Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 10 ноември 2017 г.

Доклад за ВЕЦ Галабница на територията на БДЗБР - МВЕЦ Галабница

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на на БДЗБР на 04.11.2017г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираносттва на дъжавните органи, изказваме благодарност на БДЗБР за това, че реагираха мълниеносно на уведомлението ни за почистването на река Доспатска и за условията, при което това почистване може да стане.

 

Нещо повече, предвид зачестилата практика на такива почиствания, които безусловно са необходими, намираме за подходящо всички БД да осведомят всички Областни Управи за същите тези условия, за да не се допускат грешки и да не се увреждат речните легла. Това може да стане с едни най-обикновени уведомителни писма относно законовите условия какво може да се чисти и какво - не. Ние сме написали всичко необходимо по отношение почистването от паднали и опасно наклонени дървета и само трябва да се добавят условията, когато е необходимо почистване на наносни отложения в рамките на закона.

Надяваме се да приемете това предложение.

 

И сега - към доклада:

МВЕЦ Галабница на територията на БДЗБР.

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. В реката се изпускат около 50 литра в секунда, при минимално водно количество по разрешително от 70 л/сек. Пред баража продължава коритото да е задръстено и да препятства миграцията на рибите, но те не могат да минат и през рибния проход, който продължава да е доста глупав, но нищо повече, което е нормално за хидротехническата мисъл у нас. Не е чак като някои РП на територията на БДИБР да речем, но е еднакво непреодолим.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0438-dam/2017-11-04

 

Накрая на този доклад молим, по него да не се извършва проверка, защото БДЗБР не би могла да измери водното количество, дори и да иска, и не би могла да накара собственика да осигури биокоридорните функции на реката. Така или иначе на този бараж трябва да се направи нов рибен проход, както и на почти 100% от всички ВЕЦ у нас, но е по-добре това да стане след публикуването на Наредбата за рибните проходи.

 

Ние не можем да си обясним защо екипът на министър Димов упорито продължава да отказва участие в тази наредба. Напомняме на самия министър, че това е изискване на закона, а не наша прищявка или нещо такова. Още повече, че самата Наредба ние сме я написали, както много добре знаете, и само остава да се одобри на едно, максимум две заседания на работната група.

Необходимостта от наредбата се обуславя и от факта, че в момента в страната активно се строят поне 4 /четири/ нови ВЕЦ и можеше поне на тях да се направят проходи като хората.

 

И отново отправяме покана към екипите на БД и на ДУВ, да им окажем експертна помощ при изготвянето на отговорите по пилотната процедура на ГД Околна среда, защото е очевидно, че след неколкократно удължаване на срока от 70 дена, ние вече не вярваме, че ще изпратите тия отговори някога въобще и има защо.

 

Като се надяваме в най-скоро време работата на РГ за РП да продължи,

предварително благодарим за разбирането и съдействието. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ