Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 24 февруари 2014 г.

Управа и население се обявиха против мини ВЕЦ „Мечката”

20.02.2014
http://vestnikpriatel.com/

Ръководството на Общината, кметството в Широки дол, специалисти, обществени деятели и граждани се обявиха против замисленото изграждане на малка водноелектрическа централа „Мечката".
Общественото обсъждане на „Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение „МВЕЦ „Мечката" в горното течение на р. Искър в землището на Широки дол, Община Самоков" се състоя в града ни на 14 февруари.
Възложител на начинанието е „ХК „Долен Искър 9" ЕООД, а изпълнител – колектив от 15 специалисти с ръководители проф. д-р инж. Ел. Желева и д-р П. Петров.
Проф. Желева представи накратко заключенията в доклада. Целта е да се изгради мини ВЕЦ „Мечката" в коритото на Искъра. Предвижда се сградата, която ще го обслужва, да е подземна, от 450 кв. м. Ще се строи върху земя, която е публична държавна собственост. Планира се и изграждане на рибен проход. При одобряване на проекта строежът трябва да бъде готов за три години.
Изказаха се и въпроси зададоха Елена Лобутова, главният архитект на Общината арх. Надежда Клинчева, Силвана Лобутова, кмет на Широки дол. Инж. Любчо Луков прочете обстойно изложение, в което изрази своето категорично несъгласие с доклада.
Сред присъстващите бе и зам.-кметът Васил Сайменов.
Представителят на фирма „Долен Искър" инж. Емил Русев се опита да отговори на въпросите и забележките, но отговорите му не удовлетвориха присъстващите.
Мнозина от изказалите се изтъкнаха, че в доклада няма документи за становището на Басейнова дирекция, липсват скици и становища на Службата по геодезия и кадастър за въздействието от изграждането и експлоатацията на мини ВЕЦ-а върху здравето на живеещите в околната вилна зона, върху близката защитена зона за природни местообитания и дивата флора и фауна на р. Палакария.
Несъгласие с одобряването на доклада бе изразено и от името на Общината, кметството в Широки дол /придружено с подписка от много жители на селото/, от инж. Луков от името на група граждани. Възражение от Бойчо Стамболийски по въпроса пък е изпратено до общо 6 институции и публикувано и в „Приятел" /бр. 8 от 31 януари т. г./.
Управляващи и население са притеснени главно от възможността и опасността да се нанесат тежки и необратими вреди на цялата екосистема в района и затова изразяват своето несъгласие.
Стана ясно, че възраженията ще се изпратят на възложителя. Той е длъжен да ги вземе предвид и да даде своите отговори в РИОСВ /Регионалната инспекция по околната среда и водите/. Експертният съвет в инспекцията ще ги обсъди /с участието на представител на Община Самоков/ и ще излезе с решение.
Запознати споделиха междувременно, че инвестиционният интерес към подобно строителство е много голям. От 2007 г. досега са направени 7 предложения за изграждане на мини ВЕЦ-ове в общината по р. Искър.
Евгения Попова

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ