Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 29 ноември 2017 г.

Статистика от РИОСВ Смолян за допуснати ВЕЦ на територията на инспекция в Родопа планина

МОСВ, ние работим, проверяваме ОВОС, Оценки за съвместимост, правим справки.  Вие работите ли?  Че Европейската комисия чака


Справка за проведените ОВОС за ВЕЦ в РИОСВ Смолян

В регистъра се намират 168 процедури по ОВОС

В 91 случая ОВОС не е поискан (76 от тях са преди 1 януари 2007)

В 41 случая ОВОС е поискан (30 от тях преди 1 януари 2007)

Представени са 10 ОВОСа – само 1 след 1 януари 2007, 2 от тези решения са обжалвани от Община Доспат

Излиза, че само в един от десет случая е имало изготвен доклад по ОВОС

 

ОС

1.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Хладилника",

2.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Юговско ханче

3.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Хана"

4.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Чавдо

5.   Съгласява ВЕЦ Хладилника след ДОС

6.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "ТЕА III етап

7.   Съгласува ВЕЦ Юговско ханче след ДОС

8.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Имарет дере II етап

9.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Лъки

10.               Съгласува „МВЕЦ "ТЕА III след ДОС

11.               Съгласува „МВЕЦ "Имарет дере II етап след ДОС

12.               Съгласува МВЕЦ Лъки след ДОС

13.               Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ Гребенец

14.               Съгласува МВЕЦ Гребенец

15.               Съгласува промяна на местоположението на сградоцентралата на МВЕЦ Сливка без ДОС

16.               Съгласува изграждането на МВЕЦ Свети Врач без ДОС – част от трасето на водопровода попада в ЗЗ

17.               Съгласува частично изменение на схема на МВЕЦ Лъки-2

18.                класически Salami-slicing, където се съглусав отделно сградата

 

 1. РЕШЕНИЕ № СМ-17-ОС/2016 г. „Частично изменение на приетата схема на МВЕЦ „Лъки-2 - съществуваща" в землището на с. Югово, община Лъки, област Пловдив
 2. 07.10.2011 Решение № 26-ОС/2011 „Изграждане на МВЕЦ "Свети Врач", на р.Еленска, землището на гр.Смолян
 3. 19.09.2011 Решение № 24-ОС/2011 „Изграждане на централа към МВЕЦ "Сливка", промяна на местоположението на сградо-централата", землището на с.Две топили, общ.Баните, обл.Смолян
 4. 16.08.2011 Решение № 19-ОС/2011 Изграждане на обслужваща сграда към съществуващ МВЕЦ "Гашня 2003", землището на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян
 5. 20.07.2011 Решение № 16-ОС/2011 МВЕЦ "Гребенец", разположен на река Въча, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 6. 28.05.2011 Решение № 10-ОС/2011 Промяна на парцеларен план и включване на имот 026013, землището на с.Смилян към обект МВЕЦ „Бяла река"
 7. 16.05.2011 Решение № 09-ОС/2011 МВЕЦ „Гребенец", разположен на река Въча, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 8. 18.04.2011 Решение № 06-ОС/2011 „Изменение на парцеларен план на МВЕЦ "Сливка", землището на с.Две топили, с.Сливка и с.Вълчан дол, общ.Баните, обл.Смолян
 9. 02.11.2010 Решение № 87-ОС/2010 МВЕЦ "Лъки", м."Стоки", землището на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив
 10. 04.10.2010 Решение № 78-ОС/2010 МВЕЦ "Имарет дере" - II-ри етап, землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив
 11. 05.08.2010 Решение № 61-ОС/2010 МВЕЦ "Теа" (III-ти етап), в УПИ I- 574005 и УПИ I-574002, 0043, м."Герзовица", землищата на гр.Смолян и с.Киселчово, общ.Смолян, обл.Смолян
 12. 30.07.2010 Решение № 56-ОС/2010 МВЕЦ „Лъки" в ПИ № 191061, м."Стоки", землището на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив
 13. 06.07.2010 Решение № 51-ОС/2010 МВЕЦ „Имарет дере" – II етап в ПИ № 000258, землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив
 14. 21.06.2010 Решение № 39-ОС/2010 МВЕЦ "Юговско ханче", в ПИ № 084049, м."Дълвина", землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 15. 01.06.2010 Решение № 32-ОС/2010 МВЕЦ „Теа" (III – ти етап) в УПИ I 574005, м."Герзовица", землището на гр.Смолян, общ.Смолян, обл.Смолян
 16. 25.05.2010 Решение № 30-ОС/2010 „МВЕЦ "Хладилника", землището на с.Песнопой, общ.Ардино, обл.Кърджали
 17. 13.04.2010 Решение № 14-ОС/2010 МВЕЦ „Чавдо" в землището на гр.Смолян, обл.Смолян
 18. 10.03.2010 Решение № 10-ОС/2010 МВЕЦ „Хана" в ПИ № 084044, м."Дълвина", землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 19. 09.03.2010 Решение № 09-ОС/2010 МВЕЦ „Юговско ханче" в ПИ № 084049, м."Дълвина", землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 20. 12.02.2010 Решение № 05-ОС/2010 „МВЕЦ "Хладилника", в землището на с.Песнопой, общ.Ардино, обл.Кърджали

 

21.               Съгласува ВЕЦ Сивиндо 2009 http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/23-%D0%9E%D0%A12009/23-%D0%9E%D0%A12009_IE_45.pdf

 

22.                2009 Съгласува МВЕЦ Кенан Дере– 1, с ДОС http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/58-%D0%9E%D0%A12009/58-%D0%9E%D0%A12009_IE_41.pdf  на река с 4 ВЕЦ!!!

 

23.               2007 да се извърши оценка за МВЕЦ Караул дере - http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/%D0%A1%D0%9C-014-%D0%9F%D0%9E%D0%922007/%D0%A1%D0%9C-014-%D0%9F%D0%9E%D0%922007_IE_45.pdf

 

24.               Да се извърши оценка за МВЕЦ Рибарника - http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/%D0%A1%D0%9C-015-%D0%9F%D0%9E%D0%922007/%D0%A1%D0%9C-015-%D0%9F%D0%9E%D0%922007_IE_45.pdf

 

25.               2007 – да се извърши оценка за МВЕЦ Мугла - http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/%D0%A1%D0%9C-016-%D0%9F%D0%9E%D0%922007/%D0%A1%D0%9C-016-%D0%9F%D0%9E%D0%922007_IE_45.pdf

 

Съвместни с ОВОС

1.   Да се извърши оценка на МВЕЦ Гълъбово http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/%D0%A1%D0%9C-017-%D0%9F%D0%A02012/%D0%A1%D0%9C-017-%D0%9F%D0%A02012_IE_31.PDF

2.   Да се извърши оценка на МВЕЦ Бъзето и МВЕЦ Воденицата http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/CM-001-%D0%9F%D0%A02010/CM-001-%D0%9F%D0%A02010_IE_31.PDF

3.   2009 Да се извърши оценка на  Хидровъзел Барутин - http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/%D0%A1%D0%9C-010-%D0%9F%D0%A02009/%D0%A1%D0%9C-010-%D0%9F%D0%A02009_IE_31.PDF

4.   2008 Да се извърши оценка на МВЕЦ преспа  http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/%D0%A1M-067-%D0%9F%D0%A02008/%D0%A1M-067-%D0%9F%D0%A02008_IE_31.PDF

5.   2008 Да НЕ се извърши оценка на две МВЕЦ на съществуващ рибарник  http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/%D0%A1M-099-%D0%9F%D0%A02007/%D0%A1M-099-%D0%9F%D0%A02007_IE_32.PDF

 

Доклади за оценки за съвместимост

1.   17.01.2013 ПУП-ПРЗ за обект: МВЕЦ „Гълъбово" в земл. на с.Любино, общ.Ардино, обл.Кърджали

2.   17.06.2011 ПУП–ПРЗ за обект Малка ВЕЦ „Гребенец" в землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян

3.      21.09.2010 МВЕЦ „Лъки", р.Джурковска, общ.Лъки, обл.Пловдив

4.      27.08.2010 МВЕЦ „Имарет дере", землище на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив

5.      02.07.2010 МВЕЦ „Теа", м.Герзовица, землище на гр.Смолян, обл.Смолян

6.      23.04.2010 МВЕЦ „Юговско ханче" в землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив

7.   19.04.2010 МВЕЦ „Хладилника" на р.„Давидковска" в земл. на с.Песнопой, общ.Ардино

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ