Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 21 май 2019 г.

Information concerning the ecocatastrophe currently taking place in the Bosilegrad-Kyustendil area at the border between Bulgaria and Serbia

Уважаеми дами и господа,

От името на сдружение Балканка, София, България, моля, да се запознаете в прикачения файл с кореспонденцията на сдружението със Секретариата на  UNECE във връзка с тоталния провал на Министерствата на околната среда на РБългария и РСърбия да спазват Конвенцията от Еспоо и допълнителните решения на страните по нея.

 

Надяваме се, че всеки от Вас ще намери кореспонденцията за интересна, защото на практика Вие трябваше да се обърнете към комитета по конвенцията. Нещо повече - според изявления на уважавания доктор Димов, Вие даже вече сте го направили. Ето защо за нас е необясним фактът, че отказахте да ни предоставите копие на нотификациата, освен ако всъщност не сте изпращали нищо, което въобще няма да ни учуди.

 

Ако сте искали да изпратите нотификация, но, улисани в проблемите по ликвидирането на реките, Натура зоните, Пирин и пр., сте забравили, не се тревожете повече - за нас е удоволствие да Ви отменим и в това Ваше задължение.

 

Приятно четене на прикачената кореспонденция.

С дълбоко уважение

Сдружение Балканка, София, България
---------- Forwarded message ----------
From:
To: unece.org
Cc: 
Bcc: 
Date: Sun, 10 Feb 2019 12:05:24 +0200 (EET)
Subject: Information concerning the ecocatastrophe currently taking place in the Bosilegrad-Kyustendil area at the border between Bulgaria and Serbia

OFFICIAL USE

 

Following up the latest communication from the Espoo Convention Secretariat where we were kindly invited to fill in a form for the information concerning the ecocatastrophe currently taking place in the Bosilegrad-Kyustendil area at the border between Bulgaria and Serbia, please find attached the Form completed.

 

We also kindly urge the Implementation Committee to take prompt action and the necessary steps towards proper implementation of the Espoo Convention, because we have no other hope.

 

We remain ready for cooperation and to submit additional information, as well as to answer any questions that may rise.

 

 

Thank you in advance for your understanding and cooperation

Kind regards


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ