Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 7 април 2020 г.

Медиен мониторинг
Кой се облажи от държавните вецове?
Рекорд за най-много ВЕЦ-ове, осем на брой, приватизирани в един и същ ден, на 28 октомври 2008г. е "Руно-Казанлък", свързано със СИ ...На близо 80% са пълни язовирите за питейно-битово водоснабдяване
Язовир „Белмекен" - продължава рехабилитацията до 16 април с пълно спиране на ВЕЦ „Момина клисура". При работа на ПАВЕЦ „Белмекен" ...понеделник, 16 март 2020 г.

"Язовир" в с.Реселец, община Червен бряг

В с.Реселец общ.Ч.бряг има невероятна природа с много красива и чиста река с найменование Ръчене.По протежение на реката още по време на соца са изградени множество речни баражи. Голяма част от този район попада в НАТУРА 2000.
През  2014год. гражданите на селото разбират, че общината е отдала на 35год. на концесия единия от баражите, като го е преименувала на язовир.
Но язовир и бараж са две различни неща. Коритото на реката по закон е изключителна държавна собственост и странно какво точно е отдадено на концесия и дали общината има право. Не е ясно дали е отдадено самото съоръжение или прилежащата площи тн.
Т.нар."концесионер", за да разшири няколко пъти баража и да го оприличи на "язовир" без наличието за това задължително Разрешително за воден обект в НАТУРА 2000 е отнемал противозаконно огромни количества наноси от коритото на реката, който е извозвал с тежки камиони.
А на старата баражна стена е изливан пресен бетон отгоре нея,както и са отляти 5 броя перпендикулярни контрафорси, тъй като старата баражна
стена не би издържала на огромните водни маси.  И цялото това стройтелсво не е ясно дали има проект и стройтелно разрешение от ДНСК, далима ОВОС, Оценка за съвместимост с Натура 2000.
В  и около реката има богато биоразнообразие на различни видове риба, но в така прекроена стената в язовирна липсва какъвто и да било проход за рибнит.
                                          

неделя, 15 март 2020 г.

Многоцелеви доклад на сдружение Балканка до генерал Борисов, до МОСВ и до всички БД, с фокус върху БДДР заради река Вит, както и до БДИБР с фокус върху ВЕЦ Кутра.


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на магистрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки и язовири, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и прочее Ваши благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, да приемете настоящия многоцелеви доклад относно следното:

 

На първо място в доклада информираме генерал Борисов, че река Вит скъса водопровода, който идва от Гложене към Български Извор.

Причината се крие в изровения от реката бряг, който беше подкопан със съдействието на БДДР при кражбата на баластрата от коритото на реката за магистралата на генерал Борисов, както и на изсичането на кайбрежната растителност и на дърветата по бреговете, доколкото има разлика между едното и другото според самата БДДР.

Считаме, че това събитие трябва да легне на съвестта на БДДР, която можеше да прекрати кражбата на речна баластра навреме.

https://topnovini.bg/novini/856031-chastichno-bedstveno-polojenie-v-balgarski-izvor-zaradi-skasan-vodoprovod

 

Ето Ви кратък цитат от горното съобщение:

"Изпълнителният директор на ВиК-Ловеч Данаил Събевски поясни, че довеждащият водопровод до селото се е скъсал от високите води на река Вит при преминаването му през коритото на реката в местността „Боаза". „От дървета, които е влачила реката и (заради) ПРОПАДАНЕ На Част От Западния Бряг".

 

В момента няма защо да ходите там, тъй като реката е прекалено голяма и скъсаният водопровод не се вижда, пък и сигурно е отнесен.

Тепърва предстои река Вит да си отмъщава още по-страшно, но за съжаление не на БДДР, а на местното население.

Ето защо отново настояваме директорът на БДДР да бъде уволнен незабавно!

 

На второ място в доклада Ви информираме за постъпилите Страхотни новини от ЕС.

 

Пуснаха най-после доклада за "Устойчива Финансова Таксономия" - за финансиране на европейската икономика. Самият доклад можете да откриете ТУК:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

 

В Техническото Приложение към доклада, на стр.225 и на стр.463   ЯСНО е записано следното:

 

Construction of new hydropower should not lead to increase fragmentation of rivers, consequently refurbishment of existing hydropower plant and rehabilitation of existing barriers should be prioritised. Construction of small hydropower (<10MW) should be avoided

 

В превод то означава:

 

"Строителството на нови хидроенергийни обекти не трябва да води до увеличаване на фрагментацията на реките, следователно реконструкция на съществуващите Дяволски Изчадия и рехабилитация на съществуващите бариери трябва да се считат за приоритет.

Строителството на малки хидро обекти (<10MW) ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТЯВА!!!"

 

Ето приложението, приятно четене:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf

 

Няма да скрием удовлетворението си, че и ние имаме скромен принос към горното в рамките на общественото обсъждане на документите, в което бяхме много активни и дадохме множество примери от съвместните ни дейности с Вас.

 

Във връзка с тази новина, настояваме препоръката да бъде отчетена в новите Ви ПУРБ, за да сте в крак със съвременните тенденции и изискванията на ЕС, вместо да изоставате така фатално. Това значи абсолютна, пълна, недвусмислена, безапелационна забрана на нови малки ВЕЦ у нас в новите ПУРБ! Навсякъде, а не само в защитените зони, ако обичате!

 

Дотогава следва да се въведе мораториум от парламента за издаване на разрешения за строеж на нови ВЕЦ, както са направили примерно в Дания много отдавна.

 

 

И на трето място Ви информираме, че проверихме ВЕЦ Кутра Твърдица на територията на БДИБР.

 

Резултатът е крайно изненадващ, защото и при обилно снеготопене под  водохващането на Топлата река не се изпуска ни капка вода, а на Студената река се изпускат около пет литра на час.

Разбира се, миграцията на риби е напълно блокирана, но това е дребен, маловажен проблем на фона на останалото.

Също така се подразбира, че самите рибни проходи са уникално глупави, но товане е някаква новост на територията на БДИБР, а напротив.

 

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0280-dam/2020-03-11

 

И на последно място изказваме благодарност на БДДР и РИОСВ София за бързата им реакция срещу превръщането на река Пребойница в боклучарник.

 

Накрая на този доклад се сещаме да Ве попитаме докъде я докарахте с Наредбата за Рибните проходи и с Методиката за минималния допустим отток?

Надяваме се да ги видим в най-скоро време...

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 


Сдружение Балканка, гр.София

Специален доклад на сдружение Балканка до генерал Борисов, до МОСВ и до кмета на община Перник

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на магистрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки и язовири, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и прочее Ваши благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, да приемете настоящия специален доклад относно следното:

 

Във връзка с кореспонденцията ни с МОСВ и БДЗБР относно водовземане на Стомана Индъстри от язовир Студена,

 

... И във връзка с отказа на МОСВ да увеличи лимита на използваната вода за питейно-битови нужди на гр.Перник от язовир Студена,

 

...Моля да се запознаете с някои развития по темата, които досега бяха недостъпни за обществеността и за медиите.

 

Документът, който изяснява картината, можете да откриете на следния ЛИНК: https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/PERNIK_OUT.pdf

Отбелязваме по-важните неща в документа както следва:

1.       На 29.10.2019г. МОСВ е удължило срока на разрешителното на Стомана за водовземане от Студена до 2029 година, точно по времето на кризата за вода в Перник!

2.      Разбира се, това действие не е отразено в регистъра на разрешителните за водовземане на МОСВ с цел да се избегне голям скандал.

3.      Според последното изречение в документа - сега се ограничавало напълно водовземането на Стомана от Студена "до напълването на язовира с достатъчен обем вода" за питейно битовото водоснабдяване на гр.Перник.

Ние считаме, че оттук става кристално ясно защо МОСВ отказва да облекчи режима в гр.Перник в момента, въпреки че вече има достатъчно вода за ПБВ.

Причините са многоцелеви:

1.       Ако се облекчи режимът, ще се окаже напълно безмислен новият водопровод на генерал Борисов, който Той построи на перничани.

2.      Така язовирът ще се напълни по-бързо, за да може Стомана да си точи безплатна вода най-спокойно.

3.      В момента, в който язовирът се напълни еднократно с "достатъчен обем" вода, Стомана ще започне да го източва и обемът отново ще стане недостатъчен за ПБВ на града.

4.      Липсва дефиниция какво значи "достатъчен обем" за ПБВ на града!

Всичко това значи, че Стомана може да започне да източва язовира от утре, уважаеми от МОСВ.

 

На фона на гореописаните Ваши действия ние намираме Отказа Ви да облекчите водния режим в Перник За Абсолютен Срам!

 

Разбира се, надяваме се да проявите разбиране относно огромния медиен интерес, който Ви очаква в най-скоро време. При целия ни опит с Вас, считаме описаното за чудовищно, сравнимо единствено със случая по река Вит.

 

Ето защо НАСТОЯВАМЕ незабавно да увеличите лимита за водовземане за да облекчите режима в Перник -  по начинът, който е изискан от ВиК Перник и общината, а така също моментално да прекратите разешителното за водовземане на Стомана Индъстри от язовир Студена завинаги!!!

 

Не се съмнявайте, че изхарчените 27 милиона за новия водопровод до Перник НЯМА да бъдат използвани по такъв начин, че Стомана Индъстри да продължи да взима безплатна вода от Студена, а природонаселението да плаща за препомпване скъпа вода за ПБВ, която ще е изминала повече от 250 километра - още от Рилска река, обикаляйки цяла Рила и Витоша и т.н. и т.н.  

 

С цел да вземете правилното решение по въпроса, Ви обещаваме устойчив медиен интерес също така...

 

Накрая моля от МОСВ и от община Перник да ни изпратят входящ номер на този доклад!

 

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

Сдружение Балканка, гр.София

 

International Day of Action For The Rivers

Dear friends from EBRD, EIB and the World Bank,

I really hope that most of you remember our communication on some of your guiding documents concerning Hydropower development all over Europe, with a special focus on the Balkans.  

 

Today, March 14th, is the International Day of Action for Rivers /former International Day of Action Against Dams and for Rivers, Water and Life/

 

On this special day I am so happy to share with all of you some great News coming from the European Union in the following special EU report - "Financing a sustainable European Economy": 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

 

There is a Technical Annex to the report, which can be found here:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf

 

To our view, the most important issues concerning the existing hydropower pressure all over Europe, including the Balkans, as well as any future development, can be found on pages 224-226 of the Technical Annex. Here is just a short citation:  

 

"Construction of new hydropower should not lead to increase fragmentation of rivers, consequently refurbishment of existing hydropower plant and rehabilitation of existing barriers should be prioritised. Construction of small hydropower (<10MW) should be avoided."

 

Furthermore, the experts call for cumulative impact assessments "identifying and addressing any significant regional or basin-level environmental and social impacts, in compliance with the Water Framework Directive"

 

So, we would like to point out the fact that as of today all the guiding documents of the recipient banks concerning any future hydropower financial support are obviously out of date.

 

The documents in view are:

 

1. Operation and Maintenance Strategies for Hydropower: Handbook for Practitioners and Decision Makers - WB

2. Environmental, Climate and Social Guideline on Hydropower Development - EIB

 

3. Environmental and Social Policy /ESP/ - EBRD

 

We've had our written positions on the above documents shared with the EIB and the EBRD at the time, together with a clear warning that small hydropower should not be financed either directly and/or through Financial Intermediaries /FIs/ anymore due to its devastating impact on the riverine and riverside ecosystems, as well as on the local people's wellbeing, with absolutely no consequent benefit to the society.  

 

We've had a fruitful meeting with the EBRD team of decision makers on the matter in Belgrade too, which has led to a significant "change of wind" towards small hydropower /to my knowledge/, or should I say to a "change of the water flow" in the hydro turbines...

However, a total ban was not imposed, as far as I know.

 

As for the World Bank, we have had no written communication, but a meeting was held recently in Sofia to discuss the future River Basin Management Plans of the four River Basins in Bulgaria, on the preparation of which the WB team is taking part as a consultant.

 

Therefore, we hereby strongly urge the decision makers in the EIB, the EBRD and the World Bank to read the attached EU Report and to:

 

- Block any future financial support for small hydropower in the Balkans, whether "sustainable" or not, immediately regardless of its location - both in protected areas such as Natura, Emerald, Ramsar..., and/or in not protected areas, block it everywhere.

 

- Strictly follow the recommendation for "identifying and addressing any significant regional or basin-level environmental and social impacts, in compliance with the Water Framework Directive"

Note:

Here we really hope that the EBRD has not forgotten our case with the Sreden Iskar Cascade in Bulgaria. The problem has been identified alright, now it needs to be properly addressed in the light of the EU WFD! And, of course, someone has to bear responsibility, starting with the notorious EIA/AA experts - Nikolaeva and Pehlivanov! The same goes for the Blagoevgradska Bistritsa Cascade in Bulgaria.

 

Especially for the World Bank - apart from the need of addressing the existing hydropower pressure in Bulgaria /which is really devastating/, it is quite obvious now that a total ban on any future hydropower development must be set in the new RBMPs for all the River Basins in Bulgaria, everywhere in the country. We hope that the WB team will act in accordance with the recommendations laid down in the above Technical Annex, in order to comply with the new EU Policy towards hydropower in the light of the EU WFD objectives.

 

It should also be taken into consideration that in the new Integrated National Plan "Energy and Climate" recently adopted in Bulgaria, there is not a single KW of new installed hydropower capacity included in the plan, because small hydro is only causing problems to the balancing system in the spring, when no one needs the extra energy produced, and the actual contribution to the grid during the rest of the time is close to Zero, especially during hot summertime and in the cold winter months. And the problem is just the same in the whole Balkan region!

 

That said, we are also ready for cooperation any time and will be happy to receive your comments and questions.

 

In the end - how about one big:

Cheer for the International Day of Action for Rivers!

The time for action has come and we all need to act now.

 

Kind regards


Balkanka Association, Sofia, Bulgaria

сряда, 11 март 2020 г.

0280 - ВЕЦ Кутра-Твърдица - 2020-03-11Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0280 - ВЕЦ Кутра-Твърдица - 2020-03-11

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ