Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 10 май 2019 г.

Възражение на сдружение Балканка срещу издаване на разрешителни и становища на БДДР и срещу действия на НСЗП

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете, мините и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи с цел усъвършенстване на административния капацитет на МОСВ за справяне с проблемите на околната среда и водите и избягване на нови наказателни процедури от ЕК, представям на Вашето внимание следващите възражения относно нарушения на законодателството и на здравия разум от страна на БДДР и НСЗП.

В прицела на възраженията ни сега са БДДР и НСЗП, а до останалите получатели изпращаме възраженията с надеждата те да не допускат подобни нарушения понастоящем и в бъдеще.

 

И така - на първо място възразяваме срещу съобщение на БДДР за издаване на разрешително за водовземане за МВЕЦ Манастирска на едноименната река в ДРБУ.

Възражението е в прикачен файл.

 

Моля, от БДДР и от МОСВ да ни изпратят входящ номер за това възражение!

 

И сега следва по-интересната част:

 

На второ място възразяваме срещу новото становище за допустимост на БДДР относно мъчителния казус с хижата Мусала - нова.

Становището също е прикачено. За процесната хижа има и становище на БДЗБР, но то засяга подземното водно тяло, което не е толкова интересно.

 

След подробно запознаване със становището на БДДР, ние намираме същото за издадено в нарушение на закона и на здравия разум. Длъжни сме да признаем - понякога наистина е много трудно да се работи с всички Вас, уважаеми.

 

Сега пък водоснабдяването на хижата щяло да бъде от Алековото езеро по някакъв съществуващ водопровод според БДДР, защото сега процесното ИП се нарича "Рехабилитация и възстановяване на съществуващи съоръжения за осигуряване на питейно-битово водоснабдяване на хижа Мусала... и т.н."

 

            И като ходихме заедно на проверка с БДДР и РИОСВ София, къде ги видяхте тия съоръжения да съществуват в Алековото езеро или да достигат до него, бе уважаеми от БДДР?

НЯМА такива съоръжения съществуващи там и никога не е имало - питайте си собствените служители, които извършиха проверката!

И самите Ваши служители видяха със собствените си очи полупресъхналите езера в началото на октомври и всички много добре знаете какво предстои да се случи, когато водата се отклони от Алековото езеро, за да стига директно до хотела, а не да поддържа поне малък приток в по-долните езера. 14 кубика на ден!?

 

Обаче все пак най-големият проблем в случая всъщност са хидроложките изчисления! И още по-големият проблем е, че не сте наясно какво точно се случва там през зимата и при какъв режим се оттичат водите в рамките на различните периоди от годината.

 

А, всъщност, оттокът е брутален само през края на пролетта, когато се топи снегът и минава и заминава, а езерата все още са замръзнали. През зимата всичко е в лед и в езерата няма откъде да дойде капка вода.  Тогава, съгласно теорията на Строухал за хидроморфологията на високопланинските езера, в Алековото езеро не постъпва капка вода. Ето Ви доказателството:

dbw = b tf ( 8 f ydf - 4.Ƹ) / f ydw = 0.00 м3/сек

защото през зимата  8 f ydf  = 4.Ƹ

 

През зимата самите езера са тотално замръзнали под поне един метър лед! И откъде точно тогава ще взимате 14 кубика вода на ден? Естествено, ще ги взимате изпод леда, докато пресушите Алековото и останалите езера - точно това ще стане!

 

А при маловодие през лятото и есента, езерата спадат до санитарния минимум също така, без да отнемат по 14 кубика на ден от тях все още... И най-страшно ще е през лятото при маловодие - докато все още работи лифтът, защото точно тогава горе се качват хиляди хора на ден.

 

Все пак, БДДР плахо е установила известно несъответствие - във ВиК проекта пишело, че довеждащият водопровод тръгвал от каптажна шахта, а в Уведомлението за ИП пишело, че водопроводът тръгвал от Алековото езеро, където няма никаква каптажна шахта  и не тръгва никакъв водопровод. После водопроводът преминавал през съществуваща каптажна шахта, а в съществуващата каптажна шахта не пристига никакъв водопровод, а само тръгва надолу! Бяхме заедно с БДДР и го видяхме - прикачена е и снимка на каптажа. И, само между другото, за какво им е каптаж, който да пресича водопровода, при положение че се водовзема от езерото?

 

И въпреки несъответствието, БДДР не се интересува кой лъже? При положение че служители на БДДР бяха на Алековото езеро и може би не би било зле БДДР да си пита служителите има ли каптаж или водопровод горе при еззерото или няма, освен ако не е прекалено натоварващо за БДДР!

На мястото на БДДР, при такива очевадни лъжи, ние щяхме да поискаме инвеститорът да покаже как тръгва водопроводът от Алековото езеро и какви съоръжения за водовземане има там.

 

Изпарение и попиване били пренебрегнати през лятото също така, понеже средногодишната температура на въздуха била минус 11.6 градуса? Ами то тогава няма и течаща вода при тая средна температура, тоест няма откъде да се вземе и самата вода! Да не говорим на колко метра дълбочина трябва а е вкопан водопроводът и т.н. и т.н. А водата през лятото си попива и се изпарява от езерата за сведение на БДДР, иначе те нямаше да спадат драстично.

 

Както и да е. Със съжаление съобщаваме на всички директори на дирекции в МОСВ да си извадят изводите - директорът на БДДР е поставен в положение да няма полезен ход.

 

Наредено му е да издаде становище за допустимост и разрешително за водовземане и, ако откаже, на другия ден ще го уволнят, ще турят някой друг на негово място и той ще разреши нещото мигновено. Ако разреши водовземането сега - през лятото той ще излезе виновен, когато пресъхнат езерата и пак ще го уволнят.

Не е лесно и да си директор в това нещо, наречено МОСВ, нали?

 

Е, има и друга възможност - през лятото да се докаже, че пресъхването на езерата се дължи на естествените процеси и е било крайно време проклетите езера да пресъхнат най-после, вместо да създават проблеми. Важното е алъш вериш да върви.

 

Все пак, с надеждата да бъдем полезни, ще посочим на БДДР, че за да разрешат водовземане за питейно-битови нужди, трябва да има учредена и изградена СОЗ, понеже гледаме, че са пропуснали тая малка подробност в услужливото си становище. Качеството на водата също трябва да се докаже, че отговаря на изискванията, което няма как да стане през зимата, понеже незамръзнала вода там НЯМА.

Относно необходимостта от СОЗ препоръчваме на БДДР да видят предишното становище за допустимост на БДЗБР, когато инвеститорът все още искаше водовземане от подземни води и от БДЗБР се бяха намерили в чудо как да се отърват.  

Също така, за да се изгради СОЗ, около Алековото езеро ще трябва да се огради пояс I на СОЗ и да се прекрати достъпът на външни лица до водоизточника, което е доста интересно как ще го приемат туристите там, а?

Ако пък се водовзема от съществуващото повърхностно водохващане, което въобще не е каптаж, ще трябва да се огради 500 метра нагоре и 100 метра надоу по течението, тоест да се прекрати достъпа по пътеката към върха.

 

Тука само ще Ви припомним също така, че Беър Грилс Го Глобихте, защото само беше преплувал Каракашевото, бе, уважаеми от МОСВ! А сега ще разрешавате на някой мижав връзкар да отнема по 14 кубика на ден от четири поред езера? Понеже Алековото е хидравлично свързано с по-долните езера, ако не сте се сетили и за тоя малък проблем...  

 

Що се отнася до заустването на отпадните води, там мъката на БДДР продължава - сега се съгласяват наизгребна яма от две цистерни по 20 кубика - този път не са директно в реката, а са на 30 метра от Мусаленска Бистрица и на 140 метра от хижата. Вижте прикачените снимки, за да се убедите!

Отсега се хващаме на бас къде ще текат фекалиите и ще Ви го докажем, когато рукнат към реката.

 

Само между другото и за сведение на БДДР и НСЗП, за процесните цистерни за отпадъчните води трябва да се гарантира сигурността по чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ, освен всичко друго. Все пак те ще тежат повече от 25 тона едната, когато са пълни догоре, нали така? В този смисъл самите цистерни трябва да са стъпили на здрава основа със съответните фундаменти и поддържаща ги конструкция, за да се гарантира устойчивостта им в сеизмична ситуация, например. Иначе при земетресение те ще се изтъркалят в Мусаленска Бистица, където май всъщност им беше мястото според Вас, понеже теренът и без това си е доста стръмен в посока реката.

 

Най-обидното в цялата работа е, че гордият инвеститор Ви прави всички на луди, уважаеми, и Вие му се навеждате, само защото някой Ви е наредил. 14 кубика на ден му пълнят цистерните за отпадни води на инвеститора за три дена.

В труднодостъпния терен една проходима лайнарка /извиняваме се за израза, но така им викат наистина/ ще трябва да се качва минимум три пъти на ден, ако може да вози 5 кубика. Това прави повече от 1000 лева на ден, а вие продължавайте да Му вярвате.

Като рукнат фекалиите към реката, ние ще имаме грижата да ги покажем на целия свят.  А зимата като Му замръзне каналът до изгребните цистерни и те самите, и няма как да се качи лайнарката, направо не ни се мисли.

 

Що се отнася по-конкретно до НСЗП, които явно също няма къде да мърдат, съгласно режимите на зона "Сгради и съоръжения" от ПУ на НП Рила, ние намираме, че:

-         строителство на изгребни ями не е разрешено, защото те не са пречиствателни съоръжения, а точно обратното.

-         движението и паркирането на превозни средства извън определените и обозначени пътища и места също не е разрешено.

 

И как тогава ще отиде и паркира лайнарката до изгребната яма, уважаеми от НСЗП, като дотам няма път?

 

Ще спрем дотук, защото знаем, че решенията вече са взети и няма смисъл да се измъчваме повече с Вас. Нас не ни плащат да Ви следим какви ги вършите, но поне няма начин и да ни уволнят, нали така?

 

Обаче, настояваме от НСЗП, в рамките на процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на съвместимост, да ни уведомят в качеството ни на заинтересована страна, когато решат, че няма да има никакво отрицателно въздействие и не е необходимо изготвянето на ДОСВ, за да предприемем необходимите стъпки по АПК срещу това решение и да възразим най-категорично.

Ние предлагаме да прекратят процедурата отсега.

 

Същото се отнася и до БДДР - като решите да издавате разрешителното за водовземане, моля, да ни уведомите веднага, за да се борим и с Вас.

 

Също така Молим, от приемната на министър-председателя да Го уведомят, че тоя случай е много по-голяма глупост от небостъргача в Лозенец и почти толкова голяма глупост колкото "усвояването" на коритото на Марица в Пловдив. Тия от МОСВ ще пресушат езерата и ще отровят Мусаленска Бистрица с питейните водоизточници надолу при Боровец, само за да угодят на някой Негов приятел, защото иначе ще ги уволнят. Да вземе да се откаже навреме, иначе пак Той ще е виновен!

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието

 

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ