Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 21 февруари 2014 г.

26.08.2008

Благоевград

Невижданата суша в Пиринския край удари и вецовете. Басейнова дирекция - Благоевград поиска от собствениците на водноелектрически централи да преустановят дейността на обектите.

Причината за направеното предписание е маловодието на реките в Западнобеломорския речен басейн. Проверките на инспекторите установиха, че минималните водни количества в реките не са  достатъчни за работа на централите.

На места има заплаха за биологичното разнообразие, свързано с водните обекти. Продължават ежедневните проверки по реките. Нарушителите ще бъдат санкционирани по реда на Закона за водите, предупреждават от Басейнова дирекция.

Владимир Симеонов

Копирано от standartnews.com http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/spirat_vecove_zaradi_presahnali_reki-8943.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ