Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 15 януари 2019 г.

Преди няколко дни в Хабаровския край в руския Далечен изток е паднал огромен метеорит и запушил ВЕЦ


Прекършиха мечтата на строителните асове П. Байкушев и В. Чорбаджийски за малка водна каската на р. Благоевградска Бистрица

Дата:
Едни от най-успешните благоевградски бизнесмени – Петър Байкушев и Васил Чорбаджийски, чиято обща фирма „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев” ООД от 23 обществени поръчки през последните години получи 35 642 899,85 лв., се простиха завинаги с мечтата си да влязат в бизнеса с производството на ток от водите на р. Благоевградска Бистрица чрез малка собствена каскада.
Вчера Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” /БДЗБР/ отряза инвестиционните им предложения за строежа на 2 МВЕЦ-а, които бяха нарекли „Бистрица-1” и „Бистрица-3”. Централите трябваше да бъдат построени съответно от фирма „Инертстрой-33” ЕООД на сина на В. Чорбаджийски – Христо Чорбаджийски, и „Менча Електрик” ЕООД, основана през 2014 г. с 2 лв. уставен капитал от П. Байкушев и сина му Димитър Байкушев, бивш общински съветник в Благоевград. Плановете на бизнесмените бяха от двете централи да произвеждат 520 кВт и 620 кВт.
Идеята за водни централи зрее у татковците още от 2006 г., когато те получиха разрешение на строежа им. 2 г. по-късно Байкушев и Чорбаджийски взеха и разрешителни за водовземане от повърхностните води на реката, минаваща през Благоевград, а преди 2 години същите разрешителни бяха прехвърлени на името на двете фирми с участието на синовете им и получиха краен срок на действие 28 май 2028 г.
Междувременно обаче разрешителното за строеж от 2006 г. през 2016 г. загуби правното си действие, поради което сега фирмите бяха решили да атакуват БДЗБР с напълно нови инвестиционни намерения.
Същите обаче се спънаха в новия план за управление на речните басейни /2016-2021 г./, съгласно който на р. Благоевградска Бистрица повече не може да се строят МВЕЦ-ове. Причините са много, а основната е, че повече от 51% от водното тяло са с осушени участъци вследствие работата на построените вече ВЕЦ-ове, което би довело до риск от още по-сериозно влошаване състоянието на реката. Като мотив за отказа екоекспертите са посочили още редица негативни ефекти върху речните екосистеми, промени в хидрологичния режим и фрагментацията на речните биокоридори, промяна в биоразнообразието на флората и фауната и т.н.
Според справка на РИОСВ – Благоевград само през периода 2004-2007 г. през инспекцията са минали искания относно процедури по оценка на въздействието на околната среда за общо 17 ВЕЦ-а на река Благоевградска Бистрица. Реализирани бяха 8 от тях – всичките собственост на фирма „Благоевградска Бистрица” ООД, сред чиито управители беше и синът на Гриша Ганчев – Данаил. По-късно той построи още 2 МВЕЦ-а тук. През 2013 г. Данаил Ганчев, чийто татко започна бизнеса си с търговия с петролни продукти и после навлезе в сферата на производството, хотелиерството и казината, продаде 9-те централи по поречието на река Благоевградска Бистрица, обединени в дружеството „ВЕЦ Енергия холдинг“. ВЕЦ “Бистрица” с каскада от 8 мини ВЕЦ-а и ВЕЦ  „Славово” станаха собственост на „Енерго-Про България” ЕАД заедно с останалите централи, притежавани от Ганчеви – „Пирин”, „Спанчево”, „Катунци”, „Огоста”, „Самораново” и „Карлуково”.
ВАНЯ СИМЕОНОВА

ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ - "За чиста природа" - Кюстендил и Сдружение Балканка

БЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ

 

На 16.01.2019г., от 8.30 часа сутринта Инициативен комитет "За чиста природа" -Кюстендил и Сдружение Балканка - гр.София организират протест пред сградата на МОСВ на бул.Мария Луиза №22 в Софиявъв връзка с екологичната катастрофа, която вече се случва в района на Босилеград и която предстои да се случи в най-скоро време в района на Кюстендил, Трекляно и Земен у нас.

На протеста ще присъстват и местни сдружения от Босилеград.

 

https://www.facebook.com/events/370203623556745/


Поводите за протеста са:

  • бездействието на МОСВ още от 2016г. насам срещу мината Караманица в Босилеградско;

  • разрешението за проучване на мина за добив на злато в площ Злогош у нас, която ще отрови питейните води в Кюстендил, Трекляно и Земен;

  • продължаващото изливане в река Струма на отровите от ВЕЦ Пчелина на едноименния язовир до с.Лобош;

  • и още две бъдещи мини за злато на фирма Медголд в района на Босилеград - при село Долно Тлъмино и в поречието на Любатската река, които са притоци на Драговищица и отровите ще идват у нас.

 

За мината Караманица - Босилеградско се оказва, че през 2016г. сърбите са спазили Конвенцията от Еспоо за трансгранични ОВОС абсолютно точно. Предоставили са информация съгласно конвенцията и са поискали в срок от шест седмици /както се изисква от Решение I/4 на страните по нея/ отговор от МОСВ, в който нашите власти са длъжни да предоставят информация какво ще бъде засегнато у нас - подземни води, реки, питейни водоизточници, видове, местообитания, птици, защитени територии и зони, и пр.

 

В писмото - отговор на МОСВ от октомври 2016г. тогавашният министър Ивелина Василева Не спазва срока с осем дена и Не предоставя информацията, която им е изискана от сърбите в съответствие с Решение I/4 на страните по конвенцията от Еспоо. Тоест, българското МОСВ е нарушило конвенцията, а не сърбите! По този начин са развързани ръцете на сръбската страна да прави каквото си иска. Така става възможно мината Караманица да прилага убийствени технологии за добив и флотация на олово, мед и цинк от средата на миналия век.

 

И сега Нено Димов хвърля прах в очите на обществото, че от МОСВ нещо са свършили напоследък:

  1. Попитали били сърбите в какво състояние е река Драговищица. Въпросът е напълно безмислен, защото над границата състоянието на Драговищица е същото, каквото си го знаем и у нас, под границата.

  2. Поискали били информация за мината Караманица. А сърбите са им дали информацията още през юни 2016г. и тя виси на сайта на МОСВ оттогава!

 

Цялата кореспонденция по мината Караманица е на сайта на МОСВ в трите писма ето тук:

https://www.moew.government.bg/bg/izgrajdane-na-pilotna-instalaciya-za-izpitvane-na-flotacionni-procesi-za-izvlichane-na-med-olovo-i-cink-ot-polimetalni-rudi-na-teritoriyata-na-karamanica-obstina-bosilegrad-r-surbiya/

 

На всичко отгоре, министър Димов сподели многократно пред медиите, че според Конвенцията от Еспоо за пилотни инсталации имало срок от две години, в който можело да не се проведе процедура по ОВОС в трансграничен контекст. Това е още една абсолютна Лъжа - никъде в Конвенцията или в Допълнителните Решения на страните по нея през годините няма такова изключение!

 

И, освен че МОСВ не е направило нищо за мината в Караманица, наскоро са одобрили проучването за злато в мината Злогош у нас и вече нищо не може да я спре сега тая мина.

След проучването следва регистриране на откритие и концесионен договор и нищо не може да спре процеса!

При същите проучвания за едната мината за злато на Медголд в Босилеградско - тази в района на село Долно Тлъмино, само за една година питейният водоизточник показва увеличение в съдържанието на арсен от 5.4 на 12.9 пъти над нормата, която е 10 микрограма на литър.

 

А границата на площта Злогош у нас е само на три километра от питейните водоизточници на Босилеград, вътре в площта попадат всички водоизточници на община Трекляно и два на Кюстендил, а много други водоизточници за Кюстендил и Земен са в непосредствена близост до мината Злогош. В район, в който скалите са много богати на арсен и живак, според геоложките данни от публикации на Софийски Университет...

По тази причина дори социализмът не си е помислил да разработва мината Злогош, защото тя ще предизвика увреждане на питейните водоизточници в Кюстендилското краище!

 

А замърсяването на Струма при Кюстендил също е неминуемо, защото там ще се съберат отровите от мините в Сърбия, от новата мина Злогош и от язовир Пчелина. И самите питейни кладенци на Кюстендил са в терасата на река Струма и тръпнат в очакване на отровите.

 

И всичко това само благодарение на безотговорните действия и бездействия на МОСВ и лично на министрите Ивелина Василева /през 2016г./ и на Нено Димов сега, извършени в тежко нарушение на националното и европейско законодателство за опазване на околната среда, водите и хората!

 

Най-лошото е, че изявленията на министър Димов напоследък в медиите, че нямало проблеми, че всичко било наред и че за "пилотни" инсталации и технологии имало гратисен срок от две години, в който не било задължително провеждането на трансгранична ОВОС според конвенцията от Еспоо - което е още една гигантска Лъжа, вече се използват от сръбските власти, които ги цитират тия изявления с упование, сякаш са верни! Например, кметът на Босилеград каза точно това на контрапротеста, който той беше организирал по време на протеста на нашите хора на 4-ти януари. Изглежда министър Димов не осъзнава какви точно ги върши и че сръбските власти тепърва ще се възползват от неговите лъжи на всяка среща и при всички преговори!

 

 Ето за това е протестът, със следните искания:

 

1. Решението на МС за мината Злогош моментално да бъде отменено!

2. Незабавно да бъде прекратена работата на ВЕЦ Пчелина и да му се отнеме разрешителното. За този случай в момента Районна прокуратура София води разследване за престъпление от страна на органи на МОСВ по чл.278в на НК.

3. Декларация от страна на МОСВ, че няма да допуснат двете нови мини на МЕДГОЛД в Босилеградско, съпроводена от предупредително писмо до сърбите, че сме напълно наясно с кумулативните ефекти от техните намерения.

4. Незабавни и твърди действия от страна на премиера по проблемите с мините Караманица и Благодат в Сърбия, включително срещи на най-високо ниво! Тия мини трябва да заработят по съвременните изисквания, а не като в средата на миналия век! Тема за размисъл са и мините в Бор, които тровят по същия начин Тимок, защото тепърва ще се разправяме и за тях.

5. И, разбира се, незабавни оставки на Нено Димов и на Ивелина Василева.

 

На протеста са поканени всички нормални хора от общините Босилеград, Кюстендил, Трекляно, Земен, а и всички останали хора, които не искат същото да се случи и в техните региони у нас.

Управляващите няма да се спрат, докато не превърнат България в разоран лунен пейзаж.

Затова трябва да ги спрем ние!

 

Същия ден ще бъде организирана пресконференция за медиите в БТА от 12:00 часа.

 


сряда, 9 януари 2019 г.

случая с екологичната катастрофа в Босилеград - Кюстендил - Трекляно - Земен.


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка  за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад за нововъзникнали обстоятелства и информация по случая от заглавието:

 

Преди това обръщам внимание, че докладът би трябвало да е изключително интересен за премиера, за министъра на ОСВ и за председателя на КОСВ към НС, защото те са основни действащи лица, а и защото на 16.01.2018г от 8.30 часа сутринта е организиран протест пред МОСВ и после пресконференция в БТА от 12:00 часа. Надяваме се министър Димов да е налице за среща с хората от Босилеград и с медиите в 9:30 часа, а премиерът - в 10.30 часа, за не повече от по 30 минути. Моля, запазете си деня и часа отсега!

На протеста каним кметовете и общинските съвети на Кюстендил, Трекляно и Земен и, ако решат да присъстват на пресконференцията, ще им бъде дадена възможност да заявят позиция. Обещаваме изключителен медиен интерес!

 

И така, ще започнем с новината, че в района на село Долно Тлъмино - в поречието на Караманичката река и в поречието на Любатската река при Горна и Долна Любата, Босилеградско, братята сърби се гласят за ОЩЕ ДВЕ мини - този път за злато. В момента текат бурни проучвания на фирмата МЕДГОЛД в района и вече не е толкова ясно дали ескалацията на замърсяванията с арсен в питейната вода на Долно Тлъмино се дължат на мината Караманица или на проучванията на МЕДГОЛД.

https://medgoldresources.com/

 

Сега, очевидно е, че някой ден сръбското министерство на животната средина ще се обърне пак към МОСВ в рамките на конвенцията от ЕСПОО и пак ще поиска реакция - този път за мините на МЕДГОЛД. И тъй като напоследък министър Димов уверено споделя съмнителна информация за действията на МОСВ през 2016г за мината Караманица, сега ще го информираме какви са изискванията на Конвенцията от Еспоо, за да не се обърка МОСВ отново и да не наруши конвенцията още веднъж.

Преди това, моля, изгледайте видеото от протеста в Босилеград на 04.01.2019г. Всичко е интересно, но най-интересното е от 12:00 минути натам - казано е всичко по отношение бездействията на МОСВ през 2016г. и понастоящем.

https://www.glaspress.rs/%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81/?fbclid=IwAR024OI0MbRGrJyVCEYTnon4R6meK2xZgvQMiE3M1k_rw_PNLZ4R_LjEWo8

 

Обръщам Ви внимание и че кметът на Босилеград беше организирал Контрапротест в стила и добрата Ви практика. Там той заяви, че според сръбското министерство и според българския министър НЯМА никакъв проблем в случая... Имат се предвид безотговорните медийни изяви на др.Димов напоследък, в които той заявяваше точно това, и едва в последното интервю по БТВ пред услужливия Хекимян процеди с половин уста, че проблем може и да се появи...

 

С пълната кореспонденция на МОСВ по случая Караманица, дала повод за изявленията ни в горното видео, можете да се запознаете и да сверите дори датите и сроковете от ето тук:

https://www.moew.government.bg/bg/izgrajdane-na-pilotna-instalaciya-za-izpitvane-na-flotacionni-procesi-za-izvlichane-na-med-olovo-i-cink-ot-polimetalni-rudi-na-teritoriyata-na-karamanica-obstina-bosilegrad-r-surbiya/

 

Гарантирано е, че сърбите са спазили конвенцията, а МОСВ я е нарушило!

И само между другото отбелязваме, че на Олтоманци хората вече не пият вода от кладенеца, който е в терасата на Драговищица, сигурно защото няма проблем, а др. Димов?

Изразяваме и огромно разочарование и от министър Ивелина Василева /през 2016г./, защото такова неграмотно писмо - отговор до сърбите на полуправилен български, каквото тя е изпратила, е огромен срам и национална обида.

 

Сега, за да не се повтори случаят Караманица и за мините за злато на МЕДГОЛД, предоставяме подробна инструкция как трябва да реагира МОСВ този път:

 

1. Конвенцията от Еспоо с всички допълнения и промени през годините може да бъде открита на седния линк:

https://www.unece.org/env/eia/about/eia_text.html

 

2. Трябва да се спазват и всички допълнителни Решения на членовете на UNECE, които можете да откриете на следния линк:

https://www.unece.org/env/eia/decisions.html

 

3. Най-важното от всички е Решение I/4 на страните по конвенцията, което можете да откриете на следния линк:

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/1998/eia/decision.I.4.e.pdf

 

В него ще видите, че за Вашия отговор срокът от шест седмици е регламентиран и не е трябвало да го нарушавате дори и с един час, а така също ще видите каква информация е трябвало Вие да предоставите на сърбите по случая Караманица, която Не сте предоставили през 2016, уважаема г-жо Василева.

Като проява на уважение към сръбската страна, желателно е отговорът Ви да е на английски език, а не на полуграмотен български също така.

 

Същата процедура би трябвало всички Вие да спазите сега спрямо братята сърби по отношение на бъдещата в минало време мина Злогош, този път в обратен ред - като страна замърсител, а не като страна приемник.

И само между другото, за процедурите молим, да обърнете специално внимание на кумулативните ефекти както от мините Караманица, Благодат и двете мини на МЕДГОЛД, така също и от мината Злогош, за да не се излагаме пред сърбите още веднъж.

 

И понеже се оказа, че писмото на сърбите е пропътувало от Белград, до МОСВ, от 29 юли 2016, до 22 август 2016, молим писмата и отговорите на МОСВ отсега да не бъдат транспортирани с БДЖ. По-добре изпращайте кореспонденцията с пощенски гълъби или пеша.

 

Също така, след подробно търсене в горната конвенционална база, ние не успяхме да открием дерогация от две години за "пилотни" инсталации, както твърди министър Димов във всичките си интерюта по темата. В противен случай препоръчваме и мината Злогош да бъде обявена за "пилотна" пред сърбите,  а те като ни излъжат за двате мини на МЕДГОЛД, че са "пилотни" - пак да им повярваме безрезервно и т.н.

Абе въобще, крайно време е да започне едно повсеместно "пилотиране" в Кюстендилското краище, желателно без никакво кацане където и да било, за да не стане беля!

Така ще стане по-лесно за по-младите да "излетят" завинаги от района, а бабичките, които няма да могат, поне да научат как се пилотира или лети.

 

От друга страна, понеже осъзнаваме много добре ситуацията, сме наясно с всички затруднения пред позицията на българските власти сега, за която Вие сами сте си виновни. Обещаваме веднага да намалим натиска при следните условия:

 

1. Решението на МС за мината Злогош моментално да бъде отменено!

2. Незабавно да бъде прекратена работата на ВЕЦ Пчелина и да му се отнеме разрешителното. Ако не знаете, в момента вече Районна прокуратура София води разследване за престъпление от страна на органи на МОСВ по чл.278в на НК, по разпореждане на ВКП.

2. Декларация от страна на МОСВ, че няма да допуснат двете мини на  МЕДГОЛД, съпроводена от предупредително писмо до сърбите, че сме напълно наясно с кумулативните ефекти от техните намерения.

3. Незабавни и твърди действия от страна на премиера по проблемите с мините Караманица и Благодат в Сърбия, включително срещи на най-високо ниво! Тия мини трябва да заработят по съвременните изисквания, а не като в средата на миналия век! Тема за размисъл са и мините в Бор, които тровят по същия начин Тимок, защото тепърва ще се разправяме и за тях.

 

 

Забележка: Стъпките са подредени не по приоритетно значение, а по критерии кои действия са най-лесно изпълними, иначе приоритетите ще са в друг ред.

 

Дано да се вслушате и да не ни карате да доведем нещата докрай, защото ще го направим без никакви колебания.

Надяваме се също и да не подценявате ситуацията, нито възможностите ни, затова молим, някой да запознае министъра и премиера какво се случи с техния Национален обект и Обект от Национално Значение ВЕЦ Илийна на Рилска Света Обител през 2016, който беше хиляди пъти по-малко зловещ.
Гарантираме, че по новия случай сега ще включим абсолютно всички ресурси на сдружението, а така също и необятните си комуникационни възможности и всичките си международни контакти и влияние, ако трябва!

 

Накрая, тъй като все пак допускаме, че и ние можем да сбъркаме някъде, моля, в прикачения файл да се запознаете с искане на информация по ЗДОИ, която ще ни трябва добре подредена за медиите и за ГД Околна среда на ЕС, за да не се изложи и дирекцията пред сърбите при преговорите в Белград през март, подведена от безотговорните твърдения на министър Димов.

Ще подчертаем отново - сърбите са спазили Конвенцията от Еспоо едно към едно, а българското МОСВ я е нарушило! За това нещо  ще искаме още много оставки на 16 януари.

 

Моля, от МОСВ да ни изпратят входящ номер на искането по ЗДОИ.

 

Ето и въпросите


МОЛЯ, на основание чл.17 от Закона за опазване на околната среда, във
връзка с чл.26, ал.1 от Закона за опазване на околната среда във връзка с чл.24 от Закона за достъп до обществена информация, Да ни бъде предоставена информация относно реакциите на МОСВ по конвенцията от Еспоо за мината Караманица, Босилеградско - от старта на процедурата през юли 2016г., до настоящия момент, в отговор на следния въпроси:
1. С изходящ номер от коя дата е изпратена нотификацията за мината  Караманица /Нотификацията/ на Сръбското министерство на околната среда?
2. На коя дата е получена и входирана Нотификацията в МОСВ?
3. С каква куриерска служба, транспорт, пощи, интернет, факс или други средства Нотификацията е доставена в МОСВ?
4. Съдържа ли Нотификацията цялата необходима информация от страна на
държавата източник-Сърбия, съгласно допълнителните Решения на  членовете на UNECE по конвенцията и по-специално Решение I/4 на страните по конвенцията?
5. С изходящ номер от коя дата е изпратено писмото - отговор на МОСВ до
РСърбия за процедурата по трансгранична ОВОС за мината Караманица?
6. Какъв срок е поставен за отговор на засегнатата страна /РБългария/ от РСърбия в Нотификацията и отговаря ли този срок на допълнителните Решения на членовете на UNECE по конвенцията и по-специално Решение I/4 на страните по конвенцията?
7. Колко календарни дни са изтекли от изпращането на Нотификацията от РСърбия, до отговора на МОСВ?
8. Колко календарни дни са изтекли от входирането на Нотификацията в МОСВ, до отговора на МОСВ?
9. Кой член и кой параграф от Конвенцията от Еспоо и/или от  допълнителните Решения на членовете на UNECE по конвенцията, биха дали достатъчно основания да се твърди, че за "пилотни" инсталации или технологии, или всякакви други производства и дейности, попадащи в обхвата на Приложение I към конвенцията, е допустимо отлагане в двугодишен срок на процедурата по трансгранична ОВОС, при заявен или не интерес от засегнатата страна?
10.МОСВ предоставило ли е в писмото отговор цялата информация, която е
изискана от РСърбия в пълно съответствие с Решение I/4 на страните по
конвенцията от Еспоо? Моля, тук отговорът да бъде просто - Да,  предоставена е в пълен обем; или Не - не е предоставена в пълен обем.
11.Сезиран ли е официалният орган по конвенцията от Еспоо от страна на МОСВ за случая с мината в Караманица и ако да - моля, да ни бъде предоставено сканирано копие от документите.


Предварително благодаря за разбирането и съдействиетосъбота, 29 декември 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ по случая с екологичната катастрофа в Босилеград - Кюстендил - Трекляно - Земен.


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад по въпроса:

 

Поради естеството на проблематиката, докладът го изпращаме на общините Кюстендил, Трекляно и Земен  и на хората от Босилеград с надеждата те са се запознаят в дълбочина и за да са напълно наясно какво ги чака.

 

Също така се надяваме от приемната на министър председателя да Му обърнат внимание, защото от докладваните Му досега "действия" на МОСВ нито е произходило нещо, нито ще произтече каквото и да било.

 

И така - към доклада:

 

През октомври информирахме всички получатели за това, какво се случва в Кюстендилското краище, в това число и Босилеград, включително за мината Караманица, ВЕЦ Пчелина, добивът на злато от бреговете на Струма и проучването за бъдещата мина Злогош, разрешено наскоро с решение на Министерски съвет.

 

С настоящите и бъдещи замърсители можете да се запознаете отново от следната карта:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/EcoCatastrophe_Kyustendil.jpg

 

После изпратихме жалба до ГД Околна среда на ЕК:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/EU_COMPLAINT_ANNEX_8_DRAFT5.pdf

Тази жалба даде възможност на комисар Велла да отговори на евродепутат Джамбазки, че знаят за случая в Босилеград и че ще поставят въпроса пред Сърбия през март 2019.

Забележете - ГД околна среда са научили за проблема от жалбата на някакво мижаво, никому неизвестно сдружение, а не от "компетентното" МОСВ...

 

Сега тук ще предоставим допълнителна информация относно последвалите ни проучвания, след отразяването на проблемите в медиите.

 

 

Ще започнем директно от най-страшното - какво причиняват мините за метални полезни изкопаеми в Босилеградско, за да се сетят общините у нас какво ги чака от същата мина в Караманица и от бъдещата мина Злогош.

 

Ето кратко позитивно описание на мината Караманица:

https://www.youtube.com/watch?v=ThzBHhiKPi0&feature=share

 

Проучването е започнало около 2010, а добивът - отпреди три години. Предстои добивът да се увеличи 10 пъти в най-скоро време.

 

Изследване на питейната вода в село Долно Тлъмино от сръбския институт Ярослав Черни през 2017 година показва следното:

 https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Drinking_Tlumina_Rupska.pdf

 

            Пункт GW7 в Долно Тлъмино показва през юни 2017г.  54.5 микрограма арсен на литър, при норма 10 микрограма на литър.

 

            През декември 2018г. взетите от нас проби от същия водоизточник, изследвани в сертифицирана лаборатория у нас, показват следните резултати:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Drinking_Tlumina_Rupska_2018.jpg

 

            Те показват вече 129 микрограма арсен на литър. Това значи, че само за една година превишението на нормите за допустими концентрации на арсен в питейната вода се е увеличило от 5.4, до 12.9 пъти.

 

Сега, на какво се дължи това ли? Дължи се на дейността на мината Караманица, на която изработките преминават през скали с високо съдържание на арсен и замърсяват подземните води. В района няма абсолютно никаква друга промишлена дейност, за сведение на МОСВ.

 

А това значи, че вече тежко са замърсени подземните води, които захранват извора в Долно Тлъмино, ако все още не им е ясно на МОСВ.

Геоложките проучвания в Кюстендилското краище показват зловещо съдържание на арсен в скалите:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/ZLOGOSH_Ann_SU_2010_107-126.pdf

 

Показват и високо съдържание на живак, който е от приоритетно опасните вещества. Не е изследвана водата на Тлъмино за живак, просто защото тия изследвания струват пари.

 

И още нещо за сведение на МОСВ - водите на река Голема-Бранковачка /Караманичка/ потъват на едно място и после пак се появяват на повърхността. Само заради това в Голема река на три километра преди вливането в Драговищица водата е филтрирана и все още относително чиста - изследванията ни от това място не показаха превишения на допустимите норми по нито един показател в реката.

Затова и Драговищица все още е относително чиста!

 

Предстои обаче пускането на три нови ВЕЦ-а по Голема река, единият от които ще хваща водата преди потъването и ще я изхвърля след него, тоест тя няма повече да потъва и да се филтрира. Правете си изводите какво предстои.

 

 

От МОСВ декларираха две дълбоко смислени действия досега:

1.    Питали били сръбското министерство в какво състояние е Драговищица над границата? Ами отговорът е много прост - абсолютно същото, каквото е и под границата, тоест въпросът е напълно безсмислен.

2.    Поискали били информация за мината Караманица? Отговорът е още по-прост и е показан пет пъти досега в Господари на ефира. Подземна оловно-цинково-медна мина, с обогатяване и флотация, изхвърляща отпадъците директно в река Караманичка!

 

А, и от МОСВ мерели редовно какво е състоянието на Драговищица и резултатите показват тежки метали под нормата ЗАСЕГА. Сцепиха се от дълбоко смислена дейност от това министерство и това си е!

 

Както и да е, ние все пак продължихме проучванията, само за да добием представа и за мината Злогош, която министър председателят лично е разрешил наскоро. Обръщаме Му внимание на следните проблеми с тая мина:

 

1.    Както вече се видя от документа на СУ Климент Охридски, проучвателните и после добивните дейности ще се извършат в скали с много високо съдържание на арсен и живак.

2.    При тия условия ДОРИ Социализмът не си е позволил да направи мина, въпреки че прекрасно се е знаело какви метали има в района! Сигурно защото Социализмът не е бил наясно, а сега сме по-хитри, а?

3.    Очевидно причината е, че всичките подземни води ще бъдат отровени - вижте историята в Тлъмино, ако не вярвате! Или идете, питайте в Поибрене например, за да научите, че там хората не си поливат даже градините с питейна вода от чешмите, защото растенията загиват.

4.    И понеже министър председателят се прави нещо на загрижен, специално за Него - границите на новата мина Злогош вървят по билото на рида над Босилеград. Питейните водоизточници на тоя град са в района на село Извор /в Сърбия/, на три километра по права линия от бъдещата мина Злогош, докато село Долно Тлъмино е на девет километра от мината Караманица, бе Уважаеми!

 

Сега, за да сме полезни и на общините у нас, представяме на тяхното внимание картата на техните питейните водоизточници по данни от БДЗБР:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/ZLOGOSH_DRINKING.pdf

 

Картата е непълна, защото за доста от водоизточниците БДЗБР не предостави координати, понеже очевидно ги нямат.

Показани са и границите на площта Злогош, а така също и границите на защитените зони от Натура в района.

 

Както се вижда, всички питейни водоизточници на Трекляно /без един/ са вътре в площта, два на Кюстендил също са вътре и още пет са в непосредствена близост, а за Земен повечето също са доста наблизо.

 

И сега се сещайте за питейната вода на Долно Тлъмино и си мислете какво ви чака. И не забравяйте да благодарите на министър председателя и на министър Димов за загрижеността по проблема и за мината Злогош също така!

А въпросът за Караманица можеше да е поставен пред сръбския премиер тия дни, ама да организираме галактически първенства и олимпиади по футбол е много по-важно, пък и ние самите също се гласим да поотровим това онова в площта Злогош, а там сърбите също могат да ни питат това онова за питейните водоизточници на Босилеград, нали?

Затова пред сърбите май е по-добре засега да си траееем...

 

Особено внимание обръщаме и на община Кюстендил - вблизост до града, в терасата на река Струма, на последната карта са показани множество кладенци за питейна вода - там, където буферните зони се сливат. Пуснат ли ВЕЦ-овете по Караманичка и тръгнат ли отровите по Драговищица, Вие ще изпаднете директно в положението на Поибрене, чиито кладенци бяха в терасата на река Тополница. И без това досега там по Струма идват отрови от ВЕЦ Пчелина, за което също трябва да благодарите на МОСВ. Тема за размисъл също е състоянието на подземното водно тяло до границата ни с РСърбия и кога през него ще стигнат отровите от Караманица до нас.

 

Що се отнася до община Земен - множество водоизточници са на не повече от пет километра от площта Злогош, а Долно Тлъмино беше на девет километра от мината Караманица и за три години съдържанието на арсен в питейната им вода е вече 13 пъти над нормата! И Вие има за какво да сте благодарни, както на премиера /за мината Злогош/, така и на МОСВ /за мината и за ВЕЦ Пчелина/.

И на тоя язовир Пчелина Соц-ът също не си беше помислил да направи ВЕЦ и има защо, ама сега от МОСВ са по-хитри, та убиха реката, за да печели един човек - пръв приятел на премиера, но дори и той се беше усетил навреме и е продал инвестиционния план на бивш заместник министър на МОСВ...

 

И така, въз основа на гореизложенето, отправяме официално предложение към МС и МОСВ - оттеглете решението за мина Злогош и предприемете правилните действия по случая в Караманица - изследване на повърхностните и подземните води в района на мината, надолу по течението на реката, на питейните водоизточници, оценка кога ще дойдат отровите у нас, действия на ниво ЕС, настояване там за спиране на предприсъединителните фондове на Сърбия и т.н. и т.н. А не да викате - ама те отровите още не са дошли, няма страшно. Има страшно и още как - отровени ведъж, подземните води никога няма да се пречистят.

 

В заключение се обръщаме към общините, за да изясним кристално ситуацията и сияйното бъдеще:

 

От една страна, министър Димов няма да е задълго министър. Затова на него не му пука въобще и, както се вижда, само гледа да замете проблема и да се отърве от него. Той си е поставил само една задача - да ликвидира Пирин и Витоша и с нищо друго не се занимава.

През 2016 от Сърбия са изпратили до МОСВ нотификация за мината Караманица и тогавашният министър също е изтървал срока от един месец за отговор-искане по конвенцията Еспоо. Закъснял е и сърбите са го отсвирили.

Между другото, те, сърбите, и сега няма да отговорят хилавите въпроси на МОСВ, защото преди две години срокът е изтърван.

През май 2018 сегашният министър е бил уведомен за мината Караманица с писмен сигнал на местен човек - Ботю Христов от Долно Тлъмино, а сега пита сърбите - ама какво става там, а у нас всичко си е наред.

Мижави сдружения и евродепутати информират ЕК, а от МОСВ се чудят какво да направят... и т.н. и т.н.

Изводът е, че от МОСВ не може да се очаква едно голямо и абсолютно Нищо.

 

От друга страна, докато сърбите ни тровят, премиерът е зает да организира галактически първенства със Сърбия, вместо да постави категорични условия на най-високо ниво, както пред техния премиер, така и в Европа. И вместо това, се прави на мъжествен у нас, както личи от съобщението в първия линк, в което доста Го бива.

 

От трета страна някои партии или съпартийци също така някой ден ще бъдат "спонсорирани" от мината Злогош, ако вече не са...

 

Обаче Вашите деца от засегнатите общини ще пият облагородената "спонсорирана" вода и вие ще берете метални череши, и вече знаете на кого да благодарите. Освен ако не решите да вярвате на МОСВ или че премиерът нещо се е загрижил, де.

 

Направете всичко възможно мината Злогош да бъде спряна - поне това зависи изцяло от вас, местните общини. Настоявайте решението на МС да бъде отменено, преди да е публикувано в Държавен вестник.

Обжалвайте решението на МС за Злогош, ако го публикуват - има страхотни нарушения на законите в него.

И не давайте право на достъп през общински земи на техниката за проучването в площ Злогош, информирайте местното население и т.н. и т.н..., вдигнете бунт ако трябва!

 

А, в крайна сметка можете и да не повярвате на всичко това и да разчитате на теориите на МОСВ. За да помогнем да повярвате на МОСВ по-искрено, само ще Ви уведомим, че ВЕЦ Пчелина е пуснат с преценка на орган на МОСВ, че няма да причини увреждане. Идете, питайте в село Лобош, дето дишат невъобразимата смрад на реката, дали това се е оказало вярно - че няма да има увреждане, и продължавайте пак да вярвате в МОСВ.

Те са създадени за да оправдават всяко унищожение на природата, а не да я пазят и, освен това, доказано нямат сърца!   

 

Честита Коледа и Весела Нова Година 
вторник, 11 декември 2018 г.

Сдружение "Балканка" - Сигнал за изземване на наносни отложения от коритото на река Янтра

Сигнал за извършвана незаконна дейност в коритото на река Янтра.

Моля, от БДДР и от МОСВ да ни изпратите входящ номер на настоящия
електронен адрес.

Писмото е разпратено до адресатите, които биха имали някакво отношение
при издаване на разрешително за такава дейност, доколкото изобщо това
е приложимо, при положение, че не са налице условия за изключение от
изричната забрана в закона за водите.

До останалите получатели възражението е изпратено само за информация,
защото този проблем сме го виждали и друг път.

Моля да направите проверка и да ни информирате за последващи
предприети действия, в качеството ни на заинтерисована страна по
случая. Заявяваме готовност за евентуално участие на наш представител
при извършването на проверки по сигнала.


Предварително благодаря за разбирането и съдействието.

Кратък доклад на сдружение Балканка относно съвместни действия с МОСВ по въпроса за екологичната катастрофа, която предстои в Кюстендилско

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание проучването на клуб Балканка за състоянието на водите на река Караманичка непосредствено под мината Караманица в Босилеградско.

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/REKA_KARAMANICHKA.pdf

 

Изследвахме водите и дънните утайки в коритото на реката. В проучването е дадено и обяснението защо все още отровите не са стигнали до Драговищица, но прогнозата е наистина потресаваща. Просто защото река Караманичка - Голема потъва в пукнатинните подземни води и после пак се появява на повърхността, и водата е все още филтрирана засега.

 

Обаче състоянието на подземните води никой не го е проучил, а и филтрирането няма да трае вечно. Не е нужно да си мозъчен хирург, за да е ясна прогнозата..

 

И междувременно днес гордият Министерски Съвет, с Ваша помощ е издал разрешителното за проучване за добив на метални полезни изкопаеми, тоест злато, в територия от 200 квадратни километра - Злогош - на изток над Босилеград.

 

По тоя повод бихме искали неуверено да Ви питаме - Вие имате ли сърца? Моля, вижте там отляво дали тупка нещо? Кръвно налагане сигурно имате, но това не е доказателство.

 

Ако все пак откриете бледи следи от някаква остатъчна сърдечна дейност, моля, да се запознаете с геоложките данни за Пенкьовскиянавлак.

В документа, на стр.115 ще видите, че съдържанието на арсен в близост до с. Добри дол достига 397 грама на тон руда.

А това просто значи, че още при проучването ще бъде отровено подземното водно тяло.

 

Иначе благодарим за един отговор, който получихме на първия ни сигнал за катастрофата в Кюстендил. Отговорът представлява много добра демонстрация как си затваряте очите и си измивате ръцете, за да достигне дотам, че едва ли не почти сте открили живот в река Струма под язовир Пчелина?

И че това или онова било в неизвестно химично състояние? Ами като е неизвестно, да го бяхте проучили бе!

 

Ето Ви малко данни за състоянието язовир Пчелина и на река Струма под него:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Pchelina-Struma%20FINAL.pdf

 

Вие тоя доклад го знаете много добре, даже го бяхте цитирали на едни рибарчета от Пернишко, като ги излъгахте, че според доклада всичко било наред!

 

И пак добре че не ни цитирахте ей тоя пасквил, който сте го финансирали и "одобрили", че сте го и наградили даже:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/1452085663_1.doklad_esenen_monitoring_dragovishtitsa.pdf?fbclid=IwAR1frpV-gUXkAdld5DI9C41tYUlb6yENa_OwzfG6kgFGT-vygO6BFvQrx0c

 

Тия хора не правят разлика между балканска пъстърва и сивен, но по-лошото е, че и Вие не я правите, щом сте го одобрили. И нито дума в него за мините Караманица и Благодат в Босилеградско? Чудно докога ще си вярвате?

 

Както и да е. Ние Ви обещахме също така, че ще Ви покажем по най-популярното телевизионно предаване у нас. Ето първия репортаж:

https://www.glaspress.rs/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/?fbclid=IwAR1BuElsWj6rvXhtlde8fHa0v37LRY29uxEyq7w9QdNIq2YWdwzvNRmg5mc

 

Предстоят поне още пет.

 

Накрая Ви обещаваме също така, че с доклада на НПМ БАН ще сезираме прокуратурата за Вашето съучастие в унищожението на река Струма в ЗЗ Земен по директивата за местообитанията, което представлява престъпление по чл.278в на НК. Престъплението е извършено от РИОСВ Перник, която е преценила, че няма да има увреждане, пък то има, в съучастие с МОСВ, които са издали разрешителното за водовземане от язовир Пчелина, който е от комплексните и значими язовири в страната.

 

И Ви обещаваме в скоро време един малък протест, този път заедно с местните хора от Босилеградско и Кюстендилско. Поводът е Вашето бездействие по отношение нарушенията на Конвенцията от Еспоо и Конвенцията за защита и използване на трансграничните водни течения и най-вече за това, че разрешихте мината Злогош.

Накрая за всеки случай - моля, вижте отново дали тупка там нещо отляво?

Дано да намерите някой отговор пред тия хора, особено от Босилеград, защото питейните водоизточници на града са на хребета непосредствено под площта Злогош, която върви по границата ни с РСърбия.


ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ