Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 10 май 2019 г.

Доклад на сдружение Балканка относно продължаващи нарушения на БДИБР в условията на рецидив...

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете, мините и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК,

 

Ви уведомяваме, че сме поучили две уникални писма от БДИБР в отговор на наши сигнали.

 

Преди самия доклад, обаче, молим от приемната на премиера да го уведомят за утре, 11.05. 2019г., на откриването на завода на Витте Аутомотив в Русе,  в качеството Му на стар приятел на сдружението, да си отдели 15 минути, в които да Го запознаем с пълната анархия, царяща в структурите и учережденията в състава на МОСВ с надеждата Той да въведе ред в процесното ведомство най-после.

 

И сега - към доклада:

 

Писмо от БДИБР относно закононарушенията им по случая с ВЕЦ Четрока на река Манастирска. Писмото е прикачено.

 

Уведомени сме, че понеже реката в момента не била включена в актуалната целогодишна забрана за риболов, то това значело според БДИБР, че нямало никакъв проблем на нея да се разрешава водовземане за производство на електроенергия.

Самото водохващане пък попадало на границата на зоната за защита а водите и т.н. и т.н.

 

Сега, налага се ние да обърнем внимание на БДИБР и най-вече на Инспектората на МОСВ, че:

1.      Съгласно таблица 9 от Раздел 3 на ПУРБ 2016-2021 на ИБР, река Манастирска от изворите, до водопада на местността Крушов четал, попада в зона за защита на стопански ценни видове риби с код  BG3FSWMA501R108  Самото водохващане е разположено НАД водопада, което значи, че то попада в зоната за защита на водите. Видеоматериал по този въпрос ще Ви представим в следващ доклад.       

 Съгласно приложение 5 към Раздел 7 от ПУРБ 2016-2021 на ИБР, за зоните за защита на водите е предвидена мярка с код СА_1:  Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водитe и действие СА_1_1:

1.Забрана за издаване на разрешителни за водовземане за ВЕЦ в зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми

 

Началото за прилагане на мярката и изпълнение на действието е 2017г. и Няма Краен Срок до изтичането на ПУРБ!

 

Мястото на водовземането категорично попада в зоната на защита, а не извън нея, следователно БДИБР е нарушила мярка в собствения си ПУРБ. Ако не ни вярвате - отидете на място, заедно или без нас, и проверете, че водохващането е НАД водопада по посока на изворите на река Манастирска!

Никакви комисии, за които сме уведомени в писмото на БДИБР, не могат да отменят мярка в ПУРБ, нито да извадят дадено водно тяло или част от него, от зоните на защита на водите!

Да не говорим, че БДИБР е единственото място в света, където запазването на добро екологично състояние на водното тяло може да се постигне след построяването на ВЕЦ! Критично застрашените рибни популации тъкмо са се свестили след забраната за риболов и ние сега ще им построим ВЕЦ, понеже той е много полезен, а?

 

По същество се оказва, че БДИБР прави фалшив опит да измени собствения си ПУРБ, като ликвидира една от зоните за защита на вводите, което е невъзможно, най-малкото без обществени обсъждания и без нова Екологична Оценка, каквато се изисква за изменения на планове и програми, съгласно чл.81 от ЗООС! Да не говорим, че БДИБР, която е една най-проста дирекцийка, Не Може да изменя ПУРБ, приет с решение на Министерски Съвет

 

Ето защо ние намираме, че МОСВ също е нарушило законите, тъй като ние настоявахме Инспекторатът да извърши проверка на закононарушенията, а не МОСВ да пита БДИБР дали са нарушили закона! Нарушили са го и още как.

 

И, ако сега МОСВ не вземе необходимите мерки, ще се наложи ние да уведомим прокуратурата своевременно.

Също така предлагаме на БДИБР в приятелски разговор с инвеститора да го посъветват да не си харчи парите напразно, тъй като Решението на БДИБР може и ще бъде акатувано за незаконосъобразност, надяваме се от МОСВ както би трябвало.

 

 

На второ място Ви уведомяваме за още едно изумително писмо на БДИБР във връзка със сигнала ни за замърсяването на Тунджа в чертите на гр.Ямбол. Можете да се запознаете с тази изящна творба от следния линк:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/YAMBOL_2019.pdf?fbclid=IwAR0y2Gr6RoU1m3s8JH6Oh3yvh5hUsKaFuHZQYnKVzpRSo2MfGomSUV0oj8o

 

Уведомяват ни, че мръсните води се формират от промишлени предприятия, които заустват в градския канализационен колектор, собственост на ВиК и БДИБР Нищо Не Можела Да Направи? И това нещо от следващото видео ще си продължава вечно:

https://www.facebook.com/nikolai.ivanov.58726/videos/pcb.2564659306896608/2564659150229957/?type=3&theater&hc_location=ufi

 

Ами като не знаете какво да направите, за какво сте ни тогава, бе уважаеми - само да си пишете плановете и програмите, които после да нарушавате? Написали били писмо на ВиК оператора и той е умрял от страх! Следващия път му напишете любезна покана, нотификация или колеблива молба...

 

На това безхаберие в тая дирекция ще се сложи край!

 

И на трето място уведомяваме БДИБР да бъде така любезна да си оправи всички Явни Фактически Грешки и Пропуски във всички становища за допустимост за чистене на корита на реки, като добави и мерките, наложени от ЕО  на ПУРН и на ПУРБ! Неизвестно защо тия ЕО нещо само се пречкат на творческите изяви на тая БДИБР и явно са изхвърлени в коша. Най-интересните мерки, които ненарочно се изпускат в становищата, са под №15 от ЕО на ПУРН, за да може всеки мижав "инвеститор" да изсече всички крайречни гори и да изрови каквото си иска от коритата на реките, за прослава на новия директор на БДИБР.

 

На основата на гореизложеното, надяваме се сега МОСВ да въведе законов ред в тая дирекция най-после! И вземете необходимите мерки за обявяване на безобразното Решение на БДИБР за ВЕЦ Четрока за незаконосъобразно, за да не ги вземем ние.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ