Карта на действащите ВЕЦ в България

събота, 4 ноември 2017 г.

Общинският съвет не взе решение дали общината да възрази срещу промененото разрешително за водоползване на МВЕЦ Бебреш

Златеви са ни скъпи или как да се обърнем, че да не се завърнем и да не би да накривм капа на капо ди тути капи

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ