Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 24 февруари 2014 г.

Екологични срещи-дискусии в общините Струмяни, Сандански, Кресна и Симитли

Екологични срещи-дискусии ще се състоят между 19 и 26 февруари в общините Струмяни, Сандански, Кресна и Симитли.

 

Целта на срещите е да се обсъди устойчивото развитие на териториите на тези общини с оглед на екологичните проблеми и намиране на възможни решения за преодоляването им.

 

Целева аудитория са местните жители, представители на местната власт, неправителствени организации, медии и заинтересувани лица, които искат да научат повече за устойчиво ползване на природните ресурси,  възможните решения на екологичните проблеми в региона, ползите и вредите от ВЕЦ, и др.

 

На срещите, наред с представянето целите, историята, дейностите и мисията на "Училище за природа", ще бъде разаказано и за едно възможно решение в борбата със засушаването в региона чрез представяне на собственоръчно направената и действаща система за събиране на дъждовна вода с капково напояване - работеща алтернатива на високите разходи за напояване и ползването на питейна вода за същата цел.

 

В края на срещите ще има дискусии, на които ще може да бъдат задавани въпроси за актуални теми като защитени територии и настоящото и бъдещото им управление, НАТУРА 2000, пашуване, добив на инертни материали, водоползване, екологичната цена на ВЕЦ-овете на присъстващия екип от еколози, биолози, специалисти и експерти по биоразнообразие и управление на защитени територии.

 

Първата такава среща ще бъде в с. Илинденци, Община Струмяни, на 19 февруари, сряда, от 18.00 ч., в библиотеката на селото.

 

Втората - в с. Микрево,, на 26 февруари, сряда, 18.00 ч., Читалище "Братя Миладинови", с. Микрево.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ