Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 17 ноември 2017 г.

ВЕЦ „Росица 2” навърши 50 години

Публикувана в брой: 114 / 17.06.2011

Първата проектирана у нас самостоятелна автоматизирана ВЕЦ "Росица 2" навърши 50 години. Централата се намира край павликенското село Росица. През 1954 година е възложено на "Енерго хидро проект" да извърши проучване, проектиране и изготвяне на технически проект за изграждане на водноелектрическа централа от хидровъзел "Александър Стамболийски". Направени са задълбочени инженерно-геоложки, хидрогеоложки и водностопански проучвания за комплексно използване на водите под язовирната ВЕЦ "Росица 1" с режимно енергийно и напоително предназначение. ВЕЦ "Росица 2" е деривационна централа, застроена на главния напоителен канал на язовир "Александър Стамболийски", на около 12 км от язовирната стена, намираща се на 1, 5 км югозападно от селото и на 500 м на юг от река Росица. ВЕЦ "Росица 2" се явява второ стъпало от каскадата на хидровъзела „Александър Стамболийски".
Организацията на строежа е епохална за своето време. Работната ръка е осигурена със съдействието на съветите от селата в Росица, Красно Градище, Горско Косово, Бяла река, Бяла черква и Павликени. Използвани са 1072 тона цимент, 3000 куб. м пясък, 230 тона ломен камък.
Обектът е завършен на 30 декември 1960 г., но поради пълното източване на язовир "Александър Стамболийски" в края на 1960 година и началото на 1961 година 72-часовата проба не е направена веднага и затова приемането на обекта става през месец юни 1961 г. Двата генератора са с обща инсталирана мощност 3 мегавата. Специална комисия извършва приемането на ВЕЦ "Росица 2" в периода от 12 юни до 18 юни 1961 г.

Весела БАЙЧЕВА

https://www.borbabg.com/2011/06/17/%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0-2-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B8-50-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ