Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 10 октомври 2019 г.

програмата на Чешкия център за 14 - 20 октомвриСедмичен бюлетин № 31/2019
14 - 20 октомври 2019

http://sofia.czechcentres.cz/

Литература Филм Дизайн/ Мода

Литература

Седма Бохемистична среща

17. 10. 2019 - 18. 10. 2019
Rakovski 100, 1000 Sofia

По инициатива на „Бохемия клуб" на 17 и 18 октомври 2019 г. в София ще се проведе периодичната и станала вече традиционна среща на студенти, докторанти, преподаватели и учени бохемисти от СУ „Св. Климент Охридски" и ПУ „Паисий Хилендарски".

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Гостува писателката Тереза Боучкова

16. 10. 2019 - 17. 10. 2019
Rakovski 100, 1000 Sofia

По покана на издателство „Персей" писателката Тереза Бочкова ще представи в Пещера и в София българския превод на романа си „Годината на петела", който излезе неотдавна в превод на Красимир Проданов. Представянията са на 16.10. в 17:30 ч. в Художествената галерия в Пещера и на 17.10. в 18:30 ч. в Чешкия център в София.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Филм

ПЪТУВАНЕТО

18. 10. 2019
Rakovski 100, 1000 Sofia

Награждаваното роуд муви „Пътуването" (1994) на чешкия режисьор Ян Сверак ще открие есенните прожекции в Чешкия център. С този филм стартираме и темата за свободата, която ще преобладава в октомврийската и ноемврийската ни програма.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Дизайн/ Мода

Биенале на стъклото 2019

10. 10. 2019 - 25. 10. 2019
Rakovski 100, 1000 Sofia

Международно Биенале на Стъклото /МБС, 20.9. - 4.11.2019/ е най-мащабното и професионално ориентирано събитие в България, посветено изцяло на художественото стъкло. То се провежда в периода септември-октомври, на всеки две години. Гости на събитието са чуждестранни автори и лектори, които запознават публиката с възможностите и постиженията в тази сфера на изобразителното изкуство.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Редактор: Чешки център
Контакт: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 100


вторник, 8 октомври 2019 г.

Отчаян доклад и зов за помощ от сдружение Балканка до министър Десислава Танева за престъпления по българските крайбрежни гори от страна на МОСВ и Басейнова Дирекция Плевен

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МЗХ, МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание следния отчаян доклад за поредното престъпление на БДДР - Плевен и РИОСВ Велико Търново.

 

Повод за доклада е бруталната сеч на крайбрежната растителност по бреговете на Янтра непосредствено под Велико Търново.

Маскирана е под формата на "почистване" на речното корито, за което "инвеститорите" взимат пари от държавата от една страна, а от друга страна парите от "усвояването" на дървесината и на изкопаната речна баластра се "усвояват" също от "инвеститорите", "безвъзмездно" за висшите държавни служители, кметове и областни управители, които са разрешили това престъпление, тоест "неволно" участват в играта!

 

И понеже министър Димов се занимава само как да ликвидира защитените територии и зони и нищо друго не Го интересува,

Единствената ни надежда сега е госпожа Танева, с която ни свързва дългогодишно приятелство - още от времето, когато през 2013г заедно променихме ЗРА за пъстървовия риболов.

 

Прикачили сме една снимка от "изчистения" участък на Янтра, за да видите за какво става дума. Ето и едно кратко видео:

https://www.youtube.com/watch?v=ZMSxqADZYWY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1VWzjbelEz5bOiD_o_O3ymAcOKPlsyEt_yR19Tz51pAzL3qUmDJA5fKMw

 

В разрешителното на БДДР е казано, да се чисти "приблизително 50%" от растителността, а то е изчистено приблизително не малко над 50% от ориентировъчно не по-малко от 200%, даже няма и толкова.

Крайбрежната заливаема ивица е превърната в разоран с багери и булдозери лунен пейзаж и дори една тревичка не е останала. Копана е и баластра.

А сечта на крайбрежна растителност е ЗАБРАНЕНА от Закона за Водите и от Плановете за Управление на Речните Басейни /ПУРБ/, поради следните причини:

 

1.       Тя укрепва бреговете и скатовете срещу ерозия с кореновата си система. Сега при голяма вода реката ще изкопае брега и ще го натрупа на най-лошото място - на някой завой, и реката ще излезе от коритото си.

2.      Тя има огромна роля за самопречистващата функция на реките и за баланса на подпочвените води.

3.     Тя забавя оттока. Когато реката се превърне в изгладен хлъзгав улей, да му мислят следващите населени места при следващата голяма вода!

4.      Предпазвайки бреговете, тя пречи и на вкопаването на реките. В конкретния сучай това означава, че тя щеше да пази и моста в непосредствена близост до сечта!

5.      Тя, сама по себе си и поради гореописаните причини, представлява няколко видове приоритетни за опазване местообитания в рамките на ЕС, а и защото предлага условия за оцеляване на множество други видове водни и други животни и птици, повечето от които също приоритетни за опазване в рамките на ЕС!

 

Ето защо показанната брутална сеч по Янтра с изричното упорито, арогантно съдействие на БДДР е престъпление, което е квалифицирано и в чл.278в на Наказателния Кодекс.

 

От друга страна, сме длъжни да покажем и един отличен пример как трябва да се чистят корита на реки:

https://www.youtube.com/watch?v=qnV-uxcaC6U&fbclid=IwAR11jZVtoWvORdYKEYzQS39M61oDhMJx0xGD8FzGVUJF_fqnJLdkC8f1sGE

 

Показаната река предизвика най-ужасното наводнение на София през 1983г. Тогава падна мост в коригиран участък на реката с подпорни стени и тя излезе от коритото и в София имаше жертви!

Обаче същите дървета, които ги виждате на видеото, ги имаше и тогава, както и при всяко следващо наводнение си ги има, и те не създават никакъв проблем.

Сега от коритото премахнаха боклуците и пет-шест паднали дървета и малко храсталаци във водното течение и Така Се Чисти Река!

Няма да кажем на БДДР коя е тя, да не изсече и нея. Въпреки че, от друга гледна точка, не би било никак зле и да се пробват, да видят какво значи Всенародна Любов, която ще имаме удоволствието да им организираме с природонаселението на собствената ни територия! Има и доста баластра, която БДДР също би могла да се пробва да "усвои"...

 

Уважаема госпожо Танева,

Вие сте единствената ни надежда сега. Обръщахме се към всички останали, обаче всеки се прави на ударен, защото има много пари за разделяне в тая Златна Кокошка - "чистенето" на речните корита. От това държавата няма полза, а се нанасят огромни вреди! И рискът от наводнения за следващите населени места Само Се Увеличава, както обяснихме по-горе, а вече има и доста подкопани мостове от републиканската пътна мрежа. Тепърва ще стават много повече, ако "чистенето" не се спре!

 

Накрая обръщаме внимание на всички относно срещата на 17 октомври в МОСВ.

За срещата настояваме да бъдат поканени всички директори на БД, заедно с "еколозите" на всяка дирекция. Настояваме да има представители и на ИАГ, и на МЗХ!

Искаме БДДР да ни гледа в очите всичките заедно и пак да ни заяви открито в очите, че дърветата по бреговете на реките Не Били крайбрежна растителност!

 

Също така настояваме да има мултимедия и връзка с интернет, за да Ви прожектираме това онова.

 

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

С непресъхващо уважение


Сдружение Балканка, гр.София

неделя, 6 октомври 2019 г.

Специален доклад на сдружение Балканка до всички БД и МОСВ и искане до БДЗБР


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание следния специален доклад за участието ни в една прекрасна и вдъхновяваща международна акция през последната седмица.

 

Преди доклада поднасяме поздравленията си за наградата "Катинар", която получихте от Програма Достъп до Информация за константата Ви практика да отказвате на граждани и НПО достъп. Ние също така Ви предложихме за наградата и за следващата година, имайки предвид факта, че БДДР скри становището си за допустимост за бъдещия в минало време ВЕЦ Ястребино.

И бяхме уредили ние да Ви връчим наградата, и няма да скрием разочарованието си, че не дойдохте да си я вземете. Нищо, догодина ще Ви я връчим на ръка в МОСВ.

 

Що се отнася до акцията, ние я организирахме заедно с Balkan River Defence и с Рафтинг Клуб "Рефлип". /Рефлип е обратното обръщане на лодката, след като се е обърнала на таван/

 

 

 

Първия ден е пристигането на Balkan River Defence.

 

Ето и следващите дни в снимки - можете да видите всички извършени прекрасни дела, за да не ги описвам с думи.

 

Ден Втори:

https://www.facebook.com/balkanriverdefence/photos/pcb.893770901005773/893768147672715/?type=3&theater

 

Ден Трети:

https://www.facebook.com/balkanriverdefence/photos/pcb.894412254274971/894409420941921/?type=3&theater

 

Ден Четвърти:

https://www.facebook.com/balkanriverdefence/photos/pcb.895237757525754/895224667527063/?type=3&theater

 

Ден Пети:

https://www.facebook.com/balkanriverdefence/photos/pcb.896018320781031/896003970782466/?type=3&theater

 

Ден Шести

https://www.facebook.com/balkanriverdefence/photos/pcb.896044400778423/896039140778949/?type=3&theater

 

Ден Седми:

https://www.facebook.com/balkanriverdefence/photos/pcb.896765104039686/896763937373136/?type=3&theater

 

Ето и репортаж от протеста на седмия ден:

https://news.bg/bulgaria/nestandarten-protest-v-kresnenskoto-defile-sreshtu-stroezha-na-am-struma.html?fbclid=IwAR1_3JBTYugtogu3V4JTlLKtdCTk8Mw6pEx-lHwbowg6TZuZ14aWU0O1BO4

 

Накрая ще отговорим само с две думи на пространното експозе на БДДР по повод идването на Дойче Велле ТВ:

 

1.       Стоим зад всяка дума от написаното в предишния доклад относно Дунав и Заплахата "БДДР". Ние намираме, че Вие не само не вършите Нищо за подобряване на състоянието на Реката и притоците, а точно обратното. В последната половин година направо бихте всички рекорди на предишните ръководства. А с двойното увеличение на лимитите на двата ВЕЦ-а и сечта на дървета по Янтра, ведно с последвалите теории на комисиите Ви,  поставихте Нов Световен Рекорд. Чудно, как ги пишете тия работи, след като знаете, че ще ги публикуваме, а и ще ги четат другите БД и МОСВ, както и целият свят?

2.      Естествено че DW ще поискат интервю от Вас! Само че досега отказахте на Скат информация за Ястребино и отказахте на други медии информация след изпускането на тинята от ВЕЦ Черепиш. По този начин нарушихте отново ЗВ. Дано да дадете сега интервю на DW, за да не се излагаме още повече пред Европата, че няма накъде вече.

3.      Кажете ни сега поне едно единствено нещо, което сте свършили, и което е довело до продобряване на състоянието на поне една едничка река, без ония работи, които ги свършиха ВВФ? Подчертаваме - което е довело до подобряване, поне едно и веднага ще Ви похвалим. Разбира се - фалшивите рибни проходи изобщо не се броят, както и ПСОВ на Елаците, защото работата стана по-зле, вместо да се подобри нещо.

 

Има и някои други много интересни новини във връзка с БДДР, но тях ще ги споделим своевременно, когато му дойде времето.

 

Искане:

Във връзка с гореописаното, предлагаме на БДЗБР отсега да направи постъпки пред Областния Управител на Благоевград, за да извършат заедно необходимите действия за включването на Кресненското Дефиле по Струма като Зона за Отдих и Водни Спортове в следващия ПУРБ на ЗБР. Мерки за зоната ще предложат нашите приятели от БКО и от Федерацията по Рафтинг. Прекратяване на замърсяването на Струма ще е една от тях и я искаме отсега.

 

Сега обмисляме такива зони и в ИБРБУ, а що се отнася до БДДР, смятаме да изчакаме малко по-добри времена и поне малко затопляне, след като спечелим безапелационно делата в съда, по които работим заедно напоследък.

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието!

 

С непресъхващо уважение


Сдружение Балканка, гр.София

Целеви доклад на сдружение Балканка до РИОСВ Велико Търново, до всички БД и Искане до МОСВ

В изпълнениеа програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание следния Целеви доклад за поредните ни съвместни постижения с всички Вас.

 

Повод за доклада са новите становища за допустимост на БДДР за ВЕЦ Леденик и ВЕЦ Сини вир, които, както винаги, са незаконни.

 

Преди самия доклад само уведомяваме БДДР, че проверихме ВЕЦ Милина и, както винаги, под водохващането не се изпускаше нито една капка вода под благосклонния взор на дирекцията, безвъзмездно за инвеститора, както вече сме уведомени от БДДР.

За случая можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0181-dam/2019-10-02

 

Ние намираме, че БДДР би могла да хваща много лесно конкретния престъпник, защото той никога не изпуска капка вода. Тоест водното количество винаги е НУЛА и това много лесно се доказва в съда, въпреки че всички БД не могат да измерват колко се изпуска, ако обаче се изпуска поне НЕЩО, а не НУЛА.

По този начин резултатът в съревнованието ни за ВЕЦ Милина вече е 5 : 0 /Пет на НУЛА/ за Балканка срещу БДДР, безвъзмездно - нали така?

 

И сега - към доклада:

 

Повод за него са следните становища на БДДР:

За ВЕЦ Леденик:

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/2019/09_2019/01-176_19092019.pdf

 

За ВЕЦ Сини вир

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/2019/09_2019/01-177_19092019.pdf

 

Сега, длъжни сме да информираме РИОСВ Велико Търново, че и двете становища на БДДР са издадени в тежко нарушение на ЗВ и на ПУРБ 2016-2021 на ДР.

 

Самата структура на становищата е в нарушение на Наредбата за ОВОС, тъй като само се изброяват мерките /непълно и не всички, като някои забрани са тълкувани грешно/, и накрая се заявява, че процесните две ИП били допустими, "при спазване на мерките  т.1.1.5", тоест от ПУРБ. Дали се спазват мерките или не, е трябвало да се прецени от самия директор на БДДР, а не Той да оставя други органи да проверяват, защото няма кой друг. Ето основанието за това:

чл.4а, ал.2 от Наредбата за ОВОС:

(2) Директорът на съответната басейнова дирекция в срок до 7 дни от получаване на искането по ал. 1 изпраща становището си до съответния компетентен орган, което съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плана за управление на речния басейн, като при заключение за недопустимост се посочват конкретните мерки с ограничения и забрани;

 

Следователно БДДР трябва да декларира в становищата си следното:

А. Процесното ИП е допустимо спрямо мерките в ПУРБ.     

или:

Б. Процесното ИП е недопустимо спрямо мерките в ПУРБ.

 

... а не да декларира без да провери, че всяко ИП, без изключения, е допустимо при спазване на мерките от ПУРБ.

 

Иначе, въобще няма да коментираме фразеологичните мъки на фразеолозите от БДДР в тия становища сега, защото ще ги коментираме някой ден пред съда.

Обаче ще подчертаем отново - освен процедурното нарушение, и двете становища на БДДР за двата ВЕЦ-а съдържат тежки нарушения на ЗВ и на ПУРБ, а има и пропуснати мерки! Няма да разкриваме какви са тези нарушения сега, а когато му дойде времето и пред когото трябва.

 

Засега ще коментираме само становището на МОСВ, че изискването за ненадвишаване на 30% от средногодишния оттток за водовземане за ВЕЦ в ЗЗ Янтра вече е в сила само за ИП в процес на одобряване по времето на влизането в сила на заповедта.

Формално в момента наистина е така, обаче МОСВ явно са забравили, че по времето на влизането в сила на заповедта, в тогавашните ПУРБ 2010-2015 имаше същото изискване За всички водни тела в защитени зони по директивата за местообитанията! Затова в заповедта са включени И тези ИП, които са били в процес на одобряване!

Ето защо сега Настояваме за незабавно изменение на заповедта за обявяването на ЗЗ Янтра и за въвеждане на забраната за отнемане на повече от 30% от средномногогодишното водно количество при водовземане за ВЕЦ в ЗЗ Янтра завинаги!

 

Най-важното:

Предвид пропуските и нарушенията в становищата на БДДР, както в конкретните два случая с процесните два ВЕЦ-а, така и във всички останали случаи, представяме на Вашето внимание до какво водят тези становища.

 

Засега, и пак поради същите пропуски, БДДР и РИОСВ Монтана загубиха дело в Административния Съд във Враца срещу ИП за кариера в площ Езерото.   Мерките в ПУРБ отхвърляха въпросното ИП, а БДДР го беше обявила за допустимо, ако било спазвало мерките.

 

Още по-интересно развитие има по случая с ИП за кариера в концесионна площ Диаклас над Белоградчик. Там дори не се е стигнало все още до становище на БДДР, но когато го издадат в същия стил като за площ Езерото, целият свят ще умре от смях.

Ето линк към протокол от заседание на ВАС, за да видите за какво става дума и да прецените шансовете на процесното ИП Диаклас:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/65bd332cfc6998b2c2258464002f9a31?OpenDocument

 

Същото развитие предстои във ВАС и за площ Езерото, само че вече на фаза обжалване на решение по ОВОС/ОСВ на РИОСВ Монтана.

 

Ето защо Посланието ни към РИОСВ Велико Търново относно двата ВЕЦ-а е следното:

И двете становища на БДДР за ВЕЦ Леденик и ВЕЦ Сини вир съдържат тежки, брутални нарушения на ЗВ и на ПУРБ. Не вярвайте на тия становища, ами си проверете нещата и прекратете процедурите навреме, защото иначе ще загубите делата в съда, които ще имаме удоволствието да заведем.

 

Надяваме се сега всички Вие, включително РИОСВ и останалите БД, да осъзнаете до какво водят действията на БДДР във всички подобни случаи, както беше и в случая с язовир Ястребино, например също така.

Според нас така инвеститорите биват излъгани /безвъзмездно, разбира се/, че техните ИП са допустими. И се почват огромни разходи на пари и време, включително и за доклади по ОВОС/ОСВ, за съдебни разноски, страшни усилия и на местните хора,  и най-накрая се оказва, че в ПУРБ и/или ЗВ било имало мерки, които забраняват дадената дейност?

Така БДДР нанася непоправими вреди на бизнеса, лъжейки инвеститорите, вместо още в самото начало да им каже, че тяхното ИП нарушава закона и ПУРБ още по-безвъзмездно.

Намираме, че директорът на БДДР, който е идеолог на този начин на писане на становища, трябва да понесе последствия и да бъде уволнен на мига!

Допълнителни основания ни дава и сечта по бреговете на Янтра, за която също ще осъдим БДДР и РИОСВ Велико Търново и ще ги дадем на прокуратурата за престъпление по 278в от НК, да не говорим например за ВЕЦ Бебреш, където пък инвеститорът НИКОГА Няма да го изплати, защото няма вода, както щеше да стане и на Ястребино.

 

Тоест, понякога инвеститорите дори са излъгани от проектантите, че ще спечелят нещо, и ролята на всяка БД би трябвало да е: да ги предупреждава да не си харчат парите напразно! Друг такъв пример безусловно е ВЕЦ Пчелина на територията на БДЗБР, да не говорим, че голяма част от другите малки ВЕЦ-ове във всички РБУ също няма да се изплатят никога заради липсата на вода!

 

 

Като прекрасен пример за точно обратния начин на действие на други БД напоследък, Ви даваме за пример сега следното становище на БДЗБР:

https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9F-01-212-1.pdf

 

Поздравяваме БДЗБР за това становище и пак поздравяваме БДИБР за последните им становища против сечите на крайбрежна растителност!

 

Накрая на този доклад настояваме БДДР в никакъв случай да не ходи на проверка на ВЕЦ Милина, защото няма какво да си губят времето, понеже имат по-важни дела по нарушаването на ЗВ и на ПУРБ!

От друга страна, след дъждовете напоследък, може би е добре да отидат и да Не Го Хванат, както винаги безвъзмездно.

 

Като имаме време, ще Ви напишем и много интересен доклад за сечта по бреговете на Янтра, която вече няма къде да избяга.

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

С непресъхващо уважение


Сдружение Балканка, гр.София

четвъртък, 3 октомври 2019 г.

0181 - ВЕЦ Милина - 2019-10-02Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0181 - ВЕЦ Милина - 2019-10-02

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.събота, 21 септември 2019 г.

Кратък Целеви Сигнал на сдружение Балканка до БДИБР и специално до Ивелина Василева.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание следния сигнал относно поредното беззаконие по река Въча.

 

Някой от любимите Ви горди, национално отговорни инвеститори е преградил реката с незаконен каменно-насипен бент в Защитена зона Река Въча-Тракия под зоркия взор на БДИБР. Можете да се убедите в това от следното видео:

https://www.facebook.com/951318001567265/videos/504008556811148/

 

Координатите на новия бент са:

42.073829, 24.500344 

 

Мястото е където зауства Устинско дере в р. Въча. Стига се от с. Устина при Вила Устина, покрай селскостопанския двор на селото
и право на надолу по Устинско дере към р. Въча

 

Просто не можем да не го коментираме това нещо!

То се дължи на абсолютното беззаконие, което въведе доктор Димов в МОСВ, всички БД и РИОСВ, откакто имахме нещастната участ да стане министър.

Абсолютно всеки "инвеститор" си прави каквото си иска абсолютно навсякъде!

 

Едновременно с това, например, БДДР се продължава целенасочено да се подиграва буквално със законите и собствените си ПУРБ и ПУРН, извивайки и усуквайки значението на думите в българския език до абсурдни нива, подиграва се и с нашите усилия, сякаш нарочно и за удоволствие.

 

БДЗБР от своя страна, като отиде най-после на проверка по Дивлянска и установи сечта на елши, тоест на приоритетно местообитание в ЗЗ Земен, информира Областния управител на Перник, че сякаш и там всичко било наред!

И понеже най-безгрижно се отнасяте към непрекъснато показваните от нас и от други риболовни сдружения проблеми, Ви информирам официално, че както я карате, някой ден в язовир Пчелина хората, които все още се къпят в него, ще започнат да се самоепилират автоматично!  А там се мотаят и деца около язовира, ако не Ви е известно...

 

Що се отнася до конкретния проблем с тоя нов незаконен бент, той се поражда от чувството на абсолютна безнаказаност у "инвеститорите", което всички Вие безогледно поощрявате непрекъснато!

Тоест, вината не е толкова и само на БДИБР, защото Рибата Се Е Вмирисала Откъм Главата и вече смърди, та се не трае!

 

Ето защо се обръщаме към г-жа Ивелина Василева със следната молба:

 

Уважаема госпожо Василева,

Както знаете, нашите отношения през годините са имали своите приливи и отливи и вече разбираме какво сме загубили /въпреки че винаги сме защитавали справедливи каузи с променлив успех/, ОБАЧЕ това, което се случва в структурите на МОСВ напоследък, Не Може Да Продължава Повече!

 

Сменете Го тоя министър най-после, иначе ще вложим целия си авторитет в риболовните среди и ще направим на нищо остътъците от авторитет на подкрепящите Го партии! Такова тежко недоразумение никога досега не е киснало начело на МОСВ!

На всичко отгоре, в целите, за които беше назначен и беше поел "ангажименти", Тоя не постигна нищо повече от едно Голямо Нищо, защото е абсурдно некомпетентен. Вследствие на това, рейтингът на структурите на МОСВ е минус 20 по десетобалната система и абсолютно не ни е ясно какъв стимул имат свестните служители за да вършат каквото и да било! Има се предвид тези свестни служители, които Той все още не е уволнил, защото бая народ даде фира, а останалите вече не смеят да гъкнат.

Е, най-стария стимул сигурно го имат началниците, то си личи по действията, особено на БДДР!

 

Надяваме се по тоя доклад БДИБР да отиде и да хване престъпника!

 

Този доклад е извънреден, поради извънредни обстоятелства.

Предстои много интересен доклад за проверката на БДЗБР по Дивлянска, включително и сигнал пак до прокуратурата за съучастие на БДЗБР и РИОСВ Перник в престъпление по 278в от НК, за Розов Кладенец, за  лингвистичните мъки на БДДР и т.н. Ще Ви бъде представен в следващите дни.

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

С попресъхнало уважение,

Сдружение Балканка, гр.София

петък, 6 септември 2019 г.

0248 - ВЕЦ Роса - 2019-28-08Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0248 - ВЕЦ Роса - 2019-28-08

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ