Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 21 ноември 2017 г.

Природозащитниците не са давали съгласие за сечи и строежи в ПиринПриродозащитниците не са давали съгласие за сечи и строежи в Пирин

Изказванията за "втори лифт в Банско" целят изместване на фокуса от пореден опит за разрешаване на мащабни сечи и строежи в националния парк

Коалиция "За да остане природа в България" съобщава, че на работна среща в Министерски съвет вчера с бивши и настоящи служители на МОСВ, представители на администрацията на Банско и на природозащитни експерти, инициирана от вицепремиера Валери Симеонов, стана ясно, че се готви бърза, мащабна промяна на концесионния договор  за ски-зона "Банско", която да узакони вече изградена незаконна инфраструктура и да отвори пътя за нови сечи и строежи в Национален парк "Пирин".

Представители на екокоалицията, участвали в срещата, подчертават, че никой от тях не е давал и не може да дава съгласие за изграждане на нова, мащабна инфраструктура на територията на националния парк, тъй като това е противозаконно и ще обезсмисли самото съществуване на парка като защитена територия и обект на световното природно наследство.

На срещата беше потвърдено, че темата за втори лифт се използва като медиен балон - апетитите не са за един конкретен лифт, а за нови писти, лифтове и нови инвестиции, поискани в случая от кмета на Банско. Това се цели както с двугодишния натиск за легитимиране на план за управление на националния парк, който да дава възможности за мащабни сечи и строежи, така и със сегашния опит за промяна на концесионния договор.

Редица от повдигнатите на срещата въпроси - относно обема на концесията, печалбата на концесионера, собствеността на съоръженията и необходимостта от екологична оценка, останаха без отговор. Работната група обяви, че ще събира въпроси, които да получат публични отговори заради високата обществена значимост на случая Пирин.

Природозащитниците припомнят, че продължават да се предлагат решения за увеличения туростопоток във и около парка, резултат от който са и опашките пред лифта. За да са ефективни и устойчиви решенията обаче, те трябва да дойдат след екологична оценка на въздействието от туристопотока и на цялостното антропогенно натоварване, на увеличаването на отпадните води и на замърсяването, които да се съпоставят с опазването на най-ценното в националния парк -  естествената природен ресурс. Подобно решение изисква ревизия на безконтролното презастрояване на Банско, допуснато в противоречие с първоначалните намеренията от 2001 г., както на над 60% незаконното разширяване на ски зоната, което също е доведе много повече туристи от предвидения капацитет. Търсенето на най-добро управленско решение минава и през прозрачност на работата на концесионера - отваряне на данните за човекопотока, брой на продадени карти, включително изчистване на съмненията, че пари от туропреторите директно се превеждат в офшорни зони, без да минават през България. Подобен анализ е важен и за да се изпълни заявеното от министър Валери Симеонов увеличение на концесионното възнаграждение.

От коалиция "За да остане природа в България" заявяват, че за да няма двусмислени интерпретации на изказванията по време на дискусиите в МС и МОСВ, ще изискват в бъдещите срещи да се води стенографски протокол. Природозащитниците потвърждават, че, както и досега, ще обжалват в съда всяко решение по случая на МС и МОСВ, за което не са проведени задължителните по закон процедури за преценка необходимостта от екологична оценка и на оценка за съвместимост, съгласно българското законодателство и европейските директиви.

Допълнителна информация:
В коалицията „За да остане природа в България" членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация "Биоразнообразие", Екологично сдружение „За Земята", Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега", Сдружение "Агролинк", Сдружение „Байкария", Сдружение „Белият бряг", Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем", СНЦ "Зелени Балкани", Сдружение „Природен Фонд", клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски", Софийско гражданско сдружение „Щастливеца", гражданска група „Да спасим Иракли", „Граждани за Рила" и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ