Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 27 ноември 2017 г.

Многоцелеви комбиниран доклад относно речни легла, ВЕЦ и рибни проходи - Доспатска река и ЗЗ Среден Пирин - Али ботуш


В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, споделяме комбиниран доклад относно почистването на река Доспатска в участъка Сърница - Побит камък и над него, а така също и за ВЕЦ на територията на БДЗБР и БДИБР, и така също за рибните проходи.

Докладът се посвещава на бъдещото председателство на Европейския съюз от страна на България. Считаме, че това председателство ще разкрие нови хоризонти пред тристранното сътрудничество между нашите организации - ние, МОСВ и ГД Околна среда, морско дело и рибарство на ЕК. Планираме много мероприятия и посещения в периода, като обещаваме да каним компетентните органи на тях. Имаме специална програма и очакваме председателството с нетърпение, както и Вие, надяваме се.

Още в самото начало изказваме благодарност на областна управа Пазарджик за това, че ни поканиха да се запознаем с цялата документация по почистването на река Доспатска. Поради липса на време и водени от увереността, че законодателството у нас по отношение на опазване на речните легла се спазва, ние дълбоко вярваме, че цялата документация вече е наред, след нашия предходен сигнал.

Изказваме благодарност и на БДДР за това, че отхвърли възражението ни за източването на язовир Бебреш от едноименната ВЕЦ. Изразяваме несъгласие с решението на директора на БДДР, базирано на препоръки на комисия, назначена от самия директор, с която комисия също не сме съгласни. По казуса ще представим, разбира се, мотивирано възражение пред висшестоящия орган навреме.

И сега - към доклада:

I. Почистване на речното легло на река Доспатска


Както обещахме при предходната ни кореспонденция, ние извършихме изненадваща проверка на дейността. От проверката се установи, че преобладаващата част от дейността е извършена правилно, когато говорим за изрязване на наклонени живи дървета. Тук там има и изрязани прави, но процентът е пренебрежим. Повечето изрязани дървета също така са маркирани.
Също така използваме възможността да уведомим директора на НСЗП, че над Побит камък не се установява местообитание 91Е0*, но между Сърница и Побит камък местообитанието е налично, както имахме възможността да уведомим компетентния орган. Ето доказателството:

Точните координати на мястото са: 41.778708, 23.947646
По реката над Сърница има това местообитание още на много места.
Надяваме се данните да се използват при прекартирането на зоните по Натура 2000 с цел тяхното редуциране. Ето на този линк има качени и снимки от местообитанието:

За съжаление добрите новини по отношение  на почистването свършват дотук. Всъщност, освен рязани живи дървета по бреговете, коритото не е почистено от нищо друго. Нещо повече - окастрените клони много често са оставени в рамките на заливаемите площи от речното легло и са предпоставка за бъдещи проблеми. Паднали в коритото стари дървета, и големи количества боклуци също не са изчистени, а би трябвало.  За описаното можете да се убедите от следните клипове:

Разбира се, сигурни сме, че, тъй като почистването все още не е завършило поради авария на техниката - един вековен трактор на брега на реката, вероятно коритото наистина ще бъде почистено както трябва все някога, но все пак молим БДЗБР, като компетентен орган издал разрешителното за ползване на повърхностния воден обект, да осъществи контрол дали дейността е постигнала целите си. Само на теория би могло да се допусне, че ако не се изчисти коритото наистина, то догодина някоя междуведомствена комисия е възможно да прецени, че пак ще трябва да го чистим. Всъщност, намираме, че тази междуведомствена комисия, която е разпоредила почистването сега, е най-добре да приеме крайния резултат.

II. ВЕЦ на територията на БДЗБР
1. ВЕЦ Селската река
При посещението тази ВЕЦ не работи поради маловодие. Все пак изразяваме учудване, че БДЗБР е издала разрешение за водовземане, защото рекичката е толкова малко, направо нищожна, а все пак се намира в ЗЗ Среден Пирин - Али ботуш.  Тази ВЕЦ е новина за нас, поради което нямахме време да стигнем до водхващането и да снимаме и него.

2. ВЕЦ Матница
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. В реката непосредствено над централата текат два литра в секунда. Това означава, че водохващането не изпуска нищо.
Водохващането е недостъпно, защото има бариера на пътя. По този начин БДЗБР много трудно ще хване каквото и да било нарушение, защото докато стигне до водохващането, гордият национално отговорен инвеститор ще спре турбината и горе ще протече вода в реката.
За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:III. ВЕЦ на територията на БДИБР
1. Деривационен канал Яденица - водохващания №4 и №5
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. В реката и под двете водохващания се изпускат по триста грама в секунда. НЕК ЕАД продължава грубо да погазва ЗВ, ЗООС и ЗБР в пряко съучастие с БДИБР. Рибни проходи продължава да няма в грубо нарушение на ЗРА също така.
За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

2. Баташки водносилов път - водохващане №12 на Рибна/Чепинска над Велинград
Ситуацията е почти без промяна - продължава да няма рибен проход.
Сега обаче се изпуска малко повече вода от преди, но далеч не толкова повече, че да е спазен законът.
За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:


Като стана дума за рибните проходи, информираме повечето получатели на този доклад за радостната, но и тревожната  новина, че по наредбата за тях нещо пак се работи. Тревогата ни е свързана с факта че изключителният експертен потенциал на сдружението по въпроса не се използва, тоест седи и ръждясва,  да не говорим, че наредбата се прави заради нашите действия и ние сме основен виновник. Трябваше и да понесем поне малко от отговорността, а сега сме лишени от това право.

Ето защо се надяваме всички членове на работната група да са обхванати от ясно съзнание колко е важно това, което те правят. Особено тези от членовете, за които думата река представлява четири букви от азбуката или синя чертичка на картата. По тази наредба ще продължат да се влагат много пари на инвеститорите у нас. Направете я така, че от изхарчените пари да има полза, тоест през новите РП наистина да преминават риби, а не както е досега. И като я напишете наредбата - проверете дали рибните проходи по Давидковска да речем, или на всеки друг ВЕЦ от сайта ни, където сме обозначили глупав РП, не отговарят на нея. Надяваме се да осъзнавате каква отговорност поемате!
Направете наредбата ТАКА, че през новите рибни проходи да преминават риби!

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ