, а това представлява още едно тежко нарушение на ЗВ и на куп директиви на ЕС.

 

Накрая отново изказваме благодарност на всички лица от компетентните органи, ВиК и инвеститора за оказаното съдействие при проверката.

 

С дълбоко уважение,

Сдружение Балканка, гр.София

 

P.S.

Моля, в следващия линк да се запознаете с един доста интересен документ, свързан с мини в района на Струмица, поречието на Струмешница, на територията на РСеверна Македония в южната нейна част.

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/SRUMESHNICA_SEA-report.pdf

 

Получихме документа непосредствено преди редакционното приключване на доклада и още не сме се запознали с него. Надяваме се, обаче, да не допуснете същите нарушения на Конвенцията от ЕСПОО, както при братята сърби, когато братята македонци тръгнат да тровят Струмешница, освен ако не сте ги допуснали вече...

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ