Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 11 декември 2018 г.

Сдружение "Балканка" - Сигнал за изземване на наносни отложения от коритото на река Янтра

Сигнал за извършвана незаконна дейност в коритото на река Янтра.

Моля, от БДДР и от МОСВ да ни изпратите входящ номер на настоящия
електронен адрес.

Писмото е разпратено до адресатите, които биха имали някакво отношение
при издаване на разрешително за такава дейност, доколкото изобщо това
е приложимо, при положение, че не са налице условия за изключение от
изричната забрана в закона за водите.

До останалите получатели възражението е изпратено само за информация,
защото този проблем сме го виждали и друг път.

Моля да направите проверка и да ни информирате за последващи
предприети действия, в качеството ни на заинтерисована страна по
случая. Заявяваме готовност за евентуално участие на наш представител
при извършването на проверки по сигнала.


Предварително благодаря за разбирането и съдействието.

Кратък доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ по въпроса за екологичната катастрофа, която предстои в Кюстендилско

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание проучването на клуб Балканка за състоянието на водите на река Караманичка непосредствено под мината Караманица в Босилеградско.

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/REKA_KARAMANICHKA.pdf

 

Изследвахме водите и дънните утайки в коритото на реката. В проучването е дадено и обяснението защо все още отровите не са стигнали до Драговищица, но прогнозата е наистина потресаваща. Просто защото река Караманичка - Голема потъва в пукнатинните подземни води и после пак се появява на повърхността, и водата е все още филтрирана засега.

 

Обаче състоянието на подземните води никой не го е проучил, а и филтрирането няма да трае вечно. Не е нужно да си мозъчен хирург, за да е ясна прогнозата..

 

И междувременно днес гордият Министерски Съвет, с Ваша помощ е издал разрешителното за проучване за добив на метални полезни изкопаеми, тоест злато, в територия от 200 квадратни километра - Злогош - на изток над Босилеград.

 

По тоя повод бихме искали неуверено да Ви питаме - Вие имате ли сърца? Моля, вижте там отляво дали тупка нещо? Кръвно налагане сигурно имате, но това не е доказателство.

 

Ако все пак откриете бледи следи от някаква остатъчна сърдечна дейност, моля, да се запознаете с геоложките данни за Пенкьовскиянавлак.

В документа, на стр.115 ще видите, че съдържанието на арсен в близост до с. Добри дол достига 397 грама на тон руда.

А това просто значи, че още при проучването ще бъде отровено подземното водно тяло.

 

Иначе благодарим за един отговор, който получихме на първия ни сигнал за катастрофата в Кюстендил. Отговорът представлява много добра демонстрация как си затваряте очите и си измивате ръцете, за да достигне дотам, че едва ли не почти сте открили живот в река Струма под язовир Пчелина?

И че това или онова било в неизвестно химично състояние? Ами като е неизвестно, да го бяхте проучили бе!

 

Ето Ви малко данни за състоянието язовир Пчелина и на река Струма под него:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Pchelina-Struma%20FINAL.pdf

 

Вие тоя доклад го знаете много добре, даже го бяхте цитирали на едни рибарчета от Пернишко, като ги излъгахте, че според доклада всичко било наред!

 

И пак добре че не ни цитирахте ей тоя пасквил, който сте го финансирали и "одобрили", че сте го и наградили даже:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/1452085663_1.doklad_esenen_monitoring_dragovishtitsa.pdf?fbclid=IwAR1frpV-gUXkAdld5DI9C41tYUlb6yENa_OwzfG6kgFGT-vygO6BFvQrx0c

 

Тия хора не правят разлика между балканска пъстърва и сивен, но по-лошото е, че и Вие не я правите, щом сте го одобрили. И нито дума в него за мините Караманица и Благодат в Босилеградско? Чудно докога ще си вярвате?

 

Както и да е. Ние Ви обещахме също така, че ще Ви покажем по най-популярното телевизионно предаване у нас. Ето първия репортаж:

https://www.glaspress.rs/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/?fbclid=IwAR1BuElsWj6rvXhtlde8fHa0v37LRY29uxEyq7w9QdNIq2YWdwzvNRmg5mc

 

Предстоят поне още пет.

 

Накрая Ви обещаваме също така, че с доклада на НПМ БАН ще сезираме прокуратурата за Вашето съучастие в унищожението на река Струма в ЗЗ Земен по директивата за местообитанията, което представлява престъпление по чл.278в на НК. Престъплението е извършено от РИОСВ Перник, която е преценила, че няма да има увреждане, пък то има, в съучастие с МОСВ, които са издали разрешителното за водовземане от язовир Пчелина, който е от комплексните и значими язовири в страната.

 

И Ви обещаваме в скоро време един малък протест, този път заедно с местните хора от Босилеградско и Кюстендилско. Поводът е Вашето бездействие по отношение нарушенията на Конвенцията от Еспоо и Конвенцията за защита и използване на трансграничните водни течения и най-вече за това, че разрешихте мината Злогош.

Накрая за всеки случай - моля, вижте отново дали тупка там нещо отляво?

Дано да намерите някой отговор пред тия хора, особено от Босилеград, защото питейните водоизточници на града са на хребета непосредствено под площта Злогош, която върви по границата ни с РСърбия.


понеделник, 10 декември 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ, тежки загуби на съдебни битки заедно с БДДР и проверки на триторията на БДИБР.


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад по въпросите от заглавието.

На първо място информираме всички получатели, че сме загубили делото за ВЕЦ Луна на река Ботуня, както очаквахме.
Можете да се убедите в това от следния линк:

Сега ще припомним за какво беше отнето разрешителното на тоя ВЕЦ - ето за ей това:

Един от получателите тогава обеща на местните хора, че ВЕЦ Луна НЯМА да работи никога повече и те му подариха кошница грозде от благодарност.
Сега да отиде пак там и да поеме някой друг ангажимент, като преди това върне кошницата, че хората си я искат!
От друга страна, същият получател в момента е в позиция, която му позволява да оправи законодателството по такъв начин, че за подобни престъпления да се отнемат разрешителните непоклатимо, завинаги!

Защото най-лошото е, че сега всеки ВЕЦ ще може да направи същото престъпление и да се отърве САМО с 30 000 лева глоба - на колкото навремето Административният съд Враца намали глобата.

Разбира се, този случай сега ще влезе на първо място в следващата ни жалба до ГД Околна среда на ЕК, като пример за нарушение на РДВ, която изисква глобите и наказанията да обезсърчават нарушителите, а не да ги поощряват.


На второ място поздравяваме БДЗБР за това, че е издала отрицателни становища за допустимост на ВЕЦ Бистрица 1 и 3 на злощастната Благоевградска Бистрица.

Браво на БДЗБР!
Ние все пак сме длъжни да Ви уведомим, че заедно със CEE Bankwatch Network, в момента изготвяме жалба до ЕБВР във връзка с отчитането или не на кумулативни ефекти за каскадата Благоевградска Бистрица, състояща се от осем парчета, заедно с още шест бъдещи ВЕЦ-а навремето на същата река и притоците. Тези шест парчета са били известни, когато е одобрявана каскадата БЕЗ ОВОС и ОСВ. Тоест някой е излъгал навремето ЕБВР, че всичко е наред и те са финасирали каскадата в тежко нарушение на собствените си правила за екологична и социална политика /ESP/. 

На трето място благодарим на МОСВ за писмото до кмета на Пловдив в потвърждение на наше предупреждение за река Марица. Прикачили сме писмото, с надеждата и останалите БД да имат предвид подобни съображения, ако случайно някой друг кмет им поиска да разрешат подобно ИП - да се застроява коритото на някоя река. 
Молим, БДИБР да ни информират като заинтересована страна, когато решат да издадат разрешитеното за ползване, което те ще издадат неминуемо, въпреки повелите на здравия разум.
Като пуснат обявлението на сайта си, молим да ни изпратят линк, за да не изтървем срока за обжалване. Към останалите мотиви, прекрасно обосновани в писмото на МОСВ, ще добавим и още един - какво ще правите в БДИБР, ако не дай Боже някой ден падне някое детенце в така нареченото кюне? Имате подобни случаи във Вашия РБУ, уважаеми от БДИБР - например на канала за ВЕЦ Лозята 2 и там усилено нищо не правите...

Обръщаме внимание също така на БДИБР за кой ли път вече, че в момента на изготвяне на този доклад - 09. Декември 2018 последното им публикувано становище за допустимост е от 26 Октомври. След известен период на нормално качване на становищата, отново е налице известна свенливост за споделяне на тези техни творби със заинтересованата общественост, но така не ни се дава шанс да ги похвалим навреме, когато открием поводи за това.

На четвърто място в доклада представяме резултатите от проверката ни на територията на БДИБР - Триградска и Чаирска река, извършена на 07.11.2018.
На Триградска ВЕЦ Гьоврен спазваше някакви полуусловия за минимален полуотток, затова не сме качили снимки на сайта.

ВЕЦ Чаир дере на едноименната река при маловодие не изпускаше Нищо. В реката под водохващането прицърцорва половин литър на час, който съумява да избяга през пукнатини в баража и лоши уплътнения на рибния проход, но нищо повече. Самият рибен проход продължава да си е просто нормално глупав, без да се конкурира с някои върхови постижения на територията на БДИБР, например по Давидковска Малка Арда и т.н..
За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Накрая молим, по този доклад да не се извършват проверки, които да докажат, че всичко е наред, защото нищо не е наред.
Обаче настояваме БДДР да обжалва пред петчленен състав на ВАС решението на тричленния състав за ВЕЦ Луна.

А какво точно би могъл да направи този, който обещаваше, че ВЕЦ Луна няма никога да работи, нямаме ни най-малка идея. Може би малко да се попромени ЗВ в частта за наказанията и глобите, освен ако не искаме прекалено много...

P.S.
Извиняваме се, че на 07.12.2018г не обядвахме срещу 1200 лева на една маса заедно с министър Димов и комисар Велла, но в рамките на кореспонденцията ни по наказателната процедура срещу България за нарушения на РДВ, от ГД Околна среда ни уведомиха навреме, че комисар Велла нямало да дойде и ще бъде заместен от Джоана Дрейк, а това вече не си струваше. Иначе се очертаваше един много интересен обяд.
Запазваме си правото за някой друг път...


неделя, 9 декември 2018 г.

0318 - ВЕЦ Чаир дере - 2018-11-07Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0318 - ВЕЦ Чаир дере - 2018-11-07

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.петък, 7 декември 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ и проверки на територията на БДДР екологичната катастрофа в района на Босилеград - Кюстендил - Земен - Трекляно - ЛобошВ изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад за проверки и съвместни действия с органите от заглавието.

Във връзка със съвместните ни действия с МОСВ по случая с екологичната катастрофа в района на Босилеград - Кюстендил - Земен - Трекляно - Лобош, Ви отправяме официална покана за следното:

1.    Прекратете всякакви процедури по случая с проучванията за мина Злогош. В процеса на проучванията ни по темата се установиха данни за зловещи количества арсен в минерализацията на района, на места достигащи до близо 400 грама на тон руда.
2.    Незабавно прекратете дейността на ВЕЦ Пчелина! Докладът на НПМ БАН по случая, наличен в МОСВ, доказва пълно унищожение на част от ЗЗ Земен по Директивата за местообитанията на ЕС, а това е престъпление по чл.278в на НК. 

По т.1 ще представим допълнителни доказателства в следващата ни жалба до ЕК, която е напълно готова и, извън всяко съмнение, е най-добрата ни творба досега. Когато я пратим, че Ви запознаем с нея едновременно със Сръбското министерство на Околната Среда, заедно с което ние намираме, че Вие сте нарушили няколко конвенции на ООН и няколко директиви на ЕС във връзка с оценката на трансграничните въздействия.

По т.2 считаме, че имате достатъчно основания да информирате прокуратурата и да се разследва РИОСВ Перник за престъпление по НК, защото са преценили, че не е необходим ДОВОС/ДОСВ за ИП. Молим, да го направите Вие, за да не го правим ние. Допускаме, че има основания за разследване и на разрешителното за водовземане, издадено от МОСВ.

Сега, тъй като на срещата в Босилеград ние, заедно с Вас, обещахме на нашите хора там съвместни действия на нашите организации, Ви уведомяваме, че тази седмица свършихме ужасно много неща. Едно от тях е брошурата, която направихме, за да бъде разпространявана във всички засегнати от мините Босилеградско и от мина Злогош и ВЕЦ Пчелина населени места. Можете да се запознаете с нея от прикачения файл и да помогнете със съвети и предложения как би могла да се подобри.

Също така моля, по повод случая в Босилеградско да ни уведомите какво Вие свършихте досега, за да не ни се припокриват действията. Така например, ако и Вие сте направили брошура, кажете ни моля, за да не харчим от нашите и без това изтъняли ресурси да я печатаме. Или пък може да финансирате самия печат. Той трябва да бъде най-малко 5000 /пет хиляди/ бройки.  

И сега към доклада за проверки на територията на БДДР от 12.11.2018:
1. ВЕЦ Малък Искър на едноименната река.
Проверката е при хипермаловодие и ВЕЦ-ът не трябваше да работи въобще. Няма промяна от предишното посещение  - в реката не се изпуска и капка вода, а рибният проход не става за нищо. Нещо повече - пред рибния проход са насипани наносни материали, за да го блокират нарочно, да не би да се изтърве някоя капка в реката. Задбаражното езеро е в отровно изумрудено мътно син цвят, поради неизвестен само на БДДР извършител.
За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Сега, нужно е да уведомим БДДР за това, че поради служебни ангажименти обикаляме цяла северна България често. Поради това и, доколкото пуснахме същия сигнал за ВЕЦ Малък Искър преди около две седмици, може би трябва да се надяваме или не, БДДР да хване нарушителя, ако има малко свободно време. Този път пуснахме сигнал и на зеления телефон. Във връзка с това счетохме за уместно да отправим покана на БДДР за благородно съревнование - дали те ще го хванат тоя нарушител поне веднъж, докато ние го хванем десет пъти поред.
Ако го хванат, преди десетия наш доклад, молим да ни уведомят веднага, за да обявим БДДР  за победител в съревнованието и веднага да стартираме следващото.

2. ВЕЦ Етрополе на река Малък Искър
Проверката е при хипермаловодие и ВЕЦ-ът не работи, тоест спазва закона.
Поздравяваме събственика и БДДР за това.
За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Тук бихме искали да обърнем внимание на БДДР, че двата показани ВЕЦ-а са каскадно свързани и е много лош знак за инвеститора, който спазва закона, че БДДР не хваща съседа, който го нарушава...
Настояваме да се вземат мерки!

НО, най-радостното е, че БДДР е постигнала поредния общ титаничен успех.
На тая хипер малка река се строи следващият ВЕЦ Черешовица, на който долната вада се излива направо в задбаражното езеро на ВЕЦ Етрополе!
Можете да го видите на първото видео и от снимки в линка по-горе.
По-каскадно от това няма как да бъдат изградени два ВЕЦ-а, защото, ако сградата с турбините на горния ВЕЦ е под водохващането на долния, БДДР трябва да качва водата с кофи обратно. 

Ние обаче намираме, че от БДДР е извършено поредното нарушение на ЗВ, който забранява водовземане при каскадно изградени ВЕЦ.
Заедно с това молим Инспектората на МОСВ да обърне внимание на факта, че според информационната табела строителството е тябвало да завърши на 21 октомври 2016г. Тоест условие от разрешителното е било нарушено и БДДР не е трябвало да удължава или изменя разрешителното въобще.
И молим Инспектората на МОСВ да извърши проверка на действията на БДДР, които са издали и удължавали срокове на разрешителното на ВЕЦ Стакевци. От самото разрешително ставя ясно, че на Илийна река средномногогодишното водно количество е 66 литра в секунда, тоест под 100 литра в секунда, и водовземане от тази река не трябва да се извършва воъбще и в момента! И поне БДДР да беше определила 6.6 литра в секунда минимално водно количество под това водохващане, а те са определили само     6.0 литра в секунда, без въобще да се съобразяват с минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземането, в нарушение на собствения си ПУРБ  и на ЗВ.

Иначе поздравяваме БДДР за това, че са прекратили разрешителните на каскадата Среден Искър - трети етап и на още два ВЕЦ-а - на Огоста и Малък Искър. Щяхме да ги даваме за пример на останалите БД, обаче предвид описаните тук нарушения, не можем да го направим.

Накрая обещаваме, че ще проверяваме ВЕЦ Малък Искър дотогава, докато БДДР го хванат три пъти подред, за да му отнемат разрешителното, което вече трябваше да са отнели!

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

P.S.
Моля, да разгледате прикачената брошурата внимателно.


петък, 9 ноември 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ и проверки на територията на БДЗБР, БДДР, БДИБР и РИОСВ Стара Загора.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад за проверки и съвместни действия с органите от заглавието.

Докладът го изпращаме и до РИОСВ Стара Загора, заради язовир Розов кладенец, който е разгледан в четвърта точка.

 

Преди доклада, във връзка със съвместните ни действия и обединени сили, впрегнати в борбата за спасяване на река Драговищица от мината Караманица и Струма от мината Злогош, с радост Ви уведомяваме, че, след като изчакахме повече от месец някакви действия от Ваша страна, ние вече свършихме това онова.

 

Не можем да разкрием всичко, но на първо място с радост отбелязваме, че днес пристъпваме към следващата ни жалба до ГД Околна среда на ЕК за установени нарушения на законодателството на съюза във връзка с предстоящата екокатастрофа в района на Кюстендил - Земен - Трекляно - Злогош - Лобош и т.н. не без Вашето активно съучастие. Жалбата ще разгледа задълбочено въпроса в кумулативен и трансграничен контекст.

 


Преди доклада поздравяваме БДЗБР за това, че са отказали да продължат разрешителното за един от ВЕЦ-овете на Белишката река, поради тежък кумулативен ефект с други още три парчета на тая малка река. Като благодарим за това, се надяваме същите основания сега да използват при отказа да продължат разрешителното за ВЕЦ-а на Градевската река, за изменението на което МОСВ бе така любезно да ни сътрудничи, отменяйки решението на директора на БДЗБР, за което ние вече благодарихме на дирекции ДУВ и ПАО и сега благодарим пак.

 

На четвърто място преди доклада обръщаме внимание на случая с язовир Розов Кладенец. БДИБР правилно е отправила запитване до МОСВ относно казуса и дали са необходими права върху ресурса - водата в язовира, за да издадат разрешително за ползване на ИП за тотално изгребване на рибата от него, маскирано като аквакултури. Този язовир ври от риба и поддържа местообитания на защитени и критично застрашени видове птици, които зимуват там, защото има много храна. Молим, да уведомите РИОСВ Стара Загора да прекратят процедурата преценка необходимостта от ОВОС/ОСВ по отдаването на язовира за изгребване на рибата в него с мрежи, маскирано като "аквакултури".

 

При всички положения, за процедурата на РИОСВ Стара Загора е необходимо възложителят да има права за да ползва публичната държавна собственост - водите в язовира и самия язовир, за за да се идентифицира като възложител. Това се изисква от § 1, т.20 от ДР на ЗООС, във връзка с чл.11, предл.1 във връзка с чл.13, ал.1, предл.1 от ЗВ. Просто защото язовир Розов Кладенец попада сред комплексните и значими язовири от приложение №1 на ЗВ в позиция № 37. Тогава правата на възложителя могат да се осигурят под формата на концесия например, съгласно ЗДС и ЗК, но не трябва да се стига дотам.

 

Предупредили сме БДЗП, но най-големи проблеми очаквайте от ЦРО - те някой ден ще се ядосат най-после, заради обезрибяването и на тоз язовир.  

 

Преди доклада поздравяваме БДДР за това, че хванаха изгребване на наносни материали от Янтра. За действието на БДДР ни докладваха местни хора, които помолиха да споделим и техните благодарности. Местните даже не вярваха, че някой може да ги хване престъпниците и подобни действия връщат вярата на хората в държавните институции, за което иначе имаме все по-малко основания. Лошото е, че днес пак същите хора, пак са копали, за което ще получите отделен доклад, този път заедно с прокуратурата.

 

И сега - към доклада

30.10.2018г . - водохващания Картала и Кривия Олук на Благоевградска Бистрица на територията на БДЗБР.

В ситуацията няма никаква промяна въобще. При хипер маловодие на Кривия олук се изпускат пет капки вода на час и рибният проход продължава да не става за нищо.

На Картала се пуска повечко вода - около 2 /два/ литра в секунда, и рибният проход също не става за нищо - на територията на НП Рила, на стотина метра от резерват Парангалица. За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0358-dam/2018-10-30

 

Само между другото бихме искали да попитаме - след десети такъв сигнал, какви точно ги върши дирекция НСЗП, ако не я затрудняваме да помисли по въпроса? И за какво взимат заплати от нашите данъци?

 

30.10.2018г . - ВЕЦ Бистрица А на Благоевградска Бистрица на територията на БДЗБР.

При хипер маловодие ВЕЦ-ът не работи, точно както би трябвало.

Съжаляваме, че не можем да му дадем положителна оценка на сайта, но това е заради рибния му проход и защото работи на екологични води, което е недопустимо.

 

Съжаляваме и че закъсняхме с този доклад, обаче през последната седмица трябваше да пускаме два сигнала до прокуратурата, две - три възражения също така и много задачи по случая Кюстендил, и просто не ни стига времето за всичко.

Не настояваме по доклада да се извършват проверки, които да докажат, че всичко е наред, защото нищо не е наред.

 

Обаче съветваме най-приятелски - ако дадете от Розов Кладенец да се изгребе рибата с мрежи, прекалено много хора ще се ядосат.

Просто не го правете, за да угодите на някой мижав местен дерибей, търсите си белята. Хората няма да търпят вечно. Понякога даже тайно се надяваме да им дадете достатъчно поводи да се ядосат качествено, но не и с този язовир, не и сега. Там ходят хора от цяла България и от всички възможни нива в държавата...

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.


сряда, 31 октомври 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ и проверки на територията на БДЗБР и БДДР и РИОСВ София.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад по описаните в заглавието проблеми.

 

Докладът е изпратен и до РИОСВ София, заради ВЕЦ Малък Искър и едноименната река.

 

На първо място отбелязваме поредния наш Общ Успех с МОСВ. Става дума за обединените ни усилия да убедим БДЗБР, че пак са нарушили закона посредством изменението на разрешително за нов ВЕЦ на река Градевска. Прикачили сме решението на министъра на ОСВ да отмени изменението с цел и другите БД да го прочетат и да не разрешават подобни изменения в техните РБУ - увеличаване на тръби, изравнители, годишни лимити и тем подобни. Поздравяваме дирекции ПАО и ДУВ за прекрасно обоснованото становище, както и самия министър, че го е подписал.

Надяваме се също така спазването на законодателството от МОСВ все по-често да става факт, а не да се впрягат всички ресурси в обратното, както беше например с язовир Яденица, да не говорим за Пирин, Витоша, Натура 2000 и пр.

 

Само за язовир Яденица Ви информираме, че в скоро време ще бъде одобрен ПУП и ако, не дай Боже, това престъпление започне да се строи, Вие сте поели огромна отговорност и изключителни рискове, поради сеизмичните характеристики на площадката. Въпреки изключителното ни експертно възражение и подкрепата на ИГГГ БАН, и въпреки че инвеститорът НЕ представи нито едно експертно становище в обратната посока, а само приказките на проектантите! Това НЕЩО ще Ви тежи на съвестта когато стане белята и ние ще Ви го припомним тогава, както и на цялото общество!

 

Накрая на тази част отбелязваме, че се установява известна ретроградност в решенията на БДЗБР по отношение спазването на закона и искахме да попитаме дали не могат да се предприемат някакви мерки, например някой да бъде уволнен, да речем. Обаче се сетихме, че така няма да остане никой в нито едно ведомство и се отказахме.

 

 

На второ място Ви информираме за проверки на ВЕЦ, както следва:

 

1. 01.10.2018 г - ВЕЦ Драговищица на територията на БДЗБР.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът работи на малка мощност, но не трябваше да работи въобще. Част от рибния проход продължава да е МЕТАЛНА, което го прави единствения толкова глупав РП у нас. Само в палитрата на БДИБР има по-глупави проходи, но дори и те нямат метален. В задбаражното езеро са се натрупали зловещи количества тиня.

Минималното водно количество не ни е известно, но при посещението от няколко места в реката се изпускат не повече от 130 литра в секунда общо.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0435-dam/2018-10-01

 

2. 26.10.2018 г - мВЕЦ Лопян на територията на БДДР.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът работи и краде всичката вода от реката, а не трябваше да работи въобще. През рибния проход не преминава ни капка вода. Самият РП не става за нищо. Този ВЕЦ взима вода от две места - решетка в езерото и решетка върху самия бараж. От решетката на баража успяват да избягат не повече от 7 /седем/ литра в секунда в реката, при изискване от 70 литра в секунда по разешително. Рибният проход е непроходим, езерото е запълнено с тиня и сухи листа, реката отдолу е само на локви.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0156-dam/2018-10-26

 

3. 26.10.2018 г - ВЕЦ Малък Искър на територията на БДДР.

Посещението е при хипер маловодие и ВЕЦ-ът работи и краде всичката вода от реката, а не трябваше да работи въобще. В реката не се изпуска ни капка вода отникъде! Пред рибния проход е излят бетон, който го прави недостъпен. Реката над водохващането тече във вид на бяло бежова каша, напълно отровена.

Някой може да каже - абе тя, реката и без това е зловещо отровена, защо да изпуска вода? Ами защото като е хваната всичката вода самопречисващата фунция на реката е напълно елиминирана и отровите се изсипват директно пред Етрополе! Толкова е просто!

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0170-dam/2018-10-26

 

4. 26.10.2018 г - ВЕЦ Етрополе на територията на БДДР.

При посещението ВЕЦ-ът не работеше и не отнема отровна вода от реката, понеже нещо го ремонтират. Затова не сме го качили на сайта.

 

И тук обръщаме внимание на РИОСВ София. Река Малък Искър е напълно отровена от "неизвестен" извършител. Молим, вземете мерки най-после!

И "неизвестният" извършител наскоро изтрови рибата на километри надолу под Етрополе

Нещо уж щеше да има пречствателна станция, обаче май я няма, или ако я има вече, тя е фалшива. Над реката не летят дори и мухи, и няма следа от живот!

 

И като стана дума за фалшиви пречиствателни станции, се сетихме за ПСОВ Душанци отново.

Получихме преди време отговор и от БДИБР, в който ни казват, че не се били зауствали отпадни води в Тополница и не се дължала такса и че едва ли не всичко си е наред.

Преполъчваме им седващия път да не си забравят очилата, като ходят на проверки!

Обещаваме сега за случая на Душанци да изпратим сигнал до Агенцията за борба с измамите с Европейски средства - ОЛАФ. Дадохме Ви всички шансове да направите нещо, а Вие се подигравате.

Заради това настояваме директорът на БДИБР Да Бъде Уволнен Незабавно!

 

Предварително благодарим на всички останали за разбирането и съдействието, особено на ДУВ и ПАО за правилното решение по случая с Градевската река. Това е един светъл лъч в мрака...ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ