Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 10 май 2019 г.

Complaint concerning failure to comply with Community law


От името на сдружение Балканка, София, България, в качеството си на отговорник по екосистемни проблеми, моля, да се запознаете в прикачения файл с Жалба до ГД Околна среда на Европейската Комисия във връзка стоталния провал на Министерството на Околната Среда и Водите и на Министерствона Земеделието на РБългария, а така също и на ИАРА, КЗХ и КОСВ, а и на самияПарламент, да не нарушават законодателството на Съюза.

 

Повод за огромна загриженост е, че се нарушават с лека ръка и небрежно безгрижие основни принципи от Договора за Функционирането на ЕС и на Рамковата Директива за Водите на ЕС също така.

Има се предвид изменението на ЗВ, с което всички Вие освободихте производителите на аквакултури от задължението да измерват и да плащат водата, която използват и/или замърсяват повече или по-малко. Бяхте предупредени за нарушенията, които извършихте.

 

Обръщаме внимание на МОСВ, че сме включили и тях като публично тяло, замесено в нарушението, въпреки че те бяха против изменението, но само формално и без необходимите ангажираност, целеустременост и ентусиазъм. Причините са две:

 

1. Един стабилен министър на ОСВ, който познава релевантното законодателство, никога нямаше да допусне такова явно нарушение и щеше да се бори като тигър то да не бъде допуснато, защото най-малко щеше да е наясно с последствията, независимо чий мижав частен интерес е трябвало да бъде обслужен.

 

2. МОСВ вече има стабилна константна практика по отношение на наказателните процедури и, при директно запитване от DG ENV, няма да се опитва да прикрие нарушението. Иначе МЗХ и/или ИАРА може пак да развият теориите си, че РДВ не била преведена правилно, че рибарниците взимали само кислорода, но не и енергията на водата и прочее мъчителни художествени фигури, познати от обсъждането на ЗИД на ЗВ в комисиите. Така би се създал огромен репутационен риск да се излагаме пред ГД Околна среда, които може и да умрат от смях...

 

Така че се извиняваме на МОСВ, че злоупотребихме с тях като ги натопихме, но понякога животът е несправедлив и всички ние заедно най-добре знаем това.

 

ВАЖНО:

Използваме случая да поканим всички получатели на почистването на река Драговищица тази събота. Ето линк към самото събитие:

https://www.facebook.com/events/428891731197489/

 

Цел на събитието е да изчистим реката задено с МОСВ, за да я подготвим най-качествено за новите мини за злато, за които МОСВ оказва пълно съдействие на инвеститорите, а така също и за братските мини в РСърбия. Напомняме, че там работят изключително успешно две оловно-цинкови мини и се предвиждат още две за злато и каквото дал Господ.

 Така и така всички те винаги гарантират, че няма да причиняват увреждане, отравяне, ликвидиране на живота в реката и пр., и след всяка мина за злато у нас водата в реките все повече става за пиене, а МОСВ вярва на неизвестните извършители. Нека започнат да работят на чисто хората... Мислехме и да я зарибяваме, ама преценихме, че ще е прекалено.

 

Допълнителна цел може да бъде ние да вземем нови проби от токсичните отпадъци в Караманичката река, този път със съдействието и методологията, доставени от МОСВ. Служители на МОСВ само ще дойдат с нас инкогнито за да наблюдават и дават съвети, а ние ще извърваме всички действия на територията на РСърбия.

 

Казваме горното, защото знаем, че вече има Работна Група с МОСВ на РСърбия, в която сме поканени да участваме още на първата кръгла маса в Босилеград на 01.10.2018г от заместник министър Живков. Надяваме се МОСВ да не са забравили да ни включат и си чакаме поканата. Всъщност, мъчителното създаване на тази работна група се дължи само на нас и ще помагаме с всички средства!

 

Накрая напомняме на КОСВ за срещата, на която да ги запознаем с пълната картина на проблема Босилеград - Трекляно - Кюстендил. Слушахме доктор Димов как неуверено срича отговор на въпрос от парламентарен контрол от миналия петък и Ви уведомяваме, че тоя човек въобще не знае за какво всъщност става дума. Очакваме поканата от КОСВ в най-скоро време.

 

Приятно четене на прикачената кореспонденция с ГД Околна среда.

We have already lodged with DG ENV of the EC several complaints concerning hydropower development in Bulgaria and there is an assessment going on right now under EU Pilot.

 

Now, please find attached another complaint concerning huge infringement of EU Law, committed by the Bulgarian state authorities, regardless of our warnings.

 

This case has nothing to do with hydropower development whatsoever.

 

The complaint attached describes a direct violation of EU Water Framework Directive caused by an amendment of the BG Water Act recently adopted in the Parliament.

The amendment is in favor of the Fishery & Aquaculture industry in Bulgaria, which will no longer measure and pay for the the water used and will not pay fees for the pollution caused by the same industry.

 

So this complaint is a separate one, having nothing in common with any of our previous complaints. This time the infringement is huge, but undisputable and very simple.

 

We hope this case will be dealt with in a separate case file, apart from the EU Pilot for hydropower, and in the fastest possible way.

 

Thank you in advance for your kind understanding and cooperation.

 

2.2 Which is the EU law in question?
1. Treaty on the Functioning of the European Union
2.  Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000
establishing a framework for Community action in the field of water policy  -  The Water
Framework Directive

2.3 Describe the problem, providing facts and reasons for your complaint* (max. 7000 characters):
The amendment  in question  was finally approved by the  Bulgarian  Parliament on 13.03.2019. Here is the  official
announcement:
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135749
The amendment relieves the fishery and aquaculture industry in Bulgaria from the following obligations:
1. To measure the water quantities diverted from the rivers, or from ground waters to the fisheries
2. To pay any fees whatsoever for the water used for production of fish & aquaculture
3. To pay fees for the pollution of the water, caused by the industry concerned
So fisheries were allowed to divert all the water from the rivers  /a problem we have encountered already  in real
life/,  or from ground waters, without measuring the water quantity diverted, and without paying any fee for the use
of natural resources. On the other hand, a project carried out by the River Basin Directorates in 2016 has proven
that fisheries cause pollution of the water they use and return back into the rivers, or of the water in the dams. Here
is the project's final report:
https://earbd.bg/files/File/EEAGRANTS/FISHFARMING/FINAL%20REPORTS/BG/FISHFARMING_Final_Report_BG.pdf
In this way the following EU principles laid down in article 191/ex article 174/, paragraph  2,  TFEU have been
breached:
1. The "precautionary" principle
2. The "polluter should pay" principle
Preamble paragraph (11) of the Water Framework Directive, namely the requirements for  "prudent and rational
utilisation of natural resources" as well as  the "polluter should pay" principle, have also been breached, let alone
article 9, WFD, which was directly thrown in the trash, despite our warnings.
Recovery of costs for water services, as well as "adequate contribution of the different water uses",  will no
longer be applied  to fishery and aquaculture industries in Bulgaria, since they will no longer even measure
the water they use  and will not pay for it!  This also  undermines all  limitations  set  in the Water Permits,
because the water will not be measured any longer.
And, of course, all the other water users in the country pay fees,  while fisheries will not,  which adversely
affects competition and effective use of the resource!


Does the  Country  concerned receive (or could it receive in future) EU funding relating to the
subject of your complaint?
 Yes, please specify below


The  "Fishfarming"  project referred to in the previous section was financed by the  FINANCIAL MECHANISM
OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA 2009 – 2014

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ