Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 14 ноември 2017 г.

Доклад за ВЕЦ-ове по Давидковска река - много интересен

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДИБР на 03.11.2017г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на дъжавните органи, Ви уведомяваме, че днес, 08.11.2017г. получихме категоричен окончателен отказ за сътрудничество от страна на БДИБР, който леко ни демотивира. Става дума, че отново им обърнахме внимание на проблема им относно становищата за допустимост на ИП, които на сайта на БДИБР се качват с огромно закъснение от около месец и половина. Поначало те изобщо не ги качваха, докато не им посочихме, че така нарушават закона, но сега пък ги качват със закъснение, което ги обезсмисля.

 

От друга страна, припомняме на БДИБР текста на чл.155, ал.1, т.23 от ЗВ. В него законодателят е определил, че становищата за допустимост се качват на сайта на БД, без да е уточнил срок. Обаче, очевидната цел на това нещо е да се уведомява заинтересованата общественост като нас в разумен срок, тоест на най-ранен етап, за да има смисъл.

 

Може би БДИБР разбира закона така, сякаш хората ще им се радват на становищата, като на художествени произведения, на които стойността се покачва с годините? Като ценители на изящната словестност и високия стил на тези техни творби, ги уверяваме, че това е така, но все пак, по-важната цел е да ги прочетем навреме, за да можем да им помогнем, ако са допуснали грешка. Останалите БД могат да потвърдят това нещо, защото техните сайтове са много по-добри, което ни даде възможност да им помагаме навреме.

 

Припомняме на БДИБР също така, че на срещата през март 2015г. всички си обещахме взаимно сътрудничество - помолени бяхме за това нещо от висшестоящ на БДИБР орган.

Ето защо, сега предлагаме да окажем и помощ с IT поддръжка и ремонт на сайта им безвъзмездно, защото той за нищо не става. Предвид изключителните способности на сдружението в областта на  IT технологиите, за нас няма да е проблем да помогнем и за това.

 

По този повод, и доколкото тези доклади се изпращат и на ръководството на КОСВ към НС, настояваме при следващата промяна на ЗВ, в чл.155, ал.1, т.23 да се добавят думите - в срок от 24 часа. Иначе БДИБР ще вземе да ги качва след една година.

Ама имали много работа? Ами понамалете малко писането на разрешителни за ВЕЦ и ще имате достатъчно време - толкова е просто!

 

И сега към доклада за проверка по Давидковска река, извършена на 03.11.2017г:

 

1. ВЕЦ Давидково 1

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. В реката се изпускат 16 /шестнадесет/ литра в секунда, при минимално водно количество по разрешително, което не ни е известно, защото е строго секретна тайна, пазена от БДИБР, както всичко останало.

Изграден е нов рибен проход, за което собственикът заслужава поздравления за усилията. Направата му обаче е напълно безсмислена, защото реката практически я няма под водохващането, а и по други сериозни причини - когато се направи Наредбата за Рибните проходи, ще разберете защо.

Мъките за осигуряване на биокоридорните функции на тази река продължават, ли продължават...

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0481-dam/2017-11-03

 

2. ВЕЦ Давидково 2

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. В реката се изпускат  НУЛА капки вода на час.

Рибният проход продължава да бъде един от трите най глупави на планетата, всичките гордо изградени на територията на БДИБР на една и съща река.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0070-dam/2017-11-03

 

Искрено се надяваме бившият министър Ивелина Василева да разгледа снимките внимателно. Пак през 2015г., като видя точно този рибен проход, тя обеща, че ще бъде въведен временен мораториум върху строителството на ВЕЦ и много бързо забрави. После обеща, че ще има Наредба за рибните проходи и забрави и нея. Информираме я, че с разрешение на БДИБР, на тази река ще се строи още един такъв ВЕЦ, с който те стават 5 /пет/ парчета в защитена зона от мрежата Натура 2000. Те затова нямат време да си оправят сайта...

 

Не настояваме по този доклад да се направят проверки от страна на БДИБР, за да не си губи времето с такива маловажни неща, въпреки че биха могли да хванат поне ВЕЦ Давидково 2. Все пак, те имат да пишат разрешителни и строго секретни становища за допустимост...

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието!


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ