Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 8 май 2019 г.

Целеви доклад на сдружение Балканка относно първи обнадеждаващи резултати от изменението на ЗВ в полза на производителите на аквакултури...

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на
Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете,
мините и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия
ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД и с мисията на
сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни
органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за
справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и
аквакултурите и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от
ЕК.

Представям на Вашето внимание в спешен порядък първите обнадеждаващи
резултати от изменението на ЗВ, което приехте най-безотговорно с цел
да ни докарате нова наказателна процедура от ЕК по повод нарушения на
"лошо преведената" Рамкова Директива за Водите!

Конкретен повод е бурната дейност на едни рибарници на Дългоделска
огоста, за които и миналата година изпращахме сигнал до МОСВ и БДДР.
Затова сега изпращаме сигнала и до МЗХГ и до ИАРА и до КЗХ на НС, за
да се видят какви ги свършиха с изменението на ЗВ в полза на
благопристойните производители на аквакултури!

Ето Ви го крайния резултат от Вашите целеустремени усилия:

04.05.2019г. - Водохващане за рибарници над село Дълги дел

Посещението е при пълноводие.

Водохващането се намира на самата река Дългоделска Огоста, над мястото
където в нея се влива Трещена. Като карате до рибарниците, които са
малко преди двата ВЕЦ-а - Трещена и Крива река, малко преди тях река
Дългоделска Огоста се отклонява наляво и си има път покрай нея.
Координатите на водохващането са: 43.241538 / 22.965929

При посещението се установи, че под водохващането Не Се Изпуска Капка
Вода, в ЗЗ Западна Стара Планина и Предбалкан BG0001040 по директивата
за местообитанията, отново на територията на БДДР както миналата
година, което не учудва никого, най-малко нас.

За описаното можете да се убедите от прикачената снимка и от видеото в
следния линк:
https://www.youtube.com/watch?v=ZfE8ssnWS_U&feature=youtu.be

Обръщаме внимание, че тия нещастни рибарници бяха много стари и
направо умрели, а преди две три години взеха, че ги свестиха. Обаче те
явно продължават да пропускат страшно много вода и не могат да я
задържат в баластрата, иначе на всеки нормален рибарник му трябва
много малко вода, колкото да поддържа кислородното съдържание, а не му
трябва да пресушава Цяла Река!

Бяхте предупредени за този проблем при обсъждането на ЗИД на ЗВ, и
въобще не му обърнахте внимание, защото трябваше да уредите пак
някакви наши хора, както е с всичко останало в тая мизерна държава!

Как БДДР са я допускат тая работа все още, изобщо не ни е ясно.

Отделно, по сведения на местните хора, се оказва, че от рибарниците
често бягат риби от вида Дъгова пъстърва в река Трещена, което
представлява нарушение на ЗБР. Ето защо и за този случай настояваме
РИОСВ Монтана да направи проверка!

Сега, ние считаме, че тук му е мястото да обърнем внимание на МЗХГ,
ИАРА и КЗХ към НС, че посещението е при пролетно пълноводие, а
рибарниците успяват да откраднат всичката вода.

Уведомяваме ги също така, че вече имахме удоволствието да пуснем
обещаната жалба до ГД Околна среда на ЕК, която комисията регистрира с
невиждана досега скорост.

Считаме, че като добавим сегашния сигнал към жалбата, процесите в
посока на новата наказателна процедура ще се ускорят още повече - може
да питате МОСВ да споделят от богатия си опит осега.

Специално за МЗХГ, ИАРА и КЗХ сме прикачили сме жалбата ни и
кореспонденцията от ГД Околна среда, за да се запознаят и другите
виновни учереждения и ведомства, освен МОСВ, които вече знаят за нея.

Що се отнася до конкретния рибарник, може би не би било зле БДДР да
извърши проверка заедно с РИОСВ Монтана и ИАРА, ако междувременно не
са заети с нещо по-важно, разбира се.

Между другото, пробвахме да пуснем сигнал на мобилния зелен телефон на
БДДР на 05.05.2015г. в 10:45 часа преди обед и никой не го вдигна, за
съжаление, но това е друг несъществен проблем, защото:

Всяка пресушена река може да изчака работното време на всяка БД, според нас.

Очакваме сега да се предприемат същите мерки, каквито бяха предприети
миналата година, които да затвърдят същия устойчив резултат след една
година и занапред - поне докато Рамковата Директива за Водите
най-после не бъде преведена правилно!

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички!

2.3 Describe the problem, providing facts and reasons for your
complaint* (max. 7000 characters):
The amendment in question was finally approved by the Bulgarian
Parliament on 13.03.2019. Here is the official
announcement:
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135749
The amendment relieves the fishery and aquaculture industry in
Bulgaria from the following obligations:
1. To measure the water quantities diverted from the rivers, or from
ground waters to the fisheries
2. To pay any fees whatsoever for the water used for production of
fish & aquaculture
3. To pay fees for the pollution of the water, caused by the industry concerned
So fisheries were allowed to divert all the water from the rivers /a
problem we have encountered already in real
life/, or from ground waters, without measuring the water quantity
diverted, and without paying any fee for the use
of natural resources. On the other hand, a project carried out by the
River Basin Directorates in 2016 has proven
that fisheries cause pollution of the water they use and return back
into the rivers, or of the water in the dams. Here
is the project's final report:
https://earbd.bg/files/File/EEAGRANTS/FISHFARMING/FINAL%20REPORTS/BG/FISHFARMING_Final_Report_BG.pdf
In this way the following EU principles laid down in article 191/ex
article 174/, paragraph 2, TFEU have been
breached:
1. The "precautionary" principle
2. The "polluter should pay" principle
Preamble paragraph (11) of the Water Framework Directive, namely the
requirements for "prudent and rational
utilisation of natural resources" as well as the "polluter should
pay" principle, have also been breached, let alone
article 9, WFD, which was directly thrown in the trash, despite our warnings.
Recovery of costs for water services, as well as "adequate
contribution of the different water uses", will no
longer be applied to fishery and aquaculture industries in Bulgaria,
since they will no longer even measure
the water they use and will not pay for it! This also undermines
all limitations set in the Water Permits,
because the water will not be measured any longer.
And, of course, all the other water users in the country pay fees,
while fisheries will not, which adversely
affects competition and effective use of the resource!


Thank you for your letter of 17/04/2019 , which has been registered as
a complaint under reference number CHAP(2019)01201 (please quote this
reference in any further correspondence).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ