Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 21 септември 2021 г.

0211 - ВЕЦ Петрохан - 2021-09-17Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0211 - ВЕЦ Петрохан - 2021-09-17

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0202 - ВЕЦ Лопушна - 2021-09-17Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0202 - ВЕЦ Лопушна - 2021-09-17

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.Специален сигнал на сдружение Балканка до президента на републиката и малко до органите на МОСВ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с блата и баражи, включително в Натура 2000 зоните и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Моля, администрацията на иначе уважавания от на президент да приеме настоящия целеви доклад!

В него ще стане дума за "законността" на малката хидроенергетика, на която явно Той е голям Поклонник и ние знаем защо. Оттук натам ще Му пращаме всеки такъв доклад и на Него, за да разбере какво защитава.

 

 

И така,

1. Доклад за ВЕЦ-Роса на Леви Искър над Мала Църква на територията на прословутата БДДР:

На 19.09.2021 процесният ВЕЦ Роса не пускаше нито капка вода в реката. Същата беше суха като барут, което е много полезно за "Екологията" на района, защото, освен че в самата река няма как да има живот, останалите диви животни също няма откъде да пият вода.

За описаното можете да се убедите от снимкте, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0248-dam/2021-09-19

 

2. Доклад за проверка от 17.09.2021 на територията на БДДР:

 

- Каскада Петрохан, деривационен канал Сребърна - Гински:

Водохващане Боище на Нишава не взимаше капка вода, просто защото правят някакъв ремонт на изравнителя Петрохан. Останалите дсетина водохващания при хипер маловодие изпускаха по пет капки вода на час, а някои не изпускаха Нищичко,  както обикновено.

Реката под ВЕЦ Бързия обаче е напълно пресъхнала, както обикновено

И

под ВЕЦ-а някой е разорал бреговете брутално, в нарушение на чл.143 от ЗВ

И

е изсекъл цялата крайбрежна растителност по левия бряг, въпреки забраната в ПУРБ на ДР.

За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0211-dam/2021-09-17

 

- ВЕЦ Лопушна на Дългоделска Огоста:

При посещението ВЕЦ-ът не отнема вода.

Каналът продължава да не е обезопасен, за да не се давят дивите животни в него. В този канал някой ден ще се удавят деца, както на ВЕЦ-а при Мездра, но това не трябва да тревожи БДДР.

По-лошото е, че реката над водохващането е задръстена с тиня и храсталаци, а  под водохващането е задръстена дървета и храсталаци в нарушение на Закона за Водите.

За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0202-dam/2021-09-17

 

Накрая на този доклад Настояваме БДДР в никакъв случай да не извършва проверки, които да докажат, че всичко е наред, както винаги...

Освен ако не намерят малко свободно време в иначе натовареното си ежедневие,

За да могат да докажат, че всичко е наред, не би било зле да предупредят инвеститорите предварително за проверката, иначе няма смисъл от усилията им за опазване на реките у нас.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието  на всички.

 

Моля, от приемната на президента да ни изпратите входящ номер.

От МОСВ нищо не щем!

 

Сдружение Балканка, гр.София

0248 - ВЕЦ Роса - 2021-09-19Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0248 - ВЕЦ Роса - 2021-09-19

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.понеделник, 13 септември 2021 г.

Медиен мониторинг

13 септември 2021Екосдружение иска да остане забраната за строителство при | Банкеръ
Предложената промяна в Закона за водите премахва забраната за строителство на нови ВЕЦ в защитени зони от "Натура 2000" и защитени територии, ...„Турция е сред първите 10 държави по капацитет за производство на електроенергия ...
Президентът Ердоган посочи, че в Турция има 735 ВЕЦ и тяхната общата инсталирана мощност в електроенергийната система на страната е 31 436 МВт., ...WWF призова правителството да оттегли закона за водите - DUNAVMOST.com
Малките ВЕЦ по нашите реки имат незначителен принос в енергийния микс – под 1% от общите инсталирани мощности в България. За сметка на това ...Предложени промени в Закона за водите премахват забраната за строителство на ...
... предложени промени в нормативната уредба, които вдигат забраната за строителство на нови водноелектрически централи /ВЕЦ/ в национална.четвъртък, 9 септември 2021 г.

0257 - ВЕЦ Света Петка - 2021-08-17Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0257 - ВЕЦ Света Петка - 2021-08-17

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.вторник, 7 септември 2021 г.

Медиен мониторинг


6 сеп 2021WWF иска МОСВ да не разрешава строителството на ВЕЦ в защитени зони - News.bg
Малките ВЕЦ по нашите реки имат незначителен принос в енергийния микс - под 1% от общите инсталирани мощности в България. За сметка на това създават редица ...Право на отговор: Неверни са твърденията на КЕВР за ВЕЦ "Сини вир" и ВЕЦ "Леденик ...
е цитирано становище на КЕВР за мини ВЕЦ "Сини вир" - мощност 280 KW, и микро- ВЕЦ "Леденик" мощност 75 KW, a именно: "Инвестициите, направени от "Райтьр" ...СПЕЕ подкрепя внесени закодателни промени от Асен Личев във водния сектор - БНР
Според представители на риболовното Сдружение "Балканка" с предложените промени се узаконяват незаконно изградени ВЕЦ-ове и се разрешава изграждане на водни ...
Екологични ли са хидроцентралите: Проф. д-р инж. Димитър Кисляков пред Dir.bg ...
ВЕЦ и ПАВЕЦ играят особена роля в националната електроенергийна система поради своите специфични възможности - производство на върхова енергия.ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ