Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 16 октомври 2017 г.

Многоцелеви доклад за ВЕЦ - Ботуня, Лом, Доспад

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на на БДДР на 12.10.2017г. и на територията на БДИБР и БДЗБР на 14.10.2017г.


Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, уведомяваме БДДР по отношение на тяхното становище за допустимост за източването на язовир Бебреш от ВЕЦ Бебреш. Бяхме любезно уведомени, че те са се съгласили на някакво по-малко източване на язовира, но след повторна проверка на становището им за допустимост, се установява, че са се съгласили да се източва целият язовир безусловно. Може би са искали да се съгласят на по-малко източване, но не са успели в това отношение, затова молим БДДР да си проверят на какво са се съгласили в крайна сметка.

И сега - към доклада за проверки от 12.10.2017г. на територията на БДДР:

1. МВЕЦ Калето на река Искър
Посещението е при пълноводие.
В реката се изпуска някакво количество вода, но нямаме данни за минималното водно количество. Входът за рибния проход е непреодолим. Има брутален деривационен кана до сградата с турбините. Той е блокирал достъпа до реката от едната страна напълно. Такива неща не трябва да се допускат!
За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

2. ВЕЦ Луна на река Ботуня
За най-голям ужас се оказа, че ВЕЦ-ът работи, въпреки декларациите на бившия министър Ивелина Василева от миналата година. Припомняме й, че местните хора и ръкопляскаха и даже й подариха грозде след декларацията. Препоръчваме сега да отиде пак при тези хора и пак да им обещае нещо.
След предизвиканата екологична катастрофа, както тя самата се изрази, считаме, че не трябва този ВЕЦ да работи нито секунда.

Добрата новина е, че реката е самопречистила тинята при високите води от пролетта, както изрично Ви уведомихме, че ще стане. Така се очаква животът да се завърне криво ляво в недалечното бъдеще. А за пълното възстановяване ще са необходими около десет години, ако ВЕЦ-ът спре да работи, разбира се.
За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:


3. ВЕЦ Ботуня на река Ботуня
Посещението е при пълноводие. ВЕЦ-ът работи и през рибния проход се изпускат пет капки вода на час. Реката отдолу е само на локви. Рибният проход продължава да е недостижим и много глупав.
За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

4. ВЕЦ Фалковец на река Лом
Положението е без промяна - изпуска се някакво водно количество, но миграцията на риби е напълно блокирана, поради липса на рибен проход.
За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

5. МВЕЦ Мега 1 на река Лом
Посещението е при пълноводие. ВЕЦ-ът работи и изпуска водно количество от порядъка на 80-90л/сек, което е доста по-малко от 189л/сек, колкото е по разрешително. Миграцията на рибите продължава да е абсолютно блокирана, понеже рибният проход не става за нищо!
За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

6. ВЕЦ Китка - водохващане на река Лом
Посещението е при пълноводие. ВЕЦ-ът работи и този път изпуска малко вода през баража, за разлика то друг път. Приложено е едно хидротехническо решение в стила и зловещата практика на НЕК ЕАД по каскадата Петрохан - едни тенекии, които закриват много малка част от решетките. Миграцията на риби е напълно блокирана и рибният проход не става за нищо.
За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

7. ВЕЦ Флеш пак на река Лом
Посещението е при пълноводие. ВЕЦ-ът работи и изпуска не повече от 25л/сек, вместо 50 - колкото е по разрешително. Миграцията на риби е напълно блокирана, защото рибният проход не става за нищо - басейни въобще няма, а само стъпала, и скоростта на водата е прекалено голяма.
За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

8. МВЕЦ Бързи вир пак на река Лом
Посещението е при пълноводие. ВЕЦ-ът работи, но за разлика от друг път, изпуска вода и през двете водохващания - само защото е пълноводие. През рибния проход на Бърза обаче не тече нищо, а на Покълска проходът също не става за нищо.
За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:


Доклад за проверки от 14.10.2017г. на територията на БДЗБР и БДИБР:2. Водохващане на Рибна река /Чепинска/ над Велинград за ВЕЦ Батак:
Всичко си е непроменено спрямо предишните посещения - изпускат се около 10 л/сек и продължава да няма рибен проход. Припомняме на БДИБР, че имат някакви мерки в ПУРБ по този въпрос и, ако не ги затруднява особено, биха могли да обмислят някакви действия, а може би не биха могли, като се има предвид кой е собственика.
За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

Информираме също така БДИБР, че ВЕЦ Кимера продължава да седи клан недоклан и настояваме да ни информират защо още не са премахнати следите от незаконния му строеж.

Настояваме по този доклад да не се правят проверки, които да докажат отново, че всичко е наред, защото нищо не е наред и няма изгледи скоро да бъде.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ