Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 13 ноември 2012 г.

ВЕЦ на Река Канина

http://riosvbl.org/ - Май не работи

 

Доклад за инвестиционно предложение за изграждане на на МВЕЦ "Канина 1" и МВЕЦ "Канина 2" на река Канина, ляв приток на река Места, землище на с. Ковачевица, с. Горно Дряново и с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград

Доклад за инвестиционно предложение за изграждане на Изграждане на МВЕЦ "Канина 1" и МВЕЦ "Канина 2" на река Канина, ляв приток на река Места, землище на с. Ковачевица, с. Горно Дряново и с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград
 

Понеделник, 06 Юни 2011 00:00

В РИОСВ – Благоевград е представен доклад във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение за:

«Изграждане на МВЕЦ "Канина 1" и МВЕЦ "Канина 2" на река Канина, ляв приток на река Места, землище на с. Ковачевица, с. Горно Дряново и с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград".

Във връзка с провеждането на консултации с обществеността, съгласно чл. 25, ал.1 от Наредбата и на основание чл.25 ал.2 от същата, в срок 30 дни от публикуването на съобщението за доклада по ОС (до шести юли 2011 г.) , всички заинтересовани лица могат да депозират в РИОСВ-Благоевград писмени мотивирани становища по инвестиционното предложение и доклада по ОС.

От тук можете да изтеглите:

1. Доклад за съвместимостта в doc формат

2. Приложения към доклада в doc формат

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ