Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 17 ноември 2017 г.

Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДДР - ВЕЦ Бели вит

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка - гр.София за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 12.11.2017г. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


ВЕЦ Бели вит


Посещението на водохващането в района на местност Скрибътна се проведе в период на маловодие, при ниско за сезона ниво на водата. Централата работи и отнема почти всичката вода от реката. Лошо уплътнение на шлюза в долния край дава възможност коритото на реката да не е напълно сухо. Това обаче е напълно недостатъчно. Реката е на локви под водохващането!!! Няма и намек за рибен проход !


Прави впечатление, че открития стомано-бетонов канал, в участъка от другата страна на пътя, откъм гората, е покрит със стоманена мрежа. Обръщаме внимание, че такова закриване на канала, вероятно върши някаква работа, но също така и крие рискове за дивите обитатели


За направеното посещение може да се убедите от снимките и видеото качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0020-dam/2017-11-16


Важно: Това водохващане попада изцяло в границите на ЗЗ „Централен Балкан - буфер" BG0001493 - по директивата за опазване на хабитатите!--
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ