Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 ноември 2019 г.

Специален доклад на сдружение Балканка гр.София относно строителството на магистрала Хемус.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на магистрали и т.н., отравянето на реки и язовири, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, да приемете настоящия доклад от посещение на сдружение Балканка и проверка на строежа на магистрала Хемус в района на Боаза при Български извор. Проверката беше извършена след няколко молби и сигнала от местни хора, които, учудващо, настояват да пращат сигнали на нас, а не на компетентните органи - в случая РИОСВ Плевен и БДДР, но това важи и за всички останали РИОСВ и БД в страната.

 

Докладът изпращаме до министър председателя, до министрите на РРБ и ОСВ, до АПИ, ДНСК, всички БД в страната /с фокус най-вече върху БДДР, но и до другите БД, при които се строят магистрали/, както и до КИИП, с надежда да предприемете необходимите мерки, след като се запознаете с доклада.

Само една от причините е, че с речна баластра Не Може Да Се Насипват Магистрали!

Останалите причини ще изясним по-натам в изложението.

 

Информираме Ви също така, че, предвид констатираните обстоятелства, сме информирали Районна Прокуратура Тетевен, МВР, а предстои да изпратим и прес съобщение до всички медии в страната.

 

И така - към самия доклад.

На 14.11.2019г. около 10:00 часа, при проверка на строежа на АМ Хемус, от моста над река Вит при Боаза установихме, че цялото корито на река Вит в близост до строежа на новата магистрала Хемус представлява лунен пейзаж, разоран от тежка строителна механизация и транспортна техника. Поне три багера копаеха речна баластра от терасата на река Вид над моста, по посока на Тетевен.

Един багер под моста в посока Торос лениво копаеше разкривка в алувиалните отложения на речната тераса, за да се открие баластрата. Ето, моля, да се запознаете със следното видео, за да видите:

https://www.youtube.com/watch?v=NfZ8rkHeYSM&feature=youtu.be

 

В началото видеото показва багера след моста, а в края се виждат един от багерите и камионите над моста.

 

В следващото видео ще видите транспортираната речна баластра в посока на строежа на магистралата:

https://www.youtube.com/watch?v=nvgTuO14pks&feature=youtu.be

 

Прикачили сме и снимка на един от камионите, на които ясно се вижда фирмата, собственик на камиона.

 

След показаните констатации се обадихме на зеления телефон на БДДР и РИОСВ Плевен, като описахме ситуацията.

 

И от двете институции бяха така любезни да изпратят техни служители, които да осъществят контрол.

 

Неизвестно защо, обаче, около двайсет минути след подаване на сигнала до БДДР и РИОСВ Плевен, се появиха някакви хора с един джип, които се представиха за охрана на строежа, А Цялата Механизация започна да се изнася от речната тераса позорно, кой накъдето види. Ето едно видео за да се убедите:

https://www.youtube.com/watch?v=Fg6AQHyv7ic&feature=youtu.be

 

Даже един камион гордо върна баластрата, която току що му бяха натоварили, призовавайки на помощ остатъците от достойнството си.

Извиняваме се, че не снимахме и самия процес, а само изтеглянето на техниката от бойното поле, но не ни стигна времето, защото докато поддготвяхме дрона, някой свири отбой на строителите и те достойно се изнесоха към магистралата си, първоначално малко наляво надясно, но после целенасочено.

И това нещо не могат да го хванат от Басейновата и от РИОСВ, а?

 

Ето и още едно видео, което показва как последният позакъснял булдозер се изнася с мръсна газ от терасата на реката, изчезва и се анихилира:

https://www.youtube.com/watch?v=VnmAHbPdBUY&feature=youtu.be

 

Коментирахме с охраната също така, че не се забелязват необходимите атрибути за обозначаване на строеж - например информационно табло, а и те любезно, но твърдо отказаха да дойдат с нас да снимаме заедно евентуалните нарушения.

 

След като техниката се изнесе, направихме още едно видео от същото място, с което можете да се запознаете от ТУК:

https://www.youtube.com/watch?v=hSB86pniUPk&feature=youtu.be

 

Мястото едно време представляваше приоритетно местообитание 91Е0* от мрежата Натура 2000, в рамките на ЗЗ Български извор, но и това е малък проблем.

 

Към 12:00 часа ние изпратихме сигнал и на тел.112, като описахме ситуацията.

Стана така, че към 12:30 часа дойдоха от РИОСВ Плевен и от БДДР, както и от МВР Български извор, само за да видят, че вече няма никой в реката. Констатираха нарушенията, но извършителят остана неизвестен за тях.

 

По настояване на МВР събственоръчно описахме видяното от нас, докато се копаеше.

Впоследствие, с малко усилия убедихме РИОСВ Плевен и БДДР да дойдат с нас до с.Торос. Между моста над Вит при Боаза и бента на Боаза за ВЕЦ Ракита, установихме отново пълно изсичане на местообитание 91Е0*, приоритетно за опазване в рамките на ЕС, както и разораване на речното легло. Ето видео, за да се убедите:

https://www.youtube.com/watch?v=tzFLIz5B-eY&feature=youtu.be

 

Също така, на това място коритото на реката е засипано с тънък слой подравнен инертен материал, неизвестно защо.

По-надолу, при бента на Боаза за ВЕЦ Ракита, заедно със служителите на БДДР и РИОСВ установихме, че в реката под бента се изпускат не повече от 30 л/сек, но това е най-дребното нарушение за деня. Ето Ви видео:

https://www.youtube.com/watch?v=DZH2KOv5sAE&feature=youtu.be

 

Моля да забележите, че и тук имаше малко сеч на върби при сливането на Калника и Вит. Описаните дотук видения могат да бъдат потвърдени и от служителите на БДДР и РИОСВ, без тежката механизация, разбира се, понеже тя се изнесе с неподозирана скорост и синхронизирана съвършена организация, с което учуди и нас.

 

По-надолу по течението, над село Торос, ние вече сами установихме още сечи и копане на речното легло, обаче извършителите вече се бяха изнесли. Ето Ви видео:

https://www.youtube.com/watch?v=y_AlzZklUOs&feature=youtu.be

 

Накрая на проверката ни се върнахме при моста на Боаза - на разклона за Тетевен. Там установихме незаконен риболов в река Вит посредством мрежени уреди, но не сме сигурни дали това нарушение се извършваше от строители на магистралата или от някой друг, въпреки че двама носеха нещо като униформи. Ето Ви видео и за този проблем:

https://www.youtube.com/watch?v=RaNv4d6QGOY&feature=youtu.be

 

 

И така - Нарушенията накратко:

1. С речна баластра не могат да се изграждат насипи за магистрали! И това става при осъществяван "зверски" контрол от Консултант и Проектант, както и от Инвеститор, и ДНСК, нали така?

2. За да се копае по показания начин инертен материал е необходима концесия и заплащане на съответните такси, Само при положение че са преминали съответните процедури по ЗООС, ЗБР, ЗВ, промяна на предназначението на земята и т.н. и т.н.  Ние засега не знаем дали има такава концесия,  но доколкото знаем, подземните богатства, включително инертните материали, са изключителна държавна собственост, нали така? Тоест, това засега е потенциално нарушение, което сме помолили прокуратурата да провери, доколкото вероятно има защо гордите строители на магистрали у нас да бягат като попарени, за да не ги хванат.

3. За да се извършват показаните дейности е необходимо Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, издадено от БДДР! Въпреки изричното ни настояване при подаването на сигнала, служителите на БДДР не донесоха такова разрешително, тоест по никакъв начин нямаше как да се провери дали се спазват условията на разрешителното, ако евентуално то би съществувало. Във всеки случай - в регистъра на разрешителните за ползване на ПВО на БДДР не се откриват следи от разрешителното.

4. Извършва се брутално нарушение на условията в Решението на министъра на ОСВ, с което са одобрени докладите по ОВОС/ОСВ за АМ Хемус, налично в регистъра на МОСВ на тези процедури. Засега няма да изброяваме нарушенията, за да не утежняваме изложението.

5. Извършва се брутално нарушение на мерките от ПУРБ 2016-2021 на ДР, които също няма да изброяваме засега напълно. Само ще отбележим, че сечта на крайбрежна растителност е забранена от ПУРБ, че има забрана за копане на баластра по бреговете на по-малко от 50 метра от речните корита и забрана за гола сеч на по-малко от 500 метра от повърхностните водни обекти, какъвто несъмнено е река Вит.

6. Друг интересен въпрос, ако няма концесия, е - дали инвеститорът не заплаща за баластрата от реката като за насип от съответните фракции трошен камък?

7. Извършва се и брутално нарушение на Закона за водите пред очите на БДДР и се извършва брутално нарушение на ЗБР и ЗООС пред очите на РИОСВ Плевен!

 

По повод точка 7. уточняваме, че в края на миналата седмица изпратихме сигнал до БДДР и ни беше отговорено, че са отишли на проверка и са видяли нарушенията, Обаче и Тогава Пак Нямало Извършител, което отдавна не учудва никого, най-малко нас!

 

Най-интересното стана накрая, разбира се. Докато снимахме бракониерския набег в реката, се появи нова патрулна кола на МВР и се опита да ни глоби за неправилно спиране покрай пътя?  След приятелски разговор с полицаите, които са наши братя рибарчета, те откриха известна необоснованост на вижданията си относно прилагането на ЗДП и правилника към него, и ни се размина глобата, въпреки че ние настояхме да ни глобят, ако открият защо.

ОБАЧЕ, те също така неуверено споделиха, че са дошли за нас по сигнал, че някакъв съмнителен джип обикалял района?  Тоест, на всичките показани нарушения, за държавните органи единствените съмнителни в цялата работа, Се Оказахме Ние ли, а? Браво на всички Вас!   

Не че ние не сме си едни съмнителни типове, де, поне от гледна точка на държавните органи.

 

 

ИСКАНЕ:

Уважаеми дами и господа,

 Така Не Се Строят Магистрали в 21-ви век, не и в страна член на ЕС!

Абе въобще - някой контролира ли какво става там, а?

Как така ние отиваме само веднъж и хващаме нарушенията, а "компетентните" органи не ги хващат след предходен сигнал, при положение че там се копае от седмици? Или пък - къде например са от АПИ и ДНСК?

Настояваме всяко от ведомствата, получатели на сигнала, в рамките на неговата компетентност да извърши проверка как се строи тая магистрала и да вземе необходимите мерки. Ако не друго, то поне помолете строителите да ограничат бракониерските набези на служителите си по река Вит, любезно, за да не нараните чувствата им, още повече че няма гаранции, че сниманите от нас бракониери са служители на строителите, засега.

 

Що се отнася до нас, от тук нататък Ви обещаваме огромен медиен интерес, както и най-редовни проверки от наша страна занапред, така че молим също така в приятелски разговор със строителите да ги помолите да спрат нарушенията, докато е време, имайки предвид, че имаме вече контакти с местните хора, които ще ни сигнализират, когато копането и сечта пак започнат.

 

Специално за КИИП обръщаме внимание, че показаното се извършва под стриктния "авторски" контрол на членове с пълна проектанска правоспособност и може би Магистрала Се Засипва С Речна Баластра!!! Няма да е никак зле да видят кои точно са проектантите и за какво са им дали правоспособност, а?

 

Накрая, моля от приемната на министър председателя, от МОСВ, МРРБ, АПИ, ДНСК, БДДР, РИОСВ Плевен и КИИП да ни изпратите входящи номера на този сигнал!

 

Готови сме също така на съвместна среща с ведомствата към МРРБ, със самото МРРБ и с КИИП, да видим така ли ще продължава да се  строи тая магистрала, защото тепърва предстоят пресичания на още безброй реки! И после да не се чудите защо ни се бръчкат магистралите...

Няма да се строи така, обещаваме Ви! После да не се оплаквате, че не сте предупредени.

 

Накрая колебливо ще посочим на МОСВ, че показаното място над моста при Боаза е известно като Губилището на Вит, от което се захранва извор Глава Панега, тоест и река Златна Панега.

Не е невъзможно след показаните дейности подземните карстови каверни нещо да се запушат и да пресушите цяла друга река, уважаеми. Молим да се посъвземете малко и да оправдаете съществуванието си на белия свят!

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

С все по-непресъхващо уважение

Сдружение Балканка, гр.София

вторник, 12 ноември 2019 г.

Новини за ВЕЦ
16 хектара, 200 000 т боклук: Проблемите пред ВЕЦ "Джердап"
Съвсем близко до България, по поречието на Дунава се намира ВЕЦ "Джердап", най-голямата водноелектрическа централа на реката.
Тръмп обсъди с представители на Египет, Судан и Етиопия спорен ВЕЦ на река Нил
Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е провел разговори с външните министри на Египет, Етиопия и Судан относно пораждащата ...
ВЕЦ-ът на язовир Студена "пие" водата на перничани?
„В периода юни – декември 2018 година язовир Студена незнайно защо е източен с 1/3… Промишленото водоснабдяване през януари и ...

четвъртък, 7 ноември 2019 г.

0248 - ВЕЦ Роса - 2019-08-28Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0248 - ВЕЦ Роса - 2019-08-28

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.сряда, 23 октомври 2019 г.

Кратък целеви доклад на сдружение Балканка относно спасяването на река Струма и Кресненското дефиле.

В изпълнениеа програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МЗХ, МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък и т.н., отравянето на реки и язовири, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание следния кратък доклад.

 

В началото моля, да изгледате следния кратък филм, с който се надяваме да докоснем Вашите сърца, белким се поразтуптят малко:

https://vimeo.com/367594757?fbclid=IwAR3lIo4JM-yQSyTd6HWNXOQ6I7C875v4R_3jT4sOd7CfWsyRTrv2fUhdyT4

 

Ако изгледате филма, ще разберете защо Каузата Ви за ликвидиране на българските реки и на най-ценните местообитания в страната Е Загубена и нямате никакъв шанс. Причината е, че бъдещето е на младите и свободни хора от филма, а не на Вас!

 

Що се отнася до Струма, няма да коментираме днешните изявления на представител на РИОСВ Перник на протеста, с които можете да се запознаете от ТУК:

https://dariknews.bg/regioni/sofiia/protest-zaradi-zamyrsiavaneto-na-r.-struma-i-iazovir-pchelina-2193144?utm_source=darik&utm_medium=facebook&utm_campaign=shareBlock&fbclid=IwAR3tz2XnbAOG8szJWp8_7fLU0WZf-SIVDjZ6JVGuFJQ55Zjop-NUEMCTwNY

 

Само Ви предизикваме да публикувате най-после Вашите резултати от химическия анализ на водата от язовир Пчелина, а не да повтаряте като развален грамофон "температурата, кислорода, презарибяването" и другите Ваши спасителни сламки. Ние считаме, че като криете Вашите резултати, Вие губите доверие още повече, но това Няма Начин Да Продължава Вечно.

 

Не се ли научихте, бре? Фалшивите Ви ОВОС/ОСВ, криенето на резултати, незаконните Ви решения в нарушение на наши закони, на директиви на ЕС и т.н. и т.н Не Ви Водят до нищо добро! Така например:

 

Като направихте безброй нарушения за "Националния обект" ВЕЦ

Илийна, да не би това престъпление да се строи, А?

НЯМА да се строи!

 

Като се въртяхте и усуквахте за нови писти в Пирин, да не би това престъпление да се строи, А?

НЯМА да се строи!

 

Като одобрихте фалшивите доклади за язовир Яденица, да не би тая измама да се строи, А?

НЯМА да се строи!

 

Като одобрихте хипер фалшивите ОВОС/ОСВ на магистралата в Кресненското Дефиле, да не би това престъпление да се строи, А? НЯМА да се строи през дефилето и това си е!

https://www.svobodnaevropa.bg/a/30232272.html?fbclid=IwAR1OweQ2xZ6exb9pvvcdXIaqRLE7esuVeWSTzld_TIR-Cyv6x65nLgPGkzA

 

Тоя списък може да го продължим до безкрай, например с Трън, Попинци, Ъглен, Езерото, Диаклас, ВЕЦ Говедарци и т.н. и т.н., но ще спрем дотук!

 

За да осмислите смисъла от самите себе си и шансовете Ви нещата вечно да продължават по същия начин, изгледайте пак филма, за да разберете, че срещу Вас се изправя противодействие с характер на непреодолима сила. Съветваме Ви да осъзнаете факта, че вече сме в 21-ви век и да влезете в правия път, въпреки че вече е късно.  Е, ще построите още два-три ВЕЦ-а, ще поизсечете още малко крайбрежни гори, още малко баластра и подкопани мостове и подпорни стени, и после - Край!

 

Ето защо, на основата на гореизложеното и като израз на промяната във Вашата политика, настояваме да публикувате резултатите от изследването на водата в язовир Пчелина, а така също и да направите мониторинг на екологичното състояние на цялата река Струма и на Драговищица. Засега не можем да разкрием докрай причината, но тия неща ще Ви трябват в най-скоро време, когато вече няма да имате време.

 

И стига вече с тоя кислород на ВЕЦ Пчелина! По-голяма глупост от тая НЯМА! То водата пълна с отрови, Вие кислород ще ми пускате, не че сте го пуснали, де! Ето Ви източника, да се посмеете малко:

http://pk.riosv-pernik.com/

 

И още нещо накрая - престанете да заблуждавате цялата държава, че има какъвто и да било начин магистрала Струма да мине през дефилето! Няма начин и Тя Няма Да Мине Оттам! Същото важи и за всичките Ви големи "проекти", описани по-горе.

Най-приятелски Ви съветваме за магистралата да се обърнете пак към варианта с тунела, като в скоро време ще Ви представим още интересни новини по темата.

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

С все по-непресъхващо уважение


Сдружение Балканка, гр.София

неделя, 20 октомври 2019 г.

Целеви доклад на сдружение Балканка за предстоящи съвместни действия на сдружението с МОСВ на Република Гърция и с нашето МОСВ.

В Взпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МЗХ, МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък и т.н., отравянето на реки и язовири, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание следния целеви доклад, като уточнявам, че го изпращаме и на община Кюстендил, в първа точка от самия доклад става ясно защо! Искрено се надяваме този доклад да достигне и до Премиера, предвид възможните трансгранични последици от показаното в него.

 

На първо място в доклада Моля, от БДЗБР да видят какво тече и се пени в преливника на язовир Пчелина:

https://www.facebook.com/CROO.Pernik/photos/pcb.952714235103136/952713878436505/?type=3&theater

 

Ситуацията с язовир Пчелина вече излиза напълно извън контрол, а показаното е причината за измирането на рибата в Струма, което стана още преди да пуснат пак ВЕЦ-а, който нямаме абсолютно никаква идея защо не сте го спряли най-после. Разбира се - когато пуснаха пак ВЕЦ-а, ситуацията по Струма взе да изглежда така, ако сте забравили:

https://www.facebook.com/CROO.Pernik/photos/pcb.941071069600786/941071009600792/?type=3&theater

 

Отровите отиват към Кюстендилското поле, а там в терасата на Струма има и източници ва води за питейно битови цели и за напояване, ако не знаете. Ето Ви картата да ги видите:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/DRINKING_MAP_Garbino.pdf

 

Разбира се, на картата са показани и бъдещите концесиони площи Гърбино и Злогош, поради което сме Ви я изпращали  преди.

 

От друга страна, на срещата в МОСВ за сечта на крайбрежни гори под Вашия благосклонен взор с цел да изкарат "инвеститорите" още малко пари на наш гръб, стана ясно, че в БДЗБР не знаят какво тече по Струма към Гърция и техния НП Керкини. Ето сега какво се пени и се разпенва на един бент при Сандански.

https://www.facebook.com/StoianStratiev/videos/pcb.2443440182407213/10213512849610414/?type=3&theater

 

Това, което се вижда да отплува към Гърция, Не Са водоплаващи птици, а купчини пяна, вероятно причинена от "цъфтеж на водорасли" или "липса на кислород", или "презарибяване, температура на водаата, естествени процеси, или изхвърляне на умряла риба..." и прочее умозрителни заключения на БДЗБР, освен единственото възможно и ясно като бял ден!

 

Ето защо тук му е мястото да Ви уведомим, че в момента подготвяме материалите за следваща Жалба до ГД Околна Среда на ЕК, която ще подготвим и във вид на Нотификация до Република Гърция, пък Вие си правете сметките по-натам дали така ще я карате най-безгрижно под "мъдрото" ръководство на доктор Димов.

 

На второ място в доклада Ви уведомяваме, че по река Тополница в района на БДИБР, под с. Чавдар, тоест при най-примамливия образ на минното дело у нас, също тече отровна вода, което не е изненада за никого, освен, може би, за самата БДИБР, което също не би било никаква изненада...

 

Ето какво тече в самата река в петък, 18.10.2019, приятно гледане:

https://www.youtube.com/watch?v=nrGyvkJm37o&feature=youtu.be

 

Мястото е с координати - 42.660027,24.099655

 

Сега, може би не Ви е известно, че река Тополница отива в едноименния язовир, от който се напоява голяма част от плодородното ни Тракийско поле.

И ето сега малко за състоянието на самия язовир Тополница, както и с какви води се напоява Тракийското поле, с благодарности към Минно Геоложката Камара и най-специално към БДИБР:

http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/501/7415531782024473201.pdf

 

Ето Ви един кратък цитат:

"... нивата на арсен и кадмий са съответно 6,4 пъти и 1,1 път над Максимално Допустимите Концентрации  през пролетта, на цинк през м. юли 2,7 пъти, а на мед – 20 пъти през пролетта, 30 пъти през лятото и 13 пъти през есента"...

... а ако авторите бяха измерили през есента и другите тежки метали освен медта, направо щяха да паднат от стола.

 

Разбира се, че ще добавим в Жалбата и замърсяването на Сазлийка от чисто новото сметище на Стара Загора, което пести пари от пречистване на отпадъчните води. В момента събираме видеоматериали и за това престъпление на територията на БДИБР.

 

Като добавим в бъдещия ни нов документ до ЕК И цъфтежа на водорасли, липсата на кислород, презарибяването, температурата И естествените процеси в река Малък Искър под чисто новата ПСОВ на Елаците, с други думи - и приноса на БДДР за подобряване на екологичното състояние на ПВО у нас, отсега е ясно, че ще се получи една никак нелоша Жалба, обективно неповлияна от нашите иначе най-добри чувства към Вас, за които смеем да се надяваме на взаимност след усилията, които полагаме.

 

Между другото, като стана дума за БДДР, Ви уведомяваме, че снимането на филма на DW предстои, като ние си запазваме правото да заведем репортерите и при някои други култови за района на БДДР замърсители. Надяваме се БДДР да помоли замърсителите си любезно, но настойчиво, поне временно да не изхвърлят отровите си, както са свикнали, за да не се излагаме пред чужденците, още повече че ние после филма ще го изпратим и на ICPDR.

 

Обещаваме и на другите БД да направим филми и за тях, за да не се чувстват и те пренебрегнати и за да има равнопоставеност, на която всички БД ще настояват, а и ние много държим. Отсега е ясно, че филмът за Струма, например, наистина ще е Уникален.

 

Накрая на този доклад се надяваме БДИБР да извърши проверка на Тополница, а БДЗБР на Струма при Сандански. От БДДР не очакваме да проверяват по Малък Искър, за да имат ресурс за сечта на крайбрежни /а не крайречни/ гори, както и за увеличаването на лимитите на всичките си ВЕЦ-ове, което е задача от първостепенна важност в момента от гледна точка на енергийната ни система.

 

Също така се надяваме, информацията от този доклад да бъде използвана за оценка на натиска и провеждането на съответни анализи при изготвянето на следващите ПУРБ на всички БД!

 

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

С непресъхващо уважение


Сдружение Балканка, гр.София

четвъртък, 10 октомври 2019 г.

програмата на Чешкия център за 14 - 20 октомвриСедмичен бюлетин № 31/2019
14 - 20 октомври 2019

http://sofia.czechcentres.cz/

Литература Филм Дизайн/ Мода

Литература

Седма Бохемистична среща

17. 10. 2019 - 18. 10. 2019
Rakovski 100, 1000 Sofia

По инициатива на „Бохемия клуб" на 17 и 18 октомври 2019 г. в София ще се проведе периодичната и станала вече традиционна среща на студенти, докторанти, преподаватели и учени бохемисти от СУ „Св. Климент Охридски" и ПУ „Паисий Хилендарски".

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Гостува писателката Тереза Боучкова

16. 10. 2019 - 17. 10. 2019
Rakovski 100, 1000 Sofia

По покана на издателство „Персей" писателката Тереза Бочкова ще представи в Пещера и в София българския превод на романа си „Годината на петела", който излезе неотдавна в превод на Красимир Проданов. Представянията са на 16.10. в 17:30 ч. в Художествената галерия в Пещера и на 17.10. в 18:30 ч. в Чешкия център в София.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Филм

ПЪТУВАНЕТО

18. 10. 2019
Rakovski 100, 1000 Sofia

Награждаваното роуд муви „Пътуването" (1994) на чешкия режисьор Ян Сверак ще открие есенните прожекции в Чешкия център. С този филм стартираме и темата за свободата, която ще преобладава в октомврийската и ноемврийската ни програма.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Дизайн/ Мода

Биенале на стъклото 2019

10. 10. 2019 - 25. 10. 2019
Rakovski 100, 1000 Sofia

Международно Биенале на Стъклото /МБС, 20.9. - 4.11.2019/ е най-мащабното и професионално ориентирано събитие в България, посветено изцяло на художественото стъкло. То се провежда в периода септември-октомври, на всеки две години. Гости на събитието са чуждестранни автори и лектори, които запознават публиката с възможностите и постиженията в тази сфера на изобразителното изкуство.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Редактор: Чешки център
Контакт: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 100


ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ